Download Print this page

Dell Latitude E6400 XFR Installation Instructions page 2

Shoulder strap anchors
Hide thumbs Also See for Latitude E6400 XFR:

Advertisement

Monteringsinstruktioner
axelrem
för
Förankringar
XFR
E6400
Latitude
Dell
TM
Monteringsinstrukser
skulderstropp
for
Ankere
XFR
E6400
Latitude
Dell
TM
Installatieaanwijzingen
Schouderbandbevestigingen
XFR
E6400
Latitude
Dell
TM
Asennusohjeet
kiinnikkeet
Olkahihnan
XFR
E6400
Latitude
Dell
TM
Installationsforankringer
Skulderstropforankringer
XFR
E6400
Latitude
Dell
TM
Instructions
Installation
Anchors
Strap
Shoulder
XFR
E6400
Latitude
Information in
Oplysningerne
Tämän asiakirjan
this document is
i dette dokument
tiedot voivat
subject to change
kan ændres uden
muuttua
without notice.
varsel.
ilman erillistä
ilmoitusta.
© 2009 Dell Inc.
© 2009 Dell Inc.
All rights
Alle rettigheder
© 2009 Dell Inc.
reserved.
forbeholdes.
Kaikki oikeudet
Reproduction
Enhver form for
pidätetään.
in any manner
gengivelse uden
Tämän tekstin
whatsoever
skriftlig tilladelse
kaikenlainen
without the
fra Dell Inc. er
kopioiminen
written
strengt forbudt.
ilman Dell Inc:n
permission
kirjallista lupaa
of Dell Inc. is
Dell og
on jyrkästi
strictly forbidden.
DELL logo er
kielletty.
handelsmærker,
Dell and the
der tilhører
Dell ja DELL-logo
DELL logo are
Dell Inc.
ovat Dell Inc:in
trademarks
Dell frasiger
omistamia
of Dell Inc.
sig enhver
tavaramerkkejä.
Dell disclaims
ejerrettighed til
Dell ei omista
proprietary
andres mærker
muiden
interest in the
og navne.
omistamia
marks and names
merkkejä eikä
nimiä.
of others.
Januar 2009
Tammikuu 2009
January 2009
www.dell.com | support.dell.com
Dell
TM
Informatie in
Informasjonen
Informationen
dit document
i dette dokumentet
i det här
kan zonder
kan endres uten
dokumentet
voorafgaande
varsel.
kan komma att
melding worden
ändras.
gewijzigd.
© 2009 Dell Inc.
Med enerett.
© 2009 Dell Inc.
© 2009 Dell Inc.
Reproduksjon
Med ensamrätt.
Alle rechten
i enhver form
Återgivning
voorbehouden.
uten skriftlig
i någon form utan
Reproductie op
tillatelse fra
skriftligt tillstånd
welke manier
Dell Inc. er
från Dell Inc.
dan ook zonder
strengt forbudt.
är strängt
voorafgaande
förbjuden.
toestemming van
Dell og
Dell Inc. is strict
DELL-logoen er
Dell och
verboden.
varemerker for
DELL-logotypen
Dell Inc. Dell
är varumärken
Dell en het
fraskriver seg
som tillhör
DELL-logo zijn
eierinteresse
Dell Inc. Dell
merken van
i andres merker
frånsäger sig allt
Dell Inc.
eller navn.
ägandeintresse
Dell wijst
för andra
eigendomsrecht
varumärken än
Januar 2009
af op merken
sitt eget.
en namen van
anderen.
Januari 2009
Januari 2009
Part Number: J2XJF
About Installing the XFR Shoulder Strap Anchors
Om installation af XFR skulderstropforankringer | XFR:n olkahihnan kiinnikkeiden
asentamisesta | Het installeren van de XFR-schouderbandbevestigingen | Om
montering av ankere for XFR skulderstropp | Om Montering av XFR förankringar
1 E6400 XFR
1 E6400 XFR
1 E6400 XFR
2 Shoulder Strap
2 Skulderstrop
2 Olkahihnan
Anchors (2)
Ankre (2)
kiinnikkeet (2)
3 Screws (4)
3 Skruer (4)
3 Ruuvit (4)
för axelrem
1 E6400 XFR
1 E6400 XFR
2 Schouderband-
2 Skulderstropp
bevestigingen
Ankere (2)
(2)
3 Skruer (4)
3 Schroeven (4)
1
2
3
1 E6400 XFR
2 Axelrem
Förankringar
(2)
3 Skruvar (4)

Advertisement

loading

Subscribe to Our Youtube Channel