Download Table of Contents Print this page

Beko BKK 1178 SM User Manual

Advertisement

Available languages

Available languages

Quick Links

BKK 1178 SM
Hair Curler
User Manual
Saç Maşası
Kullanma Kılavuzu

Advertisement

Chapters

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Beko BKK 1178 SM

 • Page 1 BKK 1178 SM Hair Curler User Manual Saç Maşası Kullanma Kılavuzu...
 • Page 2 Please read this user manual first! Dear Customer, Thank you for preferring a Beko product. We hope that you get the best results from your product which has been manufactured with high quality and state-of-the-art technology. Therefore, please read this entire user manual and all other accompany- ing documents carefully before using the product and keep it as a reference for future use.
 • Page 3: Table Of Contents

  CONTENTS 1 Important instructions for safety and environment 1.1 General safety ..... 4 1.2 Compliance with WEEE regulation and disposal of the waste product ..9 1.3 Package information .
 • Page 4: Important Instructions For Safety And Environment

  Important instructions for safety and environment This section covers the safety instructions that will help providing protection against personal injury and material loss risks. Failure to follow these instruc- tions invalidates the granted warranty. 1.1 General safety Keep the instruction manual for future use. Should •...
 • Page 5 Important instructions for safety and environment Do not let the appliance come into contact with or become covered by inflammable materials e.g. curtains, textiles, etc. Please make sure that the appliance is always kept a safe distance away from flammable materials and furniture. Do not use paper, cardboard, plastic, inflammable, •...
 • Page 6 Important instructions for safety and environment If not already in use, installing a residual current- • operated protective device (RCD) is recommended for additional protection with a rated residual oper- ating current not exceeding 30 mA in the electrical circuit of your bathroom. Ask your electrician for advice.
 • Page 7 Important instructions for safety and environment Check if the mains voltage on the type plate (on • the handle of the appliance) corresponds to your local mains supply. The only way to disconnect the appliance from the mains is to unplug it. Never wrap the power cord around the appliance.
 • Page 8 Important instructions for safety and environment This appliance can be used by children aged from 8 • years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
 • Page 9: Compliance With Weee Regulation And Disposal Of The Waste Product

  Important instructions for safety and environment 1.2 Compliance with WEEE regulation and disposal of the waste product This product does not contain harmful and forbidden materials described in the “Directive on the Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Waste Electrical and Electronic Equipment”...
 • Page 10: Your Hair Curler

  Your hair curler 2.1 Overview 5 6 7 2.1.1. Controls and parts 2.1.2. Technical data 1- Cool tip This product conforms to 2- Barrel (19 mm) the European directives 3- Clip 2004/108/EC, 2006/95/EC, 4- Lever 2009/125/EC and 5- LCD display 2011/65/EU.
 • Page 11: Operation

  Operation 3.1 Hair structure and • From one segment to four segments when the appliance is heating up. temperature settings • From four segments to one segment The appliance allows you to make indi- when the appliance is cooling down. vidual temperature settings.
 • Page 12: Locking The Temperature Setting

  Operation 3.6 Curling hair When the appli- ance reaches the set WARNING: The hous- temperature, a signal ing of the appliance sounds meaning that it becomes very hot near is ready to use. the barrel (2). Do not touch the housing near The appliance reaches a the barrel (2).
 • Page 13: Operation

  Operation 5. Press down lever (4), put hair strand WARNING: The app- under the clip (3) and release lever liance should be used (4) to fix the end of the hair strand. on dry hair only. WARNING: Do not touch the barrel (2) as it is very hot.
 • Page 14: Cleaning And Care

  Cleaning and care 4.1 Cleaning and care 4.2 Storage 1. Turn the appliance off and discon- • If you do not plan to use the appli- nect it from the wall socket. ance for a long period of time, please 2.
 • Page 15 Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Beko ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek kalite ve teknoloji ile üretilmiş olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasını istiyoruz. Bunun için, bu kılavuzun tamamını ve verilen diğer belgeleri ürünü kullanmadan önce dikkatle okuyun ve bir başvuru kaynağı...
 • Page 16 İÇİNDEKİLER 1 Önemli güvenlik ve çevre talimatları 17-21 1.1 Genel güvenlik ..... . 17 1.2 AEEE yönetmeliğine uygunluk ve atık ürünün elden çıkarılması...
 • Page 17: Önemli Güvenlik Ve Çevre Talimatları

  Önemli güvenlik ve çevre talimatları Bu bölümde, yaralanma ya da maddi hasar tehlike- lerini önlemeye yardımcı olacak güvenlik talimatları yer almaktadır. Bu talimatlara uyulmaması halinde her türlü garanti ge- çersiz hale gelir. 1.1 Genel güvenlik Bu cihaz, uluslararası güvenlik standartlarına uy- •...
 • Page 18 Önemli güvenlik ve çevre talimatları Bu cihazın bağlandığı elektrik devresinde beyan de- • ğeri 30 mA’ı aşmayan beyan artık çalışma akımlı bir artık akım düzeni (RCD) ‘nin kullanıldığı bir tesisatın bulundurulması tavsiye edilir. Cihazı uzatma kablosuyla kullanmayın. • Elektrik kablosunun hasar görmesini önlemek için •...
 • Page 19 Önemli güvenlik ve çevre talimatları Cihazı banyo küvetinde, duşta veya suyla dolu bir • lavabo üzerinde veya elleriniz ıslakken kullanmayın. Bu cihazı dış mekanlarda, suya yakın yerlerde veya • banyoda kullanmayın. Kullanımda olduğu zaman bu cihazın yanından ayrıl- • mayın. Cihazın üzerini havlu ve benzeri şeylerle asla ört- •...
 • Page 20 Önemli güvenlik ve çevre talimatları Cihazı ısıya dirençli, güvenli ve düz bir yüzeye koya- • rak soğumasını bekleyin. Cihazı kullandıktan sonra, cihazın bulunduğu oda- • dan çıkarken veya bir arıza olduğunda fişini çıkartın. Cihazın kablosunu etrafına sarmayın. • Bu cihaz, sadece evde kullanılmak üzere tasarlan- •...
 • Page 21: Aeee Yönetmeliğine Uygunluk Ve Atık Ürünün Elden Çıkarılması

  Önemli güvenlik ve çevre talimatları 1.2 AEEE yönetmeliğine uyum ve atık ürünün elden çıkarılması Bu ürün, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan “Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği”nde be- lirtilen zararlı ve yasaklı maddeleri içermez. AEEE Yönetmeliğine uygundur. Bu ürün, geri dönüşümlü ve tekrar kullanılabilir nitelikteki yüksek kaliteli parça ve malzemelerden üretilmiştir.
 • Page 22: Saç Maşanız

  Saç maşanız 2.1 Genel Bakış 5 6 7 2.1.1. Kontroller ve parçalar 2.1.2. Teknik veriler 1- Soğuk uç Bu ürün 2004/108/EC, 2- Maşa (19 mm) 2006/95/EC, 2009/125/EC 3- Klips ve 2011/65/EU Avrupa 4- Maşa açıcı kol direktiflerine uygundur. 5- LCD ekran 6- Isı...
 • Page 23: Kullanım

  Kullanım 3.1 Kullanım amacı Durdurma modu Bu cihaz, sadece evde kullanılmak   üzere ve saçları bukle yapmak için tasarlanmıştır. Profesyonel kullanım için uygun değildir. • Varsayılan ayar sıcaklığı: 160 °C 3.2 Saç yapısı ve sıcaklık Cihaz kapatıldığında fişi ayarları hala prize takılı ise, son ayarı...
 • Page 24: Sıcaklık Ayarı

  Kullanım 3.5 Sıcaklık ayarı 3. Sıcaklık kilidini açtıktan sonra, yeni bir sıcaklık düzeyi seçilebilir veya Sıcaklık, ısı ayar düğmeleri “+” (6) veya Açma/Kapama düğmesiyle (9) cihaz “-” (7) kullanılarak 150°C ila 180°C kapatılabilir. arasındaki 4 düzeyden birine ayarla- nabilir. 3.7 Saç maşası 1.
 • Page 25: Temizlik Ve Bakım

  Kullanım 8. Kullandıktan sonra, Açma/Kapama düğmesine (9) 2 saniye basılı tuta- rak cihazı kapatın. LCD ışığı söner. 9. Elektrik fişini (8) çekin. Temizlik ve bakım 4.1 Temizlik UYARI Cihazı ya da elektrik kablosunu asla 1. Cihazı kapatın ve fişini (8) prizinden suya ya da diğer sıvılara çekin.
 • Page 26 Tüketici hizmetleri Değerli Müşterimiz, Aşağıdaki önerilere Beko Çağrı Merkezi haftanın 7 günü 24 saat uymanızı rica ederiz. hizmet vermektedir. 1. Ürününüzü aldığınızda Garanti belgesini Beko Çağrı Sabit veya cep telefonlarınızdan alan kodu tuş- Yetkili Satıcınıza onaylattırınız. Merkezi lamadan çağrı merkezi numaramızı arayarak 2.
 • Page 29 Garanti ile ilgili olarak müşterinin dikkat etmesi gereken hususlar BEKO tarafından verilen bu garanti, Saç Maşası’nın normalin dışında kullanılmasından doğacak arızaların giderilmesini kapsamadığı gibi, aşağıdaki durumlar da garanti dışıdır: 1. Kullanma hatalarından meydana gelen hasar ve arızalar, 2. Ürünün müşteriye tesliminden sonraki yükleme, boşaltma ve taşıma sırasında oluşan hasar ve arızalar,...
 • Page 30 Saç Maşası Garanti Belgesi BEKO Saç Maşası’nın, kullanma kılavuzunda gösterildiği şekilde kullanılması ve Arçelik’in yetkili kıldığı Servis elemanları dışındaki şahıslar tarafından bakım, onarım veya başka bir nedenle müdahale edilmemiş olması şartıyla, bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı malzeme, işçilik ve üretim hatalarına karşı...

Table of Contents