Download  Print this page

Honeywell T8700A1009 Gebruiksaanwijzing

Owner's manual
Hide thumbs

Advertisement

GEBRUIKSAANWIJZING
GEBRUIKSAANWIJZING
Elektronische zwakstroom
kamerthermostaat met automatisch
dag-/nachtprogramma

Advertisement

loading

  Related Manuals for Honeywell T8700A1009

  Summary of Contents for Honeywell T8700A1009

 • Page 1 GEBRUIKSAANWIJZING GEBRUIKSAANWIJZING Elektronische zwakstroom kamerthermostaat met automatisch dag-/nachtprogramma...
 • Page 2: Honeywell Day Night Round

  Uw comfort en gemak staan voorop bij deze nieuwe micro- elektronische Honeywell-thermostaat. En van kwaliteit en betrouwbaarheid kunt u zeker zijn: daar stelt Honeywell - met meer dan 100 jaar ervaring in het ont- wikkelen van thermostaten - zich garant voor! Kenmerken •...
 • Page 3: Table Of Contents

  INHOUDSOPGAVE pag. Honeywell Day Night Round ..... .2 Uitleesvenster en toetsen van de Day Night Round . . .4 Uw thermostaat programmeren - Fabrieksprogramma .
 • Page 4: Uitleesvenster En Toetsen Van De Day Night Round

  UITLEESVENSTER EN TOETSEN VAN DE DAY NIGHT ROUND Gebruiksaanwijzing...
 • Page 5 Uitleesvenster Geeft aan dat de temperatuurinstelling tijdelijk is gewijzigd. Geeft aan dat de weergegeven temperatuur in het uitleesvenster de ingestelde temperatuur is. Verschijnt als de toets één maal wordt ingedrukt. Geeft aan hoe laat het is of, tijdens het programmeren, wat de ingestelde aanvangstijd van een periode is.
 • Page 6: Uw Thermostaat Programmeren

  Hiermee kunt u bijvoorbeeld ‘s nachts ener- gie besparen. Voor uw gemak heeft Honeywell deze perioden voorgepro- grammeerd. De fabrieksinstellingen vindt u in tabel 1. tabel 1 Periode...
 • Page 7: Uw Persoonlijke Programma Instellen

  UW PERSOONLIJKE PROGRAMMA INSTELLEN U kunt uiteraard de fabrieksinstellingen aanpassen aan uw eigen wensen. In de volgende stappen kunt u uw Day Night Round programmeren: 1. De juiste tijd instellen - Druk op . In het uitleesvenster knippert - Druk op om de juiste tijd in te stellen.
 • Page 8 4. De begintijd van de besparingsperiode instellen - Druk op . In het uitleesvenster verschijnt nu BESPARING. De ingestelde begintijd van de besparingsperiode knippert. - Druk op om de gewenste begintijd van de besparingsperiode in te stellen 5. De temperatuur van de besparingsperiode instellen - Druk op - Druk op om de gewenste temperatuur voor de...
 • Page 9: Uw Persoonlijke Programma Wijzigen Of Controleren

  Opmerking Op elk gewenst moment kunt u met programmeren ophou- den. Dit doet u door zo vaak op te drukken totdat in beeld komt. Indien u tijdens het doorlopen van de program- meercyclus ongeveer 1 minuut geen toetsen indrukt, zal de Day Night Round automatisch de programmeerstand beëindi- gen.
 • Page 10: Uw Thermostaat Bedienen

  UW THERMOSTAAT BEDIENEN DE TEMPERATUURINSTELLING CONTROLEREN U kunt snel nagaan welke temperatuur op dat moment is ingesteld, door eenmaal op de toets te drukken. U ziet nu gedurende ongeveer 5 seconden INSTELLING en de ingestelde temperatuur in het uitleesvenster. Daarna verschij- nen de actuele tijd en de kamertemperatuur weer in beeld.
 • Page 11: Vaste Temperatuurinstelling Voor Onbepaalde Tijd

  VASTE TEMPERATUURINSTELLING VOOR ONBEPAALDE TIJD De Day Night Round kan worden ingesteld op een constante temperatuur voor een onbepaalde tijd. Dit is bijvoorbeeld han- dig tijdens een vakantieperiode. U kunt deze instelling verkrij- gen door de temperatuur van de comfortperiode hetzelfde in te stellen als de temperatuur van de besparingsperiode.
 • Page 12: Cv/Cv+Ww-Schakelaar (Uitsluitend Bij De T8700N1000)

  CV/CV+WW-SCHAKELAAR (UITSLUITEND BIJ DE T8700N1000) Indien uw Day Night Round is voorzien van een CV/CV+WW- schakelaar, dan kunt u de warm- tapwatervoorziening van uw cv- ketel uitschakelen. Als de schakelaar in de stand CV staat, brandt de ketel alleen ten behoeve van de centrale verwar- ming.
 • Page 13 Attentie Uw Day Night Round schakelt met behulp van een elek- tronische schakeling het verwarmingstoestel aan en uit. Het schakelen is daardoor geheel geluidloos. De Day Night Round is voorzien van een zogenaamde supercondensator. Dit is een speciale voedingsbron die batterijen overbodig maakt.
 • Page 14: Montagevoorschrift

  MONTAGEVOORSCHRIFT Bepalen van de plaats Gebruiksaanwijzing...
 • Page 15 De plaats waar de Day Night Round wordt gemonteerd, dient aan de volgende voorwaarden te voldoen: - 1,50 m boven de vloer. - Voldoende luchtcirculatie; niet achter een kast of in een zogenaamde ‘dode’ hoek etc. - Niet in de nabijheid van warmtebronnen zoals een radiator, tv-toestel, of schemerlamp of in de zon.
 • Page 16 Tijdens het installeren moet de Trek de Day Night Round los stekker van uw cv-toetsel uit van de montageplaat. het stopcontact zijn. Steek het uiteinde van de aansluitkabel door het gat in de montageplaat. Bevestig vervolgens de montageplaat direct op de muur met behulp van de meegeleverde schroeven en pluggen, of op de inbouwlasdoos (indien aanwezig).
 • Page 17 Aansluitschema T8700A1009 (2-draads). Day Night Round CV-toestel* *Voor de juiste aansluiting zie toestelvoorschrift Aansluitschema T8700N1000 (5-draads). CV-toestel* Day Night Round met CV/CV + WW-schakelaar stand A = CV stand B = CV+WW *Voor de juiste aansluiting zie toestelvoorschrift...
 • Page 18 Grondplaat. Aansluiting van de draden op extra montagegat montagegat (ook de montageplaat. doorvoergat voor montage voor be- op inbouw- drading doos) Voor draadoog 11mm isolatie Voor recht uiteinde 8 mm isolatie extra verwijderen montagegat montagegat (ook voor montage op inbouwdoos) Thermostaat terugplaatsen op Thermostaat aandrukken tot montageplaat.
 • Page 19: Technische Gegevens

  TECHNISCHE GEGEVENS Typenummers T8700A1009 Standaarduitvoering T8700N1000 Uitvoering met CV/CV + WW schakelaar voor uitschakeling van warm-tapwatervoor- ziening bij bepaalde typen combi-ketels Voedingsspanning nominaal 24V, wisselstroom (50Hz) of gelijkstroom, minimaal 18V, maximaal 30V Schakelstroomsterkte Nominaal 0,2…1,5A Inschakelen 3,5A Elektrische aansluiting 2-draads, polariteitongevoelig...
 • Page 20 6 keer per uur (fabrieksinstelling) NB: Aanpassing mogelijk aan de snelheid van warmteoverdracht door wijziging van het aantal schakelingen per uur (naar keuze 3, 6, 9, of 12 keer per uur). Zie hiervoor de installateursinformatie, verkrijgbaar via de Honeywell Infolijn (zie achterzijde Gebruiksaanwijzing...
 • Page 21: Storingswijzer

  STORINGSWIJZER HET UITLEESVENSTER IS LEEG Oorzaak Wat te doen? Geen voeding naar de thermo- staat en de supercondensator is ontladen. Er is stroomuitval of de stekker Controleer of de netspanning van het cv-toestel is niet in het- aanwezig is of dat de stekker stopcontact.
 • Page 22 IN HET UITLEESVENSTER WORDT ALLEEN DE TIJD AANGEGEVEN: Oorzaak Wat te doen? Geen voeding naar de thermo- staat maar de supercon- densator is opgeladen. De thermostaat staat in de pro- Druk zo vaak op totdat grammeerstand (tijdsaanduiding in het uitleesvenster verschijnt. knippert).
 • Page 23 Druk net zo vaak op totdat actief. in het uitleesvenster ver- schijnt. Het uitleesvenster is defect. Vervang de thermostaat Voor al uw vragen over de Day Night Round kunt u terecht bij uw installateur of bij de Honeywell-Infolijn, telefoon 020-5656392.
 • Page 24: Garantievoorwaarden

  Gebruiksaanwijzing...
 • Page 26 Gebruiksaanwijzing...
 • Page 27 GARANTIE Dit Honeywell-product is met veel zorg en met inachtneming van de hoogste kwaliteitseisen vervaardigd. Honeywell garandeert het functioneren van de Day Night Round gedurende een termijn van 12 maanden na aankoop. Deze datum moet u kunnen aantonen aan de hand van een geldig aankoopbewijs.
 • Page 28 U kunt de Honeywell-Infolijn ook bereiken via: - fax: 020-5656390 - E-mail: Infolijn.Home.Control@ Netherlands.Honeywell.com Meer informatie over Honeywell vindt u op de Internet-Infosite: www.honeywell.nl Home and Building Control Home and Building Control Honeywell Inc. Honeywell Limited-Honeywell Limitée Honeywell Plaza 155 Gordon Baker Road P.O.

This manual is also suitable for:

T8700n1000