Lenovo ThinkPad T520 Brukerhåndbok

(norwegian) user guide
Hide thumbs Also See for ThinkPad T520:
Table of Contents

Advertisement

Brukerhåndbok
ThinkPad T520, T520i og W520

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Lenovo ThinkPad T520

 • Page 1 Brukerhåndbok ThinkPad T520, T520i og W520...
 • Page 2 • Tillegg C “Merknader” på side 271 Veiledningen Sikkerhet og garantier (Safety and Warranty Guide) og Regulatory Notice er lastet opp på nettstedet. Du finner dem ved å gå til http://support.lenovo.com og klikke User Guides & Manuals (Brukerveiledninger og håndbøker). Følg deretter instruksjonene på skjermen.
 • Page 3: Table Of Contents

  Fingerprint Software... Forberede en presentasjon ..Lenovo Solution Center ..Bruke doble skjermer ..
 • Page 4 Reise med maskinen ... . Bytte ut SIM-kortet ... . . Reisetips ....Bytte ut Solid State-stasjonen.
 • Page 5 Kapittel 11. Få kundestøtte ..Informasjon om batterigjenvinning for Japan . . . Før du kontakter Lenovo ... Informasjon om batterigjenvinning for Brasil . . .
 • Page 6 Brukerhåndbok...
 • Page 7: Les Dette Først

  Ikke bruk for mye kraft når du håndterer kabler. Det kan skade kablene. • Plasser kablene til kommunikasjonslinjer, strømadapteren, musen, tastaturet, skriveren eller andre elektroniske enheter, slik at ingen går på eller snubler over dem, eller slik at de ikke virker forstyrrende når du bruker maskinen. © Copyright Lenovo 2011...
 • Page 8: Viktig Sikkerhetsinformasjon

  Nedenfor finner du viktig informasjon om hvordan du bør bruke og behandle maskinen. Følg og ta vare på all informasjon som fulgte med maskinen din. Informasjonen i dette dokumentet endrer ikke vilkårene ® for kjøpsavtalen eller Lenovo s garantibetingelser. Du finner mer informasjon i “Garantibetingelser” i veiledningen Sikkerhet og garantier som ble levert med maskinen.
 • Page 9: Situasjoner Som Krever Øyeblikkelig Handling

  Merk: Hvis du får slike problemer med et produkt (for eksempel med en skjøteledning) som ikke er produsert for eller av Lenovo, må du ikke bruke det produktet mer før du har kontaktet produsenten og fått instruksjoner om hva du må gjøre, eller før du har byttet det ut.
 • Page 10 Enheter som kan skiftes ut av kunden, kalles deler eller CRUer (Customer Replaceable Units). Lenovo leverer dokumentasjon med instruksjoner hvis kunden kan installere utstyr eller bytte ut CRUer. Du må følge instruksjonene nøye når du installerer eller bytter ut deler. Selv om en PÅ-lampe (strømlampe) er av, betyr ikke det nødvendigvis at det ikke er strøm i produktet.
 • Page 11 Du må aldri overbelaste disse enhetene. Hvis du bruker strømskinner, må ikke belastningen overskride strømspenningen for strømskinnen. Rådfør deg med en elektriker hvis du vil ha mer informasjon om strømbelastning, strømkrav og strømspenning. © Copyright Lenovo 2011...
 • Page 12: Eksterne Enheter

  Støpsler og stikkontakter FARE Hvis det ser ut som om en stikkontakt du har tenkt å bruke sammen med datamaskinen, er ødelagt eller rustet, må du ikke bruke den før den er byttet ut av en kvalifisert elektriker. Ikke bøy eller modifiser støpselet. Hvis støpselet er ødelagt, må du få tak i et nytt fra produsenten. Ikke del den elektriske kontakten med andre apparater som krever mye elektrisitet.
 • Page 13 Dette systemet støtter bare ekte Lenovo-produserte eller Lenovo-autoriserte batterier. Systemet starter opp, men det er mulig at uautoriserte batterier ikke blir ladet. NB: Lenovo har ikke ansvar for ytelsen eller sikkerheten til uautoriserte batterier, og tilbyr ingen garantier for feil eller skader som oppstår fra bruk av slike.
 • Page 14 Ikke prøv å demontere eller endre batteriet. Hvis du forsøker å gjøre det, kan det føre til eksplosjon eller utsiving av væske fra batteriet. Garantien dekker bare batteriet som er oppgitt av Lenovo, det dekker ikke andre batterier eller batterier som er demontert eller endret.
 • Page 15 • Ikke bruk datamaskinen til alle interne delekabinetter er festet på plass. Bruk aldri datamaskinen mens interne deler og kretser er ute i det åpne. © Copyright Lenovo 2011 xiii...
 • Page 16 FARE • Tilkoble og frakoble kabler slik det er beskrevet i instruksjonene nedenfor, når du installerer, flytter eller åpner dekselet på maskinen eller tilkoblede enheter. Koble til: Koble fra: 1. Slå AV alle enheter. 1. Slå AV alle enheter. 2. Koble alle kablene til enhetene. 2.
 • Page 17 Hvis det ble levert et sett med hode- eller øretelefoner i esken sammen med Lenovo-maskinen, er disse i samsvar med spesifikasjonene i EN 50332-1. Hvis du bruker andre hode- eller øretelefoner, må du kontrollere at de er i samsvar med EN 50332-1 (grensene i punkt 6.5).
 • Page 18 Merknad for brukere i USA Mange PC-produkter og tilleggsutstyr inneholder ledninger og kabler, for eksempel strømledninger eller andre ledninger for å koble utstyret til en PC. If this product has such a cord, cable or wire, then the following warning applies: ADVARSEL Når du tar i ledningen til dette produktet eller ledninger i forbindelse med tilleggsutstyr som selges sammen med dette produktet, kan du komme i kontakt med bly, et kjemisk stoff som kan forårsake kreft, medfødte...
 • Page 19: Kapittel 1. Produktoversikt

  Finne kontroller, kontakter og indikatorer Denne delen gir deg en oversikt over maskinvarefunksjonene og grunnleggende informasjon om hvordan du bruker funksjonene. • Forside • Høyre side • Venstre side • Sett bakfra • Sett fra undersiden • Statuslamper © Copyright Lenovo 2011...
 • Page 20: Sett Forfra

  Sett forfra Figur 1. ThinkPad T520, T520i og W520 sett forfra Datamaskinens skjerm Innebygd mikrofon (høyre) Strømbryter PCI Express Mini-kortet for trådløst WAN eller mSATA Solid State-stasjon (SSD) Fargesensor PCI Express Mini-kortspor for trådløst LAN/WiMAX Spor for minneoppgradering TrackPoint-knapper TrackPoint-pekestikke ThinkVantage-knapp Lamper for system- og strømstatus...
 • Page 21 Det er mulig at maskinen har et PCI Express Mini-kort i sporet for PCI Express Mini-kort, som muliggjør kommunikasjon via trådløst WAN. Lenovo-teknologien forbedres kontinuerlig for å tilby de mest optimale systemene, og noen modeller er utstyrt med en mSATA Solid State-stasjon for lagring av data.
 • Page 22 7) eller ThinkVantage ® Productivity Center-programmet (for Windows XP og Windows Vista Merk: Avhengig av hvilken dato datamaskinen ble produsert, har den kanskje forhåndsinstallert Lenovo ThinkVantage Toolbox-programmet i stedet for SimpleTap-programmet eller ThinkVantage Productivity Center-programmet. Du kan også bruke ThinkVantage-knappen til å avbryte oppstartingssekvensen for maskinen og starte ®...
 • Page 23 Bluetooth-antenne Maskinen har Integrated Bluetooth-funksjoner. Fn-tast ® Bruk Fn-tasten for å få fullt utbytte av ThinkPad -funksjonene, for eksempel slå på ThinkLight. Når du skal aktivere ThinkPad-funksjoner, trykker du på Fn-tasten + den aktuelle funksjonstasten som er merket med blått. CapsLock-indikator Indikatoren for CapsLock er plassert på...
 • Page 24: Sett Fra Høyre

  Sett fra høyre Figur 2. ThinkPad T520, T520i og W520 sett fra høyre Ethernet-kontakt Nøkkelhull for sikkerhetslås Serial Ultrabay Enhanced Kombikontakt for lyd ExpressCard-spor Spor for mediekortleser Nøkkelhull for sikkerhetslås Maskinen leveres med et nøkkelhull for sikkerhetslås. Du kan kjøpe en sikkerhetskabel og lås som passer til dette nøkkelhullet.
 • Page 25 Serial Ultrabay™ Enhanced Maskinen har en brønn for Serial Ultrabay Enhanced-enheter. Det er installert en optisk stasjon i brønnen. Merk: Du kan installere en 9,5 mm tykk Serial Ultrabay Slim-enhet eller en 12,7 mm tykk Serial Ultrabay Enhanced-enhet i Serial Ultrabay Enhanced-brønnen. Kombikontakt for lyd Når du vil høre på...
 • Page 26: Sett Fra Venstre

  Sett fra venstre Figur 3. ThinkPad T520, T520i og W520 sett fra venstre Viftesprinkler (venstre) DisplayPort-kontakt Skjermkontakt USB-kontakter (venstre) USB/eSATA-kombinasjonskontakt IEEE 1394-kontakt Spor for smartkort Bryter for trådløs radio Viftesprinkler (venstre) Den interne viften og sprinklene gjør at luften sirkulerer i datamaskinen og kjøler ned prosessoren.
 • Page 27 • Maskinen din ser kanskje litt annerledes ut enn den som blir vist i illustrasjonene. • Maskinen er kompatibel med USB 1.1 og 2.0. Enkelte modeller er også kompatible med USB 3.0. • Hvis maskinen din er en USB 3.0-modell, fungerer ikke USB 3.0-spesifikke funksjoner før Windows-operativsystemet er startet.
 • Page 28: Sett Fra Undersiden

  Sett fra undersiden Figur 4. ThinkPad T520, T520i og W520 sett nedenfra SIM-kortspor Batteri Dokkontakt Spor for minneoppgradering Harddisk (HDD) eller Solid State-stasjon SIM-kortspor Hvis maskinen din har en funksjon for trådløst WAN, er det mulig at den krever et SIM-kort (Subscriber Identification Module) for å...
 • Page 29 Hvis du vil, kan du kjøpe en ekstra harddisk og installere den i Serial Ultrabay Enhanced-brønnen. Lenovo-teknologien forbedres kontinuerlig for å tilby de mest optimale systemene, og noen modeller er utstyrt med en Solid State-stasjon for lagring av data. Denne nyskapende teknologien gjør at bærbare maskiner blir lettere, mindre og raskere.
 • Page 30: Sett Bakfra

  Sett bakfra Figur 5. ThinkPad T520, T520i og W520 sett bakfra Always On USB-kontakt (bakside) Modemkontakt Strømkontakt Viftesprinkler (bak) Always On USB-kontakt (bakside) USB-kontaktene brukes til å koble til enheter som er kompatible med et USB-grensesnitt, for eksempel en skriver eller et digitalt kamera.
 • Page 31 Merk: Ikke sett noe foran viften som kan hindre ventilasjonen. Kapittel 1 Produktoversikt...
 • Page 32: Statuslamper

  Statuslamper Maskinen har systemstatuslamper og strømstatuslamper. Statuslampene viser status for maskinen. Lamper for systemstatus Tilgang til enhet En harddisk eller en ekstra stasjon, for eksempel en stasjon i Ultrabay, blir brukt til å lese eller skrive data. Når denne lampen blinker, må du ikke sette datamaskinen i sovemodus (ventemodus), fjerne enheten fra brønnen eller slå...
 • Page 33 Lamper for strømstatus Statuslampe for sovemodus (ventemodus i Windows XP) • Grønn: Maskinen er i sovemodus (hvilemodus). • Blinkende grønn: Maskinen går over i sovemodus eller dvalemodus, eller den gjenopptar normal drift. Batteristatus • Grønn: Batteriet har mer enn 20 % lading. •...
 • Page 34 Bluetooth-status • Grønn: Funksjonen er på, radiolinken er klar til bruk eller data blir overført. • Av: Bluetooth-funksjonen er deaktivert. Status for trådløst LAN/trådløst WAN/WiMAX • Grønn: Funksjonen for trådløst lokalnett (LAN) (802.11b/g Standard, 802.11a/b/g eller 802.11n draft 2.0), trådløst WAN eller WiMAX-funksjonen er på, radiolinken er klar til bruk eller data blir overført. •...
 • Page 35: Finne Viktig Produktinformasjon

  IC-sertifiseringsetikett og Windows Certificate of Authenticity. Etikett for maskintype og -modell Etiketten for maskintypen og modellen identifiserer datamaskinen. Hvis du kontakter Lenovo for å få hjelp, hjelper maskintypen og modellnummeret teknikerne med å identifisere maskinen og gi deg best mulig service.
 • Page 36: Fcc-Id Og Ic-Sertifiseringsnummer, Etikett

  FCC-ID og IC-sertifiseringsnummer, etikett Det finnes ingen FCC-ID eller IC-sertifiseringsnummer for PCI Express Mini-kortet på maskinen. Etiketten med FCC-IDen og IC-sertifiseringsnummeret er festet til kortet som er installert i sporet for PCI Express Mini-kort i maskinen. Hvis det ikke er forhåndsinstallert et integrert, trådløst PCI Express Mini-kort i maskinen, kan du installere et. Følg fremgangsmåten under “Installere og bytte ut PCI Express Mini-kortet for trådløs LAN/WiMAX-tilkobling”...
 • Page 37: Etikett For Autorisasjonssertifikat

  Etikett for autorisasjonssertifikat ® Etiketten for Microsoft autorisasjonssertifikat for det forhåndsinstallerte operativsystemet følger med. På denne etiketten står produkt-IDen og produktnøkkelen for datamaskinen. Noter disse opplysningene og oppbevar dem på et trygt sted. Du vil kanskje få bruk for dem senere, for eksempel når du skal starte maskinen eller installere operativsystemet på...
 • Page 38: Funksjoner

  Windows XP klikker du på Min datamaskin), og velg Egenskaper fra menyen. Minne • DDR3 (Double Data Rate 3) SDRAM (Synchronous Dynamic Random Access Memory) – ThinkPad T520: 2 spor – ThinkPad T520i: 2 spor – ThinkPad W520: 4 spor Merk: For ThinkPad W520 med dobbeltkjerneprosessormodeller er to av de fire sporene forhåndsinstallert med dummy-DIMM-kortene.
 • Page 39: Spesifikasjoner

  Grensesnitt • Kontakter for ekstern skjerm (CRT og DisplayPort) • Kombikontakt for lyd (stereohodetelefon eller hodetelefonsett) • 3 eller 4 USB-kontakter (USB 3.0 støttes på enkelte modeller) • 1 USB-/eSATA-kontakt (på enkelte modeller) • 1 Always On USB-kontakt (på enkelte modeller) •...
 • Page 40: Driftsmiljø

  ThinkVantage Technologies og programvare Lenovo forhåndsinstallerer flere nyttige applikasjoner på PCen slik at det er enkelt for deg å komme raskt i gang, være produktiv når du er på reise, og holde deg og maskinen oppdatert. Lenovo tilbyr løsninger for utvidet sikkerhet, trådløs kommunikasjon, datamigrering og andre løsninger for maskinen din.
 • Page 41: Få Tilgang Til Programmer I Windows 7

  • Du kan få tilgang til programmer fra Lenovo ThinkVantage Tools. Klikk på Start ➙ Alle programmer ➙ Lenovo ThinkVantage Tools. Deretter dobbeltklikker du på det tilsvarende ikonet, avhengig av hvilket program du vil åpne. Merk: Hvis et programikon i navigasjonsvinduet i Lenovo ThinkVantage Tools-programmet er nedtonet, betyr det at du må...
 • Page 42: Access Connections

  Grønn tekst i Kontrollpanel Fingerprint Software System og sikkerhet Lenovos fingeravtrykkleser Maskinvare og lyd eller Lenovos fingeravtrykkleser for bærbar maskin Lenovo ThinkVantage Toolbox System og sikkerhet Lenovos systemhelse og eller feilsøking Lenovo Solution Center Mobile Broadband Activate Nettverk og Internett Lenovos mobile 3G-bredbånd...
 • Page 43: Client Security Solution

  Start Client Security Solution ved å klikke på Start ➙ Alle programmer ➙ ThinkVantage ➙ Client Security Solution. Du finner mer informasjon i hjelpen til programmet. Du kan laste ned Client Security Solution fra dette nettstedet: http://support.lenovo.com Merk: Hvis Windows 7 er installert på datamaskinen, er ikke Client Security Solution forhåndsinstallert på maskinen. Fargesensorprogram Hvis maskinen din ble levert med en fargesensor, kan du bruke et forhåndsinstallert fargesensorprogram til å...
 • Page 44: Lenovo Solution Center

  Du finner mer informasjon på “Feilsøking” på side 225. Når du skal starte Lenovo Solution Center-programmet i Windows 7, kan du se “Få tilgang til programmer i Windows 7” på side 23.
 • Page 45: Password Manager

  Password Manager Med Password Manager kan brukerne administrere og huske sensitiv påloggingsinformasjon til programmer og nettsteder, for eksempel bruker-IDer, passord og andre personlige opplysninger. Du åpner Password Manager på følgende måte: • Windows 7: Se “Få tilgang til programmer i Windows 7” på side 23. •...
 • Page 46: Simpletap

  ThinkVantage Productivity Center-programmet har et integrert brukergrensesnitt som kan hjelpe deg med å sette opp, forstå og forbedre datamaskinen. Med det får du tilgang til andre ThinkVantage-teknologier, kan vise meldinger fra Lenovo og utføre de mest brukte oppgavene, for eksempel konfigurasjon av enheter og trådløst nettvert og administrasjon og vedlikehold av datamaskinen.
 • Page 47: Kapittel 2. Bruke Maskinen

  “Bruke mediekortleseren” på side 87 Registrere maskinen Når du registrerer maskinen, blir det lagt informasjon inn i en database, noe som gjør det mulig for Lenovo å kontakte deg ved en tilbakekalling eller andre alvorlige problemer. I tillegg tilbys det i enkelte land utvidede rettigheter og tjenester til registrerte brukere.
 • Page 48 Kan jeg få brukerhåndboken på et annet språk? • Du kan laste ned brukerhåndboken på et annet språk fra: http://support.lenovo.com. Følg deretter instruksjonene på skjermen. Er du ofte på reise og ønsker å bruke batteristrømmen mer effektivt? • Hvis du vil spare strøm eller ta pause i arbeidet uten å avslutte programmer eller lagre filer, kan du lese om “strømsparingsmodi”...
 • Page 49: Spesialtaster Og Knapper

  Trykk på den blå ThinkVantage-knappen mens datamaskinen er i normal drift, for å starte opp SimpleTap-programmet (for Windows 7) eller ThinkVantage Productivity Center-programmet (for Windows XP og Windows Vista). Merk: Avhengig av hvilken dato datamaskinen ble produsert, har den kanskje forhåndsinstallert Lenovo ThinkVantage Toolbox-programmet i stedet for SimpleTap-programmet eller ThinkVantage Productivity Center-programmet.
 • Page 50: Numerisk Tastgruppe

  Du kan også bruke ThinkVantage-knappen til å avbryte oppstartssekvensen for maskinen og starte Rescue and Recovery-arbeidsområdet, som kjøres uavhengig av og er skjult for Windows-operativsystemet. Hvis Windows-operativsystemet ikke kjører skikkelig, kan Rescue and Recovery-arbeidsområdet hjelpe deg med å gjøre følgende: •...
 • Page 51: Funksjonstastkombinasjoner

  Når den numeriske tastgruppen er aktivert, holder du skifttasten nede hvis du vil bruke markør- og skjermkontrolltastene midlertidig. Merk: Funksjonene til markør- og skjermkontrolltastene er ikke trykt på tastene. Funksjonstastkombinasjoner Ved å definere funksjonstastene kan du endre systemfunksjoner på et øyeblikk. Når du skal bruke denne funksjonen, holder du nede Fn-tasten (1) og trykker på...
 • Page 52 Merk: Hvis du logger deg på i Windows XP med en bruker-ID med administratorrettigheter og trykker på Fn+F3, blir det vist et vindu der du kan velge et strømoppsett. Dette vinduet blir ikke vist hvis du logger deg på med en annen bruker-ID og trykker på Fn+F3 i Windows XP. •...
 • Page 53 – Datamaskinens skjerm og ekstern skjerm (LCD + CRT) – Skjerm Merknader: – Denne funksjonen støttes ikke hvis det blir vist forskjellige skrivebordsbilder på maskinens skjerm og den eksterne skjermen (funksjonen for utvidet skrivebord). – Denne funksjonen virker ikke mens en DVD-film eller et videoklipp blir avspilt. –...
 • Page 54: Knapper For Volum Og Lyd Av

  Hensikten med dette er å endre lysstyrkenivået midlertidig. I Windows Vista lastes standard lysstyrke inn etter ventemodus, dvalemodus, omstart eller frakobling eller tilkobling av nettstrøm. Du kan endre standardverdien ved å endre innstillingene for Strømalternativer i Kontrollpanel eller bruke Power Manager. •...
 • Page 55 Stille inn volumet Hver enhet har volumkontroller som du kan stille inn. Slik åpner du vinduet for å justere avspillings- eller opptaksvolumet: Windows 7 og Windows Vista: 1. Klikk på Start ➙ Kontrollpanel ➙ Maskinvare og lyd ➙ Lyd. Lydvinduet blir åpnet. 2.
 • Page 56: Windows-Tast Og Applikasjonstast

  Windows-tast og applikasjonstast Tastaturet på maskinen inneholder disse to tastene: Windows-tast Når du trykker på denne tasten, viser eller skjuler du Start-menyen i Windows. Hvis du trykker på denne tasten sammen med en annen tast, blir vinduet Systemegenskaper eller Datamaskin vist (vinduet Min datamaskin blir vist i Windows XP).
 • Page 57: Bruke Ultranav-Pekeenheten

  Bruke UltraNav-pekeenheten ThinkPad-maskinen ble levert med en UltraNav-pekeenhet. UltraNav-enheten består av TrackPoint og pekeplaten, som hver for seg er pekeenheter med både grunnleggende og utvidede funksjoner. Du kan konfigurere begge enhetene slik du ønsker: • Definer både TrackPoint og pekeplaten som pekeenheter. Hvis du velger denne innstillingen, kan du bruke alle de grunnleggende og utvidede funksjonene til TrackPoint og pekeplaten.
 • Page 58: Bruke Trackpoint-Pekeenheten

  Bruke TrackPoint-pekeenheten TrackPoint-pekeenheten består av en pekestikke (1) på tastaturet og tre klikkeknapper nederst på tastaturet. Du styrer bevegelsene til pekeren (5) på skjermen gjennom hvor hardt du trykker på pekestikken i en eller annen retning. Selve pekestikken beveger seg ikke. Jo hardere du trykker på pekestikken, desto raskere beveger pekeren seg.
 • Page 59: Bruke Pekeplaten

  3. Klikk på flippen UltraNav. Fortsett for å endre innstillingene under TrackPoint. Du finner flere opplysninger i hjelpen for funksjonen. Bytte hette Hetten (1)på toppen av TrackPoint-pekestikken kan tas av. Bildet nedenfor viser hvordan du gjør det. Merk: Hvis du bytter tastatur, leveres det nye tastaturet med standardhetten. Du bør derfor ta vare på hetten fra det gamle tastaturet hvis du ønsker å...
 • Page 60: Funksjonaliteten Til Ultranav Og En Ekstern Mus

  Du finner flere opplysninger i hjelpen til UltraNav. Tilpasse pekeplaten Slik tilpasser du pekeplaten: 1. Trykk på Fn+F8. Det blir vist et vindu med enhetsinnstillinger for UltraNav. 2. Klikk på Administrer innstillinger for å åpne vinduet Egenskaper for mus. 3. Klikk på flippen UltraNav og fortsett med å tilpasse pekeplaten. Du finner flere opplysninger i hjelpen for funksjonen.
 • Page 61: Berøringspanel

  1. Trykk på Fn+F8. Vinduet Innstillinger for UltraNav-enhet blir vist. 2. Klikk på Administrer innstillinger for å åpne vinduet Egenskaper for mus. 3. Klikk på flippen UltraNav. 4. Velg avmerkingsboksen Vis UltraNav-ikon i systemskuffen. 5. Klikk på OK eller Bruk. 6.
 • Page 62: Strømstyring

  Strømstyring Hvis du trenger å bruke maskinen uten at du har tilgang til en stikkontakt, er du avhengig av at maskinen drives ved hjelp av batteriet. De forskjellige delene i maskinen bruker strøm i forskjellige situasjoner. Jo mer du bruker komponenter som krever mye energi, desto raskere bruker du opp batteristrømmen. Du kan utføre mer, lagre mer og la maskinen være frakoblet lenger med ThinkPad-batterier.
 • Page 63: Lade Batteriet

  Lade batteriet Når du kontrollerer batteristatusen og finner ut at det er lite strøm igjen på batteriet, eller hvis batterialarmen gir deg beskjed om at batteriet nesten er utladet, må du lade batteriet eller sette inn et oppladet batteri. Hvis du har tilgang til en stikkontakt, kobler du til strømadapteren og setter kontakten fra strømadapteren inn i datamaskinen.
 • Page 64 4. Klikk OK. Neste gang du trykker på Fn+F3, kan du slå av skjermen. • Sovemodus (ventemodus i Windows XP). I sovemodus (ventemodus/hvilemodus) blir arbeidet lagret i minnet før Solid State-stasjonen eller harddiskstasjonen og skjermen blir slått av. Når datamaskinen starter opp, gjenopprettes arbeidet i løpet av noen sekunder.
 • Page 65: Håndtere Batteriet

  • Hold det borte fra barn. Batteriet er en forbruksvare. Hvis batteriet lades ut for raskt, må du bytte det ut med en type som blir anbefalt av Lenovo. Kontakt Customer Support Center hvis du vil ha informasjon om hvordan du bytter ut batteriet.
 • Page 66 Dette systemet støtter bare ekte Lenovo-produserte eller Lenovo-autoriserte batterier. Systemet starter opp, men det er mulig at uautoriserte batterier ikke blir ladet. NB!: Lenovo har ikke ansvar for ytelsen eller sikkerheten til uautoriserte batterier, og tilbyr ingen garantier for feil eller skader som oppstår fra bruk av slike.
 • Page 67: Tilkobling Til Nettverket

  Tilkobling til nettverket Maskinen har én eller flere typer nettverkskort som kan brukes for tilkobling til Internett og til bedriftens lokalnett (kablet eller trådløst). Merk: Noen modeller blir levert med et innebygd trådløst WAN-kort slik at du kan opprette trådløse tilkoblinger over eksterne allmenne eller private nettverk.
 • Page 68 Datamaskinen kan oppgraderes med trådløsfunksjonen. I så fall har maskinen en antenne som støtter trådløs lokalnettilgang når LAN-tilgangspunkter er tilgjengelige. Du finner mer informasjon om trådløse enheter som er tilgjengelig fra Lenovo, her: “Finne tilleggsutstyr til ThinkPad” på side 169. Bruke trådløse WAN-tilkoblinger Med trådløse WAN-nettverk (trådløst WAN) kan du opprette trådløse tilkoblinger over eksterne allmenne...
 • Page 69 bedriftens nettverk med det innebygde, trådløse WAN-kortet og konfigureringsprogrammet for å opprette en trådløs WAN-tilkobling og overvåke status. Merk: Tjenesten for trådløst WAN tilbys av autoriserte tjenesteformidlere i enkelte land. Du finner plasseringen av den trådløse WAN-antennen på datamaskinen under “Plassering av trådløse UltraConnect-antenner”...
 • Page 70 1. Dobbeltklikk på ikonet My Bluetooth Places på skrivebordet eller Bluetooth på oppgavelinjen. Vinduet Start Using Bluetooth blir åpnet og virtuelle enhetsdrivere blir installert automatisk. 2. Vent til installeringen av driverne er ferdig. ELLER 1. Høyreklikk på ikonet My Bluetooth Places på skrivebordet eller Bluetooth på oppgavelinjen. 2.
 • Page 71 • Dial-up networking • Network access • Bluetooth serial port • Bluetooth Imaging • Hands Free • AV profile 4. Klikk på tjenesten du vil bruke. Hvis du vil ha flere opplysninger, trykker du på F1 for å åpne hjelpen til Bluetooth. Bluetooth-konfigurering Hvis du vil bruke konfigureringsfunksjonene for Bluetooth, høyreklikker du på...
 • Page 72 2. Klikk på Start ➙ Kjør. 3. Skriv C:\SWTOOLS\Drivers\TPBTooth\Setup.exe (eller oppgi hele banen til filen setup.exe som du har lastet ned fra http://support.lenovo.com), og klikk på OK. 4. Klikk på Neste. 5. Velg Jeg godtar bestemmelsene i lisensavtalen, og klikk deretter på Neste.
 • Page 73 Bruke WiMAX Noen ThinkPad-maskiner blir levert med et innebygd trådløst LAN-kort med integrert WiMAX-teknologi. WiMAX - en teknologi for trådløs dataoverføring med stor rekkevidde, basert på 802.16-standarden - gir deg det “siste leddet” i bredbåndskommunikasjon, på linje med kabel eller ADSL, men uten behovet for å fysisk koble en kabel til PC-en.
 • Page 74 Du finner mer informasjon om signalstyrken og statusen for den trådløse tilkoblingen ved å åpne Access Connections eller ved å dobbeltklikke på Access Connections-ikonet for trådløs tilkobling på oppgavelinjen. Merk: Hvis du har en Windows 7-modell, finner du informasjon i hjelpesystemet til Access Connections om hvordan du viser statusikonet for Access Connections i systemstatusfeltet.
 • Page 75: Bruke Det Innebygde Modemet

  • Du kan bruke bryteren for trådløs radio til å deaktivere den trådløse radioen for alle trådløse enheter på maskinen. • Hvis du har en Windows 7-modell, finner du informasjon i hjelpesystemet til Access Connections om hvordan du viser statusikonet for Access Connections i systemstatusfeltet. Bruke det innebygde modemet Hvis maskinen har en modemfunksjon, kan du sende eller motta data og fakser over en telefonlinje.
 • Page 76 • V.80 (bildetelefon) • Fast Connect Merk: Denne funksjonen virker bare hvis telefonlinjen og serverutstyret på tilgangspunktet hos Internett-formidleren din er kompatible med den. Kontakt telefonselskapet og Internett-formidleren. • Modem on Hold Merk: Denne funksjonen kan bare brukes i enkelte land eller regioner, fordi den er avhengig av spesifikasjonene i funksjonene Call waiting og Caller ID.
 • Page 77 Tabell 3. Modemkommandoer Kommando Beskrivelse Verdier Syntaks Z Z Z Z Z Z Reset to default configuration +F +F +FCL CL CLAS AS ASS S S =<modus> +FCLASS +FCLASS +FCLASS Select Active Service <modus> Class 0: Velg datamodus 1: Velg modus for Facsimile Class 1 1.0: Velg modus for Facsimile Class 1.0...
 • Page 78 Tabell 3. Modemkommandoer (fortsettelse) Kommando Beskrivelse Verdier Syntaks 4: Velger LAPM feilkorrigeringsmodus og fremtvinger &Q5 (modemet vil prøve å forhandle en korrigert kobling). Hvis modemet ikke kan opprette en forbindelse med LAPM feilkorrigeringsmodus, vil det legge på. 5: Velger MNP feilkorringeringsmodus og fremtvinger &Q5 (modemet vil prøve å...
 • Page 79 Tabell 3. Modemkommandoer (fortsettelse) Kommando Beskrivelse Verdier Syntaks +GMI +GMI +GMI +GMI +GMI +GMI Request Manufacturer Information +GMM +GMM +GMM +GMM +GMM +GMM Request Model Information +GMR +GMR +GMR +GMR Request Revision +GMR +GMR Information +GSN +GSN +GSN +GSN +GSN +GSN Request Product Serial Number Identification...
 • Page 80 Tabell 3. Modemkommandoer (fortsettelse) Kommando Beskrivelse Verdier Syntaks X X X <verdi> X X X Extended Result Codes <verdi> 0: Resultatkoden CONNECT blir gitt når tilkoblet datatilstand oppnås. Rapportering av summetone og opptattsignal blir deaktivert. 1: Resultatkoden CONNECT <tekst> blir gitt ved tilkoblet datatilstand.
 • Page 81 Tabell 3. Modemkommandoer (fortsettelse) Kommando Beskrivelse Verdier Syntaks dataene bli fjernet). Modemet bryter forbindelsen. Automatisk svar deaktiveres mens DTR forblir avslått. &K &K &K[<verdi>] &K &K &K Flow Control <verdi> 0: Deaktiverer flytkontroll. 3: Aktiverer RTS- eller CTS-flytkontroll. 4: Aktiverer XON- eller XOFF-flytkontroll.
 • Page 82 Tabell 3. Modemkommandoer (fortsettelse) Kommando Beskrivelse Verdier Syntaks +ILRR +ILRR +ILRR=<verdi> +ILRR +ILRR +ILRR DTE-Modem Local Rate <verdi> Reporting 0: Deaktiverer rapportering av lokal porthastighet. 1: Aktiverer rapportering av lokal porthastighet. D D D <modifikator> D D D Ring opp <modifikator>...
 • Page 83 Tabell 3. Modemkommandoer (fortsettelse) Kommando Beskrivelse Verdier Syntaks L L L [<verdi>] L L L Speaker Volume <verdi> 0: Av 1: Lavt volum 2: Middels volum 3: Høyt volum M M M [<verdi>] M M M Speaker Control <verdi> 0: Høyttaler av. 1: Høyttaler på...
 • Page 84 Tabell 3. Modemkommandoer (fortsettelse) Kommando Beskrivelse Verdier Syntaks +PMH +PMH +PMH=<verdi> +PMH +PMH +PMH Modem-on-Hold Enable <verdi> 0: Modem på vent-funksjon aktivert. 1: Modem på vent-funksjon deaktivert. +PMHT +PMHT +PMHT=<verdi> +PMHT +PMHT +PMHT Modem-on-Hold Timer <verdi> 0: Avvis forespørsel om modem på...
 • Page 85 Tabell 3. Modemkommandoer (fortsettelse) Kommando Beskrivelse Verdier Syntaks +P +P +PS S S S S S =<verdi> +PSS +PSS +PSS Use Short Sequence <verdi> 0: Modemet avgjør om korte oppstartssekvenser skal brukes eller ikke. 1: Reservert. 2: Fremtving bruk av fullstendige oppstartssekvenser på...
 • Page 86 Tabell 4. Modemresultatkoder (fortsettelse) Numerisk Resultatkode Beskrivelse 2. Hvis rapportering av summetone er angitt, er summetone ikke oppdaget. ERROR Sent during an attempt to execute a command line if any of the following conditions occur: 1. Kommandolinjen inneholder en syntaksfeil. 2.
 • Page 87 Tabell 4. Modemresultatkoder (fortsettelse) Numerisk Resultatkode Beskrivelse CONNECT 115200 The modem has connected to the line, the DTE speed is 115200 bps, and DTE speed reporting is enabled. CONNECT 75TX/1200RX The modem has established a V.23 originate connection and line speed reporting is enabled.
 • Page 88 Tabell 4. Modemresultatkoder (fortsettelse) Numerisk Resultatkode Beskrivelse CONNECT 16800 The modem has connected to the line, the DTE speed is 16800 bps and DTE speed reporting is enabled. CONNECT 21600 The modem has connected to the line, the DTE speed is 21600 bps and DTE speed reporting is enabled.
 • Page 89 Tabell 4. Modemresultatkoder (fortsettelse) Numerisk Resultatkode Beskrivelse +MCR: V32 Modemet er koblet til linjen med ITU-T V.32-modulering og moduleringsrapportering er aktivert. (Se +MR, S95 og Xn.) +MCR: V32B Modemet er koblet til linjen med ITU-T V.32 bis-modulering og moduleringsrapportering er aktivert. (Se +MR, S95 og Xn.) +MCR: V34 Modemet er koblet til linjen med ITU-T V.34-modulering og moduleringsrapportering er aktivert.
 • Page 90 Tabell 4. Modemresultatkoder (fortsettelse) Numerisk Resultatkode Beskrivelse CONNECT 44000 The modem has connected to the line at 44000 bps and DCE speed reporting is enabled. CONNECT 46000 The modem has connected to the line at 46000 bps and DCE speed reporting is enabled.
 • Page 91 Tabell 4. Modemresultatkoder (fortsettelse) Numerisk Resultatkode Beskrivelse +MRR: 28000* The modem has connected to the line at 28000 bps and carrier reporting is enabled. (See S95 and Xn.) +MRR: 29333* The modem has connected to the line at 29333 bps and carrier reporting is enabled.
 • Page 92 Hvis du vil endre verdien til et S-register, bruker du kommandoen A A A T T T Sr=n Sr=n Sr=n, hvor r er et registernummer mellom 0 og 110, og n er den nye verdien du vil tildele. Hvis du for eksempel vil endre verdien for S0-register til 20 ringesignaler, skriver du ATS0=20 og trykker på...
 • Page 93 Tabell 5. S-registre (fortsettelse) Register Beskrivelse Enheter Verdiområde Resultatkoden Bit 3 Enable +ER:XXXX (XXXX= protokollidentifikator). (Se +ER.). Bit 4 reservert. Resultatkoden Bit 5 Enable +DR (XXXX= komprimeringstype). (Se +DR.). Bit 6-7 reservert. Bruke ekstern tilkobling Hvis du av og til må ringe opp ett eller flere nettverk fra fjerntliggende steder, for eksempel hoteller eller kontorer, må...
 • Page 94 Noen land bruker pulssignalering i stedet for tonesignalering. Windows-hjelpen på systemet inneholder opplysninger om hvordan du endrer oppringingsmetode. Merk: I mange land kan du ikke bruke det innebygde modemet før Lenovo har innhentet tillatelse fra vedkommende myndighet. Modemet kan brukes i alle land der det er innhentet tillatelse fra vedkommende telemyndighet (PTT). Du kan endre modeminnstillingen avhengig av hvor du befinner deg når du bruker modemet.
 • Page 95: Presentasjoner Og Multimedia

  Presentasjoner og multimedia Maskinen leveres med mange funksjoner som gjør at den kan brukes til enda flere ting enn før, og funksjoner som hjelper deg når du for eksempel skal holde presentasjoner. Endre skjerminnstillinger Du kan endre innstillingene for skjermen, for eksempel skriftstørrelse, fargemodus eller numerisk lås. Skriftstørrelse Slik velger du større skrift: Windows 7:...
 • Page 96: Koble Til En Prosjektør Eller En Ekstern Skjerm

  1. Høyreklikk på skrivebordet og klikk på Tilpass. 2. Klikk på Skjerminnstillinger. 3. Klikk på Avanserte innstillinger, velg flippen for visning på skjermen. Klikk deretter på Num Lock-innstillinger. 4. Innstillinger-vinduet blir åpnet. 5. Følg instruksjonene på skjermen. Windows XP: 1. Høyreklikk på skrivebordet og klikk på Egenskaper. Vinduet Egenskaper for Skjerm blir åpnet. 2.
 • Page 97 3. Hvis dette er første gang den eksterne skjermen kobles til, åpnes en dialogboks som angir at det ble oppdaget en ny skjerm. Velg et av følgende og klikk på OK. • Dupliser skrivebordet på alle skjermer (avspeilet) • Vis forskjellige deler av skrivebordet på hver skjerm (utvidet) •...
 • Page 98 12. Fjern merket i avmerkingsboksen Vis kompatibel maskinvare. 13. Velg produsent og modell for skjermen. Hvis du ikke finner skjermen du bruker på listen, avslutter du installeringen av driveren og bruker driveren som ble levert med skjermen. 14. Når du har oppdatert driveren, klikker du på Lukk. 15.
 • Page 99 11. Klikk på Oppdater driver. Veiviseren for oppdatering av maskinvare blir vist. 12. Klikk på Nei, ikke nå og deretter på Neste. 13. Velg Installer fra en liste eller en bestemt plassering (avansert) og klikk på Neste. 14. Velg Ikke søk. Jeg vil velge driveren som skal installeres, og klikk deretter på Neste. 15.
 • Page 100: Forberede En Presentasjon

  4. I Windows 7 og Windows Vista høyreklikker du på Bekreft skjermkonfigurasjon og deretter på Klonemodus eller Primær. I Windows XP velger du en modus for flere skjermer. 5. Klikk OK. ® Hvis maskinen har Intel -skjermkortet: 1. Trykk på Ctrl+Alt+F12. Vinduet Intel Graphics Media Accelerator Driver for mobile blir vist. 2.
 • Page 101: Bruke Doble Skjermer

  Når prosjektøren er koblet til datamaskinen, kan du lage et presentasjonsoppsett ved å følge instruksjonene i Presentation Director. Du kan lagre oppsettet slik at det kan brukes på det samme utstyret senere. Spille av lyd Prosjektøren har kanskje en eller flere kontakter for lyd inn. Hvis du vil spille av lyd på prosjektøren, må du koble kombikontakten for lyd på...
 • Page 102: Bruke Nvidia Optimus Graphics-Funksjonen

  Merk: Hvis du vil endre fargeinnstillingene, høyreklikker du på skrivebordet og klikker på Skjermoppløsning. Klikk på Avanserte innstillinger, velg flippen Skjerm og still inn fargene. Windows Vista: 1. Koble den eksterne skjermen til skjermkontakten. Koble deretter skjermen til en stikkontakt. 2.
 • Page 103: Bruke En Fargeprofil

  Merk: Hvis du skal bruke DisplayPort-funksjonen eller en DVI-skjermen på dokkingstasjonen, må du bytte til høyytelsesgrafikk. Bytte grafikkprosessorenhet Hvis maskinen støtter NVIDIA Optimus Graphics, blir grafikkprosessorenheten byttet automatisk, avhengig av innstillingene i strømplanen du bruker. Merk: Hvis maskinen kjører Windows XP, kan du ikke bytte grafikkprosessorenhet (GPU). Bruke en fargeprofil Skjermen gir en fargeprofil som kan fungere sammen med Microsofts ICM-funksjon (Image Color Management).
 • Page 104: Bruke Et Integrert Kamera

  Den neste tabellen viser hvilke funksjoner som støttes på lydenhetene som er koblet til kontaktene på datamaskinen eller dokkstasjonen. Tabell 6. Liste over lydfunksjoner Hodetelefon med en Vanlig hodetelefon Vanlig mikrofon kontakt på 3,5 mm og 4 poler Kombikontakt for lyd Hodetelefon- og Hodetelefonfunksjon Ikke støttet...
 • Page 105: Bruke Thinklight-Funksjonen

  Konfigurere kamerainnstillinger Du kan konfigurere kamerainnstillingene etter egne ønsker, for eksempel justere kvaliteten på skjermdataene. Gjør følgende for å konfigurere kamerainnstillingene: 1. Trykk på Fn+F6. Vinduet Kommunikasjonsinnstillinger blir vist. 2. Klikk på knappen Administrer innstillinger. Du får frem vinduet Communications Utility. 3.
 • Page 106: Sette Inn Et Expresscard, Et Flash Media-Kort Eller Et Smartkort

  • SDHC-kort • SDXC-kort • MultiMediaCard (MMC) Merknader: • Maskinen din støtter ikke følgende CPRM-funksjon for SD-kortet. • Når data overføres til og fra et Flash Media-kort, for eksempel et SD-kort, må du ikke sette maskinen i sovemodus (vente-/hvilemodus) eller dvalemodus før dataoverføringen er ferdig. Hvis du gjør det, kan dataene bli skadet.
 • Page 107: Fjerne Et Expresscard, Et Flash Media-Kort Eller Et Smartkort

  4. Velg Legg til eldre maskinvare på menyen Handling. Veiviseren for maskinvare starter. 5. Følg instruksjonene på skjermen. • Windows Vista og Windows XP: – Åpne Kontrollpanel og bytt til Klassisk visning. – Dobbeltklikk på ikonet Legg til maskinvare. Veiviseren for maskinvare starter. –...
 • Page 108 Brukerhåndbok...
 • Page 109: Copyright Lenovo

  å ha en god sittestilling og godt arbeidslys. Det gjør at du kan arbeide mer effektivt med mindre belastning. Lenovo arbeider hele tiden for å gi personer med funksjonshemning tilgang til den nyeste informasjonen og teknologien som finnes. I informasjonen om tilgjengelighet finner du mer om dette.
 • Page 110: Justere Datamaskinen Etter Behov

  å bruke maskinen. Informasjon om tilgjengelighet Lenovo arbeider hele tiden for å gi personer med funksjonshemning bedre tilgang til informasjon og teknologi. Informasjonen nedenfor beskriver hvordan personer med nedsatt hørsel, syn og bevegelighet kan få mest mulig nytte av sin datamaskin.
 • Page 111: Funksjonen Fullscreen Magnifier

  Det finnes forskjellige såkalte hjelpeteknologier som gjør at brukerne kan få tak i informasjon på den måten som passer best for dem. Noen av disse teknologiene finnes allerede i operativsystemet, mens andre kan kjøpes via andre leverandører eller anskaffes via Internett. Hjelpeteknologier Noen tilgjengelighetsteknologier er tilgjengelige via programmet Tilgjengelighetsalternativer.
 • Page 112: Reise Med Maskinen

  Reise med maskinen Hvis du tar med deg datamaskinen på reise utenlands, kan du jobbe like effektivt som om du satt på kontoret. Når du har din egen maskin med alle programmer og filer, er det enklere å samle og overføre informasjon til klienter eller kolleger.
 • Page 113 Hvis du skal reise til et annet land, trenger du kanskje noen av disse tingene • En strømadapter (ac adapter) for landet du skal reise til • En adapter som du kan bruke til å koble deg til en telefonlinje i det landet Andre ting du kanskje kan få...
 • Page 114 Brukerhåndbok...
 • Page 115: Kapittel 4. Sikkerhet

  Merk: Du er ansvarlig for vurdering, valg og implementering av låsene og sikkerhetsfunksjonene. Lenovo verken kommenterer, vurderer eller gir garantier for funksjonaliteten, kvaliteten eller ytelsen til låser og sikkerhetsfunksjoner.
 • Page 116: Passord Og Sovemodus (Hvilemodus)

  • “Passord for systemansvarlig” på side 101 Passord og sovemodus (hvilemodus) Hvis du har definert passord og satt maskinen i sovemodus (hvilemodus) ved å trykke på Fn+F4, er prosedyren for å gjenoppta drift slik: • Du blir ikke bedt om å oppgi passordet når du gjenopptar normal drift. •...
 • Page 117: Harddiskpassord

  Merk: Det kan være lurt å skrive ned oppstartspassordet og oppbevare det på et trygt sted. Hvis du glemmer det, må du ta maskinen med til en Lenovo-forhandler eller en Lenovo-representant for å få nullstilt passordet. 11. Trykk på F10 for å gå ut av Setup Notice-vinduet.
 • Page 118 Lenovo tilbakestille passordene eller gjenopprette data fra harddisken. Du må ta med maskinen til en Lenovo-forhandler eller en Lenovo-representant for å bytte ut harddisken. Husk å ta med kvitteringen. Du må betale for deler og service.
 • Page 119: Passord For Systemansvarlig

  • Hvis du vil fjerne harddiskpassordet, skriver du det gjeldende passordet i feltet Enter Current Password. La deretter feltene Enter New Password og Confirm New Password være tomme, og trykk på Enter. Et Setup Notice-vindu blir vist. Trykk på F10 for å gå ut av Setup Notice-vinduet. Brukerpassordet for harddisken blir fjernet.
 • Page 120 NB!: Noter passordet og oppbevar det på et trygt sted. Hvis du glemmer passordet for systemansvarlig, kan ikke Lenovo nullstille passordet. Du må ta med maskinen til en Lenovo-forhandler eller en Lenovo-representant for å bytte ut systembordet. Husk å ta med kvitteringen. Du må betale for deler og service.
 • Page 121: Harddisksikkerhet

  1. I feltet Enter Current Password skriver du det gjeldende passordet for systemansvarlig. 2. Skriv inn det nye passordet for systemansvarlig i feltet Enter New Password. Deretter skriver du inn passordet du nettopp har angitt for å bekrefte det, en gang til, i feltet Confirm New Password. 3.
 • Page 122: Stille Inn Sikkerhetsbrikken

  BitLocker bruker TPM (Trusted Platform Module) for å gi ekstra beskyttelse for data og for å sikre tidlig integritet for oppstartskomponenter. En kompatibel TPM er definert som V1.2 TPM. Slik kontrollerer du BitLocker-statusen: • Windows 7: Klikk på Start ➙ Kontrollpanel ➙ System og sikkerhet ➙ BitLocker-stasjonskryptering. •...
 • Page 123: Bruke En Fingeravtrykkleser

  Registrere fingeravtrykket 1. Slå på maskinen. 2. For å starte Lenovo Fingerprint Software ser du i “Fingerprint Software” på side 25. 3. Følg instruksjonene på skjermen for å registrere fingeravtrykket ditt. Du finner mer informasjon i hjelpen til programmet.
 • Page 124 Hvordan lampene fungerer for fingeravtrykkleseren Tabell 7. Liste over hvordan lampene for fingeravtrykkleseren fungerer Lampe Beskrivelse Lampen blinker grønt. Fingeravtrykket autentiseres eller er autentisert. Lampen lyser grønt. Fingeravtrykkleseren er klar. Lampen blinker gult. Fingeravtrykket ble ikke autentisert. Dra fingeren over leseren Slik drar du fingeren din over leseren: 1.
 • Page 125 Hvis du glemmer harddiskpassordet, kan ikke Lenovo nullstille passordet eller gjenopprette data fra harddisken. Du må ta med maskinen til en autorisert Lenovo-forhandler eller Lenovo-representant for å bytte ut harddisken. Husk å ta med kvitteringen. Du må betale for deler og service.
 • Page 126 • Reset Fingerprint Data: Ved å velge dette elementet kan du slette alle fingeravtrykkdata som er lagret i den interne eller eksterne fingeravtrykkleseren. Slik definerer du et alternativ på undermenyen for fingeravtrykk: 1. Skriv ut disse instruksjonene. Når du skal konfigurere fingeravtrykkleseren, må du slå maskinen av og deretter på...
 • Page 127: Merknad Om Sletting Av Data På Harddisken Eller Solid State-Stasjonen

  Vi anbefaler at du bruker et program eller en tjeneste (som kjøpes), som er utviklet spesielt til dette formålet. Lenovo tilbyr verktøyet Secure Data Disposal til å fjerne data fullstendig fra harddisken. Du kan laste ned dette verktøyet fra Lenovos nettsider på http://support.lenovo.com.
 • Page 128 Lenovo har installert en fullstendig versjon av antivirusprogramvare med 30 dagers gratis abonnement. Etter 30 dager må du fornye lisensen for å fortsette å motta oppdateringer for antivirusprogramvaren. Du finner informasjon om hvordan du bruker antivirusprogramvaren, i hjelpen til programvaren.
 • Page 129: Kapittel 5. Oversikt Over Gjenoppretting

  Kapittel 5. Oversikt over gjenoppretting Dette kapittelet inneholder informasjon om gjenopprettingsløsningene som tilbys av Lenovo. Dette kapittelet inneholder følgende emner: • “Opprette og bruke gjenopprettingsmedier” på side 111 • “Utføre sikkerhetskopierings- og gjenopprettingsoperasjoner” på side 113 • “Bruke Rescue and Recovery-arbeidsområdet” på side 114 •...
 • Page 130: Opprette Gjenopprettingsmedier

  å bruke plater. Denne operasjonen kalles også “å opprette produktgjenopprettingsplater”. • Du oppretter gjenopprettingsmedier i Windows 7 ved å klikke Start ➙ Alle programmer ➙ Lenovo ThinkVantage Tools ➙ Factory Recovery-plater. Følg deretter instruksjonene på skjermen.
 • Page 131: Utføre Sikkerhetskopierings- Og Gjenopprettingsoperasjoner

  • Hvis du bruker Windows 7-operativsystemet, følger du denne fremgangsmåten for å sikkerhetskopiere ved hjelp av Rescue and Recovery-programmet: 1. Klikk på Start ➙ Alle programmer ➙ Lenovo ThinkVantage Tools ➙ Forbedret sikkerhetskopiering og gjenoppretting på Windows-skrivebordet. Rescue and Recovery-programmet starter.
 • Page 132: Bruke Rescue And Recovery-Arbeidsområdet

  1. Klikk på Start ➙ Alle programmer ➙ Lenovo ThinkVantage Tools ➙ Forbedret sikkerhetskopiering og gjenoppretting på Windows-skrivebordet. Rescue and Recovery-programmet starter. 2. Klikk på pilen Start avansert Rescue and Recovery i Rescue and Recovery-hovedvinduet. 3. Klikk på ikonet Gjenopprett systemet fra en sikkerhetskopi.
 • Page 133: Opprette Og Bruke Et Redningsmedium

  • Slik oppretter du et redningsmedium i Windows 7: 1. Klikk Start ➙ Alle programmer ➙ Lenovo ThinkVantage Tools ➙ Forbedret sikkerhetskopiering og gjenoppretting på Windows-skrivebordet. Rescue and Recovery-programmet starter. 2. Klikk på pilen Start avansert Rescue and Recovery i Rescue and Recovery-hovedvinduet.
 • Page 134: Bruke Et Redningsmedium

  2. Velg typen redningsmedium du vil opprette, i området Redningsmedier. Du kan opprette et redningsmedium med en plate, en USB-harddiskstasjon eller en sekundær intern harddiskstasjon. 3. Hvis du vil opprette et redningsmedium, klikker du på OK og følger instruksjonene på skjermen. Bruke et redningsmedium Denne delen inneholder instruksjoner som forklarer hvordan du bruker redningsmediet du har opprettet.
 • Page 135: Løse Problemer Med Gjenopprettingen

  NB!: Hvis du trenger oppdaterte enhetsdrivere, må du ikke laste dem ned fra Windows-nettstedet for oppdateringer. Du må få dem fra Lenovo. Du finner flere opplysninger under “Sørge for at enhetsdriverne er oppdatert” på side 220.
 • Page 136 Brukerhåndbok...
 • Page 137: Kapittel 6. Bytte Ut Enheter

  å plassere den på en overflate, hvis det er mulig. Hvis dette ikke er mulig, plasserer du den antistatiske emballasjen på en plan og ren flate og legger delen oppå den. • Ikke plasser delen på maskindekselet eller en annen metallflate. Bytte batteri Skriv ut disse instruksjonene før du begynner. © Copyright Lenovo 2011...
 • Page 138 Dette systemet støtter bare ekte Lenovo-produserte eller Lenovo-autoriserte batterier. Systemet starter opp, men det er mulig at uautoriserte batterier ikke blir ladet. NB!: Lenovo har ikke ansvar for ytelsen eller sikkerheten til uautoriserte batterier, og tilbyr ingen garantier for feil eller skader som oppstår fra bruk av slike.
 • Page 139 4. Skyv batteriet inn i maskinen. 5. Skyv batterilåsen til låst posisjon. 6. Snu maskinen rundt igjen. Koble strømadapteren og kablene til maskinen. Bruke batteriet med lang driftstid Et batteri med lang driftstid (Extended Life Battery) er tilgjengelig som tilleggsutstyr. Du kan koble det til dokkontakten på...
 • Page 140 3. Plasser batteriet med lang driftstid mot undersiden av maskinen, slik det er vist, og sett det på plass. 4. Skyv batterilåsen til låst posisjon. 5. Snu maskinen rundt igjen. Koble strømadapteren og kablene til maskinen. Slik tar du ut batteriet med lang driftstid: 1.
 • Page 141 3. Lås opp batterilåsen. 4. Trykk på låsmekanismen slik det er vist nedenfor, og koble fra batteriet. 5. Snu maskinen rundt igjen. Koble strømadapteren og kablene til maskinen. Kapittel 6 Bytte ut enheter...
 • Page 142: Bytte Konfigurasjonsbatteriet

  Det kan være fare for eksplosjon hvis batteriet skiftes ut på feil måte. Konfigurasjonsbatteriet inneholder en liten mengde skadelige stoffer. Slik unngår du skade: • Du må bare bytte ut batteriet med et batteri som er anbefalt av Lenovo. • Hold batteriet borte fra ild.
 • Page 143 Installere konfigurasjonsbatteriet under tastaturet 1. Sett inn konfigurasjonsbatteriet (1). Koble deretter til kontakten(2). 2. Sett tastaturet på plass igjen. Du finner flere opplysninger om dette under “Bytte ut tastaturet” på side 130. 3. Sett batteriet på plass igjen. Du finner flere opplysninger om dette under “Bytte batteri” på side 119. 4.
 • Page 144: Bytte Ut Harddiskstasjonen

  Bytte ut harddiskstasjonen Skriv ut disse instruksjonene før du begynner. Du kan bytte ut harddiskstasjonen med en ny som du kan kjøpe fra din Lenovo-forhandler eller en markedsføringsrepresentant. Les disse forutsetningene før du bytter du ut harddisken: Merk: Du bør bare bytte ut platelageret hvis du skal oppgradere eller reparere det. Kontaktene og sporet på...
 • Page 145 5. Fjern harddisken ved å dra ut flippen. 6. Ta av avstandsskinnene på sidene av harddisken. 7. Fest sideskinnene til den nye harddisken. Kapittel 6 Bytte ut enheter...
 • Page 146 8. Sett inn harddisken i sporet. 9. Skyv harddisken skikkelig på plass. 10. Sett på plass dekselet til sporet (1) og stram skruen (2). Brukerhåndbok...
 • Page 147 11. Sett batteriet på plass igjen. Du finner flere opplysninger om dette under “Bytte batteri” på side 119. 12. Snu maskinen rundt igjen. Koble strømadapteren og kablene til maskinen. Kapittel 6 Bytte ut enheter...
 • Page 148: Bytte Ut Tastaturet

  Bytte ut tastaturet Skriv ut disse instruksjonene før du begynner. Følg fremgangsmåtene nedenfor hvis du skal bytte ut tastaturet med et nytt tastatur (tilleggsutstyr). Forutsetninger for prosedyren FARE Under tordenvær må du ikke koble telefonledningen til eller fra vegguttaket. FARE Strøm fra elektriske kabler, telefonledninger og kommunikasjonskabler er farlig.
 • Page 149 5. Fjern de to skruene som holder tastaturet på plass. 6. Snu datamaskinen rundt og åpne skjermen. 7. Skyv hardt slik pilen viser (1) for å løsne forsiden av tastaturet. Tastaturet blir åpnet litt (2). Kapittel 6 Bytte ut enheter...
 • Page 150 8. Løft tastaturet forsiktig opp til du ser hvordan det er tilkoblet. Hold tastaturet over maskinen og koble fra kontakten (1). Nå er tastaturet fjernet (2). Sette på plass tastaturet 1. Koble til kontakten. Brukerhåndbok...
 • Page 151 2. Sett inn tastaturet. Pass på at de bakre kantene på tastaturet ligger under rammen, slik pilene viser. 3. Skyv tastaturet slik pilene viser. 4. Lukk skjermen på maskinen og snu maskinen opp ned. Sett på plass de to skruene. Kapittel 6 Bytte ut enheter...
 • Page 152 5. Sett på plass dekselet til minnesporet (1), lukk dekselet (2) og stram de to skruene (3). 6. Sett batteriet på plass igjen. Du finner flere opplysninger om dette under “Bytte batteri” på side 119. 7. Snu maskinen rundt igjen. Koble strømadapteren og kablene til maskinen og slå den på. Brukerhåndbok...
 • Page 153: Bytte Ut Minne

  Du kan kjøpe riktig minnetype hos din Lenovo-forhandler eller Lenovo-representant. Maskinen har to minnespor. Du finner et spor under tastaturet og et annet på undersiden av maskinen. Følg denne fremgangsmåten når du skal bytte ut SO-DIMM-modulen:...
 • Page 154 4. Løsne de to skruene på dekselet til minnesporet (1), og ta av dekselet (2). Hvis det allerede finnes SO-DIMM-modul i minnesporet, fjerner du den for å gjøre plass til den nye modulen ved å trykke ut på klemmene på begge sider av kontakten samtidig (1). Ta vare på den for senere bruk (2).
 • Page 155 6. Plasser hakket på SO-DIMM-modulen mot kontaktkanten, sett SO-DIMM-modulen 20 inn i kontakten med en vinkel på omtrent 20 grader (1), og trykk modulen på plass (2). 7. Vri SO-DIMM-modulen til den smekker på plass. 8. Kontroller at SO-DIMM-modulen sitter fast i sporet og ikke er lett å flytte på. 9.
 • Page 156 4. Fjern tastaturet. Du finner flere opplysninger om dette under “Bytte ut tastaturet” på side 130. 5. Hvis det allerede finnes en SO-DIMM-modul i minnesporet, fjerner du den for å gjøre plass til den nye modulen. Du fjerner modulen ved å trykke ut på klemmene på begge sider av kontakten samtidig. Ta vare på...
 • Page 157: Øke Eller Bytte Ut Minnet (W520)

  9. Kontroller at SO-DIMM-modulen sitter fast i sporet og ikke er lett å flytte på. 10. Sett tastaturet på plass igjen. Du finner flere opplysninger om dette under “Bytte ut tastaturet” på side 130. 11. Sett inn igjen batteriet (du finner flere opplysninger i “Bytte batteri” på side 119), snu maskinen tilbake og koble kablene til igjen.
 • Page 158 Hvis du installerer en SO-DIMM-modul som ikke støttes av maskinen, kan det hende at maskinen gir fra seg et lydsignal, ikke starter eller fungerer på feil måte. Du kan kjøpe riktig minnetype hos din Lenovo-forhandler eller Lenovo-representant. Øke minnet Maskinen har fire minnespor.
 • Page 159 4. Løsne de to skruene på dekselet til minnesporet (1), og ta av dekselet (2). Hvis et av eller begge sporene er tomme, går du videre til trinn 5. Hvis alle sporene er opptatt, kontrollerer du sporet på undersiden av tastaturet. Gå til “Tilføye minne til sporet under tastaturet”...
 • Page 160 Merk: Hvis begge sporene er tomme, må du sørge for at du installerer minnemodulen i sporet som er merket med “SLOT-0”. Merk: Maskinen din ser kanskje litt annerledes ut enn den som blir vist i denne illustrasjonen. 6. Kontroller at SO-DIMM-modulen sitter fast i sporet og ikke er lett å flytte på. 7.
 • Page 161 Hvis det nederste minnesporet er tomt, går du videre til trinn 5. Hvis begge sporene er opptatt, finner du mer informasjon på ThinkPad-nettstedet på adressen http://www.lenovo.com/. 5. For å få tilgang til det nederste sporet må du fjerne SO-DIMM-modulen som allerede er installert i det øverste sporet.
 • Page 162 7. Ta frem SO-DIMM-modulen som opprinnelig var installert i den øverste kontakten. Plasser hakket på SO-DIMM-modulen mot kontaktkanten, sett SO-DIMM-modulen (1) inn i den øverste kontakten med en vinkel på omtrent 20 grader, og trykk modulen på plass. Drei SO-DIMM-modulen (2) ned til den smekker på...
 • Page 163 5. Fjern SO-DIMM-modulen ved å trykke ut på klemmene på begge sidene av kontakten samtidig. Ta vare på den for senere bruk. 6. Finn hakket på kanten av SO-DIMM-modulen du installerer. NB!: For å unngå å skade SO-DIMM-modulen, må du ikke berøre kontaktkanten. Plasser hakket på...
 • Page 164 8. Sett på plass dekselet til minnesporet (1), lukk dekselet (2) og stram de to skruene (3). 9. Sett inn igjen batteriet (du finner flere opplysninger i “Bytte batteri” på side 119), snu maskinen tilbake og koble kablene til igjen. Bytte ut minne i sporet under tastaturet 1.
 • Page 165 7. Plasser hakket på SO-DIMM-modulen mot kontaktkanten til kontakten, sett inn SO-DIMM-modulen (1) i kontakten i en vinkel på omtrent 20 grader og trykk den på plass. Drei SO-DIMM-modulen (2) ned til den smekker på plass. Merk: Hvis du installerer en minnemodul i bare ett av de to minnesporene, må du installere den i det øverste sporet.
 • Page 166: Installere Og Bytte Ut Msata Solid State-Stasjonen

  Skriv ut disse instruksjonene før du begynner. Noen ThinkPad-modeller har en innebygd mSATA Solid State-stasjon. Du kan bytte ut mSATA Solid State-stasjonen med en ny som du kan kjøpe fra din Lenovo-forhandler eller en markedsføringsrepresentant. Les disse forutsetningene før du bytter du ut mSATA Solid State-stasjonen: Merknader: •...
 • Page 167 5. Fjern skruen (1). Kortet spretter opp (2). 6. Ta ut kortet. Kapittel 6 Bytte ut enheter...
 • Page 168 7. Juster kontaktkanten på en ny mSATA Solid State-stasjon mot den tilsvarende kontakten. Merknader: • Du kan også bytte ut mSATA Solid State-stasjonen med et trådløst PCI Express Mini-kort for trådløst WAN. • For å installere et nytt PCI Express Mini-kort ser du i “Installere og bytte ut PCI Express Mini-kort for trådløs WAN-tilkobling”...
 • Page 169: Installere Og Bytte Ut Pci Express Mini-Kortet For Trådløs Lan/Wimax-Tilkobling

  Installere og bytte ut PCI Express Mini-kortet for trådløs LAN/WiMAX-tilkobling Skriv ut disse instruksjonene før du begynner. Maskinen har et PCI Express Mini-kortspor for tilkobling til et trådløst LAN/WiMAX. Hvis du skal skifte ut PCI Express Mini-kortet, må du lese gjennom forutsetningene nedenfor. Forutsetninger for prosedyren FARE Under tordenvær må...
 • Page 170 5. Hvis pakken med det nye kortet inneholder et verktøy for å fjerne kontakter, bruker du dette verktøyet til å koble kablene fra kortet. Hvis pakken ikke inneholder dette verktøyet, kobler du fra kablene ved å ta opp kontaktene med fingrene og trekke dem forsiktig ut. 6.
 • Page 171 7. Ta ut kortet. 8. Før kontaktkanten på det nye PCI Express Mini-kortet mot den tilsvarende kontakten i datamaskinen. Merk: Hvis det nye PCI Express Mini-kortet har to kontakter, som vist i den neste illustrasjonen, legger du den hvite kabelen i kabelposen. Kapittel 6 Bytte ut enheter...
 • Page 172 9. Drei kortet til du kan smekke det på plass ved å trykke på oversiden av kontaktene (1), og fest kortet med de to skruene (2). 10. Koble kablene til det nye PCI Express Mini-kortet. Pass på at du kobler den grå kabelen til kontakten som er merket “MAIN”...
 • Page 173 3. Ta ut batteriet. Du finner flere opplysninger om dette under “Bytte batteri” på side 119. 4. Fjern tastaturet. Du finner flere opplysninger om dette under “Bytte ut tastaturet” på side 130. 5. Hvis pakken med det nye kortet inneholder et verktøy for å fjerne kontakter, bruker du dette verktøyet til å...
 • Page 174 7. Ta ut kortet. 8. Før kontaktkanten på det nye PCI Express Mini-kortet mot den tilsvarende kontakten i datamaskinen. Merk: Hvis det nye PCI Express Mini-kortet har to kontakter, som vist i den neste illustrasjonen, legger du den hvite kabelen i kabelposen. Brukerhåndbok...
 • Page 175 9. Drei kortet til du kan smekke det på plass ved å trykke på oversiden av kontaktene (1), og fest kortet med de to skruene (2). 10. Koble kablene til det nye PCI Express Mini-kortet. Pass på at du kobler den grå kabelen til kontakten som er merket “TR1”...
 • Page 176: Installere Og Bytte Ut Pci Express Mini-Kort For Trådløs Wan-Tilkobling

  Installere og bytte ut PCI Express Mini-kort for trådløs WAN-tilkobling Skriv ut disse instruksjonene før du begynner. Noen ThinkPad-modeller har et PCI Express Mini-kortspor for tilkobling til et trådløst WAN. Hvis du skal skifte ut PCI Express Mini-kortet, må du lese gjennom forutsetningene nedenfor. Forutsetninger for prosedyren FARE Under tordenvær må...
 • Page 177 6. Fjern de to skruene (1). Kortet spretter opp (2). 7. Ta ut kortet. Kapittel 6 Bytte ut enheter...
 • Page 178 8. Før kontaktkanten på det nye PCI Express Mini-kortet mot den tilsvarende kontakten. Merknader: • Du kan også bytte ut PCI Express Mini-kortet for trådløst WAN med en mSATA Solid State-stasjon. • For å installere en ny mSATA Solid State-stasjon ser du i “Installere og bytte ut mSATA Solid State-stasjonen”...
 • Page 179 10. Koble kablene til det nye PCI Express Mini-kortet. 11. Sett tastaturet på plass igjen. Du finner flere opplysninger om dette under “Bytte ut tastaturet” på side 130. 12. Sett batteriet på plass igjen. Du finner flere opplysninger om dette under “Bytte batteri” på side 119. 13.
 • Page 180: Bytte Ut Sim-Kortet

  Bytte ut SIM-kortet Skriv ut disse instruksjonene før du begynner. Det er mulig at maskinen må ha et SIM-kort (Subscriber Identification Module) for å kunne opprette trådløse WAN-tilkoblinger (Wide Area Network). Avhengig av hvilket land maskinen ble kjøpt i, er det mulig at SIM-kortet allerede er installert i maskinen eller at det ble levert med maskinen.
 • Page 181 5. Sett SIM-kortet inn i sporet. Merk: Kontroller at SIM-kortet blir satt helt inn i sporet. 6. Sett inn igjen batteriet (du finner flere opplysninger i “Bytte batteri” på side 119), snu maskinen tilbake og koble kablene til igjen. Kapittel 6 Bytte ut enheter...
 • Page 182: Bytte Ut Solid State-Stasjonen

  Bytte ut Solid State-stasjonen Skriv ut disse instruksjonene før du begynner. Du kan bytte ut Solid State-stasjonen (SSD) med en ny som du kan kjøpe fra din Lenovo-forhandler eller en markedsføringsrepresentant. Les disse forutsetningene før du bytter du ut Solid State-stasjonen: Merk: Solid State-stasjonen bør bare tas ut hvis den trenger reparasjon.
 • Page 183 5. Fjern Solid State-stasjonen ved å trekke i flippen. 6. Ta av avstandsskinnene på sidene av Solid State-stasjonen. 7. Fest avstandsskinnene på sidene til en ny Solid State-stasjon. Kapittel 6 Bytte ut enheter...
 • Page 184 8. Sett inn Solid State-stasjonen i sporet. 9. Skyv Solid State-stasjonen på plass. 10. Sett på plass dekselet til sporet (1) og stram skruen (2). Brukerhåndbok...
 • Page 185 11. Sett batteriet på plass igjen. Du finner flere opplysninger om dette under “Bytte batteri” på side 119. 12. Snu maskinen rundt igjen. Koble strømadapteren og kablene til maskinen. Kapittel 6 Bytte ut enheter...
 • Page 186: Bytte Ultrabay-Enheten

  Bytte Ultrabay-enheten Skriv ut disse instruksjonene før du begynner. Slik bytter du ut Ultrabay-enheten: 1. Slå av maskinen. Koble deretter strømadapteren og alle kablene fra maskinen. 2. Lås opp brønnlåsen (1) ved å skyve den mot toppen. Hold brønnlåsen i opplåst posisjon samtidig som du skyver utløsermekanismen (2) til venstre.
 • Page 187: Kapittel 7. Utvidelser

  Tilleggsutstyr omfatter minne, lagerplass, nettverkskort, dokkstasjoner og utvidelsesenheter, batterier, strømadaptere, skrivere, skannere, tastatur, mus og så videre. Du kan kontakte Lenovo hele døgnet, 7 dager i uken ved å koble deg til nettet. Det eneste du trenger er Internett-tilkobling og et kredittkort.
 • Page 188: Utføre Et Varmbytte

  2. Lås opp brønnlåsen (1) ved å skyve den mot toppen. Hold brønnlåsen i opplåst posisjon samtidig som du skyver utløsermekanismen (2) til venstre. Trekk ut Ultrabay-enheten (3). 3. Sett inn den nye enheten i brønnen og trykk den ordentlig på plass i kontakten. Merk: Hvis det er definert et harddiskpassord for en harddiskstasjon, kan du ikke varmbytte stasjonen.
 • Page 189 1. Lås opp brønnlåsen (1) ved å skyve den mot toppen. Hold brønnlåsen i opplåst posisjon samtidig som du skyver utløsermekanismen (2) til venstre. Trekk ut Ultrabay-enheten (3). Merk: Maskinen starter igjen etter sovemodus (hvilemodus) og viser tilleggsvinduet. Deretter går maskinen automatisk i sovemodus igjen.
 • Page 190: Sette Inn Harddisken I Harddiskadapteren

  2. Sett inn den nye enheten i brønnen og trykk den ordentlig på plass i kontakten. 3. Trykk på Fn-tasten for å gjenoppta normal drift igjen. Sette inn harddisken i harddiskadapteren Med ThinkPad Serial Hard Drive Bay Adapter III (harddiskadapter), som kan kjøpes som tilleggsutstyr, kan du oppgradere kapasiteten til maskinen ved å...
 • Page 191 3. Sett inn harddisken med etiketten opp slik det er vist nedenfor: Merk: Hvis harddisken har en stropp, må du passe på at stroppen ikke ligger under harddisken. 4. Koble harddisken til kontakten. Kapittel 7 Utvidelser...
 • Page 192: Sette Inn Harddiskadapteren I Brønnen

  5. Lukk harddiskstopperen. Merknader: • Pass på at harddisken er satt ordentlig inn i harddiskadapteren. • Ikke trykk for hardt på dekselet. Du kan skade harddisken eller adapteren. • Du kan ikke sette en harddisk som er for andre ThinkPad Series-maskiner, inn i denne ThinkPad Serial Hard Drive Bay Adapter III.
 • Page 193: Thinkpad Port Replicator Series 3, Thinkpad Mini Dock Series 3, Thinkpad Mini Dock Plus Series 3 Og Thinkpad Mini Dock Plus Series 3 (170 W)

  Når du setter inn harddiskadapteren i brønnen, må du passe på at du setter den ordentlig inn. Hvis du vil sikre harddiskadapteren ekstra godt, kan du sette inn en sekskantskrue (levert med enheten) i skruehullet. ThinkPad Port Replicator Series 3, ThinkPad Mini Dock Series 3, ThinkPad Mini Dock Plus Series 3 og ThinkPad Mini Dock Plus Series 3 (170 W) Etter at du har koblet maskinen til ThinkPad Port Replicator Series 3, ThinkPad Mini Dock Series 3, ThinkPad...
 • Page 194: Sett Forfra

  Sett forfra ThinkPad Port Replicator Series 3 Strømbryteren bruker du til å slå maskinen på og av. Utløserknappen løser ut datamaskinen fra ThinkPad Port Replicator Series 3 når den blir trykket på. Justeringsskinnen er en anordning som brukes til å justere maskinens dokkontakt når du kobler til ThinkPad Port Replicator Series 3.
 • Page 195 ThinkPad Mini Dock Series 3 Strømbryteren bruker du til å slå maskinen på og av. Strømlåsindikatoren lyser når systemlåsnøkkelen er i låst stilling. Når systemlåsnøkkelen er i låst stilling, er utløserknappen på ThinkPad Mini Dock Series 3 låst, og du kan ikke koble til eller fjerne maskinen. Dokklampen lyser når maskinen er dokket.
 • Page 196 ThinkPad Mini Dock Plus Series 3 og ThinkPad Mini Dock Plus Series 3 (170 W). Strømbryteren bruker du til å slå maskinen på og av. Strømlåsindikatoren lyser når systemlåsnøkkelen er i låst stilling. Når systemlåsnøkkelen er i låst posisjon, er utløserknappen på ThinkPad Mini Dock Plus Series 3 eller ThinkPad Mini Dock Plus Series 3 (170 W) låst, og du kan ikke koble til eller fjerne maskinen.
 • Page 197: Sett Bakfra

  Sett bakfra ThinkPad Port Replicator Series 3 Strømkontakten brukes til å koble til strømadapteren. Ethernet-kontakten brukes til å koble ThinkPad Port Replicator Series 3 til et Ethernet-lokalnett. Lampen på kontakten er den samme som på maskinen. Merknader: • Du kan ikke bruke en Token Ring-kabel til denne kontakten. •...
 • Page 198 ThinkPad Mini Dock Series 3 Strømkontakten brukes til å koble til strømadapteren. Skjermkontakten brukes til å koble til en skjermenhet. DVI-kontakten (Digital Visual Interface) brukes til å koble til en skjerm som støtter Single-Link DVI. Merk: DVI-kontakten gir bare digitalt grensesnitt. Kontakten kan bare brukes på en maskin som støtter DVI bare via dokking.
 • Page 199 ThinkPad Mini Dock Plus Series 3 og ThinkPad Mini Dock Plus Series 3 (170 W). Skjermkontakten brukes til å koble til en skjermenhet. DVI-kontakten (Digital Visual Interface) brukes til å koble til en skjerm som støtter Single-Link DVI. Merk: DVI-kontakten gir bare digitalt grensesnitt. Kontakten kan bare brukes på en maskin som støtter DVI bare via dokking.
 • Page 200 Merk: Hvis du kobler datamaskinen til ThinkPad Mini Dock Plus Series 3 eller ThinkPad Mini Dock Plus Series 3 (170 W) og bruker en kontakt for ekstern skjerm, må du bruke kontakten på ThinkPad Mini Dock Plus Series 3 eller ThinkPad Mini Dock Plus Series 3 (170 W), og ikke den på datamaskinen. Når du kobler en mekanisk lås til nøkkelhullet for sikkerhetslås, blir utløserknappen låst, slik at maskinen ikke kan fjernes fra ThinkPad Mini Dock Plus Series 3 eller ThinkPad Mini Dock Plus Series 3 (170 W).
 • Page 201: Koble Til En Thinkpad Port Replicator Series 3, Thinkpad Mini Dock Series 3, Thinkpad Mini Dock Plus Series 3 Eller Thinkpad Mini Dock Plus Series 3 (170 W)

  Koble til en ThinkPad Port Replicator Series 3, ThinkPad Mini Dock Series 3, ThinkPad Mini Dock Plus Series 3 eller ThinkPad Mini Dock Plus Series 3 (170 W) Slik kobler du maskinen fra ThinkPad Port Replicator Series 3, ThinkPad Mini Dock Series 3, ThinkPad Mini Dock Plus Series 3 eller ThinkPad Mini Dock Plus Series 3 (170 W): Illustrasjonene nedenfor gjelder ThinkPad Mini Dock Series 3, ThinkPad Mini Dock Plus Series 3 eller ThinkPad Mini Dock Plus Series 3 (170 W).
 • Page 202 2. Trykk på knappen på ThinkPad Mini Dock Series 3, ThinkPad Mini Dock Plus Series 3 eller ThinkPad Mini Dock Plus Series 3 (170 W) (1). Skyv justeringsskinnen i retningen som pilen viser (2). 3. Sett maskinen på plattformen på ThinkPad Mini Dock Series 3, ThinkPad Mini Dock Plus Series 3 eller ThinkPad Mini Dock Plus Series 3 (170 W), og pass på...
 • Page 203 • Hvis datamaskinen og ThinkPad Port Replicator Series 3, ThinkPad Mini Dock Series 3, ThinkPad Mini Dock Plus Series 3 eller ThinkPad Mini Dock Plus Series 3 (170 W) er koblet til separate strømadaptere, går maskinen først over til batterimodus og deretter til nettstrømmodus. •...
 • Page 204: Koble Fra En Thinkpad Port Replicator Series 3, Thinkpad Mini Dock Series 3, Thinkpad Mini Dock Plus Series 3 Eller Thinkpad Mini Dock Plus Series 3 (170 W)

  Koble fra en ThinkPad Port Replicator Series 3, ThinkPad Mini Dock Series 3, ThinkPad Mini Dock Plus Series 3 eller ThinkPad Mini Dock Plus Series 3 (170 W) Slik kobler du maskinen fra ThinkPad Mini Dock Series 3, ThinkPad Mini Dock Plus Series 3 eller ThinkPad Mini Dock Plus Series 3 (170 W): 1.
 • Page 205 Merknader: • Hvis maskinen er i bruk, må du kontrollere at den har fullført operasjoner som bruker enheter som er koblet til en USB-kontakt. Kontroller også at eventuelle forbindelser til Ethernet er stoppet. • Kontroller at batteriet er oppladet. 1. Sørg for at alle utskyvbare enheter som er koblet til ThinkPad Port Replicator Series 3, stoppes. 2.
 • Page 206: Sikkerhetsfunksjon

  Plus Series 3 (170 W)og kobler til en mekanisk lås, blir utløserknappen ikke låst. Du låser utløserknappen med systemlåsnøkkelen. Lenovo selger ikke slike mekaniske låser. Du må eventuelt kjøpe en hos en annen leverandør. Du er ansvarlig for vurdering, valg og implementering av låsen og sikkerhetsfunksjonen. Lenovo verken kommenterer, vurderer eller gir garantier for funksjonaliteten, kvaliteten eller ytelsen til låser og sikkerhetsfunksjoner.
 • Page 207 Slik kobler du en mekanisk lås til ThinkPad Mini Dock Series 3: Slik kobler du en mekanisk lås til ThinkPad Port Replicator Series 3: Kapittel 7 Utvidelser...
 • Page 208: Bruke Systemlåsnøkkelen

  Bruke systemlåsnøkkelen Systemlåsnøkkelen har to posisjoner: opplåst og låst. Når systemlåsnøkkelen er i låst posisjon, er utløserknappen på ThinkPad Mini Dock Series 3, ThinkPad Mini Dock Plus Series 3 eller ThinkPad Mini Dock Plus Series 3 (170 W) låst, og du kan ikke fjerne maskinen. Låslampen lyser når utløserknappen er låst.
 • Page 209: Kapittel 8. Avansert Konfigurering

  Microsoft Windows, må du ikke endre den opprinnelige innstillingen for UEFI/Legacy Boot i ThinkPad Setup. Innstillingen for UEFI/Legacy Boot må være den samme som den var da Windows OS-bildet ble installert. Ellers vil du få en feilmelding. Bruk en av disse kodene for land eller region under installeringen: © Copyright Lenovo 2011...
 • Page 210: Installere Windows 7

  Merk: Hvis du ikke finner tilleggsfilene, enhetsdriverne og programvaren du trenger, på harddisken, eller hvis du vil motta oppdateringer og de nyeste opplysningene om dem, kan du gå til http://www.lenovo.com/ThinkPadDrivers. Installere registeroppdateringer for Windows 7 Installer disse registeroppdateringene (Registry Patches): •...
 • Page 211: Installere Windows Vista

  For å installere disse registeroppdateringene går du til: http://support.lenovo.com Installere Windows 7-oppdateringsmodul Oppdateringsmodulene til Windows 7 ligger i denne katalogen: C:\SWTOOLS\OSFIXES\. Navnet på hver undermappe er nummeret på en oppdateringsmodul. Hvis du vil ha informasjon om oppdateringsmodulene, besøker du hjemmesiden til Microsoft Knowledge Base på adressen http://support.microsoft.com/, oppgir nummeret på...
 • Page 212: Installere Windows Xp

  Merk: Hvis du ikke finner tilleggsfilene, enhetsdriverne og programvaren du trenger, på harddisken, eller hvis du vil motta oppdateringer og de nyeste opplysningene om dem, kan du gå til http://www.lenovo.com/ThinkPadDrivers. Installere registeroppdateringer for Windows Vista Installer disse registeroppdateringene (Registry Patches): •...
 • Page 213 Merk: Hvis du ikke finner tilleggsfilene, enhetsdriverne og programvaren du trenger på harddisken, eller hvis du vil motta oppdateringer og de nyeste opplysningene om dem, kan du gå til ThinkPad-nettstedet på: http://www.lenovo.com/ThinkPadDrivers Hvis maskinen ikke har en diskettstasjon, kan du installere Intel Rapid Storage Technology Driver ved å følge denne alternative fremgangsmåten: Merknader: •...
 • Page 214 Windows XP Service Pack 3 eller du kan laste den ned fra enten Microsoft Download Center eller Microsoft Windows Update. 11. Gå til Lenovos nettsted på: http://www.lenovo.com/ThinkPadDrivers 12. Last ned Intel Rapid Storage Technology-driveren fra nettstedet. 13. Kjør Intel Rapid Storage Technology-driveren. Det gjør du ved å gå til C:\DRIVERS\IRST\SATA\PREPARE og dobbeltklikke på...
 • Page 215: Installere Enhetsdrivere

  USB 3.0-driverprogramvaren før du kan bruke USB 3.0. Gjør slik: Windows 7 og Windows Vista 1. Gå til Lenovos nettsted på http://www.lenovo.com/ThinkPadDrivers. Når du kommer til dette nettstedet, finner du modellen din og viser linkene til driverne. 2. Velg USB 3.0-driveren for 32-bit eller 64-bit og pakk den ut på den lokale harddisken.
 • Page 216 Merk: Hvis du ikke finner denne katalogen på harddisken eller Solid State-stasjonen, laster du ned ThinkPad-skjermfilen (Monitor File) for Windows 2000/XP/Vista/7 fra nettstedet for ThinkPad på: http://www.lenovo.com/ThinkPadDrivers Merk: Før du installerer denne filen, må du kontrollere at skjermdriveren er installert.
 • Page 217: Thinkpad Setup

  15. Klikk på OK på flippen Skjerm. 16. Klikk på OK, og lukk vinduet Skjerminnstillinger. Windows XP 1. Høyreklikk på skrivebordet og velg Egenskaper på hurtigmenyen. 2. Velg flippen Innstillinger. 3. Klikk på flippen Avansert. 4. Velg flippen Skjerm. 5. Velg Plug and Play-skjerm fra listen over skjermtyper. 6.
 • Page 218: Menyen Config

  Et eksempel på ThinkPad Setup-menyen vises under: 4. Bruk piltastene til å flytte til posten du vil endre. Når du har uthevet den posten du vil velge, trykker du på Enter. Det blir vist en undermeny. 5. Gjør de nødvendige endringene. Hvis du vil endre verdien for en post, trykker du på +/-. Hvis innstillingen har en undermeny, får du den frem ved å...
 • Page 219: Menyen Date/Time

  ® • Intel AMT: Definer Intel AMT-relaterte funksjoner. Menyen Date/Time Hvis du vil stille inn dato og klokkeslett på maskinen, velger du Date/Time på ThinkPad Setup-menyen. Denne undermenyen blir vist: • System Date • System Time Slik endrer du dato og klokkeslett: 1.
 • Page 220: Menyen Startup

  Merknader: • Hard Disk 1 er harddisken som er innebygd i maskinen. • Hard Disk 2 blir bare vist på undermenyen Password hvis det er installert en harddisk i Serial Ultrabay Enhanced-brønnen. Merk: Du kan installere en 9,5 mm tykk Serial Ultrabay Slim-enhet eller en 12,7 mm tykk Serial Ultrabay Enhanced-enhet i Serial Ultrabay Enhanced-brønnen.
 • Page 221 • Du kan bruke Network Boot til å angi hvilken oppstartsenhet som skal ha høyest prioritet og kjøres med Wake on LAN. Dette brukes vanligvis av nettverksansvarlige i bedriftsnettverk for å få ekstern tilgang til datamaskinen din. Les “Undermenyen Network Boot” på side 203. 2.
 • Page 222: Menyen Restart

  • Boot Mode: Aktiver eller deaktiver diagnostisk oppstartsmodus. • Option Key Display: Velg om du vil at Option Key-meldingen skal vises når systemet startes. • Boot device List F12 Option: Velg om det skal vises en popupliste over oppstartsenheter. • Boot Order Lock: Aktiver eller deaktiver låsing av prioritetsrekkefølgen for oppstart. Menyen Restart Hvis du må...
 • Page 223 Tabell 8. Alternativer på Config-menyen (fortsettelse) Menyvalg Undermenyvalg Valg Kommentarer Merk: Wake On LAN-funksjonen fungerer ikke hvis det er definert et harddiskpassord. Ethernet LAN Option ROM • Disabled Last inn Ethernet LAN Option ROM for å gjøre det • Enabled mulig å...
 • Page 224 Tabell 8. Alternativer på Config-menyen (fortsettelse) Menyvalg Undermenyvalg Valg Kommentarer Keyboard/Mouse TrackPoint • Disabled Aktiver eller deaktiver innebygd TrackPoint. • Enabled Merk: Velg “Disabled” hvis du foretrekker å bruke en ekstern mus. Touch Pad • Disabled Aktiver eller deaktiver innebygd pekeplate. •...
 • Page 225 Tabell 8. Alternativer på Config-menyen (fortsettelse) Menyvalg Undermenyvalg Valg Kommentarer • Off Hvis du velger “On”, er NumLock alltid aktivert. Hvis du velger “Off”, er NumLock alltid deaktivert. Merk: Power-On NumLock vises hvis du velger “Synchronized” for ThinkPad NumLock. Display Boot Display Device Velg skjermenheten som •...
 • Page 226 Tabell 8. Alternativer på Config-menyen (fortsettelse) Menyvalg Undermenyvalg Valg Kommentarer ® Power Intel SpeedStep • Disabled Velg modusen for Intel technology (Intel SpeedStep-teknologien • Enabled SpeedStep mounted ved kjøring. models only) Mode for AC Maximum Performance: • Maximum Performance Alltid høyeste hastighet •...
 • Page 227 Tabell 8. Alternativer på Config-menyen (fortsettelse) Menyvalg Undermenyvalg Valg Kommentarer Hvis du velger “Disabled”, blir systemet ikke slått på eller gjenopptatt når nettstrøm kobles til. Beep and Alarm Power Control Beep • Disabled Hvis denne funksjonen er aktivert, avgir maskinen et •...
 • Page 228 Tabell 8. Alternativer på Config-menyen (fortsettelse) Menyvalg Undermenyvalg Valg Kommentarer Intel AMT Intel AMT Control • Disabled Hvis du velger “Enabled”, blir Intel AMT (Active • Enabled Management Technology) konfigurert og flere konfigureringspunkter vist i MEBx (Management Engine BIOS Extension) Setup.
 • Page 229 Tabell 9. Alternativer på Security-menyen (fortsettelse) Menyvalg Undermenyvalg Valg Kommentarer Internal Only er valgt, brukes den interne fingeravtrykkleseren uansett. Security Mode • Normal Hvis fingeravtrykkautentiseringen • High mislykkes, kan du likevel starte maskinen ved å skrive inn et passord. Hvis du har valgt “Normal”, skriver du inn et oppstartspassord eller passord for...
 • Page 230 Tabell 9. Alternativer på Security-menyen (fortsettelse) Menyvalg Undermenyvalg Valg Kommentarer • CMOS-rapportering: CMOS-data • NVRAM-rapportering: Sikkerhetsdata lagret i Asset ID • SMBIOS-rapportering: SMBIOS-data Clear Security Chip • Enter Slett krypteringsnøkkelen. Merk: Denne funksjonen blir bare vist hvis du velger “Active” for sikkerhetsbrikken.
 • Page 231 Tabell 9. Alternativer på Security-menyen (fortsettelse) Menyvalg Undermenyvalg Valg Kommentarer Virtualization Intel Virtualization • Disabled Hvis du velger Technology “Enabled”, kan en • Enabled VMM (Virtual Machine Monitor) bruke ekstra maskinvarefunksjoner fra Intel Virtualization-teknologi. Intel VT-d Feature • Disabled Intel VT-d er Intel Virtualization-teknologi •...
 • Page 232 Tabell 9. Alternativer på Security-menyen (fortsettelse) Menyvalg Undermenyvalg Valg Kommentarer Integrated Camera • Disabled Hvis du velger “Enabled”, kan du bruke det integrerte • Enabled kameraet. Microphone • Disabled Hvis du velger “Enabled”, kan du bruke mikrofonen • Enabled (intern, ekstern eller linjeinngang).
 • Page 233: Oppdatere Systemets Uefi Bios

  Når du installerer programvare, maskinvare eller enhetsdrivere, får du i noen tilfeller beskjed om å oppdatere UEFI BIOS for at de nye funksjonene skal virke på riktig måte. Du kan oppdatere et UEFI BIOS ved å gå til nettstedet http://www.lenovo.com/ThinkPadDrivers, og følge instruksjonene på skjermen.
 • Page 234: Bruke Systemadministrasjon

  Bruke systemadministrasjon Denne delen er først og fremst beregnet på nettverksansvarlige. Maskinen er utformet for å gjøre administrasjonen mest mulig effektiv, slik at du kan bruke ressursene på andre områder. Administrasjonsfunksjonene, eller “Total Cost of Ownership” (TCO), gjør at du kan slå på maskinen, formatere harddisken, installere programvare (for eksempel Windows XP med bruker- og systemadministrasjonsprogrammer) fra en fjerntilkoblet konsoll og starte opp og bruke maskinen som en vanlig PC.
 • Page 235: Definere Administrasjonsfunksjoner

  Gjenoppta ved oppringing Hvis maskinen er koblet til en telefonlinje og Gjenoppta ved oppringing er valgt, starter maskinen fra sovemodus (hvilemodus) ved oppringing. Slik klargjør du maskinen for å starte fra sovemodus (hvile-/ventemodus): Windows 7 og Windows Vista: 1. Klikk på Start og deretter på Kontrollpanel. 2.
 • Page 236 Konfigurere i ThinkPad Setup. Hvis du vil aktivere eller deaktivere Wake on LAN, går du til hovedmenyen til ThinkPad Setup-menyen. Hvis maskinen din ikke må administreres av den nettverksansvarlige, kan du deaktivere Wake on LAN. Slik stiller du inn denne funksjonen: 1.
 • Page 237: Kapittel 9. Forhindre Problemer

  9. Lag en profil for maskinen på http://support.lenovo.com, slik at du kan bli informert om nye drivere og andre oppdateringer. 10. Hold deg oppdatert om drivere for maskinvare som ikke er fra Lenovo. Det kan være lurt å lese versjonsmerknadene for enhetsdriverne før du oppdaterer dem, i tilfelle det finnes kjente problemer med kompatibilitet eller andre ting.
 • Page 238: Sørge For At Enhetsdriverne Er Oppdatert

  Henter de nyeste enhetsdriverne ved hjelp av System Update Programmet System Update hjelper deg med å holde programvaren på systemet oppdatert. Oppdateringspakker lagres på Lenovo-servere og kan lastes ned fra Lenovos nettsted for support. Oppdateringspakker kan inneholde programmer, enhetsdrivere, UEFI BIOS-flash eller programvareoppdateringer.
 • Page 239: Vedlikehold Av Maskinen

  Vedlikehold av maskinen Selv om maskinen skal være driftssikker i normale arbeidsmiljøer, må du bruke sunn fornuft når du behandler den. Hvis du følger disse viktige rådene, vil du få mest mulig glede og nytte av maskinen din. Vær forsiktig med hvor og hvordan du arbeider •...
 • Page 240 Bruk passord på en fornuftig måte • Husk passordene dine. Hvis du glemmer et passord for systemansvarlig eller harddiskpassord, kan ikke Lenovo nullstille det for deg, og du må bytte ut hovedkortet, harddisken eller Solid State-stasjonen. Behandling av fingeravtrykkleseren Fingeravtrykkleseren kan bli skadet eller slutte å virke, hvis du •...
 • Page 241: Rengjøre Dekselet På Maskinen

  Tips om hvordan du bruker det innebygde modemet • Maskinmodemet kan bare bruke et analogt telefonnett eller offentlig telefonnett (PSTN). Ikke koble modemet til hustelefonsentraler (PBX) eller andre digitale interne linjer. Det kan skade modemet. Analoge telefonlinjer brukes ofte i private hjem, mens digitale telefonlinjer finnes i mange hoteller og offentlige bygninger.
 • Page 242 Brukerhåndbok...
 • Page 243: Kapittel 10. Feilsøke Maskinproblemer

  Hvis programmet Lenovo ThinkVantage Toolbox er tilgjengelig på datamaskinen, kan du kjøre programmet på én av følgende måter: • For Windows 7: Klikk på Start ➙ Kontrollpanel ➙ System og sikkerhet ➙ Lenovo – systemhelse og feilsøking. © Copyright Lenovo 2011...
 • Page 244: Problemløsing

  • Windows XP og Windows Vista: Klikk på Start ➙ Alle programmer ➙ ThinkVantage ➙ Lenovo ThinkVantage Toolbox. Når programmet har startet opp, velger du en feilsøkingstest du vil kjøre. Hvis det dukker opp problemer, bortsett fra feilmeldinger, vil det også vises en veiledning som viser deg hvordan du fikser problemet.
 • Page 245: Unngå Søl På Tastaturet

  Merk: I de neste trinnene skal du fjerne komponenter som er følsomme overfor statisk elektrisitet. Pass på at du er jordet, og fjern alle strømkildene som er koblet til maskinen. Hvis du ikke er sikker på hvordan du skal fjerne komponentene, kontakter du Customer Support Center. 4.
 • Page 246 Løsning: Tilgang til EEPROM mislyktes. Lever maskinen til service. • Melding: 0188: Ugyldig informasjonsområde for RFID Serialization Løsning: EEPROM-kontrollsummen er feil (blokk 0 og 1). Systembordet må byttes, og boksens serienummer må installeres på nytt. Lever maskinen til service. • Melding: 0189: Ugyldig informasjonsområde for RFID-konfigurasjon Løsning: EEPROM-kontrollsummen er feil (blokk 4 og 5).
 • Page 247: Feil Uten Meldinger

  Løsning: ThinkVantage Active Protection-sensorene fungerer ikke riktig. Lever maskinen til service. • Melding: 2100: Søkefeil på HDD0 (hovedharddisk) Løsning: Harddisken virker ikke. Lever harddisken til service. • Melding: 2101: Søkefeil på HDD1 (Ultrabay-harddisk) Løsning: Harddisken virker ikke. Lever harddisken til service. •...
 • Page 248: Feil Ved Lydsignal

  1. Start Power Manager. 2. Klikk på flippen Strømplan (Strømoppsett i Windows XP) og velg Maksimal ytelse fra de forhåndsdefinerte strømplanene (strømoppsett i Windows XP). • Problem: Når jeg slår på maskinen, skjer det ikke noe på skjermen og maskinen piper ikke når den starter. Merk: Hvis du ikke er sikker på...
 • Page 249: Problemer Med Minne

  Tabell 11. Feil ved lydsignal (fortsettelse) Problem Løsning Fire sykluser med fire korte lydsignaler Det er problemer med sikkerhetsbrikken. Lever maskinen til service. Fem lydsignaler Det er problemer med systembordet (hovedkortet). Lever maskinen til service. Problemer med minne Skriv ut disse instruksjonene nå og oppbevar dem sammen med datamaskinen. Hvis minnet ikke fungerer på...
 • Page 250 Windows 7 og Windows Vista: 1. Klikk på Start. 2. Klikk på Kontrollpanel ➙ Maskinvare og lyd. 3. Klikk på Telefon- og modemalternativer. 4. Klikk på flippen Modemer. Navnet på modemet som er installert i maskinen, er uthevet. 5. Klikk på Egenskaper. 6.
 • Page 251 • Problem: Funksjonen Modem on Hold (MoH) virker ikke. Løsning: Bruk en telefonlinje som har funksjonen Call waiting og Caller ID. Disse funksjonene finnes ikke i alle land. Koble maskinen til et tilgangspunkt hos Internett-formidleren som er kompatibelt med MoH-funksjonen. Kontakt Internett-formidleren.
 • Page 252 3. Klikk på Telefon- og modemalternativer. 4. Klikk på flippen Modemer. Navnet på modemet som er installert i maskinen, er uthevet. 5. Klikk på Egenskaper. 6. Velg flippen Avansert. 7. Skriv +PQC=3 i feltet Ekstra initialiseringskommandoer:. 8. Klikk på OK for å lukke vinduet. Problemer med Ethernet •...
 • Page 253 • Problem: Hvis maskinen er en Gigabit Ethernet-modell og du bruker en hastighet på 1000 Mbps, blir forbindelsen brutt eller det oppstår feil. Løsning: – Bruk kategori 5-kabling og kontroller at nettverkskabelen er ordentlig tilkoblet. – Koble maskinen til en sentralenhet/svitsjer av typen 1000 BASE-T (ikke 1000 BASE-X). •...
 • Page 254 4. Velg flippen Avspilling. 5. Hvis du bruker hodetelefonprofilen (Headset), velger du Bluetooth Hands-free Audio og klikker på knappen Bruk standard. Hvis du bruker en AV-profil, velger du Stereo Audio og klikker på knappen Bruk standard. 6. Klikk på OK for å lukke lydvinduet. •...
 • Page 255 Hvis du er sikker på at enheten svarer, slår du av og deretter på Bluetootheller starter maskinen på nytt. Prøv å koble deg til på nytt. • Problem: Du kan ikke hente et visittkort fra den tilkoblede maskinen. Løsning: Kontroller at den tilkoblede maskinen har sitt eget standardprogram for visittkort, og at kortet er klart til kommunikasjon.
 • Page 256: Tastatur Og Pekeenheter

  1. Slå på Bluetooth ved å trykke på Fn+F5. 2. Klikk på Start ➙ Kontrollpanel. 3. Klikk på ikonet Ytelse og vedlikehold. 4. Klikk på ikonet System. 5. Klikk på flippen Maskinvare. 6. Klikk på knappen Enhetsbehandling. Vinduet Enhetsbehandling blir åpnet. 7.
 • Page 257: Skjerm- Og Multimedieenheter

  Merk: Du åpner UltraNav-enhetsinnstillingen ved å trykke på Fn+F8. Problemer med tastatur • Problem: En eller flere taster på tastaturet virker ikke. Løsning: Hvis en ekstern numerisk tastgruppe er tilkoblet, gjør du slik: 1. Slå av maskinen. 2. Koble fra den eksterne numeriske tastgruppen. 3.
 • Page 258 Merk: Hvis du bruker tastkombinasjonen Fn+F7 for å ta i bruk et presentasjonsoppsett, må du trykke på Fn+F7 minst tre ganger i tre sekunder for å få frem skjermbildet. – Hvis du bruker strømadapteren eller batteriet og statuslampen for batteriet er på (lyser grønt), trykker du på...
 • Page 259 9. Klikk på knappen Egenskaper. Hvis du blir spurt om et administratorpassord eller en bekreftelse, skriver du passordet eller gir bekreftelsen. Se i feltet “Enhetsstatus”, og kontroller at enheten virker på riktig måte. Hvis den ikke gjør det, klikker du på knappen Feilsøking. Windows XP: 1.
 • Page 260 Løsning: – Kontroller at informasjonen om skjermen er riktig. Gjør slik: Windows 7: 1. Høyreklikk på skrivebordet og klikk på Skjermoppløsning. Merk: Hvis datamaskinen ikke gjenkjenner den eksterne skjermen, klikker du på Gjenkjenn-knappen. 2. Klikk på ikonet for ønsket skjerm (Skjerm-2-ikonet er for den eksterne skjermen). 3.
 • Page 261 5. Klikk på Avanserte innstillinger. 6. Klikk på Skjerm. Kontroller at riktig skjermtype vises i skjerminformasjonsvinduet. Hvis det er riktig, klikker du på OK for å lukke vinduet. Hvis ikke, følger du fremgangsmåten nedenfor. 7. Hvis det vises flere skjermtyper, velger du Generisk PnP-skjerm eller Generisk ikke-PnP-skjerm. 8.
 • Page 262 Merk: Når du har trykt på Fn+F7, vil du måtte vente litt før bildet vises. 4. Høyreklikk på skrivebordet og klikk på Egenskaper for å åpne vinduet Egenskaper for Skjerm. 5. Klikk på flippen Innstillinger. 6. Klikk på Avansert. 7. Klikk på Skjerm. Kontroller at riktig skjermtype vises i skjerminformasjonsvinduet. Hvis det er riktig, klikker du på...
 • Page 263 6. Klikk på knappen Avanserte innstillinger. 7. Klikk på Skjerm. 8. Velg riktig oppdateringsfrekvens for skjermen. Windows XP: 1. Koble den eksterne skjermen til skjermkontakten. Koble deretter skjermen til en stikkontakt. 2. Slå på den eksterne skjermen og datamaskinen. 3. Trykk på Fn + F7 for å endre innstillingen for skjermtype til den eksterne skjermen. Merk: Når du har trykt på...
 • Page 264 7. Velg Oppløsning og Farger for primærskjermen. 8. Klikk på ikonet Skjerm-2 (for den eksterne skjermen). 9. Velg Oppløsning og Farger for sekundærskjermen. 10. Definer den relative posisjonen til hver skjerm ved å dra ikonet for skjermen. Du kan plassere skjermene som du vil i forhold til hverandre, men ikonene må...
 • Page 265 Problemer med lyd • Problem: Digitallyd eller MIDI-lyd avspilles ikke riktig. Løsning: Kontroller at den innebygde lydenheten er riktig konfigurert. Windows 7 og Windows Vista: 1. Klikk på Start ➙ Kontrollpanel. 2. Klikk på Maskinvare og lyd. 3. Klikk på Enhetsbehandling. Hvis du blir spurt om et administratorpassord eller en bekreftelse, skriver du passordet eller gir bekreftelsen.
 • Page 266 Merk: Du finner flere opplysninger om volumkontroll i Windows-hjelpen på systemet. • Problem: En volum- eller balansekontroll kan ikke flyttes. Løsning: Kontrollen er kanskje nedtonet. Det betyr at den har en fast posisjon som er bestemt av maskinvaren og ikke kan endres. •...
 • Page 267: Problemer Med Fingeravtrykkleser

  • Problem: Det er ingen lyd fra høyttaleren i MULTI-STREAM-modus i SmartAudio når du kobler en hodetelefon til datamaskinen (Windows 7). Løsning: Når hodetelefonen først er tilkoblet, blir strømmen omdirigert automatisk til den. Hvis du vil at lyden skal komme fra høyttalerne igjen, må du definere høyttalerne som standardenhet. Gjør slik: 1.
 • Page 268 3. Koble strømadapteren til maskinen og la den lade batteriet. Hvis du har Hurtiglader, kan du bruke den til å lade opp det fullstendig utladede batteriet. Hvis batteriet ikke blir fullt oppladet på 24 timer, må du bytte batteriet. • Problem: Maskinen slår seg av før batterilampen viser at batteriet er utladet, -eller- Maskinen er i drift etter at batterilampen viser at batteriet er utladet.
 • Page 269 • Utfør handlingene du blir anbefalt i “feilmeldingene” på side 227 for selvtesten Hvis du får en feilmelding mens operativsystemet laster inn skrivebordskonfigurasjonen etter at selvtesten er fullført, bør du sjekke følgende: 1. Gå til Lenovos nettsted for kundestøtte på http://support.lenovo.com, og søk etter feilmeldingen. Kapittel 10 Feilsøke maskinproblemer...
 • Page 270 2. Gå til startsiden for Microsofts kunnskapsbase på http://support.microsoft.com/, og søk etter feilmeldingen. Problemer med sovemodus (hvilemodus) og dvalemodus • Problem: Maskinen går uventet over i sovemodus (hvilemodus). Løsning: Hvis prosessoren blir for varm, blir maskinen automatisk satt i sovemodus (hvilemodus) for å kjøle ned maskinen og beskytte prosessoren og andre komponenter i maskinen.
 • Page 271: Lagringsstasjoner Og Andre Lagringsenheter

  Løsning: Kontroller om noe har blitt valgt for å forhindre at maskinen går over i sovemodus (hvilemodus) eller dvalemodus. Hvis maskinen forsøker å gå over i sovemodus (hvilemodus) og forespørselen blir avvist, er det mulig at enheten i USB-kontakten blir satt ut av funksjon. Hvis dette skjer, må du koble fra USB-enheten og koble den til igjen mens maskinen er på.
 • Page 272 Problemer med Solid State-stasjoner • Problem: Når du komprimerer filer eller mapper ved hjelp av datakomprimeringsfunksjonen i Windows, og deretter dekomprimerer filene, tar det lang tid å skrive til eller lese fra filene eller mappene. Løsning: Bruk diskdefragmenteringsverktøyet i Windows for å få raskere tilgang til dataene. Problemer med den optiske stasjonen •...
 • Page 273: Problemer Med Programvare

  4. Klikk på flippen Innspilling. 5. Fjern merkingen av boksen Aktiver CD-brenning på denne stasjonen. 6. Klikk OK. Du finner mer detaljert informasjon under Mer informasjon i Microsoft Knowledge Base-artikkel 826510. Gå inn på startsiden for Microsoft Knowledge på http://support.microsoft.com/, skriv inn nummeret på artikkelen du vil lese, i søkefeltet, og klikk deretter på...
 • Page 274 Problemer med USB (Universal Serial Bus) • Problem: En enhet som er koblet til USB-kontakten, virker ikke. Løsning: Åpne vinduet Enhetsbehandling. Kontroller at innstillingene for USB-enheten er riktige, og at ressurstildelingen i maskinen og installeringen av enhetsdriveren er riktig. Windows 7 og Windows Vista: 1.
 • Page 275: Kapittel 11. Få Kundestøtte

  Kapittel 11. Få kundestøtte Når du eier en ThinkPad-maskin, har du mer enn en kraftig, bærbar datamaskin. Dette kapittelet inneholder informasjon om når du kan kommunisere med Lenovo og hvilken metode som er best. • “Før du kontakter Lenovo” på side 257 •...
 • Page 276: Få Hjelp Og Service

  Lenovo på forskjellige måter. Dette emnet inneholder opplysninger om hvor du kan henvende deg hvis du vil ha mer informasjon om Lenovo og Lenovos produkter, hva du skal gjøre hvis det oppstår feil på maskinen din og hvem du skal ringe hvis maskinen må til service.
 • Page 277: Kjøpe Tilleggstjenester

  Dette omfattes ikke av garantien: • Utskifting eller bruk av deler som ikke er produsert for eller av Lenovo, eller deler som ikke har garanti Merk: Alle deler med garanti har en ID med 7 tegn i dette formatet: FRU XXXXXXX.
 • Page 278 Brukerhåndbok...
 • Page 279: Tillegg A. Regulatory Information

  • VDP-Sync Profile (bare Windows 7 og Windows Vista) Arbeidsmiljø og helse Integrerte trådløse kort avgir elektromagnetisk energi, som alle andre radioenheter. Energinivået som blir avgitt, er imidlertid mye lavere enn den elektromagnetiske energien som avgis av trådløse enheter som for eksempel mobiltelefoner. © Copyright Lenovo 2011...
 • Page 280: Plassering Av Trådløse Ultraconnect-Antenner

  Fordi integrerte trådløse kort opererer innenfor retningslinjene for standarder og anbefalinger om sikkerhet for radiofrekvenssignaler, mener Lenovo at disse kortene ikke innebærer noen risiko for brukere. Disse standardene og anbefalingene gjenspeiler gjeldende oppfatninger blant fageksperter og er et resultat av arbeid i paneler og komiteer av vitenskapsmenn som fortløpende gjennomgår og tolker den omfattende...
 • Page 281: Finne Merknader Om Forskrifter For Trådløse Enheter

  Du finner mer informasjon om forskrifter for trådløse enheter i veiledningen ThinkPad Regulatory Notice, som ble levert med datamaskinen. Hvis datamaskinen ble levert uten Regulatory Notice, går du til Lenovos nettsider på http://www.lenovo.com/ThinkPadUserGuides. Følg deretter instruksjonene på skjermen for å finne Regulatory Notice. Merknad om eksportklassifisering Dette produktet er underlagt eksportlovgivningen i USA (United States Export Administration Regulations (EAR)) og har kontrollnummer 4A994.b for eksportklassifisering (ECCN).
 • Page 282: Elektromagnetisk Stråling

  • Consult an authorized dealer or service representative for help. Lenovo is not responsible for any radio or television interference caused by using other than specified or recommended cables and connectors or by unauthorized changes or modifications to this equipment.
 • Page 283: Tysk Erklæring Om Samsvar Med Klasse B

  Geräte der Klasse B. Dieses Gerät ist berechtigt, in Übereinstimmung mit dem Deutschen EMVG das EG-Konformitätszeichen - CE - zu führen. Verantwortlich für die Konformitätserklärung nach Paragraf 5 des EMVG ist die Lenovo (Deutschland) GmbH, Gropiusplatz 10, D-70563 Stuttgart. Informationen in Hinsicht EMVG Paragraf 4 Abs. (1) 4: Das Gerät erfüllt die Schutzanforderungen nach EN 55024 und EN 55022 Klasse B.
 • Page 284: Informasjon Om Lenovo Produktservice For Taiwan

  Informasjon om Lenovo produktservice for Taiwan Brukerhåndbok...
 • Page 285: Tillegg B. Weee Og Merknader Om Gjenvinning

  Innsamling og gjenvinning av en avlagt datamaskin eller skjerm fra Lenovo Hvis du er ansatt i firmaet og trenger å kaste en datamaskin eller skjerm fra Lenovo som er firmaets eiendom, må du gjøre dette i henhold til Law for Promotion of Effective Utilization of Resources (lov om gjenvinning av elektronisk avfall i Japan).
 • Page 286: Informasjon Om Batterigjenvinning For Brasil

  A Lenovo possui um canal específico para auxiliá-lo no descarte desses produtos. Caso você possua um produto Lenovo em situação de descarte, ligue para o nosso SAC ou encaminhe um e-mail para: reciclar@lenovo.com, informando o modelo, número de série e cidade, a fim de enviarmos as instruções para o correto descarte do seu produto Lenovo.
 • Page 287: Informasjon Om Batterigjenvinning For Eu

  Det er viktig at forbrukeren benytter seg av disse systemene for å minimere mulige skadevirkninger på miljø og helse som skyldes farlige stoffer. Du finner mer informasjon forsvarlig innsamling og avfallshåndtering på adressen: http://www.lenovo.com/lenovo/environment Informasjon om batterigjenvinning for USA og Canada Tillegg B. WEEE og merknader om gjenvinning...
 • Page 288 Brukerhåndbok...
 • Page 289: Tillegg C. Merknader

  Tillegg C. Merknader Det er ikke sikkert at Lenovo tilbyr produktene, tjenestene eller funksjonene som er beskrevet her, i alle land. Be din lokale Lenovo representant om informasjon om hvilke produkter og tjenester som er tilgjengelige i Norge. Henvisninger til Lenovos produkter, programmer eller tjenester betyr ikke at det bare er de som kan benyttes.
 • Page 290: Varemerker

  Varemerker Navnene nedenfor er varemerker for Lenovo i USA og/eller andre land. Lenovo Access Connections Active Protection System Rescue and Recovery ThinkLight ThinkPad ThinkVantage TrackPoint Ultrabay UltraConnect UltraNav Intel og Intel SpeedStep er varemerker eller registrerte varemerker for Intel Corporation eller dets datterselskaper i USA og/eller andre land.
 • Page 292 Delenummer: Printed in (1P) P/N:...

This manual is also suitable for:

Thinkpad t520iThinkpad w520

Table of Contents