Download Print this page

Beko RBI 2300 HCA Manual

Hide thumbs Also See for RBI 2300 HCA:

Advertisement

Quick Links

RBI 2300 HCA
GB
D
F
NL
ES
RU
LT
SK

Advertisement

loading

Summary of Contents for Beko RBI 2300 HCA

 • Page 1 RBI 2300 HCA...
 • Page 2 Herstellung von eiswürfeln/14 Kennenlernen des geräts/14 Abtauen/14-15 Auswechseln der glühlampe für die innenbeleuchtung/15 Reinigung und pflege/15-16 Wechseln des türanschlags/16 Was sie tun sollten und was auf keinen fall-einige hinweise/17 Was sie bei problemen tun können/18 Hinweise zum Umweltschutz/18 Turinys 54-58 Sommaire...
 • Page 59 žaisdami neužsitrenkt viduje; metu. Jei pažeisite šaldymo sistem, jokiu bdu • Šiuo šaldytuvu reikia naudotis tik pagal paskirt, nemeskite jo  ugn ar kit ugnies šaltin, tuoj pat t.y. maisto produkt laikymui ir šaldymui. išvdinkite patalpas, kur pastatytas prietaisas.
 • Page 60 švieži maisto Rekomenduojama termostato rankenl nustatyti produkt ir grim laikymui. ties viduriu tarp 1 ir 5 ir stebti kol pasieks 3. Pieno produktus reikia laikyti specialiame pieno pageidaujam temperatr (5 rodo žemiausi produkt skyriuje, esaniu durelse. (šaliausi) temperatr, –...
 • Page 61 šviežius maisto produktus, termoreguliatoriaus rankenl nustatykite Prieš praddami naudotis šaldytuvu, patikrinkite:  vidurin pozicij. Nedidelius kiekius (iki puss 1. Ar vidus sausas, ar oras gali laisvai cirkuliuoti kilogramo) galite šaldyti nereguliuodami galinje šaldytuvo dalyje. termoreguliatoriaus rankenls. 2. Ar vidus švarus,...
 • Page 62 Tada patikrinkite, ar lemput gerai sukta. specialiu gremžtuku. Vl junkite šaldytuv  tinkl. Jei lemput vis tiek Reguliariai valykite ir atitirpinkite šaldytuv (žr. nedega, tada elektros preki parduotuvje sigykite “Atitirpinimas“). E14 užsukamo dangtelio tipo 15 W (ne stipresn) Žali...
 • Page 63 Šaldytuve nelaikykite banan. Šaldytuve nelaikykite meliono. J galite trumpam dti  šaldytuv, bet tik suvyniot, kad jo kvapo negaut kiti šaldytuve laikomi produktai. Nelaikykite atidaryt šaldytuvo dureli, nes taip suvartojama daugiau energijos ir susidaro didesnis ledo sluoksnis. Nedenkite lentyn jokiomis dangomis, kurios trukdyt...
 • Page 64 Nezapájajte spotrebič do elektrickej siete, kým nie sú odstránené baliace a ochranné prostriedky. • Nechajte spotrebič stáť minimálne 4 hodiny predtým, než ho zapnete, aby sa olej v kompresore usadil, ak bol prepravovaný horizontálne. • Ak znehodnocujete starý spotrebič, jeho zámok alebo závoru uspôsobenú...
 • Page 65: Pokyny Na Inštaláciu

  - Nasmerujte napájací kábel, aby ste po montáži umožnili ľahké pripojenie a odpojenie. Dôležité! - Ak nie je prístup k sieťovému káblu, tak je • Klaďte dôraz na opatrnosť počas potrebné namontovať oddeľovač kontaktov. čistenia/údržby spotrebiča, nedotýkajte sa spodku chladiacich kovových vedení...
 • Page 66 Pri nastavovaní zodvihnite poličku úplne nad drážky. 10. Ak chcete nakloniť poličku, zadnú časť poličky dajte o jednu úroveň nižšie, ako je predná časť poličky. Ak chcete vybrať naklonenú poličku, najprv uvoľnite jej zadnú časť z drážok a potom ju potiahnite.
 • Page 67: Pred Použitím

  Niektoré časti chladničky môžu byť chladnejšie systéme môžu vydávať nejaký zvuk, bez ohľadu alebo teplejšie (ako napríklad priehradka na šalát na to, či kompresor je alebo nie je v prevádzke. a vrchná časť vitríny), čo je celkom normálne. To je úplne normálne.
 • Page 68 Nastaviteľné poličky na dverách Mrazené potraviny by sa nemali poškodiť, ak Držiak na vajíčka výpadok trvá menej ako 16 hodín. Ak je výpadok Polica na fľašky dlhší, potraviny by sa mali skontrolovať a buď okamžite zjesť, alebo uvariť a potom znova zmraziť.
 • Page 69: Výmena Žiarovky Vnútorného Osvetlenia

  • Ak chcete odstrániť kryt na mliečne výrobky, Výmena žiarovky najprv zdvihnite kryt do výšky asi jedného palca vnútorného osvetlenia a stiahnite ho zo strany, kde sa na kryte nachádza otvor. Ak by došlo k výpadku osvetlenia, vypnite • Ak chcete odstrániť priečinok na dverách, zásuvku a vytiahnite zástrčku zo siete.
 • Page 70: Premiestnenie Dverí

  Urobte - Chlieb dobre zabaľte, aby sa udržal čerstvý. Urobte - Biele vína, pivo, svetlé pivo a minerálku pred podávaním vychlaďte. Urobte - Skladujte komerčne zmrazené potraviny v súlade s pokynmi uvedenými na obale.
 • Page 71: Riešenie Problémov

  Ak spotrebič nefunguje, keď je zapnutý, chladničky. Môže sa schladiť na krátky skontrolujte, čas, ak je zabalený, aby sa zabránilo • či je zástrčka správne vložená do zásuvky a napáchnutiu iných potravín. či je zapnutý napájací zdroj. (Ak chcete Nerobte-Nechanie otvorených dverí na dlhý...
 • Page 72 48 1036 00 06...