Download Print this page

De Onderdelen Monteren - Miele DDF481 Instruction Manual

Hide thumbs

Advertisement

Het draaikoppel instellen
(schroevendraaierfunctie " ") (zie afb. 9)
Het draaikoppel kan in 21 stappen worden ingesteld door
de instelring te draaien zodat de gewenste stand op de
schaalverdeling is uitgelijnd met de pijlpunt op de
behuizing van het gereedschap.
Draai eerst de werkingsfunctie-keuzering naar de stand
met het symbool
.
Het draaikoppel is minimaal wanneer stand 1 is uitgelijnd
met de pijlpunt, en maximaal wanneer het symbool is
uitgelijnd met de pijlpunt. In de standen 1 t/m 21 zal de
koppeling slippen bij steeds oplopende
draaikoppelniveaus. Bepaal het juiste draaikoppelniveau
door bij wijze van proef een schroef in het materiaal of
een stuk gelijkwaardig materiaal te draaien, alvorens het
gereedschap op het eigenlijke werkstuk te gebruiken.
OPMERKING:
• De instelring wordt niet vergrendeld wanneer de
pijlpunt halverwege tussen twee standen staat.

DE ONDERDELEN MONTEREN

LET OP:
• Controleer altijd of het gereedschap is uitgeschakeld
en de accu is verwijderd alvorens enige
werkzaamheden aan het gereedschap te verrichten.
De zijhandgreep aanbrengen (extra
handgreep) (zie afb. 10)
Gebruik altijd de zijhandgreep om veilig te kunnen
werken.
Plaats de zijhandgreep zodanig dat de groep op de arm
past ik een van de uitsteeksels op het gereedschap. Draai
daarna de zijhandgreep vast door deze rechtsom te
draaien.
Afhankelijk van uw werkzaamheden kunt u de
zijhandgreep aan de linker- of rechterkant van het
gereedschap aanbrengen.
Het schroefbit of boorbit aanbrengen en
verwijderen (zie afb. 11)
Draai de mof linksom om de klauwen in de spankop te
openen. Steek het bit zo ver mogelijk in de spankop.
Draai de mof rechtsom om de spankop te sluiten. Om het
bit te verwijderen, draait u de mof linksom.
De bithouder aanbrengen (zie afb. 12)
Pas de bithouder in de uitsparingen op de linker- of
rechterzijkant van de voet van het gereedschap en zet
deze vast met een schroef.
Wanneer u een bit niet gebruikt, klemt u deze in de
bithouder. U kunt hierin bits van 45 mm lengte bewaren.
Haak (zie afb. 13)
De haak is handig om het gereedschap tijdelijk aan op te
hangen. Deze kan aan beide kanten van het gereedschap
worden aangebracht.
U brengt de haak aan door deze in een groef in de
behuizing van het gereedschap te steken en vast te
zetten met een schroef. Om de haak te verwijderen, draait
u de schroef los en haalt u de haak van het gereedschap
af.
28
BEDIENING (zie afb. 14)
Gebruik als schroevendraaier
Draai eerst de werkingsfunctie-keuzering naar de stand
met het symbool
. Stel de instelring in op het juiste
draaikoppelniveau voor uw klus. Ga daarna als volgt te
werk.
Plaats de punt van het schroefbit in de schroefkop en
oefen druk uit op het gereedschap. Start het gereedschap
op lage snelheid en voer vervolgens de snelheid
geleidelijk op. Laat de aan-uitschakelaar los zodra de
koppeling begint te slippen.
OPMERKING:
• Zorg ervoor dat het schroefbit recht op de schroefkop
staat omdat anders de schroef en/of het bit kunnen
worden beschadigd.
• Bij het indraaien van houtschroeven, boort u eerst een
gat voor met een diameter van tweederde van de
schroefdikte. Hierdoor wordt het schroeven
gemakkelijker en wordt voorkomen dat het werkstuk
splijt.
• Als het gereedschap continu wordt bediend totdat de
accu leeg is, laat u het gereedschap gedurende
15 minuten liggen alvorens verder te werken met een
volle accu.
Gebruik als boormachine
Boren in hout
Bij het boren in hout krijgt u de beste resultaten met een
houtboor die voorzien is van een geleideschroef. De
geleideschroef zorgt ervoor dat het boren gemakkelijker
verloopt doordat deze de boor in het werkstuk trekt.
Boren in metaal
Om te voorkomen dat bij het starten van het boren de
boor wegglijdt, maakt u een putje met een centerpons en
hamer op het punt waar u wilt boren. Plaats de punt van
de boor in het putje en begin te boren.
Gebruik bij het boren in metaal een snijolie als
smeermiddel. De uitzonderingen hierop zijn ijzer en
messing, die droog moeten worden geboord.
Draai eerst de werkingsfunctie-keuzering naar de stand
met het symbool . De instelring kan bij deze
werkingsfunctie worden ingesteld op ieder
draaikoppelniveau. Ga daarna als volgt te werk.
LET OP:
• Het boren zal niet sneller verlopen als u hard op het
gereedschap drukt. In feite zal dergelijk hard drukken
alleen maar leiden tot beschadiging van de boor,
verlaging van de prestaties van het gereedschap, en
verkorting van de levensduur van het gereedschap.
• Op het moment dat het boorgat doorbreekt wordt een
enorme kracht uitgeoefend op het gereedschap/de
boor. Houd het gereedschap stevig vast en let goed op
wanneer de boor door het werkstuk breekt.
• Een vastgelopen boor kan eenvoudigweg worden
verwijderd door de omkeerschakelaar in de stand voor
achteruitdraaien te zetten en de boor achteruit uit het
gat te laten draaien. Het gereedschap kan echter
plotseling eruit komen als u het niet stevig vasthoudt.
• Zet kleine werkstukken altijd vast in een bankschroef of
soortgelijke klemvoorziening.

Advertisement

loading