JVC XV-S302SL Přiručka K Obsluze

Dvd video pehrava
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
DVD VIDEO PLAYER
DVD VIDEO PEHRAVA
ODTWARZACZ DVD VIDEO
DVD VIDEOMAGNÓ
XV-S300BK/XV-S302SL
STANDBY/ON
OPEN/
CLOSE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
+10
10
0
RETURN
CANCEL
ENTER
PREVIOUS
NEXT
CLEAR
SELECT
STROBE
-
+
SLOW
SLOW
PLAY
THEATER
MODE
SUB TITLE
AUDIO
POSITION
3D
STANDBY
PHONIC DIGEST
ANGLE
ZOOM
DOLBY
D I G I T A L
STANDBY/ON
RM-SXV001A
REMOTE CONTROL
DVD/SUPER VCD/VCD/CD PLAYER
INSTRUCTIONS
PŘIRUČKA K OBSLUZE
INSTRUKCJA OBSŁUGI
HASZNÁLATI UTASÍTÁSA
Wprowadzenie
Informacje podstawowe
Czynności wstępne
Obsługa funkcji
podstawowych
Obsługa funkcji
zaawansowanych
Odtwarzanie płyt MP3
OPEN/CLOSE
STOP
PLAY
PAUSE
SKIP
Ustawienia początkowe
Informacje dodatkowe
Wypełnia Klient:
W poniższych polach należy wpisać numer
modelu i numer seryjny. Numery te
znajdują się z tyłu, na spodzie lub z boku
obudowy. Zaleca się zachowanie tych
informacji na wypadek konieczności
użycia ich w przyszłości.
Nr modelu
Nr seryjny
2
5
13
18
21
36
40
47
GNT0013-006A
[B]

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for JVC XV-S302SL

  Summary of Contents for JVC XV-S302SL

 • Page 1 DVD VIDEO PLAYER DVD VIDEO PEHRAVA ODTWARZACZ DVD VIDEO DVD VIDEOMAGNÓ XV-S300BK/XV-S302SL STANDBY/ON OPEN/ CLOSE RETURN CANCEL ENTER PREVIOUS NEXT CLEAR SELECT STROBE SLOW SLOW PLAY THEATER MODE SUB TITLE AUDIO POSITION STANDBY PHONIC DIGEST ANGLE ZOOM DOLBY D I G I T A L...
 • Page 2 Figyelmeztetések, biztonsági óvintézkedések és egyéb tudnivalók Upozornění - síťový vypínač Úplné vypnutí přístroje se provádí odpojením síťového kabelu. Tento vypínač síť neodpojí, napájení lze ovládat i dálkovým ovladačem. Uwaga - przełącznik Aby całkowicie odciąć dopływ energii, odłącz przewód zasilania. Przełącznik w żadnej pozycji nie odłączają...
 • Page 3 Akadalymentes szabad tér 15 cm távolságig Wall or obstructions Stěna nebo překážka Ściana lub przeszkoda Fal vagy akadály XV-S300BK/ XV-S302SL Stand height 5cm or more Podstavec vysoký minimálně 5 cm Podstawka wysoka minimalnie 5 cm Legalább 5 cm magasságú állvány Floor Podlaha Podłoga...
 • Page 4 DŮLEŽITÉ PRO LASEROVÉ VÝROBKY / WAŻNE DLA WYROBÓW WYKORZYSTUJĄCYCH LASER / FONTOS TUDNIVALÓ A LÉZERBERENDEZÉSEKKEL KAPCSOLATBAN REPRODUCTION OF LABELS / OZNAČENÍ ŠTÍTKY / REPRODUKCJE TABLICZEK / A CÍMKÉK MÁSOLATA ! KLASIFIKAČNÍ ŠTÍTEK UMÍSTĚNÝ NA VNĚJŠÍM POVRCHU ! TABLICZKA KLASYFIKACYJNA UMIESZCZONA NA POWIERZCHNI SPODNIEJ ! BESOROLÁSCÍMKE, A KÜLSŐ...
 • Page 5: Table Of Contents

  Obsah Úvod Přednosti ...2 Dodávané příslušenství ...2 Několik slov o tomto Návodu k obsluze...3 Poznámky, týkající se správného zacházení ...4 Předběžné znalosti Názvy jednotlivých součástí a ovládacích prvků ...5 Přední panel...5 Dálkový ovladač...6 Okénko displeje ...8 Zadní panel ...8 Principy činnosti ...9 Displeje na obrazovce...9 Opatření...
 • Page 6: Úvod

  Úvod Přednosti Obrazové funkce 7Funkce strobování obrazu Přístroj je schopen zobrazit na televizní obrazovce 9 nepřetržitých zastavených obrazů. 7Funkce Digest Je možno zvolit požadované části (úvodní scény), které mají být přehrány na televizní obrazovce. 7Funkce úhel záběru* Můžete si vybrat požadovaný úhel záběru z několika úhlů záběru, nahraných na disku DVD VIDEO.
 • Page 7: Několik Slov O Tomto Návodu K Obsluze

  Několik slov o tomto Návodu k obsluze • Tento "Návod k obsluze" vysvětluje základní ovládání přístroje v souladu s níže uvedeným formátem. • Pro ovládání přehrávání disků MP3 - viz část "Přehrávání disků MP3 CD" na stránce 36. Ostatní části tohoto návodu se přehráváním disků...
 • Page 8: Poznámky, Týkající Se Správného Zacházení

  Úvod Poznámky, týkající se správného zacházení Důležité upozornění Instalace přístroje • Zvolte místo, které je vodorovné, suché, a kde není příliš velké horko, ani velký chlad (mezi 5 až 35 stupni C). • Mezi tímto přístrojem a televizorem ponechejte dostatečnou vzdálenost. •...
 • Page 9: Předběžné Znalosti

  Předběžné znalosti Názvy jednotlivých součástí a ovládacích prvků Viz příslušné stránky, označené v závorkách (), kde najdete další podrobnosti.. Přední panel STANDBY DOLBY D I G I T A L STANDBY/ON B Tlačítko STANDBY/ON (18) Slouží k zapnutí/vypnutí napájení (pohotovostního stavu) přístroje.
 • Page 10: Dálkový Ovladač

  Předběžné znalosti Dálkový ovladač STANDBY/ON OPEN/ CLOSE + 10 RETURN CANCEL ENTER PREVIOUS NEXT CLEAR SELECT STROBE SLOW SLOW THEATER PLAY MODE SUB TITLE AUDIO POSITION PHONIC DIGEST ANGLE ZOOM RM-SXV001A REMOTE CONTROL & ¡ ™...
 • Page 11 B Tlačítko OPEN/CLOSE (18) Slouží k otevření a zavření šuplíku na disk. C Číselná tlačítka (11) Používají se k volbě, a dále se používají k zadávání času pro funkci vyhledávání podle času (Time search) a čísla kapitoly pro funkci Chapter search. D Tlačítko RETURN (21) Slouží...
 • Page 12: Okénko Displeje

  Předběžné znalosti Okénko displeje VCDVD PROGRAM RANDOM B Indikátor disku Indikuje typ disku, založeného v šuplíku přístroje. Je-li v přístroji vložen disk DVD VIDEO, rozsvítí se nápis "DVD". Je-li v přístroji vložen disk SVCD nebo Video CD, rozsvítí se nápis "VCD".
 • Page 13: Principy Činnosti

  Principy činnosti Displeje na obrazovce Tento přístroj disponuje několika displeji na obrazovce. U některých displejů můžete nastavit nebo zvolit preference nebo funkce, zatímco ostatní slouží pouze k zobrazování. Úvodní displeje Úvodní displeje se za určitých podmínek objevují automaticky. Ve spodní části je indikována následující informace, v závislosti na provozním stavu přístroje.
 • Page 14: Opatření Proti Vypalování Obrazu Na Monitoru [Screen Saver]

  Předběžné znalosti Displeje režimu přehrávání Po stisknutí tlačítka PLAY MODE se zobrazí displej režimu přehrávání, pomocí něhož můžete ovládat funkce pro přehrávání. Zobrazují se různé displeje v závislosti na typu disku a provozním stavu přístroje. Stavové displeje Po stisknutí tlačítka DISPLAY v průběhu přehrávání se zobrazí...
 • Page 15: Ikony Průvodce Na Obrazovce

  Ikony průvodce na obrazovce V průběhu přehrávání disku DVD VIDEO můžete v obrazu vidět ikony. Tyto ikony mají následující významy. : Zobrazují se na začátku scény, která je zaznamenaná z různých úhlů záběru. (Viz stránka 30.) : Zobrazují se na začátku scény, která je zaznamenaná s různými jazyky zvukového doprovodu. (Viz stránka 32.) : Zobrazují...
 • Page 16: Několik Slov O Discích

  Předběžné znalosti Několik slov o discích Typy disků, které je možno přehrávat Následující tabulka obsahuje seznam typů disků, které je možno přehrávat, a které nikoli: Disky, které je možno přehrávat DVD VIDEO SVCD Logo DVD VIDEO představuje ochrannou značku. • Disky CD-R a CD-RW, nahrané ve formátech SVCD, Video CD, Audio CD nebo MP3 je obecně možno přehrávat, avšak některé z nich nebude možno přehrát z důvodu jejich charakteristiky nebo nahrávacích podmínek.
 • Page 17: Začínáme Strana

  Začínáme Zapojení * V následujícím popisu může být označení "TV" nahrazeno slovy "monitor" nebo "projektor." * Před použitím tohoto přístroje je třeba, abyste jej připojili k televizoru a/nebo zesilovači. . Před zahájením jakéhokoli zapojování • Nezapojujte síťovou napájecí šňůru do zásuvky, dokud nejsou provedena veškerá zapojení. •...
 • Page 18: Připojení K Televizoru Pomocí Konektoru Scart

  Začínáme Připojení k televizoru pomocí konektoru SCART Tento přístroj můžete snadno používat po připojení k vašemu televizoru pomocí kabelu SCART s 21-kolíky. Pro zlepšení kvality zvuku připojte zvukové výstupy přehrávače ke svému audio-zařízení. Tento přístroj DIGITAL OUT PCM / STREAM COAXIAL VIDEO RIGHT LEFT...
 • Page 19: Připojení K Audio-Zesilovači Nebo Receiveru

  Přżipojení k audio−zesilovači nebo receiveru Po připojení audio-výstupu tohoto přístroje k zesilovači nebo receiveru můžete vychutnávat vysoce kvalitní zvukový doprovod. Tento přístroj DIGITAL OUT PCM / STREAM S-VIDEO COAXIAL VIDEO VIDEO RIGHT LEFT S-VIDEO VIDEO OUT AUDIO OUT Červený Bílý (není...
 • Page 20: Připojení Síťové Napájecí Šňůry

  Začínáme Připojení síťové napájecí šňůry Jakmile jsou provedena veškerá zapojení audio/video, zasuňte menší konektor dodané síťové napájecí šňůry do zdířky AC IN na zadní straně přístroje, a druhý konec šňůry zasuňte do zásuvky ve zdi. Ujistěte se, že oba konce síťové šňůry jsou pevně zasunuty.
 • Page 21: Instalace Baterií Do Dálkového Ovladače

  Instalace baterií do dálkového ovladače Prostor pro baterie je umístěn na zadní straně dálkového ovladače. Zatlačte na místo, označené šipkou (v horní části krytu prostoru pro baterie) a vysuňte kryt ven, aby se prostor pro baterie otevřel.. Vložte do prostoru pro baterie dvě baterie R6P (SUM-3)/AA(15F) (součást příslušenství) v souladu se značkami polarity ("+"...
 • Page 22: Základní Ovládání

  Základní ovládání V následujícím popisu jsou uváděna (a používána) hlavně tlačítka na dálkovém ovladači - je však možno používat i odpovídající tlačítka na předním panelu přístroje, pokud jsou k dispozici. Zapnutí a vypnutí přístroje Stiskněte tlačítko STANDBY/ON STANDBY/ON OPEN/ CLOSE + 10 POZNÁMKA •...
 • Page 23: Základy Přehrávání

  Základní ovládání Základy přehrávání Nyní můžete disk přehrát. Nejprve zkuste vychutnat pouhé přehrávání disku DVD VIDEO, Audio CD, Video CD nebo SVCD v souladu s následujícím postupem. Pro základní ovládání u disku MP3 CD - viz stránka 36. Zahájení přehrávání Stiskněte tlačítko 3.
 • Page 24: Vyhledání Začátku Scény Nebo Skladby

  Basic operations Vyhledání začátku scény nebo skladby 7 V průběhu přehrávání Stiskněte tlačítko 4 nebo ¢. Stiskněte tlačítko 4 pro vyhledání začátku aktuální kapitoly, titulu nebo skladby, a pak stiskněte tlačítko ¢ pro vyhledání začátku následující kapitoly, titulu nebo skladby. POZNÁMKA •...
 • Page 25: Rozšířené Možnosti Ovládání

  Rozšířené možnosti ovládání V této části jsou popisovány rozšířené možnosti ovládání pro přehrávání disků DVD VIDEO, Audio CD, Video CD nebo SVCD. Pro ovládání přehrávání disků MP3 CD - viz stránky 36, 37, 38 a 39. Přehrávání od specifického místa na disku Disk můžete přehrávat od zvolené...
 • Page 26: Vyhledání Požadované Volby Pomocí Číselných Tlačítek

  Rozšířené možnosti Pokud se na televizní obrazovce objeví nápis "NEXT" nebo "PREVIOUS", bude přístroj obecně pracovat takto: • Po stisknutí tlačítka ¢ se provede posun na následující stránku. • Po stisknutí tlačítka 4 se provede posun na předchozí stránku.. * Způsob ovládání je různý v závislosti na disku. •...
 • Page 27: Vyhledání Požadované Scény Specifikováním Čísla Kapitoly [Chap.search]

  Vyhledání požadované scény specifikováním čísla kapitoly [CHAP.SEARCH] Pokud je aktuálně přehrávaný titul disku DVD VIDEO rozdělen na kapitoly, můžete přeskočit na požadovanou kapitolu specifikováním čísla kapitoly pomocí displeje na obrazovce.. STANDBY/ON OPEN/ CLOSE RETURN CANCEL ENTER PREVIOUS NEXT CLEAR SELECT STROBE SLOW SLOW...
 • Page 28: Vyhledání Požadované Scény Z Displeje [Digest]

  Rozšířené možnosti Číselnými tlačítky (0 až 9) zadejte čas. Pro nastavení místa, od něhož chcete zahájit přehrávání můžete zadávat uběhlý čas aktuálního titulu nebo skladby/stopy. Stiskněte tlačítko ENTER. Přístroj zahájí přehrávání od specifikovaného času. (pro disky DVD VIDEO) (pro disky Audio CD) •...
 • Page 29: Speciální Přehrávání Obrazu

  Pomocí tlačítka CURSOR 5/∞/2/3zvolte požadovanou scénu. Zvolená scéna je indikována značkouy Pokud je k dispozici více než 9 scén, bude mít obrazovka funkce Digest více než jednu stránku. V takovém případě se můžete stisknutím tlačítka ¢ posunout na následující stránku, nebo se stisknutím tlačítka 4 posunout na předchozí...
 • Page 30: Pomalé Přehrávání [Slow]

  Rozšířené možnosti • Po stisknutí tlačítka 8 ve chvíli, kdy je zobrazeno 9 zastavených obrazů, dojde k posunutí na následujících 9 zastavených obrazů. • Po stisknutí tlačítka 3 ve chvíli, kdy je zobrazeno 9 zastavených obrazů, dojde k obnovení normálního přehrávání. •...
 • Page 31: Změna Pořadí Přehrávání

  Změna pořadí přehrávání Pomocí této funkce můžete přehrávat tituly nebo skladby/stopy na vloženém disku v požadovaném nebo náhodném pořadí. Přehrávání v požadovaném pořadí [PROGRAM] Pomocí funkce Program můžete přehrávat tituly nebo skladby/stopy na vloženém disku v požadovaném pořadí. STANDBY/ON OPEN/ CLOSE RETURN CANCEL...
 • Page 32: Přehrávání V Náhodném Pořadí [Random]

  Rozšířené možnosti Přehrávání v náhodném pořadí [RANDOM] Pomocí funkce Random můžete přehrávat tituly nebo skladby/stopy na vloženém disku v náhodném pořadí. STANDBY/ON OPEN/ CLOSE RETURN CANCEL ENTER PREVIOUS NEXT CLEAR SELECT STROBE SLOW SLOW PLAY THEATER MODE SUB TITLE AUDIO POSITION PHONIC DIGEST ANGLE...
 • Page 33: Opakování Požadované Části [A-B Repeat]

  • Audio CD/Video CD/SVCD (pro disky Video CD/SVCD) (pro disky Audio CD) • Stisknete-li v režimu REPEAT ALL nebo REPEAT1 tlačítko 7 , zastaví přístroj přehrávání, avšak zůstane v nastaveném režimu. • Stisknete-li v režimu REPEAT TITLE nebo REPEAT CHAPTER tlačítko 7 , zastaví...
 • Page 34: Volba Úhlu Záběru Scény Dvd Video

  Rozšířené možnosti • Ukončení opakovaného přehrávání mezi body A-B Stiskněte tlačítko 7 . Přístroj zastaví přehrávání a režim opakovaného přehrávání mezi body A-B se ukončí. • Stisknete-li v průběhu přehrávání tlačítko ENTER (pokud je vybrána položka [A-B REPEAT]), režim opakovaného přehrávání...
 • Page 35: Volba Úhlu Pohledu Scény Z Displeje Se Seznamem Úhlů [Angle]

  Volba úhlu pohledu scény z displeje se seznamem úhlů [ANGLE] STANDBY/ON OPEN/ CLOSE RETURN CANCEL ENTER PREVIOUS NEXT CLEAR SELECT STROBE SLOW SLOW PLAY THEATER MODE SUB TITLE AUDIO POSITION PHONIC DIGEST ANGLE ZOOM RM-SXV001A REMOTE CONTROL 7 V průběhu přehrávání disku DVD VIDEO Stiskněte a podržte tlačítko ANGLE po dobu alespoň...
 • Page 36: Změna Jazyka Zvukového Doprovodu Nebo Zvuku [Audio]

  Rozšířené možnosti • Pro disky SVCD Po každém stisknutí tlačítka CURSOR 2/3 se cyklicky změní kanály titulků, bez ohledu na to, zda jsou titulky nahrány na disku nebo nikoli.. Titulky je možno rovněž zvolit stisknutím tlačítka SUBTITLE. POZNÁMKY • Pro disky DVD VIDEO platí, že zvolený jazyk může být na televizní...
 • Page 37: Volba Charakteru Obrazu

  Volba charakteru obrazu Charakter obrazu je možno zvolit ze čtyř možností v souladu se zdrojovým programem, světelnými podmínkami v místnosti a/nebo vašimi osobními preferencemi. Volba charakteru obrazu [THEATER POSITION] STANDBY/ON OPEN/ CLOSE RETURN CANCEL ENTER PREVIOUS NEXT CLEAR SELECT STROBE SLOW SLOW PLAY...
 • Page 38: Kontrola Stavu

  Rozšířené možnosti • THEATER Můžete vychutnávat zvukové efekty, jako ve velkém kině v Hollywoodu. * Pokud přehráváte disk DVD VIDEO, nahraný v systému Dolby Digital, obsahujícím více než 3 kanály, nezobrazuje se možnost ACTION. POZNÁMKY • Displej pro volbu efektu 3D Phonic automaticky zmizí z obrazovky, pokud po dobu 5 sekund nezměníte efekt 3D Phonic.
 • Page 39: Kontrola Stavu Funkce Dvd

  Kontrola stavu funkce DVDs STANDBY/ON OPEN/ CLOSE RETURN CANCEL ENTER PREVIOUS NEXT CLEAR SELECT STROBE SLOW SLOW PLAY THEATER MODE SUB TITLE AUDIO POSITION PHONIC DIGEST ANGLE ZOOM RM-SXV001A REMOTE CONTROL 7 V průběhu přehrávání disku DVD VIDEO Stiskněte tlačítko DISPLAY. Na televizní...
 • Page 40: Přehrávání Disků Mp3

  Přehrávání disků MP3 Tento přístroj umožňuje přehrávání disků CD, nahraných ve formátu MP3 (v tomto Návodu k obsluze jsou tyto disky nazývány jako MP3 CD). Ovládání disků MP3 CD je podobné, jako u disků Audio CD, i když jsou zde určitá malá omezení a rozdílnosti. Co to je MP3? Zkratka MP označuje název "MPEG1 Audio Layer 3".
 • Page 41: Volba Skladby/Stopy/Skupiny Pomocí Číselných Tlačítek

  Tlačítka Funkce Slouží k zahájení přehrávání Úplné zastavení přehrávání Dočasné pozastavení přehrávání 4/¢ Pro přeskočení skladby/stopy směrem dozadu nebo dopředu*. 1/¡ Pro přeskočení skupiny směrem dozadu nebo dopředu. * Je možno přeskočit skladbu/stopu napříč skupinou, to znamená, že po stisknutí tlačítka ¢ ve chvíli, kdy je zvolena poslední...
 • Page 42: Přehrávání V Náhodném Pořadí

  Přehrávání disků MP3 Pomocí číselných tlačítek specifikujte skupiny v požadovaném pořadí. Viz stránka 11, kde najdete další podrobnosti o používání číselných tlačítek. Je možno naprogramovat až 18 skupin. Tutéž skupinu můžete zadat i více než jednou. REPEAT PROGRAM Číslo naprogramované skupiny se zobrazuje pod jednotlivým číslem programu.
 • Page 43: Opakované Přehrávání

  Opakované přehrávání Tento přístroj umožňuje opakovaně přehrávat aktuální skupinu nebo všechny skupiny. STANDBY/ON OPEN/ CLOSE RETURN CANCEL ENTER PREVIOUS NEXT CLEAR SELECT STROBE SLOW SLOW PLAY THEATER MODE SUB TITLE AUDIO POSITION PHONIC DIGEST ANGLE ZOOM RM-SXV001A REMOTE CONTROL 7 V průběhu přehrávání nebo ve stavu stop Stiskněte tlačítko PLAY MODE.
 • Page 44: Výchozí Nastavení

  Výchozí nastavení Volba preferencí Prostřednictvím čtyřech, k tomu určených displejů, můžete nastavovat různé preference pro přehrávání. Jak nastavit preference Mějte na paměti, že preference není možno ovlivňovat v průběhu přehrávání nebo ve chvíli, kdy je v přístroji vložen disk Audio CD. STANDBY/ON OPEN/ CLOSE...
 • Page 45 TITULKY V této nabídce si můžete zvolit implicitní jazyk titulků, v němž se budou titulky zobrazovat, pokud je tento jazyk obsažen na disku. Po každém stisknutí tlačítka LANGUAGE CURSOR 3 se změní MENU LANGUAGE AUDIO LANGUAGE nastavený jazyk v tomto SUBTITLE ON SCREEN LANGUAGE pořadí:...
 • Page 46 Výchozí nastavení Funkce DOWN MIX Pro správné přehrávání disku DVD VIDEO, nahraného metodou "surround multichannel audio", musí být správně nastaven parametr DOWN MIX, a to v souladu s vaším audio-systémem.. Mějte na paměti, že tento parametr ovlivňuje výstupní signál z výstupních zdířek (jak DIGITAL, tak i ANALOG) při přehrávání...
 • Page 47 PRŮVODCE NA OBRAZOVCE Tento přístroj je schopen zobrazovat v přehrávaném LANGUAGE MONITOR TYPE obrazu ikony nebo znaky SCREEN SAVER ON SCREEN GUIDE "průvodce na obrazovce", které ukazují, co se děje s diskem nebo přístrojem. PRESS • ON (zapnuto) "Průvodce na obrazovce" se bude zobrazovat. •...
 • Page 48: Omezení Přehrávání Pro Děti

  Výchozí nastavení Omezení přehrávání pro děti Tato funkce slouží k omezení přehrávání disků DVD VIDEO, které obsahují násilné (a jiné) scény, v souladu s nastavením, které provede uživatel. Tak například, jestliže film, který obsahuje násilné scény podporuje funkci rodičovský zámek, můžete tyto scény, jejichž přehrávání před dětmi chcete zabránit, vystříhnout nebo nahradit jinými scénami.
 • Page 49: Změna Parametrů Funkce Rodičovský Zámek [Parental Lock]

  Změna parametrů funkce rodičovský zámek [PARENTAL LOCK] Parametry rodičovského zámku je možno změnit i později. STANDBY/ON OPEN/ CLOSE RETURN CANCEL ENTER PREVIOUS NEXT CLEAR SELECT STROBE SLOW SLOW PLAY THEATER MODE SUB TITLE AUDIO POSITION PHONIC DIGEST ANGLE ZOOM RM-SXV001A REMOTE CONTROL 7 Pokud není...
 • Page 50: Dočasné Odblokování Funkce Rodičovský Zámek [Parental Lock]

  Výchozí nastavení Dočasné odblokování funkce rodičovský zámek [PARENTAL LOCK] Budete-li nastavovat úroveň rodičovského zámku přísně, může se stát, že některé disky nebude možno vůbec přehrávat. Jakmile vložíte do přístroje takový disk, a pokusíte se jej přehrát, zobrazí se na televizní obrazovce následující displej rodičovského zámku s dotazem, zda chcete rodičovský...
 • Page 51: Další Informace

  DALŠÍ INFORMACE Péče a zacházení s disky Jak správně zacházet s disky Při manipulaci s diskem se nedotýkejte povrchu disku. Protože disky jsou zhotoveny z plastu, může dojít k jejich snadnému poškození. Pokud dojde ke znečištění nebo zaprášení disku, k poškrábání nebo prohnutí, nebude správně snímán obraz a zvuk, a takový...
 • Page 52: Odstraňování Potíží

  DALŠÍ INFORMACE Odstraňování potíží To, co se někdy jeví jako porucha funkce, nemusí být vždy závažné. Předtím, než se obrátíte na odbornou pomoc (servis), projděte si následující seznam. Symptom Nefunguje napájení přístroje. Dálkový ovladač nepracuje. Na monitoru není zobrazen žádný obraz.
 • Page 53: Technické Údaje

  Technické údaje Všeobecně Přehrávatelné disky: DVD VIDEO, Audio CD, Video CD, SVCD, MP3 CD Video formát: Další Požadavky na napájení: AC 230V Příkon (odběr): 15 W (zapnuté napájení), 2,7 W (pohotovostní režim - STANDBY)) Hmotnost: 2,4 kg Rozměry (Š x V x H): 435 mm x 68 mm x 271 mm Obrazový...
 • Page 54: Tabulka Jazyků A Jejich Zkratek

  DALŠÍ INFORMACE Příloha A: Tabulka jazyků a jejich zkratek Budete-li volit jazyk titulků nebo zvukového doprovodu, budou se níže uvedené jazyky zobrazovat ve formě zkratek. Pro volbu požadovaného jazyka zvolte zkratku, odpovídající příslušnému jazyku. Afar Abcházsky Afrikaans Ameharic Arabsky Assamese Aymara Azerbajdžánsky Baškírsky...
 • Page 55 Příloha B: Seznam kódů zemí/oblastí pro rodičovský zámek Tento seznam se používá pro ovládání rodičovského zámku. Viz stránka 44, kde najdete další podrobnosti. Andorra Spojené Arabské Emiráty Afghánistán Antigua a Barbuda Anguilla Albanie Arménie Holandské Antily Angola Antarktida Argentina Americká Samoa Rakousko Austrálie Aruba...
 • Page 56 VICTOR COMPANY OF JAPAN, LIMITED 0402MZMJOIJSC CZ.PO.HU...

This manual is also suitable for:

Xv-s300bk

Table of Contents