Download  Print this page

Kenmore 68929 Owner's Manual page 11

14-speed blender
Hide thumbs

Advertisement

G
1
E
A
F
B
A, Cubierta dot motor
B. Interruptor principal
C,
Panel de control
D.
Reclpienle
de vidrio
con
asa
E. Collar
E
Cable e[_ctrico
G. Cubierta de pt_stico
H. Tapa de medida ,.
I,
Cuchitlas
J.
Arandela
Panel de conlro!
i
1
Nive_es
de
a]uste
' Nlveles de velocidad
LO (BAJA}
i
/p
1- WHiP (BAr, R )
2- STIR (AGITAR)
3- AERATE {AIREAR)
4+ PUREE (PURLi')
5 - CRUMB (TI_URAR)
6- CHOP (TROCEAR)
7- MIX (MEZCt_R')
H1 (ALTA)
! .GRATE (RALLAR)
2 -G RIND (MOLER)
3 - BEAT _f, LTIR)
4 -PULVERIZE (PIJL,VE'RtZAR)
5 - BLEND i10EZC:LAR)
6 - FRAPPE (BATLt30)
7 - LIQUEFY (UCUAR)
3

Advertisement

loading

  Related Manuals for Kenmore 68929