Download Print this page
DeWalt D51180 Original Instructions Manual

DeWalt D51180 Original Instructions Manual

Hide thumbs Also See for D51180:

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 19

Quick Links

D51180
www.
.eu

Advertisement

loading

Summary of Contents for DeWalt D51180

 • Page 1 D51180 www.
 • Page 2 Dansk (oversat fra original brugsvejledning) Deutsch (übersetzt von den Originalanweisungen) English (original instructions) Español (traducido de las instrucciones originales) Français (traduction de la notice d’instructions originale) Italiano (tradotto dalle istruzioni originali) Nederlands (vertaald vanuit de originele instructies) Norsk (oversatt fra de originale instruksjonene) Português (traduzido das instruções originais) Suomi (käännetty alkuperäisestä...
 • Page 4 D A N S K SØMPISTOL D51180 Tillykke! Defi nitioner: Sikkerhedsråd Du har valgt et D WALT værktøj. Mange års Nedenstående definitioner beskriver erfaring, ihærdig produktudvikling og innovation sikkerhedsniveauet for hvert signalord. Læs gør D WALT til en af de mest pålidelige partnere vejledningen og læg mærke til disse symboler.
 • Page 5 D A N S K WALT, Richard-Klinger-Straße 11, 9. Vedligehold værktøjet omhyggeligt. D-65510, Idstein, Tyskland Hold værktøjet i god stand og rent for bedre og mere sikker ydelse. Følg instruktionerne for 31.12.2009 vedligeholdelse og skift af tilbehør. Hold alle styringer tørre, rene og fri fra olie og fedt. Sikkerhedsvejledning 10.
 • Page 6 D A N S K ● Brug altid beskyttelsesbriller. – Muskelspændinger i arme og hænder, særligt når der arbejdes med armene i ● Brug altid høreværn. vejret. Hold pause regelmæssigt, når du ● Brug kun befæstelseselementer af den type, arbejder i længere perioder ad gangen. som er angivet i vejledningen.
 • Page 7 Korrekt håndposition (fi g. C) Beskrivelse (fi g. A) ADVARSEL: For at reducere risikoen for Din sømpistol D51180 er beregnet til at slå personskade skal du ALTID anvende den befæstelseselementer i arbejdsstykker af træ med. rette håndposition som vist.
 • Page 8 D A N S K 4. Check at kontaktudløseren (1) kan bevæges frit. Aktivering af maskinen (fi g. A & C) 1. Hold værktøjet i din håndfl ade som beskrevet ADVARSEL: Brug ikke værktøjet, hvis under Korrekt håndposition. kontaktudløseren ikke kan bevæges frit. 2.
 • Page 9 D A N S K Tømning ● Tøm alt kondensvand ud af luftkompressorbeholderne og slangerne. Smøring ● Kom 5 - 7 dråber pneumatikolie ind i luftfi ttingen på maskinens endedæksel. Kontrol ● Sørg for at alle skruer på værktøjet sidder stramt og er ubeskadigede.
 • Page 10 D A N S K GARANTI dit nærmeste autoriserede D WALT WALT er sikker på produkternes kvalitet serviceværksted i D WALT kataloget og tilbyder en enestående garanti til eller kontakt dit D WALT kontor på den professionelle brugere af dette værktøj. adresse, der er opgivet i denne manual.
 • Page 11 D E U T S C H NAGELMASCHINE D51180 von der Greifkraft, dem Kontaktdruck, Herzlichen Glückwunsch! der Arbeitsrichtung, der Einstellung der Sie haben sich für ein Werkzeug von D WALT Energieversorgung, dem Werkstück und dem entschieden, das die lange D WALT-Tradition Werkstückhalter ab.
 • Page 12 D E U T S C H Der Unterzeichnete ist verantwortlich für die Teilen verfangen. Tragen Sie am besten Zusammenstellung des technischen Dossiers und gibt Gummihandschuhe und rutschfeste diese Erklärung im Namen von D WALT ab. Sicherheitsschuhe. Tragen Sie bei langen Haaren ein Haarnetz.
 • Page 13 D E U T S C H Zusätzliche Sicherheitsanweisungen ● Halten Sie das Werkzeug während der Arbeit für Druckluftwerkzeuge so, daß im Falle eines Rückstoßes durch einen ● Verwenden Sie für den Anschluß an das Ausfall der Energieversorgung oder durch Druckluftsystem Schnellkupplungen.
 • Page 14 Es befi nden sich folgende Bildzeichen auf dem ● Lesen Sie vor der Inbetriebnahme die Werkzeug: Bedienungsanleitung gründlich durch. Pneumatikwerkzeug mit Sicherheitsjoch. Beschreibung (Abb. A) Ihre Nagelmaschine D51180 wurde zum Eintreiben von Befestigungsmitteln in Holzwerkstücke Verwenden Sie das Werkzeug niemals konstruiert. auf einer. 1 Kontaktanschlag 2 Nagelführung...
 • Page 15 D E U T S C H Anbringen des Lederüberzuges (Abb. B) Vorbereiten des Werkzeugs (Abb. A) Der Lederüberzug (4) sorgt für ein sicheres und 1. Lassen Sie sämtliche Kondensation aus den komfortables Halten des Werkzeugs bei der Luftkompressortanks und Schläuchen ab. Benutzung.
 • Page 16 D E U T S C H 6. Lösen Sie das Werkzeug 5 bis 6 Mal in einem Die folgenden Wartungsmaßnahmen Holzrest aus, um die O-Ringe zu schmieren. müssen täglich durchgeführt werden. 7. Erhöhen Sie den Luftdruck auf den normalen Betriebsdruck.
 • Page 17 D E U T S C H Die separate Entsorgung von Gebrauchtprodukten und Verpackungen ermöglicht das Recycling und die Wiederverwendung der Stoffe. Die Wiederverwendung von Recyclingstoffen hilft, Umweltverschmutzung zu vermeiden und mindert die Nachfrage nach Rohstoffen. Lokale Vorschriften regeln möglicherweise die getrennte Entsorgung von Elektroprodukten und Haushaltsabfall an kommunalen Entsorgungsstellen oder beim Einzelhändler, wenn Sie ein neues Produkt...
 • Page 18 D E U T S C H GARANTIE • Das Produkt wird vollständig im WALT vertraut auf die Qualität Originallieferumfang zurückgegeben. seiner Produkte und bietet daher den professionellen Anwendern des Produktes Um einen Garantieanspruch anmelden zu eine herausragende Garantie. Diese können, wenden Sie sich an einen D WALT- Garantieerklärung gilt als Ergänzung...
 • Page 19 E N G L I S H NAILER D51180 Congratulations! Defi nitions: Safety Guidelines You have chosen a D WALT tool. Years of The definitions below describe the level of severity for experience, thorough product development and each signal word. Please read the manual and pay...
 • Page 20 E N G L I S H Safety Instructions 9. Maintain tools with care. Keep the tools in good condition and clean When using tools, always observe the safety for better and safer performance. Follow the regulations applicable in your country to reduce instructions for maintenance and changing the risk of personal injury.
 • Page 21 E N G L I S H ● Always wear safety glasses. – Do not use the tool while you are tired ● Always wear ear protection. or under influence of drugs, alcohol or medication. A moment of inattention while ●...
 • Page 22 WARNING: To reduce the risk of serious Description (fi g. A) personal injury, ALWAYS use proper hand position as shown. Your nailer D51180 has been designed for driving fasteners into wooden workpieces. WARNING: To reduce the risk of serious personal injury, ALWAYS hold securely in 1 Contact trip anticipation of a sudden reaction.
 • Page 23 E N G L I S H WARNING: Never use the tool below or Optional Accessories above the rated operating pressure. WARNING: Since accessories, other than those offered by D WALT, have not 6. Connect the air hose to the fi tting on the tool. been tested with this product, use of such accessories with this tool could be 7.
 • Page 24 E N G L I S H Protecting the Environment GUARANTEE Separate collection. This product must not be disposed of with normal household WALT is confident of the quality of its waste. products and offers an outstanding guarantee for professional users of the product. This guarantee statement is in addition to and in Should you find one day that your D WALT product...
 • Page 25 E S P A Ñ O L MARTILLO CLAVADOR D51180 ¡Enhorabuena! Defi niciones: Pautas de seguridad Usted ha optado por una herramienta D WALT. Las definiciones que figuran a continuación describen Muchos años de experiencia y una gran asiduidad el grado de intensidad correspondiente a cada en el desarrollo y la innovación de sus productos...
 • Page 26 E S P A Ñ O L Horst Grossmann 8. Use una herramienta apropiada. Vicepresidente de Ingeniería y Desarrollo de El uso concebido se describe en este manual de Productos instrucciones. No fuerce pequeñas herramientas WALT, Richard-Klinger-Straße 11, o acoples al trabajo de una herramienta pesada. D-65510, Idstein, Alemania La herramienta hará...
 • Page 27 E S P A Ñ O L presión en el suministro de aire comprimido, ● No clave elementos de fi jación cerca del borde que incluya una válvula de seguridad en la de la pieza de trabajo. salida. ● No clave elementos de fi jación encima de otros. ●...
 • Page 28 Herramienta neumática con brida de Descripción (fi g. A) seguridad. El martillo clavador D51180 se ha diseñado para clavar elementos de fi jación en piezas de trabajo No utilice la herramienta sobre una de madera. escalera. 1 Mecanismo de contacto 2 Guía de clavos...
 • Page 29 E S P A Ñ O L ● Evite una tensión muscular estática 6. Conecte la manguera de aire al accesorio de la prolongada de las manos y los brazos, herramienta. 7. Compruebe si existen fugas audibles alrededor p. ej. durante trabajos en el techo. de las válvulas y juntas.
 • Page 30 E S P A Ñ O L 4. Para accionar la herramienta, presione la herramienta contra el clavo. La herramienta introducirá el clavo en la superfi cie de trabajo Lubricación hasta que el mecanismo de contacto (1) esté ● Introduzca de 5 a 7 gotas de aceite para totalmente pisado.
 • Page 31 Puede obtener una Unión Europea y del Área de Libre Comercio lista de agentes de reparaciones autorizados Europea. de DEWALT y todos los detalles de nuestro servicio después de la venta en Internet en: • GARANTÍA DE SATISFACCIÓN DE www.2helpU.com.
 • Page 32 F R A N Ç A I S CLOUEUR D51180 Félicitations! Défi nitions : consignes de sécurité Vous avez choisi un outil D WALT. Depuis de Les définitions ci-après décrivent le degré de risques nombreuses années, D WALT produit des outils associé...
 • Page 33 F R A N Ç A I S Le soussigné est responsable de la compilation du 7. Rester prudent. fichier technique et fait cette déclaration au nom de Rester vigilant pendant le travail. Faire preuve WALT. de bon sens. Ne pas utiliser d’outil en cas de fatigue.
 • Page 34 F R A N Ç A I S dépassée de plus de 10%. En cas de pressions et les arêtes de la pièce à travailler et mettre plus élevées, une soupape de réduction de ainsi l'intégrité des personnes en danger. pression comprenant un clapet de sécurité...
 • Page 35 Les pictogrammes suivants sont inscrits sur l'outil : Description (fi g. A) Votre cloueur D51180 a été conçu pour enfoncer Outil pneumatique avec étrier de sécurité. des éléments de fi xation dans le bois. 1 Bout de contact N'utilisez pas l'outil monté...
 • Page 36 F R A N Ç A I S ● Évitez les tensions statiques 6. Branchez le tuyau d'air sur le raccord de l'outil. prolongées des muscles des mains et 7. Contrôlez les fuites audibles autour des des bras, par ex. en travaillant au- soupapes et des joints.
 • Page 37 F R A N Ç A I S Contrôle Accessoires en option ● Vérifi ez que tous les éléments de fi xation de AVERTISSEMENT : Comme les l'outil sont bien serrés et en bon état. accessoires autres que ceux proposés ● Serrez toutes les pièces dévissées avec un par D WALT n’ont pas été...
 • Page 38 F R A N Ç A I S GARANTIE Si vous souhaitez effectuer une réclamation, WALT est si sûr de la qualité de contactez votre revendeur ou consultez ses produits qu’il propose à tous les l’emplacement du centre de réparation professionnels qui les utilisent, une garantie agréé...
 • Page 39 I T A L I A N O CHIODATRICE D51180 Congratulazioni! Defi nizioni: istruzioni di sicurezza Siete entrati in possesso di un utensile D WALT. Le definizioni sottostanti descrivono il livello di allerta Anni di esperienza, continui miglioramenti ed rappresentato da ogni parola di segnalazione. Si...
 • Page 40 I T A L I A N O Horst Grossmann maggiore potenza. L’utensile fornisce prestazioni Vice Presidente Progettazione e Sviluppo Prodotti migliori e garantisce una maggiore sicurezza WALT, Richard-Klinger-Strasse 11, se viene utilizzato entro i limiti per cui è stato progettato.
 • Page 41 I T A L I A N O ● Usare esclusivamente fl essibili con pressione AVVERTENZA! L'uso di questo utensile nominale superiore alla pressione d'esercizio può generare e/o diffondere polvere, in grado massima dell'utensile. di causare gravi lesioni permanenti all'apparato ●...
 • Page 42 I T A L I A N O Descrizione (fi g. A) Non utilizzare l'utensile su una scala. La chiodatrice D51180 è stata progettata per inserire chiodi nel legno in lavorazione. 1 Scatto a contatto Utilizzare protezioni acustiche. 2 Guida per chiodi 3 Raccordo aria Utilizzare protezioni oculari.
 • Page 43 I T A L I A N O Funzionamento a basse temperature Corretto posizionamento delle mani Quando si fanno funzionare gli utensili a (fi g. C) temperature sotto zero: AVVERTENZA: per ridurre il rischio di 1. Mantenere l'utensile il più possibile caldo prima lesioni personali gravi, tenere le mani dell'uso.
 • Page 44 I T A L I A N O Rispetto ambientale MANUTENZIONE L'utensile D WALT è stato studiato per durare a Raccolta differenziata. Questo prodotto lungo richiedendo solo la minima manutenzione. Il non deve essere smaltito con i normali rifiuti domestici. funzionamento continuo e soddisfacente dipende dall'adeguata cura dell'utensile e dalla sua pulizia sistematica.
 • Page 45 I T A L I A N O GARANZIA • sia presentato uno scontrino che provi WALT realizza prodotti di qualità e offre l’acquisto del prodotto; una garanzia eccezionale per i professionisti che utilizzano i suoi apparati. Questa • il prodotto va restituito come era al dichiarazione di garanzia è...
 • Page 46 N E D E R L A N D S NIETPISTOOL D51180 Gefeliciteerd! Defi nities: Veiligheidsrichtlijnen U heeft gekozen voor een machine van De onderstaande definities beschrijven het WALT. Jarenlange ervaring, voortdurende veiligheidsniveau voor ieder signaleringswoord. Lees produktontwikkeling en innovatie maken D WALT de gebruiksaanwijzing a.u.b.
 • Page 47 N E D E R L A N D S 7. Blijf alert. Let op wat u aan het doen bent. Gebruik uw gezond verstand. Bedien het gereedschap niet wanneer u vermoeid bent. 8. Gebruik het geschikte gereedschap. Het voorgenomen gebruik wordt beschreven in Horst Grossmann deze instructie handleiding.
 • Page 48 N E D E R L A N D S ● Sluit het gereedschap alleen aan op een ● Maak uzelf vertrouwd in het werkgebied. luchttoevoer waar de maximaal toelaatbare Bevestigingsmiddelen kunnen dunne druk van het apparaat niet meer dan 10% werkstukken doorboren of kunnen van de kan worden overschreden.
 • Page 49 Gebruik handschoenen om extra demping te verkrijgen, neem regelmatige Beschrijving (afb. A) rustpauzes, en houd het dagelijks gebruik op een minimum. Uw nietpistool D51180 is ontworpen om bevestigingsmiddelen in houten werkstukken te Op de machine vindt u de volgende pictogrammen: schieten. 1 Uitschakelmechanisme 2 Nietgeleider Pneumatische machine met veiligheidsjuk.
 • Page 50 N E D E R L A N D S ● Vermijd langdurige statische WAARSCHUWING: Gebruik nooit een spierspanning van handen en armen, machine die lekken of beschadigingen bijv. tijdens het werken boven uw hoofd vertoont. ● Vermijd langdurige werkprocessen en een onevenwichtige belasting Gebruik bij koud weer voor het lichaam zonder voldoende...
 • Page 51 N E D E R L A N D S WALT aanbevolen accessoires met dit Bescherming van het milieu product te gebruiken. Gescheiden afvalinzameling. Dit product Neem contact op met uw leverancier voor verdere mag niet bij het normale huishoudelijke informatie over de geschikte accessoires.
 • Page 52 N E D E R L A N D S GARANTIE • Het product compleet met alle originele WALT vertrouwt op de kwaliteit van onderdelen wordt geretourneerd. zijn producten en biedt professionele gebruikers van het product een uitstekende Als u aanspraak wilt maken op de garantie, garantie.
 • Page 53 N O R S K NAGLEPISTOL D51180 Gratulerer! FARE: Indikerer en overhengende farlig situasjon som vil føre til død eller Du har valgt et D WALT verktøy. Årelang erfaring, alvorlige personskader hvis den ikke konstant produktutvikling og fornyelse gjør avverges.
 • Page 54 N O R S K Sikkerhetsinstruksjoner av tilbehør. Hold alle kontrollere tørre, rene og uten olje og smørefett. Følg alltid sikkerhetsbestemmelser som gjelder i 10. Kontroller for ødelagte deler. ditt land for å redusere risikoen for personskade Før bruk må du kontrollere verktøy nøye for når du bruker verktøy.
 • Page 55 N O R S K stål (for eksempel murspiker) eller som er ikke- • Til tross for at man følger relevante sikkerhetsbestemmelser og bruker magnetiske. sikkerhetsutstyr, er det bestemte farer som ikke ● Ikke bruk noe stativ for å montere verktøyet på kan unngås.
 • Page 56 ALLTID holde Beskrivelse (fi g. A) godt fast, for å være forberedt på en Din naglepistol D51180 er designet for å drive plutselig reaksjon. spiker/nagler inn i arbeidsstykker av tre. Korrekt håndplassering er å hplde spikerpistolen i 1 Kontaktutløser...
 • Page 57 N O R S K 7. Kontroller at det ikke er hørbare lekkasjer rundt VEDLIKEHOLD ventiler og pakninger. Ditt D WALT verktøy er designet for å brukes over 8. Sett lufttrykket til minimum anbefalt driftstrykk lang tid med kun et minimum av vedlikehold. For at for din bruk.
 • Page 58 N O R S K Separat innsamling av brukte produkter og innpakning gjør at materialene kan resirkuleres og brukes om igjen. Gjenbruk av resirkulert materiale hjelper til med å hindre miljøforurensing og reduserer etterspørselen etter råmateriale. Lokale forskrifter kan ha separat innsamling av elektriske produkter fra husholdningen ved kommunale søppelfyllinger eller hos forhandleren der du kjøper et nytt produkt.
 • Page 59 N O R S K GARANTI WALT er overbevist om kvaliteten på Dersom du har et krav, kontakt produktene sine og tilbyr en enestående forhandleren eller finn nærmeste garanti for profesjonelle brukere av autoriserte D WALT reparatør i D WALT produktet.
 • Page 60 P O R T U G U Ê S PREGADOR D51180 Parabéns! Defi nições: directrizes de segurança Escolheu uma ferramenta D WALT. Muitos anos As definições abaixo descrevem o nível de gravidade de experiência, um desenvolvimento contínuo de cada aviso. Leia o manual e preste atenção a estes símbolos.
 • Page 61 P O R T U G U Ê S Horst Grossmann 7. Mantenha-se atento. Vice-presidente da Divisão de Engenharia e Tenha atenção ao que está a fazer. Utilize o Desenvolvimento de Produtos senso comum. Não utilize a ferramenta quando WALT, Richard-Klinger-Straße 11, estiver cansado.
 • Page 62 P O R T U G U Ê S ferramenta depois de a desligar. ● Não tente aparafusar fi xadores em betão, ● Utilize sempre ar comprimido limpo e seco. Não pedra, madeira dura, nós ou qualquer material utilize oxigénio nem gases combustíveis como demasiado duro para os fi...
 • Page 63 Ferramenta pneumática com junta de ligação de segurança. Descrição (fi g. A) O seu pregador D51180 foi concebido para pregar Não utilize a ferramenta numa escada. pregos em peças de madeira. 1 Lingueta de contacto 2 Guia dos pregos Use uma protecção auditiva.
 • Page 64 P O R T U G U Ê S ATENÇÃO: Nunca utilize a ferramenta FUNCIONAMENTO abaixo ou acima da pressão de Instruções de utilização funcionamento indicada. ATENÇÃO: 6. Ligue o tubo do ar ao encaixe na ferramenta. ● Cumpra sempre as instruções de 7.
 • Page 65 P O R T U G U Ê S 4. Para accionar a ferramenta, empurre a ferramenta contra o prego. A ferramenta aparafusará o prego à superfície de trabalho Lubrifi cação até o mecanismo de disparo (1) ser premido ● Introduza 5 a 7 gotas de óleo para ferramentas totalmente.
 • Page 66 P O R T U G U Ê S GARANTIA • Não tenham sido realizadas reparações WALT confia na qualidade dos seus por pessoas não autorizadas; produtos e, como tal, oferece uma garantia excepcional aos utilizadores profissionais • Seja apresentada uma prova de compra; deste equipamento.
 • Page 67 S U O M I NAULAIN D51180 Onneksi olkoon! Määritelmät: Turvallisuusohjeet Olet valinnut D WALT-työkalun. Monivuotisen Alla näkyvät selitykset liittyvät turvallisuuteen. Lue kokemuksen, ahkeran tuotekehittelyn käyttöohje ja kiinnitä huomiota näihin symboleihin. ja uudistusten ansiosta D WALT on VAARA: Ilmaisee, että on olemassa yksi ammattikäyttäjien luotettavimmista...
 • Page 68 S U O M I Turvallisuusohjeet koskevia ohjeita. Pidä kaikki säätimet kuivina, puhtaina ja öljyttöminä sekä rasvattomina. Käyttäessäsi työkaluja ota aina huomioon maassasi 10. Tarkista osien vaurioituminen. noudatettavat turvaohjeet henkilövahingon vaaran välttämiseksi. Lue käyttöohje huolellisesti ennen Tarkista työkalu huolellisesti ennen käyttämistä laitteen käyttöönottoa.
 • Page 69 S U O M I ● Älä käytä tätä työkalua vasarana. • Turvamääräysten noudattamisesta ja turvalaitteiden käyttämisestä huolimatta tiettyjä ● Älä koskaan osoita mitään kiinnitystyökalua vaaroja ei voida välttää. itseäsi tai ketään muuta kohti. Älä käytä – kuulon heikkeneminen. Joissakin työkalua sellaisissa kohteissa, joissa työkalun tapauksissa tämän laitteen tuottama ääni on oltava kehon lähellä.
 • Page 70 ● Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen koneen käyttöönottoa. Käsien oikea asento (kuva C) VAROITUS: Voit vähentää vakavan Kuvaus (kuva A) henkilövahingon vaaraa pitämällä kädet Naulain D51180 on suunniteltu kiinnikkeiden AINA oikeassa asennossa. painamiseen puisiin työkappaleisiin. VAROITUS: Voit vähentää vakavan 1 Kontaktilista henkilövahingon vaaraa pitelemällä...
 • Page 71 S U O M I VAROITUS: Älä käytä työkalua koskaan Lisävarusteet nimelliskäyttöpainetta alemmassa tai VAROITUS: Muita kuin D WALT- ylemmässä paineessa. lisävarusteita ei ole testattu tämän työkalun kanssa, joten niiden käyttäminen 6. Kytke ilmaletku työkalussa olevaan voi olla vaarallista. Käytä tämän laitteen kanssa vain D WALTin suosittelemia sovitteeseen.
 • Page 72 S U O M I TAKUU Ympäristön suojeleminen Toimita tämä laite kierrätykseen. Tätä tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen WALT luottaa tuotteidensa laatuun mukana. ja antaa erinomaisen takuun tämän tuotteen ammattikäyttäjille. Tämä takuu laajentaa käyttäjän oikeuksia heikentämättä Jos D WALT-tuote on tullut elinkaarensa päähän ammattikäyttäjän sopimuspohjaisia tai jos et enää...
 • Page 73 S V E N S K A SPIKPISTOL D51180 Vi gratulerar! Defi nitioner: Säkerhetsriktlinjer Du har valt ett D WALT verktyg. Mångårig Nedanstående definitioner beskriver allvarlighetsnivån för varje signalord. Var god läs handboken och erfarenhet, ihärdig produktutveckling och förnyelse uppmärksamma dessa symboler.
 • Page 74 S V E N S K A Horst Grossmann VARNING! Användningen av något annat Vicepresident, Konstruktion och Produktutveckling tillbehör eller tillsats eller utförande av något WALT, Richard-Klinger-Straße 11, annat arbete med detta verktyg än de som rekommenderas i denna instruktionshandbok kan D-65510, Idstein, Tyskland utgöra en risk för personskada.
 • Page 75 S V E N S K A ● Koppla bort verktyget från lufttillförseln när det Återstående risker inte används. • Följande risker är inneboende med användningen av dessa maskiner: Extra säkerhetsanvisningar för spikdrivare – Personskador orsakade av felaktig ● Kontrollera innan användning att magneten hantering av verktyget.
 • Page 76 Korrekt Handplacering (bild C) VARNING: För att minska risken för Beskrivning (bild A) allvarlig personskada, använd ALLTID Denna spikpistol D51180 är tillverkad för att driva korrekt handställning, så som visas. in fästdon i arbetsstycken av trä. VARNING: För att minska risken för 1 Kontakttunga allvarlig personskada, håll ALLTID...
 • Page 77 S V E N S K A 6. Aktivera verktyget 5 till 6 gånger i spillvirke så Korrekt handposition kräver att spikmaskinen hålls i handflatan och att pekfingret, mittersta fingret och att o - ringarna smörjs. ringfingret placeras bakom öglan (7) på baksidan och 7.
 • Page 78 S V E N S K A VARNING! Koppla bort verktyget från Du kan kontrollera var ditt närmaste behöriga tryckluftanslutningen innan rengöring. reparationsombud finns, genom att kontakta det lokala kontoret för D WALT på den adress som anges Använd skyddsglasögon och handskar i denna handbok.
 • Page 79 • 30 DAGARS RISKFRI TILLFREDSSTÄLLELSE-GARANTI • Om du inte är helt nöjd med funktionaliteten hos ditt verktyg från DEWALT kan du helt enkelt återlämna det inom 30 dagar, i komplett skick, med alla ursprungliga delar så som det köpts, till inköpsstället, för full återbetalning eller byte.
 • Page 80 T Ü R K Ç E ÇİVİ ÇAKICI D51180 Tebrikler! Tanımlar: Güvenlik Talimatları Bir D WALT aletini seçmiş bulunuyorsunuz. Aşağıdaki tanımlar her işaret sözcüğü ciddiyet Ürün geliştirme ve yenilemede yılların deneyimi derecesini gösterir. Lütfen kılavuzu okuyunuz ve bu WALT'ı profesyonel kullanıcılar işin en güvenilir simgelere dikkat ediniz.
 • Page 81 T Ü R K Ç E 7. Daima dikkatli olun. Yaptığınız işe dikkat edin. Sağduyulu olun. Aleti yorgunken kullanmayın. 8. Uygun alet kullanın. Amaçlanan kullanım şekli bu kullanım kılavuzunda açıklanmıştır. Ağır hizmet tipi alet ile yapılması gereken işi küçük aletler veya Horst Grossmann ekipmanlar kullanarak yapmaya çalışmayın.
 • Page 82 T Ü R K Ç E UYARI! Bu aletin kullanımı, ciddi ve kalıcı ● Aleti bir yerden başka bir yere götürmeden önce solunum veya diğer yaralanmalara neden basınçlı hava sisteminden ayırın. Özellikle aleti olabilecek toz üretebilir ve/veya çıkarabilir. taşırken merdiven kullandığınızda veya taşıma Yeterli kişisel koruyucu donanım giyin.
 • Page 83 önleyin. Tanım (şek. A) Uygun El Pozisyonu (şek. C) Sahip olduğunuz D51180 çivi çakıcı, ahşap eşyalara sürgü sürmek için tasarlanmıştır. UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak için, DAİMA şekilde gösterilen uygun el 1 Temas kastanyolası...
 • Page 84 T Ü R K Ç E Doğru el pozisyonu için çivi tabancasını işaret 4. Hava basıncını en fazla 5,5 bara ayarlayın. ve orta parmağınız arka taraftaki halkaya (7) 5. Hava hortumunu aletin bağlantısına bağlayın. baş parmağınız ve serçe parmağınız yanlardaki 6.
 • Page 85 T Ü R K Ç E Aşağıdaki bakım işleri her gün yardımcı olur ve ham madde ihtiyacını azaltır. yapılmalıdır. Yerel yönetmelikler, elektrikli ürünlerin evlerden toplanıp belediye atık tesislerine aktarılması veya yeni bir ürün satın alırken perakende satıcı tarafından toplanması yönünde hükümler içerebilir. Temizleme WALT, hizmet ömrünün sonuna ulaşan ●...
 • Page 86 T Ü R K Ç E GARANTİ malzeme veya işçilik nedeniyle bozulursa, WALT ürünlerinin kalitesinden emindir WALT aşağıdaki şartlara uyulması ve bu yüzden profesyonel kullanıcılar için koşuluyla ücretsiz olarak tüm kusurlu kanunlarda belirtilen taleplerin üstünde bir parçaların yenilenmesini veya -kendi garanti sunmaktadır.
 • Page 87 Ε Λ Λ Ν Η Ι Κ Α ΚΑΡΦΩΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ D51180 Θερμά συγχαρητήρια! Ορισμοί: Οδηγίες ασφαλείας Διαλέξατε ένα από τα μηχανήματα της D WALT. Οι παρακάτω ορισμοί περιγράφουν το επίπεδο Η πολύχρονη εμπειρία της D WALT, η συνεχής σοβαρότητας για κάθε προειδοποιητική λέξη.
 • Page 88 Ε Λ Λ Ν Η Ι Κ Α Ο κάτωθι υπογράφων είναι υπεύθυνος για τη 5. Να φοράτε κατάλληλα ρούχα εργασίας. σύνταξη του τεχνικού φακέλου και πραγματοποιεί Μη φοράτε φαρδιά ενδύματα ή κοσμήματα. την παρούσα δήλωση εκ μέρους της εταιρείας Ενδέχεται...
 • Page 89 Ε Λ Λ Ν Η Ι Κ Α Το εργαλείο πληροί τους σχετικούς κανονισμούς ● Μην χρησιμοποιείτε βάσεις για να στηρίζετε το ασφαλείας. Για αποφυγή κινδύνων, τα εργαλεία εργαλείο. πρέπει να επισκευάζονται αποκλειστικά από ● Μην το χρησιμοποιείτε ως σφυρί. εξειδικευμένους...
 • Page 90 κατανοήσετε όλο το φυλλάδιο οδηγιών πριν να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο. Μη χρησιμοποιείτε το εργαλείο όταν βρίσκεστε σε κινητή σκάλα. Περιγραφή (εικ. A) Το καρφωτικό μηχάνημα D51180 έχει σχεδιαστεί Φοράτε προστατευτικά για τα αυτιά. για την τοποθέτηση σφιγκτήρων σε ξύλινες επιφάνειες. 1 Διαδρομή επαφής...
 • Page 91 Ε Λ Λ Ν Η Ι Κ Α ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ Κατάλληλη θέση χεριών ΡΥΘΜΙΣΗ (εικ. C) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να ελαττώσετε Εξάρτημα αέρα (εικ. A) τον κίνδυνο προσωπικού τραυματισμού, να χρησιμοποιείτε ΠΑΝΤΟΤΕ την Τα εργαλεία διαθέτουν τυπικό σπείρωμα σωλήνα κατάλληλη θέση των χεριών, όπως 1/4"...
 • Page 92 Ε Λ Λ Ν Η Ι Κ Α 8. Ρυθμίστε την πίεση του αέρα στην ελάχιστη το καρφί στην επιφάνεια εργασίας μέχρι απαιτούμενη πίεση λειτουργίας για την η διαδρομή επαφής (1) να είναι εντελώς λειτουργία σας. πατημένη. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην Προαιρετικά παρελκόμενα χρησιμοποιείτε...
 • Page 93 Ε Λ Λ Ν Η Ι Κ Α Αποστράγγιση στο τέλος του ωφέλιμου χρόνου ζωής τους. Για να εκμεταλλευτείτε αυτή την υπηρεσία, παρακαλούμε ● Αποστραγγίστε τις δεξαμενές και τους σωλήνες επιστρέψτε το προϊόν σας σε οποιονδήποτε του αεροσυμπιεστή. εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις, ο οποίος θα το...
 • Page 94 Ε Λ Λ Ν Η Ι Κ Α ΕΓΓΥΗΣΗ WALT έχει εμπιστοσύνη στην ποιότητα • Το προϊόν έχει υποβληθεί σε εύλογη των προϊόντων της και προσφέρει μια φθορά λόγω συνήθους χρήσης εξαιρετική εγγύηση για επαγγελματίες • Δεν έχουν επιχειρηθεί επισκευές από μη χρήστες...
 • Page 96 Black & Decker - D WALT Tel: +32 (0)015 - 15 47 9211 België en Luxemburg Nieuwlandlaan 7, IZ Aarschot B156 Fax: +32 (0)015 - 15 47 9210 B-3200 Aarschot www.dewalt.be Danmark WALT Tlf: 70201511 Sluseholmen 2-4 Fax: 70224910 2450 København SV www.dewalt.dk...