HP C200 User Manual

HP C200 User Manual

Hewlett-packard digital camera user's guide
Hide thumbs Also See for C200:

Advertisement

Table of Contents

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for HP C200

  Summary of Contents for HP C200

 • Page 2 HP, the HP logo, PhotoSmart, and the PhotoSmart logo are property of Hewlett-Packard Company. Microsoft and Windows are registered trademarks of Microsoft Corporation.
 • Page 3 Contents English...1 Suomi... 11 Nederlands... 21 Svenska ... 31 Dansk...41 Norsk... 51...
 • Page 4 HP PhotoSmart software Your printer HP PhotoSmart C200 digital camera...
 • Page 5: Table Of Contents

  HP PhotoSmart C200 Digital Camera User’s Guide English http://www.photosmart.com Introduction...2 Checking the Camera Status...3 Choosing the Camera Settings ...3 Using the Self-Timer ...5 Using the Zoom... 6 Downloading Photos to Your PC...7 Using an AC Power Adapter (recommended)... 8 Batteries ... 9 CompactFlash Memory ...
 • Page 6: Introduction

  Introduction The HP PhotoSmart digital camera allows you to take high-quality photos that can be viewed immediately on your PC or television. It comes with HP PhotoSmart software for manipulating, storing and printing your photos. status LCD controls self-timer light...
 • Page 7: Checking The Camera Status

  Checking the Camera Status Use the status LCD on the top of the camera to check camera settings, battery level and the number of remaining pictures. You will see some of the icons shown below, depending on your current camera settings and status. memory card status battery level...
 • Page 8: Photo Quality

  The flash settings are indicated by icons on the status LCD: Auto Auto with red-eye reduction Auto-Focus The HP PhotoSmart digital camera can automatically focus on your subject. • When you’re ready to take the photo, press the Auto-Focus button. Fine Super-fine...
 • Page 9: Using The Self-Timer

  Using the Self-Timer Attach the camera to a tripod or place it on a firm surface at an appropriate distance and height from the subject. Open the lens cover to turn the camera on. Frame your subject in the viewfinder. When you’re ready to take the photo, press the Self-Timer button twice.
 • Page 10: Using The Zoom

  Using the Zoom The HP PhotoSmart digital camera includes a digital zoom feature so that you can make an image appear to be twice as close as it really is. Open the lens cover to turn the camera on. Press the photo LCD on/off button to turn the photo LCD on.
 • Page 11: Downloading Photos To Your Pc

  Downloading Photos to Your PC To download your photos to your PC, you will need to use the HP PhotoSmart software. See the HP PhotoSmart C200 Quick Success poster for more information. Connect the camera to your computer. Open the lens cover to turn the camera on. The status LCD displays PC to indicate the camera is connected to the computer and is operating in PC mode.
 • Page 12: Using An Ac Power Adapter (Recommended)

  Plug the adapter into a power source (such as a wall outlet or power strip). Connect the round end of the adapter cable to the camera. HP PhotoSmart C200 Digital Camera User’s Guide...
 • Page 13: Batteries

  Batteries The HP PhotoSmart digital camera operates on 4 AA alkaline batteries. To insert new batteries: Make sure the camera lens cover is closed (the camera is off). To open the battery compartment, slide the battery compartment cover and remove it from the camera.
 • Page 14: Compactflash Memory

  HP PhotoSmart digital camera. These cards are manufactured by several vendors and are available in a variety of storage capacities. Other memory cards are not supported by Hewlett-Packard. For a list of supported CompactFlash memory cards, see the HP PhotoSmart Web site: http://www.photosmart.com...
 • Page 15 Digitaalinen HP PhotoSmart C200 -kamera Käyttöopas Suomi http://www.photosmart.com Johdanto... 12 Kameran tilan tarkistaminen ... 13 Kamera-asetusten valitseminen... 13 Ajastimen käyttö ... 15 Zoomin käyttäminen...16 Valokuvien lataaminen PC:hen... 17 Verkkolaitteen käyttö (suositeltavaa)...18 Paristot...19 CompactFlash-muisti... 20 Sisällysluettelo...
 • Page 16: Johdanto

  Johdanto Digitaalisella HP PhotoSmart -kameralla voit ottaa korkealaatuisia valokuvia, joita voit katsella heti kuvaamisen jälkeen PC:stä tai televisiosta. Kameran mukana toimitetaan HP PhotoSmart -ohjelma, jonka avulla valokuvia voi käsitellä, tallentaa ja tulostaa. tilanäytön säätimet ajastimen valo linssin suojus linssi etsin TV (video) -liitäntä...
 • Page 17: Kameran Tilan Tarkistaminen

  Kameran tilan tarkistaminen Kameran yläosassa olevasta tilanäytöstä voit tarkistaa kamera-asetukset, paristojen varaustilan sekä jäljellä olevien kuvien määrän. Valittujen kamera-asetusten ja kameran tilan mukaan näet joitakin alla olevista kuvakkeista. muistikortin tila paristojen varaustila jäljellä olevien kuvien määrä Kamera-asetusten valitseminen Voit säätää kamera-asetukset käyttämällä tilanäytön säätimiä eli kameran yläosassa olevia painikkeita. http://www.photosmart.com salamavalo ajastin / automaattinen tarkennus...
 • Page 18 Salamavalo Tilanäytön salamavalon kuvakkeet ovat seuraavat: Automaattinen salamavalo Automaattinen salamavalo ja punasilmäisyyden poisto Automaattinen tarkennus Digitaalinen HP PhotoSmart -kamera pystyy tarkentamaan automaattisesti kuvauskohteeseen. • Kun olet valmis ottamaan kuvan, paina Automaattinen tarkennus -painiketta. Hieno Erittäin hieno Salamavalo ja punasilmäisyyden poisto Ei käytössä...
 • Page 19: Ajastimen Käyttö

  Ajastimen käyttö Kiinnitä kamera jalustimeen tai aseta se vakaalle alustalle sopivalle etäisyydelle ja korkeudelle kohteeseen nähden. Ota kamera käyttöön avaamalla linssin suojus. Rajaa kohde etsimessä. Kun olet valmis ottamaan kuvan, paina Ajastin-painiketta kahdesti. Huom. Tällä painikkeella voit käyttää myös automaattista tarkennustoimintoa. Voit selata ajastimen ja automaattisen tarkennuksen asetuksia painiketta painamalla.
 • Page 20: Zoomin Käyttäminen

  Zoomin käyttäminen Digitaalisessa HP PhotoSmart -kamerassa on digitaalinen zoomaustoiminto, jonka avulla kuvan saa näkymään kaksi kertaa lähempänä kuin mitä se todellisuudessa on. Ota kamera käyttöön avaamalla linssin suojus. Ota valokuvanäyttö käyttöön painamalla valokuvanäytön virtakytkintä. Huom. Valokuvanäytön on oltava päällä, jotta voisit käyttää zoomaustoimintoa.
 • Page 21: Valokuvien Lataaminen Pc:hen

  Valokuvien lataaminen PC:hen Kun lataat valokuvia tietokoneeseen, tarvitset HP PhotoSmart -ohjelman. HP PhotoSmart C200 Quick Success -tiedotteessa on lisätietoja. Kytke kamera tietokoneeseen. Ota kamera käyttöön avaamalla linssin suojus. Tilanäytössä on teksti PC, joka osoittaa, että kamera on kytketty tietokoneeseen ja toimii PC-tilassa.
 • Page 22: Verkkolaitteen Käyttö (Suositeltavaa)

  Huom. Verkkolaite toimii kameran virtalähteenä. Se ei lataa paristoja. Kytke verkkolaite näin: Liitä pistoke verkkolaitteeseen. Jos verkkolaitteen mukana tuli useita pistokkeita, valitse sellainen, joka sopii maassasi käytettävään pistorasiaan. Liitä verkkolaite virtalähteeseen (esimerkiksi seinäpistorasiaan). Liitä verkkolaitteen pyöreä pää kameraan. Digitaalinen HP PhotoSmart C200 -kamera Käyttöopas...
 • Page 23: Paristot

  Paristot Digitaalinen HP PhotoSmart -kamera toimii neljällä AA-alkaliparistolla. Aseta uudet paristot kameraan näin: Varmista, että linssin suojus on suljettu (kamera ei ole käytössä). Avaa paristokotelo vetämällä paristokotelon kansi pois. Poista kaikki vanhat paristot. Poista jokainen paristo kotelosta pariston vapauttimen avulla.
 • Page 24: Compactflash-Muisti

  CompactFlash-muisti Käytä digitaalisessa HP PhotoSmart -kamerassa vain sellaisia muistikortteja, jotka CompactFlash Association (CFA) on hyväksynyt. Näitä muistikortteja tekee moni valmistaja ja niitä on saatavilla erilaisella tallennuskapasiteetilla varustettuina. Hewlett Packardin tuki ei kata muiden muistikorttien käyttöä. Tuettujen CompactFlash-muistikorttien luettelo on HP PhotoSmart -kameran Internet-sivulla: http://www.photosmart.com...
 • Page 25: Nederlands

  Gebruikershandleiding voor de HP PhotoSmart C200 digitale camera Nederlands http://www.photosmart.com Introductie... 22 De camerastatus controleren... 23 De camera-instellingen kiezen... 23 De zelfontspanner gebruiken ... 25 De zoomfunctie gebruiken...26 Foto’s downloaden naar de pc ... 27 Een netvoeding (aanbevolen)...28 Batterijen...29 CompactFlash-geheugen...30...
 • Page 26: Introductie

  Introductie Met de HP PhotoSmart digitale camera kunt u foto’s van hoge kwaliteit vastleggen die direct kunnen worden weergegeven op uw pc of uw televisie. Deze camera wordt geleverd met HP PhotoSmart-software waarmee u uw foto’s kunt bewerken, opslaan en afdrukken.
 • Page 27: De Camerastatus Controleren

  De camerastatus controleren Gebruik het LCD-statusscherm boven op de camera om de camera-instellingen, het batterijniveau en het aantal resterende foto’s te controleren. U ziet enkele van de hieronder afgebeelde pictogrammen afgebeeld, afhankelijk van uw huidige camera-instellingen en status. status van de geheugenkaart batterijniveau resterende foto’s...
 • Page 28 De flitsinstellingen worden aangegeven door pictogrammen op het LCD-statusscherm: Auto Auto met onderdrukking van rode ogen Autofocus Met de HP PhotoSmart digitale camera kunt u automatisch scherpstellen. • Wanneer u gereed bent om de foto te nemen, drukt u op de knop Autofocus. Fijn Aan met...
 • Page 29: De Zelfontspanner Gebruiken

  De zelfontspanner gebruiken Bevestig de camera op een statief of plaats deze op een vaste ondergrond, op een geschikte afstand en ter hoogte van hetgeen u wilt vastleggen. Verwijder de lensdop om de camera aan te zetten. Spoor het object op in de beeldzoeker. Wanneer u gereed bent om de foto te nemen, drukt u op de knop Self-Timer.
 • Page 30: De Zoomfunctie Gebruiken

  De zoomfunctie gebruiken De HP PhotoSmart digitale camera beschikt over een digitale zoomfunctie zodat u een afbeelding twee keer zo groot kunt maken als deze werkelijk is. Verwijder de lensdop om de camera aan te zetten. Druk op de aan/uit-knop van het LCD-fotoscherm om het LCD-fotoscherm in te schakelen.
 • Page 31: Foto's Downloaden Naar De Pc

  Foto’s downloaden naar de pc Als u foto’s naar de pc wilt downloaden, hebt u HP PhotoSmart-software nodig. Raadpleeg de poster Snel succes met HP PhotoSmart C200 voor meer informatie. Sluit de camera aan op uw computer. Verwijder de lensdop om de camera aan te zetten. Het LCD-statusscherm bevat de aanduiding PC om aan te geven dat de camera is aangesloten op de computer en de PC-modus actief is.
 • Page 32: Een Netvoeding (Aanbevolen)

  Sluit de voeding aan op een stroombron (zoals een stopcontact in de muur of een verdeeldoos). Sluit het ronde uiteinde van de voedingskabel aan op de camera. Gebruikershandleiding voor de HP PhotoSmart C200 digitale camera...
 • Page 33: Batterijen

  Batterijen De HP PhotoSmart digitale camera gebruikt vier AA alkali-batterijen. Zo vervangt u de batterijen: Zorg dat de lensdop van de camera is gesloten (de camera staat uit). Om het batterijenvak te openen, schuift u de sluitklep van het batterijenvak en verwijdert u deze van de camera.
 • Page 34: Compactflash-Geheugen

  CompactFlash-geheugen Gebruik alleen de door CompactFlash Association (CFA) gecertificeerde flashgeheugenkaarten bij de HP PhotoSmart digitale camera. Deze kaarten worden gemaakt door verschillende fabrikanten en zijn verkrijgbaar in verschillende opslagcapaciteiten. Overige geheugenkaarten worden niet ondersteund door Hewlett-Packard. Raadpleeg voor een lijst van ondersteunde CompactFlash-geheugenkaarten de HP PhotoSmart-website: http://www.photosmart.com...
 • Page 35: Svenska

  Användarhandbok för HP PhotoSmart C200 Digitalkamera Svenska http://www.photosmart.com Inledning ... 32 Kontrollera kamerastatus... 33 Välja kamerainställningar... 33 Använda timern... 35 Använda zoom...36 Läsa ner fotografier till datorn ... 37 Använda en batterieliminator (rekommenderas)...38 Batterier...39 CompactFlash-minne ... 40 Innehåll...
 • Page 36: Inledning

  Inledning Med den digitala kameran HP PhotoSmart kan du ta fotografier av hög kvalitet som du omedelbart kan visa på din dator eller TV. Du kan använda den medföljande programvaran HP PhotoSmart för att manipulera, spara och skriva ut fotografierna.
 • Page 37: Kontrollera Kamerastatus

  Kontrollera kamerastatus I statusfönstret på kamerans ovansida kan du kontrollera inställningar, batteriladdningsnivå och hur många bilder som är kvar. Vilka av ikonerna nedan som visas beror på inställningar och status. minneskortets status batteriladd- ningsnivå återstående foton Välja kamerainställningar Du ändrar kamerainställningarna med statusfönstrets kontroller – knapparna på kamerans ovansida.
 • Page 38 Blixt Blixtens inställning anges av ikoner i statusfönstret: Auto Auto, med röda ögon- reducering Autofokus HP PhotoSmart kan fokusera på motivet automatiskt. • Tryck på AF när du är redo att ta ett kort. Superfin På, med röda ögon- reducering Användarhandbok för HP PhotoSmart C200 Digitalkamera...
 • Page 39: Använda Timern

  Använda timern Sätt fast kameran på ett stativ eller placera den på stadigt underlag i önskad höjd och på önskat avstånd från motivet. Sätt på kameran genom att öppna linsskyddet. Rikta sökaren mot motivet. Tryck på timer-knappen två gånger när du är klar. Obs: Knappen styr också...
 • Page 40: Använda Zoom

  Använda zoom HP PhotoSmart har en digital zoomfunktion, så att du kan göra motivet dubbelt så stort som det är. Sätt på kameran genom att öppna linsskyddet. Aktivera bildfönstret genom att trycka på dess på/av-knapp. Obs: Du måste aktivera bildfönstret för att kunna använda zoomfunktionen.
 • Page 41: Läsa Ner Fotografier Till Datorn

  Läsa ner fotografier till datorn För att kunna läsa ner fotografier till datorn måste du ha programvaran HP PhotoSmart. Se foldern HP PhotoSmart C200 Quick Success för mer information. Anslut kameran till datorn. Sätt på kameran genom att öppna linsskyddet. PC i statusfönstret anger att kameran är ansluten till en dator och används i datorläge.
 • Page 42: Använda En Batterieliminator (Rekommenderas)

  Så här ansluter du en batterieliminator: Anslut kontakten till eliminatorn. Om flera kontakter medföljde eliminatorn, väljer du en som passar eluttagen där du befinner dig. Anslut batterieliminatorn till vägguttaget. Anslut den andra änden av kabeln till kameran. Användarhandbok för HP PhotoSmart C200 Digitalkamera...
 • Page 43: Batterier

  Batterier HP PhotoSmart drivs med fyra alkaliska AA-batterier. Så här sätter du i nya batterier: Se till att kamerans linsskydd är stängt (kameran är avstängd). Öppna batterifacket genom att dra bort locket från kameran. Ta ut de gamla batterierna ur kameran. Använd fliken för att lyfta ut batterierna ett och ett ur batterifacket.
 • Page 44: Compactflash-Minne

  CompactFlash-minne Använd endast flash-minneskort som godkänts av CompactFlash Association (CFA) till din HP PhotoSmart digitalkamera. Den här sortens kort tillverkas av flera företag och finns med olika lagringskapacitet. Andra minneskort stöds inte av Hewlett-Packard. På HP PhotoSmarts webbplats finns en lista över godkända CompactFlash- minneskort: http://www.photosmart.com...
 • Page 45: Dansk

  Brugervejledning til det digitale HP PhotoSmart C200-kamera Dansk http://www.photosmart.com Indledning...42 Kontrol af kameraets status...43 Valg af kameraindstillinger...43 Brug af selvtimeren...45 Brug af zoom-funktionen ...46 Overføring af billeder til pc’en ...47 Brug af vekselstrømsadapter (anbefales)...48 Batterier...49 CompactFlash Memory ... 50 Indhold...
 • Page 46: Indledning

  Indledning Med det digitale HP PhotoSmart-kamera får du mulighed for at tage billeder i høj kvalitet, der kan vises med det samme på en pc eller et tv. Kameraet leveres med HP PhotoSmart-software, der håndterer, opbevarer og udskriver dine billeder.
 • Page 47: Kontrol Af Kameraets Status

  Kontrol af kameraets status Du kan kontrollere kameraindstillingerne, batteriniveauet og antallet af resterende billeder på statusdisplayet oven på kameraet. Afhængigt af de aktuelle kameraindstillinger og status i kameraet vises forskellige af følgende ikoner. Status for hukommelseskort Batteriniveau Antal resterende billeder Valg af kameraindstillinger Juster kameraindstillingerne ved hjælp af kontrolknapperne til statusdisplayet (knapperne oven på...
 • Page 48 Blitz-indstillingerne angives med ikoner på statusdisplayet: Auto Automatisk med reduktion af røde øjne Autofokus HP PhotoSmart-kameraet kan automatisk fokusere på et motiv. • Tryk på knappen Auto-Focus, når du er klar til at tage billedet. Aktiveret med reduktion af røde øjne...
 • Page 49: Brug Af Selvtimeren

  Brug af selvtimeren Sæt kameraet fast på en trefod, eller placer det på en fast og plan overflade i en passende afstand og højde i forhold til motivet. Tænd kameraet ved at åbne objektivdækslet. Placer motivet i rammen i søgeren. Tryk på...
 • Page 50: Brug Af Zoom-Funktionen

  Brug af zoom-funktionen Det digitale HP PhotoSmart-kamera indeholder en digital zoom-funktion, der gør det muligt at vise et billede dobbelt så tæt på, som det i virkeligheden er. Tænd kameraet ved at åbne objektivdækslet. Tryk på knappen on/off til fotodisplayet for at tænde fotodisplayet.
 • Page 51: Overføring Af Billeder Til Pc'en

  Overføring af billeder til pc’en Brug HP PhotoSmart-software, når du skal overføre billeder til en pc. HP PhotoSmart C200 Quick Success-oversigten indeholder yderligere oplysninger. Tilslut kameraet til computeren. Tænd kameraet ved at åbne objektivdækslet. Statusdisplayet viser PC for at angive, at kameraet er tilsluttet computeren og er i pc-tilstand.
 • Page 52: Brug Af Vekselstrømsadapter (Anbefales)

  Hvis der fulgte flere forskellige stik med adapteren, skal du vælge det stik, der passer til strømtilslutningen i dit land. Sæt adapteren i strømkilden (f.eks. vægkontakten eller en stikdåse). Sæt den runde ende af adapterkablet ind i stikket i kameraet. Brugervejledning til det digitale HP PhotoSmart C200-kamera...
 • Page 53: Batterier

  Batterier Det digitale HP PhotoSmart-kamera skal bruge 4 AA alkaline-batterier. Sådan indsætter du nye batterier: Sørg for, at kameraets obektivdæksel er lukket (kameraet er slukket). Åbn batterirummet ved at skubbe dækslet til batterirummet væk og fjerne det fra kameraet. Fjern alle de gamle batterier. Løft batterierne op fra batterirummet ved hjælp af batteriudløsertappen.
 • Page 54: Compactflash Memory

  CompactFlash Memory Brug kun CompactFlash Association (CFA)-godkendte hukommelseskort i det digitale HP PhotoSmart-kamera. Disse kort fremstilles af flere forskellige producenter og kan købes i pakker med varierende antal. Alle øvrige hukommelseskort understøttes ikke af Hewlett-Packard. Du kan finde en liste over understøttede CompactFlash-hukommelseskort på...
 • Page 55: Norsk

  Brukerhåndbok for HP PhotoSmart C200 digitalt kamera Norsk http://www.photosmart.com Innledning... 52 Kontrollere kameraets status ... 53 Velge kamerainnstillinger... 53 Bruke selvutløseren ...55 Bruke zoomen ...56 Laste ned fotografier til en PC... 57 Bruke en strømadapter (anbefales)...58 Batterier...59 CompactFlash-minne ... 60...
 • Page 56: Innledning

  Innledning Med det digitale HP PhotoSmart-kameraet kan du ta bilder av høy kvalitet som du kan se øyeblikkelig på en PC eller TV. Det leveres med HP PhotoSmart-programvare som du kan bruke til å manipulere, lagre og skrive ut fotografiene dine.
 • Page 57: Kontrollere Kameraets Status

  Kontrollere kameraets status Du kan bruke LCD-statusruten på toppen av kameraet til å kontrollere kameraets innstillinger, batterinivå og antall gjenværende bilder. Du vil se noen av ikonene som vises nedenfor, avhengig av kameraets gjeldende innstillinger og status. minnekortstatus batterinivå gjenværende bilder Velge kamerainnstillinger Når du skal justere kamerainnstillingene, bruker du kontrollene for LCD-statusruten, som er knappene på...
 • Page 58 Blitzinnstillingene vises ved hjelp av ikoner i LCD-statusruten: Auto Auto med reduksjon av røde øyne Autofokus Det digitale HP PhotoSmart-kameraet kan fokusere på motivet automatisk. • Når du er klar til å ta bildet, trykker du på Auto-Focus-knappen. Superfin På med reduksjon av røde øyne...
 • Page 59: Bruke Selvutløseren

  Bruke selvutløseren Monter kameraet på et stativ eller plasser det på en stabil flate i passende avstand og høyde i forhold til motivet. Åpne linsedekselet for å slå kameraet på. Finn motivet i søkeren. Når du er klar til å ta bildet, trykker du på Auto-Focus-knappen to ganger. Merk: Denne knappen betjener også...
 • Page 60: Bruke Zoomen

  Bruke zoomen Det digitale HP PhotoSmart-kameraet er utstyrt med en digital zoomefunksjon som gjør at du kan få motivet til å se ut som om det er dobbelt så nært som det egentlig er. Åpne linsedekselet for å slå kameraet på.
 • Page 61: Laste Ned Fotografier Til En Pc

  Laste ned fotografier til en PC Hvis du skal laste ned fotografier til en PC, må du bruke HP PhotoSmart-programvaren. Se plakaten HP PhotoSmart C200 Quick Success hvis du vil vite mer om dette. Koble kameraet til datamaskinen. Åpne linsedekselet for å slå kameraet på. LCD-statusruten viser PC, noe som indikerer at kameraet er koblet til datamaskinen og at det er i PC-modus.
 • Page 62: Bruke En Strømadapter (Anbefales)

  Hvis adapteren ble levert med flere plugger, velger du den som passer til stikkontakten i det landet du befinner deg. Koble adapteren til en strømkilde (for eksempel en stikkontakt eller en strømskinne). Koble den runde enden av adapterkabelen til kameraet. Brukerhåndbok for HP PhotoSmart C200 digitalt kamera...
 • Page 63: Batterier

  Batterier Det digitale HP PhotoSmart-kameraet bruker fire alkaliske batterier i AA-størrelse. Slik setter du i nye batterier: Sørg for at dekselet er på kameralinsen (kameraet er av). Åpne batterirommet ved å skyve batteridekselet til siden og ta det av. Ta ut alle de gamle batteriene. Bruk batteriutløseren til å løfte hvert batteri ut av holderen.
 • Page 64: Compactflash-Minne

  CompactFlash-minne Du må bare bruke CFA-sertifiserte (CompactFlash Association) flash- minnekort sammen med det digitale HP PhotoSmart-kameraet. Disse kortene produseres av en rekke leverandører og finnes med mange forskjellige lagringskapasiteter. Andre minnekort støttes ikke av Hewlett-Packard. Du finner en liste over CompactFlash-minnekort som støttes på hjemmesiden for HP PhotoSmart: http://www.photosmart.com...
 • Page 65 Notes http://www.photosmart.com...
 • Page 66 Notes HP PhotoSmart C200 Digital Camera User’s Guide...

This manual is also suitable for:

Photosmart c200clPhotosmart c200xPhotosmart c200

Table of Contents