Download Print this page

Amplicomms TV 2400 User Manual

Wireless ampli?ed headset.
Hide thumbs

Advertisement

TV 2400
Wireless amplified
headset
Radio/TV luisterhulp
met versterker
Auriculares
inalámbricos con
amplificador
User Guide
Handleiding
Manual de
instrucciones

Advertisement

   Also See for Amplicomms TV 2400

   Related Manuals for Amplicomms TV 2400

   Summary of Contents for Amplicomms TV 2400

 • Page 1

  TV 2400 Wireless amplified headset Radio/TV luisterhulp met versterker Auriculares inalámbricos con amplificador User Guide Handleiding Manual de instrucciones...

 • Page 2

  At a glance Overzicht Información general Please open this page for “At a glance“ guide to your TV 2400. Dit uitvouwblad toont u een overzicht van uw TV 2400. Esta página desplegable le muestra una visión general de su TV 2400.

 • Page 3

  Ü TV 2400 BERSICHT...

 • Page 4

  T A GLANCE Receiver Headset left/right Volume control Power on indicator Microphone button for room monitoring On/Off switch Microphone Volume balance (left/right) Battery Transmitter base Charging cradle LED Indicator of Tone Clarity Tone Clarity Button LED Indicator of Power LED Charging Indicator for Main Battery (attached to Headset Receiver) LED Charging Indicator for Spare Battery Spare Charging Slot...

 • Page 5: Getting Started

  Getting started Helpline UK 0844 800 6503 (See page 32 for costs and hours of operation)

 • Page 6: Box Contents

  ETTING STARTED Getting started Box contents • 1 Receiver with rubber ear buds size “L“ (large) • 1 Transmitter base • 1 AC adapter for the transmitter • 2 Rechargeable batteries for the receiver (Lithium Polymer) • 1 Audio cable (both ends with 3.5 mm stereo plug) •...

 • Page 7

  ETTING STARTED Helpline UK 0844 800 6503 (See page 32 for costs and hours of operation)

 • Page 8

  ERÄTE IN ETTING STARTED ETRIEB NEHMEN Set up the receiver Installing and charging the battery 1 Insert a battery into the headset receiver with correct polarity. 2 Charge the battery for about 2 hours and 30 minutes before first use. Switch off the receiver (position OFF). Place the receiver into the charging cradle of the trans- mitter.

 • Page 9

  ETTING STARTED Changing the rubber ear buds Two pairs of ear buds are delivered with the device (L=large/S=small). The ear buds “L“ (large) are already mounted on the headset. 1 For changing the ear buds pick the mounted ear buds at the end and tear them off simply.

 • Page 10

  ETTING STARTED Helpline UK 0844 800 6503 (See page 32 for costs and hours of operation)

 • Page 11

  Operation Helpline UK 0844 800 6503 (See page 32 for costs and hours of operation)

 • Page 12

  PERATION Operation Hearing damage due to high volumes! This receiver allows you to set higher volumes than conventional head- phones. This can cause hearing damage in persons with healthy hearing and especially in children. • Before putting the receiver on, set the volume on the receiver to a low value.

 • Page 13

  PERATION the microphone opening is not covered! You can hear your surroundings and you use the receiver as an assistive lis- tening device which helps you to better hear other people. To switch the microphone off press the button again. The power on indica- tor will turn to green and you will hear the sound from the audio source.

 • Page 14: Troubleshooting

  PERATION Troubleshooting No sound - Ensure that the mains adapter is pushed fully into the power outlet and that its cable is properly connected to the DC IN connector on the trans- mitter. - Ensure that the headset receiver power ON/OFF switch is switched to ON. - The charge level of the battery inside headset receiver may be too low.

 • Page 15

  Appendix Helpline UK 0844 800 6503 (See page 32 for costs and hours of operation)

 • Page 16: Safety Information

  NHANG PPENDIX Appendix Safety Information Please read this operating instruction manual thoroughly. Intended use This device was developed to transmit audio signals from an audio source like TV or HiFi device to a receiver, using cordless transmission. Any other use is considered unintended use. Unauthorised modification or reconstruction is not permitted.

 • Page 17

  PPENDIX Power adapter plug Attention: Only use the power adapter plug contained in the material supplied since other power adapter plugs could damage the transmitter. Ensure access to the power adapter plug is not obstructed by furniture or such. Pay attention that the plug and cable are in perfect condition. Kinked or worn cable represents the risk of a fatal accident! The power adapter plug supplied fulfils the ecodesign requirements of the European Union...

 • Page 18: Declaration Of Conformity

  Conformity with the above mentioned directive is confirmed by the CE sym- bol on the device. To view the complete Declaration of Conformity, please refer to the free download available on our website www.amplicomms.com Helpline UK 0844 800 6503 (See page on this page for costs and hours of operation)

 • Page 19: Technical Data

  PPENDIX Maintenance • Clean the housing surfaces with a soft, fluff−free cloth. • Never use cleaning agents or solvents. Technical data Transmission mode: UHF stereo Carrier frequency: 2.4GHz Digital Range: Up to 30 meters (open area) Frequency response: 30 Hz – 20 KHz Max volume 120 dB Distortion:...

 • Page 20

  If your equipment shows signs of defect during the period of guarantee, please return to the sales outlet in which you purchased the AMPLICOMMS equipment together with the purchase receipt. All rights to claims under the terms of guarantee in accordance with this agreement must be asserted exclusively with regard to your sales outlet.

 • Page 21

  OTES Notes Helpline UK 0844 800 6503 (See page 32 for costs and hours of operation)

 • Page 22

  TV2400 Ontvanger Oordopjes links/rechts Volumeknop Stroom aan LED lampje Microfoonknop om omgevingsgeluid te horen Aan-/Uit-knop Microfoon Volume balans (links/rechts) Batterij Zender Laaddoos LED lampje toonkwaliteit Knop voor toonkwaliteit Stroom LED lampje LED lampje voor laden van hoofdbatterij (koptelefoon) LED lampje van reservebatterij Reservebatterijhouder Stroomaansluiting Audio-ingang (3,5 mm)

 • Page 23

  TV 2400 in gebruik nemen...

 • Page 24

  TV 2400 IN GEBRUIK NEMEN TV 2400 in gebruik nemen Verpakkingsinhoud • 1 Ontvanger met oordopkapjes in L-grootte (groot) • 1 Zender • 1 Stroomaansluiting voor de zender • 2 Oplaadbare batterijen voor de ontvanger (Lithium Polymer) • 1 Audiokabel (2 x 3,5 mm connector) •...

 • Page 25

  TV 2400 IN GEBRUIK NEMEN Scart-connector 3,5 mm Koptelefoonconnector 6,3 mm Koptelefoonconnector RCA- connector Luidspreker...

 • Page 26

  TV 2400 ERÄTE IN IN GEBRUIK NEMEN ETRIEB NEHMEN Ontvanger in gebruik nemen Batterij plaatsen en opladen 1 Stop een batterij in het batterijvakje. Zorg voor correcte poolverbinding. 2 Laad de batterij voor gebruik. Schakel de ontvanger uit (OFF-positie). Plaats de ontvanger zoals afgebeeld in de laadruimte van de zender.

 • Page 27

  TV 2400 IN GEBRUIK NEMEN Oordopkapjes omruilen Twee paar oordopkapjes worden bijgeleverd (L=groot/S=klein). Een paar grote oordopkapjes„L“, zijn al op de koptelefoon gemonteerd. 1 Neem de oordopkapjes bij hun uiteinde vast en trek ze los om ze om te ruilen.

 • Page 28

  TV 2400 IN GEBRUIK NEMEN...

 • Page 29

  Gebruik...

 • Page 30

  EBRUIK Gebruik Hoog geluidsvolume beschadigt het gehoor! Deze ontvanger kan op hogere volumes ingesteld worden dan conven- tionele koptelefoons. Personen met een gezond hoorvermogen en voo- ral kinderen kunnen hierdoor schade aan hun gehoor oplopen. • Draai het volume van uw koptelefoon lager voordat u hem aanzet. •...

 • Page 31

  EBRUIK Druk nogmaals op de knop om de microfoon uit te schakelen. Het verklik- lichtje verandert weer naar groen en u hoort weer het geluid van uw TV of radio. Instellen van toonkwaliteit De toonkwaliteit kan op de zender ingesteld worden Door herhaaldelijk op de knop te drukken (zie afbeelding) gaan de LED-lichtjes 1, 2, of 3 branden of geen van de drie.

 • Page 32: Problemen Oplossen

  EBRUIK Problemen oplossen Geen geluid - Zorg ervoor dat de stroomkabel tussen de zender (DC IN) en het stopcon- tact aan beide kanten goed aangesloten is. - Zorg ervoor dat de schakelaar aan de koptelefoon in de ON-positie is. - Misschien is de batterij in de koptelefoon leeg. Laad de batterij van de zender weer op of verwissel hem met de geladen reservebatterij.

 • Page 33

  Bijlage...

 • Page 34

  IJLAGE NHANG Bijlage Veiligheidsaanwijzingen Lees deze handleiding zorgvuldig door en bewaar hem goed. Reglementair gebruik Dit apparaat is bedoeld om klanksignalen van een televisietoestel of een stereo-installatie vanuit een zender naar een ontvanger te sturen zonder kabels, met behulp van een infraroodlicht. Elk ander gebruik is niet toege- staan.

 • Page 35

  IJLAGE Adapter Opgelet: Gebruik enkel de meegeleverde adapter, want andere adapters kunnen het bewakingssysteem beschadigen. De toegang tot de adapter mag niet worden belemmerd door meubels of andere voorwerpen. Zorg bij gebruik van de adapter ervoor dat de kabel en stekker niet bescha- digd zijn.

 • Page 36

  Dit apparaat voldoet aan de vereisten van de EU-richtlijn: 1999/5/EG Richtlijn betreffende radioapparatuur en telecommunicatie-eind- apparatuur en de wederzijdse erkenning van hun conformiteit. De conformi- teit met bovengenaamde richtlijn wordt bevestigd door het CE-kenteken op het apparaat. De volledige conformiteitsverklaring kunt u gratis downloaden van onze website www.amplicomms.com...

 • Page 37

  IJLAGE Onderhoud • Reinig de behuizing met een zachte en pluisvrije doek. • Gebruik geen reinigingsmiddelen of oplossingsmiddelen. Technische informatie Transmissie UHF Stereo Frequentie 2,4 GHz digitaal Reikwijdte tot 30 m (in optimale omstandigheden) Frequentiebereik 30 Hz - 20 kHz Maximum volume 120 dB Distortie...

 • Page 38

  IJLAGE NHANG Garantie AMPLICOMMS-apparaten worden geproduceerd en getest met de modern- ste productieprocessen. Nauwkeurig geselecteerde materialen en geavan- ceerde technologieën zorgen voor een probleemloze werking en een lange levensduur. De garantieperiode bedraagt 24 maanden, berekend vanaf de dag van aan- koop.

 • Page 39

  Nota's...

 • Page 40

  TV2400 Receptor Auricular derecha / izquierda Configuración volumen Indicador de funcionamiento Tecla de micrófono para escuchar los sonidos del entorno Interruptor On/Off Micrófono Ajuste (izquierda / derecha) Batería Transmisor Entrada de carga Indicación de la claridad de tono Tecla para el ajuste de la claridad de tono Indicador de funcionamiento Indicador de carga del auricular Indicador de carga de la batería de repuesto...

 • Page 41

  Puesta en funcionamiento TV 2400...

 • Page 42: Contenido Del Paquete

  TV 2400 UESTA EN FUNCIONAMIENTO Puesta en funcionamiento TV 2400 Contenido del paquete • 1 Receptor con audífono para auricular tamaño L (grande) • 1 Transmisor • 1 Fuente de alimentación para el transmisor • 2 Baterías para el receptor (polímero de litio) •...

 • Page 43

  TV 2400 UESTA EN FUNCIONAMIENTO Euroconector Conexión de auriculares 3.5 mm Conexión de auriculares 6.3 mm Conector Altavoces...

 • Page 44

  TV 2400 UESTA EN FUNCIONAMIENTO ERÄTE IN ETRIEB NEHMEN Puesta en funcionamiento del receptor Instalación y carga de la batería 1 Inserte una batería en el compartimento para baterías. Verifique la polari- dad correcta. 2 Cargue la batería antes del primer uso.

 • Page 45

  Micrófono adicional Si el dispositivo por el cual desea escuchar el sonido a través del TV 2400 no tiene salida de audio, puede utilizar el micrófono que se incluye. 1 Conecte el cable de audio con el micrófono.

 • Page 46

  TV 2400 UESTA EN FUNCIONAMIENTO...

 • Page 47

  Manejo...

 • Page 48

  ANEJO Manejo ¡Un volumen muy elevado daña el oído! En este auricular se pueden ajustar altos niveles de volumen al igual que en los dispositivos convencionales. En las personas con oídos sanos y en niños se pueden producir daños en la audición. •...

 • Page 49

  ANEJO cionamiento cambia de verde a rojo y oirá dos pitidos cortos. Asegúrese de que la entrada lateral del micrófono no se encuentre tapada. Podrá escuchar su entorno y utilizar los auriculares como amplificadores de sonido para oír mejor a su interlocutor. Para desactivar el micrófono vuelva a presionar la tecla.

 • Page 50

  ANEJO Solución de problemas No hay sonido - Verificar la correcta conexión del transmisor a la fuente de alimentación (aparato de conexión eléctrica - entrada en el transmisor). - Compruebe el interruptor de los auriculares (posición ON). - Es posible que la batería de los auriculares esté agotada. Cargue los auri- culares en el cargador del transmisor o cambie la batería utilizada por la batería de reserva (cargada).

 • Page 51

  Apéndice...

 • Page 52: Indicaciones De Seguridad

  NHANG PÉNDICE Apéndice Indicaciones de seguridad Lea este manual de instrucciones detenidamente y consérvelo en un lugar seguro. Propósito de uso Este dispositivo está diseñado para transmitir desde un transmisor señales de sonido de un televisor o equipo HiFi mediante luz infrarroja de manera inalámbrica hasta un receptor.

 • Page 53

  PÉNDICE Fuente de alimentación Precaución: Use sólo la fuente de alimentación incluida, ya que otras fuentes de alimentación pueden dañar el transmisor. No bloquee el acceso a la fuente de alimentación por muebles u otros objetos. Asegúrese del buen estado del cable y enchufe durante su utilización. ¡Los cables doblados y desgastados pueden producir graves heridas! La fuente de alimentación cumple con los requisitos de diseño ecológico de la Unión Europea (Directiva...

 • Page 54

  CE que aparece en el dispositivo. Para obtener la declaración de conformidad completa utilice por favor la descarga gratuita de nuestro sitio web www.amplicomms.com Instrucciones de mantenimiento • Limpie las superficies de la carcasa con un paño suave y sin pelusa.

 • Page 55

  PÉNDICE Especificaciones Transmisión UHF estéreo Frecuencia 2,4 GHz Digital Alcance hasta 30 m (en condiciones óptimas) Rango de frecuencia 30 Hz - 20 kHz Volumen máx. 120 dB <0,5% Distancia señal / interf. > 75 dB Red (transmisor) fuente de alimentación, salida: 5 VDC, 550 mA Red (receptor) pila 3,7 V / 350 mA Lithium Polymer...

 • Page 56

  NHANG PÉNDICE Garantía Los dispositivos AMPLICOMMS son fabricados y probados de acuerdo con los últimos métodos de producción. Los materiales seleccionados y el uso de tecnologías avanzadas garantizan un funcionamiento sin problemas y de larga vida. La garantía no se aplica si la causa proviene de un mal funcionamiento del dispositivo debido a la compañía telefónica o de cualquier centralita privada...

 • Page 57

  OTAS Notas...

 • Page 58

  4 250711 990732 Distribution: Audioline GmbH, D-41460 Neuss 01/2013 – Edition 1.1...

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: