Download Print this page

Makita DMR106 Instruction Manual

Job site radio
Hide thumbs

Advertisement

GB
Job Site Radio
S
Arbetsplatsradio
N
Radio for arbeidssted
FIN Työmaaradio
LV
Darba vietas radio
LT
Darbo vietos radijas
EE
Töökoha raadio
RUS Радиоприемник
DMR106
Instruction manual
Bruksanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohje
Instrukciju rokasgrāmata
Naudojimo instrukcija
Kasutusjuhend
Инструкция по эксплуатации

Advertisement

loading

  Related Manuals for Makita DMR106

  Summary of Contents for Makita DMR106

 • Page 1 Job Site Radio Instruction manual Arbetsplatsradio Bruksanvisning Radio for arbeidssted Bruksanvisning FIN Työmaaradio Käyttöohje Darba vietas radio Instrukciju rokasgrāmata Darbo vietos radijas Naudojimo instrukcija Töökoha raadio Kasutusjuhend RUS Радиоприемник Инструкция по эксплуатации DMR106...
 • Page 2 (19) 2 3 4 5 (20) (21) (22) (23) (24)
 • Page 5: Specific Safety Rules

  It will also void 10. Under abusive conditions, liquid may be ejected from the Makita warranty for the Makita tool and charger. the battery; avoid contact. If contact accidentally occurs, flush with water. If liquid contacts eyes, additionally seek medical help.
 • Page 6: Battery Installation

  Tips for maintaining maximum battery life 1. Pull out the battery compartment locker to release battery compartment. There are main battery pack 1. Charge the battery cartridge before completely compartment and back up battery compartment. discharged. (Fig. 2) Always stop tool operation and charge the battery 2.
 • Page 7 The following table indicates the operating time on a single charge in Radio mode. AT SPEAKER OUTPUT = Battery Cartridge Voltage 50 mW + 50 mW (unit: Hour) (Approximately) Battery capacity ® In Bluetooth 7.2 V 10.8 V 14.4 V 18 V In radio or AUX with USB...
 • Page 8 When low battery sign appears and an “EMPTY” 3. Press and hold the Tuning control knob to carry out keeps on flashing is the time to replace the back up an auto-tune. Your radio will scan up the AM/FM band batteries.
 • Page 9: Clock And Alarms

  Clock and Alarms using the preset number. Repeat this procedure for the remaining presets as you wish. Setting the time and date format 4. Preset stations which have already been stored may The clock display used in stand-by mode and on the be overwritten by following the above procedure if playing mode screens can be set to different format.
 • Page 10: Setting The Alarm Clock

  1. When tuning to a station transmitting RDS data, press Note: If the selected AM/FM alarm station is not available when and hold the Menu/Info button the alarm is sounding, the buzzer alarm will be used 2. Rotate the Tuning control knob until “RDS CT”...
 • Page 11: Auxiliary Input Socket

  4. To cancel the snooze timer while the alarm is ® Listening to Bluetooth music suspended, press the Power button ® You need to pair your Bluetooth device with your radio ® before you can auto-link to play/stream Bluetooth music Sleep timer through your radio.
 • Page 12: Disconnecting Your Bluetooth ® Device

  ® Battery UM-3 (AA size) x 2 for back up Disconnecting your Bluetooth device Cluster battery: 7.2 V - 10.8 V Press and hold the Pair button for 2-3 seconds to Slide battery: 14.4 V - 18 V ® disconnect with your Bluetooth device.
 • Page 13: Viktiga Säkerhetsanvisningar

  Undvik kontakt. Spola med vatten om batterier. kontakt ändå råkar uppstå. Om du får vätska i ögonen Användning av oäkta Makita-batterier eller batterier som ska läkare uppsökas omedelbart. Vätska från batteriet har modifierats kan resultera i att batteriet exploderar och kan orsaka hudirritation eller ge brännskador.
 • Page 14: Installation Av Batteri

  Installation av batteri Tips på hur du upprätthåller maximal batterilivslängd Obs: 1. Ladda batterikassetten innan den är helt urladdad. Genom att alltid ha reservbatterier i batterifacket Upphör alltid med att använda redskapet och förhindrar du att förinställda data i minnena förloras. ladda batterikassetten om du upplever mindre 1.
 • Page 15 Följande tabell visar användningstiden för en enskild laddning i radioläge. MED HÖGTALAREFFEKT Batterikassettens spänning = 50 mW + 50 mW (enhet: timmar) (Cirka) Batterikapacitet ® I Bluetooth 7,2 V 10,8 V 14,4 V 18 V I radio eller AUX USB-laddning 1,0 Ah BL7010 BL1411G,...
 • Page 16 Indikerar återstående batterikapacitet 4. Efter några sekunder uppdateras fönstret. Fönstret visar frekvensen för den signal som hittats. (Endast för batterikassetter med “B” i slutet av modellnumret.) (Fig. 8) 5. För att hitta andra stationer trycker och håller du Tryck på kontrollknappen på batterikassetten för att sökratten intryckt som förut.
 • Page 17 Visningslägen – FM 3. Vrid sökratten för att välja antingen 12- eller 24-timmarsformat. Tryck på sökratten för att Radion har en rad av visningsalternativ för FM-radioläge. 1. Tryck flera gånger på meny/info-knappen för att bekräfta ditt val av klockformat. visa RDS-informationen för stationen som du lyssnar Obs: Om 12-timmarsformatet är valt använder radion på.
 • Page 18 kan ställas in medan apparaten är i standbyläge eller ONCE – alarmet ljuder en gång medan den spelar. DAILY – alarmet ljuder varje dag WEEKDAY – alarmet ljuder endast på veckodagar a. Inställning av tid för radioalarm: WEEKEND – alarmet ljuder endast på helger 1.
 • Page 19 Ljudstyrka 5. När den är ansluten fortsätter “BLUETOOTH” att visas i fönstret och bakgrundsljuset dämpas efter Du kan få kompensation på lägre och högre frekvenser för 10 sekunder. din radio genom att justera funktionen för ljudstyrka. ® Du kan nu spela musik på Bluetooth -enheten via radion.
 • Page 20 Viktigt! Mått (b x h x d) i mm • Innan du ansluter USB-enheten till laddaren ska du 282 x 294 x 163 alltid säkerhetskopiera dina data på USB-enheten. Du Vikt 4,3 kg (utan batteri) riskerar i annat fall att förlora dina data. •...
 • Page 21: Viktige Sikkerhetsinstruksjoner

  Hvis du får batterivæske i øynene, må du i tillegg oppsøke lege. Væske fra FORSIKTIG: Bruk kun originale Makita-batterier. batteriet kan forårsake irritasjon eller forbrenninger. Bruk av andre batterier enn originale Makita-batterier, eller batterier som har blitt endret, kan føre til at batteriet...
 • Page 22: Sette Inn Batterier

  Det vil også ugyldiggjøre Makitas garanti for Merk: Makita-verktøyet og -laderen. Dersom du har reservebatterier i batterirommet, kan du Tips for å opprettholde maksimal forhindre at lagrede data i forhåndsinnstilte minner går tapt.
 • Page 23 Følgende tabeller viser driftstid ved én enkelt opplading i radiomodus. VED HØYTTALEREFFEKT Batterispenning = 50 mW + 50 mW (enhet: Time) (Cirka) Batterikapasitet ® I Bluetooth 7,2 V 10,8 V 14,4 V 18 V I radio eller AUX USB-lading 1,0 Ah BL7010 BL1411G, L1451...
 • Page 24 Indikerer resterende batterikapasitet 4. Etter noen få sekunder vil displayet bli oppdatert. Displayet vil vise frekvensen for signalet som ble (Kun for batterier med ”B” på enden av modellnummeret.) (Fig. 8) funnet. Trykk kontrollknappen på batteriet for å indikere 5. For å finne andre stasjoner trykk på resterende batterikapasitet.
 • Page 25 Visningsmodi – FM innstillingskontrollen for å angi innstillingen. Du vil se at tidsformatet begynner å blinke. Radioen har en rekke displayalternativer for FM- radiomodus. 3. Roter innstillingskontrollen for å velge enten 12- 1. Trykk flere ganger på meny-/infoknappen for å eller 24-timersformat.
 • Page 26 4. Når handlingen er fullført, vil RDS-symbolet vises på 1. Signalalarmen kan stilles inn enten når radioen er på LCD-displayet. Dette indikerer at radioens klokkeslett eller av. er RDS-klokkeslett. Radioens klokkeslett vil være 2. Trykk på og hold inne signalalarmknappen gyldig i fem dager hver gang radioens klokkeslett Symbolet og Vis time blinker samtidig som det piper synkroniseres med RDS CT.
 • Page 27 1. Trykk på På/Av-knappen og hold den nede for å ® Koble sammen Bluetooth -enheten angi innstillingen for søvnsignalfunksjonen. ”SLEEP ® 1. Trykk på kildeknappen for å velge Bluetooth XX” (”SOVN XX”) vil vises på displayet. funksjon. ”BT READY” (”BT KLAR”) vises på displayet 2.
 • Page 28: Tekniske Data

  Lade ved bruk av USB- ® Bluetooth ® Bluetooth QD ID 58625 strømforsyningsport (Fig. 10) ® (Bluetooth ordmerke og logoer er Det finnes en USB-port på forsiden av radioen. Du kan registrerte varemerker for lade USB-enheten via USB-porten Bluetooth SIG, Inc.) 1.
 • Page 29: Tärkeitä Turvaohjeita

  9. Vältä vartalokosketusta maadoitettuihin pintoihin, HUOMIO: Käytä vain aitoja Makita-akkuja. kuten putkiin, lämpöpattereihin, liesiin ja Jos laitteessa käytetään muita kuin Makita-akkuja tai jos jääkaappeihin. Sähköiskun vaara kasvaa, jos vartalosi käytettävään akkuun on tehty muutoksia, seurauksena voi on maadoitettu. olla akun hajoaminen, mikä voi aiheuttaa tulipalon, 10.
 • Page 30: Akun Asennus

  Lopeta työkalun käyttö ja lataa akku aina, kun 3. Kun varmistusakut ovat paikallaan, aseta huomaat tehon heikkenevän. työmaaradion virtalähteenä toimiva pääakku 2. Älä koskaan lataa täyttä akkua. paikalleen. Työmaaradioon sopivat akut on lueteltu Ylilataus lyhentää akun käyttöikää. seuraavassa taulukossa. 3. Lataa akku huoneenlämmössä 10 - 40 °C. Anna kuuman akun jäähtyä...
 • Page 31 Seuraavassa taulukossa kerrotaan käyttöajat yhdellä latauksella radiotilassa ja iPod- tai iPhone-tilassa. KUN KAIUTTIMEN LÄHTÖTEHO ON Akun jännite 50 mW + 50 mW (yksikkö: tunti) (Noin) Akun kapasiteetti ® Bluetooth Radio- tai AUX- 7,2 V 10,8 V 14,4 V 18 V liitännässä...
 • Page 32 Akun jäljellä olevan varaustason ilmaisin taajuudesta ja pysähtyy, kun se löytää aseman, jonka signaali on riittävän voimakas. (Vain akuille, joiden mallinumeron lopussa on kirjain ”B”.) (kuva 8) 4. Näyttö päivittyy muutaman sekunnin kuluttua. Saat näkyviin akun jäljellä olevan varaustason painamalla Löydetyn signaalin taajuus tulee näkyviin näyttöön.
 • Page 33 Kello ja herätykset nämä toimet tarvittaessa muiden esivalintapainikkeiden kohdalla. Ajan ja päivämäärän näyttömuodon asettaminen 4. Jos painikkeeseen on jo liitetty jokin esivalittu asema, Valmiustilassa ja toistotilassa näkyvä kelloaika voi olla eri edellä kerrottu toimenpide korvaa sen. muodoissa. Valittua muoto käytetään myös herätysten asettamisessa.
 • Page 34 1. Jos virität radion RDS-tietoja lähettävän aseman Huomautus: Jos herätykseen valittu AM/FM-asema ei ole taajuudelle, pidä valikko- ja infopainiketta käytettävissä herätyksen aikana, summeriherätys tulee painettuna. käyttöön. 2. Kierrä virityssäädintä , kunnes näytössä näkyy b. HWS (Humane Wake System, inhimillinen teksti ”RDS CT” ja kellosymboli. Valitse asetus herätysjärjestelmä) -summeriherätyksen asetus painamalla virityssäädintä...
 • Page 35 kiertämällä virityssäädintä . Valittavissa olevat ajat ® Bluetooth -musiikin kuuntelu ovat 5, 10, 15 ja 20 minuuttia. ® Bluetooth -laite on yhdistettävä pariliitoksella ® 4. Jos haluat peruuttaa torkkuajastimen, kun herätys on työmaaradioon ennen Bluetooth -musiikin toistamista/ suoratoistamista työmaaradiolla auto-link-toiminnon hiljennettynä, paina virtapainiketta avulla.
 • Page 36: Tekniset Tiedot

  Tekniset tiedot: työmaaradion nimi luettelosta ja yhdistä laite uudelleen pariliitoksella työmaaradioon edellä kerrotulla tavalla. Tehontarve e) Työmaaradion ja pariliitoksella yhdistetyn laitteen Verkkovirtasovitin DC 12 V/1 200 mA, plusnapa välinen suurin toimintaetäisyys on noin 10 metriä. keskellä f) Työmaaradion ja laitteen välillä olevat esteet voivat Akku UM-3 (AA-koko) x 2 varmistusta lyhentää...
 • Page 37: Svarīgi Drošības Norādījumi

  ūdeni. Ja šķidrums nokļūst acīs, papildus iepriekš UZMANĪBU: Izmantojiet tikai oriģinālo Makita minētajam, griezieties pie ārsta. No akumulatora akumulatoru. iztecējušais šķidrums var izraisīt kairinājumu vai Izmantojot akumulatoru, kas nav oriģinālais Makita, vai apdegumus. akumulatoru, kurš ir pārveidots, var izraisīt akumulatora...
 • Page 38: Akumulatora Ievietošana

  Akumulatora ievietošana pārplīšanu, kas, savukārt, var radīt ugunsgrēku, ievainojumus vai bojājumus. Tas arī padarīs Makita Piezīme: garantiju Makita darbarīkam un uzlādes ierīcei nederīgu. Rezerves bateriju turēšana nodalījumā novērš Padomi maksimālā akumulatora iepriekšnoteiktajās atmiņas vietās noglabāto datu pazušanu. kalpošanas laika saglabāšanai 1.
 • Page 39 3. Pēc rezerves bateriju ielikšanas, ievietojiet galveno akumulatora bloku, kas paredzēts radio. Šim radio piemērotie akumulatora bloki norādīti tabulā turpmāk. Turpmāk redzamajā tabulā norādīti ekspluatācijas laiki, vienu reizi uzlādējot, radio režīmā. PIE SKAĻRUŅA IZEJAS Akumulatora kasetnes spriegums = 50 mW + 50 mW (vienība: stunda) Akumulatora (apm.) jauda...
 • Page 40 Radio ekspluatācija — AM/FM staciju uzraksts „POWERFAIL”, kas tiek parādīti displejā, ir pazīmes, ka jānomaina galvenais akumulatora bloks. regulēšana ar skenēšanu Piezīme: 1. Nospiediet ieslēgšanas pogu , lai ieslēgtu radio. Akumulatora bloku nevar uzlādēt ar komplektā iekļauto 2. Nospiediet avota pogu , lai atlasītu AM vai FM maiņstrāvas barošanas adapteri.
 • Page 41 2. Nospiediet avota pogu , lai atlasītu vajadzīgo 3. Uzreiz nospiediet vajadzīgo iepriekšnoteiktās stacijas diapazonu. Noregulējiet nepieciešamo radio staciju, pogu , lai radio noregulētu uz vienu no kā aprakstīts iepriekš. stacijām, kas saglabāta iepriekšnoteiktajā atmiņas 3. Turiet nospiestu nepieciešamās iepriekšnoteiktās vietā.
 • Page 42 datumu, un nospiediet regulēšanas ripu , lai Nospiediet regulēšanas ripu , lai apstiprinātu apstiprinātu iestatījumu. iestatījumu. 5. Kamēr mirgo radio modinātāja simbols, pagrieziet Radio datu sistēma (RDS) regulēšanas ripu, lai atlasītu vajadzīgo diapazonu un Ja pulksteņa laiku iestatāt, izmantojot RDS funkciju, radio staciju modināšanai, pēc tam nospiediet regulēšanas sinhronizēs savu pulksteņa laiku vienmēr, kad tiks ripu, lai apstiprinātu izvēli.
 • Page 43 Modinātāju atslēgšana/atcelšana 4. Lai izslēgtu skaļuma funkciju, atlasiet OFF un nospiediet regulēšanas ripu , lai apstiprinātu Lai atslēgtu aktīvu modinātāju, nospiediet ieslēgšanas iestatījumu. pogu vai turiet nospiestu atbilstošā modinātāja pogu, lai atceltu modinātāju. Papildierīces ievades ligzda Snauda Iespējams izmantot divas 3,5 mm stereo papildierīču ievades ligzdas.
 • Page 44: Tehniskā Apkope

  ® 2. Sameklējiet Bluetooth ierīcē radio un izveidojiet pāri. • USB atverei nepievienojiet strāvas avotu. Citādi rodas Dažas ierīces var automātiski savienoties ar radio. ugunsgrēka risks. USB atvere ir paredzēta tikai ® Tagad ar radio iespējams spēlēt mūziku no Bluetooth zemsprieguma ierīču uzlādei.
 • Page 45: Svarbios Saugos Instrukcijos

  Jei sąlytis atsitiktinai akumuliatorius. įvyko, gausiai nuplaukite vandeniu. Jei skysčio pateko Naudojant ne originalius „Makita“ akumuliatorius arba į akis, kreipkitės į gydytoją. Iš akumuliatoriaus perdirbtus akumuliatorius, akumuliatorius gali sprogti ir ištekėjęs skystis gali sudirginti arba nudeginti odą.
 • Page 46 Taip pat nebegalios „Makita“ įrankiui ir krovikliui taikoma G. RDS (radijo duomenų sistema) „Makita“ garantija. H. Budėjimo būsena Laikas priešpiet/po pusiaudienio (AM/PM) Patarimai, ką daryti, kad akumuliatorius Akumuliatoriaus įdėjimas tarnautų kuo ilgiau 1. Įkraukite akumuliatoriaus kasetę, kol ji dar nėra Pastaba: visiškai išsekusi.
 • Page 47 Toliau esančiose lentelėse nurodytas veikimo laikas vieną kartą įkrovus akumuliatorių, esant radijo režimui. TIES GARSIAKALBIO IŠVESTIES LIZDU = 50 mW + 50 mW Akumuliatoriaus kasetės įtampa (matavimo vienetai: valandos) Akumuliatoriaus (apytiks.) galia ® Veikiant radijo arba veikiant „Bluetooth “ 7,2 V 10,8 V 14,4 V 18 V...
 • Page 48 Radijo naudojimas – AM/FM radijo stočių Kai ekrane pasirodo akumuliatoriaus išsikrovimo ženklas ir tuo pat metu žybsi „EMPTY“ (tuščias), laikas paieška pakeisti atsarginius akumuliatorius. 1. Spauskite įjungimo mygtuką , kad įjungtumėte radiją. Likusios akumuliatoriaus energijos 2. Norėdami pasirinkti AM arba FM radijo režimą, rodymas paspauskite šaltinio pasirinkimo mygtuką...
 • Page 49 Išankstinis stočių nustatymas veikiant 2. Norėdami atidaryti meniu nuostatą, paspauskite ir AM/FM režimui palaikykite nuspaudę meniu/informacijos mygtuką Galima iš anksto nustatyti penkias AM ir penkias FM radijo stotis. Kiekvienos bangų juostos nuostata 3. Sukite nustatymo rankenėlę , kol ekrane pasirodys naudojama vienodai.
 • Page 50 Laikrodžio laiko ir datos nustatymas a. Radijo žadintuvo skambėjimo laiko nustatymas: 1. Paspauskite ir palaikykite nuspaudę meniu/ 1. Radiją galima nustatyti kai radijas veikia arba kai jis yra išjungtas. informacijos mygtuką 2. Paspauskite ir laikykite nuspaudę radijo žadintuvo 2. Sukite nustatymo rankenėlę , kol ekrane pasirodys mygtuką...
 • Page 51 Išjungimo laikmatis 3. Žybčiojant įprasto žadintuvo signalo simboliui sukite nustatymo rankenėlę , kad parinktumėte Radiją galima nustatyti, kad praėjus iš anksto nustatytam valandą, tuomet dar kartą paspauskite nustatymo laikui jis būtų automatiškai išjungtas. Išjungimo laikmatį rankenėlę , kad patvirtintumėte valandos nuostatą. galima nustatyti, pasirenkant 60, 45, 30, 15, 120 ir Tada, norėdami nustatyti minutes, sukite nustatymo 90 minučių...
 • Page 52 ® grotuvo garso signalo lygį, o paskui pareguliuokite c) Jeigu „Bluetooth “ prietaisas bus laikinai atjungtas nuo radijo, Jums teks patiems iš naujo prijungti savo garsumą radijo nustatymo rankenėle prietaisą prie radijo. ® d) Jeigu „Bluetooth “ prietaisų sąraše rodomas Jūsų Muzikos klausymasis naudojant radijo pavadinimas, bet prietaisas prie jo prisijungti ®...
 • Page 53: Techninė Priežiūra

  TECHNINĖ PRIEŽIŪRA PERSPĖJIMAS: • Niekada nenaudokite gazolino, benzino, tirpiklio, spirito arba panašių medžiagų. Gali atsirasti išblukimų, deformacijų arba įtrūkimų. Techniniai duomenys: Maitinimo sistemos reikalavimai Kintamosios srovės adapteris DC 12 V/1 200 mA, centrinis kontaktas teigiamas Akumuliatorius UM-3 (AA talpos) x 2 atsarginiai akumuliatoriai Blokinis akumuliatorius: 7,2 V–10,8 V...
 • Page 54: Tähtsad Ohutusjuhised

  10. Väärkasutamise tagajärjel võib akust välja valguda põhjustada tulekahju, vigastusi inimestele ja ainelist vedelikku – vältige kokkupuudet sellega. Kui olete kahju. Sellisel juhul kaotab ka Makita tööriista ja laadija vedelikuga siiski kogemata kokku puutunud, loputage Makita garantii kehtivuse. saastunud kohta veega. Kui vedelik on sattunud silma, pöörduge kohe arsti poole.
 • Page 55: Aku Paigaldamine

  Nõuandeid aku maksimaalse kasutusea 2. Eemaldage varuaku pesa kate ning paigaldage 2 uut UM-3 (AA) akut. Veenduge, et akude polaarsus tagamiseks vastab pesa sees olevale joonisele. Asetage akukate 1. Laadige akukassetti enne, kui see on täielikult tagasi. (Joon. 3) tühjenenud. 3.
 • Page 56 Järgmises tabelis on näidatud tööaeg raadiorežiimis ühe laadimise kohta. KÕLARI VÄLJUNDIS Akukasseti pinge = 50 mW + 50 mW (ühik: tund) (Ligikaudu) Aku mahtuvus ® Bluetooth -is USB 7,2 V 10,8 V 14,4 V 18 V Raadios või AUX-is laadimisega 1,0 Ah BL7010 BL1411G,...
 • Page 57 Aku järelejäänud mahtuvuse näit hetkel kuvatud lainepikkusest edasi ja peatab otsimise automaatselt, kui leiab piisava võimsusega jaama. (Ainult need akukassetid, mille mudeli numbri lõpus on „B“.) (Joon. 8) 4. Mõne sekundi pärast uuendatakse infot ekraanil. Vajutage akukassetil olevat kontrollinuppu, et näidata aku Ekraanil kuvatakse leitud signaali sagedus.
 • Page 58 Ekraani režiimid – FM sisenemiseks häälestusnuppu . Aja formaat hakkab vilkuma. Raadio ekraanil on FM raadio režiimis mitmesugused võimalused. 3. Keerake häälestusnuppu , et valida kas 12-tunniline 1. Kuulatava jaama RDS-teabe vaatamiseks vajutage või 24-tunniline formaat. Kellaaja formaadi valiku mitu korda menüü/info nuppu kinnitamiseks vajutage häälestusnuppu a.
 • Page 59 häälestusnuppu . Raadio kellaaeg seatakse saadud Äratussignaali piiks lüheneb iga 15 sekundi järel ühe minuti jooksul, millele järgneb üheminutiline vaikus enne RDS-andmete järgi automaatselt. tsükli kordumist. 4. Kui toiming on lõpetatud, kuvatakse LCD-ekraanil 1. Sumisti äratussignaali on võimalik seadistada nii RDS-i ikoon, mis näitab, et raadio kellaaeg on RDS-i sisselülitatud kui ka väljalülitatud raadio puhul.
 • Page 60 taimerit saab seadistada kas 60, 45, 30, 15, 120 või 90 ® Bluetooth -i seadmega sidumine minutile. ® 1. Bluetooth -i funktsiooni valimiseks vajutage 1. Vajutage toitenuppu ja hoidke seda unerežiimi sisendallika nuppu . Ekraanil kuvatakse taimeri seadistuste avamiseks all. Ekraanil kuvatakse BT READY ja sõna READY vilgub iga 2 sekundi järel.
 • Page 61: Tehnilised Andmed

  Laadimine USB toitepordiga (Joon. 10) ® Bluetooth ® Bluetooth QD ID 58625 Raadio esiküljel on USB-port. Te saate USB-seadmeid ® (Bluetooth -i sõnamärk ja laadida USB-pordi kaudu. logod on ettevõttele Bluetooth 1. Ühendage USB-seade, nagu iPod, MP3- või SIG, Inc. kuuluvad CD-mängija, turul saadavaloleva USB-kaabliga.
 • Page 62: Важные Инструкции По Технике Безопасности

  РУССКИЙ (Oригинальные инструкции) Символы металлические предметы, которые могут привести Ниже приведены символы, используемые для данного к закорачиванию контактов аккумуляторного блока устройства. Перед использованием убедитесь, что вы между собой. Короткое замыкание между понимаете их значение. контактами аккумуляторного блока может привести к искрению, ожогам или пожару. 9.
 • Page 63: Установка Аккумулятора

  аккумулятора и последующему пожару, травмам и D. Индикатор низкого уровня заряда аккумулятора повреждениям. Также в этом случае будет признана E. Часы недействительной гарантия Makita на инструмент F. Частота Makita и зарядное устройство. G. RDS (Система радиоинформации) H. Состояние режима ожидания...
 • Page 64 В таблице ниже приведено время работы при однократном заряде в режиме радио. НА ВЫХОДЕ ДИНАМИКА Напряжение аккумуляторного блока = 50 мВт + 50 мВт (единицы измерения: Час) (Приблизительно) Емкость аккумулятора ® В режиме Bluetooth В режиме радио или 7,2 V 10,8 V 14,4 V 18 V...
 • Page 65 Работа радио - Настройка AM/FM Если появился символ низкого заряда аккумулятора и значок “EMPTY” постоянно мигает, необходимо 1. Нажмите кнопку питания , чтобы включить заменить запасные аккумуляторы. радио. 2. Нажмите кнопку источника , чтобы выбрать Индикация оставшегося заряда режим AM или FM радио. аккумулятора...
 • Page 66 Предустановленные станции в режиме 2. Нажмите и удерживайте кнопку меню/справки AM/FM для отображения параметров меню. Для каждого диапазона радио (AM и FM) 3. Поворачивайте регулятор настройки , пока на предусмотрено 5 предустановленных станций. Они экране не отобразится параметр Авто/моно FM. используются...
 • Page 67 2. Поворачивайте регулятор настройки , пока на или зуммера. Будильники можно настроить, когда экране не отобразится “CLOCK ADJ” (Настройка устройство находится в режиме ожидания или часов). Нажмите регулятор настройки для воспроизведения. ввода параметра. a. Установка времени срабатывания будильника 3. Параметры часов на экране начнут мигать. “радио”: Поворачивайте...
 • Page 68 b. Установка будильника “зуммер HWS” (Система 2. Чтобы настроить таймер повторного сигнала пробуждения человека). будильника, нажмите и удерживайте кнопку меню/ При выборе будильника “зуммер HWS” включается справки для отображения параметров меню. прерывистый звуковой сигнал. 3. Поворачивайте регулятор настройки , пока на Звуковой...
 • Page 69 Гнездо вспомогательного входа 5. После установления соединения на экране по- прежнему будет отображаться “BLUETOOTH” и На устройстве предусмотрены два гнезда через 10 секунд произойдет приглушение вспомогательного входа 3,5 мм для подключения подсветки. стереоборудования. Одно расположено на передней Теперь через радио можно прослушивать музыку с части...
 • Page 70: Технические Характеристики

  2. Нажмите кнопку питания , чтобы включить Аккумулятор UM-3 (размер AA) x 2 в качестве резервных радиоприемник. Аккумуляторный блок: 7,2 В - 3. Независимо от типа питания (от сети переменного 10,8 В тока или батарей) радиоприемник можно Выдвижной аккумулятор: использовать для зарядки устройства USB. Для 14,4 В...
 • Page 72 Makita Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgium Makita Corporation Anjo, Aichi, Japan www.makita.com DMR106-SE8L-0915...