Beko CIB 9600 Manual

Hide thumbs

Advertisement

Quick Links

GB
COOKER HOOD - User instructions
ODSAVAČ PAR - návod k použití
CZ
EMHÆTTE - Brugervejledning
DK
LIESITUULETIN – Käyttöohje
FIN
GR
ELSZÍVÓ KÜRTŐ – Használati utasítás
H
AVTREKKSKAPPE – Bruksanvisning
N
OKAP ZASYSAJĄCY - instrukcja obsługi
PL
HOTĂ ASPIRANTĂ – Manual de utilizare
R
ВЫТЯЖНОЙ КОЛПАК - Руководство пользователя
RUS
SPISKÅPA – Bruksanvisning
S
– Εγχειρίδιο χρήσης

Advertisement

loading

  Summary of Contents for Beko CIB 9600

 • Page 1 COOKER HOOD - User instructions ODSAVAČ PAR - návod k použití EMHÆTTE - Brugervejledning LIESITUULETIN – Käyttöohje – Εγχειρίδιο χρήσης ELSZÍVÓ KÜRTŐ – Használati utasítás AVTREKKSKAPPE – Bruksanvisning OKAP ZASYSAJĄCY - instrukcja obsługi HOTĂ ASPIRANTĂ – Manual de utilizare ВЫТЯЖНОЙ КОЛПАК - Руководство пользователя...
 • Page 3 Fig.1 Fig.2 Fig.3 Fig.4 - 3 -...
 • Page 4 Fig.5 Fig.6 Fig.7 Fig.8 - 4 -...
 • Page 5 Fig.10 Fig.9 Fig.11a Fig.11b Fig.11 - 5 -...
 • Page 6 Fig.13 Fig.12 Fig.14 Fig.15 - 6 -...
 • Page 7 Fig.16 Fig.17 Fig.19 Fig.18 Fig.20 Fig.21 - 7 -...
 • Page 8 Fig.23 Fig.22 Fig.24 Fig.25 - 8 -...
 • Page 9: Safety Precaution

  Warning: L) There is a risk of fi re if cleaning is not carried out in When connecting the appliance to the electricity supply, make accordance with the instructions sure that the mains socket has an earth connection.
 • Page 10: Use And Maintenance

  - Fix the fl exible pipe to the defl ector M and fi x screw I as indicated in (Fig.8), the active carbon fi lters must be applied • Replacing halogen light bulbs (Fig. 17).
 • Page 11 F remains switched on with a fi xed light until the motor starts Key E = The Timer times the functions on activation for 15 up again at the fi rst speed after fi fty minutes and keys F and minutes, after which they are switched off . The Timer is deac- C start to fl ash again for ten minutes and so on.
 • Page 12: Návod K Instalaci

  Třída izolace I po něm. Upozornění: C) Je zakázáno připravovat jídla na plameni pod Toto zařízení je vyrobeno ve třídě I, a proto musí být připojeno odsavačem. k uzemnění. D) Vyhněte se použití volných plamenů, protože poškozují Připojení k elektrické síti musí být provedeno následovně: filtry a mohou způsobit požár.
 • Page 13 - Napojte ohebnou trubku na defl ektor M a upevněte šroub • Výměna halogenových žárovek (Obr. 17). I, jak je uvedeno na Obr. 8, fi ltry z aktivního uhlí musí být Při výměně halogenových žárovek B sejměte sklíčko C po jeho aplikovány na odsávací...
 • Page 14 Vypnutí časovače se provádí F a C znovu zacnou blikat po 10 minut a tak dále. Po stisknutí stisknutím tlačítka E. Aktivace funkce časovače musí být jakéhokoliv tlacítka s výjimkou svetel se kryt okamžite vrátí...
 • Page 15: Generelle Oplysninger

  BLÅ = N-neutral brug, uden overvågning. GUL / GRØN = jord H) Hold øje med børnene for at sikre, at de ikke leger Den neutrale ledning skal tilsluttes til klemrækken med med apparatet. symbolet N mens den GUL/GRØNNE skal tilsluttes til I) Når emhætten anvendes samtidigt med apparater, der...
 • Page 16: Brug Og Vedligeholdelse

  (Fig.3). 2 måned rengøre fedtfi ltrene; de kan vaskes op i opvaske- - Lav 4 huller Ø8 i loftet og skru de 3 skruer i, uden at stramme maskine. - Efter at have rengjort fi ltrene nogle gange, kan der opstå...
 • Page 17 Display C = viser den valgte motorhastighed og aktivering ‘ af timer’en. Ved at trykke på knappen F i 2 sekunder (ved slukket emhætte) Tast D = tænder emhætten. Øger motorhastigheden. Ved tryk aktiveres funktionen “clean air”. Denne funktion tænder mo- på...
 • Page 18 A) Älä tarkista suodattimien tilaa, kun liesituuletin on Eristysluokka I toiminnassa Varoitus: B) Älä kosketa lamppuihin tai niiden lähialueille Tämä laite on on valmistettu luokassa I, ja se on siksi valaistuslaitteiston käytön aikana tai välittömästi sen kytkettävä maadoitettuun pistokkeeseen. käytön jälkeen Sähköverkkoon kytkeminen on suoritettava seuraavien C) On kielletty liekittämästä...
 • Page 19: Käyttö Ja Huolto

  (Kuva 3). jonka pituus vaihtelee laitteen käytön mukaan. Tee nyt 4 Ř8 reikää ja kiinnitä sitten 3 ruuvia niin etteivät ne - Tulipalovaaran estämiseksi korkeintaan joka 2 kuukauden ole aivan tiukalla, ja huomioiden että kohdannusmaskin X välein tulee pestä...
 • Page 20 - K u n n ä p p ä i n A v i l k k u u 0 , 5 s e k u n n i n v ä l e i n , aktiivihiilisuodattimet tulee vaihtaa.
 • Page 21 αντιμετωπίζεται ως απ ρριμμα οικιακ αλλά πρέπει να παραδίνεται σε κατάλληλα σημεία συλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Διαθέστε το ως απ ρριμμα τηρώντας τους κατά τ πους Προσοχή σε περίπτωση που λειτουργούν ταυτ χρονα κανονισμούς για τη διάθεση των απορριμμάτων.
 • Page 22 2 βίδες Σ υ ν δ έ σ τ ε τ η ν ά ν ω μ ε τ η ν κ ά τ ω κ α μ ι ν ά δ α κ α ι • Αν το πλαίσιο μαγειρέματος που χρησιμοποιείται είναι...
 • Page 23 πρέπει να αναβοσβήνει το πλήκτρο και το πλήκτρο . σημείο. Αν είναι σε λειτουργία η έντονη ταχύτητα, το Αφού περάσει αυτ ς ο χρ νος ο κινητήρας σβήνει και το Timer δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί. φωτάκι του πλήκτρου παραμένει αναμμένο σταθερ έως...
 • Page 24 ταν το κουμπί αναβοσβήνει με συχν τητα 0,5 sec. τα φίλτρα πρέπει να αντικαθίστανται. Αφού επανατοποθετηθεί το καθαρ φίλτρο θα πρέπει να κάνετε reset στην ηλεκτρονική μνήμη πιέζοντας το κουμπί για περίπου μέχρι να σταματήσει να αναβοσβήνει. • = πληκτρο ΦΩΤΙΣΜΟΥ...
 • Page 25: Általános Tudnivalók

  A) Az elszívó működése közben ne ellenőrizze a szűrők ellátva, az elektromos hálózatba való bekötéshez a készülék állapotát. és a hálózat közé be kell iktatni egy, a terhelésre szabott és B) A készülék világításának hosszan tartó használata az érvényes szabványnak megfelelő univerzális megszakítót, közben vagy közvetlenül azt követően ne érjen az...
 • Page 26 - Konyhai elszívó beszerelése még 15 percig bekapcsolva hagyni az elszívót. - Vegye ki a készüléket a csomagolásból, és távolítsa el a 2 A Az elszívó tökéletes működtetése megfelelő és folyamatos csavart, hogy szét tudja választani a felső részt az alsó résztől karbantartást igényel.
 • Page 27 Ez alatt az idő alatt sebességét. Ha a billentyűt a 3. sebességben nyomja meg, 10 az F és a C gomb együtt villog. 10 perc elteltével a motor percre bekapcl az intenzív funkció, ezután a készülék visszatér kikapcsolódik, és az F gomb ledje folyamatos fénnyel ég.
 • Page 28 INSTALLASJONSVEILEDNING 1. Vær forsiktig dersom en vifte med utvendig avløp benyttes i samme rom som en brenner eller en ovn som ikke går på elektrisk strøm, da viften trekker ut luften brennern eller ov- Montering og elektriske koblinger må utføres av kvalifi - nen trenger til forbrenningen.
 • Page 29: Bruk Og Vedlikehold

  (Fig.3). - Etter noen få vask, kan det hende at fargen på fi ltrene endres. Lag de 4 hullene Ø8 i taket og skru i 3 skruer uten å skru dem Dette betyr ikke at de må skiftes ut.
 • Page 30 Deretter settes det rene fi lteret tilbake på plass, og man stiller - Når man skjermen C ser at bokstaven F blinker, med så tilbake minnet ved å trykke på tast A i ca 5 sekunder, helt vekslende hastighet, (f.eks.1 og F) må fettfi ltrene rengjøres.
 • Page 31: Informacje Ogólne

  • Podłączenie elektryczne - skontrolować tabliczkę znamionową (znajdującą się Uwaga! Skontrolować tabliczkę znamionową znajdującą wewnątrz urządzenia) aby upewnić się, że napięcie i moc są się wewnątrz urządzenia: odpowiednie dla danej sieci i , że gniazdo wtykowe połączenia - Jeśli na tabliczce znajduje się symbol ( ), oznacza to, jest odpowiednie.
 • Page 32 - Aby zapobiec niebezpieczeństwu ewentualnych pożarów, co ściany). najmniej raz na 2 miesiące należy myć fi ltry przeciwtłuszczowe, - Wziąć górną część struktury B (Ryc.4) i ulokować ją na 3 nie można je myć min. w zmywarce. do końca dokręconych śrubach w miejscu 3 odpowiadających - Po kilku umyciach mogą...
 • Page 33 F= przycisk ZEROWANIE WSKAŹNIKA ZANIECZYSZCZENIA FILTRÓW D O S T A W C A U C H Y L A S I Ę O D W S Z E L K I E J ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA EWENTUALNE USTERKI, Jeżeli wskaźnik „zanieczyszczenia fi ltrów” miga, oznacza to, SPOWODOWANE NIEPRZESTRZEGANIEM WYŻEJ...
 • Page 34: Descriere Generală

  GALBEN/VERZUI = împamântare ard gaze sau alte combustibile, încăperea trebuie să fie Cablul de nul trebuie sa fi e conectat la borna cu simbolul N în ventilată corespunzător timp ce cel GALBEN/VERZUI, trebuie sa fi e conectat la borna L) Dacă operaţiunile de curăţare nu sunt efectuate cu de lânga simbolul de împamântare (masa)
 • Page 35 şuruburile din dotare. • Înlocuirea becurilor cu halogen (Fig.17). - Uniţi tubul fl exibil la defl ectorul M şi fi xaţi-l cu şurubul I aşa Pentru a înlocui becurile cu halogen B îndepărtaţi geamul din cum este indicat în (Fig.8), fi ltrele din cărbune activ trebuie...
 • Page 36 Butonul E = Timer-ul cronometreaza durata functiilor, din F si C încep sa semnalizeze pe timp de 10 minute, si asa mai momentul activarii lor, timp de 15 minute; apoi, acestea sunt departe.
 • Page 37 данных, расположенную внутри аппарата: - Если на табличке имеется символ ( ), это значит, что аппарат не должен заземляться, в связи с чем необходимо следовать инструкциям в отношении типа изоляции II. - Если на табличке НЕТ символа ( ), следуйте...
 • Page 38 рис.11а • Если используемая поверхность плиты является элек- рис.12 трической, газовой или индукционной, минимальное расстояние между ней и самой нижней частью вытяжки должно составлять не менее 65 см. • • • • • - 38 -...
 • Page 39 • Для замены двухцветных ламп снимите лампочку, осторожно отпуская ее от патрона при помощи небольшой плоской отвертки или эквивалентного инструмента. ВНИМАНИЕ! Выполняя данную операцию, будьте осторожны, чтобы не поцарапать вытяжку. Замените лампы на лампы такого же типа • - 39 -...
 • Page 40: Installations Instruktioner

  Isoleringsklass II är tveksam. Apparaten är av typklass II, och inga kablar skall därför - Om nätkabeln är skadad ska den bytas ut mot en ny kabel jordanslutas. eller en specialsats som tillhandahålls av tillverkaren eller dess Stickkontakten ska vara lättåtkomlig efter att utrustningen tekniska servicetjänst.
 • Page 41: Användning Och Underhåll

  (Fig.3). Detta är inget skäl till reklamation för eventuellt byte. Gör 4 Ø8 hål i taket och skruva i 3 skruvar utan att vrida åt dem Vid försummelse av anvisningarna för byte och rengöring av helt. Var noga med att inte sätta i skruven i det hål som marke- avfettningsfi ltren fi nns det risk för att dessa antänds.
 • Page 42 ända tills motorn efter ytterligare 50 minuter startar igen på intensiva hastigheten under 10 sekunder för att sedan återgå hastiget ett och lysdioderna F och C börjar blinka igen i 10 mi- till den arbetshastighet som var aktiv före ingreppet. Displayen nuter osv.
 • Page 44 3LIK0579...

This manual is also suitable for:

9600