Washing Machine
Pralka automatyczna
Plně automatická pračka
Automatická pračka
WMD 25105 TS
WMD 25105 T
WMD 25085 T

   Summary of Contents for BEKO WMD 25085 T

 • Page 1

  Washing Machine WMD 25105 TS WMD 25105 T Pralka automatyczna WMD 25085 T Plně automatická pračka Automatická pračka...

 • Page 2: General Safety, Intended Use, Safety Instructions, First Use

  Safety instructions • If the power cable or mains plug is • This appliance must be connected to damaged you must call Authorized an earthed outlet protected by a fuse of Service for repair.

 • Page 3: Opening The Transportation Locks, Connecting To The Drain, Adjusting The Feet

  The water discharge hose can be attached to transportation safety bolts properly the edge of a washbasin or bathtub. The drain fixed in place! hose should be firmly fitted into the drain as to not get out of its housing. Adjusting the feet Important: Do not use any tools to loosen the lock •...

 • Page 4: Loading Door, Electrical Connection, Detergents And Softeners, Preparing Clothes For Washing, Correct Load Capacity

  “Program Selection Table”. Washing • The hose should be pushed into the results will degrade when the machine drainage for more than 15 cm. If it is is overloaded. too long you may have it shortened. Loading door •...

 • Page 5: Selecting A Program And Operating Your Machine, Control Panel, Turning The Machine On, Program Selection

  Programs are limited with the highest and degree of soiling of the laundry. Select the spin speed appropriate for that desired program with the program selection particular type of cloth.

 • Page 6: Special Programs, Spin Speed Selection

  You can wash your durable and heavily soiled clothes on this program. This program washes for a longer time and an extra rinse cycle will be made compared to the “Cottons” program. You can use it for your heavily soiled clothes that you wish to be rinsed gently.

 • Page 7: Program Selection And Consumption Table

  The auxiliary functions in the table may differ according to the model of your machine. 7 - EN...

 • Page 8: Auxiliary Functions, Starting The Program, Progressing A Program, Program Has Started

  3, 6 or 9 selection will remain active. hours. Auxiliary function that is not compatible When the time delaying button is pressed with the program cannot be selected.

 • Page 9: Maintenance And Cleaning, Detergent Drawer, Inlet Water Filters

  To deactivate the Inlet water filters child-proof lock, press the same buttons for There is a filter at the end of each water intake 3 sec. valve at the back side of the machine and also...

 • Page 10: Draining Any Remaining Water And Cleaning The Pump Filter

  2- Open the filter cap. The filter cap may be composed of one or two pieces according to • Loosen pump filter (anticlockwise) until the model of your machine.

 • Page 11: Solution Suggestions For Problems

  Canceling a Program) (such as line voltage, water pressure, etc.). Be sure the seals of the water inlet hoses There is water There might be problems are securely fitted. coming from with hoses or the pump Tightly attach the drain hose to the tap.

 • Page 12: Specifications

  Your appliance also contains a great amount of recyclable material. It is marked with this label to indicate the used appliances that should not be mixed with other waste. This way, the appliance recycling organised by your manufacturer will be done under the best possible conditions, in compliance with European Directive 2002/96/EC on Waste Electrical and Electronic Equipment.

 • Page 13

  • Jeżeli urządzenie nie jest używane, należy (Patrz, Kasowanie programu) odłączyć je od zasilania. • W zakupionej pralce może znajdować się • Nie wolno myć pralki wodą z węża! Grozi niewielka ilość wody. To pozostałość po to porażeniem elektrycznym! przeprowadzonym teście kontroli jakości i •...

 • Page 14

  Wąż spustowy wody można przymocować zabezpieczających umieszczonych we do bocznej ścianki umywalki lub wanny. Wąż właściwych miejscach! spustowy powinien być właściwie zamocowany w otworze spustowym i nie może wysuwać się z Nastawianie nóżek obudowy. Nie używać narzędzi do poluzowania nakrętek zabezpieczających. W innym Uwaga: wypadku mogą...

 • Page 15

  • Połączenie musi być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi. Szuflada na detergent • Napięcie oraz zatwierdzone bezpieczniki Szuflada na detergent składa się z trzech komór: podane są w rozdziale “Dane techniczne”. Dozownik detergentu może występować w • Podane tam napięcie musi odpowiadać...

 • Page 16: Panel Sterowania, Wybieranie Programu

  40° 3’’ 40° Reset 30° 1 - Pokrętło do regulacji prędkości wirowania * 7 - Przycisk Wł./Wył. 2 - Przyciski czasu opóźnienia * 8 - Wskaźniki śledzenia programu * 3 - Przycisk do regulacji temperatury prania * 9 - Wskaźnik blokady przed dostępem dzieci *...

 • Page 17: Programy Dodatkowe, Programy Specjalne

  • Odpompywanie W tym programie można prać odzież delikatną. W porównaniu programem “Syntetyczne” cykl Ten program stosuje się do odpompowania wody ten jest bardziej delikatny i brak w nim wirowania z odzieży zanurzonej w wodzie w pralce. pośredniego. • Wełna Wybór prędkości wirowania...

 • Page 18

  * : Wybrany automatycznie, bez możliwości cofnięcia. **: Program Energy Label (EN 60456) Zużycie wody i energii oraz czas trwania programów może różnić się od podanych w powyższej tabeli zależnie od ciśnienia wody, jej twardości oraz temperatury, temperatury otoczenia, typu rzeczy do prania, wybory funkcji pomocniczej i napięcia w sieci elektrycznej.

 • Page 19: Przebieg Programu

  Jeżeli wybrana zostanie funkcja pomocnicza, której nie można wybrać wraz z wcześniej opóźnienia startu pozwala na rozpoczęcie programu o 3, 6 lub 9 godz. później. wybraną funkcją, funkcja wybrana jako pierwsza zostanie skasowana, a funkcja ostatnia Po jednokrotnym naciśnięciu przycisku pozostanie aktywna.

 • Page 20: Konserwacja I Czyszczenie, Koniec Programu

  3 s. Aby wyłączyć blokadę klawiszy położeniu. należy nacisnąć i przytrzymać przez 3 s. te same przyciski. Filtry dopływu wody Na końcu każdego zaworu dopływu wody z Zakończenie programu przez...

 • Page 21: Czyszczenie Filtra Pompy

  • Jeżeli pralka nie odpompowuje wody, powrotem na swoim miejscu. filtr pompy może być zapchany. Należy go czyścić co 2 lata lub gdy ulegnie Jeżeli Państwa produkt nie posiada awaryjnego zapchaniu. Aby wyczyścić filtr należy węża spustowego, należy wykonać następującą...

 • Page 22

  Pauza/Kasowanie” przez 3 sekundy. (patrz, lub wybrać napięcie instalacji, ciśnienie Kasowanie programu) programu. wody itp.). Upewnić się, że uszczelki w wężu dopływu wody są prawidłowo zamocowane. Spod pralki Być może istnieje problem z Szczelnie podłączyć wąż spustowy do kranu. wycieka woda.

 • Page 23: Dane Techniczne

  7 Dane techniczne Dane techniczne tego urządzenia, których celem jest zwiększenie jakości produktu, mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Rysunki w tej instrukcji są schematyczne i mogą nie w pełni odpowiadać wyglądowi Państwa pralki. Wartości podane na naklejkach lub w dołączonej dokumentacji stanowią wartości uzyskane w próbach laboratoryjnych zgodnie z obowiązującymi normami.

 • Page 24

  Dyrektywą Europejska 2002/96/WE oraz polska ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany razem z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Użytkownik jest zobowiązany do oddania pralki do jednego z punktów prowadzących zbiórkę...

 • Page 25

  Koszula Bawełna Sport Pranie Włókna Wełna Delikatne Babycare Pauza 3” sztuczne r∏czne Intensywne Pranie Kołdra Wygładza Płukanie Temperatura Zatrzymanie Pranie Czas podgrzewania szybkie Plus zimno płukania szybkie opóźnienia Pranie Pompa Wirowanie Drzwi Koniec Zmiekczanie Pranie Wirowania wst∏pne 25 - PL...

 • Page 26

  3 sekundy pro stornování programu • Nikdy se nedotýkejte zásuvky mokrýma (viz Stornování programu) rukama. Nepoužívejte stroj, pokud • Při přijetí může být ve vaší pračce je napájecí kabel nebo zástrčka zbytková voda. Pochází z procesu poškozena. kontroly kvality a nejde o závadu.

 • Page 27

  (méně než 40 cm nad zemí), je • Tlak vody nezbytný pro použití stroje odčerpání vody ztíženo a prádlo může musí být 1-10 barů (0,1 – 1 MPa). (V být při vyjímání z pračky mokré. praxi to znamená, že za minutu musí...

 • Page 28

  Prací prášky a aviváže jsou uvedeny v oddíle “Technické Přihrádka na prací prášek parametry”. Přihrádka na prací prášek se skládá ze tří • Stanovené napětí musí být shodné s částí: napětím ve vaší síti. Přihrádka na prací prášek může mít dva druhy •...

 • Page 29

  ždímání. •Syntetické S tímto programem můžete prát své méně odolné oděvy. Tento program používá lehčí Normálně zašpiněná bílá bavlna prací pohyby a kratší prací cyklus než program 90°C a plátno "Bavlna". Doporučuje se pro syntetické oděvy (košile, halenky, syntetické/bavlněné směsové...

 • Page 30

  Tímto programem můžete vyprat vlněné programu u modelů s tlačítkem volby otáček. Chcete-li ochránit své oděvy, prádlo nebude oděvy, které lze prát v pračce. Perte po zvolení správné teploty podle štítků na vašich ždímat nad 800 ot/min u syntetických oděvech. Doporučujeme používat vhodné...

 • Page 31

  * : Automaticky zvoleno, nelze zrušit. **: Energetický program (EN 60456) Spotřeba vody a energie a trvání programu se mohou lišit od údajů v tabulce podle tlaku vody, tvrdosti a teploty vody, teploty okolí, typu a množství prádla, volby pomocných funkcí a výkyvům v přívodním napětí.

 • Page 32

  3, 6 nebo 9 hodin. Pomocnou funkci neslučitelnou s programem Když stisknete tlačítko odložení startu jednou, zvolíte odklad o 3 hodiny. Když totéž tlačítko nelze zvolit. (viz “Tabulka volby programu“) stisknete znovu, nastavíte 6 hodin; ještě jednou a nastaví se odložení o 99 hodin.

 • Page 33

  3 s. Filtry přívodu vody Na konci každého vstupního ventilu na zadní Ukončení programu stornováním straně stroje je filtr stejně jako na konci každé Pro stornování zvoleného programu stiskněte přívodní hadice v místě připojení ke kohoutku. na 2 sekundy tlačítko “Start/Pauza/Storno”.

 • Page 34

  část k sobě. silou zpět na místo. Vraťte filtr na místo; jinak by mohla voda unikat víčkem filtru. Pokud je z jednoho kusu, přidržte je za obě strany a otevřete je tak, že je vytáhnete ven. 4- Zavřete víko filtru.

 • Page 35

  Pevně připevněte odčerpávací hadici ke voda. čerpadle. kohoutku. Ujistěte se, že je filtr čerpadla zcela zavřený. Stroj se zastaví krátce Stroj se může dočasně Jakmile se napětí vrátí na normální úroveň, po spuštění zastavit kvůli nízkému napětí.

 • Page 36

  účel. Váš spotřebič take obsahuje velké množství recyklovatelného materiálu. Je označen touto etiketou, jež znamená, že použité spotřebiče by se neměly směšovat s ostatním odpadem. Recyklace spotřebičů organizovaná vaším výrobcem bude tak provedena v souladu s Evropskou směrnicí...

 • Page 38

  (žr. skyrių „Programos pavojus! atšaukimas“). • Niekada nelieskite kištukinio lizdo šlapiomis • Nusipirkus mašiną, joje gali būti šiek tiek rankomis. Nenaudokite mašinos, jeigu vandens. Jis gali būti likęs po kokybės maitinimo laidas arba kištukas yra patikrinimo proceso ir tai yra visai normalu.

 • Page 39

  čiaupo išbėgtų 10-80 litrų sunkiau išleisti ir skalbiniai gali likti šlapi. vandens). • Į kanalizacijos vamzdį reikia įleisti daugiau • Prijunkite prie mašinos vandens įleidimo nei 15 cm žarnos. Jeigu ji per ilga, galite ją 39 - LT...

 • Page 40

  Nepridėkite per daug skalbinių patrumpinti. • Didžiausias sujungtų žarnų ilgis neturi viršyti Vadovaukitės „Programų pasirinkimo 3,2 m ilgio. lentelėje” pateikta informacija. Skalbimo rezultatai bus prastesni, jei mašina bus per Elektros pajungimas daug prikrauta. Durelės Prijunkite mašiną prie įžeminto lizdo, apsaugoto tinkamos kategorijos saugikliu.

 • Page 41

  įskaitant sintetinius, vilnonius ir šaltas Programos pasirinkimas jautrius skalbimui audinius. vanduo Pagal skalbinių audinių rūšį, kiekį ir sutepimo rūšį iš programų lentelės, pagal toliau esančią Programos skiriasi pagal didžiausią, tam skalbimo temperatūros lentelę pasirinkite tikrai audinių rūšiai tinkamą gręžimo greitį.

 • Page 42

  600 apsisukimų vilnonius/jautrius drabužius, kurių per minutę greičiu su vilnos programomis. etiketėse nurodyta „Neskalbti mašinoje“, Be to, jei norite praleisti sukimo ciklą ir išimti rekomenduojama skalbti rankomis. Pasirinkus drabužius, apsisukimų per minutę pasirinkimo šią programą, skalbiniai skalbiami labai rankenėlę...

 • Page 43

  Programų pasirinkimo ir sąnaudų lentelė Programa Medvilniniai audiniai 90 5 150 50 1.70 • • • • • • • Medvilniniai audiniai 60** 5 120 43 0.95 • • • • • • • Medvilniniai audiniai 40 5 120 45 0.65 • • • • • • •...

 • Page 44

  Vieną kartą paspaudus laiko atidėjimo su programa, pasirinkti neįmanoma. (žr. mygtuką pasirenkamas 3 valandų atidėjimas. „Programos pasirinkimo lentelė“) Tą patį mygtuką paspaudus dar kartą – 6 valandų; o dar vieną kartą – bus pasirinktas Nuskalbimas 9 valandų atidėjimas. Jei laiko atidėjimo Nuskalbti reikėtų...

 • Page 45

  3 sekundes. vandens įleidimo žarnos gale, prijungimo 1-os papildomos funkcijos lemputė nuolat prie čiaupo vietoje, yra po filtrą. Šie filtrai mirksės. Jei norite išjungti apsaugos nuo vaikų neleidžia į mašiną patekti vandenyje esantiems užraktą, paspauskite tuos pačius mygtukus 3 svetimkūniams ir purvui.

 • Page 46

  • Jeigu iš mašinos neišleidžiamas vanduo, • Padėkite didelį indą priešais filtrą, kad į jį subėgtų filtre esantis vanduo. gali būti užsikišęs siurblio filtras. Filtrą • Atsukite siurblio filtrą (sukite prieš laikrodžio reikėtų...

 • Page 47

  čiaupo.Patikrinkite, ar visiškai užsuktas siurblio filtras. Paleidus programą, Mašina gali laikinai išsijungti Ji veiks toliau, kai įtampos lygis vėl taps normalus. mašina netrukus sumažėjus įtampai. išsijungė. Dėl būgne netolygiai pasiskirsčiusių skalbinių gali būti įsijungusi automatinė gręžimo koregavimo Gręžia be...

 • Page 48

  Šis gaminys paženklintas elektros ir elektroninės įrangos rūšiavimo ir atrankos (WEEE) ženklu. Tai reiškia, kad, norint šį gaminį perdirbti arba išmontuoti ir taip sumažinti jo poveikį aplinkai, jį reikia tvarkyti pagal 2002/96/EB Europos direktyvą. Dėl papildomos informacijos susisiekite su savo vietos arba regiono valdžios institucijomis.

This manual also for:

Wmd 25105 ts

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: