Download Print this page

Advertisement

Ta operacja moŜe potrwać kilka minut. NaleŜy spokojnie
poczekać. Po zakończeniu konfiguracji odtwarzacza pojawi się
kolejny ekran:
Następnie odtwarzacz uruchomi się ponownie i rozpocznie
pobieranie pierwszej domyślnej listy odtwarzania.
polski-5

Advertisement

   Also See for HP SignagePlayer mp8200s

   Related Manuals for HP SignagePlayer mp8200s

   Related Products for HP SignagePlayer mp8200s

This manual also for:

Signageplayer mp8200

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: