Download Print this page

Philips 3000 series Quick Start Manual

Hide thumbs

Advertisement

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

Quick start guide

HTS3583_12_QSG_A5_13Jan12.indd 1
HTS3583_12_QSG_A5_13Jan12.indd 1
Immersive
3000 series
1/13/2012 5:17:33 PM
1/13/2012 5:17:33 PM

Advertisement

loading

  Also See for Philips 3000 series

  Related Manuals for Philips 3000 series

  Summary of Contents for Philips 3000 series

 • Page 1: Quick Start Guide

  Immersive Register your product and get support at www.philips.com/welcome 3000 series Quick start guide HTS3583_12_QSG_A5_13Jan12.indd 1 HTS3583_12_QSG_A5_13Jan12.indd 1 1/13/2012 5:17:33 PM 1/13/2012 5:17:33 PM...
 • Page 2 EN Before using your product, read all accompanying safety NL Lees voordat u het product gaat gebruiken eerst alle information bijbehorende veiligheidsinformatie CS Před použitím produktu si přečtěte doprovodné NO Lees voordat u het product gaat gebruiken eerst alle bezpečnostní informace bijbehorende veiligheidsinformatie DA Læs alle medfølgende sikkerhedsoplysninger, inden du PL Przed rozpoczęciem korzystania z produktu należy...
 • Page 3 EN Stand mount the speakers IT Montaggio degli altoparlanti su supporto CS Nainstalujte reproduktory NL Monteer de luidsprekers op de standaarden DA Monter højttalerne på fod NO Montere høyttalerne på stativ DE Montage der Lautsprecher auf den Standfüßen PL Montaż głośników na podstawie EL Στήστε...
 • Page 4 HTS3583_12_QSG_A5_13Jan12.indd 4 HTS3583_12_QSG_A5_13Jan12.indd 4 1/13/2012 5:17:38 PM 1/13/2012 5:17:38 PM...
 • Page 5 EN Connect the home theater NL Sluit de home cinema aan CS Připojte domácí kino NO Koble til hjemmekinoanlegget DA Tilslut hjemmebiografen PL Podłączanie zestawu kina domowego DE Anschließen des Home PT Efectuar as ligações ao sistema de cinema em casa Entertainment-Systems RO Conectaţi sistemul home theater EL Συνδέστε...
 • Page 6 EN Connect to TV in one of these ways IT Esegui il collegamento al TV in uno dei modi indicati di seguito CS Připojení k televizoru proveďte jedním z následujících způsobů NL Maak op een van de volgende manieren verbinding met de TV DA Tilslut til TV på...
 • Page 7 HDMI + COAXIAL COAXIAL HDMI HDMI OUT (ARC) DIGITAL IN COAXIAL HDMI IN COAXIAL HDMI + AUDIO L/R AUDIO L/R HDMI HDMI OUT (ARC) AUDIO IN HDMI IN AUDIO OUT HTS3583_12_QSG_A5_13Jan12.indd 7 HTS3583_12_QSG_A5_13Jan12.indd 7 1/13/2012 5:17:41 PM 1/13/2012 5:17:41 PM...
 • Page 8 EN Switch on the home theater NL Schakel de home cinema in CS Zapněte domácí kino NO Slå på hjemmekinoanlegget DA Tænd for hjemmebiografen PL Włączanie zestawu kina domowego DE Einschalten des Home PT Ligar o sistema de cinema em casa Entertainment-Systems RO Porniţi sistemul home theater EL Ενεργοποιήστε...
 • Page 9: Home Theater

  EN Complete the fi rst time setup NL Voltooi de eerste installatie CS Dokončili jste nastavení při prvním zapnutí NO Fullføre den første konfi gureringen DA Fuldfør den indledende opsætning PL Pierwsza konfi guracja DE Abschließen der Ersteinrichtung PT Executar a confi guração inicial EL Ολοκληρώστε...
 • Page 10 EN Need help with your product? Select Help to access the IT Hai bisogno di aiuto per il tuo prodotto? Fai clic sul pulsante onscreen user manual di aiuto per accedere al manuale dell’utente su schermo CS Potřebujete poradit s vaším výrobkem? Výběrem možnosti NL Hulp nodig bij uw product? Selecteer Help om de Nápověda zobrazíte elektronickou uživatelskou příručku gebruikershandleiding op het scherm te openen...
 • Page 11 5 6 7 EN Use your home theater IT Utilizzo del sistema Home Theater CS Použití domácího kina NL Uw home cinema bedienen DA Brug af din hjemmebiograf NO Bruke hjemmekinoanlegget DE Verwenden des Home PL Korzystanie z zestawu kina domowego Entertainment-Systems PT Utilizar o sistema de cinema em casa EL Χρησιμοποιήστε...
 • Page 12 3.5MM STEREO MUSIC iLINK DCK306x DOCK for iPod HTS3583_12_QSG_A5_13Jan12.indd 12 HTS3583_12_QSG_A5_13Jan12.indd 12 1/13/2012 5:17:49 PM 1/13/2012 5:17:49 PM...
 • Page 13 HTS3583_12_QSG_A5_13Jan12.indd 13 HTS3583_12_QSG_A5_13Jan12.indd 13 1/13/2012 5:17:50 PM 1/13/2012 5:17:50 PM...
 • Page 14 NO Av bærekraftshensyn leveres brukerhåndboken som hjelp není tato uživatelská příručka vytištěna, ale je dostupná på skjermen og ikke i trykt form. På www.philips.com/sup- jako elektronická nápověda v produktu. Pro tisk vhodnou port fi nner du en brukerhåndbok du kan skrive ut, samt verzi uživatelské...
 • Page 15 HTS3583_12_QSG_A5_13Jan12.indd 15 HTS3583_12_QSG_A5_13Jan12.indd 15 1/13/2012 5:17:53 PM 1/13/2012 5:17:53 PM...
 • Page 16 All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners. Specifi cations are subject to change without notice Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners 2012 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved www.philips.com...

This manual is also suitable for:

Immersive 3000 series