Download  Print this page

Philips 326134816 Manual Page 22

Philips ecomoods ceiling light 32613/48/16.
Hide thumbs

Advertisement

44- Для оптимальной работы прибор должен быть размещён на высоте, указанной на пиктограмме. Максимальное и
минимальное расположение индикатора также указаны на пиктограмме в части А.
45- Стандартный спектр дальности индикатора охватывает уровни, указанные в пиктограмме.
46- Осветительный прибор должен быть смонтирован горизонтально. Для большего срока службы лампа должна быть под
углом не более 4 градусов.
47- Убедитесь в том, что во время монтажа Вы не просверлили провода или какое-либо другое препятствие в стене или в
потолке.
48- Если светильник установлен на потолочный или стенной блок, вначале необходимо закрыть блок крышкой. (например,
Нидерланды).
49- Запрещена фиксация или прикручивание электрической проводки между светильником и посадочной поверхностью!
50- Светильник подходит для использования в нём ламп обратного отражения.
51- Этот светильник содержит некоторые детали, которые могут нагреваться.
52- Этот светильник не рекомендуется использовать детям до 14 лет.
Светильники, как и все наши изделия, спроектированы, изготовлены и протестированы в соответствии с самыми строгими
требованиями Европейских стандартов безопасности (EN 60.598/
светильника производитель предоставляет два года гарантии на внутреннее освещение и три года на внешнее (если на
упаковке не указано иначе). Битые плафоны, поврежденные батареи и источники света не подлежат условиям гарантии. На
повреждения, полученные в результате использования осветительного прибора в экстремальных условиях (морское
побережье, промышленные зоны, контакт с удобрением), гарантийные обязательства не распространяются. Гарантия
действительна со дня покупки и только по предоставлению платежного документа. Гарантия недействительна в случае
неправильного монтажа, использования не по назначению или самостоятельного изменения светильника. Производитель не
несет никакой ответственности за ущерб, нанесенный в результате неправильного использования светильника или
использования его не по назначению.
Изменения дизайна и технических характеристик не исключаются
MASSİVE GÜVENLİK TALİMATNAMELERİ – BÖLÜM B
• Aydınlatma ürünlerinin doğru kullanılması, talimatnamenin uygun ve güvenli bir şekilde tatbikiyle mümkündür.
• Ürün kurmadan, tamir ve bakım öncesi elektriğinin kesildiğinden emin olun.
• Şayet emin değilseniz, ürünü aldığınız yerle veya bir elektrikçiyle kontak kurun. Tesisatı, talimatnamesine uygun olarak kurun
veya bir elektrikçiye kurdurtun.
• Özellikle düşük voltaj (12v) kabloları bağlantılarında kullanılan vidaları iyice sıkın.
• Bağlantıyı yaparken renk ayrımını iyi yapın. Mavi (nötr), kahverengi veya siyah (faz) ve sarı-yeşil (toprak).
• Tesisat kurulurken elbisenizin kuru olmasına ve elektrik olabilecek bölümlerde sıvı teması olmamasına dikkat edin.
• Lütfen aplik-armatürleri çocukların ulaşamayacakları yerlere monte edin.
• Eğer aydınlatma aracı metalik bir yüzeye monte edilecekse, bu yüzey koruyucu topraklama iletkenine bağlı olmalıdır.
• Ürünle ilgili verilen teknik bilgilerin doğruluğunu kabul edin. A bölümünde yer alan güvenlik talimatnamelerinde, ürünlerin
üzerindeki etiketlerin ne anlama geldiği belirtilmektedir.
DİKKAT: Aşağıda güvenlik talimatnamesiyle ilgili numaralandırılmış referans numaralarını
bulacaksınız.
01- Bu bağlantı parçası sadece iç-mekanlar için uygundur dış-mekanlarda kullanılamaz.
02- Bu ürün banyo montajı için uygun değildir.
03- Bu ürün normal yüzeylere montaj edilir. Sabit spotlar hiçbir koşulda yalıtım amacıyla herhangi bir maddeyle kaplanamaz.
04- Bu ürün yanıcı yüzeylere direkt olarak uygulanamaz.
05- Bu ürün, izolasyonlu olabilir.
06- Bu ürün yalnızca tavan montajı içindir.
07- Bu ürün yalnızca duvar montajı içindir.
08- Bu ürün duvar ve tavan montajı için uygundur.
09- Ampulle yanıcı objeler arasında olması gereken minimum uzaklığa dikkat edin.
10- IP X1 : Bu ürün su damlacıklarına karşı koruyuculudur.
11- IP X3 : Bu ürün (Maksimum 60 derecelik açıdan) gelen yağmur damlacıklarına dayanıklıdır.
12- IP X4 : Bu ürün su sıçramalarına karşı dayanıklıdır. Her açıdan gelebilecek su sıçramalarına karşı korumalıdır. (360)
13- IP X5 : Bu ürün su fıskiyelerine karşı korumalıdır.
14- IP X7 : Bu bağlantı parçası toprağa yerleştirilebilir.
15- IP X8 : Belirtilen derinliğe kadar her türlü korumaya sahiptir.
16- IP 5X : Bu ürün toza karşı korumalıdır.
17- IP 6X : Bu ürüne toz giremez.
18- Derhal kırılan veya çatlayan güvenlik camını değiştirin, bunun için sadece üreticinin onayladığı parçaları kullanın.
19- Koruma, Sınıf 1: Bu ürünün topraklaması vardır. Toprak hattı (yeşil – sarı) bir klipe bağlantılıdır
20- Koruma, Sınıf 2: Bu ürün 2 kez izole edilmiştir ve hiçbir şekilde toprak hattına bağlanmamalıdır.
21- Koruma, Sınıf 3: Bu ürün yalnız çok düşük voltaj akımları için uygundur.
22- Diyagramda belirtildiği gibi kabloyu soyun.
23- Topraklama kablosu her zaman kontak kablolarından uzun olmalıdır.
24- Isı yalıtımı yapılmamış kablolar için, ısı yalıtım bantlarının kullanılması gereklidir.
25- Ürünü ana akıma bağlamak için ısı yalıtımlı kablo kullanın.
26- Bu ürün, sadece ana akıma bağlamak için uygundur.
27- X bağlantısı: Olası bir kablo hatasında, aynı tip bir kablo kullanılmalıdır.
Y bağlantısı: Olası bir kablo hatasında, riski önlemek için, gerekli kabloyu ürünü aldığınız üretici firma, distribütör veya uzman
bir kişiden temin ediniz.
Z bağlantısı: Bu kablo yenilenemez.
28- MAX...W: Bu ürün belirtilen voltajdaki ampuller için uygundur.
29- Bu ürün sadece reflektör ampulleri için uygundur.
30- Bu ürün sadece Enerji Tasarruflu Ampuller için uygundur.
31- Bu ürün Enerji Tasarruflu Ampuller için uygun değildir.
32- Bu ürüne sadece 60 mm çaplı ampul uygundur. 45 mm çaplı ampul kesinlikle kullanılmamalıdır.
33- Sadece belirtilen çaplara uygun küre ampul kullanımı içindir. Asla normal ampul kullanmayınız.
34- Bu ürün mum ampul tipleri için uygundur.
35- Kesinlikle donuk ışıklı ampul kullanmayın.
36- Bu bağlantı parçası bir sigorta ile donatılmıştır. Eğer ampul takıldıktan sonra bağlantı parçası görevini yapmıyorsa, bu sigorta
yenilenmelidir. Eğer bu esnada bağlantı parçasında elektrik ileten tellere dokunmak söz konusuysa, sigorta değişim işlemi
profesyonel bir elektrik teknisyeni tarafından yapılmalıdır.
37- Kapsül ve tüp halojen lambalara çıplak elle dokunulmamalıdır.
38- Bu ürün sigortasıyla birliktedir.
). В случае брака в конструкции или материале
21
T Ü R K Ç E
.

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Philips 326134816

   Related Manuals for Philips 326134816

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: