Download Print this page

Philips AJ4200 Manual

Hide thumbs

Advertisement

Quick Links

Brukerhåndbok
NO

Advertisement

loading

  Also See for Philips AJ4200

  Related Manuals for Philips AJ4200

  Summary of Contents for Philips AJ4200

 • Page 1 Brukerhåndbok...
 • Page 3 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Viktig informasjon Boksen inneholder VOlP080-telefonen Tilkopling Installering Anrop Funksjoner under en samtale Høre på talepost Konfigurasjon Standardinnstillinger Problemløsninger Informasjon Stikkordregister...
 • Page 4: Viktig Informasjon

  Internettilkopling (bredbånd anbefales) Trenger du hjelp? For ytterligere informasjon om feilsøking og ofte stilte spørsmål: Online hjelp: www.p4c.philips.com Problemløsninger / Feilsymptomer: se side 19 Oppdatert informasjon for brukere er tilgjengelig på: www.p4c.philips.com Viktig informasjon ® ® Windows 2000 eller XP...
 • Page 5 Boksen inneholder Et VOIP080 telefon Bæreveske Hva du ellers trenger: En desktop eller en laptop med ledig USB-port Holder Hurtig bruker-veiledning • Internettilkopling (bredbånd anbefales) • Det garanteres full kompatibilitet bare for Skype-versjonen på CD-en for installering. Nye funksjoner fungerer muligens ikke med VOlP080 når Skype oppgraderes.
 • Page 6 VOlP080-telefonen VOlP080-telefonen Oversikt over fremsiden Øretelefon Blinker hurtig når et anrop kommer inn. Er på under en samtale. Blinker langsomt når telefonens lyd er slått av. Blinker når talepost(er) venter. Tast for Rull opp Rull opp en post. Øk lydstyrken for øredelen. Tast for Snakk (TALK) Utfør og svar på...
 • Page 7 VOlP080-telefonen Oversikt over baksiden 13 Spor for USB-tilkopling Holder USB-pluggen. 14 USB-plugg Kopler til USB-port på datamaskinen.
 • Page 8 Tilkopling og Installering Tilkopling og Installering Tilkopling Merk: Kontroller at USB-porten IKKE er koplet til før du begynner installeringen. For å kople til telefonen: 1. Vikle ut USB-kabelen fra telefonen. 2. Kople USB-pluggen direkte til PC-ens USB-spor. Merk: Du trenger ikke batterier. Telefonen forsynes med strøm fra PC-en via USB-kabelen.
 • Page 9 I Skype-vinduet, klikk på Verktøy. Velg Innstillinger. Velg Lydenheter på venstre siden. XP-brukere velger Philips VOIP080 i Lyd-inn, Lyd-ut, og nedtrekksboksen Ringelyd. Klikk på LAGRE. Windows 2000-brukere velger USB Lydenheter i Lyd-inn, Lyd-ut, og nedtrekksboksen Ringelyd nedtrekksboksen.
 • Page 10 Anrop Anrop Anrop Skype-kontakt 1. Trykk og hold stjernetast 2. Trykk på for å velge den kontakten du vil anrope. 3. Trykk på for å foreta et anrop. Søk etter bokstaver Mens kontaktlistevinduet er åpent, skriv inn første bokstav til kontakten benytte tastaturet for å...
 • Page 11 Anrop Merk: Når du foretar SkypeOut-anrop må du slå nummeret for landet før telefonnummeret du vil anrope, f.eks. 00, 011 eller +. For eksempel: Hvis du vil anrope Nord-Amerika: 00-1-905-1234567 eller 011-1-905-1234567 Når du foretar internasjonale anrop: 00-852-12345678 eller +852-12345678 TIPS: For å...
 • Page 12 Anrop Funksjoner under en samtale Justere lydstyrke for øretelefon Du kan øke eller redusere lydstyrken til en anropers stemme under en samtale. Du kan velge mellom 8 lydstyrkenivåer. For å justere lydstyrken: 1. Trykk på for å øke lydstyrken. 2. Trykk på for å...
 • Page 13 Anrop Statussymboler for talepost Betyr at du har en ny talepost Betyr at du har en gammel talepost Betyr at taleposten spilles av. Trykk på for å stoppe.
 • Page 14 Konfigurasjon Konfigurasjon Innstillinger VOIP080-driveren lar deg stille inn telefonen slik at den best passer dine behov. For å konfigurere telefonen: Dobbelklikk på symbolet i oppgavelinjen nederst i høyre hjørne på PC- skjermen. ELLER Høyreklikk på symbolet i oppgavelinjen alternativene: • Generelle innstillinger •...
 • Page 15: Generelle Innstillinger

  Still inn enheten som lydutgang for Skype ruter til Velg en enhet under Øretelefonenhet for å høre på lyd fra Skype. Det anbefales å bruke Philips VOIP080 for Windows XP-brukere eller USB Lydenheter for Windows 2000-brukere. Still inn enheten som lydinngang for Skype...
 • Page 16 Konfigurasjon Justare lydstyrke for øretelefon Juster lydstyrke for øretelefon for å endre lydstyrken for øredelen. Når du velger laveste innstilling er øredelen slått av. Justare lydstyrke for mikrofon Juster lydstyrke for mikrofon for å endre lydstyrken for mikrofonen. Når du velger laveste innstilling er mikrofonen slått av. Still inn enheten som lydinngang / lydutgang for andre Windowsprogrammer ruter til...
 • Page 17 Konfigurasjon Merk: Det anbefales å sette lydkortet som enhet for både lydinngang og lydutgang på PC-en. Merk: Ved å krysse av i akvryssingsboksen Bruk bare standardenheter (for Windows XP-brukere) eller Bruk bare foretrukkede enheter (for Windows 2000-brukere), kan du skille lydbanene for PC-en. Lyd fra Skype høres i telefonen mens lyd fra andre Windowsprogrammer høres fra valgt enhet.
 • Page 18 Konfigurasjon Standardinnstillinger Start Skype automatisk når VOIP080-telefonen er koplet til: Øretelefonenhet: Mikrofonenhet: Ringemelodi: Ringenivå: Slå av tastetone: Avslutt-vindumelding: Avkrysset Philips VOIP080 Philips VOIP080 Melodi 1 Høy Ikke avkrysset Aktivert...
 • Page 19 Problemløsninger Problem Telefonen ringer ikke. Ingen lyd under anrop. Den andre hører ingenting. Kan ikke utføre eller motta Skype- anrop. Kan ikke foreta SkypeOut-anrop. Kan ikke åpne kontaktlisten. Kan ikke åpne talepostlisten. LED blinker langsomt. Ingen tastetone. Velg "Ikke la dette programmet bruke Skype"...
 • Page 20 3. Philips setter mye inn på å utvikle, produsere og markedsføre produkter som ikke forårsaker helserisikoer. 4. Philips bekrefter at hvis produktene håndteres korrekt og i henhold til bruksbestemmelsen, er de trygge å bruke i henhold til dagens vitenskapelige beviser.
 • Page 21 Informasjon Philips har markert forpakningsmaterialet med standard symboler laget for å fremme resirkulering og korrekt avfallshåndtering. Økonomisk tilskudd er gitt til det tilknyttede nasjonale innsamlings- og resirkuleringssystemet. Det merkede forpakningsmaterialet kan resirkuleres.
 • Page 22 Andre anrop 11 Anrop 10 Anrop Skype-kontakt 10 Anrop SkypeOut-nummer 10 Avslutte et anrop 11 Avvise et anrop 11 Boksen inneholder 5 CD for installering 8 Elektriske, magnetiske og elektromagnetiske felt ("EMF") 20 Endre språk 15 Endre språket for Skype 15 Fjern innskrevne nummer 11 Funksjoner under en samtale 12 Garanti 20...
 • Page 24 Specifications are subject to change without notice. Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners. 2006 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved. www.philips.com 3111 285 30631...

This manual is also suitable for:

Voip080