Download  Print this page

AEG FAVORIT 55602 VI0P User Manual

Hide thumbs

Advertisement

NL
Gebruiksaanwijzing
Afwasautomaat
EN
User Manual
Dishwasher
2
FAVORIT 55602 VI0P
21

Advertisement

Chapters

loading

  Also See for AEG FAVORIT 55602 VI0P

  Related Manuals for AEG FAVORIT 55602 VI0P

No related manuals

  Summary of Contents for AEG FAVORIT 55602 VI0P

 • Page 1 Gebruiksaanwijzing FAVORIT 55602 VI0P Afwasautomaat User Manual Dishwasher...
 • Page 2: Table Of Contents

  13. TECHNISCHE INFORMATIE................19 VOOR PERFECTE RESULTATEN Bedankt dat u voor dit AEG-product heeft gekozen. Dit apparaat is ontworpen om vele jaren uitstekend te presteren, met innovatieve technologieën die het leven gemakkelijker helpen maken met functies die gewone apparaten wellicht niet hebben.
 • Page 3: Veiligheidsinformatie

  NEDERLANDS VEILIGHEIDSINFORMATIE Lees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor installatie en gebruik van het apparaat. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor letsel en schade veroorzaakt door een foutieve installatie. Bewaar de instructies van het apparaat voor toekomstig gebruik. 1.1 Algemene veiligheid Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk gebruik of •...
 • Page 4: Veiligheidsvoorschriften

  1.2 Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 • jaar en ouder en door mensen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder...
 • Page 5 NEDERLANDS 2.3 Aansluiting aan de 2.4 Gebruik waterleiding • Ga niet op de open deur zitten of staan. • Zorg dat u de waterslangen niet • Vaatwasmiddel is gevaarlijk. Volg de beschadigt. veiligheidsinstructies op de • Laat het water stromen tot het schoon verpakking van het vaatwasmiddel op.
 • Page 6: Beschrijving Van Het Product

  3. BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT • Wanneer het programma start, gaat de rode lichtstraal aan. De lichtstraal Top sproeiarm blijft gedurende het volledige Bovenste sproeiarm programma zichtbaar. Onderste sproeiarm • Wanneer het programma is voltooid, Filters gaat het groene lampje branden.
 • Page 7: Bedieningspaneel

  NEDERLANDS 4. BEDIENINGSPANEEL Aan/uit-toets Programmakeuzetoetsen Weergave Indicatielampjes Delay-toets 4.1 Indicatielampjes Aanduiding Omschrijving Multitab-indicatielampje. Zoutindicatielampje. Dit indicatielampje is altijd uit als het programma in werking is. Glansmiddelindicatielampje. Dit indicatielampje is altijd uit als het pro- gramma in werking is. 5. PROGRAMMA’S Programma Mate van vervuiling Programmafasen...
 • Page 8: Instellingen

  Programma Mate van vervuiling Programmafasen Options (Opties) Type belading • Alles • Voorspoelen 1) Dit programma biedt het meest efficiënte water- en energieverbruik voor normaal bevuild servies- goed en bestek. (Dit is het standaard programma voor testinstituten.) 2) Het apparaat detecteert de mate van vervuiling en de hoeveelheid serviesgoed in de korven. De tem- peratuur en hoeveelheid water, het energieverbruik en de programmaduur worden automatisch aange- past.
 • Page 9 NEDERLANDS 6.2 De waterontharder • De deactivering van het glansspoelmiddel als u de optie De waterontharder verwijdert mineralen Multitab wilt gebruiken zonder uit van de watertoevoer die een nadelige glansmiddel. invloed hebben op de wasresultaten en • Het niveau van het glansmiddel het apparaat.
 • Page 10 Het waterontharderniveau • De indicatielampjes instellen gaan uit. Het apparaat moet in de • Blijft het indicatielampje programmakeuzemodus staan. knipperen • Het display toont de huidige 1. Houd om de gebruikersmodus in te instelling: bijv. = niveau 4. voeren tegelijkertijd –...
 • Page 11: Opties

  NEDERLANDS Glansmiddeldosering ingedrukt tot de indicatielampjes geactiveerd. gaan 3. Druk op om de instelling te knipperen en het display blanco is. wijzigen. 2. Druk op Glansmiddeldosering gedeactiveerd. • De indicatielampjes Het lampje glansmiddel gaat uit. 4. Druk op de knop aan/uit om de gaan uit.
 • Page 12: Voordat U Het Apparaat Voor De Eerste Keer Gebruikt

  Multitab activeren Houd gelijktijdig ingedrukt tot het indicatielampje gaat branden. 8. VOORDAT U HET APPARAAT VOOR DE EERSTE KEER GEBRUIKT 1. Controleer of het ingestelde niveau van de waterontharder juist is voor de waterhardheid in uw omgeving. U kunt het niveau van de waterontharder instellen.
 • Page 13: Dagelijks Gebruik

  NEDERLANDS 8.2 Het vullen van het LET OP! glansmiddeldoseerbakje Gebruik alleen glansspoelmiddel voor afwasautomaten. 1. Open het deksel (C). 2. Vul het glansmiddeldoseerbakje (B) niet verder dan de aanduiding ''MAX''. 3. Verwijder gemorst glansmiddel met een absorberend doekje om te voorkomen dat er te veel schuim ontstaat.
 • Page 14: Aanwijzingen En Tips

  9.2 Een programma instellen Als het aftelproces voltooid is, wordt het programma gestart. en starten De deur openen als het De Auto Off-functie apparaat in werking is Deze functie verlaagt het energieverbruik Als u de deur opent terwijl een door het apparaat automatisch uit te programma loopt, stopt het apparaat.
 • Page 15 NEDERLANDS 10.3 Wat moet u doen als u kan worden bereikt en gewassen door het water uit de sproeiarmen. Zorg wilt stoppen met het gebruik ervoor dat de vaat elkaar niet raakt of van multitabletten overlapt. • U kunt apart vaatwasmiddel, Doe het volgende voordat u begint met glansmiddel en zout gebruiken of het gebruiken van apart wasmiddel, zout...
 • Page 16: Onderhoud En Reiniging

  10.5 Voor het starten van een • De juiste hoeveelheid afwasmiddel is gebruikt. programma 10.6 De rekken uitruimen Controleer of: • De filters schoon zijn en correct zijn 1. Laat de borden afkoelen voordat u geplaatst. deze uit het apparaat neemt Hete •...
 • Page 17 NEDERLANDS 2. Verwijder de filter (C) uit de filter (B). 3. Verwijder de platte filter (A). 7. Plaats de filters (B) en (C) terug. 8. Plaats de filter (B) terug in de platte filter (A). Rechtsom draaien tot het vastzit. 4.
 • Page 18: Probleemoplossing

  11.4 De binnenkant van de de deur, met een zachte, vochtige doek. machine reinigen • Als u regelmatig korte programma's gebruikt dan kunnen er vetresten en • Reinig het apparaat zorgvuldig, kalkaanslag achterblijven in het inclusief de rubberen afdichting van apparaat.
 • Page 19: Technische Informatie

  NEDERLANDS 12.1 De was- en droogresultaten zijn niet naar tevredenheid Probleem Mogelijke oplossing Witte strepen of een blauwe • De vrijgegeven hoeveelheid glansmiddel is te hoog. waas op glazen en servies- Zet de dosering van het glansmiddel op een lagere goed stand.
 • Page 20 14. MILIEUBESCHERMING Recycle de materialen met het symbool . Gooi de verpakking in een geschikte verzamelcontainer om het te recyclen. Help om het milieu en de volksgezondheid te beschermen en recycle het afval van elektrische en elektronische apparaten. Gooi apparaten...
 • Page 21 13. TECHNICAL INFORMATION................36 FOR PERFECT RESULTS Thank you for choosing this AEG product. We have created it to give you impeccable performance for many years, with innovative technologies that help make life simpler features you might not find on ordinary appliances. Please spend a few minutes reading to get the very best from it.
 • Page 22: Safety Information

  SAFETY INFORMATION Before the installation and use of the appliance, carefully read the supplied instructions. The manufacturer is not responsible if an incorrect installation and use causes injuries and damages. Always keep the instructions with the appliance for future reference.
 • Page 23: Safety Instructions

  ENGLISH 1.2 Children and vulnerable people safety This appliance can be used by children aged from 8 • years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
 • Page 24: Product Description

  • Do not drink and play with the water in the appliance. • Do not remove the dishes from the appliance until the programme is completed. There can be detergent on the dishes. • The appliance can release hot steam if you open the door while a programme operates.
 • Page 25: Control Panel

  ENGLISH • When the programme starts, a red light comes on and stays on for all the Rating plate duration of the programme. Salt container • When the programme is completed, a Air vent green light comes on. Rinse aid dispenser •...
 • Page 26 Programme Degree of soil Programme phases Options Type of load • All • Prewash • Multitab • Crockery, cutlery, • Wash from 45 °C pots and pans to 70 °C • Rinses • Dry • Heavy soil • Prewash •...
 • Page 27: Settings

  ENGLISH 6. SETTINGS 6.1 Programme selection When you activate the appliance, usually it is in programme selection mode. mode and user mode However, if this does not happen, you can set the programme selection mode When the appliance is in programme in the following way: selection mode it is possible to set a programme and to enter the user mode.
 • Page 28 German de- French degrees mmol/l Clarke de- Water softener lev- grees (°dH) (°fH) grees <4 <7 <0.7 < 5 1) Factory setting. 2) Do not use salt at this level. How to set the water softener until the indicators...
 • Page 29: Options

  ENGLISH signal is deactivated but it is possible to start to flash and the activate it. display is blank. 2. Press How to activate the acoustic • The indicators signal for the end of programme go off. • The indicator continues to The appliance must be in programme flash.
 • Page 30: Before First Use

  8. BEFORE FIRST USE 1. Make sure that the current level of the water softener agrees with the hardness of the water supply. If not, adjust the level of the water softener. 2. Fill the salt container. 3. Fill the rinse aid dispenser.
 • Page 31: Daily Use

  ENGLISH Fill the rinse aid dispenser when the indicator (A) becomes clear. 9. DAILY USE 9.2 Setting and starting a 1. Open the water tap. 2. Press the on/off button to activate programme the appliance. Make sure that the appliance is in user The Auto Off function mode.
 • Page 32: Hints And Tips

  Opening the door while the Cancelling the programme appliance operates Press and hold simultaneously If you open the door while a programme until the appliance is in is running, the appliance stops. When programme selection mode. you close the door, the appliance Make sure that there is detergent in the continues from the point of interruption.
 • Page 33: Care And Cleaning

  ENGLISH • Do not use more than the correct • Make sure that glasses do not touch quantity of detergent. Refer to the other glasses. instructions on the detergent • Put small items in the cutlery basket. packaging. • Put light items in the upper basket. Make sure that the items do not 10.3 What to do if you want to move.
 • Page 34 11.1 Cleaning the filters The filter system is made of 3 parts. 5. Make sure that there are no residues of food or soil in or around the edge of the sump. 6. Put back in place the flat filter (A).
 • Page 35: Troubleshooting

  ENGLISH 11.2 Cleaning the spray arms 11.4 Internal cleaning Do not remove the spray arms. If the • Carefully clean the appliance, holes in the spray arms are clogged, including the rubber gasket of the remove remaining parts of soil with a thin door, with a soft moist cloth.
 • Page 36: Technical Information

  For alarm codes not described in the table, contact an Authorised Service Centre. 12.1 The washing and drying results are not satisfactory Problem Possible solution There are whitish streaks or • The release quantity of rinse aid is too much. Adjust bluish layers on glasses and the rinse aid selector to a lower position.
 • Page 37 ENGLISH your local recycling facility or contact your municipal office.
 • Page 38 www.aeg.com...
 • Page 39 ENGLISH...
 • Page 40 www.aeg.com/shop...