Download Print this page

JVC DR-M100S User Manual

Jvc dvr - dvd video recorder user manual
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
DVD-VIDEORECORDER
DR-M100S
16
pag.
b
+
PR
RAM/RW
STANDBY/ON
PUSH-OPEN
PR-
GEBRUIKSAANWIJZING
DU
LPT1023-003A

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for JVC DR-M100S

  Summary of Contents for JVC DR-M100S

 • Page 1 DVD-VIDEORECORDER DR-M100S pag. RAM/RW STANDBY/ON PUSH-OPEN GEBRUIKSAANWIJZING LPT1023-003A...
 • Page 2: Veiligheid Voorop

  VEILIGHEID VOOROP Voorzorgsmaatregelen in verband met de veiligheid De typeplaat en de veiligheidswaarschuwing zijn op de achterzijde van het apparaat aangebracht. WAARSCHUWING: GEVAARLIJKE SPANNING BINNEN IN DIT APPARAAT WAARSCHUWING: STEL HET APPARAAT NIET BLOOT AAN REGEN OF VOCHT. OM HET RISICO VAN BRAND OF SCHOKKEN TE VOORKOMEN.
 • Page 3 Voor Italië: AHierbij verklaren wij dat dit product van het merk JVC voldoet aan het Ministerieel besluit nummer 548 van 28 augustus 1995 dat is gepubliceerd in het Staatsblad van de Republiek Italië onder nummer 301 d.d. 28 december 1995.B...
 • Page 4: Table Of Contents

  INHOUDSOPGAVE VEILIGHEID VOOROP Voorzorgsmaatregelen in verband met de veiligheid ...2 INFORMATIE OVER DISCS Informatie over discs ...5 INDEX UW NIEUWE APPARAAT INSTALLEREN Basisaansluiting ...15 EERSTE INSTELLINGEN Automatische configuratie...16 Voorkeurinstellingen downloaden ...17 Taal ...19 Beeldscherm instellen ...20 BEDIENING DVD-DECK Normaal afspelen ...21 Afspeelfuncties...22 Live Memory Playback ...26 De beeldschermbalk gebruiken...29...
 • Page 5: Informatie Over Discs

  Wij adviseren u gebruik te maken van door JVC geproduceerde discs omdat uit tests is gebleken dat deze voldoen aan de eisen van dit apparaat. DVD-RAM-discs U kunt alleen discs gebruiken die voldoen aan de DVD-RAM- standaard versie 2.0, 2.1 of 2.2.
 • Page 6: Niet-Afspeelbare Discs

  INFORMATIE OVER DISCS Alleen voor afspelen geschikte discs Discs met de volgende logo’s zijn alleen voor afspelen geschikt. DVD VIDEO Video-CD/Super Video-CD (voorbeeld van regiocode- aanduidingen) Audio-CD CD-DA- bestanden CD-RW CD-DA/JPEG/ MP3-bestanden ● Afhankelijk van de eigenschappen en conditie van de gebruikte disc is afspelen soms niet mogelijk.
 • Page 7 Opnamemedium en indeling DVD-RAM ● Op deze discs kunt u opnemen en wissen zo vaak als u wilt. ● Na een opname kunt u bewerkingen uitvoeren zoals het wissen van ongewenste gedeelten. ● Tijdens een opname kunt u niet alleen het programma bekijken dat tegelijkertijd wordt opgenomen maar ook een programma dat eerder is opgenomen.
 • Page 8 INFORMATIE OVER DISCS DVD VIDEO-merktekens Soms worden op een DVD-disc en/of de hoes merktekens afgedrukt met informatie over de inhoud en functies van een disc. Let op deze merktekens. Soms echter ontbreken deze merktekens, zelfs voor ondersteunde functies. Merktekens voor video Aantal ondertitels Opgenomen met de standaard breedte/...
 • Page 9 Discs verzorgen en hanteren Discs hanteren Raak de speelzijde van een disc niet aan als u deze in de hand neemt. Omdat discs van kunststof zijn, worden zij gemakkelijk beschadigd. Als een disc vuil, stoffig, bekrast of krom is, kan het apparaat het beeld- en geluidsspoor niet ongehinderd uitlezen en dit kan storingen veroorzaken.
 • Page 10: Index

  INDEX Vooraanzicht STANDBY/ON A Standby/Aan-knop (STANDBY/ON A) B Infrarood-detectievenster C Disc-lade D Uitstootknop (M) E Opnameknop (R) F Stopknop (o) G Afspeelknop (I) RAM/RW S-VIDEO VIDEO L(MONO) AUDIO H Frontdisplay I S-video-ingang [S-VIDEO] J Video/audio-ingangen [VIDEO/AUDIO (L(MONO)/R)] K DV-ingang [DV IN (A*)] (i.Link) verwijst naar de IEEE1394-1995-industrienorm en uitbreidingen daarvan.
 • Page 11 Achteraanzicht A Antenne-ingang [ANTENNA IN] B Component video-uitgangen [COMPONENT VIDEO OUT (Y/ C L-1-ingang/uitgang [L-1 IN/OUT] D L-2-ingang/decoderaansluiting [L-2 IN/DECODER] E Audio-uitgang [AUDIO OUT LEFT/RIGHT] F Digitale audio-uitgang [DIGITAL OUT (COAXIAL)] G Regionummer H Netvoedingskabel I Antenne-uitgang [ANTENNA OUT] J Koelventilator ●...
 • Page 12 INDEX Frontdisplay LPCM XP SP LP EP -RAM A Video-indicator (z) A pag. 21 Licht op wanneer u met een druk op TV z de video-stand inschakelt. B Disc-type-indicator Geeft het type disc aan wanneer u een disc in het apparaat plaatst. Disc-status-indicator Wanneer een disc draait, draaien ook de disc-symbolen.
 • Page 13 T Knop voor DVD STANDBY/AAN (DVD A) A pag. 39 U Knop voor TV STANDBY/AAN (TV A) Voor het in- of uitschakelen van de stroom van een JVC TV. V Knoppen voor regeling tv-volume (TV 8 +/–) Voor het aanpassen van het volume van een JVC TV.
 • Page 14: On-Screen Display (Beeldschermmenu)

  INDEX On-Screen Display (beeldschermmenu) Wanneer u op de afstandsbediening op ON SCREEN drukt, verschijnen verschillende bedieningsindicators op het tv-scherm. Druk tweemaal op ON SCREEN om de bedieningsindicators te wissen. Bij het afspelen van een opgenomen titel DVD-VIDEO LPCM 2ch TITLE1 A Disc-type B Audiostand C Huidige status (afspelen)
 • Page 15: Uw Nieuwe Apparaat Installeren

  Basisaansluiting Achterzijde Naar [ANTENNA IN] apparaat ANTENNA VIDEO OUT Naar [L-1 IN/OUT] Naar [ANTENNA OUT] Naar [COMPONENT VIDEO OUT (Y/P Component-videokabel (niet meegeleverd) RF-kabel (meegeleverd) Naar 75 ohm-aansluiting Een correcte aansluiting van uw apparaat is belangrijk! LET OP: ● De tv moet zijn voorzien van een 21-polige AV-ingang (scartaansluiting) als basisaansluiting met het apparaat.
 • Page 16: Eerste Instellingen

  EERSTE INSTELLINGEN Automatische configuratie Automatisch instellen van: kanalen / tijd / gidsprogrammanummers Nadat u de knop A van het apparaat (of DVD A op de afstandsbediening) voor het eerst hebt ingedrukt om het apparaat in te schakelen, worden zodra u uw land* kiest de tunerkanalen, de tijd** en de gidsprogrammanummers automatisch ingesteld.
 • Page 17: Voorkeurinstellingen Downloaden

  Voorkeurinstellingen downloaden Automatisch instellen van kanalen door downloaden van tv / automatisch instellen van de klok / automatisch instellen van gidsprogrammanummers. LET OP: U kunt deze functie alleen gebruiken bij een tv met T-V Link enzovoort*. Gebruik hierbij een volledig bezette 21-polige scartkabel.
 • Page 18 EERSTE INSTELLINGEN Resultaat van automatisch instellen / downloaden van voorkeurinstellingen op het displaypaneel Als zowel de kanalen als de klok correct zijn ingesteld, wordt de juiste tijd weergegeven. Zet de tv aan en selecteer een invoermodus zoals EXT1; zorg vervolgens dat alle nodige zenders met de knop(pen) PR +/– in het geheugen van het apparaat zijn opgeslagen.
 • Page 19: Taal

  Taal ● Schakel het apparaat in. ● Zet de TV aan en selecteer een invoermodus zoals EXT1. Beeldschermtaal instellen Dit apparaat kan de op het beeldscherm getoonde berichten in tien verschillende talen weergeven. Druk op SET UP om het hoofdmenuscherm te openen. Druk op de keuzetoetsen om AFUNCTIE INSTEL.B te selecteren en druk om uw keus te bevestigen vervolgens op ENTER.
 • Page 20: Beeldscherm Instellen

  EERSTE INSTELLINGEN Beeldscherm instellen Als u DVD VIDEO-discs afspeelt die opgenomen zijn voor breedbeeldweergave kunt u afhankelijk van de gebruikte tv het type beeldscherm kiezen. ● Schakel het apparaat in. ● Zet de TV aan en selecteer een invoermodus zoals EXT1. Druk op SET UP om het hoofdmenuscherm te openen.
 • Page 21: Bediening Dvd-Deck

  Normaal afspelen ● Schakel het apparaat in. ● Zet de TV aan en selecteer een invoermodus zoals EXT1. RAM/RW LET OP: ● Omdat dit apparaat geschikt is voor meerdere disc-typen (DVD-RAM, DVD-RW, DVD-R) duurt het ongeveer 30 seconden om een disc te lezen afhankelijk van het type en de conditie van de disc.
 • Page 22: Afspeelfuncties

  BEDIENING DVD-DECK Afspeelfuncties ● Schakel het apparaat in. ● Zet de TV aan en selecteer een invoermodus zoals EXT1. TOP MENU MENU O/SLOW - Gewenste scènes zoeken met het DVD-menu DVD VIDEO-discs kunnen een hoofd- en een disc-menu hebben. Hoofdmenu DVD-discs hebben meestal een eigen menu dat de disc-inhoud toont.
 • Page 23: Functie Hervatten

  TOP MENU MENU O/SLOW - REMAIN SUBTITLE Slowmotion Druk op W om het afspelen tijdelijk te onderbreken. Druk op SLOW - (O) of op SLOW + (N). ● Telkens als u op SLOW -(O) of SLOW + (N) drukt, verhoogt u de slowmotionsnelheid voor beide richtingen. ●...
 • Page 24 BEDIENING DVD-DECK ● Mogelijk werkt deze functie bij sommige Video-CD-/SVCD-discs niet. ● Als u AHER STARTENB wijzigt in AAANB of AUITB (A pag. 62), worden de hervattingspunten gewist van de discs die zijn vastgelegd terwijl AHER STARTENB was ingesteld op ADISC HERSTARTENB.
 • Page 25: Audiotaal/Geluid Kiezen

  TOP MENU MENU AUDIO Audiokanaal kiezen Als u naar tweetalige programma’s kijkt of discs afspeelt waarop tweetalige of stereoprogramma’s zijn opgenomen, kunt u het gewenste audiokanaal kiezen. ● Wanneer AMENGENB is ingesteld op AAUTOB, kunt het audiokanaal dat u hebt gekozen op het beeldscherm bevestigen. (A pag.
 • Page 26: Live Memory Playback

  BEDIENING DVD-DECK Live Memory Playback U kunt een opgenomen gedeelte van een programma bekijken zelfs voordat de opname is beëindigd (Live Memory Playback) of andere programma’s bekijken (gelijktijdig opnemen en afspelen) terwijl u doorgaat met opnemen op de DVD-RAM-disc. (Opnamescherm) Druk op om het opnemen te stoppen.
 • Page 27 ● Schakel het apparaat in. ● Zet de TV aan en selecteer een invoermodus zoals EXT1. NAVIGATION Keuzetoetsen (FGDE) ENTER ON SCREEN U kunt de Live Memory Playback-status controleren door op om de staafmeter op de voorgrond weer te geven. De huidige status wordt op de voorgrond van het beeldscherm weergegeven.
 • Page 28 BEDIENING DVD-DECK Knoppen die u bij Live Memory Playback moet gebruiken A NAVIGATION Toont het menu van Library Database Navigation. U kunt een titel kiezen die u wilt afspelen. Door hierop in de pauzestand herhaald te drukken, zet u het stilstaande beeld telkens één beeld terug.
 • Page 29: De Beeldschermbalk Gebruiken

  De beeldschermbalk gebruiken Met de beeldschermbalk kunt u verschillende afspeelfuncties bedienen. Sommige functies die u via het menu Navigation bedient, kunt u met de beeldschermbalk instellen. Maak het Library Database Navigation-scherm leeg door op NAVIGATION te drukken. CANCEL CLEAR (o) De beeldschermbalk openen Druk tweemaal op ON SCREEN wanneer u een disc hebt geladen.
 • Page 30 BEDIENING DVD-DECK DVD-RAM/RW/R Het afspelen wordt niet herhaald. ALLES HERHALEN De hele disc wordt herhaald afgespeeld. TITEL HERHALEN De huidige titel wordt herhaald afgespeeld. DVD VIDEO Het afspelen wordt niet herhaald. TITEL HERHALEN De huidige titel wordt herhaald afgespeeld. HOOFDSTUK HERH. Het huidige hoofdstuk wordt herhaald afgespeeld.
 • Page 31 CANCEL ENTER ON SCREEN Zoeken op tijdsduur U kunt een disc vanaf het gewenste punt afspelen door de verstreken speeltijd op te geven vanaf het begin van een programma (DVD-RAM, DVD-R, DVD-RW en DVD VIDEO) of van een disc (Video-CD/SVCD en Audio-CD). Druk tweemaal op ON SCREEN om de beeldschermbalk te openen.
 • Page 32 BEDIENING DVD-DECK AUTO 2 Alleen de verwerking van gedeelten met beweging verschilt van AAUTO 1B. Bij videocontent worden de gedeelten met beweging gedetecteerd waarbij de beelden door de filterprocedure voor filmbeelden worden gecorrigeerd. FILM Geschikt voor het afspelen van ‘progressive-scanned’ filmbron- discs.
 • Page 33: Normaal Opnemen

  Normaal opnemen ● Schakel het apparaat in. ● Zet de TV aan en selecteer een invoermodus zoals EXT1. LET OP: U kunt geen programma’s opnemen op een DVD-R/RW-disc die al is afgesloten (gefinaliseerd). RAM/RW Leg een opneembare disc in de disc-lade. ●...
 • Page 34: Opnamefuncties

  BEDIENING DVD-DECK Opnamefuncties ● Schakel het apparaat in. ● Zet de TV aan en selecteer een invoermodus zoals EXT1. RAM/RW DISPLAY REMAIN Directe timer-opname (ITR) Tijdens een opname kunt u de gewenste opnametijd instellen. Na voltooiing van de opname stopt het apparaat en schakelt het zichzelf uit.
 • Page 35: Stereo- En Tweetalige Programma's Ontvangen

  Functie Vrije snelheid Als u een heel programma wilt opnemen, kan het apparaat zelf de juiste opnamesnelheid instellen op basis van de totale lengte van het programma dat wordt opgenomen in combinatie met ofwel de resterende disc-ruimte of de opgegeven opnametijd (van 60 tot 480 minuten als u een blanco mediadisc van 4,7 GB gebruikt).
 • Page 36: Timeropnamen

  TIMEROPNAMEN Timeropnamen U kunt met dit apparaat niet minder dan acht programma’s automatisch met de ingebouwde tijdschakelaar (timer) opnemen. Dankzij het S -systeem is timerprogrammering sterk vereenvoudigd omdat elk tv-programma een codenummer heeft dat uw apparaat kan herkennen. U kunt het S -nummer met de afstandsbediening invoeren.
 • Page 37: Handmatige Timerprogrammering

  Handmatige timerprogrammering Met de ingebouwde tijdschakelaar (timer) van dit apparaat kunt u niet minder dan 8 programma’s tot 30 dagen vooruit voor opname programmeren. Ga als volgt te werk om het programma met de timer op te nemen als u niet weet wat het S van het programma dat u wilt opnemen.
 • Page 38: On-Disc Timerprogrammering

  TIMEROPNAMEN On-Disc timerprogrammering On-Disc timerprogrammering is een functie voor discs die bedoeld zijn voor specifieke programma’s. De disc wordt dan geprogrammeerd voor een programma dat u elke dag of elke week bekijkt. Omdat oudere programma’s automatisch worden overschreven, kunt u volstaan met één disc zonder dat u zich zorgen hoeft te maken over de resterende opnamecapaciteit.
 • Page 39 Programma’s met de timerfunctie op de geprogrammeerde disc opnemen Leg een geprogrammeerde disc in de disc-lade. Druk op DVD A om de stroom uit te schakelen. ● Op het frontdisplay verschijnt over naar timer-standbystand. ● Om de timerstand uit te schakelen, drukt u nogmaals op DVD OPMERKINGEN: ●...
 • Page 40: Programma's Controleren, Annuleren En Wijzigen

  TIMEROPNAMEN Programma’s controleren, annuleren en wijzigen CANCEL PROG Schakel de timerstand uit. ● Druk op DVD A als op het frontdisplay oplicht. ● Druk op TIMERj als j op het frontdisplay oplicht en druk op DVD A nadat j is gedoofd. Druk op SATj als ASAT jB op het frontdisplay oplicht.
 • Page 41: Automatisch Opnemen Van Satellietprogramma's

  Automatisch opnemen van satellietprogramma’s Met deze functie kunt u automatisch satellietuitzendingen opnemen als u deze met de timer op de externe satellietontvanger hebt geprogrammeerd. Sluit een satellietontvanger aan op de [L-2 IN/DECODER]-aansluiting van het apparaat en programmeer de timer van de satellietontvanger. Het apparaat start en stopt het opnemen door de signalen die het van de satellietontvanger ontvangt.
 • Page 42: Navigeren

  NAVIGEREN Library Database Navigation Met Library Database Navigation kunt u de gewenste opgenomen titels heel gemakkelijk opzoeken en selecteren. U kunt totaal 99 titels op een disc opnemen. Telkens als u een titel opneemt, worden de gegevens van die titel automatisch voor Library Database Navigation geregistreerd.
 • Page 43 Oorspronkelijke informatie gebruiken Met Library Database Navigation kunt u het begin van de titel eenvoudig terugvinden en deze met Library Database Navigation afspelen. ● Zet de TV aan en selecteer een invoermodus zoals EXT1. ● Laad een DVD-disc die u wilt afspelen. Titels afspelen Druk op NAVIGATION om het Library Database- navigatiescherm weer te geven.
 • Page 44 NAVIGEREN Ongewenste gedeelten van de titel wissen (Alleen DVD-RAM en DVD-RW (VR-stand)) U kunt een ongewenst gedeelte van de titel wissen. Druk op NAVIGATION ORIGINEEL om het Library 0001 Database- navigatiescherm weer te geven. DANCE Druk op de DANCE CURNIV keuzetoetsen om 28/07/03 MA 10:00 - 11:00 AORIGINEELB te...
 • Page 45: Oorspronkelijke Informatie Bewerken

  Oorspronkelijke informatie bewerken ● Zet de TV aan en selecteer een invoermodus zoals EXT1. ● Laad de DVD-disc die u wilt wijzigen. LET OP: ● Het is niet mogelijk discs te wijzigen die met DVD-recorders van ander fabrikaat zijn opgenomen. ●...
 • Page 46 NAVIGEREN Informatie afspeellijst gebruiken Afspeellijst Dit is een verzameling scènes. U kunt een afspeellijst naar eigen inzicht bewerken en afspelen zonder de oorspronkelijke opnamegegevens te wijzigen. Dankzij de mogelijkheid tot willekeurig lezen van gegevens op een disc (dit betekent dat videogegevens direct kunnen worden gelezen ongeacht waar ze zich op de disc bevinden), bevat een afspeellijst gegevens zoals de timerteller voor het begin- en eindpunt van het afspelen, indexen waarmee de inhoud van...
 • Page 47: Informatie In Afspeellijsten Bewerken

  Informatie in afspeellijsten bewerken ● Zet de TV aan en selecteer een invoermodus zoals EXT1. ● Laad de DVD-disc die u wilt wijzigen. LET OP: Het is niet mogelijk discs te wijzigen die met DVD-recorders van ander fabrikaat zijn opgenomen. Index wijzigen Druk op NAVIGATION om het Library Database navigatiescherm weer te geven.
 • Page 48 NAVIGEREN Scènes wissen Druk op NAVIGATION ORIGINEEL om het Library 0001 Database- navigatiescherm weer te geven. DANCE Druk op de DANCE CURNIV keuzetoetsen om 28/07/03 MA 10:00 - 11:00 AWEERGAVELIJSTB te WIJZIGEN selecteren en druk vervolgens op ENTER. KIEZEN Druk op de keuzetoetsen om een afspeellijst te selecteren waaruit u ongewenste scènes wilt wissen en druk vervolgens op G.
 • Page 49 Scènes toevoegen Druk op NAVIGATION om het Library Database- navigatiescherm weer te geven. Druk op de ORIGINEEL keuzetoetsen om 0001 AWEERGAVELIJSTB te selecteren en druk vervolgens op ENTER. DANCE Druk op de keuzetoetsen om een afspeellijst te selecteren WIJZIGEN waaraan u een scène wilt toevoegen en druk KIEZEN vervolgens op G.
 • Page 50: Bibliotheekgegevens Bewerken

  Disc timerprogrammering worden gebruikt. (A pag. 38) ● Het is niet mogelijk discs te registreren die op andere apparaten Keuzetoetsen (FGDE) dan DVD-recorders van JVC zijn geformatteerd. ● ENTER Het is niet mogelijk discs te registreren die op andere apparaten dan DVD-recorders van JVC zijn opgenomen.
 • Page 51: Afspelen Met Mp3/Jpeg-Navigatie

  Afspelen met MP3/JPEG-navigatie U kunt discs afspelen met MP3-geluidsbestanden en JPEG- beeldbestanden die zijn opgenomen met digitale stilstaand- beeldcamera’s en andere apparaten. In MP3/JPEG Navigation kunt u de gewenste bestanden die zijn opgenomen op CD-R/RW- of CD-ROM-discs eenvoudig zoeken en selecteren.
 • Page 52: Bewerken

  BEWERKEN DV dubben U kunt programma’s van een op het apparaat aangesloten camcorder of DV-apparatuur via een DV-kabel dubben. Met de afstandsbediening van dit apparaat kunt u de functies van de aangesloten camcorder of DV-apparatuur tijdens het dubben gedeeltelijk bedienen. OPMERKINGEN: ●...
 • Page 53: Digitale Audio Dubben

  OPMERKINGEN: ● U kunt geen programma’s met copyrightbeveiliging dubben. ● Oorspronkelijke DV-gegevens zoals de opnamedatum en -tijd worden niet gekopieerd. ● De indicaties die tijdens de bediening of tijdens het dubben op het scherm te zien zijn, worden niet opgenomen. ●...
 • Page 54: Bewerken Met Een Camcorder

  BEWERKEN Bewerken met een camcorder U kunt uw camcorder als de bronspeler gebruiken en dit apparaat als opnamedeck. A Als de camcorder geen S-VIDEO-uitgang heeft: RAM/RW Recorderdeck Naar [VIDEO/AUDIO (L(MONO)/R)]-ingang Audio/video-kabel (niet meegeleverd) Speler AUDIO/VIDEO-UITGANG B Als de camcorder een S-VIDEO-uitgang heeft: RAM/RW Recorderdeck Naar [S-VIDEO]-ingang...
 • Page 55: Monteren Naar Of Vanaf Een Andere Recorder

  Monteren naar of vanaf een andere recorder U kunt uw apparaat als bronspeler of als opnamedeck gebruiken. OPMERKING: Wanneer u een andere recorder als opnamedeck gebruikt, zie dan de gebruiksaanwijzing van dat apparaat. A Bij gebruik van het apparaat als bronspeler: Speler Tv-ontvanger 21-polige scartkabel...
 • Page 56: Uitgangen/Ingangen Instellen

  BEWERKEN Uitgangen/ingangen instellen ● Zet de TV aan en selecteer een invoermodus zoals EXT1. Uitgang L-1 en ingang L-1 instellen De [L-1 IN/OUT]-aansluiting accepteert en verstuurt een composietsignaal (normaal videosignaal) of een Y/C-signaal (signaal waarin luminantie (helderheid) en chrominantie (kleur) gescheiden zijn).
 • Page 57 L-2 keuze instellen Stel AL-2 KEUZEB in op de juiste stand afhankelijk van het type apparatuur dat op de [L-2 IN/DECODER]-aansluiting van het apparaat is aangesloten. Voer stap 1 en 2 van AUitgang L-1 en ingang L-1 instellenB (A pag. 56) uit. Druk op de keuzetoetsen om AL-2 KEUZEB te selecteren en druk om uw keus te bevestigen vervolgens op ENTER.
 • Page 58: Systeemaansluitingen

  SYSTEEMAANSLUITINGEN Het apparaat op een satellietontvanger aansluiten Eenvoudige verbindingen Dit is een voorbeeld van een eenvoudige aansluiting als uw tv-toestel één 21-polige AV-ingang (scartaansluiting) heeft. Verbind de satellietontvanger met de [L-2 IN/DECODER]- aansluiting en verbind de [L-1 IN/OUT]-aansluiting vervolgens met de aansluiting van de tv.
 • Page 59: Een Decoder Aansluiten/Gebruiken

  Een decoder aansluiten/gebruiken De [L-2 IN/DECODER]-aansluiting kan worden gebruikt als ingang voor een externe decoder (descrambler). Sluit eenvoudig een decoder aan om naar allerlei programma’s te kijken die via gecodeerde kanalen worden uitgezonden. TV-antennekabel Stel AL-2 KEUZEB in op ADECODERB. (A pag. 57) Verbind de [L-2 IN/DECODER]-aansluiting van het apparaat met een 21-polige scartkabel op de 21-polige scartaansluiting van de decoder.
 • Page 60: Extra Mogelijkheden

  EXTRA MOGELIJKHEDEN Stand instellen ● Schakel het apparaat in. ● Zet de TV aan en selecteer een invoermodus zoals EXT1. De verschillende standen van dit apparaat zijn ondergebracht in menu’s van twee niveaus die in de volgende tabel zijn gespecificeerd. Om de instellingen van deze standen te wijzigen, zoekt u in het menu de gewenste stand op en gaat u te werk als volgt.
 • Page 61 OPNAME-INST. OPSLAAN ALS BIBLIOTHEEK Wanneer u deze functie instelt op AAANB wordt de opname- informatie automatisch in de bibliotheek opgeslagen. Zie voor meer informatie ABibliotheekgegevens bewerkenB (A pag. 50). XP-MODUS AUDIO-OPNAME U kunt de audio-indeling selecteren wanneer u een titel in de XP- stand opneemt.
 • Page 62: Functies Van De Afstandsbediening

  AHER STARTENB is ingesteld op ADISC HERSTARTENB. Functies van de afstandsbediening 1/2/3/4-code op de afstandsbediening omschakelen Met deze afstandsbediening kunt u vier JVC-videoapparaten afzonderlijk bedienen. Elk van deze apparaten kan reageren op een van vier codes (1, 2, 3 of 4). De afstandsbediening is vooraf ingesteld om code 3-signalen te verzenden omdat uw apparaat in eerste instantie is ingesteld om te reageren op code 3-signalen.
 • Page 63: Scan-Stand Instellen

  Scan-stand instellen Als u het apparaat en de tv via een Component Video-verbinding op elkaar aansluit (A pag. 10), kunt u uit twee scanstanden kiezen: De stand Interlaced Scan van conventionele tv-systemen en de stand Progressive Scan die een betere beeldkwaliteit mogelijk maakt.
 • Page 64 EXTRA MOGELIJKHEDEN Systeeminstallatie BELANGRIJK: Meestal worden de gidsprogrammanummers automatisch ingesteld door de functies Automatisch installeren (A pag. 16), Voorkeurinstellingen downloaden (A pag. 17) of Kanalen automatisch vastleggen (A pag. 65). Alleen in de volgende gevallen moet u de gidsprogrammanummers handmatig instellen.
 • Page 65: Tuner Instellen

  Tuner instellen Als u tv-programma’s wilt opnemen, moeten alle te gebruiken zenders op kanaalposities in het geheugen van het apparaat zijn vastgelegd. Bij het automatisch instellen van de kanalen worden alle zenders die in uw regio kunnen worden ontvangen automatisch vastgelegd, zodat u ze met de PR +/–-knoppen kunt oproepen zonder verschillende lege kanalen te hoeven doorlopen.
 • Page 66: Kanalen Handmatig Instellen

  EXTRA MOGELIJKHEDEN Kanalen handmatig instellen U slaat kanalen op die niet zijn opgeslagen tijdens het automatisch instellen (A pag. 16), het downloaden van voorkeurinstellingen (A pag. 17) of het automatisch instellen van kanalen (A pag. 65). Druk op SET UP om het hoofdmenuscherm te openen. Druk op de keuzetoetsen om ABASISINSTELLINGB te selecteren en druk om uw keus te bevestigen vervolgens op ENTER.
 • Page 67 Bij ontvangst van een gecodeerde uitzending Stel AL-2 KEUZEB in op ADECODERB. (A pag. 57) Voer de stappen 1 - 3 van AKanalen handmatig instellenB (A pag. 66) uit. Druk op de keuzetoetsen om de kanaalpositie te selecteren waarop gecodeerde programma’s worden uitgezonden en druk vervolgens tweemaal op ENTER.
 • Page 68: Klok Instellen

  EXTRA MOGELIJKHEDEN Klok instellen BELANGRIJK: Als u Automatisch instellen (A pag. 16) of het downloaden van voorkeurinstellingen (A pag. 17) hebt uitgevoerd zonder dat u de klok eerder hebt ingesteld, wordt de ingebouwde klok van het apparaat automatisch ingesteld. Voer de volgende stappen uitsluitend uit als ^ ^ Het automatisch instellen van de klok door de functie Automatisch installeren of de functie Voorkeurinstellingen downloaden niet juist is uitgevoerd.
 • Page 69: Discs Formatteren

  Discs formatteren Sommige DVD-RAM/RW-discs zijn niet geformatteerd. Formatteer de disc bij gebruik van ongeformatteerde discs of als u alle opnamen en gegevens van de disc wilt wissen. LET OP: ● Wanneer u een disc formatteert, worden alle opnamen en gegevens op de disc gewist. Het is niet mogelijk deze terug te halen.
 • Page 70: Discs Afsluiten (Finaliseren)

  Hoewel u DVD-R/RW-discs die op dit apparaat gefinaliseerd zijn kunt afspelen op DVD-decks en -spelers die compatibel zijn met DVD-R/RW- discs, is het mogelijk dat sommige discs niet kunnen worden afgespeeld waarvoor JVC elke verantwoordelijkheid afwijst. ● Herkenningspunten die vóór het afsluiten zijn aangebracht, worden gewist en titels worden ongeveer om de vijf minuten automatisch opgedeeld in AhoofdstukkenB.
 • Page 71: Problemen Oplossen

  ● De instelling van de afstandsbedieningscode is onjuist. ] Om het apparaat met de afstandsbediening van een JVC tv te bedienen, moet u de afstandsbedieningscode van het apparaat instellen op A1B. (Standaard: A3B) (A pag. 62) Er kan geen ander kanaal worden ingesteld.
 • Page 72 PROBLEMEN OPLOSSEN Timeropnamen Timerprogrammering is niet mogelijk. ● De datum en tijd zijn niet correct. ] Stel de correcte datum en tijd in. (A pag. 18, 68) ● Er wordt een timeropname uitgevoerd. ] De timer kan niet worden geprogrammeerd zolang er een timeropname aan de gang is.
 • Page 73 Berichten op het beeldscherm DISC NIET GEREGISTREERD IN BIBLIOTHEEK DISC REGISTREREN? ● Er is een disc geplaatst die niet in de bibliotheek is geregistreerd. Registreer de disc als dat nodig is. (A pag. 50) PLAATS DISC #XXXX ● Verschijnt wanneer een titel die in de bibliotheek is geselecteerd zich niet op de geplaatste disc bevindt.
 • Page 74: Bijlage

  BIJLAGE Lijst van taalcodes Afar Afchazisch Afrikaans Amhaars Arabisch Assamees Aymara Azerbeidzjaans Bashkir Witrussisch Bulgaars Bihari Bislama Bengaals/Bangla Tibetaans Bretons Catalaans Corsicaans Tsjechisch Welsh Bhutaans Grieks Esperanto Estisch Baskisch Perzisch Fiji Faroees Fries Iers Schots Keltisch Gallicaans Guarani Gujarati Hausa Hindoestani Kroatisch Hongaars...
 • Page 75: Lijst Van Tv-Zenders En Identificatiecodes

  Lijst van tv-zenders en identificatiecodes In plaats van de naam van de zender wordt de afkorting AIDB op het beeldscherm weergegeven. De AIDB-afkorting staat in de controlelijst en wordt op het beeldscherm weergegeven wanneer u met het apparaat een andere zender kiest. ZENDERNAAM 1000 TV1000...
 • Page 76: Technische Gegevens

  TECHNISCHE GEGEVENS ALGEMEEN Voeding 220 - 240 VH wisselstroom, 50/60 Hz Opgenomen vermogen In bedrijf: 31 W In stand-by: 6,4 W Temperatuur Bedrijfstemperatuur: 5 °C tot 35 °C Opslagtemperatuur: -20 °C tot 60 °C Bedrijfsstand Uitsluitend horizontaal Afmetingen (bxhxd) 435 x 70 x 300 mm Gewicht 3,4 kg VIDEO/AUDIO...
 • Page 77: Lijst Van Termen

  ... 70 Afsluiten (finaliseren) ... 46 Afspeellijst ... 29 Afspelen herhalen Afspelen in willekeurige volgorde Alleen voor afspelen geschikte discs ... 25 Audiokanaal kiezen ... 25 Audiotaal/geluid kiezen Automatisch opnemen van satellietprogramma’s ... 20 Beeldscherm instellen ... 29 Beeldschermbalk ... 19 Beeldschermtaal instellen ...
 • Page 78 MEMO...
 • Page 79 MEMO...
 • Page 80 Gedrukt in China © 2005 Victor Company of Japan, Limited 0205CSH-SW-SC...