Download Table of Contents Print this page

Beko BKK 1174 SD User Manual

Hair straightener
Hide thumbs Also See for BKK 1174 SD:

Advertisement

Available languages

Available languages

Quick Links

BKK 1174 SD
Hair Straightener
User Manual
Saç Düzleştirici
Kullanma Kılavuzu

Advertisement

Chapters

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Beko BKK 1174 SD

 • Page 1 BKK 1174 SD Hair Straightener User Manual Saç Düzleştirici Kullanma Kılavuzu...
 • Page 2 Please read this user manual first! Dear Customer, Thank you for preferring a Beko product. We hope that you get the best results from your product which has been manufactured with high quality and state-of-the-art technology. Therefore, please read this entire user manual and all other accompa- nying documents carefully before using the product and keep it as a reference for future use.
 • Page 3: Table Of Contents

  CONTENTS 1 Important instructions for safety and environment 1.1 General safety ..... 4 1.1.1 Electrical safety ....5 1.1.2 Product safety .
 • Page 4: Important Instructions For Safety And Environment

  Important instructions for safety and environment This section covers the safe- Do not leave the appliance • ty instructions that will help unattended when switched providing protection against personal injury and material Do not dismantle the ap- • loss risks. Failure to follow pliance under any circum- these instructions invalidates stance.
 • Page 5: Electrical Safety

  Important instructions for safety and environment Do not use paper, card- If the appliance is used in • • board, plastic, inflamma- the bathroom, it is essen- ble, unprotected polished tial that you unplug it after surfaces under the appli- use, as any water close to ance.
 • Page 6: Product Safety

  Important instructions for safety and environment Always allow the appli- ance from the mains is to • ance to cool down on a unplug it. heat resistant, safe and flat Never wrap the power cord • surface. around the appliance. Never use the appliance if •...
 • Page 7: Intended Use

  Important instructions for safety and environment intended use. 1.3 Children’s safety Always keep the appli- • ance out of the reach of children. This appliance can be • used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or men- tal capabilities or lack of experience and knowledge...
 • Page 8: Compliance With Weee Regulation And Disposal Of The Waste Product

  Important instructions for safety and environment 1.4 Compliance with Take it to a collection point for the recycling of electrical WEEE regulation and and electronic equipment. disposal of the waste Please consult your local au- product thorities to learn the nearest This product does collection point.
 • Page 9: Your Hair Straightener

  Your hair straightener 2.1 Overview 2.1.1. Controls and parts This product conforms to the European directives 1- Cool tip 2- LCD display 2004/108/EC, 2006/95/EC, 3- Heat setting button + 2009/125/EC and 4- Heat setting button - 2011/65/EU. 5- On/Off button 6- Power cord with swivel joint Technical and design modifications 7- Plate lock...
 • Page 10: Operation

  Operation 3.1 Hair structure and The appliance will temperature settings remember the last setting if it is turned The appliance allows you to make off and still plugged in individual temperature settings. the socket. Depending on the hair structure, we recommend the following set- LCD will display the segment bar tings: to indicate the heating up or cool-...
 • Page 11: Locking The Temperature Setting

  Operation 3.4 Temperature setting 3.5 Locking the temperature setting The temperature can be set using 1. Switch the appliance on by the heat setting buttons “+” (3) or pressing the On/Off button (5) “-” (4) with 9 levels ranging from for 2 seconds.
 • Page 12: Straightening Hair

  Operation 3.6 Straightening hair Select the lowest temperature setting WARNING: The the first time you use housing of the appli- the appliance. There ance becomes very are 9 temperature hot near the heating levels available (140- plates (1). Do not 220°C).
 • Page 13: Cleaning And Care

  Operation 6. Guide the plate in a careful and smooth movement away from the head to the end of the hair strand. Avoid making kinks in it. If you have thick hair you might have to repeat this procedure on the same section several times.
 • Page 14: Cleaning And Care

  Maintenance and cleaning 4.1 Cleaning and care 4.2 Storage 1. Turn the appliance off and dis- If you do not plan to use the ap- • connect it from the wall socket. pliance for a long period of time, 2. Before cleaning, allow the app- please store it carefully.
 • Page 15 Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Beko ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek kalite ve teknoloji ile üretilmiş olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasını istiyoruz. Bunun için, bu kılavuzun tamamını ve verilen diğer belgeleri ürünü kullanmadan önce dikkatle okuyun ve bir başvuru kaynağı...
 • Page 16 İÇİNDEKİLER 1 Önemli güvenlik ve çevre talimatları 15-19 1.1 Genel güvenlik ..... . 15 1.1.1 Elektrik güvenliği ....16 1.1.2 Ürün güvenliği .
 • Page 17: Önemli Güvenlik Ve Çevre Talimatları

  Önemli güvenlik ve çevre talimatları Bu bölümde, yaralanma ya Açıkken cihazın başından • da maddi hasar tehlikeleri- ayrılmayın. ni önlemeye yardımcı ola- Cihazın kesinlikle • cak güvenlik talimatları yer parçalarını ayırmayın. almaktadır. Bu talimatlara Hatalı kullanımın neden uyulmaması halinde her türlü olduğu hasar için hiçbir garanti geçersiz hale gelir.
 • Page 18: Elektrik Güvenliği

  Önemli güvenlik ve çevre talimatları Cihazı kesinlikle kapalı al- Cihaz banyoda • • anlar dışında kullanmayın. kullanılıyorsa, kullandıktan sonra fişi çekilmelidir çünkü cihaza yakın yerde su bulunması, cihaz kapalı olsa da tehlike yaratabilir. Halihazırda kullanılmıyorsa, • Cihaz, küvetlerde yakında 30 mA'yı aşmayan nomi- •...
 • Page 19: Ürün Güvenliği

  Önemli güvenlik ve çevre talimatları Cihazda veya elektrik Elektrik kablosunu asla • • kablosunda gözle görülür cihazın etrafına sarmayın. hasar mevcutsa, cihazı 1.1.2 Ürün güvenliği asla kullanmayın. Elektrik kablosu hasar Cihazı, bu kullanım • • görmüşse, elektrik talimatlarında tarif çarpması riskini önlemek edilen amacının dışındaki için üretici, yetkili ser- herhangi bir amaçla...
 • Page 20: Çocuk Güvenliği

  Önemli güvenlik ve çevre talimatları 1.3 Çocuk güvenliği 1.4 AEEE yönetmeliğine Cihazı her zaman • uygunluk ve atık çocukların ulaşamayacağı ürünlerin imha bir yerde muhafaza edin. edilmesi Bu cihaz, denetim • sağlanması veya cihazın Bu ürün, T.C. güvenli bir şekilde Çevre ve Şehircilik kullanılması...
 • Page 21: Paketleme Bilgileri

  Önemli güvenlik ve çevre talimatları Elektrikli ve elektronik cihaz- ların geri dönüşümü için bir toplama noktasına götürün. Bu toplama noktalarını böl- genizdeki yerel yönetime so- run. Kullanılmış ürünleri geri kazanıma vererek çevrenin ve doğal kaynakların korun- masına yardımcı olun. 1.5 Paketleme bilgileri Ürünün ambalajı, Ulusal •...
 • Page 22: Saç Düzleştiriciniz

  Saç düzleştiriciniz 2.1 Genel Bakış 2.1.1. Kontroller ve parçalar Bu ürün 2004/108/EC, 2006/95/EC, 2009/125/EC 1- Soğuk uç 2- LCD ekran ve 2011/65/EU Avrupa 3- Isı ayarlama düğmesi + direktiflerine uygundur. 4- Isı ayarlama düğmesi - 5- Açma/Kapama düğmesi Teknik ve tasarım değişiklikleri yapma 6- Döner mafsallı...
 • Page 23: Kullanım

  Kullanım 3.1 Saç yapısı ve sıcaklık Cihaz kapatıldığın- ayarları da fişi hala prize takılı ise, son ayarı hatırlar. Cihaz, bağımsız sıcaklık ayarları LCD ekranda, ısındığını veya soğu- yapmanıza olanak tanır. Saçın ya- pısına bağlı olarak, aşağıdaki ayar- duğunu belirtmek için segment çu- ları...
 • Page 24: Sıcaklık Ayarının Kilitlenmesi

  Kullanım 2. Isı ayar düğmelerine “+” (3) 4. Sıcaklık kilidini kaldırmak için veya “-” basarak sıcaklığı ayar- ısıtma ayarı düğmesine “-” (4) layın. Isı ayarlama düğmesi “-” 2 saniye basılı tutun. Ekrandaki (4) sıcaklığı 10°C'lik aralıklar- (2), sembolü kaybolur. la azaltır, “+” (3)ise sıcaklığı 5.
 • Page 25 Kullanım 3. İstenilen sıcaklığı “+” (3) veya 5. Bu saç tutamını plakaların (1) “-” (4) ısı ayar düğmeleri- arasına, saç çizgisine mümkün ne basarak ayarlayın. Isı ayar- olduğunca yakın yerleştirin ve lama düğmesi “-” (4) sıcaklığı plakaları kapatın. 10°C'lik aralıklarla azaltır, “+” UYARI: Plakalar (1) (3) ise sıcaklığı...
 • Page 26: Temizlik Ve Bakım

  Kullanım Cihaz 60 dakika so- Kullandıktan sonra nunda otomatik ola- elektrik fişini (6) çekin. rak kapanır. Cihazın güvenli bir yer- Cihaz prize takılıyken de soğumasını sağ- asla başından ayrıl- layın. mayın. Temizlik ve bakım 4.1 Temizlik ve bakım 4.2 Saklama 1.
 • Page 27 çok geniş kapsamlı yeni hizmetler sunmaya devam ediyoruz. Yetkili Servislerimizin haftanın 7 günü 09:00 - 22:00 saatleri arasında hizmet vermeye başlamasının ar- dından, Beko Hizmet Merkezi haftanın 7 günü 24 saat yeni telefon numarası 444 1 404 ile canlı olarak hizmet vermeye başladı.
 • Page 28 Müșteri Memnuniyeti Politikası Arçelik A.Ș. olarak, hizmet verdiğimiz markamızın müșteri istek ve önerilerinin müșteri profili ayrımı yapılmaksızın her kanaldan (çağrı merkezi, e-posta, www.beko.com.tr , faks, mektup, sosyal medya, bayi) rahatlıkla iletilebildiği, izlenebilir, raporlanabilir, șeffaf ve güvenli tek bir bilgi havuzunda toplandığı, bu kayıtların yasal düzenlemelere uygun, objektif, adil ve gizlilik içinde ele alındığı, değerlendirildiği ve...
 • Page 31 Garanti ile ilgili olarak müşterinin dikkat etmesi gereken hususlar BEKO tarafından verilen bu garanti, Saç Düzleştiri’nin normalin dışında kullanılmasından doğacak arı- zaların giderilmesini kapsamadığı gibi, aşağıdaki durumlar da garanti dışıdır: 1. Kullanma hatalarından meydana gelen hasar ve arızalar, 2. Ürünün müşteriye tesliminden sonraki yükleme, boşaltma ve taşıma sırasında oluşan hasar ve arı- zalar, 3.
 • Page 32 Saç Düzleştirici Garanti Belgesi BEKO Saç Düzleştirici’nin, kullanma kılavuzunda gösterildiği şekilde kullanılması ve Arçelik’in yetkili kıldığı Servis elemanları dışındaki şa- hıslar tarafından bakım, onarım veya başka bir nedenle müdahale edilmemiş olması şartıyla, bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı malzeme, işçilik ve üretim hatalarına karşı...

Table of Contents