Download  Print this page

AEG FAVORIT 55602 VI0P User Manual

Hide thumbs

Advertisement

NL
Gebruiksaanwijzing
Afwasautomaat
EN
User Manual
Dishwasher
DE
Benutzerinformation
Geschirrspüler
2
FAVORIT 55602 VI0P
21
38

Advertisement

loading

  Also See for AEG FAVORIT 55602 VI0P

  Summary of Contents for AEG FAVORIT 55602 VI0P

 • Page 1 Gebruiksaanwijzing FAVORIT 55602 VI0P Afwasautomaat User Manual Dishwasher Benutzerinformation Geschirrspüler...
 • Page 2: Table Of Contents

  13. TECHNISCHE INFORMATIE................19 VOOR PERFECTE RESULTATEN Bedankt dat u voor dit AEG-product heeft gekozen. Dit apparaat is ontworpen om vele jaren uitstekend te presteren, met innovatieve technologieën die het leven gemakkelijker helpen maken met functies die gewone apparaten wellicht niet hebben.
 • Page 3: Veiligheidsinformatie

  NEDERLANDS VEILIGHEIDSINFORMATIE Lees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor installatie en gebruik van het apparaat. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor letsel en schade veroorzaakt door een foutieve installatie. Bewaar de instructies van het apparaat voor toekomstig gebruik. 1.1 Algemene veiligheid Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk gebruik of •...
 • Page 4: Veiligheidsvoorschriften

  Het apparaat moet met de nieuwe slangset worden • aangesloten op een kraan. Oude slangsets mogen niet opnieuw worden gebruikt. 1.2 Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 • jaar en ouder en door mensen met beperkte...
 • Page 5 NEDERLANDS • Alleen voor VK en Ierland. Het het stopcontact. Neem contact op apparaat heeft een stekker van 13 met de service-afdeling om de ampère. Als de zekering van de watertoevoerslang te vervangen. stekker verwisseld moet worden, 2.4 Gebruik gebruik dan zekering: 13 amp ASTA (BS 1362).
 • Page 6: Beschrijving Van Het Product

  3. BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT Top sproeiarm Glansmiddeldoseerbakje Bovenste sproeiarm Afwasmiddeldoseerbakje Onderste sproeiarm Bestekkorf Filters Onderkorf Typeplaatje Bovenkorf Zoutreservoir Luchtopening 3.1 Beam-on-Floor • Als er een storing in het apparaat optreedt, gaat het rode licht De Beam-on-Floor is een lichtstraal die knipperen.
 • Page 7: Bedieningspaneel

  NEDERLANDS 4. BEDIENINGSPANEEL Aan/uit-toets Programmakeuzetoetsen Weergave Indicatielampjes Delay-toets 4.1 Indicatielampjes Aanduiding Omschrijving Multitab-indicatielampje. Zoutindicatielampje. Dit indicatielampje is altijd uit als het programma in werking is. Glansmiddelindicatielampje. Dit indicatielampje is altijd uit als het pro- gramma in werking is. 5. PROGRAMMA’S Programma Mate van vervuiling Programmafasen...
 • Page 8: Instellingen

  Programma Mate van vervuiling Programmafasen Options (Opties) Type belading • Alles • Voorspoelen 1) Dit programma biedt het meest efficiënte water- en energieverbruik voor normaal bevuild servies- goed en bestek. (Dit is het standaard programma voor testinstituten.) 2) Het apparaat detecteert de mate van vervuiling en de hoeveelheid serviesgoed in de korven. De tem- peratuur en hoeveelheid water, het energieverbruik en de programmaduur worden automatisch aange- past.
 • Page 9 NEDERLANDS 6.2 De waterontharder • De deactivering van het glansspoelmiddel als u de optie De waterontharder verwijdert mineralen Multitab wilt gebruiken zonder uit van de watertoevoer die een nadelige glansmiddel. invloed hebben op de wasresultaten en • Het niveau van het glansmiddel het apparaat.
 • Page 10: Gebruik Van Glansmiddel

  Het waterontharderniveau • De indicatielampjes instellen gaan uit. Het apparaat moet in de • Blijft het indicatielampje programmakeuzemodus staan. knipperen • Het display toont de huidige 1. Houd om de gebruikersmodus in te instelling: bijv. = niveau 4. voeren tegelijkertijd –...
 • Page 11: Opties

  NEDERLANDS Het geluidssignaal voor het gaan einde van het programma knipperen en het display blanco is. inschakelen 2. Druk op • De indicatielampjes Het apparaat moet in de programmakeuzemodus staan. gaan uit. 1. Houd om de gebruikersmodus in te • Blijft het indicatielampje knipperen.
 • Page 12: Voordat U Het Apparaat Voor De Eerste Keer Gebruikt

  Multitab activeren Met deze optie wordt de programmaduur verlengd om de schoonmaak- en droogresultaten te Houd gelijktijdig ingedrukt verbeteren met het gebruik van tot het indicatielampje gaat branden. multitabletten. Multitab is geen permanente optie en moet elke cyclus geselecteerd worden.
 • Page 13: Dagelijks Gebruik

  NEDERLANDS 8.2 Het vullen van het LET OP! glansmiddeldoseerbakje Gebruik alleen glansspoelmiddel voor afwasautomaten. 1. Open het deksel (C). 2. Vul het glansmiddeldoseerbakje (B) niet verder dan de aanduiding ''MAX''. 3. Verwijder gemorst glansmiddel met een absorberend doekje om te voorkomen dat er te veel schuim ontstaat.
 • Page 14: Aanwijzingen En Tips

  9.2 Een programma instellen Als het aftelproces voltooid is, wordt het programma gestart. en starten De deur openen als het De Auto Off-functie apparaat in werking is Deze functie verlaagt het energieverbruik Als u de deur opent terwijl een door het apparaat automatisch uit te programma loopt, stopt het apparaat.
 • Page 15 NEDERLANDS 10.3 Wat moet u doen als u kan worden bereikt en gewassen door het water uit de sproeiarmen. Zorg wilt stoppen met het gebruik ervoor dat de vaat elkaar niet raakt of van multitabletten overlapt. • U kunt apart vaatwasmiddel, Doe het volgende voordat u begint met glansmiddel en zout gebruiken of het gebruiken van apart wasmiddel, zout...
 • Page 16: Onderhoud En Reiniging

  10.5 Voor het starten van een • De juiste hoeveelheid afwasmiddel is gebruikt. programma 10.6 De rekken uitruimen Controleer of: • De filters schoon zijn en correct zijn 1. Laat de borden afkoelen voordat u geplaatst. deze uit het apparaat neemt Hete •...
 • Page 17: De Sproeiarmen Reinigen

  NEDERLANDS 2. Verwijder de filter (C) uit de filter (B). 3. Verwijder de platte filter (A). 7. Plaats de filters (B) en (C) terug. 8. Plaats de filter (B) terug in de platte filter (A). Rechtsom draaien tot het vastzit. 4.
 • Page 18: Probleemoplossing

  11.4 De binnenkant van de de deur, met een zachte, vochtige doek. machine reinigen • Als u regelmatig korte programma's gebruikt dan kunnen er vetresten en • Reinig het apparaat zorgvuldig, kalkaanslag achterblijven in het inclusief de rubberen afdichting van apparaat.
 • Page 19: Technische Informatie

  NEDERLANDS 12.1 De was- en droogresultaten zijn niet naar tevredenheid Probleem Mogelijke oplossing Witte strepen of een blauwe • De vrijgegeven hoeveelheid glansmiddel is te hoog. waas op glazen en servies- Zet de dosering van het glansmiddel op een lagere goed stand.
 • Page 20 14. MILIEUBESCHERMING Recycle de materialen met het symbool gemarkeerd met het symbool niet weg met het huishoudelijk afval. Breng het . Gooi de verpakking in een geschikte product naar het milieustation bij u in de verzamelcontainer om het te recyclen.
 • Page 21 13. TECHNICAL INFORMATION................37 FOR PERFECT RESULTS Thank you for choosing this AEG product. We have created it to give you impeccable performance for many years, with innovative technologies that help make life simpler features you might not find on ordinary appliances. Please spend a few minutes reading to get the very best from it.
 • Page 22: Safety Information

  SAFETY INFORMATION Before the installation and use of the appliance, carefully read the supplied instructions. The manufacturer is not responsible if an incorrect installation and use causes injuries and damages. Always keep the instructions with the appliance for future reference.
 • Page 23: Safety Instructions

  ENGLISH 1.2 Children and vulnerable people safety This appliance can be used by children aged from 8 • years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
 • Page 24: Product Description

  • Do not drink and play with the water in the appliance. • Do not remove the dishes from the appliance until the programme is completed. There can be detergent on the dishes. • The appliance can release hot steam if you open the door while a programme operates.
 • Page 25: Control Panel

  ENGLISH Rating plate Cutlery basket Salt container Lower basket Air vent Upper basket Rinse aid dispenser Detergent dispenser 3.1 Beam-on-Floor • When the appliance has a malfunction, the red light flashes. The Beam-on-Floor is a light that shows The Beam-on-Floor goes off on the kitchen floor below the appliance when the appliance is door.
 • Page 26: Programmes

  5. PROGRAMMES Programme Degree of soil Programme phases Options Type of load • Normal soil • Prewash • Multitab • Crockery and cut- • Wash 50 °C lery • Rinses • Dry • All • Prewash • Multitab • Crockery, cutlery, •...
 • Page 27: Settings

  ENGLISH 5.2 Information for test info.test@dishwasher-production.com institutes Write down the product number (PNC) that is on the rating plate. For all the necessary information for test performance, send an email to: 6. SETTINGS 6.1 Programme selection When you activate the appliance, usually it is in programme selection mode.
 • Page 28 German de- French degrees mmol/l Clarke de- Water softener lev- grees (°dH) (°fH) grees 11 - 14 19 - 25 1.9 - 2.5 13 - 17 4 - 10 7 - 18 0.7 - 1.8 5 - 12 <4 <7...
 • Page 29: Options

  ENGLISH The use of the option Multitab with the not possible to deactivate these acoustic rinse aid dispenser deactivated may not signals. give satisfying drying results. There is also an acoustic signal that When the rinse aid dispenser is sounds when the programme is deactivated, the rinse aid indicator is completed.
 • Page 30: Before First Use

  7.1 Multitab released even with the option Multitab activated. Activate this option when you use multi- With the use of this option the tablets that integrate the salt, rinse aid programme duration is prolonged to and detergent functions. They can also increase the cleaning and drying results contain other cleaning or rinsing agents.
 • Page 31: Daily Use

  ENGLISH 8.2 How to fill the rinse aid CAUTION! dispenser Only use rinse aid specifically designed for dishwashers. 1. Open the lid (C). 2. Fill the dispenser (B) until the rinse aid reaches the marking ''MAX''. 3. Remove the spilled rinse aid with an absorbent cloth to prevent too much foam.
 • Page 32: Starting A Programme

  Starting a programme you close the door, the appliance continues from the point of interruption. 1. Keep the appliance door ajar. If the door is opened for 2. Press the on/off button to activate more than 30 seconds the appliance. Make sure that the...
 • Page 33: Loading The Baskets

  ENGLISH 10.4 Loading the baskets energy consumption for crockery and cutlery with normal soil. • Only use the appliance to wash items that are dishwasher-safe. 10.2 Using salt, rinse aid and • Do not put in the appliance items detergent made of wood, horn, aluminium, pewter and copper.
 • Page 34: Care And Cleaning

  At the end of the programme water can still remain on the sides and on the door of the appliance. 11. CARE AND CLEANING WARNING! Before maintenance, deactivate the appliance and disconnect the mains plug from the main socket.
 • Page 35: Cleaning The Spray Arms

  ENGLISH 11.2 Cleaning the spray arms Do not remove the spray arms. If the holes in the spray arms are clogged, remove remaining parts of soil with a thin pointed object. 11.3 External cleaning • Clean the appliance with a moist soft cloth.
 • Page 36 Problem and alarm code Possible solution The programme does not • Make sure that the appliance door is closed. start. • If the delay start is set, cancel the setting or wait for the end of the countdown. • The appliance has started the procedure to recharge the resin inside the water softener.
 • Page 37: Technical Information

  ENGLISH 13. TECHNICAL INFORMATION Dimensions Width / height / depth (mm) 596 / 818-898 / 550 Voltage (V) 220 - 240 Electrical connection Frequency (Hz) Water supply pressure bar (minimum and maximum) 0.5 - 8 MPa (minimum and maximum) 0.05 - 0.8 Water supply max 60 °C Cold water or hot water...
 • Page 38 12. FEHLERSUCHE......................54 13. TECHNISCHE DATEN..................56 FÜR PERFEKTE ERGEBNISSE Danke, dass Sie sich für dieses AEG-Produkt entschieden haben. Wir haben es geschaffen, damit Sie viele Jahre von seiner ausgezeichneten Leistung und den innovativen Technologien, die Ihnen das Leben erleichtern, profitieren können.
 • Page 39: Sicherheitsinformationen

  DEUTSCH SICHERHEITSINFORMATIONEN Lesen Sie vor der Montage und dem Gebrauch des Geräts zuerst die Gebrauchsanleitung. Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für Verletzungen und Beschädigungen durch unsachgemäße Montage. Bewahren Sie die Gebrauchsanleitung griffbereit auf. 1.1 Allgemeine Sicherheit Dieses Gerät ist für die Verwendung im Haushalt und •...
 • Page 40: Sicherheitsanweisungen

  Die Lüftungsöffnungen im Gerätesockel (falls • vorhanden) dürfen nicht von einem Teppichboden blockiert werden. Das Gerät muss mit den mitgelieferten neuen • Schläuchen an die Wasserversorgung angeschlossen werden. Alte Schläuche dürfen nicht wieder verwendet werden. 1.2 Sicherheit von Kindern und schutzbedürftigen Personen Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und...
 • Page 41 DEUTSCH • Verwenden Sie keine WARNUNG! Mehrfachsteckdosen oder Gefährliche Spannung. Verlängerungskabel. • Ziehen Sie sofort den Netzstecker aus • Achten Sie darauf, Netzstecker und der Steckdose, wenn der Netzkabel nicht zu beschädigen. Falls Wasserzulaufschlauch beschädigt ist. das Netzkabel des Geräts ersetzt Wenden Sie sich für den Austausch werden muss, lassen Sie diese Arbeit des Wasserzulaufschlauchs an den...
 • Page 42: Gerätebeschreibung

  3. GERÄTEBESCHREIBUNG Oberster Sprüharm Klarspülmittel-Dosierer Oberer Sprüharm Reinigungsmittelbehälter Unterer Sprüharm Besteckkorb Filter Unterkorb Typenschild Oberkorb Salzbehälter Lüftungsschlitze 3.1 Beam-on-Floor • Nach Ende des Programms leuchtet der Lichtstrahl grün. Der Beam-on-Floor ist ein Lichtstrahl, der • Bei einer Störung des Geräts blinkt unterhalb der Gerätetür auf den...
 • Page 43: Bedienfeld

  DEUTSCH 4. BEDIENFELD Taste „Ein/Aus“ Programmwahltasten Display Kontrolllampen Taste Delay 4.1 Kontrolllampen Kontroll- Beschreibung lampe Kontrolllampe Multitab Kontrolllampe Salz Sie erlischt während des Programmbetriebs. Kontrolllampe Klarspülmittel Sie erlischt während des Programmbetriebs. 5. PROGRAMME Programm Verschmutzungs- Programmphasen Optionen grad Beladung • Normal versch- •...
 • Page 44 Programm Verschmutzungs- Programmphasen Optionen grad Beladung • Vor kurzem be- • Hauptspülgang 60 • Multitab nutztes Geschirr °C • Geschirr und Bes- • Spülgänge teck • Alle • Vorspülen 1) Dieses Programm gewährleistet den wirtschaftlichsten Wasser- und Energieverbrauch für normal verschmutztes Geschirr und Besteck.
 • Page 45: Einstellungen

  DEUTSCH 6. EINSTELLUNGEN 6.1 Programmwahlmodus und und das Display die Progammdauer anzeigt. Benutzermodus Wenn Sie das Gerät einschalten, Wenn sich das Gerät im befindet es sich normalerweise im Programmwahlmodus befindet, kann ein Programmwahlmodus. Anderenfalls Programm eingestellt und der können Sie den Programmwahlmodus Benutzermodus aufgerufen werden.
 • Page 46 Deutsche Was- Französische mmol/l Clarke Was- Einstellung für den serhärtegrade Wasserhärte- serhärte- Wasserenthärter (°dH) grade (°fH). grade <4 <7 <0.7 < 5 1) Werkseitige Einstellung 2) Verwenden Sie kein Salz bei diesen Werten. Einstellen des Einstellen der Wasserenthärters Klarspülmittelstufe Das Gerät muss sich im...
 • Page 47 DEUTSCH 6.5 Signaltöne Ist der Klarspülmittel-Dosierer ausgeschaltet und Sie wählen nicht die Bei einer Störung des Geräts ertönen Option Multitab, gibt der Klarspülmittel- akustische Signale. Es ist nicht möglich, Dosierer Klarspülmittel frei. diese Signaltöne auszuschalten. Mit der Option Multitab und bei Es ertönt auch ein Signalton, wenn das ausgeschaltetem Klarspülmittel-Dosierer Programm beendet ist.
 • Page 48: Optionen

  7. OPTIONEN Diese Option schaltet auch die Zufuhr Sie müssen die gewünschten von Klarspülmittel aus, wenn der Optionen vor dem Klarspülmittel-Dosierer ausgeschaltet ist Programmstart einschalten. (die Kontrolllampe des Klarspülmittel- Es ist nicht möglich, Dosierers leuchtet nicht). Ist der Optionen während eines Klarspülmittel-Dosierer eingeschaltet,...
 • Page 49: Täglicher Gebrauch

  DEUTSCH So füllen Sie den Salzbehälter: 8.2 Füllen des Klarspülmittel- Dosierers 1. Drehen Sie den Deckel des Salzbehälters gegen den Uhrzeigersinn und entfernen Sie ihn. 2. Füllen Sie 1 Liter Wasser in den Salzbehälter (nur beim ersten Mal). 3. Füllen Sie den Salzbehälter mit Geschirrspülsalz.
 • Page 50 Starten eines Programms Reinigungstabletten verwenden, schalten Sie die Option Multitab ein. 1. Lassen Sie die Gerätetür einen 5. Stellen Sie je nach Beladung und Spaltbreit offen. Verschmutzungsgrad das passende 2. Drücken Sie die Taste Ein/Aus, um Programm ein. das Gerät einzuschalten. Stellen Sie 9.1 Verwenden des...
 • Page 51: Tipps Und Hinweise

  DEUTSCH Abbrechen einer eingestellten Bevor Sie ein neues Programm starten, stellen Sie sicher, dass der Zeitvorwahl während des Reinigungsmittelbehälter gefüllt ist. Countdowns Programmende Wenn Sie die eingestellte Zeitvorwahl abbrechen, müssen das Programm und Wenn das Programm beendet ist und Sie die Optionen erneut eingestellt werden.
 • Page 52 • Stellen Sie sicher, dass Geschirr und Reinigungsmittel-Rückstände auf dem Besteck nicht aneinander haften. Geschirr zurückbleiben. Mischen Sie Löffel mit anderem • Verwenden Sie nicht mehr als die Besteck. angegebene Reinigungsmittelmenge. • Achten Sie darauf, dass Gläser Siehe hierzu die Angaben auf der einander nicht berühren.
 • Page 53: Reinigung Und Pflege

  DEUTSCH 11. REINIGUNG UND PFLEGE WARNUNG! Schalten Sie das Gerät immer aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Reinigungsarbeiten durchgeführt werden. Verschmutzte Filter und 2. Nehmen Sie den Filter (C) aus dem verstopfte Sprüharme Filter (B). beeinträchtigen das 3.
 • Page 54: Fehlersuche

  11.2 Reinigen der Sprüharme Bauen Sie die Sprüharme nicht aus. Falls die Löcher in den Sprüharmen verstopft sind, reinigen Sie sie mit einem dünnen spitzen Gegenstand. 11.3 Reinigen der Außenseiten • Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen, feuchten Tuch.
 • Page 55 DEUTSCH Problem und Alarmcode Mögliche Abhilfe Das Programm startet nicht. • Vergewissern Sie sich, dass die Tür geschlossen ist. • Wenn die Zeitvorwahl eingestellt ist, brechen Sie die Zeitvorwahl ab, oder warten Sie, bis sie abgelaufen ist. • Das Gerät regeneriert das Filterharz des Wasserenthär- ters.
 • Page 56: Technische Daten

  Problem Mögliche Abhilfe Das Geschirr ist nass. • Das Programm enthält keine Trocknungsphase oder eine Trocknungsphase mit niedriger Temperatur. • Der Klarspülmittel-Dosierer ist leer. • Die Ursache kann in der Qualität des Klarspülmittels liegen. • Die Ursache kann in der Qualität der Multi-Reinigung- stabletten liegen.
 • Page 57 DEUTSCH...
 • Page 58 www.aeg.com...
 • Page 59 DEUTSCH...
 • Page 60 www.aeg.com/shop...