Makita DUB185 Instruction Manual

Makita DUB185 Instruction Manual

Cordless blower
Hide thumbs Also See for DUB185:
Table of Contents
 • Tehnični Podatki
 • Varnostna Opozorila
 • Opis Delovanja
 • Odpravljanje Težav
 • Dodatna Oprema
 • Ndreqja E Defekteve
 • Предупреждения За Безопасност
 • Описание На Функциите
 • Отстраняване На Неизправности
 • Sigurnosna Upozorenja
 • Rješavanje Problema
 • Dodatni Pribor
 • Решавање Проблеми
 • Технички Подаци
 • Решавање Проблема
 • Accesorii Opţionale
 • Технічні Характеристики
 • Технічне Обслуговування
 • Усунення Несправностей
 • Додаткове Приладдя
 • Технические Характеристики
 • Меры Безопасности
 • Описание Работы
 • Поиск И Устранение Неисправностей
 • Дополнительные Принадлежности

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 1
EN
Cordless Blower
Brezžični puhalnik
SL
Fryrëse me bateri
SQ
Акумулаторна
BG
въздуходувка
HR
Bežični ventilator za lišće
Безжична дувалка
МК
Бежична дувалица
SR
RO
Suflantă fără fir
UK
Акумуляторна повітродувка
Аккумуляторная воздуходувка
(Аккумуляторная
RU
Воздуходувка/Пылесос)
DUB185
DUB186
INSTRUCTION MANUAL
NAVODILA ZA UPORABO
MANUALI I PËRDORIMIT
РЪКОВОДСТВО ЗА
ЕКСПЛОАТАЦИЯ
PRIRUČNIK S UPUTAMA
УПАТСТВО ЗА УПОТРЕБА
УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ
MANUAL DE INSTRUCŢIUNI
ІНСТРУКЦІЯ З
ЕКСПЛУАТАЦІЇ
РУКОВОДСТВО ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ
5
13
21
29
38
45
54
62
70
79

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Makita DUB185

 • Page 1 въздуходувка ЕКСПЛОАТАЦИЯ Bežični ventilator za lišće PRIRUČNIK S UPUTAMA Безжична дувалка УПАТСТВО ЗА УПОТРЕБА МК Бежична дувалица УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ Suflantă fără fir MANUAL DE INSTRUCŢIUNI ІНСТРУКЦІЯ З Акумуляторна повітродувка ЕКСПЛУАТАЦІЇ Аккумуляторная воздуходувка РУКОВОДСТВО ПО (Аккумуляторная ЭКСПЛУАТАЦИИ Воздуходувка/Пылесос) DUB185 DUB186...
 • Page 2 Fig.1 Fig.4 Fig.2 Fig.5 Fig.3 Fig.6...
 • Page 3 Fig.7 Fig.10 Fig.8 Fig.11 Fig.9 Fig.12...
 • Page 4 Fig.13 Fig.14...
 • Page 5: Specifications

  ENGLISH (Original instructions) SPECIFICATIONS Model: DUB185 DUB186 Capacities Air volume 0 - 3.2 m /min Air speed (average) 0 - 81 m/s 0 - 56 m/s Air speed (max.) 0 - 98 m/s 0 - 68 m/s Overall length 517 mm *1...
 • Page 6: Safety Warnings

  EN62841-1: estimation of exposure in the actual conditions of Model DUB185 use (taking account of all parts of the operating Sound pressure level (L ) : 83 dB(A)
 • Page 7 If the machine is damaged, ask It is an employer's responsibility to enforce Makita Authorized Service Centers for repair. the use of appropriate safety protective equip- 16. Do not insert fingers or other objects into ments by the tool operators and by other per- suction inlet or blower outlet.
 • Page 8 Battery tool use and care WARNING: DO NOT let comfort or familiarity Recharge only with the charger specified by with product (gained from repeated use) replace the manufacturer. A charger that is suitable for strict adherence to safety rules for the subject one type of battery pack may create a risk of fire product.
 • Page 9 Optional accessory for DUB185 / DUB186 also void the Makita warranty for the Makita tool and Attach the tapered nozzle to the nozzle, and then install charger. the nozzle to the main unit. To remove the tapered noz- zle, perform the installation procedure in reverse.
 • Page 10 FUNCTIONAL DESCRIPTION NOTE: Depending on the conditions of use and the ambient temperature, the indication may differ slightly from the actual capacity. CAUTION: Always be sure that the machine is Machine/battery protection system switched off and the battery cartridge is removed before adjusting or checking function on the machine.
 • Page 11: Operation

  To maintain product SAFETY and RELIABILITY, Blower operation repairs, any other maintenance or adjustment should be performed by Makita Authorized or Factory Service Centers, always using Makita replacement parts. CAUTION: When performing the blower Cleaning the machine operation, be sure to remove the dust bag from the machine, and attach the nozzle in place for blowing.
 • Page 12: Troubleshooting

  TROUBLESHOOTING Before asking for repairs, conduct your own inspection first. If you find a problem that is not explained in the man- ual, do not attempt to dismantle the machine. Instead, ask Makita Authorized Service Centers, always using Makita replacement parts for repairs. State of abnormality Probable cause (malfunction) Remedy Motor does not run. Battery cartridge is not installed. Install the battery cartridge.
 • Page 13: Tehnični Podatki

  SLOVENŠČINA (Originalna navodila) TEHNIČNI PODATKI Model: DUB185 DUB186 Zmogljivosti Volumen zraka 0 – 3,2 m /min Hitrost zraka (povprečna) 0 – 81 m/s 0 – 56 m/s Hitrost zraka (največja) 0 – 98 m/s 0 – 68 m/s Celotna dolžina 517 mm *1 861 mm *2 Nazivna napetost D.C.
 • Page 14: Varnostna Opozorila

  OPOZORILO: Oddajanje vibracij med dejansko uporabo električnega orodja se lahko Običajna A-ovrednotena raven hrupa v skladu z razlikuje od navedenih vrednosti, odvisno EN62841-1: od načina uporabe orodja in predvsem vrste Model DUB185 obdelovanca. Raven zvočnega tlaka (L ): 83 dB (A) OPOZORILO: Upravljavec mora za lastno Raven zvočne moči (L ): 94 dB (A) zaščito poznati varnostne ukrepe, ki temeljijo...
 • Page 15 Delodajalec mora zagotoviti, da upravljavci Če je stroj poškodovan, se za popravilo obr- orodja in druge osebe v neposrednem delov- nite na pooblaščene servisne centre Makita. nem območju uporabljajo ustrezno zaščitno 16. V sesalni vhod ali izhod puhalnika ne vtikajte opremo.
 • Page 16 Počakajte, da se stroj ohladi, preden ga Servis shranite. Električno orodje lahko servisira samo Stroja ne izpostavljajte dežju. Stroj shranjujte usposobljen serviser, ki uporablja ustrezne v zaprtem prostoru. nadomestne dele. Tako bo zagotovljena varnost električnega orodja. Pokrčite kolena, kadar stroj dvigujete, da si ne poškodujete hrbta. Nikoli ne servisirajte poškodovanih akumulator- skih sklopov.
 • Page 17 Nameščanje ali odstranjevanje Odprte stike oblepite z lepilnim trakom ali jih dru- gače zaščitite, baterijo pa zapakirajte tako, da se v vrtnega nastavka embalaži ne more premikati. Ko odstranjujete akumulatorsko baterijo, jo Izbirni pripomoček za DUB185 vzemite iz orodja in varno zavrzite. Upoštevajte Poravnajte izbokline na vrtni šobi z utori na glavni enoti, lokalne uredbe glede odlaganja baterije. vstavite vrtno šobo v glavno enoto in zasučite, da se 12. Baterije uporabljajte le z izdelki, ki jih določi zaskoči.
 • Page 18: Opis Delovanja

  OPIS DELOVANJA OPOMBA: Odvisno od pogojev uporabe in okoljske temperature se označba lahko nekoliko razlikuje od dejanske napolnjenosti. POZOR: Pred nastavljanjem ali preizkusom Sistem za zaščito stroja/ delovanja stroja se prepričajte, da je stroj izklo- pljen in akumulatorska baterija odstranjena. akumulatorja Nameščanje ali odstranjevanje Stroj je opremljen s sistemom za zaščito akumulatorja/ akumulatorske baterije stroja. Sistem samodejno prekine napajanje stroja, da podaljša življenjsko dobo stroja in akumulatorja. Stroj se samodejno zaustavi, če stroj ali akumulator delujeta POZOR: Pred nameščanjem ali odstranjeva- pod naslednjimi pogoji: njem akumulatorske baterije vedno izklopite stroj.
 • Page 19 OBVESTILO: Nikoli ne uporabljajte bencina, lov začnite pri vogalu in se nato premaknite na širše razredčila, alkohola ali podobnega sredstva. V območje. tem primeru se lahko orodje razbarva ali defor- mira oziroma lahko nastanejo razpoke. Za DUB185 ► Sl.10 Odstranite prah ali umazanijo iz sesalnih vhodov. ► Sl.14: 1. Sesalni vhod Za DUB186 ► Sl.11 Sesanje POZOR: Pred načrtovanim sesanjem na stroj...
 • Page 20: Odpravljanje Težav

  DODATNA OPREMA POZOR: Ta dodatna oprema ali priključki so predvideni za uporabo z izdelkom Makita, opisa- nim v teh navodilih za uporabo. Pri uporabi druge dodatne opreme ali nastavkov lahko pride do telesnih poškodb. Dodatno opremo ali nastavke uporabljajte le v skladu z njihovim namenom. Za več informacij o dodatni opremi se obrnite na naj- bližji pooblaščeni servis za orodja Makita.
 • Page 21 ALBANIAN (Udhëzimet origjinale) SPECIFIKIMET Modeli: DUB185 DUB186 Kapacitetet Vëllimi i ajrit 0 - 3,2 m /min Shpejtësia e ajrit (mesatarja) 0 - 81 m/s 0 - 56 m/s Shpejtësia e ajrit (maksimalja) 0 - 98 m/s 0 - 68 m/s Gjatësia totale 517 mm *1 861 mm *2 Tensioni nominal D.C.
 • Page 22 Zhurma Deklarata e konformitetit me KE-në Niveli tipik i zhurmës A, i matur sipas EN62841-1: Vetëm për shtetet evropiane Modeli DUB185 Deklarata e konformitetit me KE-në përfshihet si Niveli i presionit të zhurmës (L ) : 83 dB (A) Shtojca A në këtë manual përdorimi.
 • Page 23 Nëse makineria Gjatë përdorimit të makinerisë vishni gjithmonë është e dëmtuar, kërkojini qendrës së këpucë mbrojtëse dhe që nuk rrëshqasin. Çizmet autorizuar të shërbimit të Makita që ta riparojë. dhe këpucët e sigurisë kundër rrëshqitjes dhe me 16. Mos fusni gishta ose objekte të tjera në folenë majë të mbyllur reduktojnë rrezikun e lëndimit.
 • Page 24 Mos e ekspozoni makinerinë ndaj shiut. Asnjëherë mos e kryeni vetë shërbimin e Ruajeni makinerinë në ambiente të mbyllura. paketave të dëmtuara të baterive. Shërbimi i paketave të baterive duhet të kryhet vetëm nga Kur e ngrini makinerinë, sigurohuni të përkulni prodhuesi ose ofruesit e autorizuar të...
 • Page 25 Instaloni hundëzën e gjatë në të njëjtën mënyrë si ose baterive që mund të jenë modifikuar, mund hundëzën. Për ta hequr hundëzën e gjatë, kryeni të rezultojë në marrjen flakë të baterisë, lëndime procedurën e anasjelltë të instalimit. personale apo dëmtime. Kjo do të anulojë gjithashtu edhe garancinë e Makita-s për veglën e Makita-s dhe Instalimi ose heqja e hundëzës konike ngarkuesin. Aksesor opsional për DUB185 / DUB186 Këshilla për të ruajtur Bashkoni hundëzën konike me hundëzën, dhe më pas jetëgjatësinë...
 • Page 26 PËRSHKRIMI I PUNËS SHËNIM: Në varësi të kushteve të përdorimit dhe të temperaturës së ambientit, treguesi mund të ndryshojë paksa nga kapaciteti aktual. KUJDES: Sigurohuni gjithmonë që makineria Sistemi i mbrojtjes së makinerisë/ të jetë e fikur dhe kutia e baterisë të jetë hequr përpara se ta rregulloni apo të...
 • Page 27 Pastrimi i makinerisë e drejtoni grykëzën drejt tyre. Kur kryeni punë nëpër kënde, nisni nga këndi dhe pastaj vazhdoni në zonën Pastrojeni makinerinë duke e fshirë pluhurin me një e gjerë. leckë të thatë ose me një të njomur me ujë me sapun Për DUB185 dhe të shtrydhur. ► Fig.10 VINI RE: Mos përdorni kurrë benzinë, benzinë Për DUB186 pastrimi, hollues, alkool dhe të ngjashme. Mund të shkaktoni çngjyrosje, deformime ose krisje. ► Fig.11 Hiqni pluhurin ose papastërtitë nga foletë e thithjes.
 • Page 28: Ndreqja E Defekteve

  Hiqni menjëherë baterinë! AKSESORË OPSIONALË KUJDES: Këta aksesorë ose shtojca rekomandohen për përdorim me produktin Makita të specifikuar në këtë manual. Përdorimi i aksesorëve apo i shtojcave të tjera mund të përbëjë rrezik lëndimi ndaj njerëzve. Aksesorët ose shtojcat përdorini vetëm për qëllimin e tyre të përcaktuar. Nëse keni nevojë për më shumë të dhëna në lidhje me aksesorët, pyesni qendrën vendore të shërbimit të...
 • Page 29 БЪЛГАРСКИ (Превод на оригиналните инструкции) СПЕЦИФИКАЦИИ Модел: DUB185 DUB186 Технически възможности Дебит на въздуха 0 - 3,2 м /мин Скорост на въздуха (средна) 0 - 81 м/с 0 - 56 м/с Скорост на въздуха (макс.) 0 - 98 м/с 0 - 68 м/с Обща дължина 517 мм *1 861 мм *2 Номинално напрежение Постоянно напрежение 18 V Тегло нето С накрайник 1,6 - 2,1 кг – С градински накрайник – 1,6 - 2,1 кг *1. С накрайник, акумулаторна батерия и без торба за прах. *2. С градински накрайник, акумулаторна батерия и без торба за прах. • Поради нашата непрекъсната научно-развойна дейност посочените тук спецификации могат да бъдат променени без предизвестие. • Спецификациите може да са различни в различните държави. • Теглото може да се различава в зависимост от принадлежността(ите), включително акумулаторната батерия.
 • Page 30: Предупреждения За Безопасност

  Обичайното ниво на шума с тегловен коефициент А, лете предпазни мерки за защита на оператора въз основа определено съгласно EN62841-1: на оценка на риска в реални работни условия (като се Модел DUB185 вземат предвид всички етапи на работния цикъл, като Ниво на звуково налягане (L ) : 83 dB(A) например момента на изключване на инструмента, рабо- Ниво на звукова мощност (L...
 • Page 31 от праха, се препоръчва да се носи маска за лице. повредена, обърнете се към упълномоще- При работа с машината винаги носете ните сервизни центрове на Makita за ремонт. неплъзгащи се и защитни обувки. 16. Не поставяйте пръстите си или други предмети в...
 • Page 32 гайки, болтове и винтове здраво затегнати. повиши опасността от пожар. Ако частите са износени или повредени, Безопасност при работа с електрически ток и заменете ги с части, предоставени от Makita. акумулаторната батерия Съхранявайте машината на сухо място, Не изхвърляйте акумулаторната(ите) бате- недостъпно за деца.
 • Page 33 на подходящо място. Спазвайте местните рата в обратен ред. разпоредби за изхвърляне на акумулаторни Поставяне или отстраняване на батерии. градинския накрайник 12. Използвайте батериите само с продуктите, определени от Makita. Поставянето на батери- Допълнителна принадлежност за DUB185 ите към неодобрени продукти може да предиз- вика пожар, прегряване, взрив или изтичане на Подравнете изпъкналостите на градинския накрай- електролит. ник с жлебовете на главния модул, след това вка- 13. Ако инструментът няма да се използва райте градинския накрайник в главния модул и го...
 • Page 34: Описание На Функциите

  Поставяне или отстраняване на ОПИСАНИЕ НА дългия накрайник ФУНКЦИИТЕ Допълнителна принадлежност за DUB185/ DUB186 ВНИМАНИЕ: Поставете дългия накрайник по същия начин като Винаги проверявайте дали накрайника. За да отстраните дългия накрайник, машината е изключена и дали акумулаторната изпълнете процедурата в обратен ред. батерия е извадена, преди да регулирате или проверявате дадена функция на машината. Поставяне или отстраняване на...
 • Page 35 достатъчен, машината спира автоматично. В този слу- издухването, като я движите бавно. Когато извърш- чай извадете батерията от машината и я заредете. вате издухване около сграда, голям камък или Включване автомобил, насочвайте накрайника настрани от тях. Когато работите в ъгъл, започнете от него и след това се преместете в широката зона. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Преди да поставите За DUB185 акумулаторната батерия в машината, винаги ► Фиг.10 се уверявайте, че пусковият прекъсвач работи правилно и се връща в положение „ИЗКЛ.“ при За DUB186 освобождаване. ► Фиг.11 35 БЪЛГАРСКИ...
 • Page 36 с машината, регулирайте пусковия прекъсвач, така че силата на засмукване да е подходяща за мястото и условията на работа. ► Фиг.12 Изпразвайте торбата за прах преди да се напълни прекалено много, като отстраните торбата за прах от машината и след това свалите закрепващия елемент. ► Фиг.13: 1. Закрепващ елемент ПОДДРЪЖКА ВНИМАНИЕ: Преди да пристъпите към проверки или поддръжка на машината, винаги проверявайте дали е изключена и акумулатор- ната батерия е извадена. За да се поддържа БЕЗОПАСНОСТТА и НАДЕЖДНОСТТА на продукта, ремонтите, поддръж- ката или регулирането трябва да се извършват от упълномощен сервиз или фабрични сервизни цен- трове на Makita, като винаги трябва да използвате резервни части от Makita. 36 БЪЛГАРСКИ...
 • Page 37: Отстраняване На Неизправности

  Моторът не може да спре: Неизправност на електрическата или Свалете акумулаторната батерията и се обър- електронната система. нете към местния упълномощен сервиз за Незабавно извадете акумула- извършване на ремонт. торната батерия! ДОПЪЛНИТЕЛНИ АКСЕСОАРИ ВНИМАНИЕ: Препоръчва се използва- нето на тези аксесоари или накрайници с Вашия продукт Makita, описан в настоящото ръководство. Използването на други аксесоари или накрайници може да доведе до опасност от телесни повреди. Използвайте съответ- ните аксесоар или приспособление само по предназначение. Ако имате нужда от помощ за повече подробности относно тези аксесоари, се обърнете към местния сервизен център на Makita. • Накрайник • Градински накрайник •...
 • Page 38 Pročitajte priručnik s uputama. trajanja moraju se zasebno prikupiti i vratiti u ekološki kompatibilno postrojenje za recikliranje. Držite ruke podalje od dijelova koji se okreću. Namjena Duga kosa može dovesti do nezgode Stroj je namijenjen za otpuhivanje i usisavanje. uslijed zapetljavanja. Buka Držite podalje od prolaznika. Tipična jačina buke označena s A, određena sukladno Nosite zaštitu za oči i uši. EN62841-1: Model DUB185 Razina tlaka zvuka (L ) : 83 dB (A) Nemojte izlagati vlazi. Razina snage zvuka (L ) : 94 dB (A) Neodređenost (K): 3 dB (A) 38 HRVATSKI...
 • Page 39: Sigurnosna Upozorenja

  UPOZORENJE: Pročitajte sva sigurnosna Vibracija upozorenja i sve upute. Nepridržavanje upozorenja ili uputa može rezultirati strujnim udarom, požarom i/ ili ozbiljnom ozljedom. Ukupna vrijednost vibracija (troosni vektorski zbir) izračunata u skladu s EN62841-1: Sačuvajte sva upozorenja i upute Model DUB185 Način rada: pogon bez opterećenja radi kasnijeg korištenja. Emisija vibracija (a ) : 2,5 m/s ili manje Obuka Neodređenost (K): 1,5 m/s Pažljivo pročitajte upute. Upoznajte se s kon- Ukupna vrijednost vibracija (troosni vektorski zbir) trolama i pravilnom upotrebom stroja.
 • Page 40 Ako su dijelovi potrošeni ili oštećeni, zamije- uvjetima smanjuje mogućnost tjelesnih ozljeda. nite ih dijelovima koje isporučuje Makita. Stroj čuvajte na suhom mjestu izvan dohvata djece. Isključite stroj i izvadite baterijski uložak te Kad stroj zaustavite radi pregleda, servisiranja, provjerite jesu li se svi pomični dijelovi u pot-...
 • Page 41 Ispušteni elektrolit jest korozivan i može oštetiti oči lokalnih zakonskih propisa za zbrinjavanje baterija. ili kožu. Možete se otrovati ako ga progutate. 12. Upotrebljavajte baterije samo s proizvodima Ne punite bateriju na kiši ili na mokrim mjestima. koje je odobrila tvrtka Makita. Umetanje baterija Ne punite bateriju na otvorenom. u neprikladne proizvode može dovesti do požara, Ne rukujte punjačem, uključujući utikač prekomjerne topline, eksplozije ili curenja elektrolita.
 • Page 42 Postavljanje ili uklanjanje vrtne FUNKCIONALNI OPIS mlaznice Dodatna oprema za DUB185 OPREZ: Prije prilagodbe ili provjere rada Izbočenja na vrtnoj mlaznici poravnajte s utorima na stroja obavezno provjerite je li stroj isključen i glavnoj jedinici, a zatim vrtnu mlaznicu umetnite u baterijski uložak uklonjen. glavnu jedinicu i okrenite da biste je blokirali. ► Sl.2: 1. Vrtna mlaznica Umetanje ili uklanjanje baterije Za uklanjanje vrtne mlaznice učinite isto obrnutim redoslijedom.
 • Page 43 Stroj čvrsto držite rukom i otpuhujte polaganim pomi- canjem. Pri otpuhivanju oko zgrade, velikog kamena ili Zaštita od pregrijavanja vozila, usmjerite mlaznicu od tih objekata. Pri korištenju alata u kutovima, počnite s kutom, a zatim se krećite Ako se pregrije stroj ili baterija, stroj se automatski prema većem području. zaustavlja. U tom slučaju ostavite stroj i bateriju da se Za DUB185 ohlade prije ponovnog uključivanja alata. ► Sl.10 Zaštita od prekomjernog pražnjenja Za DUB186 ► Sl.11 Ako kapacitet baterije nije dovoljan, stroj se automatski zau- stavlja. U tom slučaju izvadite bateriju iz stroja i napunite je. Usisavanje Uključivanje i isključivanje OPREZ: Kada usisavate, pričvrstite vreću za...
 • Page 44: Rješavanje Problema

  Motor se ne može zaustaviti: Električna ili elektronička neispravnost. Izvadite bateriju i obratite se ovlaštenom lokalnom servisu radi popravka. Odmah izvadite bateriju! DODATNI PRIBOR OPREZ: Ovaj dodatni pribor i dodaci prepo- ručuju se za upotrebu s proizvodom tvrtke Makita navedenim u ovom priručniku. Upotreba bilo kojeg drugog dodatnog pribora ili dodataka može prouzro- čiti ozljede. Upotrebljavajte dodatni pribor ili dodatak samo za njegovu navedenu svrhu. Ako vam je potrebna pomoć za više detalja u pogledu ovih dodatnih pribora, obratite se najbližem Makita servisnom centru. • Mlaznica • Vrtna mlaznica •...
 • Page 45 МАКЕДОНСКИ (Оригинални упатства) СПЕЦИФИКАЦИИ Модел: DUB185 DUB186 Капацитети Волумен на воздухот 0 - 3,2 м /мин. Брзина на воздухот (просек) 0 - 81 м/с 0 - 56 м/с Брзина на воздухот (макс.) 0 - 98 м/с 0 - 68 м/с Вкупна должина 517 мм *1 861 мм *2 Номинален напон D.C. 18 V Нето тежина Со додаток 1,6 - 2,1 кг Со градинарска млазница 1,6 - 2,1 кг *1. Со млазница и касета за батерија и без вреќа за прав. *2. Со градинарска млазница и касета за батерија и без вреќа за прав. • Поради нашата континуирана програма за истражување и развој, спецификациите тука подлежат на промена без најава. • Спецификациите може да се разликуваат од држава до држава. • Тежината може да се разликува во зависност од додатоците, вклучувајќи ја и касетата за батерија. Најлесната и најтешката комбинација, согласно процедурата на ЕПТА 01/2014 (Европската асоцијација за електрични алати), се прикажани во табелата.
 • Page 46 вибрациите при фактичкото користење на Типична А-вредност за ниво на бучавата одредена алатот може да се разликува од номиналната во согласност со EN62841-1: вредност(и), зависно од начинот на којшто Модел DUB185 се користи алатот, особено од тоа како вид Ниво на звучниот притисок (L ) : 83 dB (A) работен материјал се обработува.
 • Page 47 ја стартувате и да работите со неа. Доколку го намалат ризикот од повреда. машината е оштетена, побарајте поправка Користете лична заштитна опрема. Секогаш од овластените сервисни центри на Makita. носете заштита за очите. Заштитната опрема, 16. Не вметнувајте прсти или други предмети како на пример маска за прав, заштитни чевли во доводот за смукање или одводот за...
 • Page 48 Безбедност на електричните делови и батеријата Доколку деловите се изабени или оштетени, Не фрлајте ги батериите во оган. Ќелијата заменете ги со делови што ги обезбедува може да експлодира. Проверете ги локалните Makita. прописи за можни упатства за специјален Складирајте ја машината на суво место отпад. надвор од дофат на деца.
 • Page 49 батеријата. Монтирање или вадење на 12. Користете ги батериите само со производите назначени од Makita. градинарската млазница Монтирањето батерии на неусогласените производи може да резултира со пожар, Изборен додаток за DUB185 прекумерна топлина, експлозија или Порамнете ги испакнатите делови на градинарската истекување на електролитот. млазница со жлебовите на главниот уред, па 13. Доколку алатот не се користи подолг вметнете ја млазницата во главниот уред, а потоа временски период, батеријата мора да се...
 • Page 50 Монтирање или вадење на долгата ОПИС НА ФУНКЦИИТЕ млазница Изборен додаток за DUB185 / DUB186 ВНИМАНИЕ: Пред секое нагодување или Монтирајте ја долгата млазница на истиот начин проверка на машината, секогаш проверувајте дали како и млазницата. За да ја извадите долгата е исклучена и касетата за батеријата е извадена. млазница, следете ја постапката за монтирање по Монтирање или отстранување на...
 • Page 51 вметнете касетата за батерија во машината, дување околу зграда, голема карпа или возило, секогаш проверувајте дали прекинувачот за насочете го распрскувачот настрана од нив. Кога стартување функционира правилно и дали извршувате работна операција во ќош, започнете од се враќа во положбата ИСКЛУЧЕНО кога ќе се ќошот и движете се кон пошироката област. отпушти. За DUB185 ► Сл.8: 1. Прекинувач ► Сл.10 За вклучување на машината, едноставно повлечете За DUB186 го прекинувачот за стартување. Брзината се ► Сл.11 зголемува со зголемување на притисокот на прекинувачот за стартување. Отпуштете го...
 • Page 52: Решавање Проблеми

  ЗАБЕЛЕШКА: Кога смукате, не користете ја За да се одржи БЕЗБЕДНОСТА и СИГУРНОСТА градинарската млазница. Смуканите материјали на производот, поправките, одржувањата или може да се заглават и да предизвикаат дефект на дотерувањата треба да се вршат во овластени машината. сервисни или фабрички центри на Makita, секогаш ЗАБЕЛЕШКА: со резервни делови од Makita. Не дозволувајте влажни материјали, како влажни листови и Чистење на машината надворешни материјали, како на пример големи деланки од дрво, метали, стакло, ситни Чистете ја машината така што ќе ја бришете...
 • Page 53 ОПЦИОНАЛЕН ПРИБОР ВНИМАНИЕ: Овој прибор или додатоци се препорачуваат за користење со производот од Makita дефиниран во упатството. Со користење друг прибор или додатоци може да се изложите на ризик од телесни повреди. Користете ги приборот и додатоците само за нивната назначена намена. Ако ви треба помош за повеќе детали за приборот, прашајте во локалниот сервисен центар на Makita. • Млазница • Градинарска млазница • Вреќа за прав • Долга млазница • Комплет конусна млазница • Комплет флексибилно црево • Оригинална батерија и полнач на Makita НАПОМЕНА: Некои ставки на листата може да се вклучени со пакетот производи како стандарден прибор. Тие може да се разликуваат од држава до...
 • Page 54: Технички Подаци

  СРПСКИ (Оригинално упутство) ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ Модел: DUB185 DUB186 Капацитети Запремина ваздуха 0 – 3,2 м /мин Брзина ваздуха (просечна) 0 – 81 м/с 0 – 56 м/с Брзина ваздуха (максимална) 0 – 98 м/с 0 – 68 м/с Укупна дужина 517 мм *1 861 мм *2 Номинални напон DC 18 V Нето тежина Са млазницом 1,6 – 2,1 кг – Са баштенском млазницом – 1,6 – 2,1 кг *1. Са млазницом и улошком батерије без вреће за прашину. *2. Са баштенском млазницом и улошком батерије без вреће за прашину. • На основу нашег непрестаног истраживања и развоја задржавамо право измена наведених техничких података без претходне најаве. • Спецификације могу да се разликују у различитим земљама. •...
 • Page 55 вибрација су измерене према стандардизованом мерном поступку и могу се користити за Машина је намењена за дување и усисавање. упоређивање алата. Бука НАПОМЕНА: Декларисане укупне вредности вибрација се такође могу користити за Типичан А-пондерисани ниво буке одређен је према прелиминарну процену изложености. стандарду EN62841-1: Модел DUB185 УПОЗОРЕЊЕ: Вредност емисије Ниво звучног притиска (L ): 83 dB (A) вибрација током стварне примене електричног Ниво звучне снаге (L ): 94 dB (A) алата може се разликовати од декларисане Несигурност (K): 3 dB (A) вредности у зависности од начина на који се...
 • Page 56 неклизајућу и заштитну обућу. Неклизајуће машине. Ако је машина оштећена, заштитне чизме и ципеле са затвореним контактирајте овлашћени сервисни центар прстима ће смањити ризик од повреда. компаније Makita како бисте извршили Користите личну заштитну опрему. Увек поправку. носите заштиту за очи. Коришћењем 16. Не гурајте прсте или друге објекте у улаз за...
 • Page 57 притегнутим да би машина била безбедна у Батерије немојте бацати у ватру. Могле би да радним условима. експлодирају. Проверите да ли локални закони Ако су делови истрошени или оштећени, предвиђају посебна упутства за одлагање. замените их деловима компаније Makita. Немојте да отварате или разбијате батерије. Чувајте машину на сувом месту ван Ослобођени електролит је корозиван и може да домашаја деце. повреди очи или кожу. Може да буде токсичан...
 • Page 58 Када одлажете уложак батерије на отпад, баштенске млазнице извадите га из алата и одложите на безбедно место. Придржавајте се локалних Опциони додатни прибор за модел DUB185 прописа у вези са одлагањем батерије. Поравнајте испупчења на баштенској млазници са 12. Батерије користите само са производима жлебовима на главној јединици, затим поставите...
 • Page 59 Постављање или уклањање ОПИС НАЧИНА дугачке млазнице ФУНКЦИОНИСАЊА Опциони додатни прибор за моделе DUB185 / DUB186 Поставите дугачку млазницу на исти начин као ПАЖЊА: Пре подешавања или провере млазницу. Да бисте уклонили дугачку млазиницу, функција машине, увек проверите да ли сте примените овај поступак обрнутим редоследом. искључили машину и уклонили уложак батерије. Постављање или уклањање...
 • Page 60 Држите машину руком чврсто и извршите операцију Заштита од превеликог пражњења дувања тако што ћете је полако окретати около. Када дувате око зграда, великог камења или возила, Када капацитет батерије није довољан, машина усмерите млазницу даље од њих. Када радите у аутоматски престаје с радом. У том случају, углу, крените од угла и крећите се ка широј области. уклоните батерију из машине и напуните је. За модел DUB185 Функционисање прекидача ► Слика10 За модел DUB186 УПОЗОРЕЊЕ: ► Слика11 Пре постављања улошка батерије у машину увек проверите да ли се Рад усисивача окидач прекидача исправно активира и враћа у...
 • Page 61: Решавање Проблема

  локалног овлашћеног сервисног центра. Одмах уклоните батерију! • Врећа за прашину ОПЦИОНИ ПРИБОР • Дугачка млазница • Комплет прилагођене млазнице • Комплет савитљивог црева ПАЖЊА: Ова опрема и прибор су предвиђени за употребу са Makita производом • Makita оригинална батерија и пуњач описаним у овом упутству за употребу. НАПОМЕНА: Поједине ставке на листи могу бити Употреба друге опреме и прибора може да доведе укључене у садржај паковања производа као до телесних повреда. Додатну опрему или прибор стандардна опрема. Оне се могу разликовати од користите искључиво за предвиђену намену. земље до земље. Да бисте добили виште детаља у вези са овим...
 • Page 62 ROMÂNĂ (Instrucţiuni originale) SPECIFICAŢII Model: DUB185 DUB186 Capacităţi Volum de aer 0 - 3,2 m /min Viteza aerului (medie) 0 - 81 m/s 0 - 56 m/s Viteza aerului (max.) 0 - 98 m/s 0 - 68 m/s Lungime totală 517 mm *1 861 mm *2 Tensiune nominală...
 • Page 63 (valo- Nivelul de zgomot normal ponderat A determinat în rile) nivelului declarat, în funcţie de modul în care unealta conformitate cu EN62841-1: este utilizată, în special ce fel de piesă este prelucrată. Model DUB185 AVERTIZARE: Asiguraţi-vă că identificaţi măsu- Nivel de presiune acustică (L ): 83 dB(A) rile de siguranţă...
 • Page 64 şi orificiul de evacuare al suflantei cu praf sau murdărie. • Utilizaţi numai duzele furnizate de Makita. • Nu utilizaţi suflanta pentru a umfla mingi, bărci din cauciuc sau alte articole similare.
 • Page 65 Când opriţi maşina pentru verificare, întreţi- Service nere, depozitare sau schimbarea accesoriilor, Maşina electrică trebuie să fie reparată de un opriţi-o, asiguraţi-vă că toate piesele în mişcare expert, folosind piese identice de schimb. Astfel se opresc complet şi scoateţi cartuşul acumu- se menţin siguranţa şi fiabilitatea maşinii electrice.
 • Page 66 13. Dacă maşina nu este utilizată o perioadă lungă Pentru a demonta duza pentru grădină, executați în de timp, acumulatorul trebuie scos din acesta. ordine inversă operațiile de montare. PĂSTRAŢI ACESTE INSTRUCŢIUNI. Montarea sau demontarea duzei lungi Accesoriu opțional pentru DUB185 / DUB186 ATENŢIE: Folosiţi numai acumulatori Makita Montați duza lungă urmând aceleași etape ca pentru originali. Acumulatorii Makita care nu sunt originali şi duză. Pentru a demonta duza lungă, executați în ordine acumulatorii care au suferit modificări se pot aprinde, inversă operațiile de montare.
 • Page 67 DESCRIEREA FUNCŢIILOR Lămpi indicatoare Capacitate rămasă Iluminat Oprit Iluminare ATENŢIE: Asiguraţi-vă întotdeauna că maşina intermitentă este oprită şi cartuşul acumulatorului este scos, înainte de a regla sau a verifica funcţionarea Este posibil ca acumu- maşinii. latorul să fie defect. Instalarea sau scoaterea cartuşului acumulatorului NOTĂ: În funcţie de condiţiile de utilizare şi tempe- ratura ambientală, indicaţia poate fi uşor diferită de...
 • Page 68 Nu aşezaţi maşina pe jos atunci când întreţinere. este pornită. Praful sau murdăria poate pătrunde prin orificiul de aspiraţie şi poate duce la funcţionarea neco- Pentru a menţine SIGURANŢA şi FIABILITATEA produ- respunzătoare sau la vătămări corporale. sului, reparaţiile şi orice alte lucrări de întreţinere sau reglare trebuie executate de centre de service Makita Funcţionarea suflantei autorizate sau proprii, folosind întotdeauna piese de schimb Makita. ATENŢIE: Atunci când efectuați operația de Curăţarea maşinii suflare, asigurați-vă că ați scos sacul de praf din mașină...
 • Page 69: Accesorii Opţionale

  Scoateţi imediat acumulatorul! ACCESORII OPŢIONALE ATENŢIE: Folosiţi accesoriile sau piesele auxiliare recomandate pentru produsul dumnea- voastră Makita în acest manual. Utilizarea altor accesorii sau piese auxiliare poate prezenta risc de accidentări. Utilizaţi accesoriile sau piesele auxiliare numai în scopul destinat. Dacă aveţi nevoie de asistenţă sau de mai multe detalii referitoare la aceste accesorii, adresaţi-vă centrului local de service Makita.
 • Page 70: Технічні Характеристики

  УКРАЇНСЬКА (Оригінальні вказівки) ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Модель: DUB185 DUB186 Параметри Об’єм повітря 0–3,2 м /хв Швидкість повітря (середня) 0–81 м/с 0–56 м/с Швидкість повітря (макс.) 0–98 м/с 0–68 м/с Загальна довжина 517 мм *1 861 мм *2 Номінальна напруга 18 В пост. струму Маса нетто Із насадкою 1,6 – 2,1 кг Із садовою насадкою 1,6–2,1 кг *1. Із насадкою та касетою з акумулятором і без мішка для пилу. *2. Із садовою насадкою та касетою з акумулятором і без мішка для пилу. • Оскільки наша програма наукових досліджень і розробок триває безперервно, наведені тут технічні характеристики можуть бути змінені без попередження. • У різних країнах технічні характеристики можуть бути різними. • Вага може відрізнятися залежно від допоміжного обладнання, наприклад касети з акумулятором. Найлегші та найважчі комплекти, відповідно до стандарту EPTA (Європейська асоціація виробників електроінструменту) від січня 01/2014 року, представлено в таблиці. Застосовна касета з акумулятором і зарядний пристрій...
 • Page 71 біжні заходи для захисту оператора, що відпові- Рівень шуму за шкалою А в типовому виконанні, датимуть умовам використання інструмента (слід визначений відповідно до стандарту EN62841-1: брати до уваги всі складові робочого циклу, як-от Модель DUB185 час, коли інструмент вимкнено та коли він починає Рівень звукового тиску (L ): 83 дБ (A) працювати на холостому ході під час запуску).
 • Page 72 ням роботи зніміть касету з акумулятором із Під час роботи з обладнанням завжди надя- пристрою й перевірте пристрій на наявність гайте захисне взуття з підошвами, які не пошкоджень. Якщо пристрій пошкоджено, ковзають. Неслизькі, закриті та безпечні чере- зверніться до авторизованого сервісного вики або туфлі зменшують ризик отримання центру Makita для виконання ремонту. травми. 72 УКРАЇНСЬКА...
 • Page 73 з акумулятором всіх гайок, болтів і гвинтів. Не спалюйте акумулятори. Акумулятор може Якщо деталі зношені або пошкоджені, замініть вибухнути. Ознайомтеся з місцевими законами, їх деталями, наданими компанією Makita. які можуть містити спеціальні інструкції щодо Зберігайте пристрій у сухому й недоступ- утилізації відходів. ному для дітей місці. Не відкривайте й не деформуйте акумуля- Після...
 • Page 74 вайте їх і запакуйте акумулятор таким чином, лення у зворотному порядку. щоб він не міг рухатися в пакуванні. Для утилізації касети з акумулятором Установлення та зняття садової насадки витягніть її з інструмента та утилізуйте безпечним способом. Дотримуйтеся норм Додаткове приладдя для DUB185 місцевого законодавства щодо утилізації Зіставте виступи на садовій насадці з пазами на акумуляторів. основному пристрої, потім вставте садову насадку в 12. Використовуйте акумулятори лише з основний пристрій, після чого поверніть її для фіксації.
 • Page 75 Установлення та зняття довгої ОПИС РОБОТИ насадки Додаткове приладдя для DUB185 / DUB186 ОБЕРЕЖНО: Перед регулюванням або Установіть довгу насадку таким же чином, що й зви- перевіркою роботи обладнання вимикайте чайну насадку. Щоб зняти довгу насадку, виконайте його й витягайте касету з акумулятором. процедуру встановлення у зворотному порядку. Встановлення та зняття касети з Установлення та зняття конічної акумулятором...
 • Page 76 випадку дайте обладнанню й акумулятору охоло- Міцно втримуйте пристрій рукою й виконуйте здування нути, перш ніж знову вмикати обладнання. повільними рухами з боку в бік. Під час здування сміття Захист від надмірного розрядження навколо будівлі, великих каменів або транспортного засобу направляйте насадку вбік від них. Під час здування в куті Коли ємність акумулятора стає недостатньою для подальшої починайте з кута й переходьте до відкритого простору. роботи, обладнання автоматично зупиняється. У такому разі Для DUB185 витягніть акумулятор з обладнання й зарядіть його. ► Рис.10 Дія вимикача Для DUB186 ► Рис.11 ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Перед тим як встав- Робота в режимі пилососа ляти касету з акумулятором в обладнання, слід перевірити належну роботу курка вмикача...
 • Page 77: Технічне Обслуговування

  нання й виймайте касету з акумулятором. листя й сторонніх матеріалів, як-от великих трісок, металевих предметів, скла, камінців Для забезпечення БЕЗПЕКИ та НАДІЙНОСТІ про- тощо. Невиконання цієї вимоги може призвести до дукції, її ремонт, а також роботи з обслуговування несправності пристрою. або регулювання повинні виконуватись уповноваже- УВАГА: ними або заводськими сервісними центрами Makita Спорожнюйте мішок для пилу до того, із використанням запчастин виробництва компанії як він заповниться. Невиконання цієї вимоги Makita. може призвести до несправності пристрою. Очищення пристрою Тримайте машину обома руками. Під час роботи з машиною відрегулюйте курок вмикача таким чином, щоб сила всмоктування відповідала місцю й умовам...
 • Page 78: Додаткове Приладдя

  ДОДАТКОВЕ ПРИЛАДДЯ ОБЕРЕЖНО: Це допоміжне приладдя й насадки рекомендовано використовувати з обладнанням Makita, зазначеним у цьому посібнику. Використання будь-якого іншого додаткового приладдя й насадок може призвести до травмування. Використовуйте додаткове при- ладдя й насадки лише за призначенням. У разі необхідності отримати допомогу в більш детальному ознайомленні з оснащенням звертай- тесь до місцевого сервісного центру Makita. • Насадка • Садова насадка • Мішок для пилу • Довга насадка • Комплект конічної насадки • Комплект гнучкої насадки • Оригінальний акумулятор та зарядний пристрій Makita ПРИМІТКА: Деякі елементи в списку можуть вхо- дити до комплекту поставки обладнання як стан- дартне приладдя. Вони можуть різнитися залежно...
 • Page 79: Технические Характеристики

  РУССКИЙ (Оригинальные инструкции) ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Модель: DUB185 DUB186 Параметры Объем воздуха 0–3,2 м /мин Скорость воздуха (средняя) 0–81 м/с 0–56 м/с Скорость воздуха (макс.) 0–98 м/с 0–68 м/с Общая длина 517 мм *1 861 мм *2 Номинальное напряжение 18 В пост. тока Масса нетто С насадкой 1,6 – 2,1 кг С садовой насадкой 1,6–2,1 кг *1. С насадкой и блоком аккумулятора, без пылесборного мешка. *2. С садовой насадкой и блоком аккумулятора, без пылесборного мешка. • Благодаря нашей постоянно действующей программе исследований и разработок указанные здесь технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. • Технические характеристики могут различаться в зависимости от страны. • Масса может отличаться в зависимости от дополнительного оборудования. Обратите внимание, что блок аккумулятора также считается дополнительным оборудованием. В таблице представлены комбина- ции с наибольшим и наименьшим весом в соответствии с процедурой EPTA 01/2014. Подходящий блок аккумулятора и зарядное устройство...
 • Page 80: Меры Безопасности

  быть использовано для сравнения инструментов. малогабаритного мусора. ПРИМЕЧАНИЕ: Заявленное общее значение Шум распространения вибрации можно также исполь- зовать для предварительных оценок воздействия. Типичный уровень взвешенного звукового давления (A), измеренный в соответствии с EN62841-1: ОСТОРОЖНО: Распространение вибра- Модель DUB185 ции во время фактического использования Уровень звукового давления (L ): 83 дБ (A) электроинструмента может отличаться от заяв- Уровень звуковой мощности (L ): 94 дБ (A) ленного значения в зависимости от способа Погрешность (K): 3 дБ (A) применения инструмента и в особенности от...
 • Page 81 Не допускайте засорения всасываю- щего или выпускного отверстия возду- ходувки пылью или грязью во время работы на пыльных участках. • Используйте только насадки, предо- ставленные компанией Makita. • Не используйте воздуходувку для надувания мячей, резиновой лодки или аналогичных предметов. 81 РУССКИЙ...
 • Page 82 предмет повреждений. Если устройство ется, храните его отдельно от металличе- повреждено, обратитесь в один из автори- ских предметов, таких как скрепки, монеты, зованных сервисных центров Makita для ключи, гвозди, шурупы или другие неболь- выполнения ремонта. шие металлические предметы, которые 16. Не засовывайте пальцы или другие пред- могут...
 • Page 83 значительно сократилось, немедленно пре- кратите работу. В противном случае, может ВНИМАНИЕ: Используйте только фир- возникнуть перегрев блока, что приведет к менные аккумуляторные батареи Makita. ожогам и даже к взрыву. Использование аккумуляторных батарей, не про- В случае попадания электролита в глаза изведенных Makita, или батарей, которые были промойте их обильным количеством чистой...
 • Page 84 Советы по обеспечению мак- Установка или снятие конической насадки симального срока службы аккумулятора Дополнительная принадлежность для DUB185 / DUB186 Заряжайте блок аккумуляторов перед его Присоедините коническую насадку к насадке, после полной разрядкой. Обязательно прекратите чего установите насадку на основное устройство. работу с инструментом и зарядите блок Чтобы снять коническую насадку, выполните проце- аккумуляторов, если вы заметили снижение...
 • Page 85: Описание Работы

  ОПИСАНИЕ РАБОТЫ Индикаторы Уровень заряда Горит Выкл. Мигает ВНИМАНИЕ: Перед регулировкой или проверкой функций машины отключите ее и Возможно, снимите блок аккумулятора. аккумулятор- ная батарея неисправна. Установка или снятие блока аккумуляторов ПРИМЕЧАНИЕ: В зависимости от условий экс- плуатации и температуры окружающего воздуха ВНИМАНИЕ: Перед установкой и извлече- индикация может незначительно отличаться от нием блока аккумулятора выключайте машину. фактического значения.
 • Page 86 сервис-центрах Makita или сервис-центрах предприятия с в сторону. При сдувании мусора вокруг здания, использованием только сменных частей производства Makita. крупных камней или транспортного средства Очистка устройства направляйте насадку в сторону от них. При сдува- нии мусора в углу начинайте с угла и переходите к открытому пространству. Для очистки устройства вытрите пыль сухой или смоченной мыльной водой и отжатой тряпкой. Для DUB185 ► Рис.10 ПРИМЕЧАНИЕ: Запрещается использовать бензин, растворители, спирт и другие подоб- Для DUB186 ные жидкости. Это может привести к обесцве- ► Рис.11 чиванию, деформации и трещинам. Очистите от пыли и грязи всасывающие отверстия. ► Рис.14: 1. Всасывающее отверстие...
 • Page 87: Поиск И Устранение Неисправностей

  для ремонта. немедленно выключите машину! Двигатель не останавливается. Электрическая или электронная Извлеките аккумулятор и обратитесь в местный неисправность. авторизованный сервисный центр для ремонта. Немедленно извлеките аккумулятор! ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ВНИМАНИЕ: Эти принадлежности или насадки рекомендуются для использования с устройством Makita, указанным в этом руководстве. Использование других принадлеж- ностей или насадок может привести к травме. Используйте принадлежность или насадку только по назначению. Если вам необходимо содействие в получении дополнительной информации по этим принадлежно- стям, свяжитесь с вашим сервис-центром Makita. • Насадка • Садовая насадка • Пылесборный мешок •...
 • Page 88 Makita Europe N.V. Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070 Kortenberg, Belgium Makita Corporation 3-11-8, Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi 446-8502 Japan 885777-967 EN, SL, SQ, BG, HR, МК, SR, RO, UK, RU www.makita.com 20191216...

This manual is also suitable for:

Dub186Dub185z00883818978770088381897938

Table of Contents