DeWalt D51180 Original Instructions Manual

DeWalt D51180 Original Instructions Manual

Hide thumbs Also See for D51180:
Table of Contents

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 34

Quick Links

DC628
www.
.eu

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for DeWalt D51180

 • Page 1 DC628 www.
 • Page 2 Dansk (oversat fra original brugsvejledning) Deutsch (übersetzt von den Originalanweisungen) English (original instructions) Español (traducido de las instrucciones originales) Français (traduction de la notice d’instructions originale) Italiano (tradotto dalle istruzioni originali) Nederlands (vertaald vanuit de originele instructies) Norsk (oversatt fra de originale instruksjonene) Português (traduzido das instruções originais) Suomi (käännetty alkuperäisestä...
 • Page 3 Açı 34˚ Figure 1 34˚ vinkel Inclinaison à 34° 34˚ vinkel Υπό γωνία 34˚ Winkel 34˚ Angolazione 34˚ Ângulo de 34˚ Angled 34˚ Schuin met een hoek Kulma 34˚ van 34˚ Ángulo 34˚ Vinkel 34˚...
 • Page 4 Figure 2 Figure 3 Figure 4 Figure 5 b, m...
 • Page 5 Figure 6 Figure 7 Figure 8 b, m Figure 9...
 • Page 6: Tekniske Data

  DANSK SØMPISTOL DC628 Et estimat af eksponeringsniveauet for Tillykke! vibration bør også tage højde for de Du har valgt et D WALT-værktøj. Mange års erfaring, gange, værktøjet slukkes, eller når det ihærdig produktudvikling og innovation gør D WALT kører men ikke bruges til at arbejde. Det én af de mest pålidelige partnere for professionelle kan mindske eksponeringsniveauet over brugere af elværktøj.
 • Page 7: Ef-Overensstemmelseserklæring

  DANSK GEM ALLE ADVARSLER OG INSTRUKTIONER FORSIGTIG: Angiver en mulig farlig TIL SENERE BRUG situation, der - hvis den ikke undgås - kan resultere i mindre eller moderat Termen “elværktøj” i advarslerne refererer til dit personskade. elektroniske (ledning) eller batteribetjente (trådløse) BEMÆRK: Angiver en handling, elværktøj.
 • Page 8 DANSK Træk stikket ud af stikkontakten og/ 3) PERSONLIG SIKKERHED eller batterienheden fra det elektriske Vær opmærksom, pas på hvad du værktøj, før det elektriske værktøj justeres, foretager dig, og brug sund fornuft, når dets tilbehør udskiftes, eller det stilles du benytter et elektrisk værktøj.
 • Page 9 DANSK vand. Hvis der kommer væske i øjnene, Restrisici skal der desuden søges lægehjælp. På trods af overholdelsen af de relevante Batterivæske kan forårsage irritation eller sikkerhedsregler og brug af sikkerhedsudstyr kan forbrænding. visse restrisici ikke undgås. Disse omfatter: 6) SERVICE –...
 • Page 10 DANSK Vigtig Sikkerhedsvejledning for alle Herved reduceres risikoen for at beskadige stik og ledning. Batteriopladere • Sørg for at anbringe ledningen, så den ikke GEM DISSE INSTRUKTIONER: Denne manual trædes på, rykkes i, eller på anden måde indeholder vigtige sikkerheds- og driftsinstruktioner udsættes for skade eller overlast.
 • Page 11 DANSK Opladningsprocedure (fi g. 2) Værktøjet slukker automatisk, hvis det elektroniske beskyttelsessystem aktiveres. Hvis det sker, skal du FARE: Fare for livsfarligt elektrisk anbringe Li-Ion-batteriet i opladeren, indtil det er fuldt stød. Der er 230 volt til stede i opladet. opladningsterminalerne.
 • Page 12 DANSK SPECIFIK SIKKERHEDSVEJLEDNING FOR NIKKEL- ADVARSEL: Sørg for, at den CADMIUM (NiCD) ELLER NIKKEL-METALHYBRID (NiMH) beskyttende batterihætte er på plads, inden en batteripakke, som ikke er i • Batteripakken må ikke brændes, selvom den brug, opbevares eller transporteres. er alvorligt beskadiget eller helt brugt op. Batteripakken kan eksplodere i åben ild.
 • Page 13: Pakkens Indhold

  DANSK a. Aftrækker Må kun anvendes med D WALT- batteripakker, andre kan eksplodere og b. Kontaktudløser medføre person- og materielskader. c. Frigørelsespal d. Cylinder Må ikke udsættes for vand. e. Arbejdslys/lavt batteri-indikator f Reversibel bæltekrog Defekte ledninger skal udskiftes g Holder til markeringsfri spids omgående.
 • Page 14 DANSK strømforsyningen til din oplader (se tekniske 1. Sæt bæltekrogen (f) i monteringshullet på siden data). Den minimale lederstørrelse er 1 mm ; den af værktøjet. maksimale længde er 30 m. 2. Før skruen (s) gennem monteringshullet i den Ved brug af en kabeltromle skal kablet altid rulles modsatte side.
 • Page 15 DANSK ADVARSEL: Sørg for, at låsen til ADVARSEL: For at reducere risikoen kontaktudløseren (l) er tilkoblet og for alvorlig personskade skal du ALTID batteripakken fjernet, inden der holde godt fast i tilfælde af en pludselig foretages nogen justeringer, eller når reaktion.
 • Page 16: Valgfrit Tilbehør

  DANSK aftrækkeren med kontaktudløseren presset ind mod arbejdsfladen, drives et søm ind. 4. Flere søm drives ind ved at trykke og holde Smøring aftrækkeren (a) inde og derefter skubbe kontaktudløseren (b) gentagne gange mod Dette værktøj kræver ingen smøring. arbejdsfladen. FORSIGTIG: Værktøjet må...
 • Page 17 DANSK Fejlfi nding Miljøbeskyttelse Hvis dit værktøj lader til ikke at fungere korrekt, Særskilt bortskaffelse. Dette produkt må benyttes nedenstående instruktioner. Hvis det ikke ikke bortskaffes sammen med almindeligt løser problemet, kontaktes serviceværkstedet. husholdningsaffald. Værktøjet virker ikke Hvis du på noget tidspunkt finder det nødvendigt at udskifte dit D WALT-produkt, eller hvis det ikke Arbejdslysene vil ikke tændes...
 • Page 18 DANSK GARANTI WALT er sikker på produkternes kvalitet WALT-kataloget eller kontakte dit og tilbyder en enestående garanti til WALT-kontor på den adresse, der professionelle brugere af dette værktøj. er angivet i denne brugsvejledning. Denne garantierklæring er en tilføjelse Der findes en liste over autoriserede til dine kontraktmæssige rettigheder WALT-serviceværksteder og detaljerede som professionel bruger eller dine...
 • Page 19: Herzlichen Glückwunsch

  DEUTSCH NAGLER DC628 Herzlichen Glückwunsch! kann die Vibrationsemission verschieden sein. Dies kann den Expositionsgrad Sie haben sich für ein Gerät von D WALT über die Gesamtbetriebszeit erheblich entschieden. Langjährige Erfahrung, sorgfältige erhöhen. Produktentwicklung und Innovation machen Eine Schätzung der Vibrationsstärke WALT zu einem zuverlässigen Partner für sollte auch berücksichtigen, wie oft das professionelle Anwender von Elektrowerkzeugen.
 • Page 20: Eg-Konformitätserklärung

  DEUTSCH WARNUNG: Weist auf eine WARNUNG: Zur Reduzierung möglicherweise gefährliche Situation der Verletzungsgefahr bitte die hin, die, sofern nicht vermieden, Betriebsanleitung lesen. zu tödlichen oder schweren Verletzungen führen kann. Allgemeine Sicherheitswarnhinweise VORSICHT: Weist auf eine für Elektrowerkzeuge möglicherweise gefährliche Situation hin, WARNUNG! Lesen Sie alle die, sofern nicht vermieden, zu leichten Sicherheitswarnhinweise und alle...
 • Page 21 DEUTSCH Überlasten Sie das Kabel nicht. Vermeiden Sie eine abnormale Verwenden Sie niemals das Kabel, um das Körperhaltung. Sorgen Sie für einen Elektrogerät zu tragen oder durch Ziehen sicheren Stand und halten Sie jederzeit vom Netz zu trennen. Halten Sie das das Gleichgewicht.
 • Page 22 DEUTSCH Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und • Verwenden Sie keine Ständer, um das sauber. Richtig gewartete Schneidwerkzeuge Werkzeug an einer Halterung zu befestigen. mit scharfen Klingen blockieren seltener und • Zerlegen oder blockieren Sie niemals Teile des sind leichter unter Kontrolle zu halten. Befestigungswerkzeugs, wie beispielsweise den Verwenden Sie Elektrogeräte, Zubehör Kontaktanschlag.
 • Page 23 DEUTSCH Bildzeichen am Werkzeug elektrisch leitenden Gegenständen berühren. Ein elektrischer Schlag oder Die folgenden Bildzeichen sind am Gerät sichtbar ein tödlicher Stromschlag kann die Folge angebracht: sein. WARNUNG: Gefahr eines elektrischen Vor der Verwendung die Betriebsanleitung Schlages. Keine Flüssigkeiten in das lesen.
 • Page 24 DEUTSCH • Verwenden Sie ein Verlängerungskabel Ladevorgang (Abb. [fi g.] 2) nur, wenn es absolut notwendig ist. Die GEFAHR: Gefahr eines tödlichen Verwendung ungeeigneter Verlängerungskabel Stromschlags. 230 Volt liegen an den kann zu Brandgefahr, elektrischem Schlag oder Ladeanschlüssen an. Nicht mit elektrisch tödlichem Stromschlag führen.
 • Page 25 DEUTSCH NUR LI-ION-AKKUS VORSICHT: Wenn das Werkzeug nicht gebraucht wird, muss es Li-Ion-Akkus sind mit einem elektronischen Schutz seitlich auf eine stabile Fläche konstruiert, der den Akku gegen Überladung, gelegt werden, wo es kein Überhitzung oder Tiefentladung schützt. Stolperrisiko darstellt und nicht Das Gerät schaltet sich automatisch aus, wenn herunterfallen kann.
 • Page 26 DEUTSCH wenn sie Funken oder einer Flamme Akku wird geladen. ausgesetzt ist. Akku-Schutzkappe (Abb. 2) Akku ist geladen. Zum Abdecken der Kontakte eines abgenommenen Akkus wird eine Schutzkappe mitgeliefert. Ohne Akku ist defekt. aufgesetzte Schutzkappe können lose Metallteile die Kontakte kurzschließen und zu einer Brandgefahr Temperaturverzögerung.
 • Page 27: Elektrische Sicherheit

  DEUTSCH HINWEIS: Modelle der N-Serie enthalten keine Elektrische Sicherheit Akkus und Ladegeräte. Der Elektromotor wurde für eine einzige Spannung • Prüfen Sie das Gerät, die Teile oder Zubehörteile konstruiert. Überprüfen Sie immer, ob die Spannung auf Beschädigungen, die beim Transport des Akkus der Spannung auf dem Typenschild entstanden sein könnten.
 • Page 28 DEUTSCH Einsetzen und Entnahme des Akkus Laden des Werkzeugs (Abb. 4) aus dem Gerät (Abb. 1) Dieses Werkzeug kann folgendermaßen geladen werden: WARNUNG: Um die Gefahr schwerer Verletzungen zu mindern, LADEN UND ZIEHEN (ABB. 4) schalten Sie das Gerät aus und 1.
 • Page 29: Betrieb

  DEUTSCH Richtige Haltung der Hände ACHTUNG: Stellen Sie sicher, dass die Kontaktanschlagsperre (I) eingerastet (Abb. 1, 9) und der Akku entfernt ist, bevor Sie am Werkzeug Einstellungen vornehmen, WARNUNG: Um die Gefahr schwerer und dass das Werkzeug nicht gerade in Verletzungen zu mindern, beachten Sie Betrieb ist.
 • Page 30: Wartung

  DEUTSCH DAUERAUSLÖSUNG Wenn sich Nägel häufig im Ausschusskanal verklemmen, lassen Sie das Werkzeug von einer Der Dauerauslösemodus wird für ein schnelles WALT-Kundendienstwerkstatt instand setzen. Nageln auf flachen, stationären Flächen verwendet. 1. Lösen Sie die Kontaktanschlagsperre (l). WARTUNG 2. Benutzen Sie den Wahlschalter (j), um die Ihr D WALT Elektrowerkzeug wurde für langfristigen Dauerauslösung zu wählen.
 • Page 31: Optionales Zubehör

  DEUTSCH Das Werkzeug schlägt keine Tauchen Sie niemals irgendein Teil des Befestigungsmittel ein Gerätes in eine Flüssigkeit. • Laden Sie Befestigungsmittel in das Magazin. REINIGUNGSANWEISUNGEN FÜR LADEGERÄTE • Stellen Sie sicher, dass nur Befestigungsmittel WARNUNG: Gefahr eines elektrischen des vorgegebenen Typs verwendet werden. Schlages.
 • Page 32 DEUTSCH Lokale Vorschriften regeln möglicherweise die getrennte Entsorgung von Elektroprodukten und Haushaltsabfall an kommunalen Entsorgungsstellen oder beim Einzelhändler, wenn Sie ein neues Produkt kaufen. WALT stellt Möglichkeiten für die Sammlung und das Recycling von D WALT-Produkten nach Ablauf des Nutzungszeitraums zur Verfügung. Um diesen Service zu nutzen, bringen Sie bitte Ihr Produkt zu einer beliebigen autorisierten Kundendienstwerkstatt, die es in unserem Auftrag sammeln.
 • Page 33: Garantie

  DEUTSCH GARANTIE WALT vertraut in die Qualität seiner Wenn Sie einen Anspruch gelten machen Produkte und bietet den professionellen möchten, setzen Sie sich mit Ihrem Anwendern des Produktes eine Händler in Verbindung oder finden Sie die herausragende Garantie. Diese nächste D WALT-Kundendienstwerkstatt Garantieerklärung gilt als Ergänzung im D...
 • Page 34: Technical Data

  EN GLI SH NAILER DC628 An estimation of the level of exposure to Congratulations! vibration should also take into account You have chosen a D WALT tool. Years of the times when the tool is switched off experience, thorough product development and or when it is running but not actually innovation make D WALT one of the most reliable...
 • Page 35: Ec Declaration Of Conformity

  EN GL IS H NOTICE: Indicates a practice not 1) WORK AREA SAFETY related to personal injury which, if Keep work area clean and well lit. not avoided, may result in property Cluttered or dark areas invite accidents. damage. Do not operate power tools in explosive atmospheres, such as in the presence of Denotes risk of electric shock.
 • Page 36 EN GLI SH Prevent unintentional starting. Ensure Keep cutting tools sharp and clean. the switch is in the off position before Properly maintained cutting tools with sharp connecting to power source and/or cutting edges are less likely to bind and are battery pack, picking up or carrying the easier to control.
 • Page 37: Residual Risks

  EN GL IS H 18V DC Tool voltage. WARNING: Do not use the tool on a ladder. Length of nails. 16-50mm • Never point any operational fastener driving tool at yourself or at any other person. 18GA Nail thickness. • While working, hold the tool in such a way that 1.2mm no injuries can be caused to the head or to the body in the event of a possible recoil due to a...
 • Page 38: Charging Process

  EN GLI SH materials of a conductive nature such • The charger is designed to operate on as, but not limited to, steel wool, standard 230V household electrical power. aluminum foil, or any buildup of metallic Do not attempt to use it on any other particles should be kept away from voltage.
 • Page 39: Important Safety Instructions For All Battery Packs

  EN GL IS H To refresh your battery pack, place the battery in the battery packs should be returned to charger as usual. Leave the battery pack for at least service centre for recycling. 10 hours in the charger. CAUTION: When not in use, place tool on its side on a stable surface Hot/Cold Pack Delay where it will not cause a tripping or...
 • Page 40: Battery Pack

  EN GLI SH short circuit the contacts, causing a fire hazard and Do not probe with conductive objects. damaging the battery pack. 1. Take off the protective battery cap before Do not charge damaged battery packs. placing the battery pack in the charger or tool.
 • Page 41: Electrical Safety

  EN GL IS H Description (fi g. 1, 2) Mains Plug Replacement (U.K. & Ireland Only) WARNING: Never modify the power tool or any part of it. Damage or If a new mains plug needs to be fitted: personal injury could result. •...
 • Page 42 EN GLI SH 2. Insert battery pack into the charger as Selecting the Mode (fi g. 1) described in the charger section of this manual. To select sequential action mode, slide the mode selector switch (j) to the single nail icon ( Low Battery Indicator (fi...
 • Page 43: Maintenance

  EN GL IS H power source before making any 3. To drive a single nail, operate the tool as adjustments or removing/installing described for sequential action: attachments or accessories. a. Push the contact trip (b) against the work surface. Proper Hand Position (fi g. 1, 9) b.
 • Page 44: Troubleshooting

  EN GLI SH The charger is not serviceable. There are no Troubleshooting serviceable parts inside the charger. If your tool seems not to operate properly, follow the instructions below. If this does not solve the problem, please contact your repair agent. Lubrication Tool does not work This tool requires no lubrication.
 • Page 45: Protecting The Environment

  EN GL IS H Protecting the Environment Separate collection. This product must not be disposed of with normal household waste. Should you find one day that your D WALT product needs replacement, or if it is of no further use to you, do not dispose of it with household waste.
 • Page 46 EN GLI SH GUARANTEE WALT is confident of the quality of its products and offers an outstanding guarantee for professional users of the product. This guarantee statement is in addition to and in no way prejudices your contractual rights as a professional user or your statutory rights as a private non-professional user.
 • Page 47: Datos Técnicos

  ESPAÑOL CLAVADORA DC628 ¡Enhorabuena! ADVERTENCIA: El nivel de emisión de vibración declarado representa Ha elegido una herramienta D WALT. Años de las principales aplicaciones de la experiencia, innovación y un exhaustivo desarrollo herramienta. Sin embargo, si se de productos hacen que D WALT sea una de utiliza la herramienta para distintas las empresas más fiables para los usuarios de...
 • Page 48: Advertencias De Seguridad Generales Para Herramientas Eléctricas

  ESPAÑOL Defi niciones: Pautas de Seguridad Horst Grossmann Vicepresidente de Ingeniería y Desarrollo de Las definiciones que figuran a continuación Productos describen el grado de intensidad correspondiente WALT, Richard-Klinger-Straße 11, a cada término de alarma. Lea el manual y preste D-65510, Idstein, Alemania atención a estos símbolos.
 • Page 49 ESPAÑOL Evite el contacto del cuerpo con Saque toda llave de ajuste o llave inglesa superficies conectadas a tierra como antes de encender la herramienta tuberías, radiadores, cocinas económicas eléctrica. Una llave inglesa u otra llave que y frigoríficos. Existe un mayor riesgo se deje puesta en una pieza en movimiento de descarga eléctrica si tiene el cuerpo de la herramienta eléctrica pueden ocasionar...
 • Page 50: Riesgos Residuales

  ESPAÑOL piezas en movimiento, rotura de piezas Instrucciones Adicionales de y otras condiciones que puedan afectar Seguridad para las Clavadoras el funcionamiento de la herramienta Inalámbricas eléctrica. Si la herramienta eléctrica está dañada, llévela para que sea reparada • Utilice siempre gafas de seguridad. antes de utilizarla.
 • Page 51 ESPAÑOL – Riesgo de lesión personal debido a partículas Instrucciones de Seguridad volantes. Importantes para Todos los – Riesgo de quemaduras debido a los accesorios Cargadores de Batería que se calientan durante el funcionamiento. GUARDE LAS PRESENTES INSTRUCCIONES: – Riesgo de lesión personal debido al uso Este manual incluye instrucciones importantes de prolongado.
 • Page 52: Proceso De Carga

  ESPAÑOL • No exponga el cargador a la lluvia ni a la El cargador DE9135 acepta los paquetes de nieve. batería de D WALT de tipo NiCd, NiMH y litio-ión de entre 7.2 y 18 V. • Tire del enchufe en lugar del cable al desconectar el cargador.
 • Page 53 ESPAÑOL Retraso por Batería Caliente/fría Puede haber riesgo de descarga eléctrica o electrocución. Las baterías Cuando el cargador detecta que una batería dañadas deben devolverse al centro de está demasiado caliente o demasiado fría, inicia servicio para su reciclado. automáticamente un Retraso por batería caliente/ ATENCIÓN: Cuando no se utilice, fría y suspende la carga hasta que la batería alcanza coloque la herramienta de costado...
 • Page 54: Recomendaciones Para El Almacenamiento

  ESPAÑOL ADVERTENCIA: Riesgo de Etiquetas del Cargador y la Batería quemadura. El líquido de la batería Además de las ilustraciones contenidas en este puede ser inflamable si se expone a manual, las etiquetas del cargador y la batería chispas o llamas. muestran los siguientes pictogramas: Capuchón de la Batería (fi...
 • Page 55: Seguridad Eléctrica

  ESPAÑOL 1 cargador NO permita que los niños toquen la herramienta. El uso por parte de operadores inexpertos requiere 2 paquetes de bateríass supervisión. 1 gafas de seguridad Seguridad Eléctrica 1 caja de accesorios (solo en los modelos K) 1 manual de instrucciones El motor eléctrico está...
 • Page 56 ESPAÑOL PARA INSTALAR LA BATERÍA EN EL MANGO DE LA 2. Introduzca los clavos en la parte posterior del HERRAMIENTA depósito. 1. Alinee la muesca dentro del mango de la 3. Empuje el impulsor hacia adelante hasta que herramienta con la batería (fig. 1). esté...
 • Page 57: Instrucciones De Uso

  ESPAÑOL Guarde la punta sin marca en el soporte (g) siempre Preparación de la Herramienta que no la vaya a usar. (fi g. 7) ADVERTENCIA: antes de instalar o 1. Extraiga todos los clavos del depósito. retirar la punta sin marca, cerciórese de que el seguro del activador por 2.
 • Page 58: Mantenimiento

  ESPAÑOL a. Empuje el activador por contacto (b) contra la ADVERTENCIA: Para disminuir superficie de trabajo. el riesgo de lesiones personales graves, apague la herramienta y b. Accione el disparador (a) para que la desconecte la batería antes de herramienta funcione. Cada presión en el realizar ajuste alguno o de quitar o disparador, con el activador por contacto instalar acoplamientos o accesorios.
 • Page 59: Accesorios Opcionales

  ESPAÑOL Accesorios Opcionales • Ajuste la profundidad de clavado. • Elija el material adecuado o la longitud del clavo. ADVERTENCIA: Dado que los accesorios que no sean los suministrados por D WALT no han Los clavos se atascan en la herramienta sido sometidos a pruebas con este •...
 • Page 60: Batería Recargable

  ESPAÑOL Batería Recargable Esta batería de larga duración debe recargarse cuando deje de producir la suficiente potencia en trabajos que se realizaban con facilidad anteriormente. Al final de su vida técnica, deséchela con el debido respeto al medio ambiente. • Descargue la batería por completo, y luego sáquela de la herramienta.
 • Page 61 ESPAÑOL GARANTÍA WALT tiene plena confianza en la calidad Si desea hacer una reclamación, contacte de sus productos y ofrece una excepcional con su vendedor o compruebe dónde garantía para los usuarios profesionales del se encuentra su agente de reparaciones producto.
 • Page 62: Fiche Technique

  FRANÇAIS CLOUEUR DC628 Félicitations ! peuvent augmenter considérablement le niveau d’exposition sur la durée totale Vous avez choisi un outil D WALT. Des années de travail. d’expertise dans le développement et l’innovation Toute estimation du degré d’exposition de ses produits ont fait de D WALT, le partenaire à...
 • Page 63: Certifi Cat De Conformité Ce

  FRANÇAIS comme conséquences la mort ou des Consignes de Sécurité Générales dommages corporels graves. Propres aux Outils Électriques ATTENTION : indique une situation AVERTISSEMENT ! lire toutes les de danger potentiel qui, si rien n’est directives et consignes de sécurité. fait pour l’éviter, pourrait avoir comme Tout manquement aux directives et conséquences des dommages...
 • Page 64 FRANÇAIS augmentent les risques de décharges 4) UTILISATION ET ENTRETIEN DES OUTILS ÉLECTRIQUES électriques. Ne pas forcer un outil électrique. Utiliser En cas d’utilisation d’un outil électrique à l’outil approprié au travail en cours. L’outil l’extérieur, utiliser systématiquement une approprié effectuera un meilleur travail, de rallonge conçue à...
 • Page 65: Risques Résiduels

  FRANÇAIS Après utilisation, ranger la batterie • Transportez l’outil jusqu’à l’aire de travail en le à l’écart d’objets métalliques, tels tenant par une seule poignée et jamais avec la que trombones, pièces de monnaie, gâchette enfoncée. clés, clous, vis ou autres petits objets •...
 • Page 66: Consignes De Sécurité Importantes Propres À Tous Les Chargeurs De Batteries

  FRANÇAIS accumulation de particules métalliques Magazine angle: 34˚. doivent être maintenus à distance 34˚ des orifices du chargeur. Débrancher systématiquement le chargeur Réglages de la profondeur. lorsqu’aucune batterie n’y est insérée. Débrancher le chargeur avant tout entretien. • NE PAS tenter de charger la batterie avec EMPLACEMENT DE LA DATE CODÉE DE FABRICATION des chargeurs autres que ceux décrits dans La date codée de fabrication, qui comprend aussi...
 • Page 67 FRANÇAIS • Débrancher le chargeur du secteur avant Processus de Charge tout entretien pour réduire tout risque de Se reporter au tableau suivant pour déterminer l’état décharges électriques. Le fait d’en retirer la de charge de la batterie. batterie ne réduira pas ces risques. État de charge •...
 • Page 68 FRANÇAIS LIRE TOUTES CES CONSIGNES a. et que son liquide entre en contact avec la peau, la rincer immédiatement à l’eau • Ne pas recharger ou utiliser une batterie en savonneuse pendant quelques minutes. milieu déflagrant, en présence par exemple b.
 • Page 69: Contenu De L'emballage

  FRANÇAIS Batterie Ne pas exposer à l’eau. TYPE DE BATTERIE Remplacer systématiquement tout cordon Le modèle DC628 fonctionne avec des blocs batterie endommagé. de 18 volts. AVIS : N’UTILISEZ PAS LA Recharger seulement entre 4 °C and BATTERIE COMPACTE AU LITHIUM 40 °C.
 • Page 70: Sécurité Électrique

  FRANÇAIS d. Barillet En cas d’utilisation à l’extérieur, connecter les outils portatifs à un disjoncteur FI. e. Voyants/témoin de faible charge f. Agrafe courroie réversible Utilisation d’une Rallonge g. Support d’embout pour pointer N’utiliser une rallonge qu’en cas de nécessité h.
 • Page 71 FRANÇAIS bloc-piles a besoin d’être rechargé et que l’outil va Sélection du Mode (fi g. 1) s’arrêter automatiquement. Pour sélectionner le mode d’action séquentielle, Éteignez l’outil et enlevez le bloc-piles (n) pour le placez le sélecteur de mode (j) sur l’icône charger dès que le témoin clignote.
 • Page 72: Consignes D'utilisation

  FRANÇAIS FONCTIONNEMENT MODE D’ACTION SÉQUENTIELLE Le mode d’action séquentielle permet d’enfoncer Consignes d’utilisation des clous de façon intermittente lorsqu’un placement très soigneux et très précis est requis. AVERTISSEMENT : respecter 1. Sélectionnez le mode d’action séquentielle avec systématiquement les consignes de le sélecteur de mode (j).
 • Page 73: Entretien

  FRANÇAIS 5. Relâchez le loquet de libération de blocage (c) AVERTISSEMENT : ne jamais utiliser sur le haut de l’embout. de solvants ou tout autre produit chimique décapant pour nettoyer 6. Rétractez le barillet (d) afin d’exposer le clou les parties non métalliques de l’outil. coincé.
 • Page 74: Batterie Rechargeable

  FRANÇAIS Les voyants sont allumés et le moteur électriques, ou déchetterie municipale ou collecte fonctionne sur les lieux d’achat des produits neufs. • Prenez contact avec votre réparateur. WALT dispose d’installations pour la collecte et le recyclage des produits D WALT en fin de vie.
 • Page 75: Garantie

  FRANÇAIS GARANTIE Pour faire une demande de remboursement WALT est si sûr de la qualité de ou d’échange, veuillez contacter votre ses produits qu’il propose à tous les revendeur, ou trouver l’adresse d’un centre professionnels qui les utilisent, une garantie de réparation agréé...
 • Page 76: Dati Tecnici

  ITALIANO CHIODATRICE DC628 Congratulazioni! di vibrazioni può essere differente. Ciò potrebbe aumentare sensibilmente il Per aver scelto un apparato D WALT. Gli anni di livello di esposizione durante il periodo di esperienza, lo sviluppo e l’innovazione meticolosi utilizzo complessivo. del prodotto fanno di D WALT uno dei partner Una stima del livello di esposizione più...
 • Page 77: Dichiarazione Di Conformità Ce

  ITALIANO Avvertenze Generali di Sicurezza per AVVERTENZA: indica una situazione potenzialmente pericolosa che, se non Apparati Elettrici evitata, può causare morte o gravi AVVERTENZA! leggere lesioni. attentamente tutte le avvertenze e ATTENZIONE: indica una situazione le istruzioni. La mancata osservanza potenzialmente pericolosa che, se non delle istruzioni seguenti può...
 • Page 78 ITALIANO Quando l’apparato elettrico viene assicurarsi che siano collegati e utilizzati impiegato all’aperto, utilizzare unicamente correttamente. La raccolta delle polveri può cavi di prolunga previsti per esterni. L’uso ridurre i pericoli legati a queste ultime. di un cavo elettrico adatto ad ambienti esterni 4) USO E MANUTENZIONE DELL’APPARATO ELETTRICO riduce il rischio di scossa elettrica.
 • Page 79: Rischi Residui

  ITALIANO incendio se utilizzato con un pacco batteria • Evitare di azionare lo strumento per l’inserimento differente. di chiodi in aria. Gli apparati elettrici vanno usati • Nell’area di lavoro, trasportare lo strumento in esclusivamente con i pacchi batteria prossimità del pezzo in lavorazione tenendo una specificatamente indicati.
 • Page 80 ITALIANO sempre il caricabatterie dalla presa Capacità di carico. quando il pacco batteria non è in sede. Staccare il caricabatterie dalla presa prima di cominciare a pulirlo. Angolo caricatore: 34˚. • NON provare a caricare Il pacco batterie 34˚ con qualsiasi altro caricabatteria diverso da quelli di questo manuale.
 • Page 81 ITALIANO • Il caricabatteria è progettato per funzionare alla propria capacità di picco. I pacchi batteria con la corrente elettrica da 230 V standard dovrebbero essere sottoposti a refresh settimanale di rete. Non tentare di utilizzarlo con oppure ogni volta che il pacco non fornisce più la una tensione diversa.
 • Page 82: Pacco Batteria

  ITALIANO temperatura raggiunge o supera 40˚ C (105° gettato nel fuoco. Se vengono bruciati dei F) (come nei capannoni o nelle costruzioni pacchi batteria agli ioni di litio, si creano fumi e metalliche in estate). materiali tossici. PERICOLO: non cercare mai di aprire •...
 • Page 83: Contenuto Della Confezione

  ITALIANO o fredde. Per ottenere il massimo di prestazioni Carica i pacchi batteria NiMH e NiCd. e di durata dalla batteria, conservare i pacchi batteria a temperatura ambiente quando non utilizzati. Carica i pacchi batteria Li-Ion. NOTA: I pacchi batteria agli ioni di litio devono essere riposti completamente carichi.
 • Page 84: Sicurezza Elettrica

  ITALIANO p. Caricabatteria ASSEMBLAGGIO E REGOLAZIONI q. Indicatore di batteria scarica (rosso)) AVVERTENZA: prima di montare e r. Calotta protettiva per la batteria regolare, rimuovere sempre il pacco batteria. Spegnere sempre l’apparato DESTINAZIONE D’USO prima di inserire o di rimuovere il pacco batteria.
 • Page 85: Funzionamento

  ITALIANO 1. Inserire il gancio da cintura (f) nel foro di Blocco della Sicura a Contatto (fi g. 6) montaggio a lato dello strumento. Il presente strumento è dotato di un blocco della 2. Inserire la vite (s) nel foro di montaggio sul lato sicura a contatto (l) che impedisce allo strumento di opposto.
 • Page 86 ITALIANO qualsiasi regolazione o rimozione/ dell’interruttore di azionamento con la sicura a installazione di dotazioni o contatto collocata sulla superficie di lavoro viene accessori. conficcato un chiodo. MODALITÀ CONTINUA Corretto Posizionamento delle Mani La modalità continua è utilizzata per conficcare (fi...
 • Page 87: Manutenzione

  ITALIANO Se i chiodi si inceppano spesso nel becco, ISTRUZIONI PER LA PULIZIA DEL CARICABATTERIA consegnare lo strumento a un centro assistenza AVVERTENZA: rischio di scossa WALT autorizzato per la riparazione. elettrica. Staccare il caricabatteria dalla presa di corrente prima della pulizia. MANUTENZIONE Sporco e grasso vengono rimossi dall’esterno del caricabatteria con un...
 • Page 88 ITALIANO Lo strumento non inserisce i chiodi completamentey • Rimuovere i chiodi. • Rimuovere il blocco batteria, attendere almeno Pacco Batteria Ricaricabile 5 secondi, quindi inserirlo di nuovo. • Sparare un chiodo per rimettere in sesto lo Questo pacco batteria a lunga durata deve essere strumento.
 • Page 89: Garanzia

  ITALIANO GARANZIA WALT realizza prodotti di qualità e offre • sia presentato uno scontrino che provi una garanzia eccezionale per i professionisti l’acquisto del prodotto. che utilizzano i suoi apparati. Questa • il prodotto va restituito come era al dichiarazione di garanzia è aggiuntiva e momento dell’acquisto con tutti i non pregiudica in alcun modo la copertura componenti originali.
 • Page 90: Hartelijk Gefeliciteerd

  NEDERLANDS NAGELMACHINE DC628 Hartelijk Gefeliciteerd! onderhouden, kan de vibratie- emissie verschillen. Dit kan het U hebt gekozen voor een D WALT gereedschap. blootstellingniveau aanzienlijk verhogen Jarenlange ervaring, grondige productontwikkeling gedurende de totale arbeidsduur. en innovatie maken D WALT tot een van de Een inschatting van het betrouwbaarste partners voor gebruikers van blootstellingniveau aan vibratie dient...
 • Page 91: Eg-Verklaring Van Overeenstemming

  NEDERLANDS WAARSCHUWING: Geeft een mogelijk Algemene gevaar aan dat, indien dit niet wordt Veiligheidswaarschuwingen voor voorkomen, kan leiden tot de dood of Elektrisch Gereedschap ernstig letsel. VOORZICHTIG: Geeft een mogelijk WAARSCHUWING! Lees alle gevaarlijke situatie aan die, indien dit niet veiligheidswaarschuwingen en alle wordt voorkomen, zou kunnen leiden instructies.
 • Page 92 NEDERLANDS trekken, of de stekker uit het stopcontact Draag geschikte kleding. Draag geen te halen. Houd het snoer uit de buurt loszittende kleding of sieraden. Houd van warmte, olie, scherpe randen, of uw haar, kleding en handschoenen uit bewegende onderdelen. Beschadigde de buurt van bewegende onderdelen.
 • Page 93 NEDERLANDS Gebruik het elektrische gereedschap, de • Gebruik geen stellingen om het werktuig te accessoires en gereedschapsonderdelen bevestigen aan een steunpunt. enz. in overeenstemming met deze • Geen enkel onderdeel van de nagelmachine, instructies, waarbij u rekening houdt zoals het contactuitschakelingsmechanisme, met de werkomstandigheden en de mag gedemonteerd of geblokkeerd worden.
 • Page 94 NEDERLANDS Markering op het Gereedschap Dit kan leiden tot een elektrische schok of elektrocutie. De volgende pictogrammen staan op het WAARSCHUWING: Gevaar voor gereedschap vermeld: elektrische schok. Zorg dat er geen vloeistof in de lader komt. Dit kan leiden Lees gebruiksaanwijzing voor gebruik. tot een elektrische schok.
 • Page 95 NEDERLANDS • Plaats geen voorwerpen op de acculader 2. Plaats de accu in de acculader. Het rode en plaats de acculader niet op een zachte (oplaad-) lampje knippert continu om aan te ondergrond die de ventilatieopeningen kan geven dat het oplaadproces is begonnen. belemmeren en tot excessieve interne hitte 3.
 • Page 96 NEDERLANDS Belangrijke Veiligheidsinstructies SPECIFIEKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES VOOR NIKKEL CADMIUM (NiCd) OF NIKKEL METALLISCH HYDRIDE voor alle Accu’s (NiMH) Als u vervangende accu’s bestelt, zorg er dan voor • Verbrand de accu niet, zelfs niet als deze dat u het catalogusnummer en voltage vermeldt. ernstig beschadigd is of volledig verbruikt.
 • Page 97: Inhoud Van De Verpakking

  NEDERLANDS 1. Verwijder de beschermende accukap voordat Niet doorboren met geleidende u de accu in de oplader of het gereedschap voorwerpen. plaatst . 2. Breng de beschermende kap onmiddellijk over Laad geen beschadigde accu‘s op. de contactpunten aan nadat u de accu uit de oplader of het gereedschap hebt verwijderd.
 • Page 98: Elektrische Veiligheid

  NEDERLANDS Beschrijving (afb. 1, 2) Uw D WALT oplader is dubbel geïsoleerd in overeenstemming met EN 60335; WAARSCHUWING: Pas het daarom is geen aarding nodig. gereedschap of een onderdeel ervan Als het stroomsnoer is beschadigd, moet nooit aan. Dit kan schade of persoonlijk het worden vervangen door een speciaal letsel tot gevolg hebben.
 • Page 99 NEDERLANDS Lage Accu-indicator (afb. 1) 2. Om een nagel dieper te slaan, draait u het diepte-instelwiel (k) met de klok mee. De lage accu-indicator is een geïntegreerde functie in de hoofdlampen (e). Het zal 4 keer knipperen om De Methode Kiezen (afb. 1) aan te geven dat de accu opnieuw opgeladen moet Om de opeenvolgende actiemethode te kiezen, worden en het werktuig zal automatisch stoppen.
 • Page 100: Instructies Voor Gebruik

  NEDERLANDS WAARSCHUWING: De koplampen zijn Het Werktuig Activeren (afb. 1) bedoeld om de directe werkomgeving Het werktuig kan gebruikt worden volgens één van te verlichten. Gebruik de koplampen niet twee methodes: opeenvolgende actiemodus of als enige lichtbron. stotende actiemodus. BEDIENING OPEENVOLGENDE ACTIEMODUS De opeenvolgende actiemodus wordt gebruikt Instructies voor Gebruik...
 • Page 101 NEDERLANDS Een Vastgelopen nagel Verwijderen OPMERKING: Smeer dit werktuig niet, omdat dit schade zal berokkenen aan (afb. 1, 8) de interne onderdelen. Als een nagel vastloopt in het neusgedeelte zullen de koplampen doorlopend knipperen. 1. Verwijder de accu (n). Reiniging 2.
 • Page 102: Bescherming Van Het Milieu

  NEDERLANDS Werktuig werkt niet Als u op een dag bemerkt dat uw D WALT product vervangen dient te worden of dat u er verder geen Koplampen gaan niet branden gebruik meer van maakt, mag u het niet als normaal • Vervang de accu. huishoudelijk afval aanbieden.
 • Page 103 NEDERLANDS GARANTIE WALT vertrouwt op de kwaliteit van Als u een schadeclaim wilt indienen, zijn producten en biedt een uitstekende neem dan contact op met uw verkoper of garantie aan voor professionele gebruikers zoek de locatie op van de dichtstbijzijnde van het product.
 • Page 104 NORSK DC628 SPIKERPISTOL Gratulerer! slått av eller når det går uten faktisk å gjøre en jobb. Dette kan redusere Du har valgt et D WALT-verktøy. Mange års erfaring, eksponeringsnivået betydelig for hele grundig produktutvikling og innovasjon gjør D WALT arbeidsperioden. til en meget pålitelig partner for profesjonelle brukere Sett i verk ekstra sikkerhetstiltak for å...
 • Page 105: Eu-Samsvarserklæring

  NORSK TA VARE PÅ ALLE ADVARSLER OG INSTRUKSJONER MERK: Angir en arbeidsmåte som ikke FOR FREMTIDIG BRUK er relatert til personskader, men som kan føre til skader på utstyr hvis den Uttrykket ”elektrisk verktøy” i advarslene henviser til ikke unngås. ditt strømdrevne (med ledning) elektriske verktøy eller Betegner fare for elektrosjokk.
 • Page 106 NORSK av medikamenter, narkotika eller alkohol. instruksjonene bruke det. Elektriske verktøy Ett øyeblikks uoppmerksomhet under bruk er farlige i hendene på utrenede brukere. av elektriske verktøy kan føre til alvorlig Vedlikehold elektriske verktøy. Kontroller personskade. om bevegelige deler er feiljustert eller Bruk personlig verneutstyr.
 • Page 107 NORSK Ytterligere Sikkerhetsanvisninger for Bruk hørselvern. Batteridrevne Spikerpistoler. • Bruk alltid vernebriller. Bruk vernebriller. • Bruk alltid hørselsvern. • Bruk bare spiker av den typen som er spesifisert i brukerhåndboken. Bruk ikke verktøyet mens du står på stige. • Monter ikke verktøyet på en støtte. •...
 • Page 108 NORSK service eller reparasjoner. Ukorrekt FORSIKTIG: Fare for brannskader. Bruk remontering kan føre til fare for elektrosjokk, kun D WALT oppladbare batterier for dødelig elektrosjokk eller brann. å redusere risikoen for skader. Andre typer batterier kan sprekke og forårsake • Koble laderen fra strømuttaket før person- og materiellskader.
 • Page 109 NORSK Automatisk Fornyelse FARE: Forsøk aldri å åpne batteripakken av noen grunn. Ikke sett batteripakken Automatisk oppdateringsmodus vil utlikne eller inn i laderen hvis denne er sprukket balansere de individuelle cellene i batteripakken til sin eller skadet. Ikke klem, slipp eller høyeste kapasitet.
 • Page 110: Pakkens Innhold

  NORSK • Innholdet i åpne battericeller kan forårsake Batteriet lader. irritasjon av luftveiene. Skaff frisk luft. Søk medisinsk ettersyn hvis symptomene vedvarer. ADVARSEL: Fare for brannskader. Batteriet ladet. Batterivæsken kan antennes hvis den utsettes for gnister eller flammer. Batteri defekt. Batterihette (fi...
 • Page 111: Elektrisk Sikkerhet

  NORSK • Se etter skader på verktøyet, deler eller tilbehør Din D WALT-lader er dobbeltisolert i som kan ha oppstått under transport. samsvar med EN 60335; det trengs derfor ikke noen jordledning. • Ta deg tid til å lese grundig gjennom og forstå denne håndboken før bruk.
 • Page 112 NORSK for å vise at batteripakken må lades, og verktøyet Velg kontinuerlig-modus ved å stille modusvelgeren slås av automatisk. (j) på ikonet for tre spikre ( Slå av verktøyet og ta av batteripakken (n) for å lade Utløsingssperre (fi g. 6) den så...
 • Page 113 NORSK Korrekt Plassering av Hendene a. Skyv kontaktutløseren (b) mot jobbflaten. b. Trykk på utløseren (a) for å skyte med (fi g. 1, 9) verktøyet. For hver gang du trykker ADVARSEL: For å redusere faren for kontaktutløseren mot jobbmaterialet og alvorlig personskade, skal man ALLTID trykker på...
 • Page 114 NORSK Verktøyet virker ikke. Lampene slår seg ikke på. • Skift batteripakke. Smøring • Slipp opp sperren på kontaktutløseren. Det er ikke nødvendig å smøre verktøyet. • Ta av batteripakken, vent i minst 3 sekunder, og MERK: Unngå å smøre verktøyet, da sett den på...
 • Page 115 NORSK Dersom du en dag skulle finne ut at ditt D WALT produkt må erstattes, eller dersom det ikke lenger trenges av deg, skal det ikke kastes sammen med husholdningsavfallet. Gjør dette produktet tilgjengelig for separat innsamling. Separat innsamling av brukte produkter og innpakning gjør at materialene kan resirkuleres og brukes om igjen.
 • Page 116 NORSK GARANTI WALT er overbevist om kvaliteten på produktene sine og tilbyr en enestående garanti for profesjonelle brukere av produktet. Denne garantierklæringen kommer i tillegg til, og har på ingen måte negativ innvirkning på, dine kontraktsmessige rettigheter som profesjonell bruker eller på dine lovfestede rettigheter som privat, ikke-profesjonell bruker.
 • Page 117: Dados Técnicos

  PORTUGUÊS PISTOLA DE PREGOS DC628 Parabéns! entanto, se a ferramenta for utilizada para outras aplicações ou com outros Optou por uma ferramenta da D WALT. Longos acessórios, ou tiver uma manutenção anos de experiência, um desenvolvimento insuficiente, o nível de emissão de meticuloso dos seus produtos e um grande espírito vibrações poderá...
 • Page 118: Declaração De Conformidade Da Ce

  PORTUGUÊS PERIGO: indica uma situação de perigo ATENÇÃO: para reduzir o risco de eminente que, se não for evitada, irá ferimentos, leia o manual de instruções. resultar em morte ou ferimentos graves. Avisos de Segurança Gerais ATENÇÃO: indica uma situação Relativos a Ferramentas Eléctricas potencialmente perigosa que, se não for ATENÇÃO! leia todos os avisos de...
 • Page 119 PORTUGUÊS puxar ou desligar a ferramenta eléctrica. Use vestuário apropriado. Não use roupa Mantenha o cabo afastado de fontes de larga nem jóias. Mantenha o cabelo e calor, substâncias oleosas, extremidades a roupa (incluindo luvas) afastados das aguçadas ou peças móveis. Os cabos peças móveis.
 • Page 120: Riscos Residuais

  PORTUGUÊS Mantenha as ferramentas de corte • Utilize apenas pregos do tipo especificado no sempre afiadas e limpas. As ferramentas manual. de corte sujeitas a uma manutenção • Não utilize quaisquer apoios para montar a adequada, com arestas de corte afiadas, ferramenta num suporte.
 • Page 121 PORTUGUÊS Símbolos na Ferramenta PERIGO: risco de electrocussão. Os terminais de carregamento fornecem A ferramenta apresenta os seguintes símbolos: 230 volts de corrente. Não toque nos contactos com objectos condutores. Tal poderá resultar em choque eléctrico ou Leia o manual de instruções antes de electrocussão.
 • Page 122 PORTUGUÊS • Não utilize qualquer extensão a menos que Procedimento de Carregamento (fi g. 2) seja absolutamente necessário. A utilização PERIGO: risco de electrocussão. Os de uma extensão inadequada poderá resultar terminais de carregamento fornecem num risco de incêndio, choque eléctrico ou 230 volts de corrente.
 • Page 123 PORTUGUÊS alcançar uma temperatura apropriada. O carregador eléctrico ou electrocussão. As baterias muda então automaticamente para o modo de danificadas deverão ser enviadas para carregamento da bateria. Esta função assegura a um centro de assistência para serem máxima vida útil possível da bateria. recicladas.
 • Page 124 PORTUGUÊS • O conteúdo das células de uma bateria Etiquetas no Carregador e na Bateria aberta poderá causar irritação respiratória. Para além dos símbolos utilizados neste manual, Respire ar fresco. Se os sintomas persistirem, as etiquetas no carregador e na bateria incluem procure assistência médica.
 • Page 125: Conteúdo Da Embalagem

  PORTUGUÊS Conteúdo da Embalagem NÃO utilize a ferramenta em ambientes húmidos ou na presença de gases ou líquidos inflamáveis. A embalagem contém: A agrafadora com fios DC628 é uma ferramenta 1 Pistola de pregos eléctrica profissional. 1 Carregador NÃO permita que crianças entrem em contacto com a ferramenta.
 • Page 126 PORTUGUÊS complementares ou acessórios. Um 2. Insira os pregos na parte posterior do accionamento acidental da ferramenta carregador. pode causar ferimentos. 3. Empurre o empurrador do prego até se soltar e NOTA: certifique-se de que a sua bateria n) está deslizar para a frente.
 • Page 127: Instruções De Utilização

  PORTUGUÊS Ponta sem Marca (fi g. 1) A posição correcta das mãos requer a colocação de uma mão na pega principal (t), tal como indicado. Coloque a ponta sem marca (m) sobre a lingueta de contacto (b) quando a ferramenta for utilizada em Preparar a Ferramenta (fi...
 • Page 128 PORTUGUÊS a. Empurre a lingueta de contacto (b) contra a ATENÇÃO: para reduzir o risco superfície de trabalho. de ferimentos graves, desligue a ferramenta e retire a bateria antes b. Puxe o botão do gatilho (a) para activar a de efectuar quaisquer ajustes ferramenta.
 • Page 129: Acessórios Opcionais

  PORTUGUÊS Acessórios Opcionais • Seleccione o material apropriado ou o comprimento adequado do prego. ATENÇÃO: uma vez que apenas foram testados com este produto os acessórios disponibilizados pela Os pregos encravam na ferramenta WALT, a utilização de outros • Certifique-se de que utiliza pregos do tipo acessórios com esta ferramenta poderá...
 • Page 130: Bateria Recarregável

  PORTUGUÊS Bateria Recarregável Esta bateria de longa duração deve ser recarregada quando não for capaz de fornecer alimentação suficiente para trabalhos que eram anteriormente realizados com facilidade. Quando a bateria chegar ao fim da respectiva vida útil, desfaça-se da mesma de uma forma ambientalmente responsável: •...
 • Page 131 PORTUGUÊS GARANTIA WALT confia na qualidade dos seus • Seja apresentada uma prova de compra; produtos e, como tal, oferece uma garantia • O produto seja devolvido juntamente excepcional aos utilizadores profissionais com a respectiva embalagem e todos os deste equipamento. Esta declaração de componentes originais.
 • Page 132: Tekniset Tiedot

  SUOMI NAULAIN DC628 Onnittelut! tyhjäkäynnillä. Tämä voi vähentää tärinää merkittävästi työkalua käytettäessä. Olet valinnut D WALT-työkalun. Monien vuosien Työkalun käyttäjän altistumista tärinälle kokemus, huolellinen tuotekehitys ja innovaatiot voidaan vähentää merkittävästi tekevät D WALT-työkaluista luotettavia kumppaneita pitämällä työkalu ja sen varusteet ammattilaisille.
 • Page 133 SUOMI Älä käytä sähkötyökaluja, jos on olemassa EU-yhdenmukaisuusilmoitus räjähdysvaara esimerkiksi syttyvien nesteiden, kaasujen tai pölyn vuoksi. KONEDIREKTIIVI Sähkötyökalujen aiheuttamat kipinät voivat sytyttää pölyn tai kaasut. Pidä lapset ja sivulliset kaukana käyttäessäsi sähkötyökalua. DC628 Keskittymiskyvyn herpaantuminen voi aiheuttaa hallinnan menettämisen. WALT vakuuttaa, että nämä tuotteet täyttävät seuraavat määräykset: 2) SÄHKÖTURVALLISUUS 2006/42/EC, EN 60745-1, EN 792-13.
 • Page 134 SUOMI yhdistät siihen akun, nostat työkalun Käytä sähkötyökalua ja sen tarvikkeita, käteesi tai kannat sitä. Sähkötyökalun kuten poranteriä, näiden ohjeiden kantaminen sormi virtakytkimellä lisää mukaisesti. Ota työskentelyolosuhteet ja onnettomuusvaaraa. tehtävä työ huomioon. Jos sähkötyökalua käytetään näiden ohjeiden vastaisesti, voi Poista kaikki säätöavaimet tai vääntimet syntyä...
 • Page 135 SUOMI VAROITUS: Älä käytä työkalua tikapuilla. makasiinin tilavuus. • Älä koskaan osoita toimivalla naulaimella itseäsi Lipaskulma: 34˚ tai muita henkilöitä. 34˚ • Pidä työkalu työn aikana siten, että päälle tai keholle ei aiheudu vammoja, jos esimerkiksi syvyysasetukset. virranjakelun aiheuttama keskeytys tai kova alue työkohteessa saa aikaan takaiskun.
 • Page 136 SUOMI • Nämä latauslaitteet on suunniteltu vain Lataaminen (kuva [fi g.] 2) ladattavien D WALT-akkujen lataamiseen. VAARA: Sähköiskun vaara. Niiden käyttäminen muuhun tarkoitukseen Latauslaitteessa on 230 voltin jännite. saattaa aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun. Älä työnnä sähköä johtavia esineitä • Älä altista latauslaitetta sateelle tai lumelle. laitteen sisään.
 • Page 137 SUOMI Jos elektroninen suojausjärjestelmä tulee käyttöön, Jos ulompi sinetti on murtunut työkalu poistaa sen käytöstä automaattisesti. Jos a. ja akkunestettä pääsee iholle, pese se näin käy, lataa Li-Ion-akkua latauslaitteessa, kunnes huolellisesti pois hankaamalla saippualla ja se on ladattu täyteen. vedellä useiden minuuttien ajan. b.
 • Page 138: Pakkauksen Sisältö

  SUOMI Säilytyssuositukset Lataa NiMH- ja NiCd-akkuja. 1. On suositeltavaa säilyttää akku viileässä ja kuivassa paikassa poissa suorasta Lataa Litium-ioniakkuja. auringonpaisteesta sekä liiallisesta kylmyydestä tai kuumuudesta. Akku toimii mahdollisimman tehokkaasti ja pitkään, kun sitä säilytetään Latausajan tiedot ovat teknisissä huoneenlämpötilassa, kun se ei ole käytössä. tiedoissa.
 • Page 139 SUOMI KÄYTTÖTARKOITUS AKUN ASETTAMINEN TYÖKALUN KAHVAAN Langaton DC628-naulain on suunniteltu naulojen 1. Kohdista akku työkalun kahvan sisällä olevaan naulaamiseen puisiin työkappaleisiin. tappiin (kuva 1). ÄLÄ käytä kosteissa olosuhteissa tai jos laitteen 2. Työnnä akku kahvaan, kunne se napsahtaa lähellä on syttyviä nesteitä tai kaasuja. paikalleen.
 • Page 140 SUOMI Säädä Naulaussyvyys (kuva 5) TOIMINTA Käytä syvyyden säädintä. Naulaussyvyys voidaan Käyttöohjeet säätää käytettävän naulan mukaan. VAROITUS: Noudata aina turvaohjeita 1. Naulan syvyys asetetaan matalammaksi ja määräyksiä. kiertämällä säädintä (k) vastapäivään. Säätimessä on kuusi syvyysasetusta, joista 1 on VAROITUS: Vakavan matalin ja 6 syvin.
 • Page 141 SUOMI 4. Käytä työkalua vetämällä liipaisukytkintä (a). Oikea käsittely ja säännöllinen puhdistus varmistavat Jokainen liipaisukytkimen veto kärkilaukaisimen laitteen ongelmattoman toiminnan. ollessa työpintaa vasten laukaisee yhden naulan. VAROITUS: Vakavan henkilövahingon vaaran SARJATOIMINTOTAPA vähentämiseksi katkaise Sarjatoimintotapaa käytetään nopeaan naulaukseen työkalusta virta ja irrota akku tasaisiin, liikkumattomiin pintoihin.
 • Page 142 SUOMI käyttäminen voi olla vaarallista. Ympäristön Suojeleminen Käytä tämän laitteen kanssa vain Toimita tämä laite kierrätykseen. Tätä WALTin suosittelemia varusteita tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen vahingoittumisvaaran vähentämiseksi. mukana. Saat lisätietoja jälleenmyyjältäsi. Vianetsintä Jos D WALT-tuote on tullut elinkaarensa päähän tai jos et enää tarvitse sitä, älä hävitä sitä Jos työkalusi ei näytä...
 • Page 143 SUOMI TAKUU WALT luottaa tuotteidensa laatuun ja antaa erinomaisen takuun tämän tuotteen ammattikäyttäjille. Tämä takuu laajentaa käyttäjän oikeuksia heikentämättä ammattikäyttäjän sopimuspohjaisia oikeuksia eikä yksityisen muun kuin ammattikäyttäjän lainsäädäntöön perustuvia oikeuksia. Tämä takuu on voimassa kaikissa EU- ja ETA-maissa. • 30 PÄIVÄN TYYTYVÄISYYSTAKUU ILMAN RISKEJÄ•...
 • Page 144: Tekniska Data

  SVENSKA SPIKPISTOL DC628 Gratulerar! En uppskattning av exponeringsnivån för vibrationer bör dessutom ta med Du har valt ett D WALT-verktyg. År av erfarenhet, i beräkningen de gånger verktyget är grundlig produktutveckling och innovation gör avstängt, eller när det är igång utan att WALT till en av de pålitligaste partnerna för utföra sitt arbete.
 • Page 145 SVENSKA SPARA ALLA VARNINGAR OCH INSTRUKTIONER OBSERVERA: Anger en praxis som FÖR FRAMTIDA REFERENS inte är relaterad till personskada som, om den inte undviks, skulle Termen “elverktyg” i varningarna syftar på ditt kunna resultera i egendomsskada. starkströmsdrivna (sladdanslutna) elverktyg eller Anger risk för elektrisk stöt.
 • Page 146 SVENSKA alkohol eller medicinering. Ett ögonblicks låt inte personer som är obekanta med ouppmärksamhet när du arbetar med elverktyget eller med dessa instruktioner elektriska verktyg kan resultera i allvarlig använda elverktyget. Elektriska verktyg är personskada. farliga i händerna på outbildade användare. Använd personlig skyddsutrustning.
 • Page 147 SVENSKA Ytterligare Säkerhetsföreskrifter för – Risk för brännskador på grund av att tillbehör blir heta under arbetet. Sladdlösa Spikpistoler – Risk för personskada på grund av långvarig • Använd alltid skyddsglasögon. användning. • Använd alltid öronskydd. Märkningar på Verktyg • Använd enbart fästelement av den typ som specificerats i bruksanvisningen.
 • Page 148 SVENSKA • Innan du använder laddaren, läs alla • Placera inga föremål ovanpå laddaren eller instruktioner och varnande märken på laddare, placera laddaren på en mjuk yta som kan batteripaket och produkten för användning av tänkas blockera ventilationsspringorna och batteripaketet. resultera i för mycket intern värme.
 • Page 149 SVENSKA PÅ kontinuerligt. Paketet är fulladdat, och Viktiga Säkerhetsinstruktioner för kan användas vid detta tillfälle eller lämnas i alla Batteripaket laddaren. Vid beställning av utbytes-batteripaket, se till att OBSERVERA: För att säkerställa maximal prestation inkludera katalognummer och spänning. och livslängd hos NiCd-, NiMH- och Li-jon- batterierna, ladda batteriet under minst 10 timmar Batteripaketet är inte full-laddat när det kommer ur före första användning.
 • Page 150 SVENSKA • Ett litet läckage av vätska från Batteripaket batteripaketets celler kan förekomma BATTERITYP under extrema användnings- eller temperaturförhållanden. Detta indikerar inte DC628 arbetar med 18 volts batteripaket. fallering. OBSERVERA: ANVÄND INTE Emellertid, om den yttre förseglingen är bruten: DE9181 18V KOMPAKTA a.
 • Page 151: Elektrisk Säkerhet

  SVENSKA Se till att undermåliga sladdar omedelbart h. Spikdrivare byts ut. i. Magasinet j. Lägesväljare Ladda endast mellan 4 °C och 40 °C. k. Djupinställningsratt l. Kontaktutlösarspärr Kassera batteripaketet med vederbörlig m. Anti-repsko hänsyn till miljön. n. Batteripaket o. Batterifrigörarknappar Bränn inte upp batteripaket med NiMH, NiCd+ och Li-jon.
 • Page 152 SVENSKA HOPMONTERING OCH JUSTERING Laddning av Verktyget (bild 4) VARNING: Före hopmontering och Verktyget kan laddas med endera av metoderna justering, ta alltid ur batteripaketet. nedan. Stäng alltid av verktyget innan du sätter LADDA OCH DRA METODEN (BILD 4) in eller tar bort batteripaketet. 1.
 • Page 153 SVENSKA Anti-repsko (bild 1) 3. Kontrollera att kontaktutlösaren (b) och spikdrivaren kan röra sig fritt. Placera anti-repskon (m) över kontaktutlösaren (b) då 4. Sätt tillbaka spikarna i magasinet. verktyget används för arbete i trä. VARNING: Använd inte verktyget om Förvara anti-repskon i hållaren (g) när den inte kontaktutlösaren eller spikdrivaren inte används.
 • Page 154 SVENSKA Avlägsnande av Spik som Fastnat (bild 1, 8) Om en spik fastnar i mynningen, kommer lamporna Rengöring (e) att börja blinka kontinuerligt. VARNING: Blås bort smuts och damm 1. Ta ut batteripaketet (n). från huvudkåpan med torr luft varje gång 2.
 • Page 155 SVENSKA • Ta ut batteripaketet, vänta minst 3 sekunder Separat insamling av använda produkter och sätt sedan in det igen. och förpackningar möjliggör att ämnena kan återvinnas och användas igen. Lamporna lyser men motorn startar inte Återanvändning av återvunna ämnen •...
 • Page 156 SVENSKA GARANTI WALT har förtroende för kvaliteten på Om du vill ställa skadeståndsanspråk, sina produkter, och erbjuder en enastående kontakta din försäljare eller ta reda på var garanti för professionella användare av ditt närmaste godkända reparationsombud produkten. Denna garanti-deklaration för D WALT finns, i D WALTs katalog, eller kommer som tillägg till och inskränker inte...
 • Page 157 TÜRKÇE ÇIVILEME ALETI DC628 Tebrikler! çalışma süresindeki maruziyet düzeyini önemli ölçüde artırabilir. Bir D WALT aleti seçtiniz. Uzun süreli deneyim, Tahmini titreşim maruziyeti, aletin sürekli ürün geliştirme ve yenilik D WALT kapalı kaldığı veya çalışmasına markasının profesyonel elektrikli alet kullanıcıları karşın iş...
 • Page 158 TÜRKÇE potansiyel bir tehlikeli durumu gösterir. BÜTÜN UYARI VE GÜVENLİK TALİMATLARINI İLERİDE BAKMAK ÜZERE MUHAFAZA EDİN İKAZ: Engellenmemesi halinde maddi hasara neden olabilecek, yaralanma Aşağıda yer alan uyarılardaki “elektrikli alet” terimi ile ilişkisi olmayan durumları gösterir. şebeke elektriğiyle (kablolu) veya akü/pille (şarjlı) çalışan elektrikli aletinizi ifade etmektedir.
 • Page 159 TÜRKÇE 3) KİŞİSEL GÜVENLİK kontrol edilemeyen tüm elektrikli aletler a) Elektrikli bir aleti kullanırken her zaman tehlikelidir ve tamir edilmesi gerekmektedir. dikkatli olun, yaptığınız işe yoğunlaşın c) Herhangi bir ayarlama, aksesuar ve sağduyulu davranın. Elektrikli bir aleti değişimi veya elektrikli aletlerin yorgunken veya ilaç...
 • Page 160 TÜRKÇE kaçının. Kazara temas etmeniz halinde • Bağlayıcıları başka bağlayıcıların üstüne suyla yıkayın. Sıvı, gözlerinize temas sürmeyin. ederse, ayrıca bir doktora başvurun. Diğer Riskler Aküden sıvı sızması tahriş veya yanıklara neden olabilir. İlgili güvenlik düzenlemelerinin uygulanması ve güvenlik cihazlarının kullanılmasına rağmen, bazı 6) SERVİS risklerden kaçınmak mümkün değildir.
 • Page 161 TÜRKÇE Tüm Akü Şarj Cihazları İçin • Şarj cihazının bağlantısını sökerken kabloyu değil fişi çekin. Bu, elektrik fişi ve Önemli Güvenlik Talimatları kablonun hasar görmesi riskini azaltacaktır. TALİMATLARI SAKLAYIN Bu kılavuz DE9130/ • Kablonun, üzerine basılmayacak, DE9135 şarj aletleri hakkında önemli güvenlik ve takılıp düşülmeyecek şekilde çalıştırma talimatları...
 • Page 162 TÜRKÇE Şarj Etme (şekil [fi g. 2]) SADECE LI-ION AKÜLER Li-Ion aküler, aküyü aşırı yük, aşırı ısınma veya TEHLİKE: Elektrikle ölüm tehlikesi. derin deşarja karşı koruyan Elektronik Koruma Şarj kutup başlarında 230 volt elektrik Sistemli olarak tasarlanmışlardır. vardır. İletken nesnelerle temas etmeyin.
 • Page 163 TÜRKÇE aküleri bulunan bazı aletler, akü 1. Aküyü şarj cihazına veya alete yerleştirmeden üzerinde dik konumda durur ancak önce koruyucu akü kapağını çıkarın. kolaylıkla devrilebilir. 2. Aküyü şarj cihazı veya aletten çıkardıktan hemen sonra koruyucu kapağı bağlantılı NİKEL KADMİYUM (NiCd) VEYA NİKEL parçaların üzerine yerleştirin.
 • Page 164 TÜRKÇE Tanımlama (şekil 1, 2) İletken nesnelerle temas etmeyin. UYARI: Hiçbir zaman elektrikli aleti veya herhangi bir parçasını Hasarlı aküleri şarj etmeyin. değiştirmeyin. Hasarla veya yaralanmayla sonuçlanabilir. Sadece D WALT aküleri ile kullanın, a. Tetik anahtarı diğerleri patlayabilir ve kişisel yaralanma b.
 • Page 165 TÜRKÇE Güç kablosu hasarlıysa, D WALT yetkili Alet, bir düşük pil takımı bağlı kaldığı sürece servisinden temin edilebilen özel olarak çalışmaz durumda kalır. hazırlanmış bir kabloyla değiştirilmelidir. Kemer Kancasının Monte Uzatma Kablosu Kullanılması Edilmesi (şekil 3) Gerekli olmadığı sürece uzatma kablosu Kemer kancası...
 • Page 166 TÜRKÇE Darbeli işlem modunu seçmek için, mod seçme aksesuarları söküp takmadan önce anahtarını (j) üç çivi simgesine ( ) kaydırın. aleti kapatın ve güç kaynağından ayırın. Kontak Emniyeti Kilidi (şekil 6) Uygun El Pozisyonu (şekil 1, 9) Bu alette, aletin bir çiviyi ateşlemesini engelleyen UYARI: Ciddi yaralanma riskini bir kontak emniyeti kilidi (l) mevcuttur.
 • Page 167 TÜRKÇE 1. Kontak emniyeti kilidini (I) serbest bırakın. UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak için herhangi bir ayar 2. Mod seçme anahtarını (j) kullanarak, darbeli yapmadan ya da parça veya işlem modunu seçin. aksesuarları söküp takmadan önce 3. Tek bir çivi çakmak için, aleti sıralı işlem aleti kapatın ve aküyü...
 • Page 168 TÜRKÇE aksesuarların bu aletle birlikte kullanılması tehlikeli olabilir. Yaralanma Bağlayıcılar alet içinde tıkanıyor riskini azaltmak için bu ürünle birlikte • Kılavuzda belirtilen tipte bağlayıcılar sadece D WALT tarafından tavsiye kullanmaya özen gösterin. edilen aksesuarlar kullanılmalıdır. • Uygun malzemeyi veya bağlayıcı uzunluğunu Uygun aksesuarlarla ilgili daha fazla bilgi almak seçin.
 • Page 169 TÜRKÇE Şarj Edilebilir Aküler Bu uzun ömürlü akü, daha önce kolayca yapılan işlerde yeterince güç üretemeyecek duruma geldiğinde şarj edilmelidir. Akünün teknik ömrünün tamamlanmasından sonra, çevre unsuruna dikkat ederek imha işlemi yapın: • Aküyü tamamen boşaltın ve aletten çıkarın. • Li-Ion, NiCd ve NiMH piller geri dönüşümlüdür. Bunları...
 • Page 170 TÜRKÇE GARANTİ malzeme veya işçilik nedeniyle bozulursa, WALT ürünlerinin kalitesinden emindir ve bu yüzden profesyonel kullanıcılar için WALT aşağıdaki şartlara uyulması kanunlarda belirtilen taleplerin üstünde bir koşuluyla ücretsiz olarak tüm kusurlu garanti sunmaktadır. Bu garanti metni bir parçaların yenilenmesini veya -kendi ilave niteliğinde olup profesyonel bir kullanıcı...
 • Page 171 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΡΦΩΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ DC628 Συγχαρητήρια! εργαλείου. Ωστόσο, εάν το εργαλείο χρησιμοποιηθεί σε άλλες εφαρμογές, Επιλέξατε ένα εργαλείο D WALT. Τα έτη εμπειρίας, με διαφορετικά παρελκόμενα ή σε η σχολαστική ανάπτυξη προϊόντων και η περίπτωση κακής συντήρησης, η καινοτομία έχουν καταστήσει την D WALT έναν...
 • Page 172 ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ορισμοί: Οδηγίες Ασφαλείας Οι παρακάτω ορισμοί περιγράφουν το επίπεδο σοβαρότητας για κάθε προειδοποιητική λέξη. Παρακαλούμε διαβάστε το εγχειρίδιο και δώστε προσοχή σε αυτά τα σύμβολα. Horst Grossmann ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Υποδεικνύει μια επικείμενη Αντιπρόεδρος του τμήματος Μηχανικής και επικίνδυνη κατάσταση, η οποία, εάν Ανάπτυξης...
 • Page 173 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 2) ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ εργαλεία, μπορεί να προκαλέσει σοβαρό α) Τα βύσματα των ηλεκτρικών εργαλείων προσωπικό τραυματισμό. πρέπει να ταιριάζουν με τις πρίζες. β) Χρησιμοποιείτε ατομικό προστατευτικό Μην τροποποιείτε ποτέ το βύσμα με εξοπλισμό. Να φοράτε πάντοτε οποιονδήποτε τρόπο. Μη χρησιμοποιείτε προστατευτικά...
 • Page 174 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4) ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ η) Χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό εργαλείο, ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ τα παρελκόμενα και τα τρυπάνια α) Μη ζορίζετε το ηλεκτρικό εργαλείο. κ.λπ. σύμφωνα με τις παρούσες Χρησιμοποιείτε το κατάλληλο εργαλείο οδηγίες, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάλογα με την εφαρμογή. Η εργασία συνθήκες...
 • Page 175 ΕΛΛΗΝΙΚΑ • Μην καρφώνετε συνδετήρες πάνω σε άλλους Πρόσθετες Οδηγίες Ασφαλείας συνδετήρες. Για Ασύρματα (Μπαταρίας) Υπολειπόμενοι κίνδυνοι Καρφωτικά Πιστολέτα Παρά την εφαρμογή των σχετικών κανονισμών • Φοράτε πάντα προστατευτικά γυαλιά. ασφαλείας και την εφαρμογή διατάξεων ασφαλείας, • Φοράτε πάντα προστατευτικά ακουστικά. ορισμένοι...
 • Page 176 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ μακριά από τις υποδοχές του φορτιστή. Να αποσυνδέετε πάντοτε το φορτιστή Ο κωδικός ημερομηνίας, ο οποίος περιλαμβάνει από την τροφοδοσία όταν δεν υπάρχει επίσης το έτος κατασκευής, είναι εκτυπωμένος μπαταρία στην αντίστοιχη υποδοχή. Να εντός της επιφάνειας του περιβλήματος, στο αποσυνδέετε...
 • Page 177 ΕΛΛΗΝΙΚΑ Κύκλος Φόρτισης επανασυναρμολόγηση ενέχει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς. Ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα σχετικά με την • Αποσυνδέετε το φορτιστή από την πρίζα κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας. προτού τον καθαρίσετε. Έτσι ελαττώνεται ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Η αφαίρεση της Κατάσταση φόρτισης μπαταρίας...
 • Page 178 ΕΛΛΗΝΙΚΑ Η μπαταρία δεν είναι πλήρως φορτισμένη όταν ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ αφαιρείται από τη συσκευασία της. Προτού ΝΙΚΕΛΙΟΥ-ΚΑΔΜΙΟΥ (NiCd) Η ΥΔΡΙΔΙΟΥ χρησιμοποιήσετε την μπαταρία και τον φορτιστή, ΝΙΚΕΛΙΟΥ-ΜΕΤΑΛΛΟΥ (NiMH) διαβάστε τις παρακάτω πληροφορίες ασφαλείας. • Μην αποτεφρώσετε την μπαταρία ακόμη Στη...
 • Page 179 ΕΛΛΗΝΙΚΑ Καπάκι Μπαταρίας (εικόνα 2) Ετικέτες Στο Φορτιστή Και Την Μπαταρία Παρέχεται ένα προστατευτικό καπάκι για την κάλυψη των επαφών μιας αποσυνδεδεμένης Εκτός από τα εικονογράμματα που μπαταρίας. Εάν δεν τοποθετηθεί το προστατευτικό χρησιμοποιούνται στο παρόν εγχειρίδιο, καπάκι, τυχόν χαλαρά μεταλλικά αντικείμενα στις...
 • Page 180 ΕΛΛΗΝΙΚΑ Περιεχόμενα Συσκευασίας ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ Το καρφωτικό μπαταρίας DC628 έχει σχεδιαστεί Στη συσκευασία περιέχεται: για κάρφωμα καρφιών σε ξύλινα τεμάχια εργασίας. 1 καρφωτικό πιστολέτο Να μη χρησιμοποιείται υπό υγρές συνθήκες ή με 1 φορτιστή την παρουσία εύφλεκτων υγρών ή αερίων. 2 πακέτα...
 • Page 181 ΕΛΛΗΝΙΚΑ Τοποθέτηση Και Αφαίρεση Της Προσάρτηση Των Αγκίστρων Μπαταρίας Από Το Εργαλείο Ζώνης (εικόνα 3) (εικόνα 1) Το άγκιστρο ζώνης μπορεί να προσαρτηθεί σε οποιαδήποτε πλευρά του εργαλείου ή να αφαιρεθεί ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να εάν δεν είναι επιθυμητό. ελαττώσετε τον κίνδυνο σοβαρού προσωπικού...
 • Page 182 ΕΛΛΗΝΙΚΑ μικρότερο βάθος κι αυτή με τη ρύθμιση 6 έχει ότι το πακέτο μπαταριών έχει αφαιρεθεί το μεγαλύτερο βάθος. πριν την εγκατάσταση ή την αφαίρεση του άκρου χωρίς ένδειξη. 2. Για βαθύτερη διείσδυση ενός καρφιού, περιστρέψτε τον τροχίσκο ρύθμισης βάθους Φώτα...
 • Page 183 ΕΛΛΗΝΙΚΑ Για τη σωστή τοποθέτηση των χεριών απαιτείται ΚΡΟΥΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ένα χέρι στην κύρια λαβή (t) όπως δείχνει η εικόνα. Η κρουστική λειτουργία χρησιμοποιείται για ταχύ κάρφωμα σε επίπεδες, ακίνητες επιφάνειες. Προετοιμασία Του Εργαλείου 1. Απελευθερώστε την απασφάλιση άκρου (εικόνα 7) ενεργοποίησης...
 • Page 184 ΕΛΛΗΝΙΚΑ καρφώματος και ωθήστε τη λεπίδα πίσω στη ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μη χρησιμοποιείτε θέση της. ποτέ διαλύτες ή άλλες ισχυρές χημικές ουσίες για τον καθαρισμό των μη 9. Χαμηλώστε την κάννη πίσω στη θέση της. μεταλλικών τμημάτων του εργαλείου. 10. Ασφαλίστε το μάνταλο απεμπλοκής. Αυτές...
 • Page 185 ΕΛΛΗΝΙΚΑ Για Την Προστασία Του • Απελευθερώστε την απασφάλιση άκρου ενεργοποίησης επαφής. Περιβάλλοντος • Αφαιρέστε το πακέτο μπαταριών, περιμένετε Ξεχωριστή συλλογή. Αυτό το προϊόν δεν για τουλάχιστον 3 δευτερόλεπτα, κατόπιν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα εισάγετέ το και πάλι. συνήθη...
 • Page 186 ΕΛΛΗΝΙΚΑ Επαναφορτιζόμενη μπαταρία Αυτή η μεγάλης χρονικής διάρκειας μπαταρία πρέπει να επαναφορτίζεται όταν δεν παρέχει επαρκή ισχύ για εργασίες που πραγματοποιούνταν εύκολα σε προγενέστερο χρόνο. Στο τέλος της τεχνικής διάρκειας ζωής της, απορρίψτε την μπαταρία με φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. •...
 • Page 187 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΓΓΥΗΣΗ Η D WALT έχει εμπιστοσύνη στην ποιότητα • Το προϊόν φέρει εύλογη φθορά. των προϊόντων της και προσφέρει μια • Δεν έχουν γίνει προσπάθειες επισκευής εξαιρετική εγγύηση για τους επαγγελματίες από μη εξουσιοδοτημένα άτομα. χρήστες του προϊόντος. Η παρούσα δήλωση •...
 • Page 188 Black & Decker - D WALT Tel: +32 (0)015 - 15 47 9211 België en Luxemburg Nieuwlandlaan 7, IZ Aarschot B156 Fax: +32 (0)015 - 15 47 9210 B-3200 Aarschot www.dewalt.be Danmark WALT Tlf: 70201511 Sluseholmen 2-4 Fax: 70224910 2450 København SV www.dewalt.dk...

Table of Contents