Download Table of Contents Print this page

Lenovo ThinkCentre M72e Brukerhåndbok

(norwegian) user guide
Hide thumbs Also See for ThinkCentre M72e:

Advertisement

Table of Contents
ThinkCentre
Brukerhåndbok
Maskintyper: 0900, 0967, 1271, 3578, 3594, 3596, 3598, 3629, 3654,
3660, 3664, 3668 og 3676

Advertisement

Table of Contents
loading

Related Manuals for Lenovo ThinkCentre M72e

Summary of Contents for Lenovo ThinkCentre M72e

 • Page 1 ThinkCentre Brukerhåndbok Maskintyper: 0900, 0967, 1271, 3578, 3594, 3596, 3598, 3629, 3654, 3660, 3664, 3668 og 3676...
 • Page 2 “Viktig sikkerhetsinformasjon” på side v og Tillegg A “Merknader” på side 117. Første utgave (Mai 2012) © Copyright Lenovo 2012. MERKNAD OM BEGRENSEDE RETTIGHETER: Hvis data eller programvare blir levert i henhold til en GSA-kontrakt (General Services Administration), er bruk, reproduksjon eller avgivelse underlagt begrensningene i kontrakt nummer...
 • Page 3: Table Of Contents

  Oversikt over programvare ... Konfigurere fingeravtrykkleseren..Programvare som leveres av Lenovo ..Bruk av og kunnskap om brannmurer ..
 • Page 4 ....Lenovo Welcome ... . Aktivere ErP-samsvarsmodus ..
 • Page 5 Tillegg C. WEEE og merknader om Stikkordregister ... gjenvinning ... . . Viktig informasjon for EU-direktivet 2002/96/EC . . © Copyright Lenovo 2012...
 • Page 6 ThinkCentre Brukerhåndbok...
 • Page 7: Viktig Sikkerhetsinformasjon

  Enheter som kan skiftes ut av kunden, kalles deler eller CRUer (Customer Replaceable Units). Lenovo leverer dokumentasjon med instruksjoner hvis kunden kan installere tilleggsutstyr eller bytte ut CRUer. Du må følge instruksjonene nøye når du installerer eller bytter ut deler. Selv om en PÅ-lampe (strømlampe) er av, betyr ikke det nødvendigvis at det ikke er strøm i produktet.
 • Page 8: Strømledninger Og Strømforsyningsenheter

  ødelagt. Når du pakker ut tilleggsutstyr eller deler (CRUer), må du ikke åpne den antistatiske pakken som inneholder delen før du får beskjed om å installere den i instruksjonene. Når du håndterer tilleggsutstyr eller deler, eller utfører arbeid inne i maskinen, må du ta følgende forholdsregler for å...
 • Page 9: Støpsler Og Stikkontakter

  Slå alltid av og koble fra maskinen før du åpner dekselet. Unngå å bruke maskinen i områder med stor trafikk. Hvis du må bruke maskinen i slike områder, må du kontrollere den oftere og rengjøre den hvis det er nødvendig. © Copyright Lenovo 2012...
 • Page 10: Driftsmiljø

  Av sikkerhetshensyn og for å oppnå best mulig ytelse bør du alltid følge disse grunnreglene for behandling av maskinen: • Sørg for at dekselet er lukket når maskinen er tilkoblet. • Kontroller utsiden av maskinen regelmessig for å se om det har samlet seg støv. •...
 • Page 11: Laserutstyr

  Sørg for at datamaskinen og arbeidsområdet er rent. Slå av datamaskinen og koble fra strømledningen før du rengjør maskinen. Ikke spray flytende rengjøringsmiddel direkte på maskinen og ikke bruk rengjøringsmiddel som inneholder lett antennelige materialer når du rengjør maskinen. Spray rengjøringsmiddelet på en myk klut og tørk deretter av overflatene på datamaskinen. © Copyright Lenovo 2012...
 • Page 12 ThinkCentre Brukerhåndbok...
 • Page 13: Kapittel 1. Produktoversikt

  Kapittel 1. Produktoversikt Dette kapittelet inneholder informasjon om funksjoner, spesifikasjoner, programmer levert av Lenovo og plassering av deler og kontakter. Funksjoner Dette avsnittet inneholder informasjon om funksjonene på maskinen. Informasjonen nedenfor dekker en rekke forskjellige modeller. Du finner opplysninger om din modell i Setup Utility-programmet. Se Kapittel 7 “Bruke Setup Utility-programmet”...
 • Page 14 • Mulighet for lagring av resultater av maskinvareselvtest (POST) • Desktop Management Interface (DMI) Desktop Management Interface gir brukeren tilgang til informasjon om alle forhold ved datamaskinen, herunder prosessortype, installasjonsdato, tilkoblede skrivere og andre eksterne enheter, strømkilder og vedlikeholdslogg. • ErP-samsvarsmodus Samsvarsmodus for ErP-direktivet (Direktiv for energirelaterte produkter) reduserer strømforbruket når datamaskinen er i standbymodus eller Av-modus.
 • Page 15 Operativsystemet/-systemene på denne listen blir sertifisert eller testet for kompatibilitet når denne publikasjonen går i trykken. Det er mulig at flere operativsystemer blir identifisert av Lenovo som kompatible med maskinen, etter utgivelsen av denne boken. Denne listen kan bli endret. Hvis du vil vite om et operativsystem er sertifisert eller testet for kompatibilitet, kan du gå...
 • Page 16: Spesifikasjoner

  Datamaskinen ble levert med et forhåndsinstallert operativsystem og flere programmer levert av Lenovo. Programvare som leveres av Lenovo Disse programmene blir levert av Lenovo for å hjelpe deg med å forbedre produktiviteten og redusere kostnadene som er knyttet til vedlikehold av maskinen. Hvilken programvare som blir levert med datamaskinen, varierer etter hvilken maskinmodell du har og hvilket operativsystem som er forhåndsinstallert...
 • Page 17: Lenovo Welcome

  Merk: Lenovo ThinkVantage Tools finnes bare på datamaskiner der operativsystemet Windows 7 er forhåndsinstallert av Lenovo. For å få tilgang til Lenovo ThinkVantage Tools-programmet klikker du på Start ➙ Alle programmer ➙ Lenovo ThinkVantage Tools. Følgende liste inneholder programmer du får tilgang til via Lenovo ThinkVantage Tools-programmet.
 • Page 18: Product Recovery

  Du bruker Lenovo ThinkVantage Toolbox til å vedlikeholde datamaskinen, forbedre sikkerheten, løse problemer, bli kjent med nye teknologier fra Lenovo og for å få mer informasjon om maskinen. “Lenovo ThinkVantage Toolbox” på side 111 inneholder flere opplysninger. Product Recovery Med Product Recovery-programmet kan du gjenopprette innholdet på harddisken slik at du får tilbake standardinnstillingene som var på...
 • Page 19: Adobe Reader

  Adobe Reader er et verktøy som brukes til å vise, skrive ut og søke i PDF-dokumenter. Antivirusprogramvare Maskinen leveres med antivirusprogramvare som du kan bruke til å oppdage og fjerne datavirus. Lenovo har installert en fullstendig versjon av antivirusprogramvare på harddiskstasjonen med 30 dagers gratis abonnement.
 • Page 20: Finne Kontakter, Kontroller Og Indikatorer Foran På Maskinen

  Finne kontakter, kontroller og indikatorer foran på maskinen Figur 1 “Kontakter, kontroller og indikatorer foran på maskinen” på side 8 viser plasseringen av kontakter, kontroller og indikatorer foran på maskinen. Figur 1. Kontakter, kontroller og indikatorer foran på maskinen Utløser-/lukkeknapp for optisk stasjon USB-kontakt (USB-kontakt 2) Strømbryter Mikrofonkontakt...
 • Page 21: Finne Kontaktene Bak På Maskinen

  Finne kontaktene bak på maskinen I Figur 2 “Kontakter bak” på side 9 ser du plasseringene til kontaktene bak på datamaskinen. Noen av kontaktene på baksiden er fargekodet for å gjøre det enklere å finne ut hvor du skal koble til kablene. Figur 2.
 • Page 22 Kontakt Beskrivelse Ethernet-kontakt Brukes til å koble til en Ethernet-kabel for et lokalnett. (LAN). Merk: For å tilfredsstille kravene om elektromagnetisk kompatibilitet må du bruke skjermede og jordede kabler og kontaktutstyr. Mikrofonkontakt Brukes til å koble til en mikrofon til maskinen når du skal gjøre lydopptak eller bruke programvare for talegjenkjenning.
 • Page 23: Finne Komponenter

  Finne komponenter I Figur 3 “Plassering av komponenter” på side 11 ser du plasseringene til de ulike komponentene i maskinen. Du finner opplysninger om hvordan du åpner dekselet, under “Fjerne maskindekselet” på side 31. Figur 3. Plassering av komponenter Kjøleribbe og viftemodul Frontdeksel Strømforsyningsenhet Fremre viftemodul (systemvifte)
 • Page 24: Finne Deler På Systembordet

  Finne deler på systembordet I Figur 4 “Plassering av deler på systembordet” på side 12 ser du plasseringene til delene på systembordet. Figur 4. Plassering av deler på systembordet Strømkontakt med 4 kontaktpunkter SATA-kontakter (3) Mikroprosessor USB-kontakt 2 foran (for tilkobling av ytterligere USB-enheter) Kontakt for mikroprosessorvifte Clear CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor)
 • Page 25: Finne Interne Stasjoner

  Finne interne stasjoner Interne stasjoner er enheter som maskinen bruker for å lese og lagre data. Du kan tilføye stasjoner i maskinen for å øke lagringskapasiteten og gjøre det mulig for datamaskinen å lese andre typer medier. Interne stasjoner installeres i brønner. I denne boken kalles brønnene brønn 1, brønn 2 og så videre. Når du skal installere eller bytte ut en intern stasjon, er det viktig å...
 • Page 26: Etikett For Maskintype Og Modell

  Etikett for maskintype og modell Etiketten for maskintype og modell identifiserer datamaskinen. Når du kontakter Lenovo for å få hjelp, oppgir du informasjon om maskintype og modell slik at teknikerne kan identifisere maskinen og gi deg raskere service. Dette er et eksempel på etikett for maskintype og modell.
 • Page 27: Kapittel 2. Bruke Maskinen

  Hvor er gjenopprettingsplatene? Lenovo har et program for å opprette gjenopprettingsplater. Du finner mer informasjon om hvordan du oppretter gjenopprettingsplater under: “Opprette gjenopprettingsmedier” på side 72. Du kan også bestille produktgjenopprettingsplater fra Lenovos Customer Support Center i tilfelle harddiskfeil.
 • Page 28: Bruke En Fingeravtrykkleser

  “Fingerprint Software” på side 5. Slik åpner du programmet ThinkVantage Fingerprint Software og bruker fingeravtrykksleseren: • I Windows 7 klikker du på Start ➙ Alle programmer ➙ Lenovo ThinkVantage Tools ➙ Fingerprint Reader. • I Windows Vista klikker du på Start ➙ Alle programmer ➙ ThinkVantage ➙ ThinkVantage Fingerprint Software.
 • Page 29: Stille Inn Volumet Fra Skrivebordet

  å spille av og spille inn lyd og musikk, bruke lydfunksjoner i forbindelse med multimedieapplikasjoner og arbeide med programvare for talegjenkjenning. Du kan eventuelt koble et sett stereohøyttalere med strømforsyning til lydutgangen for å få bedre lyd med multimedieapplikasjoner. Stille inn volumet fra skrivebordet Du får tilgang til volumkontrollen på...
 • Page 30: Håndtere Og Oppbevare Cd- Og Dvd-Medier

  Hvis maskinen har en skrivbar CD- eller DVD-stasjon, kan du skrive til CDer eller DVDer. Slik skriver du til en CD eller DVD: 1. Klikk på Start ➙ Alle programmer ➙ Corel DVD MovieFactory Lenovo Edition. 2. Følg instruksjonene på skjermen.
 • Page 31 Du kan også bruke Windows Medieavspilling til å skrive data til CD og data-DVD. Du finner flere opplysninger under “Hjelp og støtte” på side 113. Kapittel 2 Bruke maskinen...
 • Page 32 ThinkCentre Brukerhåndbok...
 • Page 33: Kapittel 3. Du Og Datamaskinen Din

  Emnene nedenfor inneholder informasjon om hvordan du organiserer arbeidsplassen, setter opp maskinen og tilegner deg gode arbeidsvaner. Lenovo arbeider hele tiden for å gi personer med funksjonshemning bedre tilgang til informasjon og teknologi. Informasjonen nedenfor viser hvordan mennesker med hørsels-, syns- eller bevegelsesproblemer kan få...
 • Page 34: Gjenskinn Og Belysning

  å kontakte deg ved en tilbakekalling eller andre alvorlige problemer. Når du har registrert maskinen din hos Lenovo, får du også raskere service når du ringer Lenovo etter hjelp. I tillegg tilbys det i enkelte land utvidede rettigheter og tjenester til registrerte brukere.
 • Page 35: Flytte Datamaskinen Til Et Annet Land Eller Område

  Hvis du flytter datamaskinen til et land eller område som bruker et annet strømoppsett enn landet du befinner deg i for øyeblikket, må du enten kjøpe en ny strømledning eller adaptere til strømkontakten. Du kan bestille strømledninger direkte fra Lenovo. For mer informasjon om strømledninger og delenumre kan du gå til: http://www.lenovo.com/powercordnotice...
 • Page 36 ThinkCentre Brukerhåndbok...
 • Page 37: Kapittel 4. Sikkerhet

  Datamaskinen kan logge seg på operativsystemet uten at et tastatur eller en mus er tilkoblet. • TPM (Trusted Platform Module) Trusted Platform Module er en sikker kryptografisk prosessor som kan lagre kryptografiske nøkler som beskytter informasjon som er lagret på datamaskinen. © Copyright Lenovo 2012...
 • Page 38: Låse Maskindekselet

  Låse maskindekselet Ved å låse fast datamaskindekselet kan du hindre uvedkommende i å ta av dekselet på maskinen. Maskinen er utstyrt med et feste for hengelås slik at dekselet ikke kan fjernes når du setter på en hengelås. Figur 7. Installere en hengelås ThinkCentre Brukerhåndbok...
 • Page 39: Feste Av En Integrert Kabellås

  Kabellåsen låser også knappene som brukes til å åpne maskindekselet. Dette er samme type kabellås som brukes for mange bærbare maskiner. Du kan bestille en integrert kabellås direkte fra Lenovo ved å søke etter Kensington på: http://www.lenovo.com/support Figur 8.
 • Page 40: Windows-Passord

  Maskinen leveres med antivirusprogramvare som du kan bruke til å oppdage og fjerne datavirus. Lenovo har installert en fullstendig versjon av antivirusprogramvare med 30 dagers gratis abonnement. Etter 30 dager må du fornye lisensen for å fortsette å motta oppdateringer for antivirusprogramvaren.
 • Page 41 Du finner informasjon om hvordan du bruker antivirusprogramvaren, i hjelpen til programvaren. Kapittel 4 Sikkerhet...
 • Page 42 ThinkCentre Brukerhåndbok...
 • Page 43: Kapittel 5. Installere Eller Bytte Ut Maskinvare

  NB!: Ikke åpne maskinen eller forsøk å reparere den før du har lest og forstått “Viktig sikkerhetsinformasjon” på side v. Merknader: 1. Bruk bare maskindeler fra Lenovo. 2. Når du skal installere eller bytte ut tilleggsutstyr, følger du instruksjonene i denne delen og instruksjonene som følger med utstyret.
 • Page 44: Fjerne Og Sette På Plass Frontdekselet

  Denne delen inneholder instruksjoner som forklarer hvordan du åpner maskindekselet. ADVARSEL: Slå av maskinen og vent tre til fem minutter slik at maskinen blir kjølt litt ned før du åpner maskindekselet. Slik åpner du maskindekselet: 1. Ta ut eventuelle medier fra stasjonene og slå av alle tilknyttede enheter og maskinen. 2.
 • Page 45: Få Tilgang Til Systembordkomponenter Og Stasjoner

  3. Fjern frontdekselet ved å frigjøre de tre tappene øverst på frontdekselet. Drei deretter frontdekselet utover og fjern det fra maskinen. Legg frontdekselet forsiktig til side uten å koble fra strømbryter- og (LED)-modulkabelen. Figur 10. Fjerne frontdekselet 4. Sett på plass frontdekselet ved å plassere de tre andre plasttappene nederst på frontdekselet mot de tilsvarende hullene i kabinettet.
 • Page 46 Denne delen inneholder instruksjoner som forklarer hvordan du får tilgang til komponenter på systembordet og stasjoner. Slik får du tilgang til systembordkomponenter og stasjoner: 1. Ta ut alle medier fra stasjonene og slå av alle tilknyttede enheter og datamaskinen. Trekk ut alle strømledninger fra stikkontaktene og alle kabler som er koblet til datamaskinen.
 • Page 47: Installere Eller Bytte Ut En Minnemodul

  5. Du senker stasjonsbrønnmodulen ved å trykke stasjonsbrønnmodulklemmen innover og vippe stasjonsbrønnmodulen nedover som vist. Figur 13. Senke stasjonsbrønnmodulen Installere eller bytte ut en minnemodul NB!: Ikke åpne maskinen eller forsøk å reparere den før du har lest og forstått “Viktig sikkerhetsinformasjon” på side v. Denne delen inneholder instruksjoner som forklarer hvordan du installerer eller bytter ut en minnemodul.
 • Page 48 • Hvis du skal bytte ut en gammel minnemodul, åpner du festeklemmene og trekker minnemodulen forsiktig ut av minnesporet. Figur 14. Fjerne en minnemodul • Hvis du setter inn en minnemodul, åpner du festeklemmene til minnesporet der du vil installere minnemodulen.
 • Page 49: Installere Eller Bytte Ut Et Pci-Kort

  8. Plasser den nye minnemodulen over minnesporet. Kontroller at hakket på minnemodulen er på linje med sporet på systembordet. Skyv minnemodulen rett ned i sporet til festeklemmene lukkes. Figur 16. Installere en minnemodul Neste trinn: • Hvis du skal installere annen maskinvare, fortsetter du med instruksjonene for den aktuelle maskinvaren. •...
 • Page 50 • Hvis du skal bytte ut et gammelt PCI-kort, fjerner du skruen som holder det gamle PCI-kortet på plass og trekker det forsiktig ut av PCI-kortsporet. Figur 17. Fjerne et PCI-kort Merknader: a. Kortet sitter fast i utbyggingssporet. Trekk eventuelt i hver side av kortet vekselsvis til det er fjernet fra sporet.
 • Page 51: Bytte Batteriet

  5. Sett det nye PCI-kortet inn i riktig PCI-spor på systembordet. Så setter du inn og strammer skruen for å feste det nye PCI-kortet. Figur 18. Installere et PCI-kort 6. Om nødvendig kobler du til eventuelle kabler mellom PCI-kortet og systembordet. Se “Finne deler på systembordet”...
 • Page 52: Installere Solid State-Stasjonen

  4. Ta ut det gamle batteriet. Figur 19. Ta ut det gamle batteriet 5. Sett inn et nytt batteri. Figur 20. Sett inn det nye batteriet 6. Sett på plass maskindekselet og koble til kablene. Se “Avslutte arbeidet med å bytte ut deler” på side 70. Merk: Første gang du slår på...
 • Page 53: Bytte Ut Harddiskstasjonen

  1. Sett inn Solid State-stasjonen i omformeren. Så setter du inn og strammer de fire skruene for å feste Solid State-stasjonen til omformeren. Figur 21. Sette inn Solid State-stasjonen i omformeren 2. Koble signalkabelen og strømledningen til Solid State-stasjonen. 3. Sett Solid State-stasjonen i harddiskbrønnen. Se “Bytte ut harddiskstasjonen” på side 41. Neste trinn: •...
 • Page 54 4. Merk deg plasseringen av de fire skruene som holder harddiskstasjonen på plass. Vipp deretter stasjonsbrønnmodulen oppover. Figur 22. Vippe stasjonsbrønnen 5. Hold fast i harddiskstasjonen og fjern de fire skruene som holder harddiskstasjonen på plass. Fjern deretter harddisken fra stasjonsbrønnmodulen. Figur 23.
 • Page 55: Installere Eller Bytte Ut Den Optiske Stasjonen

  7. Koble den ene enden av signalkabelen til baksiden av den nye harddiskstasjonen og den andre til en tilgjengelig SATA-kontakt på systembordet. Se “Finne deler på systembordet” på side 12. Finn en ledig strømkontakt med fem strømledere og koble den til baksiden av den nye harddiskstasjonen. Figur 24.
 • Page 56 Merk: Den optiske stasjonen er bare tilgjengelig på enkelte modeller. Slik bytter du ut den optiske stasjonen: 1. Slå av maskinen og trekk ut alle strømledninger fra stikkontaktene. 2. Fjern maskindekselet. Se “Fjerne maskindekselet” på side 31. 3. Fjern frontdekselet. Se “Fjerne og sette på plass frontdekselet” på side 32. 4.
 • Page 57 7. Trykk stasjonsbrønnmodulklemmen innover og vipp stasjonsbrønnmodulen nedover som vist. Figur 27. Senke stasjonsbrønnmodulen 8. Skyv den optiske stasjonen ut fra forsiden av datamaskinen. Figur 28. Fjerne den optiske stasjonen Kapittel 5 Installere eller bytte ut maskinvare...
 • Page 58 9. Skyv den nye optiske stasjonen inn i den optiske stasjonsbrønnen fra forsiden av datamaskinen. Figur 29. Installere en ny optisk stasjon 10. Hold fast i den nye optiske stasjonen og vipp stasjonsbrønnmodulen oppover. Juster skruehullene i den nye optiske stasjonen slik at de stemmer overens med de tilsvarende hullene i stasjonsbrønnen. Så setter du inn og strammer de to skruene for å...
 • Page 59: Bytte Ut Kjøleribben Og Viftemodulen

  11. Koble den ene enden av signalkabelen til baksiden av den nye optiske stasjonen og den andre til en tilgjengelig SATA-kontakt på systembordet. Se “Finne deler på systembordet” på side 12. Finn en ledig strømkontakt med fem strømledere og koble den til baksiden av den nye optiske stasjonen. Figur 31.
 • Page 60 3. Vipp stasjonsbrønnmodulen oppover. Vri deretter de to plastfesteklipsene utover for å fjerne kjøleribbeviftekanalen fra kjøleribbe- og viftemodulen. Figur 32. Fjerne kjøleribbeviftekanalen 4. Trekk ut kabelen til kjøleribben og viftemodulen fra kontakten til mikroprosessorviften på systembordet. Se “Finne deler på systembordet” på side 12. ThinkCentre Brukerhåndbok...
 • Page 61 5. Følg denne fremgangsmåten for å fjerne de fire skruene som fester kjøleribbe- og viftemodulen til systembordet: a. Ta skrue delvis ut, fjern deretter skrue helt og fjern så skrue helt. b. Ta skrue delvis ut, fjern deretter skrue helt og fjern så skrue helt.
 • Page 62: Bytte Ut Strømforsyningsenheten

  10. Senk og plasser kjøleribbeviftekanalen oppå kjøleribbe- og viftemodulen til den smekker på plass. Figur 34. Sette inn kjøleribbeviftekanalen Neste trinn: • Hvis du skal installere annen maskinvare, fortsetter du med instruksjonene for den aktuelle maskinvaren. • Gå til “Avslutte arbeidet med å bytte ut deler” på side 70 for å fullføre utskiftningen. Bytte ut strømforsyningsenheten NB!: Ikke åpne maskinen eller forsøk å...
 • Page 63 Farlig spenning, strømstyrke og energinivåer er tilstede i komponenter som har denne etiketten påklistret. Ingen av disse komponentene inneholder deler som kan repareres. Hvis du får problemer med en av disse delene, må du kontakte en servicetekniker. Slik bytter du ut strømforsyningsenheten: 1.
 • Page 64 6. Fjern de tre skruene som holder fast strømforsyningsenheten på baksiden av maskinen. Trykk strømforsyningsklemmen nedover slik at strømforsyningsenheten frigjøres og skyv strømforsyningsenheten mot forsiden av maskinen. Løft strømforsyningsenheten ut av maskinen. Figur 36. Fjerne strømforsyningsenheten 7. Kontroller at den nye strømforsyningsenheten er riktig utskiftningsenhet. ThinkCentre Brukerhåndbok...
 • Page 65 Sett deretter inn og stram de tre skruene for å feste den nye strømforsyningsenheten. Merk: Bruk bare skruer fra Lenovo. Figur 37. Installere strømforsyningsenheten 9. Koble til strømforsyningskablene til alle stasjoner og systembordet. Se “Finne deler på systembordet”...
 • Page 66: Bytte Ut Mikroprosessoren

  10. Senk og plasser kjøleribbeviftekanalen oppå kjøleribbe- og viftemodulen til de to skruehullene i kjøleribbeviftekanalen er justert i forhold til de tilsvarende hullene i kjøleribbe- og viftemodulen. Sett inn og stram de to skruene for å feste den nye kjøleribbeviftekanalen. Figur 38.
 • Page 67 5. Løft det lille håndtaket og åpne festemekanismen for å få tilgang til mikroprosessoren Figur 39. Få tilgang til mikroprosessoren 6. Løft mikroprosessoren rett opp og ut av sokkelen. Figur 40. Fjerne mikroprosessoren Merknader: a. Det er mulig at mikroprosessorkontakten på din maskin ser annerledes ut enn på illustrasjonen. Kapittel 5 Installere eller bytte ut maskinvare...
 • Page 68 b. Legg merke til retningen til mikroprosessoren i kontakten. Se etter den lille trekanten i hjørnet av mikroprosessoren eller legg merke til retningen på hakkene på mikroprosessoren. Dette er viktig når du skal installere den nye mikroprosessoren på systembordet. c. Hold bare i kantene på mikroprosessoren. Ikke berør gullkontaktene på undersiden. d.
 • Page 69: Bytte Ut Den Fremre Lyd- Og Usb-Modulen

  Neste trinn: • Hvis du skal installere annen maskinvare, fortsetter du med instruksjonene for den aktuelle maskinvaren. • Gå til “Avslutte arbeidet med å bytte ut deler” på side 70 for å fullføre utskiftningen. Bytte ut den fremre lyd- og USB-modulen NB!: Ikke åpne maskinen eller forsøk å...
 • Page 70: Bytte Ut Systemviftemodulen

  11. Senk ned stasjonsbrønnmodulen. Se “Få tilgang til systembordkomponenter og stasjoner” på side 33. 12. Sett frontdekselet på plass igjen. Se “Fjerne og sette på plass frontdekselet” på side 32. Neste trinn: • Hvis du skal installere annen maskinvare, fortsetter du med instruksjonene for den aktuelle maskinvaren. •...
 • Page 71 Figur 43. Fjerne systemviftemodulen 9. Sett inn den nye systemviftemodulen ved å justere de nye gummifestene som ble levert med den nye systemviftemodulen mot de tilsvarende hullene i kabinettet. Skyv deretter gummifestene gjennom hullene. Dra deretter forsiktig i tuppen av gummifestene fra bunnen til den nye systemviftemodulen sitter på...
 • Page 72: Bytte Ut Wifi-Enhetene

  10. Koble kabelen til den systemviftemodulen til systemviftekontakten på systembordet. Se “Finne deler på systembordet” på side 12. 11. Sett inn kjøleribbeviftekanalen igjen. Se “Bytte ut kjøleribben og viftemodulen” på side 47. 12. Sett på plass harddiskstasjonen. Se “Bytte ut harddiskstasjonen” på side 41. Neste trinn: •...
 • Page 73 Fjerne WiFi-kortmodulen Slik fjerner du WiFi-kortmodulen: 1. Fjern WiFi-adapterkortet fra datamaskinen, og koble deretter fremre og bakre WiFi-antennekabel fra WiFi-kortmodulen. Figur 46. Fjerne WiFi-antennekablene 2. Fjern de to skruene som fester WiFi-kortmodulen til WiFi-adapterkortet. Figur 47. Fjerne skruene som holder WiFi-kortmodulen på plass Kapittel 5 Installere eller bytte ut maskinvare...
 • Page 74 3. Trekk WiFi-kortmodulen ut av mini PCI Express-sporet for å fjerne den fra WiFi-adapterkortet. Figur 48. Fjerne WiFi-kortmodulen Hvordan installere WiFi-enheter Slik installerer du WiFi-enhetene: ThinkCentre Brukerhåndbok...
 • Page 75 1. Sett WiFi-kortmodulen inn i mini PCI Express-sporet, og sett deretter inn de to skruene som fester WiFi-kortmodulen til WiFi-adapterkortet. Figur 49. Installere WiFi-kortmodulen 2. Koble den fremre antennekabelen og den bakre antennekabelen til WiFi-kortmodulen. Figur 50. Koble til WiFi-antennekablene Kapittel 5 Installere eller bytte ut maskinvare...
 • Page 76: Installere Eller Fjerne Bakre Wifi-Antenne

  3. Finn de to PCI Express x1-sporene på systembordet. Se “Finne deler på systembordet” på side 12. 4. Sett WiFi-adapterkortet inn i en av de to PCI Express x1-sporene. Så setter du inn og strammer skruen for å feste WiFi-adapterkortet. Figur 51.
 • Page 77 3. Juster vinkelen på den bakre antennen for å redusere risikoen for at antennen knekker ved et uhell. Figur 52. Installere bakre WiFi-antenne Neste trinn: • Hvis du skal installere annen maskinvare, fortsetter du med instruksjonene for den aktuelle maskinvaren. •...
 • Page 78: Installere Eller Fjerne Fremre Wifi-Antenne

  • Gå til “Avslutte arbeidet med å bytte ut deler” på side 70 for å fullføre installeringen eller utskiftningen. Installere eller fjerne fremre WiFi-antenne NB!: Ikke åpne maskinen eller forsøk å reparere den før du har lest og forstått “Viktig sikkerhetsinformasjon” på side v. Denne delen inneholder instruksjoner som forklarer hvordan du installerer eller fjerner fremre WiFi-antenne.
 • Page 79 5. Fest den fremre antennen til frontpanelet som vist. Tre deretter den fremre antennekabelen gjennom hullet i frontpanelet. Figur 55. Installere fremre WiFi-antenne 6. Koble den fremre antennekabelen til WiFi-kortmodulen. Neste trinn: • Hvis du skal installere annen maskinvare, fortsetter du med instruksjonene for den aktuelle maskinvaren. •...
 • Page 80: Bytte Ut Tastaturet

  5. Fjern den fremre antennen og kabelen fra forsiden av datamaskinen. Figur 56. Fjerne fremre WiFi-antenne Neste trinn: • Hvis du skal installere annen maskinvare, fortsetter du med instruksjonene for den aktuelle maskinvaren. • Gå til “Avslutte arbeidet med å bytte ut deler” på side 70 for å fullføre installeringen eller utskiftningen. Bytte ut tastaturet NB!: Ikke åpne maskinen eller forsøk å...
 • Page 81: Bytte Ut Musen

  “Finne kontakter, kontroller og indikatorer foran på maskinen” på side 8 eller “Finne kontaktene bak på maskinen” på side 9. Figur 57. Tastaturkontakter Neste trinn: • Hvis du skal installere annen maskinvare, fortsetter du med instruksjonene for den aktuelle maskinvaren. •...
 • Page 82: Avslutte Arbeidet Med Å Bytte Ut Deler

  9. Les Kapittel 7 “Bruke Setup Utility-programmet” på side 79 for å oppdatere konfigurasjonen. Merk: I de fleste land krever Lenovo at kunden returnerer defekte deler (CRUer). Du vil motta opplysninger om dette sammen med CRUen eller et par dager etter at du har mottatt CRUen.
 • Page 83: Kapittel 6. Gjenoppretting

  Lenovo ThinkVantage Tools-programmet er utydelig, betyr det at du må installere Rescue and Recovery-programmet manuelt før du kan aktivere funksjonene. Slik installerer du Rescue and Recovery-programmet: a. Klikk Start ➙ Alle programmer ➙ Lenovo ThinkVantage Tools og dobbeltklikk Forbedret sikkerhetskopiering og gjenoppretting. b. Følg instruksjonene på skjermen.
 • Page 84: Opprette Gjenopprettingsmedier

  å bruke plater. Denne operasjonen kalles også “å opprette produktgjenopprettingsplater eller Product Recovery-plater.” • Du oppretter gjenopprettingsmedier i Windows 7 ved å klikke Start ➙ Alle programmer ➙ Lenovo ThinkVantage Tools ➙ Factory Recovery-plater. Følg deretter instruksjonene på skjermen.
 • Page 85: Utføre En Sikkerhetskopiering

  • Hvis du bruker Windows 7-operativsystemet, følger du denne fremgangsmåten for å sikkerhetskopiere ved hjelp av Rescue and Recovery-programmet: 1. Klikk Start ➙ Alle programmer ➙ Lenovo ThinkVantage Tools ➙ Forbedret sikkerhetskopiering og gjenoppretting på Windows-skrivebordet. Rescue and Recovery-programmet starter.
 • Page 86: Opprette Og Bruke Et Redningsmedium

  • Redde filer på harddisken eller fra en sikkerhetskopi: Fra Rescue and Recovery-arbeidsområdet kan du søke etter filer på harddiskstasjonen og overføre dem til en nettverksstasjon eller et annet lagringsmedium, for eksempel en USB-enhet eller en plate. Denne løsningen er tilgjengelig selv om du ikke har sikkerhetskopiert filene, eller det er gjort endringer i filene etter at du sikkerhetskopierte dem sist.
 • Page 87: Opprette Et Redningsmedium

  • Slik oppretter du et redningsmedium i Windows 7: 1. Klikk Start ➙ Alle programmer ➙ Lenovo ThinkVantage Tools ➙ Forbedret sikkerhetskopiering og gjenoppretting på Windows-skrivebordet. Rescue and Recovery-programmet starter. 2. Klikk på pilen Start avansert Rescue and Recovery i Rescue and Recovery-hovedvinduet.
 • Page 88: Installere Programmer På Nytt

  Slik installerer du på nytt de utvalgte applikasjonene som er forhåndsinstallert på Lenovo-datamaskinen din: 1. Slå på maskinen. 2. Bruk Windows Utforsker eller klikk på Datamaskin for å se katalogstrukturen på harddisken. 3. Gå til katalogen C:\SWTOOLS. 4. Åpne mappen apps. apps-mappen inneholder flere undermapper med de ulike forhåndsinstallerte applikasjonene på...
 • Page 89: Installere Enhetsdrivere På Nytt

  • For reinstallering av de fleste kommersielt tilgjengelige programmer på systemet ditt kan du slå opp i hjelpen til Microsoft Windows for å få mer informasjon. • Slik reinstallerer du bestemte applikasjoner som er forhåndsinstallert av Lenovo: 1. Slå på maskinen.
 • Page 90 ThinkCentre Brukerhåndbok...
 • Page 91: Kapittel 7. Bruke Setup Utility-Programmet

  • Hard Disk Password Du er ikke nødt til å definere passord for å kunne bruke maskinen. Bruk av passord er imidlertid med på å øke datasikkerheten. Hvis du har tenkt å definere passord, bør du lese instruksjonene nedenfor. © Copyright Lenovo 2012...
 • Page 92: Vurderinger I Forbindelse Med Passord

  Vurderinger i forbindelse med passord Passordet kan inneholde en hvilken som helst kombinasjon av 64 alfabetiske og numeriske tegn. Av sikkerhetsmessige årsaker anbefaler vi at du bruker et sterkt passord som det ikke er enkelt å avsløre. Følg disse retningslinjene når du skal definere et sterkt passord: •...
 • Page 93: Slette Passord Som Du Har Mistet Eller Glemt (Tømme Cmos)

  Slette passord som du har mistet eller glemt (tømme CMOS) Her finner du informasjon om hvordan du sletter et passord som du har mistet eller glemt, for eksempel et brukerpassord. Slik sletter du et passord som er mistet eller glemt: 1.
 • Page 94: Velge En Midlertidig Oppstartingsenhet

  Velge en midlertidig oppstartingsenhet Følg denne prosedyren for å velge en midlertidig oppstartingsenhet. Merk: Ikke alle plater og harddiskstasjoner er oppstartbare. 1. Slå av datamaskinen. 2. Trykk på og slipp F12-tasten gjentatte ganger når du slår på maskinen. Når vinduet “Please select boot device”...
 • Page 95: Avslutte Setup Utility-Programmet

  1. Start Setup Utility-programmet. 2. Velg Power ➙ Automatic Power On fra hovedmenyen i Setup Utility-programmet, og trykk Enter. 3. Velg Wake Up on Alarm, og trykk Enter. Følg deretter instruksjonene på skjermen. 4. Trykk F10 for å lagre endringene og avslutte Setup Utility-programmet. Trykk på Enter når du blir spurt om du vil avslutte.
 • Page 96 ThinkCentre Brukerhåndbok...
 • Page 97: Kapittel 8. Oppdatere Systemprogrammer

  å kjøre et spesielt oppdateringsprogram fra operativsystemet. Lenovo kan endre eller oppdatere POST og BIOS. Når oppdateringer blir frigitt, blir de tilgjengelige som nedlastbare filer på Lenovos nettsted på http://www.lenovo.com. Instruksjoner for hvordan du bruker POST- og BIOS-oppdateringene er tilgjengelige i en TXT-fil som følger med oppdateringsfilene.
 • Page 98: Oppdatere Bios Fra Operativsystemet

  Oppdatere BIOS fra operativsystemet Merk: Fordi Lenovo hele tiden gjør forbedringer på nettstedene sine, er det mulig at innholdet blir endret uten varsel, også innhold som det blir referert til i den følgende prosedyren. Slik oppdaterer (flash) du BIOS fra operativsystemet: 1.
 • Page 99: Kapittel 9. Forhindre Problemer

  NB!: Ikke last ned oppdaterte enhetsdrivere fra Windows-nettstedet. Enhetsdriverne på Windows-nettstedet er ikke testet av Lenovo, og det kan oppstå uventede problemer hvis du bruker dem. Du må hente oppdaterte drivere fra Lenovo. Du finner mer informasjon under “Hente de nyeste enhetsdriverne for maskinen”...
 • Page 100: Bruke System Update

  å gjøre noe mer. Programmet System Update er forhåndsinstallert og klart til å kjøre på de fleste Lenovo-datamaskiner. Det eneste du trenger, er en aktiv Internett-forbindelse. Du kan starte programmet manuelt, eller du kan bruke planleggingsfunksjonen og la programmet søke etter oppdateringer automatisk med jevne mellomrom.
 • Page 101: Rengjøre Datamaskinen

  • Ikke legg gjenstander oppå skjermen, og sørg for at ingenting sperrer for ventilasjonsrillene til skjermen eller maskinen. Ventilasjonsrillene sørger for luftgjennomstrømning og hindrer overoppheting av utstyret. • Hold mat og drikke i god avstand fra maskinen. Matsmuler og væske kan gjøre tastaturet og musen klebrig og ubrukelig.
 • Page 102: Vedlikeholdstips

  å løse dem, og eventuelle mindre problemer som har oppstått. En loggbok kan være nyttig for deg eller en Lenovo-tekniker for å finne ut om et problem skyldes en endring i maskinvaren, endring i programvaren eller noe annet som er gjort.
 • Page 103: Flytte Maskinen

  1. Sikkerhetskopier alle filer og data som er lagret på harddisken. Du kan velge mellom en rekke kommersielt tilgjengelige sikkerhetskopieringsprogrammer. Det er også mulig at operativsystemet har et sikkerhetskopieringsprogram du kan bruke. Lenovo tilbyr programmet Rescue and Recovery, som hjelper deg med å sikkerhetskopiere og gjenopprette data. Du finner mer informasjon under “Utføre sikkerhetskopierings- og gjenopprettingsoperasjoner”...
 • Page 104 ThinkCentre Brukerhåndbok...
 • Page 105: Kapittel 10. Problemløsing Og Feilsøking

  Merk: Hvis du ikke klarer å løse problemet, leverer du maskinen til service. Du finner en oversikt over telefonnumrene til Service og Support, i veiledningen ThinkCentre Sikkerhet og garantier som ble levert med maskinen, eller på Lenovos nettsted for brukerstøtte på http://www.lenovo.com/support/phone. Symptom Gjør slik...
 • Page 106: Problemløsingsbeskrivelse

  Center. Du finner mer informasjon under Kapittel 11 “Få informasjon, hjelp og service” på side 113. • Hvis det ikke er mulig å kjøre feilsøkingsprogrammene, kontakter du Lenovo Customer Support Center. Du finner mer informasjon under Kapittel 11 “Få informasjon, hjelp og service” på side 113.
 • Page 107: Problemer Med Lyd

  • “DVD-problemer” på side 97 • “Tilbakevendende problemer” på side 99 • “Problemer med tastatur, mus eller pekeenhet” på side 99 • “Problemer med skjerm” på side 101 • “Nettverksproblemer” på side 102 • “Problemer med tilleggsutstyr” på side 105 •...
 • Page 108: Cd-Problemer

  Hvis ikke noe av dette løser problemet, bør du kjøre feilsøkingsprogrammene (se “Feilsøkingsprogrammer” på side 110 for instruksjoner). Du finner teknisk hjelp her: Kapittel 11 “Få informasjon, hjelp og service” på side 113. En lyd-CD eller en CD som er aktivert for automatisk avspilling, blir ikke automatisk avspilt når den settes inn i en stasjon Symptom: En lyd-CD eller en CD som er aktivert for automatisk avspilling, blir ikke automatisk avspilt når den settes inn i en CD-ROM-stasjon...
 • Page 109: Dvd-Problemer

  • Hvis du har flere CD- eller DVD-stasjoner installert (eller en kombinasjon av CD- og DVD-stasjoner), kan du prøve å sette platen inn i en annen stasjon. I enkelte tilfeller er bare den ene stasjonen koblet til lyddelsystemet. • Hvis du bruker Windows Vista eller Windows 7, følger du fremgangsmåten for “En CD eller DVD virker ikke”...
 • Page 110 • Prøv med lavere skjermoppløsning eller lavere antall farger. Hvis ikke noe av dette løser problemet, bør du kjøre feilsøkingsprogrammene (se “Feilsøkingsprogrammer” på side 110 for instruksjoner). Du finner teknisk hjelp her: Kapittel 11 “Få informasjon, hjelp og service” på side 113. DVD-film blir ikke avspilt Symptom: DVD-film blir ikke avspilt.
 • Page 111: Tilbakevendende Problemer

  • På maskiner som har en CD-ROM- eller CD-RW-stasjon i tillegg til en DVD-ROM-stasjon, må DVD-platen være i stasjonen merket “DVD”. Hvis ikke noe av dette løser problemet, bør du kjøre feilsøkingsprogrammene (se “Feilsøkingsprogrammer” på side 110 for instruksjoner). Du finner teknisk hjelp her: Kapittel 11 “Få informasjon, hjelp og service” på...
 • Page 112 3. Klikk på Enheter og skrivere. 4. Dobbeltklikk på USB Enhanced Performance Keyboard. Programmet for tilpasning av USB Enhanced Performance-tastaturet starter. Hvis dette ikke løser problemet, leverer du maskinen og tastaturet til service. Du finner mer om dette i Kapittel 11 “Få informasjon, hjelp og service” på side 113. Musen eller pekeenheten virker ikke Symptom: Musen eller pekeenheten virker ikke.
 • Page 113: Problemer Med Skjerm

  Gjør slik: Hvis lampen for sender/mottaker-enheten ikke lyser, må du tilkoble sender/mottaker-enheten og tastaturet på nytt. Problemer med skjerm Merk: Mange skjermer har statuslamper og innebygde kontroller for justering av lysstyrke, kontrast, bredde, høyde og andre egenskaper hos bildet som blir vist på skjermen. Kontrollene varierer imidlertid fra skjermtype til skjermtype.
 • Page 114: Nettverksproblemer

  Bildet flimrer Symptom: Bildet flimrer. Gjør slik: • Det er mulig at skjermen er innstilt på en lav fornyingsfrekvens. Still inn skjermen på den høyeste, ikke-sprangvise fornyingsfrekvensen som støttes av skjermen og skjermkontrolleren på maskinen. NB!: Hvis du prøver å bruke en oppløsning eller fornyingsfrekvens som skjermen ikke er beregnet for, kan skjermen bli ødelagt.
 • Page 115 Problemer med Ethernet Hvis du har problemer med Ethernet, velger du symptomet fra denne listen: • “Maskinen kan ikke koble seg til nettverket.” på side 103 • “Kortet slutter å virke uten noen åpenbar grunn” på side 103 • “Hvis maskinen er en Gigabit Ethernet-modell og du bruker en hastighet på 1000 Mbps, blir forbindelsen brutt eller det oppstår feil”...
 • Page 116 • Hvis det er det, må du kontakte den nettverksansvarlige for å få de nødvendige innstillingene. Hvis maskinen er en Gigabit Ethernet-modell og du bruker en hastighet på 1000 Mbps, blir forbindelsen brutt eller det oppstår feil Symptom: Hvis maskinen er en Gigabit Ethernet-modell og du bruker en hastighet på 1000 Mbps, blir forbindelsen brutt eller det oppstår feil.
 • Page 117: Problemer Med Tilleggsutstyr

  Bluetooth, er det mulig at et PIM-element som er sendt fra Windows 7 eller Windows Vista, er lagret som en fil med filtypen .contact. Problemer med tilleggsutstyr Følg denne fremgangsmåten når det oppstår problemer med Lenovo-tilleggsutstyr som ikke har en egen feilsøkingsoversikt. Velg symptomet fra denne listen: •...
 • Page 118: Dårlig Ytelse Eller Problemer Med Låsing

  Tilleggsutstyr som virket tidligere, virker ikke nå Symptom: Tilleggsutstyr som virket tidligere, virker ikke nå. Gjør slik: • Kontroller at alle kabler og alt tilleggsutstyr er skikkelig tilkoblet. • Hvis det fulgte egne testinstruksjoner med tilleggsutstyret, bruker du dem. • Hvis tilleggsutstyret det er feil på, er en SCSI-enhet, må du kontrollere følgende: –...
 • Page 119 2. Klikk på Programmer. 3. Klikk på Slå Windows-funksjoner på eller av. 4. Det blir vist en liste med valgfrie Windows-komponenter. Følg instruksjonene på skjermen. – 1. Klikk på Start ➙ Datamaskin. 2. Høyreklikk på C-stasjonen og klikk på Egenskaper. 3.
 • Page 120: Problemer Med Skriver

  • I Windows Vista gjør du slik: 1. Lukk eventuelle aktive programmer og åpne vinduer. 2. Klikk på Start ➙ Datamaskin. 3. Høyreklikk på C-stasjonen og klikk på Egenskaper. 4. Klikk på flippen Verktøy. 5. Klikk på Analyser disk for å finne ut om det er nødvendig å kjøre defragmenteringen. Klikk på Defragmenter disk for å...
 • Page 121: Problemer Med Seriell Port

  Problemer med seriell port Bruk disse opplysningene når du trenger å utføre feilsøking for den serielle porten og enheter som er koblet til den serielle porten. Symptom: Du får ikke brukt den serielle porten. Gjør slik: • Kontroller at kabelen for seriell tilkobling er koblet riktig til den serielle porten på datamaskinen og til den serielle enheten.
 • Page 122: Usb-Problemer

  å diagnostisere dataproblemer, hvis du kjører Windows-operativsystemet. Merknader: 1. Avhengig av hvilken dato datamaskinen ble produsert, er den forhåndsinstallert med enten Lenovo Solution Center- eller Lenovo ThinkVantage Toolbox-programmet for feilsøkingsformål. Du finner mer informasjon om Lenovo ThinkVantage Toolbox-programmet under “Lenovo ThinkVantage Toolbox” på...
 • Page 123: Lenovo Solution Center

  Du bruker Lenovo ThinkVantage Toolbox til å vedlikeholde datamaskinen, forbedre sikkerheten, løse problemer, bli kjent med nye teknologier fra Lenovo og for å få mer informasjon om maskinen. Du kan bruke diagnostikk-funksjonen i Lenovo ThinkVantage Toolbox til å teste enheter, løse maskinproblemer, opprette oppstartbare feilsøkingsmedier, oppdatere systemdrivere og vise systeminformasjon.
 • Page 124 Følg denne fremgangsmåten: 1. Last ned et selvstartende, oppstartbart CD/DVD-bilde (også kalt ISO-bilde) av feilsøkingsprogrammet (diagnostic program) fra: http://www.lenovo.com/support. 2. Bruk et hvilket som helst program for CD/DVD-brenning, for å opprette en feilsøkingsplate med ISO-bildet. Kjøre feilsøkingsprogrammet fra en feilsøkingsplate Denne delen inneholder instruksjoner som forklarer hvordan du kjører feilsøkingsprogrammet fra en...
 • Page 125: Kapittel 11. Få Informasjon, Hjelp Og Service

  å arbeide enklere og sikrere. Merk: Programmet Lenovo ThinkVantage Tools finnes bare på datamaskiner der operativsystemet Windows 7 er forhåndsinstallert av Lenovo. For å få tilgang til Lenovo ThinkVantage Tools-programmet klikker du på Start ➙ Alle programmer ➙ Lenovo ThinkVantage Tools. Lenovo Welcome Velkomstprogrammet Lenovo Welcome gir deg en innføring i noen av de innovative og innebygde...
 • Page 126: Lenovos Nettsted For Brukerstøtte

  • Reparasjon av maskinvare - Hvis problemet skyldes maskinvare med gyldig garanti, er kvalifisert servicepersonale tilgjengelig og kan gi nødvendig hjelp. • Teknisk forbedring - Det kan være nødvendig med endringer etter at et produkt er solgt. Lenovo eller forhandleren leverer tekniske forbedringer (ECer) som er aktuelle for din maskinvare.
 • Page 127: Bruke Andre Tjenester

  Disse punktene dekkes ikke av garantien: • Utskifting eller bruk av deler som ikke er produsert for eller av Lenovo, eller deler som ikke er garantert av Lenovo • Identifikasjon av programvareproblemer • Konfigurering av BIOS som del av installering eller oppgradering •...
 • Page 128 ThinkCentre Brukerhåndbok...
 • Page 129: Tillegg A. Merknader

  Disse dokumentene kan inneholde tekniske unøyaktigheter eller typografiske feil. Opplysninger i denne boken kan bli endret. Slike endringer blir tatt med i nye utgaver av boken. Lenovo kan uten varsel endre produktene og/eller programmene som er beskrevet i denne boken.
 • Page 130: Varemerker

  Varemerker Navnene nedenfor er varemerker for Lenovo i USA og/eller andre land. Lenovo Lenovo-logoen Rescue and Recovery ThinkCentre ThinkVantage Microsoft, Windows og Windows Vista er varemerker for Microsoft-gruppen. Intel, Intel Core, Celeron og Pentium er varemerker for Intel Corporation i USA og/eller andre land.
 • Page 131: Tillegg B. Opplysninger Om Forskrifter

  Lenovo er ikke ansvarlig for radio- og fjernsynsforstyrrelser som oppstår fordi det er brukt kabler eller utstyr som ikke er spesifisert eller anbefalt av Lenovo, eller fordi det er gjort ikke godkjente endringer på utstyret. Slike endringer kan føre til at godkjenning for bruk av utstyret blir ugyldig.
 • Page 132 Geräte der Klasse B. Dieses Gerät ist berechtigt, in Übereinstimmung mit dem Deutschen EMVG das EG-Konformitätszeichen - CE - zu führen. Verantwortlich für die Konformitätserklärung nach Paragraf 5 des EMVG ist die Lenovo (Deutschland) GmbH, Gropiusplatz 10, D-70563 Stuttgart. ThinkCentre Brukerhåndbok...
 • Page 133: Ytterligere Forskriftsinformasjon

  Alle merknader om forskrifter er tilgjengelig på Lenovos nettsted for brukerstøtte. Du finner elektroniske kopier av dokumentasjonen på http://www.lenovo.com/support ved å klikke på User Guides and Manuals (Brukerveiledninger og håndbøker).
 • Page 134 ThinkCentre Brukerhåndbok...
 • Page 135: Tillegg C. Weee Og Merknader Om Gjenvinning

  Informasjon om gjenvinning Lenovo oppfordrer eiere av IT-utstyr om å gjenvinne utstyret når det ikke lenger skal brukes. Lenovo tilbyr en rekke programmer og tjenester for å hjelpe eiere av slikt utstyr med gjenvinning av IT-produkter. Du finner mer informasjon om gjenvinning av Lenovo-produkter på adressen: http://www.lenovo.com/recycling...
 • Page 136: Informasjon Om Gjenvinning I Brasil

  Hvis du er ansatt i firmaet og trenger å kaste en datamaskin eller skjerm fra Lenovo som er firmaets eiendom, må du gjøre dette i henhold til Law for Promotion of Effective Utilization of Resources (lov om gjenvinning av elektronisk avfall i Japan). Datamaskiner og skjermer er kategorisert som industriavfall og skal deponeres på...
 • Page 137: Informasjon Om Batterigjenvinning For Eu

  Det er viktig at forbrukeren benytter seg av disse systemene for å minimere mulige skadevirkninger på miljø og helse som skyldes farlige stoffer. Du finner mer informasjon forsvarlig innsamling og avfallshåndtering på adressen: http://www.lenovo.com/lenovo/environment Tillegg C. WEEE og merknader om gjenvinning...
 • Page 138 ThinkCentre Brukerhåndbok...
 • Page 139: Tillegg D. Ek Bilgiler

  Tillegg D. Ek Bilgiler 1. İmalatçı ya da ithalatçı firmaya ilişkin bilgiler: Ürünün ithalatçı firması, Lenovo Technology B.V. Merkezi Hollanda Türkiye İstanbul Şubesi’dir. Adresi ve telefonu şöyledir: Uner Plaza Eski Üsküdar Yolu Erkut Sokak. No: 4 / 1 Kat: 3 Kozyatağı...
 • Page 140 13. İthal edilmiş mallarda, yurt dışındaki üretici firmanın unvanı ve açık adresi ile diğer erişim bilgileri (telefon, telefaks ve e-posta vb.): Lenovo (Singapore) Pte. Ltd. 151 Lorong Chuan No: 02-01 New Tech Park Singapore, 556741 Tel: 65-6827-1000 Faks: 65-6827-1100 ThinkCentre Brukerhåndbok...
 • Page 141: Tillegg E. Servis Istasyonlari

  Faks no: 312 426 72 30 Meteksan Sistem ve Bilgisayar Teknolojileri A.Ş. Adresi: Oğuzlar Mah. 34 Sokak No: 14 Balgat Ankara Posta kodu: 06520 Web Adresi: http://www.destek.as/ Telefon: 312 295 21 28 Faks no: 312 295 21 20 © Copyright Lenovo 2012...
 • Page 142 Probil Bilgi İşlem Destek ve Dan.San. ve Tic. A.Ş. Adresi: Teknoloji Geliştirme Bölgesi, ODTÜ Ofis Bina, Batı Cephe A-1 ODTÜ / Ankara Posta kodu: 06531 Web Adresi: http://www.probil.com.tr/ Telefon: 312 210 18 08 Faks no: 312 210 18 05 ANTALYA Bilser Bilgi İşlem Tic.
 • Page 143 ERZİNCAN Erzincan Bigisayar Adresi: Hükümet Caddesi, No:33/1 Erzincan Web Adresi: http://www.erzincanbilgisayar.com/ Telefon: 446 223 89 87 Faks no: 446 224 24 34 ERZURUM Şark Bilgisayar Elektronik San. ve Tic. Ltd. Şti. Adresi: Yukarı Mumcu Caddesi, No:9 Erzurum Posta kodu: 25100 Web Adresi: http://www.sarkbil.com.tr/ Telefon: 442 234 21 02 / 04 Faks no: 442 218 21 07...
 • Page 144 IĞDIR Ebru Elektronik ve Bilgisayar Sistemleri Adresi: Atatürk Caddesi, No:261 Iğdır Posta kodu: 76000 Web Adresi: http://www.ebruelektronik.com/ Telefon: 476 227 76 66 / 476 227 08 43 / 476 227 08 44 Faks no: 476 227 76 66 İSTANBUL Bilgi Birikim Sistemleri Elktr. ve Bilg. Endüstrisi Müh.
 • Page 145 Novatek Bilgisayar Sistemleri San.ve Tic.Ltd. Şti. Adresi: Raşit Rıza Sokak, Yıldırım İş Hanı, No: 1 Kat: 1 Mecidiyeköy İstanbul Posta Kodu: 80300 Web Adresi: http://www.novateknoloji.com/ Telefon: 212 356 75 77 Faks no: 212 356 75 88 Peritus Bilgisayar Sist. Dış Tic.San.Ltd. Şti. Adresi: Ziverbey Eğitim Mahallesi, Poyraz Sokak, Sadıkoğlu İş...
 • Page 146 IBM Türk Ltd. Şti. Adresi: Ankara Asfaltı No: 7 Bayraklı İzmir Web Adresi: http://www.tr.ibm.com/ Telefon: 232 462 27 00 Faks no: 232 486 69 23 Probil Bilgi İşlem Destek ve Dan.San. ve Tic. A.Ş. Adresi: Şair Eşref Bulvarı, Huzur İşhanı, No:27/2 Kat:2 Alsancak İzmir Posta kodu: 35210 Web Adresi: http://www.probil.com.tr/...
 • Page 147 ŞANLIURFA Bilban Bilgisayar Eğitim Tic. San. Ltd. Şti. Adresi: Kızılay İşhanı, Kat:1-2 Şanlıurfa Web Adresi: http://www.bilban.com.tr/ Telefon: 414 215 05 52 Faks no: 414 212 22 12 TRABZON IBM Türk Ltd. Şti. Adresi: Kahramanmaraş Cad. İpekyolu İş Merk. Kat:4 No: 7 Trabzon Web Adresi: http://www.tr.ibm.com/ Telefon: 362 230 88 52 Faks no: 362 230 88 52...
 • Page 148 ThinkCentre Brukerhåndbok...
 • Page 149: Stikkordregister

  DisplayPort-kontakt harddisk, bytte dokumentasjon, bruke hjelp drivere, enhet få og service Hjelp og støtte eksternt tilleggsutstyr, installere endre oppstartingsenhet passord informasjon enheter, håndtere enheter som er følsomme for statisk få elektrisitet garanti enhetsdrivere ressurser © Copyright Lenovo 2012...
 • Page 150 PCI-kort installere, bytte ut problemløsing, feilsøking problemløsing, grunnleggende programmer, oppdatere system Lenovo Solution Center programvare Lenovo ThinkVantage Toolbox gjenopprette Lenovo ThinkVantage Tools Lenovo Welcome 5, 113 lyd, delsystem lydlinjeinngang lydlinjeutgang rengjøre en optisk mus løse gjenopprettingsproblemer...
 • Page 151 USB-kontakt utvidelse varemerker velge midlertidig oppstartingsenhet oppstartingsenhet VGA-skjermkontakt viktig sikkerhetsinformasjon vise og endre innstillinger vurderinger, passord WiFi-enheter, WiFi-adapterkort, WiFi-kortmodul, WiFi-antennekabel, bytte ut Å åpne maskindekselet © Copyright Lenovo 2012...
 • Page 152 ThinkCentre Brukerhåndbok...

Table of Contents