Download Table of Contents Print this page

Beko BKK 1174 SD User Manual

Hide thumbs Also See for BKK 1174 SD:

Advertisement

Available languages

Available languages

Quick Links

BKK 1174 SD
Hair Straightener
User Manual
Saç Düzleştirici
Kullanma Kılavuzu

Advertisement

Chapters

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Beko BKK 1174 SD

 • Page 1 BKK 1174 SD Hair Straightener User Manual Saç Düzleştirici Kullanma Kılavuzu...
 • Page 2 Please read this user manual first! Dear Customer, Thank you for preferring a Beko product. We hope that you get the best results from your product which has been manufactured with high quality and state-of-the-art technology. Therefore, please read this entire user manual and all other accompa- nying documents carefully before using the product and keep it as a reference for future use.
 • Page 3: Table Of Contents

  CONTENTS 1 Important instructions for safety and environment 1.1 General safety ..... 4 1.2 Compliance with WEEE regulation and disposal of the waste product ..8 1.3 Package information .
 • Page 4: Important Instructions For Safety And Environment

  Important instructions for safety and environment This section covers the safety instructions that will help providing protection against personal injury and material loss risks. Failure to follow these instruc- tions invalidates the granted warranty. 1.1 General safety Keep the instruction manual for future use. Should •...
 • Page 5 Important instructions for safety and environment Do not let the appliance come into contact with or become covered by inflammable materials e.g. curtains, textiles, etc. Please make sure that the appliance is always kept a safe distance away from flammable materials and furniture. Do not use paper, cardboard, plastic, inflammable, •...
 • Page 6 Important instructions for safety and environment If not already in use, installing a residual current- • operated protective device (RCD) is recommended for additional protection with a rated residual oper- ating current not exceeding 30 mA in the electrical circuit of your bathroom. Ask your electrician for advice.
 • Page 7 Important instructions for safety and environment Check if the mains voltage on the type plate (on the • handle of the appliance) corresponds to your local mains supply. The only way to disconnect the ap- pliance from the mains is to unplug it. Never wrap the power cord around the appliance.
 • Page 8: Compliance With Weee Regulation And Disposal Of The Waste Product

  Important instructions for safety and environment Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision. 1.2 Compliance with WEEE regulation and disposal of the waste product This product does not contain harmful and forbidden materials described in the “Directive on the Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Waste Electrical and Electronic Equipment”...
 • Page 9: Your Hair Straightener

  Your hair straightener 2.1 Overview 2.1.1. Controls and parts 2.1.2. Technical data 1- Cool tip Power supply : 220-240V~, 50Hz 2- LCD display Power : 40W 3- Heat setting button + This product conforms to 4- Heat setting button - the European directives 5- On/Off button 2004/108/EC, 2006/95/EC,...
 • Page 10: Operation

  Operation 3.1 Hair structure and The appliance will temperature settings remember the last setting if it is turned The appliance allows you to make off and still plugged in individual temperature settings. the socket. Depending on the hair structure, we recommend the following set- LCD will display the segment bar tings: to indicate the heating up or cool-...
 • Page 11: Temperature Setting

  Operation 3.4 Temperature setting 3.5 Locking the temperature setting The temperature can be set using 1. Switch the appliance on by the heat setting buttons “+” (3) or pressing the On/Off button (5) “-” (4) with 9 levels ranging from for 2 seconds.
 • Page 12: Straightener Hair

  Operation 3.6 Straightening hair Select the lowest temperature setting WARNING: The the first time you use housing of the appli- the appliance. There ance becomes very are 9 temperature hot near the heating levels available (140- plates (1). Do not 220°C).
 • Page 13 Operation 6. Guide the plate in a careful and smooth movement away from the head to the end of the hair strand. Avoid making kinks in it. If you have thick hair you might have to repeat this procedure on the same section several times.
 • Page 14: Cleaning And Care

  Maintenance and cleaning 4.1 Cleaning and care 4.2 Storage 1. Turn the appliance off and dis- If you do not plan to use the ap- • connect it from the wall socket. pliance for a long period of time, 2. Before cleaning, allow the please store it carefully.
 • Page 15 Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Beko ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek kalite ve teknoloji ile üretilmiş olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasını istiyoruz. Bunun için, bu kılavuzun tamamını ve verilen diğer belgeleri ürünü kullanmadan önce dikkatle okuyun ve bir başvuru kaynağı...
 • Page 16 İÇİNDEKİLER 1 Önemli güvenlik ve çevre talimatları 17-21 1.1 Genel güvenlik ..... . 17 1.2 AEEE yönetmeliğine uyum ve atık ürünün elden çıkarılması...
 • Page 17: Önemli Güvenlik Ve Çevre Talimatları

  Önemli güvenlik ve çevre talimatları Bu bölümde, yaralanma ya da maddi hasar tehlike- lerini önlemeye yardımcı olacak güvenlik talimatları yer almaktadır. Bu talimatlara uyulmaması halinde her türlü garanti ge- çersiz hale gelir. 1.1 Genel güvenlik Bu cihaz, uluslararası güvenlik standartlarına uy- •...
 • Page 18 Önemli güvenlik ve çevre talimatları Bu cihazın bağlandığı elektrik devresinde beyan de- • ğeri 30 mA’ı aşmayan beyan artık çalışma akımlı bir artık akım düzeni (RCD) ‘nin kullanıldığı bir tesisatın bulundurulması tavsiye edilir. Cihazı uzatma kablosuyla kullanmayın. • Elektrik kablosunun hasar görmesini önlemek için •...
 • Page 19 Önemli güvenlik ve çevre talimatları Cihazı banyo küvetinde, duşta veya suyla dolu bir • lavabo üzerinde veya elleriniz ıslakken kullanmayın. Bu cihazı dış mekanlarda, suya yakın yerlerde veya • banyoda kullanmayın. Kullanımda olduğu zaman bu cihazın yanından ayrıl- • mayın. Cihazın üzerini havlu ve benzeri şeylerle asla ört- •...
 • Page 20 Önemli güvenlik ve çevre talimatları Cihazı ısıya dirençli, güvenli ve düz bir yüzeye koya- • rak soğumasını bekleyin. Cihazı kullandıktan sonra, cihazın bulunduğu oda- • dan çıkarken veya bir arıza olduğunda fişini çıkartın. Cihazın kablosunu etrafına sarmayın. • Bu cihaz, sadece evde kullanılmak üzere tasarlan- •...
 • Page 21: Aeee Yönetmeliğine Uyum Ve Atık Ürünün Elden Çıkarılması

  Önemli güvenlik ve çevre talimatları 1.2 AEEE yönetmeliğine uyum ve atık ürünün elden çıkarılması Bu ürün, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan “Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği”nde be- lirtilen zararlı ve yasaklı maddeleri içermez. AEEE Yönetmeliğine uygundur. Bu ürün, geri dönüşümlü ve tekrar kullanılabilir nitelikteki yüksek kaliteli parça ve malzemelerden üretilmiştir.
 • Page 22: Saç Düzleştiriciniz

  Saç düzleştiriciniz 2.1 Genel Bakış 2.1.2. Teknik veriler 2.1.1. Kontroller ve parçalar 1- Soğuk uç Bu ürün 2004/108/EC, 2- LCD ekran 2006/95/EC, 2009/125/EC 3- Isı ayarlama düğmesi + ve 2011/65/EU Avrupa 4- Isı ayarlama düğmesi - direktiflerine uygundur. 5- Açma/Kapama düğmesi 6- Döner mafsallı...
 • Page 23: Kullanım

  Kullanım 3.1 Kullanım amacı Durdurma modu Bu cihaz, sadece evde kullanılmak   üzere ve saç kurutmak için tasar- lanmıştır. Profesyonel kullanım için uygun değildir. Varsayılan ayar sıcaklığı: 180 °C • Cihaz kapatıldığında 3.2 Saç yapısı ve sıcaklık fişi hala prize takılı ayarları...
 • Page 24: Sıcaklık Ayarının Kilitlenmesi

  Kullanım 1. Açma/Kapama düğmesine (5) 2 3. Sıcaklık kilidini açtıktan sonra, saniye basılı tutarak cihazı açık yeni bir sıcaklık düzeyi seçilebilir duruma getirin. LCD aydınlatma- veya Açma/Kapama (5) düğme- sı mavi renkte yanar. siyle cihaz kapatılabilir. 2. Isı ayar düğmelerine “+” (3) veya 3.6 Saç...
 • Page 25 Kullanım 5. Bu saç tutamını plakaların (1) arasına, saç çizgisine mümkün olduğunca yakın yerleştirin ve plakaları kapatın. 6. Plakayı saç tutamının başından sonuna kadar dikkatli ve yavaş bir hareketle yürütün. Saçın do- laşmamasına dikkat edin. 7. Bu işlemi bölüm bölüm tekrarla- yın.
 • Page 26: Temizlik Ve Bakım

  Temizlik ve bakım 4.1 Temizlik ve bakım 4.2 Saklama 1. Cihazı kapatın ve fişini prizinden Cihazı uzun süre kullanmayı dü- çekin. şünmüyorsanız, lütfen dikkatli bir 2. Cihazın tamamen soğuması- şekilde saklayın. nı bekleyin. Cihaz çok ısınmış Cihazı kaldırmadan önce fişini •...
 • Page 27 Tüketici hizmetleri Değerli Müşterimiz, Aşağıdaki önerilere uymanızı rica ederiz. Beko Çağrı Merkezi haftanın 7 günü 24 saat hizmet vermektedir. Beko Çağrı 1. Ürününüzü aldığınızda Garanti belgesini Sabit veya cep telefonlarınızdan alan kodu tuş- Yetkili Satıcınıza onaylattırınız. Merkezi lamadan çağrı merkezi numaramızı arayarak 2.
 • Page 31 Garanti ile ilgili olarak müşterinin dikkat etmesi gereken hususlar BEKO tarafından verilen bu garanti, Saç Düzleştiri’nin normalin dışında kullanılmasından doğacak arızaların giderilmesini kapsamadığı gibi, aşağıdaki durumlar da garanti dışıdır: 1. Kullanma hatalarından meydana gelen hasar ve arızalar, 2. Ürünün müşteriye tesliminden sonraki yükleme, boşaltma ve taşıma sırasında oluşan hasar ve arızalar,...
 • Page 32 Saç Düzleştirici Garanti Belgesi BEKO Saç Düzleştirici’nin, kullanma kılavuzunda gösterildiği şekilde kullanılması ve Arçelik’in yetkili kıldığı Servis elemanları dışındaki şahıslar tarafından bakım, onarım veya başka bir nedenle müdahale edilmemiş olması şartıyla, bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı malzeme, işçilik ve üretim hatalarına karşı...

Table of Contents