Download Print this page

Verkrijgbare Accessoires - Miele DDF481 Instruction Manual

Hide thumbs

Advertisement

• Als het gereedschap continu wordt bediend totdat de
accu leeg is, laat u het gereedschap gedurende
15 minuten liggen alvorens verder te werken met een
volle accu.
ONDERHOUD
LET OP:
• Zorg er altijd voor dat de machine is uitgeschakeld en
de accu is verwijderd, voordat u een inspectie of
onderhoud uitvoert.
• Gebruik nooit benzine, wasbenzine, thinner, alcohol,
enz. Dit kan leiden tot verkleuren, vervormen of
barsten.
Om de VEILIGHEID en BETROUWBAARHEID van het
gereedschap te handhaven, dienen alle reparaties,
onderhoud en afstellingen te worden uitgevoerd door een
erkend Makita-servicecentrum, en altijd met
gebruikmaking van originele Makita-
vervangingsonderdelen.

VERKRIJGBARE ACCESSOIRES

LET OP:
• Deze accessoires of hulpstukken worden aanbevolen
voor gebruik met het Makita-gereedschap dat in deze
gebruiksaanwijzing wordt beschreven. Het gebruik van
andere accessoires of hulpstukken kan gevaar voor
persoonlijk letsel opleveren. Gebruik de accessoires of
hulpstukken uitsluitend voor de aangegeven
gebruiksdoeleinden.
Mocht u meer informatie willen hebben over deze
accessoires, dan kunt u contact opnemen met uw
plaatselijke Makita-servicecentrum.
• Boorbits
• Schroefbits
• Haak
• Zijhandgreep, compleet
• Originele Makita-accu en -lader
• Rubberen accessoire
• Wollen accessoire
• Schuimrubberen polijstaccessoire
OPMERKING:
• Sommige items op de lijst kunnen zijn inbegrepen in de
doos van het gereedschap als standaard toebehoren.
Zij kunnen van land tot land verschillen.
Geluid
De typische, A-gewogen geluidsniveaus zijn gemeten
volgens EN60745:
Geluidsdrukniveau (L
Onzekerheid (K): 3 dB (A)
Het geluidsniveau kan tijdens gebruik hoger worden dan
80 dB (A).
Draag gehoorbescherming.
Trillingen
De totale trillingswaarde (triaxiale vectorsom) zoals
vastgesteld volgens EN60745:
Gebruikstoepassing: boren in metaal
Trillingsemissie (a
h, D
Onzekerheid (K): 1,5 m/s
• De opgegeven trillingsemissiewaarde is gemeten
volgens de standaardtestmethode en kan worden
ENG905-1
): 73 dB (A)
pA
ENG900-1
2
): 2,5 m/s
of minder
2
ENG901-1
gebruikt om dit gereedschap te vergelijken met andere
gereedschappen.
• De opgegeven trillingsemissiewaarde kan ook worden
gebruikt voor een beoordeling vooraf van de
blootstelling.
WAARSCHUWING:
• De trillingsemissie tijdens het gebruik van het elektrisch
gereedschap in de praktijk kan verschillen van de
opgegeven trillingsemissiewaarde afhankelijk van de
manier waarop het gereedschap wordt gebruikt.
• Zorg ervoor dat veiligheidsmaatregelen worden
getroffen ter bescherming van de operator die zijn
gebaseerd op een schatting van de blootstelling onder
praktijkomstandigheden (rekening houdend met alle
fasen van de bedrijfscyclus, zoals de tijdsduur
gedurende welke het gereedschap is uitgeschakeld en
stationair draait, naast de ingeschakelde tijdsduur).
Alleen voor Europese landen
EU-verklaring van conformiteit
Makita verklaart dat de volgende machine(s):
Aanduiding van de machine:
Accuschroefboormachine
Modelnr./Type: DDF481
Voldoen aan de volgende Europese richtlijnen:
2006/42/EG
Deze zijn gefabriceerd in overeenstemming met de
volgende normen of genormaliseerde documenten:
EN60745
Het technische bestand volgens 2006/42/EG is
verkrijgbaar bij:
Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, België
22. 8. 2013
Yasushi Fukaya
Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, België
ENH101-17
Directeur
29

Advertisement

loading