Silvercrest SHTC 2200 B1 Operating Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Quick Links

Table of Contents
7
KOMPERNASS GMBH
BURGSTRASSE 21 · D-44867 BOCHUM
www.kompernass.com
ID-Nr.: SHTC2200B1-10/10-V1
IAN: 61921
PERSONAL CARE
Ionic Hairdryer SHTC 2200 B1
Ionic Hairdryer
Ionsko sušilo za kosu
Operating instructions
Upute za upotrebu
Uscător de păr ionic
Сешоар за коса
R
Instrucţiunile
Ръководство за експлоатация
Ionen-Haartrockner
Σ Σ ε ε σ σ ο ο υ υ ά ά ρ ρ ι ι ό ό ν ν τ τ ω ω ν ν
Οδηγίες χρήσης
Bedienungsanleitung

Advertisement

Table of Contents
loading

  Summary of Contents for Silvercrest SHTC 2200 B1

 • Page 1 PERSONAL CARE Ionic Hairdryer SHTC 2200 B1 Ionic Hairdryer Ionsko sušilo za kosu Operating instructions Upute za upotrebu Uscător de păr ionic Сешоар за коса Instrucţiunile Ръководство за експлоатация Ionen-Haartrockner Σ Σ ε ε σ σ ο ο υ υ ά ά ρ ρ ι ι ό ό ν ν τ τ ω ω ν ν...
 • Page 2 SHTC 2200 B1...
 • Page 3: Table Of Contents

  Content Page Safety information Intended use Items supplied Appliance description Operation Heat and blower levels........................3 Cool level ............................4 Ionic Function ............................4 Drying and styling hair Cleaning Troubleshooting Disposal Technical data Warranty and Service Importer Read the operating instructions carefully before using the device for the first time and preserve this booklet for later reference.
 • Page 4: Safety Information

  Ionic Hairdryer • Do not pinch or squeeze the power cable and lay it in such a way that no one can tread on or trip over it. Safety information • Do not use extension cables. • Never touch or handle the Professional Hair Dryer, the power cale or plug with wet hands.
 • Page 5: Intended Use

  Intended use Operation The Professional Hair Dryer is intended only for Heat and blower levels the drying and shaping of human hair, under no cir- cumstances is it to be used for wigs and hairpieces Insert the plug into a wall socket. made of synthetic material.
 • Page 6: Cool Level

  Cool level If you wish to dry your hair particulary gently, or for With the cool level button you can create the so-called “air-dryed permanent wave”, use the a cold air stream with every combination of air and finger diffusor heat levels.
 • Page 7: Troubleshooting

  Disposal Cleaning the air suction grill Fire hazard! Do not dispose of the appliance in your normal domestic waste. This product is Clean the air suction grill at regular intervals subject to the provisions of European Di- with a soft brush. rective 2002/96/EC.
 • Page 8: Technical Data

  Technical data Kompernass Service Cyprus Tel.: 800 9 44 01 Mains voltage: 220-240 V ~ 50 Hz e-mail: support.cy@kompernass.com Nominal power: 2200 W Protection class: II / Importer Warranty and Service KOMPERNASS GMBH BURGSTRASSE 21 The warranty for this appliance is for 3 years from D-44867 BOCHUM the date of purchase.
 • Page 9 Sadrˇ z aj Strana Sigurnosne napomene Upotreba u skladu sa namjenom Obim isporuke Opis uređaja Rukovanje Stupnjevi zagrijavanja i ventilacije ..........9 Rashladni stupanj .
 • Page 10: Sigurnosne Napomene

  Ionsko sušilo za kosu • Izvucite utikač iz utičnice, ne povlačite za sam kabel. • Kabel ne omotajte oko Profi-sušilice za kosu, te Sigurnosne napomene ga zaštitite od oštećenja. • Kada dođe do oštećenja priključnog mrežnog dovoda ovog uređaja, isti mora biti zamijenjen Opasnost od strujnog udara! od proizvođača ili njegovog servisa, odnosno •...
 • Page 11: Upotreba U Skladu Sa Namjenom

  Opis uređaja • Profi-sušilicu za kosu nikada ne odložite u uklju- čenom stanju, a uključeni uređaj nikada ne ost- avite bez nadzora. Koncentrator • Profi-sušilicu za kosu nikada ne odložite u blizini Rešetka za usisavanje zraka izvora topline, a mrežni kabel zaštitite od ošte- Omča za vješanje ćenja.
 • Page 12: Rashladni Stupanj

  Rashladni stupanj Ako kosu želite posebno nježno sušiti, ili kod takoz- Sa tipkom za hladan mlaz zraka možete u vanih "zračno-sušenih trajnih frizura" koristite difuzor svakoj kombinaciji stupnjeva ispuhavanja i zagrija- za prst vanja generirati mlaz hladnog zraka. U tu svrhu prvo skinite koncentrator , i postavite difuzor za prst Funkcija iona...
 • Page 13: Otklanjanje Funkcijskih Smetnji

  Zbrinjavanje Čišćenje rešetke za usisavanje zraka Opasnost od požara! Uređaj nikako ne bacajte u obično kućno smeće. Ovaj proizvod podliježe U redovnim vremenskim razmacima očistite rešetku europskoj smjernici 2002/96/EC. za usisavanje zraka pomoću mekane četke. Okrenite rešetku za usisavanje zraka u smjeru Uređaj otklonite preko ovlaštenog poduzeća za protivnom kazaljci sata, tako da strelica na rešetci...
 • Page 14: Jamstvo I Servis

  Jamstvo i servis Uvoznik Na ovaj uređaj vrijedi jamstvo u trajanju od 3 godi- Lidl Hrvatska d.o.o. k.d., ne od datuma kupovine. Uređaj je pažljivo proizve- p.p. 61 den i prije isporuke brižljivo kontroliran. Molimo sa- 10020 Novi Zagreb čuvajte blagajnički račun kao dokaz o kupnji. Molimo da se u slučaju ostvarivanja prava na jamst- Proizvođač: vo telefonski povežete sa Vašom servisnom isposta-...
 • Page 15 CUPRINS PAGINA Indicaţii de siguranţă Utilizarea conform destinaţiei Furnitura Descrierea aparatului Operarea Treptele căldură şi aer ............15 Treapta de aer rece .
 • Page 16: Indicaţii De Siguranţă

  Uscător de păr ionic • Nu înfăşuraţi cablul de alimentare în jurul apara- tului şi protejaţi cablul împotriva deteriorărilor. • Pentru a evita deteriorările, la defectarea cablu- Indicaţii de siguranţă lui de alimentare, acesta trebuie înlocuit de către producător, serviciul clienţi sau de către o altă persoană...
 • Page 17: Utilizarea Conform Destinaţiei

  Descrierea aparatului • Dacă aparatul a căzut jos sau dacă este defect, utilizarea nu mai este permisă. În aceste cazuri, Concentrator de aer aparatul trebuie verificat, resp. reparat de către Grilaj de admisie a aerului un specialist calificat. Inel de suspendare •...
 • Page 18: Treapta De Aer Rece

  Treapta de aer rece Apăsând butonul pentru aer rece , puteţi Dacă doriţi să uscaţi părul delicat sau cu aşa-numitele obţine un jet de aer rece în orice combinaţie de aer “unde permanente uscate cu aer”, utilizaţi difuzorul şi căldură. de volum Pentru aceasta, demontaţi mai întâi concentratorul Funcţia de ionizare...
 • Page 19: Remedierea Defecţiunilor

  Eliminarea aparatelor uzate Curăţarea grilajului de admisie a aerului Pericol de incendiu! Nu aruncaţi aparatul sub nicio formă în gunoiul menajer obişnuit. Acest Curăţaţi la intervale regulate de timp grilajul de produs cade sub incidenţa directivei eu- admisie a aerului cu o perie moale.
 • Page 20: Garanţia Şi Service-Ul

  Garanţia şi service-ul Importator Pentru acest aparat, se acordă o garanţie de 3 ani KOMPERNASS GMBH începând cu data cumpărării. Aparatul a fost pro- BURGSTRASSE 21 dus cu grijă şi verificat cu scrupulozitate înaintea liv- D-44867 BOCHUM rării. www.kompernass.com Păstraţi bonul de casă pentru a dovedi cumpărarea. Dacă...
 • Page 21 Cъдържание Cтраница Указания за безопасност Употреба по предназначение Окомплектовка на доставката Описание на уреда Обслужване Нива на нагряване и вентилиране ..........21 Студен...
 • Page 22: Указания За Безопасност

  Сешоар за коса • Не завивайте мрежовия кабел около сешоара и го предпазвайте от повреди. • Ако се повреди мрежовият кабел на уреда, той Указания за безопасност трябва да се смени от производителя или негов сервиз, или подобно квалифицирано лице, за да...
 • Page 23: Употреба По Предназначение

  Описание на уреда • Не покривайте никога вентилационната решетка по време на експлоатация. Почиствайте на редовни интервали от време. концентратор • Сешоарът се нагрява по време на работа. В вентилационна решетка горещо състояние го пипайте само за халка за окачване дръжката.
 • Page 24: Студен Въздух

  Студен въздух С копчето за студен въздух можете да полу- Завъртете концентратора в обратната посока чите студен въздушен поток при всяка комбинация и го изтеглете напред, ако желаете от нива за вентилиране и нагряване. да използвате по-широк въздушен поток. Йонизираща функция Ако...
 • Page 25: Отстраняване На Неизпра-Вности

  Изхвърляне П П о о ч ч и и с с т т в в а а н н е е н н а а р р е е ш ш е е т т к к а а т т а а з з а а з з а а с с м м у у к к в в а а н н е е н н а а в...
 • Page 26: Гаранция И Сервиз

  Гаранция и сервиз Вносител За този уред вие получавате гаранция от 3 години KOMPERNASS GMBH от датата на закупуване. Уредът е произведен BURGSTRASSE 21 старателно и е проверен добросъвестно преди D-44867 BOCHUM доставката. www.kompernass.com Запазете касовата бележка като доказателство за покупката. В гаранционен случай се свържете по...
 • Page 27 Περιεχόμενα Σελίδα Υποδείξεις ασφαλείας Σκοπός χρήσης Σύνολο αποστολής Περιγραφή συσκευής Χειρισμός Βαθμίδες κρύου και ζεστού αέρα....................27 Βαθμίδα κρύου αέρα ........................28 Λειτουργία ιόντων ...........................28 Στέγνωμα και στυλιζάρισμα μαλλιών Καθαρισμός Διόρθωση βλαβών Απόρριψη Τεχνικές πληροφορίες Εγγύηση και σέρβις πελατών Εισαγωγέας Διαβάστε το εγχειρίδιο χειρισμού πριν από την πρώτη χρήση προσεκτικά και φυλάξτε το για μια μελλοντική χρήση.
 • Page 28: Υποδείξεις Ασφαλείας

  Σ Σ ε ε σ σ ο ο υ υ ά ά ρ ρ ι ι ό ό ν ν τ τ ω ω ν ν • Τραβάτε το βύσμα από την πρίζα, μην τραβάτε από το καλώδιο. • Μην τυλίγετε το καλώδιο δικτύου γύρω από τον Υποδείξεις...
 • Page 29: Σκοπός Χρήσης

  Περιγραφή συσκευής • Ποτέ μην αποθέτετε τον επαγγελματικό στεγνωτήρα μαλλιών όταν είναι αναμμένος και ποτέ μην αφήνετε την ενεργοποιημένη συσκευή χωρίς επιτήρηση. Συγκεντρωτής • Ποτέ μην τοποθετείτε τον επαγγελματικό στεγνωτήρα Πλέγμα αναρρόφησης αέρα μαλλιών κοντά σε πηγές υψηλής θερμοκρασίας και Ωτίδα...
 • Page 30: Βαθμίδα Κρύου Αέρα

  Βαθμίδα κρύου αέρα Όταν θέλετε να στεγνώσετε τα μαλλιά σας με φροντίδα, Με το πλήκτρο βαθμίδων κρύου αέρα μπορείτε ή σε λεγόμενη "περμανάντ με στέγνωμα αέρα", σε κάθε συνδυασμό βαθμίδων ανεμιστήρα και θερμού χρησιμοποιήστε το διαχυτή αέρα να δημιουργήσετε ένα ρεύμα κρύου αέρα. Για...
 • Page 31: Διόρθωση Βλαβών

  Απόρριψη Καθαρισμός πλέγματος αναρρόφησης αέρα Κίνδυνος πυρκαγιάς! Σε καμία περίπτωση μην πετάξετε τη Καθαρίζετε ανά τακτά χρονικά διαστήματα τη σχάρα συσκευή στα οικιακά απορρίμματα. αναρρόφησης αέρα με μια μαλακιά βούρτσα. Αυτό το προϊόν υπόκειται στην Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/ΕC. Περιστρέψτε τη σχάρα αναρρόφησης αέρα αριστερόστροφα, έτσι...
 • Page 32: Εγγύηση Και Σέρβις Πελατών

  Εγγύηση και σέρβις πελατών Εισαγωγέας Έχετε για αυτή τη συσκευή 3 χρόνια εγγύηση από KOMPERNASS GMBH την ημερομηνία αγοράς. Η συσκευή κατασκευάστηκε BURGSTRASSE 21 και ελέγχθηκε προσεκτικά πριν από την αποστολή. 44867 BOCHUM, GERMANY Παρακαλούμε φυλάξτε την απόδειξη ταμείου ως απόδειξη...
 • Page 33 Inhaltsverzeichnis Seite Sicherheitshinweise Bestimmungsgemäßer Gebrauch Lieferumfang Gerätebeschreibung Bedienen Heiz- und Lüfterstufen ........................33 Kühlstufe ............................34 Ionen-Funktion..........................34 Haare trocknen und stylen Reinigen Fehlfunktionen beseitigen Entsorgen Technische Daten Garantie und Service Importeur Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der ersten Verwendung aufmerksam durch und heben Sie diese für den späteren Gebrauch auf.
 • Page 34: Sicherheitshinweise

  Ionen-Haartrockner • Wickeln Sie die Netzanschlussleitung nicht um den Haartrockner und schützen Sie sie vor Be- schädigungen. Sicherheitshinweise • Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich Gefahr eines Stromschlags! qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefähr- •...
 • Page 35: Bestimmungsgemäßer Gebrauch

  Gerätebeschreibung • Falls der Haartrockner heruntergefallen oder be- schädigt ist, dürfen Sie ihn nicht mehr in Betrieb nehmen. Lassen Sie das Gerät von qualifiziertem Konzentrator Fachpersonal überprüfen und gegebenenfalls re- Luftansauggitter parieren. Aufhängeöse • Decken Sie das Luftansauggitter während des Ionen-Zuschalter Betriebs nicht ab.
 • Page 36: Kühlstufe

  Kühlstufe Wenn Sie Ihre Haare besonders schonend trocknen Mit der Kühlstufen-Taste können Sie bei je- möchten, oder bei sogenannten “luftgetrockneten der Lüfterstufen- und Heizstufenkombination Dauerwellen”, verwenden Sie den Finger Diffusor einen kalten Luftstrom erzeugen. Nehmen Sie hierzu erst den Konzentrator und setzen den Finger Diffusor auf: Ionen-Funktion...
 • Page 37: Fehlfunktionen Beseitigen

  Entsorgen Luftansauggitter reinigen Brandgefahr! Werfen Sie das Gerät keinesfalls in den normalen Hausmüll. Dieses Produkt Reinigen Sie in regelmäßigen Abständen das Luft- unterliegt der europäischen Richtlinie ansauggitter mit einer weichen Bürste. 2002/96/EC. Drehen Sie das Luftansauggitter gegen den Uhrzeigersinn, so dass der Pfeil am Luftansaug- Entsorgen Sie das Gerät über einen zugelassenen gitter auf den unteren Pfeil am Haartrockner...
 • Page 38: Garantie Und Service

  Garantie und Service Schraven Service- und Dienstleistungs GmbH Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Garantie ab Tel.: +49 (0) 180 5 008107 Kaufdatum. Das Gerät wurde sorgfältig produziert (0,14 EUR/Min. aus dem dt. Festnetz, und vor Anlieferung gewissenhaft geprüft. Mobilfunk max.

Table of Contents