Download Print this page

Dell Inspiron 4J182 Start Here

Dell laptop quick setup guide.
Hide thumbs
   

Advertisement

D e l l
I n s p i r o n
Begin hier
Begynd her
Start her
Börja här
Printed in Ireland.
Information in this document is subject to change without notice.
© 2001 Dell Computer Corporation. All rights reserved.
Reproduction in any manner whatsoever without the written permission of Dell
Computer Corporation is strictly forbidden.
Dell, the DELL logo, and Inspiron are trademarks of Dell Computer Corporation;
Microsoft and Windows are registered trademarks of Microsoft Corporation. Dell
disclaims proprietary interest in the marks and names of others.
September 2001
Swapping Modules
To swap media bay devices, use the
latch release on the bottom of the
computer. See "Setting Up" in the Dell
Solutions Guide for additional
information.
What's Next?
See "Setting Up" in the Dell Solutions
Guide for additional setup instructions,
including how to connect a printer.
Finding Answers
Press this button to find support and
educational resources that Dell has
installed on your computer, including
the Dell Tell Me How help file.
If your computer is running the
Microsoft
®
Windows
®
XP operating
system, view the tour of Windows XP
for instructions and an overview of new
features.
De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving
worden gewijzigd.
© 2001 Dell Computer Corporation. Alle rechten voorbehouden.
Verveelvoudiging van dit materiaal, op welke wijze dan ook, is alleen toegestaan
na uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Dell Computer Corporation.
Dell, het DELL-logo en Inspiron zijn handelsmerken van Dell Computer
Corporation; Microsoft en Windows zijn gedeponeerde handelsmerken van
Microsoft Corporation. Overige merken en namen zijn eigendom van hun
respectieve eigenaren.
September 2001
Modules verwisselen
Sådan skifter du moduler
Gebruik het schuifje aan de
Brug låsehåndtaget i bunden af
onderkant van de computer om
computeren til at skifte enhed i
mediahouderapparaten te wisselen.
mediebåsen. I afsnittet "Opsætning"
Zie "Instellen" in de Dell-handleiding
i Dells Løsningshåndbog kan du finde
Probleemoplossing voor meer informatie.
yderligere instruktioner om opsætning.
Volgende stap
Hvad nu?
Zie "Instellen" in de Dell-handleiding
I afsnittet "Opsætning" i Dells
Probleemoplossing voor extra informatie
Løsningshåndbog kan du finde yderligere
over het aansluiten van printers.
instruktioner om opsætning og
tilslutning af en printer.
Help opvragen
Sådan får du svar
Klik op deze knop om educatieve en
Tryk på denne knap for at finde support-
ondersteuningsbronnen te verkennen
og undervisningsressourcer, som Dell
die door Dell op uw computer zijn
har installeret på computeren, herunder
geïnstalleerd, inclusief het Help-bestand
Dells hjælpefil Sådan gør du.
Meer informatie van Dell.
Hvis computeren kører med
Als uw computer gebruikmaakt van
operativsystemet Microsoft
het besturingssysteem Microsoft
®
Windows
®
XP , kan du gennemgå
Windows
®
XP , kunt u de rondleiding
præsentationen af Windows XP
van Windows XP gebruiken voor
for at få vejledning og overblik
instructies en voor een overzicht van
over nye funktioner.
nieuwe functies.
Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden forudgående varsel.
© 2001 Dell Computer Corporation. Alle rettigheder forbeholdes.
Enhver form for reproduktion er strengt forbudt uden skriftligt samtykke fra
Dell Computer Corporation.
Dell, DELL-logoet og Inspiron er varemærker tilhørende Dell Computer
Corporation. Microsoft og Windows er registrerede varemærker tilhørende
Microsoft Corporation. Dell fraskriver sig al ejerinteresse i andre virksomheders
varemærker og navne.
September 2001
Bytte moduler
Hvis du vil bytte mediebrønnenheter,
bruker du låsutløseren nederst på
datamaskinen. Se "Installasjon" i
Løsningshåndboken fra Dell hvis du
vil ha ytterligere informasjon.
Hva kommer nå?
Se "Installasjon" i løsningshåndboken
fra Dell for mer informasjon om
installering, inkludert hvordan du
kobler til en skriver.
Finne svar
Trykk denne knappen hvis du vil finne
støtte- og opplæringsmuligheter som
Dell har installert på datamaskinen,
inkludert Dell-hjelpefilen Fortell meg
hvordan.
®
Hvis datamaskinen kjører
operativsystemet Microsoft
Windows
®
XP , ser du innføringen
i Windows XP for instruksjoner og
en oversikt over nye funksjoner.
Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten forhåndsvarsel.
© 2001 Dell Computer Corporation. Med enerett.
Enhver form for reproduksjon uten skriftlig tillatelse fra Dell Computer
Corporation er strengt forbudt.
Dell, DELL-logoen og Inspiron er varemerker for Dell Computer Corporation.
Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation.
Dell fraskriver seg eiendomsinteresser i varemerker og navn som tilhører andre.
September 2001
Byta moduler
Byt mediefack genom att använda
frigöringsspärren på datorns undersida.
Mer information finns i "Setting Up"
i Dells Lösningshandbok.
Vad kommer sedan?
Titta i "Setting Up" i Dells
Lösningshandbok om du vill ha
ytterligare installationsinformation,
t ex hur du ansluter en skrivare.
Hitta svar
Om du trycker på den här knappen
finner du resurser för support och
utbildning som Dell har installerat
på datorn, t ex hjälpfilen Berätta mer.
Om din dator har operativsystemet
Microsoft
®
Windows
®
XP kan du få
®
anvisningar och en översikt av nya
funktioner i rundturen i Windows XP .
04J182 A00
P/N 4J182 Rev. AOO
Informationen i det här dokumentet kan förändras utan förvarning.
© 2001 Dell Computer Corporation. Med ensamrätt.
All form av reproduktion är förbjuden utan skriftligt tillstånd från Dell
Computer Corporation.
Dell, DELL-logotypen och Inspiron är varumärken som tillhör Dell Computer
Corporation, Microsoft och Microsoft Windows är registrerade varumärken som
tillhör Microsoft Corporation. Dell avsäger sig allt ägarintresse gällande
varumärken och namn utöver sina egna.
September 2001

Advertisement

   Related Manuals for Dell Inspiron 4J182

   Summary of Contents for Dell Inspiron 4J182

  • Page 1: Start Here

    Verveelvoudiging van dit materiaal, op welke wijze dan ook, is alleen toegestaan na uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Dell Computer Corporation. Dell, the DELL logo, and Inspiron are trademarks of Dell Computer Corporation; Microsoft and Windows are registered trademarks of Microsoft Corporation. Dell Dell, het DELL-logo en Inspiron zijn handelsmerken van Dell Computer disclaims proprietary interest in the marks and names of others.

  • Page 2

    D e l l ™ I n s p i r o n ™ w w w . d e l l . c o m s u p p o r t . d e l l . c o m Connect the AC adapter.

This manual also for:

Inspiron 2500

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: