Download  Print this page

Philips 326134816 Manual Page 4

Philips ecomoods ceiling light 32613/48/16.
Hide thumbs

Advertisement

13- IPX5: het armatuur is straalwaterdicht.
14- IPX7: het armatuur is waterdicht voor grondinbouw.
15- IPX8: biedt bescherming tegen onderdompeling tot de aangeduide diepte.
16- IP5X: het armatuur is stofvrij.
17- IP6X: het armatuur is stofdicht.
18- Vervang onmiddellijk een gebarsten of gebroken beschermglas en gebruik enkel originele wisselstukken.
19- Beschermklasse I: het armatuur is uitgerust met een aardklem en moet dus worden geaard. Sluit de aardleiding (geelgroene ader) aan op de
met
-gemarkeerde klem.
20- Beschermklasse II: het armatuur is dubbel geïsoleerd en wordt niet op een aardleiding aangesloten.
21- Beschermklasse III: het verlichtingsarmatuur is enkel geschikt voor zeer lage veiligheidsspanning (b.v. 12V).
22- Strip de draad zoals aangegeven in het pictogram.
23- Zorg ervoor dat de aardingsdraad steeds langer is dan de stroomvoerende draden.
24- Het gebruik van de bijgeleverde hittebeschermende kousen is verplicht over de volledige gestripte draadlengte.
25- Gebruik hittebestendige kabel voor het armatuur aan te sluiten op het net.
26- Het armatuur is enkel geschikt voor een vaste bevestiging en mag bijgevolg niet worden aangesloten aan de stroombron door middel van een
aansluitsnoer.
27- X-aansluiting: Indien het snoer van het armatuur beschadigd is, dan moet dit vervangen worden door een snoer van hetzelfde type.
Y-aansluiting: Indien het snoer van het armatuur beschadigd is, dan mag dit enkel vervangen worden door de fabrikant, zijn verdeler of door
een vakman en dit om risicos te vermijden.
Z-aansluiting: Het snoer kan niet vervangen worden.
28- MAX. ...W: gebruik uitsluitend lampen van het juiste type en overschrijd nooit het maximum aangegeven wattage.
29- Het armatuur is uitsluitend geschikt voor reflectorlamp(en).
30- Het armatuur is uitsluitend geschikt voor PLCE lampen.
31- Het armatuur is niet geschikt voor PLCE lampen.
32- Enkel een gloeilamp met een doorsnede van 60mm mag gebruikt worden. Gebruik voor dit armatuur nooit een gloeilamp met een doorsnede
van 45mm.
33- Enkel geschikt voor een globe gloeilamp met de aangegeven doorsnede. Gebruik voor dit armatuur nooit een standaard gloeilamp.
34- Dit armatuur is uitsluitend geschikt voor kaarslampen.
35- Gebruik voor dit armatuur nooit "cool beam"lampen.
36- Het armatuur is uitsluitend geschikt voor een lamp met ingebouwde bescherming of een lage druk lamp. Een extra beschermglas is niet
noodzakelijk.
37- Capsule- en lineaire halogeenlampen mogen niet met de blote hand worden aangeraakt.
38- Het armatuur is uitgerust met een (smelt)zekering. Indien het armatuur na het vervangen van de lamp niet functioneert, dient de ingebouw-
de zekering vervangen te worden. Als hierbij de vaste aansluitbedrading van de installatie kan aangeraakt worden, mag dit alleen door een
vakman gebeuren.
39- Het armatuur kan worden gebruikt in combinatie met een dimmer. Dit geldt niet bij gebruik van PLCE lampen.
Raadpleeg een vakman voor de keuze van het juiste type (vooral belangrijk bij 12V-armaturen).
40- Het armatuur functioneert met een veiligheidstransformator. Vervang een defecte transfo enkel door een transfo met identieke technische
specificaties. Raadpleeg hiervoor een vakman of het verkooppunt.
41- Armatuur voor ruw gebruik.
42- Armatuur met tijd- en licht instelmogelijkheden. Minimum en maximum worden aangeduid op de pictogram in deel A.
43- Het armatuur mag maximum op 6 meter hoogte geplaatst worden.
44- Voor een optimale werking plaatst u het armatuur op de hoogte aangeduid op het pictogram. Het minimum en maximum bereik van de
detector worden eveneens vermeld op het pictogram in deel A.
45- Het standaard actieve gezichtsveld van de detecor bestrijkt de opgegeven graden zoals aangegeven op het pictogram.
46- Het armatuur dient op een zodanige wijze te worden gemonteerd dat de hellingshoek van de lengte-as van de lamp niet meer dan 4°
bedraagt t.o.v. het grondvlak.
47- Let op dat bij de montage van het armatuur geen elektrische leidingen e.d. worden doorboord in muur of plafond!
48- Indien het armatuur op een centraaldoos of inbouwdoos wordt bevestigd, is het verplicht om de doos eerst met een deksel af te schermen.
(b.v. gebruikt in Nederland).
49- Elektrische installatiedraden mogen nooit geklemd of getorst (getwist) worden tussen het armatuur en het montageoppervlak.
50- Armatuur geschikt voor gebruik van kopspiegellamp.
51- Dit verlichtingsarmatuur bevat plaatselijk warme delen.
52- Dit armatuur is niet geschikt voor kinderen onder de 14 jaar.
Het verlichtingsarmatuur is - net als alle andere producten uit het assortiment - ontworpen, geproduceerd en getest volgens de strengste Europese
veiligheidsvoorschriften (EN 60.598 /
3 jaar op buitenverlichting (tenzij anders vermeld op de verpakking).
Glasbreuk, batterijen en lichtbronnen vallen niet onder de garantievoorwaarden. De garantieperiode gaat in vanaf factuurdatum en geldt enkel
op vertoon van het aankoopbewijs. Schade aan het verlichtingsarmatuur door gebruik ervan in extreme omstandigheden (zeekustgebieden,
industriële omgevingen, frequente blootstelling aan meststoffen,...), valt eveneens niet onder de garantievoorwaarden. De garantie vervalt indien
het verlichtingsarmatuur niet volgens de gebruiksaanwijzing werd geïnstalleerd of door onbevoegde personen werd hersteld of aangepast. De
fabrikant aanvaardt ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van een verkeerde toepassing van het verlichtingsarmatuur of door
gebruik in combinatie met onjuiste apparatuur of wisselstukken.
Wijzigingen in ontwerp en technische specificaties voorbehouden.
INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ - PARTIE B
• Le fabricant donne toujours des conseils pour une utilisation correcte des articles d'éclairage! Pour vous assurer d'une installation correcte et sûre,
il faut donc suivre les instructions qui vous sont données avec chaque article.
• Coupez systématiquement l'arrivée de courant avant de commencer une installation, une maintenance ou une réparation sur un article
d'éclairage.
• Si vous avez un doute, demandez conseil à un électricien ou au vendeur. Assurez vous que vous installez toujours les articles suivant la
réglementation en vigueur. Certaines règlementations imposent l'installation de certains articles par un électricien qualifié. (ex. en Allemagne).
• Serrez toujours fermement les écrous de fixation, plus spécialement les attaches pour les équipements en très basse tension (12V).
• Vérifiez la bonne couleur des câbles de branchement. Bleu: neutre (N). Brun ou noir (L): positif, et si l'article est en classe I: vert et jaune pour la
terre.
• Installer les appliques hors de la portée des enfants
• Si le luminaire est installé sur une surface métallique, celle-ci doit être reliée au fil de terre ou à une liaison équipotentielle de l'installation.
• Le nettoyage des articles d'éclairage se fait avec un chiffon sec, n'utilisez pas de solvants ou de produits abrasifs. Evitez les projections de liquides
sur les parties électriques.
• Prenez toujours en compte les spécifications techniques de l'équipement. Vérifiez les icônes sur l'étiquette argentée de l'article et les icônes que
). Bij constructiefouten of materiële gebreken geeft de fabrikant 2 jaar garantie op binnenverlichting en
3
F R A N Ç A I S

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Philips 326134816

   Related Manuals for Philips 326134816

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: