Dell Lattitude D600 Manuals

Manuals and User Guides for Dell Lattitude D600. We have 8 Dell Lattitude D600 manuals available for free PDF download: System Information Manual, User Manual, Service Manual, Installing And Configuring

Dell Lattitude D600 System Information Manual

Dell Lattitude D600 System Information Manual (200 pages)

Brand: Dell | Category: Laptop | Size: 1.69 MB
Table of contents
Table Of Contents5................................................................................................................................................................
Caution: Safety Instructions7................................................................................................................................................................
General7................................................................................................................................................................
Power8................................................................................................................................................................
Battery9................................................................................................................................................................
Air Travel10................................................................................................................................................................
Emc Instructions10................................................................................................................................................................
California Residents10................................................................................................................................................................
When Using Your Computer11................................................................................................................................................................
Ergonomic Computing Habits12................................................................................................................................................................
When Working Inside Your Computer12................................................................................................................................................................
Protecting Against Electrostatic Discharge13................................................................................................................................................................
Battery Disposal13................................................................................................................................................................
Finding Information For Your Computer14................................................................................................................................................................
Setting Up Your Computer15................................................................................................................................................................
About Your Computer17................................................................................................................................................................
Front View18................................................................................................................................................................
Left View19................................................................................................................................................................
Right View20................................................................................................................................................................
Back View21................................................................................................................................................................
Bottom View22................................................................................................................................................................
Removing A Battery23................................................................................................................................................................
Removing And Installing A Reserve Battery24................................................................................................................................................................
Installing A Battery26................................................................................................................................................................
Running The Dell Diagnostics27................................................................................................................................................................
Regulatory Notices30................................................................................................................................................................
Waarschuwing: Veiligheidsinstructies35................................................................................................................................................................
Algemeen35................................................................................................................................................................
Voeding36................................................................................................................................................................
Batterij37................................................................................................................................................................
Luchtverkeer38................................................................................................................................................................
Emc-instructies38................................................................................................................................................................
Inwoners Van Californië38................................................................................................................................................................
Bij Gebruik Van De Computer39................................................................................................................................................................
Ergonomische Overwegingen Bij Het Werken Met De Computer40................................................................................................................................................................
De Computer Openen Voor Onderhoud40................................................................................................................................................................
Bescherming Tegen Elektrostatische Ontlading41................................................................................................................................................................
De Batterij Verwijderen41................................................................................................................................................................
Informatie Over Uw Computer Vinden42................................................................................................................................................................
De Computer Instellen43................................................................................................................................................................
Over De Computer44................................................................................................................................................................
Voorkant46................................................................................................................................................................
Zijaanzicht, Links47................................................................................................................................................................
Zijaanzicht, Rechts48................................................................................................................................................................
Achterkant49................................................................................................................................................................
Onderaanzicht50................................................................................................................................................................
Een Batterij Verwijderen51................................................................................................................................................................
Een Reservebatterij Verwijderen En Installeren52................................................................................................................................................................
Een Batterij Installeren54................................................................................................................................................................
Dell-diagnoseprogramma Uitvoeren54................................................................................................................................................................
Internationale Kennisgevingen58................................................................................................................................................................
PrÉcaution : Consignes De Sécurité63................................................................................................................................................................
Généralités63................................................................................................................................................................
Alimentation64................................................................................................................................................................
Batterie65................................................................................................................................................................
Voyages En Avion66................................................................................................................................................................
Instructions De Cem66................................................................................................................................................................
Utilisateurs Résidant En Californie66................................................................................................................................................................
Lors De L'utilisation De Votre Ordinateur67................................................................................................................................................................
Précautions Ergonomiques68................................................................................................................................................................
Intervention à L'intérieur De Votre Ordinateur68................................................................................................................................................................
Protection Contre Les Décharges électrostatiques69................................................................................................................................................................
Enlèvement De La Batterie69................................................................................................................................................................
Recherche D'informations Sur Votre Ordinateur70................................................................................................................................................................
Configuration De Votre Ordinateur71................................................................................................................................................................
À Propos De Votre Ordinateur72................................................................................................................................................................
Vue Avant74................................................................................................................................................................
Vue Du Côté Gauche75................................................................................................................................................................
Vue Du Côté Droit76................................................................................................................................................................
Vue Arrière77................................................................................................................................................................
Vue De Dessous78................................................................................................................................................................
Retrait D'une Batterie79................................................................................................................................................................
Retrait Et Installation D'une Batterie De Réserve80................................................................................................................................................................
Installation D'une Batterie82................................................................................................................................................................
Exécution Des Diagnostics Dell82................................................................................................................................................................
Réglementations85................................................................................................................................................................
Warnung: Sicherheitshinweise91................................................................................................................................................................
Allgemein91................................................................................................................................................................
Stromversorgung92................................................................................................................................................................
Akku93................................................................................................................................................................
Reisen Mit Dem Flugzeug94................................................................................................................................................................
Emv-richtlinien94................................................................................................................................................................
Benutzer In Kalifornien94................................................................................................................................................................
Arbeiten Mit Dem Computer95................................................................................................................................................................
Ergonomische Haltung Beim Arbeiten Mit Dem Computer96................................................................................................................................................................
Bei Der Arbeit An Komponenten Im Inneren Des Computers97................................................................................................................................................................
Schutz Vor Elektrostatischen Entladungen98................................................................................................................................................................
Entsorgen Von Akkus98................................................................................................................................................................
Suchen Nach Informationen über Den Computer99................................................................................................................................................................
Einrichten Des Computers101................................................................................................................................................................
Wissenswertes über Den Computer102................................................................................................................................................................
Vorderseite103................................................................................................................................................................
Linke Seitenansicht104................................................................................................................................................................
Rechte Seitenansicht104................................................................................................................................................................
Rückseite105................................................................................................................................................................
Unterseite106................................................................................................................................................................
Entfernen Des Akkus107................................................................................................................................................................
Ein- Und Ausbauen Eines Reserveakkus108................................................................................................................................................................
Einsetzen Eines Akkus110................................................................................................................................................................
Ausführen Des Dell-diagnoseprogramms110................................................................................................................................................................
Betriebsbestimmungen113................................................................................................................................................................
Attenzione: Istruzioni Di Sicurezza119................................................................................................................................................................
Informazioni Generali119................................................................................................................................................................
Alimentazione120................................................................................................................................................................
Batteria121................................................................................................................................................................
Uso In Aereo122................................................................................................................................................................
Istruzioni Emc122................................................................................................................................................................
Per I Residenti Nello Stato Della California122................................................................................................................................................................
Uso Del Computer123................................................................................................................................................................
Abitudini Ergonomiche Nell'uso Del Computer124................................................................................................................................................................
Interventi Sui Componenti Interni Del Computer124................................................................................................................................................................
Protezione Dalle Scariche Elettrostatiche125................................................................................................................................................................
Smaltimento Della Batteria126................................................................................................................................................................
Ricerca Di Informazioni Relative Al Computer126................................................................................................................................................................
Installazione Del Computer128................................................................................................................................................................
Informazioni Sul Computer129................................................................................................................................................................
Vista Frontale130................................................................................................................................................................
Vista Sinistra131................................................................................................................................................................
Vista Destra132................................................................................................................................................................
Retro Del Computer133................................................................................................................................................................
Vista Inferiore134................................................................................................................................................................
Rimozione Della Batteria135................................................................................................................................................................
Installazione E Rimozione Della Batteria Di Riserva136................................................................................................................................................................
Installazione Di Una Batteria138................................................................................................................................................................
Esecuzione Del Programma Dell Diagnostics138................................................................................................................................................................
Avvisi Sulle Normative142................................................................................................................................................................
Cuidado: Instruções De Segurança147................................................................................................................................................................
Geral147................................................................................................................................................................
Alimentação148................................................................................................................................................................
Bateria149................................................................................................................................................................
Viagens De Avião150................................................................................................................................................................
Instruções De Emc150................................................................................................................................................................
Residentes Na Califórnia150................................................................................................................................................................
Utilização Do Computador151................................................................................................................................................................
Hábitos Computacionais Ergonómicos152................................................................................................................................................................
Manusear Componentes Internos Do Computador152................................................................................................................................................................
Protecção Contra Descargas Electrostáticas153................................................................................................................................................................
Eliminação Da Bateria153................................................................................................................................................................
Encontrar Informações Para O Computador154................................................................................................................................................................
Configurar O Computador155................................................................................................................................................................
Sobre O Computador156................................................................................................................................................................
Vista Frontal158................................................................................................................................................................
Vista Do Lado Esquerdo159................................................................................................................................................................
Vista Do Lado Direito160................................................................................................................................................................
Vista Posterior161................................................................................................................................................................
Vista Inferior162................................................................................................................................................................
Remover Uma Bateria163................................................................................................................................................................
Remover E Instalar Uma Bateria De Reserva164................................................................................................................................................................
Instalar Uma Bateria166................................................................................................................................................................
Executar O Programa De Diagnóstico Da Dell166................................................................................................................................................................
Avisos Regulamentares170................................................................................................................................................................
Del Sistema171................................................................................................................................................................
PrecauciÓn: Instrucciones De Seguridad175................................................................................................................................................................
Alimentación176................................................................................................................................................................
Batería177................................................................................................................................................................
Viajes En Avión178................................................................................................................................................................
Instrucciones Emc179................................................................................................................................................................
Residentes En California179................................................................................................................................................................
Cuando Utilice El Equipo180................................................................................................................................................................
Hábitos De Ergonomía Con Su Equipo181................................................................................................................................................................
Al Trabajar En El Interior De Su Equipo181................................................................................................................................................................
Protección Contra Descargas Electrostáticas182................................................................................................................................................................
Cómo Desechar Las Baterías182................................................................................................................................................................
Búsqueda De Información Del Equipo183................................................................................................................................................................
Configuración Del Equipo184................................................................................................................................................................
Acerca Del Ordenador185................................................................................................................................................................
Vista Anterior187................................................................................................................................................................
Vista Izquierda188................................................................................................................................................................
Vista Derecha189................................................................................................................................................................
Extracción De Una Batería192................................................................................................................................................................
Extraer E Instalar La Batería De Reserva193................................................................................................................................................................
Instalación De La Batería195................................................................................................................................................................
Ejecución De Los Diagnósticos Dell195................................................................................................................................................................
Avisos Sobre Regulación198................................................................................................................................................................

Advertisement

Dell Lattitude D600 System Information Manual

Dell Lattitude D600 System Information Manual (152 pages)

Dell Latitude D600: User Guide  
Brand: Dell | Category: Laptop | Size: 1.37 MB
Table of contents
Table Of Contents5................................................................................................................................................................
Caution: Safety Instructions7................................................................................................................................................................
General7................................................................................................................................................................
Power8................................................................................................................................................................
Battery9................................................................................................................................................................
Air Travel10................................................................................................................................................................
Emc Instructions10................................................................................................................................................................
California Residents10................................................................................................................................................................
When Using Your Computer11................................................................................................................................................................
Ergonomic Computing Habits12................................................................................................................................................................
When Working Inside Your Computer12................................................................................................................................................................
Protecting Against Electrostatic Discharge13................................................................................................................................................................
Battery Disposal13................................................................................................................................................................
Finding Information For Your Computer14................................................................................................................................................................
Setting Up Your Computer15................................................................................................................................................................
About Your Computer17................................................................................................................................................................
Front View18................................................................................................................................................................
Left View19................................................................................................................................................................
Right View20................................................................................................................................................................
Back View21................................................................................................................................................................
Bottom View22................................................................................................................................................................
Removing A Battery23................................................................................................................................................................
Removing And Installing A Reserve Battery24................................................................................................................................................................
Installing A Battery26................................................................................................................................................................
Running The Dell Diagnostics27................................................................................................................................................................
Regulatory Notices30................................................................................................................................................................
Limited Warranty For The U.s31................................................................................................................................................................
Total Satisfaction" Return Policy (u.s. Only)34................................................................................................................................................................
Limited Warranty Terms For Canada35................................................................................................................................................................
Total Satisfaction" Return Policy (canada Only)38................................................................................................................................................................
Dell Software And Peripherals (canada Only)39................................................................................................................................................................
One-year End-user Manufacturer Guarantee (latin America And The Caribbean Only)40................................................................................................................................................................
Limitation And Statutory Rights40................................................................................................................................................................
Intel ® Warranty Statement For Pentium ® And Celeron ® Processors Only (u.s. And Canada Only)41................................................................................................................................................................
PrÉcaution : Consignes De Sécurité47................................................................................................................................................................
Généralités47................................................................................................................................................................
Alimentation48................................................................................................................................................................
Batterie49................................................................................................................................................................
Voyages En Avion50................................................................................................................................................................
Instructions De Cem50................................................................................................................................................................
Utilisateurs Résidant En Californie50................................................................................................................................................................
Lors De L'utilisation De Votre Ordinateur51................................................................................................................................................................
Précautions Ergonomiques52................................................................................................................................................................
Intervention à L'intérieur De Votre Ordinateur52................................................................................................................................................................
Protection Contre Les Décharges électrostatiques53................................................................................................................................................................
Enlèvement De La Batterie53................................................................................................................................................................
Recherche D'informations Sur Votre Ordinateur54................................................................................................................................................................
Configuration De Votre Ordinateur55................................................................................................................................................................
À Propos De Votre Ordinateur56................................................................................................................................................................
Vue Avant58................................................................................................................................................................
Vue Du Côté Gauche59................................................................................................................................................................
Vue Du Côté Droit60................................................................................................................................................................
Vue Arrière61................................................................................................................................................................
Vue De Dessous62................................................................................................................................................................
Retrait D'une Batterie63................................................................................................................................................................
Retrait Et Installation D'une Batterie De Réserve64................................................................................................................................................................
Installation D'une Batterie66................................................................................................................................................................
Exécution Des Diagnostics Dell66................................................................................................................................................................
Réglementations69................................................................................................................................................................
Garantie Limitée Pour Les États-unis71................................................................................................................................................................
Règle De Retour « Satisfait Ou Remboursé » (États-unis Seulement)75................................................................................................................................................................
Conditions De Garantie Limitée Pour Le Canada75................................................................................................................................................................
Règle De Retour « Satisfait Ou Remboursé » (canada Seulement)80................................................................................................................................................................
Logiciels Et Périphériques Dell (canada Seulement)80................................................................................................................................................................
Garantie Du Fabricant Pendant Un An Pour L'utilisateur Final (amérique Latine Et Caraïbes Uniquement)81................................................................................................................................................................
Déclaration De Garantie Intel83................................................................................................................................................................
Pour Les Processeurs Pentium83................................................................................................................................................................
Et Celeron83................................................................................................................................................................
Cuidado: Instruções De Segurança89................................................................................................................................................................
Geral89................................................................................................................................................................
Energia90................................................................................................................................................................
Bateria91................................................................................................................................................................
Viagens Aéreas92................................................................................................................................................................
Instruções De Emc92................................................................................................................................................................
Moradores Da Califórnia92................................................................................................................................................................
Ao Usar O Computador93................................................................................................................................................................
Hábitos Ergonômicos De Computação94................................................................................................................................................................
Ao Trabalhar Na Parte Interna Do Computador94................................................................................................................................................................
Proteção Contra Descarga Eletrostática95................................................................................................................................................................
Descarte Da Bateria95................................................................................................................................................................
Como Obter Informações Sobre O Seu Computador96................................................................................................................................................................
Configuração Do Computador97................................................................................................................................................................
Sobre O Computador98................................................................................................................................................................
Vista Frontal100................................................................................................................................................................
Vista Esquerda101................................................................................................................................................................
Vista Direita102................................................................................................................................................................
Vista Posterior103................................................................................................................................................................
Vista Inferior104................................................................................................................................................................
Remoção De Uma Bateria105................................................................................................................................................................
Remoção E Instalação De Uma Bateria De Reserva106................................................................................................................................................................
Instalação De Uma Bateria108................................................................................................................................................................
Execução Do Dell Diagnostics109................................................................................................................................................................
Avisos De Regulamentação112................................................................................................................................................................
Termo De Garantia Contratual - Brasil113................................................................................................................................................................
Garantia Oferecida Pela Dell Ao Usuário Final - 1º Ano113................................................................................................................................................................
Limitações E Direitos115................................................................................................................................................................
Del Sistema117................................................................................................................................................................
PrecauciÓn: Instrucciones De Seguridad121................................................................................................................................................................
Alimentación122................................................................................................................................................................
Batería123................................................................................................................................................................
Viajes En Avión124................................................................................................................................................................
Instrucciones Emc125................................................................................................................................................................
Residentes En California125................................................................................................................................................................
Cuando Utilice El Equipo126................................................................................................................................................................
Hábitos De Ergonomía Con Su Equipo127................................................................................................................................................................
Al Trabajar En El Interior De Su Equipo127................................................................................................................................................................
Protección Contra Descargas Electrostáticas128................................................................................................................................................................
Cómo Desechar Las Baterías128................................................................................................................................................................
Búsqueda De Información Del Equipo129................................................................................................................................................................
Configuración Del Equipo130................................................................................................................................................................
Acerca Del Ordenador131................................................................................................................................................................
Vista Anterior133................................................................................................................................................................
Vista Izquierda134................................................................................................................................................................
Vista Derecha135................................................................................................................................................................
Extracción De Una Batería138................................................................................................................................................................
Extraer E Instalar La Batería De Reserva139................................................................................................................................................................
Instalación De La Batería141................................................................................................................................................................
Ejecución De Los Diagnósticos Dell141................................................................................................................................................................
Avisos Sobre Regulación144................................................................................................................................................................
Información De La Nom (sólo Para México)146................................................................................................................................................................
Dell Lattitude D600 User Manual

Dell Lattitude D600 User Manual (122 pages)

Brand: Dell | Category: Laptop | Size: 2.24 MB
Table of contents
About Your Computer2................................................................................................................................................................
Front View2................................................................................................................................................................
Left View4................................................................................................................................................................
Right View5................................................................................................................................................................
Back View6................................................................................................................................................................
Bottom View8................................................................................................................................................................
Macrovision Product Notice10................................................................................................................................................................
Fcc Identification Information10................................................................................................................................................................
Warranty And Return Policy11................................................................................................................................................................
Using A Battery13................................................................................................................................................................
Battery Performance13................................................................................................................................................................
Checking The Battery Charge13................................................................................................................................................................
Dell Quickset Battery Meter13................................................................................................................................................................
Microsoft Windows Power Meter14................................................................................................................................................................
Charge Gauge14................................................................................................................................................................
Health Gauge14................................................................................................................................................................
Charging The Battery14................................................................................................................................................................
Removing A Battery15................................................................................................................................................................
Removing And Installing A Reserve Battery15................................................................................................................................................................
Installing A Battery16................................................................................................................................................................
Storing A Battery17................................................................................................................................................................
About The Module Bay18................................................................................................................................................................
Checking The Charge On The Second Battery18................................................................................................................................................................
Removing And Installing Devices While The Computer Is Turned Off18................................................................................................................................................................
If The Device Screw Is Not Installed19................................................................................................................................................................
Removing And Installing Devices While The Computer Is Running20................................................................................................................................................................
Windows 200021................................................................................................................................................................
If The Device Screw Is Installed22................................................................................................................................................................
Using Cds Or Dvds24................................................................................................................................................................
Adjusting The Volume25................................................................................................................................................................
Adjusting The Picture25................................................................................................................................................................
Cleaning Your Computer27................................................................................................................................................................
Floppy Drive27................................................................................................................................................................
Optical Media27................................................................................................................................................................
Using The Dell Diagnostics29................................................................................................................................................................
When To Use The Dell Diagnostics29................................................................................................................................................................
Features Of The Dell Diagnostics29................................................................................................................................................................
Starting The Dell Diagnostics29................................................................................................................................................................
Using The Display31................................................................................................................................................................
Adjusting Brightness31................................................................................................................................................................
Switching The Video Image31................................................................................................................................................................
Setting Display Resolution31................................................................................................................................................................
Reinstalling Software33................................................................................................................................................................
Reinstalling Drivers And Utilities33................................................................................................................................................................
Manually Reinstalling Drivers For Windows Xp33................................................................................................................................................................
Using The Windows Xp Device Driver Rollback34................................................................................................................................................................
Resolving Software And Hardware Incompatibilities34................................................................................................................................................................
Creating A Restore Point36................................................................................................................................................................
Restoring The Computer To An Earlier Operating State36................................................................................................................................................................
Undoing The Last System Restore37................................................................................................................................................................
Reinstalling Windows 200038................................................................................................................................................................
Finding Information40................................................................................................................................................................
Getting Help43................................................................................................................................................................
Technical Assistance43................................................................................................................................................................
Online Services43................................................................................................................................................................
Autotech Service44................................................................................................................................................................
Technical Support Service44................................................................................................................................................................
Problems With Your Order44................................................................................................................................................................
Product Information44................................................................................................................................................................
Returning Items For Warranty Repair Or Credit44................................................................................................................................................................
Before You Call45................................................................................................................................................................
Contacting Dell45................................................................................................................................................................
Using The Keyboard And Touch Pad66................................................................................................................................................................
Numeric Keypad66................................................................................................................................................................
Keyboard Shortcuts66................................................................................................................................................................
System Functions66................................................................................................................................................................
Display Functions66................................................................................................................................................................
Power Management67................................................................................................................................................................
Speaker Functions67................................................................................................................................................................
Customizing The Touch Pad And Track Stick69................................................................................................................................................................
Changing The Track Stick Cap69................................................................................................................................................................
About Passwords70................................................................................................................................................................
Using A Primary Password70................................................................................................................................................................
Using An Administrator Password70................................................................................................................................................................
Using A Hard Drive Password71................................................................................................................................................................
Using Pc Cards74................................................................................................................................................................
Pc Card Types74................................................................................................................................................................
Pc Card Blanks74................................................................................................................................................................
Extended Pc Cards74................................................................................................................................................................
Installing A Pc Card74................................................................................................................................................................
Removing A Pc Card Or Blank75................................................................................................................................................................
Power Management Tips76................................................................................................................................................................
Power Management Wizard76................................................................................................................................................................
Setting Sleep Modes76................................................................................................................................................................
Selecting A Power Scheme77................................................................................................................................................................
Setting Battery Alarms And Actions77................................................................................................................................................................
Completing The Power Management Wizard77................................................................................................................................................................
Power Management Modes77................................................................................................................................................................
Standby Mode77................................................................................................................................................................
Hibernate Mode78................................................................................................................................................................
Power Options Properties78................................................................................................................................................................
Power Schemes Tab78................................................................................................................................................................
Alarms Tab78................................................................................................................................................................
Power Meter Tab78................................................................................................................................................................
Advanced Tab78................................................................................................................................................................
Hibernate Tab79................................................................................................................................................................
Solving Problems80................................................................................................................................................................
Power Problems80................................................................................................................................................................
Error Messages80................................................................................................................................................................
Video And Display Problems83................................................................................................................................................................
If The Display Is Blank83................................................................................................................................................................
If The Display Is Difficult To Read84................................................................................................................................................................
If Only Part Of The Display Is Readable84................................................................................................................................................................
Sound And Speaker Problems84................................................................................................................................................................
If You Have A Problem With Integrated Speakers84................................................................................................................................................................
If You Have A Problem With External Speakers85................................................................................................................................................................
Printer Problems85................................................................................................................................................................
Modem And Internet Connection Problems86................................................................................................................................................................
Touch Pad Or Mouse Problems87................................................................................................................................................................
External Keyboard Problems88................................................................................................................................................................
Unexpected Characters88................................................................................................................................................................
Drive Problems88................................................................................................................................................................
If You Cannot Save A File To A Floppy Disk Drive89................................................................................................................................................................
If You Hear An Unfamiliar Scraping Or Grinding Sound90................................................................................................................................................................
If You Have Problems With A Hard Drive90................................................................................................................................................................
Pc Card Problems90................................................................................................................................................................
Network Problems91................................................................................................................................................................
General Program Problems91................................................................................................................................................................
A Program Crashes91................................................................................................................................................................
A Program Stops Responding91................................................................................................................................................................
A Solid Blue Screen Appears91................................................................................................................................................................
Error Messages Appear92................................................................................................................................................................
If You Drop Or Damage Your Computer93................................................................................................................................................................
Resolving Other Technical Problems93................................................................................................................................................................
Clicking The Quickset Icon94................................................................................................................................................................
Adding And Replacing Parts95................................................................................................................................................................
Adding Memory95................................................................................................................................................................
Adding A Mini Pci Card96................................................................................................................................................................
Replacing The Hard Drive98................................................................................................................................................................
Connecting A Television To The Computer100................................................................................................................................................................
Composite Video Connection102................................................................................................................................................................
Enabling The Display Settings For A Television103................................................................................................................................................................
Safety Instructions104................................................................................................................................................................
Using The System Setup Program105................................................................................................................................................................
Viewing The System Setup Screens105................................................................................................................................................................
Commonly Used Options105................................................................................................................................................................
Changing The Boot Sequence105................................................................................................................................................................
Changing Printer Modes106................................................................................................................................................................
Changing Com Ports106................................................................................................................................................................
Enabling The Infrared Sensor106................................................................................................................................................................
Using Smart Cards108................................................................................................................................................................
About Smart Cards108................................................................................................................................................................
Installing A Smart Card108................................................................................................................................................................
Specifications110................................................................................................................................................................
Traveling With Your Computer115................................................................................................................................................................
Identifying Your Computer115................................................................................................................................................................
Packing The Computer115................................................................................................................................................................
Travel Tips115................................................................................................................................................................
Traveling By Air115................................................................................................................................................................
If Your Computer Is Lost Or Stolen116................................................................................................................................................................
Connecting To A Wireless Local Area Network117................................................................................................................................................................
Determining Your Network Type117................................................................................................................................................................
Help And Support Center119................................................................................................................................................................
Control Panel119................................................................................................................................................................
Start Menu119................................................................................................................................................................
Desktop Cleanup Wizard119................................................................................................................................................................
Files And Settings Transfer Wizard120................................................................................................................................................................
Internet Connection Firewall121................................................................................................................................................................
Table Of Contents122................................................................................................................................................................

Advertisement

Dell Lattitude D600 User Manual

Dell Lattitude D600 User Manual (122 pages)

Brand: Dell | Category: Laptop | Size: 2.42 MB
Table of contents
About Your Computer2................................................................................................................................................................
Front View2................................................................................................................................................................
Left View4................................................................................................................................................................
Right View5................................................................................................................................................................
Back View6................................................................................................................................................................
Bottom View8................................................................................................................................................................
Macrovision Product Notice10................................................................................................................................................................
Fcc Identification Information10................................................................................................................................................................
Warranty And Return Policy11................................................................................................................................................................
Using A Battery13................................................................................................................................................................
Battery Performance13................................................................................................................................................................
Checking The Battery Charge13................................................................................................................................................................
Dell Quickset Battery Meter13................................................................................................................................................................
Microsoft Windows Power Meter14................................................................................................................................................................
Charge Gauge14................................................................................................................................................................
Health Gauge14................................................................................................................................................................
Charging The Battery14................................................................................................................................................................
Removing A Battery15................................................................................................................................................................
Removing And Installing A Reserve Battery15................................................................................................................................................................
Installing A Battery16................................................................................................................................................................
Storing A Battery17................................................................................................................................................................
About The Module Bay18................................................................................................................................................................
Checking The Charge On The Second Battery18................................................................................................................................................................
Removing And Installing Devices While The Computer Is Turned Off18................................................................................................................................................................
If The Device Screw Is Not Installed19................................................................................................................................................................
Removing And Installing Devices While The Computer Is Running20................................................................................................................................................................
If The Device Screw Is Installed22................................................................................................................................................................
Using Cds Or Dvds24................................................................................................................................................................
Adjusting The Volume25................................................................................................................................................................
Adjusting The Picture25................................................................................................................................................................
Cleaning Your Computer27................................................................................................................................................................
Floppy Drive27................................................................................................................................................................
Optical Media27................................................................................................................................................................
Using The Dell Diagnostics29................................................................................................................................................................
When To Use The Dell Diagnostics29................................................................................................................................................................
Features Of The Dell Diagnostics29................................................................................................................................................................
Starting The Dell Diagnostics29................................................................................................................................................................
Using The Display31................................................................................................................................................................
Adjusting Brightness31................................................................................................................................................................
Switching The Video Image31................................................................................................................................................................
Setting Display Resolution31................................................................................................................................................................
Windows 200032................................................................................................................................................................
Reinstalling Software33................................................................................................................................................................
Reinstalling Drivers And Utilities33................................................................................................................................................................
Manually Reinstalling Drivers For Windows Xp33................................................................................................................................................................
Using The Windows Xp Device Driver Rollback34................................................................................................................................................................
Resolving Software And Hardware Incompatibilities34................................................................................................................................................................
Creating A Restore Point36................................................................................................................................................................
Restoring The Computer To An Earlier Operating State36................................................................................................................................................................
Undoing The Last System Restore37................................................................................................................................................................
Reinstalling Windows 200038................................................................................................................................................................
Finding Information40................................................................................................................................................................
Getting Help43................................................................................................................................................................
Technical Assistance43................................................................................................................................................................
Online Services43................................................................................................................................................................
Autotech Service44................................................................................................................................................................
Technical Support Service44................................................................................................................................................................
Problems With Your Order44................................................................................................................................................................
Product Information44................................................................................................................................................................
Returning Items For Warranty Repair Or Credit44................................................................................................................................................................
Before You Call45................................................................................................................................................................
Contacting Dell45................................................................................................................................................................
Using The Keyboard And Touch Pad66................................................................................................................................................................
Numeric Keypad66................................................................................................................................................................
Keyboard Shortcuts66................................................................................................................................................................
System Functions66................................................................................................................................................................
Display Functions66................................................................................................................................................................
Power Management67................................................................................................................................................................
Speaker Functions67................................................................................................................................................................
Customizing The Touch Pad And Track Stick69................................................................................................................................................................
Changing The Track Stick Cap69................................................................................................................................................................
About Passwords70................................................................................................................................................................
Using A Primary Password70................................................................................................................................................................
Using An Administrator Password70................................................................................................................................................................
Using A Hard Drive Password71................................................................................................................................................................
Using Pc Cards74................................................................................................................................................................
Pc Card Types74................................................................................................................................................................
Pc Card Blanks74................................................................................................................................................................
Extended Pc Cards74................................................................................................................................................................
Installing A Pc Card74................................................................................................................................................................
Removing A Pc Card Or Blank75................................................................................................................................................................
Power Management Tips76................................................................................................................................................................
Power Management Wizard76................................................................................................................................................................
Setting Sleep Modes76................................................................................................................................................................
Selecting A Power Scheme77................................................................................................................................................................
Setting Battery Alarms And Actions77................................................................................................................................................................
Completing The Power Management Wizard77................................................................................................................................................................
Power Management Modes77................................................................................................................................................................
Standby Mode77................................................................................................................................................................
Hibernate Mode78................................................................................................................................................................
Power Options Properties78................................................................................................................................................................
Power Schemes Tab78................................................................................................................................................................
Alarms Tab78................................................................................................................................................................
Power Meter Tab78................................................................................................................................................................
Advanced Tab78................................................................................................................................................................
Hibernate Tab79................................................................................................................................................................
Solving Problems80................................................................................................................................................................
Power Problems80................................................................................................................................................................
Error Messages80................................................................................................................................................................
Video And Display Problems83................................................................................................................................................................
If The Display Is Blank83................................................................................................................................................................
If The Display Is Difficult To Read84................................................................................................................................................................
If Only Part Of The Display Is Readable84................................................................................................................................................................
Sound And Speaker Problems84................................................................................................................................................................
If You Have A Problem With Integrated Speakers84................................................................................................................................................................
If You Have A Problem With External Speakers85................................................................................................................................................................
Printer Problems85................................................................................................................................................................
Modem And Internet Connection Problems86................................................................................................................................................................
Touch Pad Or Mouse Problems87................................................................................................................................................................
External Keyboard Problems88................................................................................................................................................................
Unexpected Characters88................................................................................................................................................................
Drive Problems88................................................................................................................................................................
If You Cannot Save A File To A Floppy Disk Drive89................................................................................................................................................................
If You Hear An Unfamiliar Scraping Or Grinding Sound90................................................................................................................................................................
If You Have Problems With A Hard Drive90................................................................................................................................................................
Pc Card Problems90................................................................................................................................................................
Network Problems91................................................................................................................................................................
General Program Problems91................................................................................................................................................................
A Program Crashes91................................................................................................................................................................
A Program Stops Responding91................................................................................................................................................................
A Solid Blue Screen Appears91................................................................................................................................................................
Error Messages Appear92................................................................................................................................................................
If You Drop Or Damage Your Computer93................................................................................................................................................................
Resolving Other Technical Problems93................................................................................................................................................................
Clicking The Quickset Icon94................................................................................................................................................................
Adding And Replacing Parts95................................................................................................................................................................
Adding Memory95................................................................................................................................................................
Adding A Mini Pci Card96................................................................................................................................................................
Replacing The Hard Drive98................................................................................................................................................................
Connecting A Television To The Computer100................................................................................................................................................................
Composite Video Connection102................................................................................................................................................................
Enabling The Display Settings For A Television103................................................................................................................................................................
Safety Instructions104................................................................................................................................................................
Using The System Setup Program105................................................................................................................................................................
Viewing The System Setup Screens105................................................................................................................................................................
Commonly Used Options105................................................................................................................................................................
Changing The Boot Sequence105................................................................................................................................................................
Changing Printer Modes106................................................................................................................................................................
Changing Com Ports106................................................................................................................................................................
Enabling The Infrared Sensor106................................................................................................................................................................
Using Smart Cards108................................................................................................................................................................
About Smart Cards108................................................................................................................................................................
Installing A Smart Card108................................................................................................................................................................
Specifications110................................................................................................................................................................
Traveling With Your Computer115................................................................................................................................................................
Identifying Your Computer115................................................................................................................................................................
Packing The Computer115................................................................................................................................................................
Travel Tips115................................................................................................................................................................
Traveling By Air115................................................................................................................................................................
If Your Computer Is Lost Or Stolen116................................................................................................................................................................
Connecting To A Wireless Local Area Network117................................................................................................................................................................
Determining Your Network Type117................................................................................................................................................................
Help And Support Center119................................................................................................................................................................
Control Panel119................................................................................................................................................................
Start Menu119................................................................................................................................................................
Desktop Cleanup Wizard119................................................................................................................................................................
Files And Settings Transfer Wizard120................................................................................................................................................................
Internet Connection Firewall121................................................................................................................................................................
Table Of Contents122................................................................................................................................................................
Dell Lattitude D600 Service Manual

Dell Lattitude D600 Service Manual (77 pages)

Service Manual  
Brand: Dell | Category: Laptop | Size: 3.37 MB
Table of contents
Before You Begin2................................................................................................................................................................
Preparing To Work Inside The Computer2................................................................................................................................................................
Recommended Tools4................................................................................................................................................................
Computer Orientation5................................................................................................................................................................
Screw Identification5................................................................................................................................................................
Hard Drive6................................................................................................................................................................
Display Assembly7................................................................................................................................................................
Display Bezel7................................................................................................................................................................
Display Panel7................................................................................................................................................................
Display Latch7................................................................................................................................................................
Palm Rest7................................................................................................................................................................
System Board8................................................................................................................................................................
System Components9................................................................................................................................................................
Table Of Contents10................................................................................................................................................................
Memory Module11................................................................................................................................................................
Mini Pci Card14................................................................................................................................................................
The Computer16................................................................................................................................................................
Reserve Battery21................................................................................................................................................................
Center Control Cover28................................................................................................................................................................
Computer Base34................................................................................................................................................................
Removing The Microprocessor Thermal-cooling Assembly52................................................................................................................................................................
Microprocessor Module55................................................................................................................................................................
Removing The Microprocessor Module55................................................................................................................................................................
Installing The Microprocessor Module57................................................................................................................................................................
Flashing The Bios58................................................................................................................................................................
Base Latch61................................................................................................................................................................
Modem Cable65................................................................................................................................................................
Removing The System Board66................................................................................................................................................................
Installing The System Board68................................................................................................................................................................
Usb Connector70................................................................................................................................................................
Video Connector70................................................................................................................................................................
Floppy Drive74................................................................................................................................................................
Power Source75................................................................................................................................................................
Thermal Cooling Assembly76................................................................................................................................................................
Dell Lattitude D600 Service Manual

Dell Lattitude D600 Service Manual (74 pages)

Brand: Dell | Category: Laptop | Size: 3.65 MB
Table of contents
Before You Begin4................................................................................................................................................................
Preparing To Work Inside The Computer4................................................................................................................................................................
Recommended Tools5................................................................................................................................................................
Computer Orientation6................................................................................................................................................................
Screw Identification7................................................................................................................................................................
Display Assembly8................................................................................................................................................................
Display Bezel8................................................................................................................................................................
Display Panel8................................................................................................................................................................
Display Latch8................................................................................................................................................................
Palm Rest8................................................................................................................................................................
System Board9................................................................................................................................................................
System Components10................................................................................................................................................................
Memory Module12................................................................................................................................................................
Mini Pci Card15................................................................................................................................................................
Reserve Battery22................................................................................................................................................................
Hard Drive24................................................................................................................................................................
Computer Base33................................................................................................................................................................
Removing The Microprocessor Thermal-cooling Assembly49................................................................................................................................................................
Microprocessor Module52................................................................................................................................................................
Removing The Microprocessor Module52................................................................................................................................................................
Installing The Microprocessor Module53................................................................................................................................................................
Flashing The Bios55................................................................................................................................................................
Base Latch58................................................................................................................................................................
Modem Cable62................................................................................................................................................................
Removing The System Board63................................................................................................................................................................
Installing The System Board65................................................................................................................................................................
Usb Connector67................................................................................................................................................................
Video Connector67................................................................................................................................................................
Power Source72................................................................................................................................................................
Thermal Cooling Assembly73................................................................................................................................................................
Table Of Contents74................................................................................................................................................................
Dell Lattitude D600 Service Manual

Dell Lattitude D600 Service Manual (44 pages)

Brand: Dell | Category: Laptop | Size: 1.62 MB
Table of contents
Before You Begin2................................................................................................................................................................
Preparing To Work Inside The Computer2................................................................................................................................................................
Recommended Tools3................................................................................................................................................................
Computer Orientation3................................................................................................................................................................
Screw Identification3................................................................................................................................................................
Flashing The Bios6................................................................................................................................................................
Microprocessor Module8................................................................................................................................................................
Removing The Microprocessor Module8................................................................................................................................................................
Installing The Microprocessor Module9................................................................................................................................................................
Display Assembly10................................................................................................................................................................
Display Bezel12................................................................................................................................................................
Display Panel12................................................................................................................................................................
Display Latch14................................................................................................................................................................
Hard Drive18................................................................................................................................................................
Base Latch22................................................................................................................................................................
Palm Rest27................................................................................................................................................................
Usb Connector29................................................................................................................................................................
Video Connector29................................................................................................................................................................
Reserve Battery31................................................................................................................................................................
System Board34................................................................................................................................................................
Removing The System Board34................................................................................................................................................................
Installing The System Board35................................................................................................................................................................
System Components36................................................................................................................................................................
Removing The Microprocessor Thermal-cooling Assembly37................................................................................................................................................................
Memory Module39................................................................................................................................................................
Mini Pci Card40................................................................................................................................................................
Table Of Contents44................................................................................................................................................................

Share and save

Advertisement