Download Print this page

Dell Inspiron 15 Quick Start Manual

Dell inspiron 15 notebook pc quick start guide.
Hide thumbs
   

Advertisement

Información para NOM, o Norma Oficial
More Information
Mexicana (solo para México)
• To learn about the features and advanced options
available on your computer, click Start→
La información que se proporciona a continuación
All Programs→ Dell Help Documentation or go to
aparecerá en el dispositivo que se describe en este
support.dell.com/manuals.
documento, en conformidad con los requisitos de la
Norma Oficial Mexicana (NOM):
• To contact Dell for sales, technical support, or
customer service issues, go to dell.com/ContactDell.
Importador:
Customers in the United States can call
800-WWW-DELL (800-999-3355).
Dell México S.A. de C.V.
Paseo de la Reforma 2620 - Piso 11°
Flere oplysninger
Col. Lomas Altas
11950 México, D.F.
• Hvis du vil have flere oplysninger om funktionerne og de
avancerede indstillinger på din computer, skal du klikke
på Start→ Alle programmer→ Dell Help Documentation
Número de modelo reglamentario: P18F
eller gå til support.dell.com/manuals.
Voltaje de entrada: 100 a 240 VCA
• Hvis du vil kontakte Dell vedrørende salg, teknisk
Corriente de entrada (máxima): 1,50 A/1,60 A/1,70 A
support eller problemer med kundeservicen, skal du gå
Frecuencia de entrada: De 50 a 60 Hz
til dell.com/ContactDell. Kunder i USA skal ringe på tlf.
Para obtener información detallada, lea la información
800-WWW-DELL (800-999-3355).
sobre seguridad que se envió con el equipo. Para obtener
información adicional sobre prácticas óptimas de
Lisätietoja
seguridad, visite dell.com/regulatory_compliance.
• Saat lisätietoja tietokoneessa käytettävissä olevista
Information in this document is subject to change without notice.
toiminnoista ja lisäasetuksista valitsemalla Käynnistä→
Kaikki ohjelmat→ Dell Help Documentation tai
© 2011–2012 Dell Inc. All rights reserved.
siirtymällä osoitteeseen support.dell.com/manuals.
Dell™, the DELL logo, and Inspiron™ are trademarks of Dell Inc.
Windows
®
is either a trademark or registered trademark of Microsoft
• Jos yhteydenottosi koskee myyntiä, teknistä tukea
Corporation in the United States and/or other countries.
tai asiakaspalveluasioita, siirry osoitteeseen
Regulatory model: P18F | Type: P18F001; P18F002; P18F003; P18F004
dell.com/ContactDell. Yhdysvalloissa voit soittaa
Computer model: Inspiron M5040/15-N5040/15-N5050/3520
numeroon 800-WWW-DELL (800-999-3355).
Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel.
© 2011-2012 Dell Inc. Alle rettigheder forbeholdes.
Mer informasjon
Dell™, DELL-logoet og Inspiron™ er varemærker tilhørende Dell Inc.
Windows
®
er enten et varemærke eller et registreret varemærke, som
• Hvis du vil lære om hvilke funksjoner og avanserte valg
tilhører Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.
som er tilgjengelig på datamaskinen, klikker du på Start→
Lovmodel: P18F | Type: P18F001; P18F002; P18F003; P18F004
Alle programmer→ Dell Help Documentation (Dell
Computermodel: Inspiron M5040/15-N5040/15-N5050/3520
hjelpedokumentasjon) eller går til support.dell.com/manuals.
Tämän asiakirjan tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
• Hvis du vil kontakte Dell på grunn av problemer
© 2011–2012 Dell Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.
med salg, teknisk støtte eller kundeservice, går du til
dell.com/ContactDell. Kunder i USA kan ringe
Dell™, DELL-logo ja Inspiron™ ovat Dell Inc:n tavaramerkkejä.
Windows
®
on Microsoft Corporationin tavaramerkki tai rekisteröity
800-WWW-DELL (800-999-3355).
tavaramerkki Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.
Säännösten mukainen malli: P18F | Tyyppi: P18F001; P18F002;
Mer information
P18F003; P18F004
Tietokoneen malli: Inspiron M5040/15-N5040/15-N5050/3520
• Om du vill lära dig mer om vilka funktioner och
Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel.
avancerade alternativ som finns på datorn klickar du
på Start→ Alla program→ Dell Help Documentation
© 2011-2012 Dell Inc. Med enerett.
(hjälpdokumentation från Dell) eller så öppnar du
Dell™, DELL-logoen og Inspiron™ er varemerker for Dell Inc.
Windows
®
er enten et varemerke eller et registrert varemerke for
support.dell.com/manuals.
Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.
• Om du behöver kontakta Dell för försäljning, teknisk
Forskriftsmodell: P18F | Type: P18F001; P18F002; P18F003; P18F004
support eller kundtjänst besöker du dell.com/ContactDell.
Datamaskinmodell: Inspiron M5040/15-N5040/15-N5050/3520
Kunder i USA kan ringa 800-WWW-DELL (800-999-3355).
Informationen i det här dokumentet kan komma att ändras.
© 2011-2012 Dell Inc. Med ensamrätt.
Dell™, DELL-logotypen och Inspiron™ är varumärken som tillhör Dell
Inc. Windows
®
är antingen ett varumärke eller ett registrerat varumärke
som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.
Modell: P18F | Typ: P18F001; P18F002; P18F003; P18F004
Datormodell: Inspiron M5040/15-N5040/15-N5050/3520
Printed in China.
Computer Features
Computerfunktioner | Tietokoneen ominaisuudet | Datamaskinfunksjoner | Datorfunktioner
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
2012 - 01
1.
Camera
9.
Audio-out/Headphone port
17.
USB 2.0 ports (2)
2.
Camera-status light
10.
Touchpad
18.
Optical drive
3.
Power button
11.
Power-status light
19.
Power-adapter port
4.
Network port
12.
Hard-drive activity light
5.
VGA port
13.
Battery-status light
6.
HDMI port
14.
Wireless-status light
7.
USB 2.0 port
15.
3-in-1 media-card reader
8.
Audio-in/Microphone port
16.
Microphone
1.
Kamera
9.
Lydudgang/stik til
16.
Mikrofon
hovedtelefon
2.
Statusindikator for kamera
17.
USB 2.0-porte (2)
10.
Touchpad
3.
Tænd/sluk-knap
18.
Optisk drev
11.
Indikator for strømstatus
4.
Netværksindgang
19.
Strømadapterstik
12.
Lysindikator for
5.
VGA-port
harddiskaktivitet
6.
HDMI-port
13.
Indikator for batteristatus
7.
USB 2.0-port
19
14.
Statusindikator for trådløs
8.
Lydindgang/mikrofonstik
forbindelse
15.
3-i-1 mediekortlæser
1.
Kamera
9.
Äänilähtö-/kuulokeportti
17.
USB 2.0 -portit (2)
2.
Kameran tilavalo
10.
Kosketuslevy
18.
Optinen asema
3.
Virtapainike
11.
Virtatilan merkkivalo
19.
Verkkolaitteen portti
4.
Verkkoportti
12.
Kiintolevyn toimintavalo
5.
VGA-portti
13.
Akun tilan merkkivalo
6.
14.
HDMI-portti
Langattoman tilan merkkivalo
7.
USB 2.0 -portti
15.
3-in-1-muistikortinlukija
8.
Äänitulo-/mikrofoniportti
16.
Mikrofoni
18
1.
Kamera
9.
Lydutgang/hodetelefonkontakt
17.
USB 2.0-porter (2)
2.
Statuslampe for kamera
10.
Styreplate
18.
Optisk stasjon
3.
Av/på-knapp
11.
Strømstatuslampe
19.
Kontakt for strømadapter
4.
Nettverkskontakt
12.
Aktivitetslampe for harddisk
5.
VGA-port
13.
Lampe for batteristatus
17
6.
HDMI-port
14.
Lampe for trådløsstatus
7.
USB 2.0-port
15.
3-i-1-mediekortleser
8.
Lydinngang/mikrofonkontakt
16.
Mikrofon
1.
Kamera
9.
Ljudutgång/uttag för hörlurar
17.
USB 2.0-portar (2)
2.
Statusindikator för kamera
10.
Styrplatta
18.
Optisk enhet
3.
Strömbrytare
11.
Strömstatusindikator
19.
Uttag för nätadapter
4.
Nätverksport
12.
Indikator för hårddiskaktivitet
5.
VGA-port
13.
Batteristatusindikator
6.
HDMI-port
14.
Indikator för trådlös status
7.
USB 2.0-port
15.
3-i-1-mediekortläsare
8.
Ljudingång/uttag för mikrofon
16.
Mikrofon
15
Quick Start Guide
Vejledning til hurtig start | Pika-aloitusopas
Hurtigstartveiledning | Snabbstartsguide

Advertisement

   Also See for Dell Inspiron 15

   Summary of Contents for Dell Inspiron 15

 • Page 1

  Kaikki ohjelmat→ Dell Help Documentation tai © 2011–2012 Dell Inc. All rights reserved. Kameran tilavalo 10. Kosketuslevy 18. Optinen asema siirtymällä osoitteeseen support.dell.com/manuals. Dell™, the DELL logo, and Inspiron™ are trademarks of Dell Inc. Virtapainike 11. Virtatilan merkkivalo 19. Verkkolaitteen portti Windows ® is either a trademark or registered trademark of Microsoft • Jos yhteydenottosi koskee myyntiä, teknistä...

 • Page 2

  Quick Start Function Keys Before You Contact Support Hurtig start | Pikaopas | Hurtigstart | Snabbstart Funktionstaster | Toimintonäppäimet Inden du kontakter support | Ennen yhteydenottoa tukeen Funksjonstaster | Funktionsknappar Før du kontakter kundestøtte | Innan du kontaktar supporten Complete Windows setup Skift til ekstern skærm Connect the power adapter Locate your service tag Switch to external Vaihtaminen ulkoiseen näyttöön Find din servicekode | Huoltomerkin paikantaminen Tilslut strømadapteren | Kytke verkkolaite Fuldfør installationen af Windows | Viimeistele Windowsin asennus display Bytt til ekstern skjerm Koble til strømadapteren | Anslut nätadaptern Fullfør Windows-oppsettet | Slutför Windows-installationen Växla till extern skärm Finn servicekoden | Identifiera ditt servicenummer Record your Windows Tænd/sluk for trådløs Langattomien ominaisuuksien poistaminen käytöstä tai Turn off/on wireless password here ottaminen käyttöön...

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments:
 • JUDY NOVAK Mar 23, 2016 06:23:
  NO MATTER WHAT I'VE DONE I CANNOT PRINT THE MANUAL OR QUICK-STAR​T FOR THIS $989 LAPTOP.
  DELL 15-7000.
  I AM NOT UNFAMILIAR WITH COMPUTERS (20 YRS EXP) BUT THIS IS SO MISERLY OF YOU, I CANNOT BELIEVE IT.

  I WANT MY MONEY BACK; IT'S NOTHING BUT A
  $989 DOORSTOP.