Download Table of Contents Print this page
Philips HU4811/90 User Manual

Philips HU4811/90 User Manual

Table of Contents

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 3

Quick Links

© 2021 Philips Domestic Appliances Holding B.V.
All rights reserved.
3000 059 82161
HU4811
EN
User manual
1
48
KK
Қолданушының нұсқасы
11
39
RU
Руководство пользователя
21
AR
FA

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Philips HU4811/90

 • Page 1 HU4811 User manual Қолданушының нұсқасы Руководство пользователя © 2021 Philips Domestic Appliances Holding B.V. All rights reserved. 3000 059 82161...
 • Page 2 1 hour User manual Warranty...
 • Page 3: Table Of Contents

  Contents 1 Important Safety 2 Your humidifier What's in the box 3 Getting started Prepare for humidification 4 Using the humidifier Switch the humidifier on and off Water level Refill water 5 Cleaning your humidifier Clean the body of the humidifier Clean the water tank 6 Cleaning the humidification filter 7 7 Replacing the humidification filter 7 8 Troubleshooting...
 • Page 4: Important

  • If the power cord is damaged, • the humidifier and do not sit on you must have it replaced the humidifier. by Philips, a service center authorized by Philips, or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
 • Page 5 Check the filters before you safe performance. start using the humidifier again. If Only use the original Philips the filter is very dirty with dark • filter specially intended for this spots, replace it (see chapter humidifier.
 • Page 6: Your Humidifier

  Congratulations on your purchase, and welcome to Philips! filter. To fully benefit from the support that Philips If you need to move the • offers, register your product at humidifier, disconnect the www.philips.com/welcome.
 • Page 7: Getting Started

  Getting started 4 Using the humidifier Prepare for humidification Switch the humidifier on and Hold by both sides of the upper unit and lift it up (fig b). Remove the packaging material of the new humidification filter (fig c). Put the plug in the wall socket. Turn the control knob to low speed Note high speed (fig h).
 • Page 8: Refill Water

  Cleaning your Refill water humidifier Water level can be observed through the transparent water tank window. Switch off the humidifier and unplug it Note (fig j). Hold by both sides of the upper unit and • Always unplug the humidifier before you clean it. •...
 • Page 9: Cleaning The Humidification Filter

  Note Take out the humidification filter and the • filter support from the water tank (fig k). Use only Philips original humidification filter FY2401. Remove the humidification filter from the filter support (fig l). Soak the humidification filter in cleansing agent (e.g diluted citric acid solution) for...
 • Page 10: Troubleshooting

  Troubleshooting This chapter summarizes the most common problems you could encounter with the humidifier. If you are unable to solve the problem with the information below, contact the Consumer Care Center in your country. Problem Possible solution The humidifier does not •...
 • Page 11: Guarantee And Service

  If there is no Consumer Care Centre in your country, go to your local Philips Compliance with EMF dealer. Philips Domestic Appliances Holding B.V.
 • Page 12: Recycling

  Recycling This symbol means that this product shall not be disposed of with normal household waste (2012/19/EU). Follow your country’s rules for the separate collection of electrical and electronic products. Correct disposal helps prevent negative consequences for the environment and human health.
 • Page 13 Мазмұны 1 Маңызды ақпарат Қауіпсіздік 2 Ылғалдандырғыш Қорап ішіндегі заттар 3 Іске қосу Ылғалдандыру үшін дайындау 4 Ылғалдандырғышты пайдалану 16 Ылғалдандырғышты қосу және шіру Су деңгейі Суды толтыру 5 Ылғалдандырғышты тазарту Ылғалдандырғыштың корпусын тазарту Су ыдысын тазарту 6 Ылғалдандыру сүзгісін тазарту 17 7 Ылғалдандыру сүзгісін ауыстыру 18 8 Ақауларды жою 9 Кепілдік және қызмет көрсету 20 Бөлшектерге...
 • Page 14: Маңызды Ақпарат

  1 Маңызды Егер қуат сымы зақымдалған • болса, қауіптің алдын алу үшін, ақпарат оны тек Philips компаниясына, Philips рұқсат берген қызмет көрсету орталығына немесе басқа білікті мамандарға Қауіпсіздік ауыстыртыңыз. Аша, қуат сымы немесе • Ылғалдандырғышты пайдаланбастан бұрын ылғалдандырғыштың осы пайдаланушы нұсқаулығын мұқият оқып...
 • Page 15 қауіпсіз жұмыс істеуі үшін суырыңыз. ылғалдандырғышты дұрыстап Ылғалдандырғыштың жоғарғы • жинау керек. жағындағы ауа шығыстары Тек осы ылғалдандырғышқа арқылы су толтырмаңыз. • арналған түпнұсқалық Philips Балалардың аударып • сүзгісін пайдаланыңыз. Басқа жіберуін болдырмау үшін ешбір сүзгіні пайдаланбаңыз. ылғалдандырғышты дұрыстап Ылғалдандырғышқа қатты қойыңыз. •...
 • Page 16 Сүзгіні кір жуғыш машинада Толтыру және тазалау • • немесе ыдыс-аяқ жуу барысында құрылғыны ток машинасында жумаңыз, сүзгінің көзінен ажыратыңыз. пішіні өзгеруі мүмкін. Артық тұз қолданысына • Ылғалдандырғыш тек қатысты ескертуі бар • тұрмыстық қолданыста пайдаланылатын ерітіндінің қалыпты жұмыс жағдайларында құрамы...
 • Page 17: Ылғалдандырғыш

  2 Ылғалдандырғыш 3 Іске қосу Сатып алғаныңыз құтты болсын және Philips компаниясына қош келдіңіз! Ылғалдандыру үшін Philips ұсынатын қолдауды толық пайдалану дайындау үшін өнімді www.philips.com/welcome торабында тіркеңіз. Жоғарғы бөлікті екі жағынан ұстап, Philips ылғалдандырғышы сіздің және жоғары көтеріңіз (сур. b). отбасыңыздың денсаулығы үшін таза, ылғалдандырылған...
 • Page 18: Ылғалдандырғышты Пайдалану

  4 Ылғалдандырғышты Суды толтыру пайдалану Су деңгейін су ыдысындағы мөлдір терезе арқылы бақылап отыруға болады. Ылғалдандырғышты өшіріп, қуат көзінен Ылғалдандырғышты қосу ажыратыңыз (сур. j). және шіру Жоғарғы бөлікті екі жағынан ұстап, жоғары көтеріңіз (сур. b). Су деңгейін су ыдысындағы мөлдір Штепсельдік ұшты қабырға розеткасына терезе...
 • Page 19: Ылғалдандырғышты Тазарту

  6 Ылғалдандыру 5 Ылғалдандырғышты тазарту сүзгісін тазарту Таза ұстау үшін, ылғалдандыру сүзгісін апта Есте сақтаңыз сайын тазалаңыз. • Тазарту алдында ылғалдандырғышты міндетті Ылғалдандырғышты өшіріп, қуат көзінен түрде розеткадан ажырату керек. ажыратыңыз (сур. j). • Су ыдысындағы суды шығару жолы мен ауа кіру Жоғарғы...
 • Page 20: Ылғалдандыру Сүзгісін Ауыстыру

  • Тек FY2401 Phillips түпнұсқа ылғалдандыру сүзгісін пайдаланыңыз. Кеңес • Сүзгіні ауыстыру туралы қосымша ақпарат алу үшін өнімді www.philips.com сайтына тіркеу қажет. Ылғалдандырғышты өшіріп, қуат көзінен ажыратыңыз (сур. j). Жоғарғы бөлікті екі жағынан ұстап, жоғары көтеріңіз (сур. b). Су ыдысынан ылғалдандыру сүзгісі мен...
 • Page 21: Ақауларды Жою

  8 Ақауларды жою Бұл тарауда ылғалдандырғышта орын алуы мүмкін ең көп кездесетін ақаулықтар жинақталған. Егер төменде берілген ақпарат көмегімен ақаулық жойылмаса, еліңіздегі тұтынушыларды қолдау орталығына хабарласыңыз. Ақаулық Мүмкін шешімі Ылғалдандырғыш • Ылғалдандырғышқа ток келіп тұрғанын тексеріңіз. жұмыс істемейді. • Су ыдысы сумен толтырылғанын және жоғарғы блок су ыдысына дұрыстап...
 • Page 22: Кепілдік Және Қызмет Көрсету

  өнімдерді әзірлеуге, жасауға және нарыққа шығаруға міндетті. Өнімдер арналған мақсаты бойынша дұрыс қолданылғанда, Philips Егер бөлшекті ауыстырғыңыз келсе не компаниясы олардың қазіргі таңдағы ғылыми қосалқы бөлшекті сатып алғыңыз келсе, Philips дәлелдерге сәйкес пайдалануға қауіпсіз сатушысына барыңыз не екенін растайды. www.philips.com/support сайтына кіріңіз.
 • Page 23 Содержание 1 Внимание Безопасность 2 Ваш увлажнитель воздуха Комплект поставки 3 Начало работы Подготовка к увлажнению воздуха 4 Использование увлажнителя воздуха Включение и выключение увлажнителя воздуха Уровень воды Наполнение водой 5 Очистка увлажнителя воздуха 27 Очистка корпуса увлажнителя воздуха Очистка резервуара для воды 6 Очистка увлажняющего фильтра 2 8 7 Замена увлажняющего фильтра 29 8 Устранение неисправностей...
 • Page 24: Внимание

  питания его необходимо заменить. Чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию прибора, заменяйте шнур Безопасность только в авторизованном сервисном центре Philips Перед эксплуатацией увлажнителя воздуха внимательно ознакомьтесь с настоящей или в сервисном центре с инструкцией по эксплуатации и сохраните ее персоналом аналогичной для дальнейшего использования в качестве...
 • Page 25 от электросети после правильная сборка всех использования и перед деталей. очисткой. Используйте только • Не наливайте воду через • оригинальные фильтры Philips, отверстия для выхода разработанные для данной воздуха на верхней панели модели увлажнителя воздуха. увлажнителя. Использование других фильтров запрещено.
 • Page 26 Расположите увлажнитель Не наливайте в резервуар для • • воды ничего кроме чистой воздуха должным образом, воды. Не добавляйте в воду чтобы дети не могли духи или химические средства. перевернуть его. Используйте исключительно Если увлажнитель воздуха • воду (водопроводную, не используется в течение очищенную, минеральную, длительного...
 • Page 27: Ваш Увлажнитель Воздуха

  3 Начало работы воздуха Подготовка к увлажнению Поздравляем с покупкой и приветствуем вас воздуха в клубе Philips! Чтобы получить полную поддержку Philips, зарегистрируйте свое изделие на веб- Снимите верхний блок, удерживая его с странице www.philips.com/welcome. двух сторон (рис. b). Увлажнитель воздуха Philips освежает и...
 • Page 28: Использование Увлажнителя Воздуха

  4 Использование Примечание увлажнителя • В резервуаре может оставаться какое-то количество воды. воздуха Наполнение водой Включение и выключение Уровень воды можно посмотреть через увлажнителя воздуха прозрачное окошко резервуара для воды. Выключите увлажнитель воздуха и Вставьте вилку сетевого шнура в отключите его от сети (рис. j). розетку...
 • Page 29: Очистка Увлажнителя Воздуха

  5 Очистка Очистка резервуара для увлажнителя воды воздуха Для поддержания гигиеничности прибора резервуар для воды необходимо очищать еженедельно. Извлеките увлажняющий фильтр и Примечание держатель фильтра. • Перед очисткой увлажнителя воздуха всегда Наполните резервуар для воды чистой отсоединяйте его от электросети. водой на 1/3. •...
 • Page 30 6 Очистка Примечание увлажняющего • Не сжимайте и не перекручивайте фильтр. В противном случае фильтр будет поврежден, фильтра что отразится на работе прибора. • Не сушите фильтр под прямыми солнечными лучами, если он не установлен на держатель фильтра. Для поддержания гигиеничности увлажняющий...
 • Page 31: Замена Увлажняющего Фильтра

  каждые 6 месяцев. Если фильтр находится в хорошем состоянии, его можно использовать дольше. Заменяйте увлажняющий фильтр не реже одного раза в год. Примечание • Используйте только оригинальный увлажняющий фильтр Philips FY2401. Совет • Для получения более подробной информации о замене фильтра зарегистрируйте изделие на веб-сайте www.philips.com.
 • Page 32: Устранение Неисправностей

  8 Устранение неисправностей В данной главе описаны наиболее распространенные проблемы, которые могут возникнуть при эксплуатации увлажнителя воздуха. Если приведенные ниже сведения не помогают устранить проблему, обратитесь в центр поддержки покупателей в вашей стране. Проблема Возможное решение Увлажнитель воздуха • Убедитесь, что увлажнитель воздуха подключен к источнику не...
 • Page 33: Гарантия И Обслуживание

  Если при заказе запасных частей возникли развитии международных стандартов ЭМП проблемы, обратитесь в центр поддержки и стандартов безопасности, что позволяет потребителей Philips в вашей стране (номер планировать дальнейшие шаги по развитию телефона центра указан на гарантийном стандартизации и интеграции продукции...
 • Page 34 ‫ در کشور خود م ر اجعه کنید (ب ر ای دسرتسی به‬Philips ‫پس از فروش‬ ‫ متعهد شده است محصوالتی ر ا ط ر احی و تولید کرده و وارد با ز ار‬Philips .)‫شامره تلفن این م ر اکز در رس ارس جهان به برگ ضامنت نامه م ر اجعه کنید‬...
 • Page 35 ‫عیب یابی‬ ‫خالصه ای از اشکاالتی که ممکن است معمو ال ً هنگام کار با دستگاه بخور ب ر ای شام پیش آید در این بخش گنجانده شده است. اگر نتوانستید با استفاده از این‬ .‫اطالعات اشکال دستگاه خود ر ا برطرف کنید، با مرکز خدمات پس از فروش مشرتی در کشور خود متاس بگیرید‬ ‫ر...
 • Page 36 . ( l ‫فیلرت ر ا از جایگاه فیلرت خارج کنید )شکل‬ ‫توجه‬ ‫فیلرت رطوبت ساز را به مدت یک ساعت در مایع شوینده (مانند‬ • .‫ استفاده کنید‬FY 01 Philips ‫فقط از فیلرت دستگاه بخور اصل‬ . ( m ‫محلول رقیق اسید سیرتیک) ق ر ار دهید )شکل‬ ‫نکته‬ ‫توجه‬...
 • Page 37 ‫تمیز کردن دستگاه بخور‬ ‫توجه‬ • ‫هنگام پر کردن آب، از سطح حداکرث آب فراتر نروید چون ممکن است‬ .‫آب از سوراخ تخلیه و ورودی های هوا نشت کند‬ • ‫هنگام جابجا کردن مخزن آب، آن را تکان ندهید، در غیر اینصورت‬ .‫آب...
 • Page 38 ‫استفاده از دستگاه بخور‬ ‫شروع به کار‬ ‫روشن و خاموش کردن دستگاه بخور‬ ‫آماده سازی دستگاه بخور‬ .‫دوشاخه ر ا به پریز بزنید‬ .(b ‫دو طرف واحد باالیی ر ا بگیرید و به باال بکشید )شکل‬ ‫یا رسعت زیاد‬ ‫پیچ کنرتل ر ا روی رسعت کم‬ ‫مخزن...
 • Page 39 !‫تربیک می گوییم‬ ‫اگر فیلرت خیلی کثیف است و روی آن لکه های‬ ‫، دستگاه خود ر ا در‬Philips ‫ب ر ای استفاده بهینه از خدمات پس از فروش‬ ‫تیره وجود دارد، آن را تعویض کنید (به بخش‬ .‫ ثبت نام کنید‬www.philips.com/welcome ‫سایت‬...
 • Page 40 ‫درصورتی که سیم برق آسیب دیده باشد ب ر ای‬ • ‫یا آسیب های فیزیکی، انگشت یا اجسام ر ا در‬ ،Philips ‫جلوگیری از بروز خطر، آن ر ا از طریق‬ ‫ورودی یا خروجی هوای دستگاه بخور وارد‬ ‫ یا اف ر اد متخصص‬Philips ‫مرکز خدمات مجاز‬...
 • Page 41 ‫فهرست مطالب‬ ‫1 اطالعات مهم‬ ‫ایمنی‬ ‫ دستگاه بخور شام‬ ‫در جعبه بسته بندی قطعات زیر وجود دارد‬ ‫ رشوع به کار‬ ‫آماده سازی دستگاه بخور‬ ‫ استفاده از دستگاه بخور‬ ‫روشن و خاموش کردن دستگاه بخور‬ ‫سطح آب‬ ‫پر کردن مجدد مخزن‬ ‫ متیز...
 • Page 42 ‫ الدولية، مبا‬EMF ‫ دو ر ً ا حيو ي ً ا يف وضع معايري السالمة و‬Philips ‫وتلعب‬ ‫ من توقع تطو ر ات أكرث يف وضع املعايري إلد ر اجها مبك ر ً ا يف‬Philips ‫ي ُ كن‬ .‫منتجاتها‬...
 • Page 43 ‫استكشاف األخطاء وإصالحها‬ ‫يل خ ّ ص هذا الفصل املشاكل األكرث شيو ع ً ا التي قد تصادفها أثناء استخدام جهاز ترطيب الهواء. إذا مل تساعدك املعلومات التالية عىل حل مشكلتك، فيمكنك االتصال‬ .‫مبركز خدمة املستهلك يف بلدك‬ ‫الحل املحتمل‬ ‫املشكلة‬...
 • Page 44 • .FY2401 Philips ‫ال تستخدم سوى فلرت الرتطيب األصيل من‬ ‫نصيحة‬ • ‫ للحصول عىل املزيد من‬www.philips.com ‫س ج ّ ل منتجك عىل املوقع‬ .‫املعلومات حول كيفية استبدال الفلرت‬ ‫أوقف تشغيل جهاز ترطيب الهواء وافصله عن مصدر الطاقة‬ .)j ‫(الصورة‬...
 • Page 45 ‫تنظيف فلتر الترطيب‬ ‫تنظيف جهاز ترطيب الهواء‬ .‫ن ظ ّف فلرت الرتطيب أسبوع ي ً ا للحفاظ عىل نظافته‬ ‫مالحظة‬ ‫أوقف تشغيل جهاز ترطيب الهواء وافصله عن مصدر الطاقة‬ .)j ‫(الصورة‬ • .‫افصل جهاز ترطيب الهواء دا مئ ًا عن مصدر الطاقة قبل تنظيفه‬ •...
 • Page 46 ‫استخدام جهاز ترطيب الهواء‬ ‫إعادة تعبئة املياه‬ .‫يكن معاينة مستوى املياه عرب نافذة خ ز ان املياه الشفافة‬ ‫أوقف تشغيل جهاز ترطيب الهواء وافصله عن مصدر الطاقة‬ ‫تشغيل جهاز ترطيب الهواء وإيقاف تشغيله‬ .)j ‫(الصورة‬ .)b ‫امسك الوحدة العلوية من الجه ت َ ني وارفعها (الصورة‬ .‫ضع...
 • Page 47 ‫، قم بتسجيل منتجك‬Philips ‫لالستفادة بالكامل من الدعم الذي تقدمه‬ .www.Philips.com/welcome ‫عىل‬ ،‫ هواء منعشً ا ومرط ب ً ا يف منزلك‬Philips ‫يق د ّ م لك جهاز ترطيب الهواء من‬ .)b ‫امسك الوحدة العلوية من الجه ت َ ني وارفعها (الصورة‬...
 • Page 48 ‫املر ك ّب وكمية املحلول الذي يجب استخدامه، مع‬ ‫افصل جهاز ترطيب الهواء دا مئ ًا عن مصدر الطاقة‬ • • ‫تحذير من االستخدام املفرط للملح، إذا أمكن‬ .‫بعد استخدامه وقبل تنظيفه‬ .‫ذلك‬ ‫ال متأل جهاز ترطيب الهواء باملياه عرب مخارج‬ •...
 • Page 49 ‫لتغذية الحيوانات أو لري ّ النباتات. عند إف ر اغ‬ .‫صحيحة لضامن أداء جيد وآمن‬ .‫خ ز ان املياه، اسكب املياه يف املغسلة‬ ‫ مصمم‬Philips ‫ال تستخدم سوى فلرت أصيل من‬ • ‫تحذير‬ ‫خصيص ً ا لجهاز ترطيب الهواء هذا. ال تستخدم أي‬...
 • Page 50 ‫المحتويات‬ ‫1 هام‬ ‫السالمة‬ ‫ جهاز ترطيب الهواء‬ ‫محتويات الصندوق‬ ‫ بدء االستخدام‬ ‫التحضري لعملية الرتطيب‬ ‫ استخدام جهاز ترطيب الهواء‬ ‫تشغيل جهاز ترطيب الهواء وإيقاف تشغيله‬ ‫مستوى املياه‬ ‫إعادة تعبئة املياه‬ ‫ تنظيف جهاز ترطيب الهواء‬ ‫تنظيف هيكل جهاز ترطيب الهواء‬ ‫تنظيف...

This manual is also suitable for:

Hu48112000 series

Table of Contents