Download Print this page

Advertisement

System będzie się uruchamiał przez minutę lub dwie, a następnie
pojawi się ekran podobny do następującego:
UWAGA: JeŜeli chcesz podłączyć urządzenie do
Internetu za pomocą sieci bezprzewodowej, naciśnij
teraz ESC na klawiaturze i skonfiguruj sieć bezprzewo-
dową lub zaawansowane ustawienia sieciowe w syste-
mie Windows. Po zakończeniu uruchom ponownie
odtwarzacz.
Odtwarzacz po chwili połączy się przez Internet z serwerem
Scala QuickStart i wyświetli następujący ekran:
polski-2

Advertisement

   Also See for HP SignagePlayer mp8200s

   Related Manuals for HP SignagePlayer mp8200s

   Related Products for HP SignagePlayer mp8200s

This manual also for:

Signageplayer mp8200

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: