Download Print this page

Dell Inspiron 4000 Start Here

Dell inspiron 4000: install guide
Hide thumbs

Advertisement

W h a t ' s
N e x t ?
Hvad nu? • En verder? • Hva nå?
Vad kommer sedan?
To set up Dellnet
TM
Internet
Oplysninger om konfiguration af
Zie "Instellen" in de Dell
Hvis du vil opprette en Dellnet
service (U.S. only) and to
Dellnet
TM
Internet service (kun i
Probleemoplossinghandleiding
Internett-tjeneste (gjelder kun for
connect a printer, see
USA) og tilslutning af printer
voor informatie over het
USA) og koble til en skriver, kan
"Setting Up" in the Dell
finder du i afsnittet Opsætning i
installeren van Dellnet
TM
du se i installeringskapittelet i
Solutions Guide.
Dells Løsningshåndbog.
Internet-service (alleen V.S.) of
løsningshåndboken fra Dell.
het aansluiten van een printer.
For Dell-installed help and
Tryk på denne knap for at få
Druk op deze knop voor help en
Trykk på denne knappen hvis du
educational resources, press
adgang til de hjælpe- og
oefenmateriaal van Dell.
vil ha Dell-installert hjelp og
this button.
undervisningsressourcer, der er
opplæring.
installeret af Dell.
F i n d i n g
Sådan får du svar • Antwoorden zoeken
For information on using
Oplysninger om brug af
your computer hardware and
computerhardwaren og
software, see the Tell Me
programmerne finder du i
How help file.
Hjælpfilen Sådan gør du.
TM
Om du vill installera Dellnet
TM
Internet-service (endast i USA)
och ansluta en skrivare, se
installationsavsnittet i Dells
Lösningshandbok.
For help with fixing problems
Du kan få hjælp til at løse
and adding parts to your
problemer og tilføje komponenter
computer, see the Dell
til din computer i Dells
Solutions Guide. For help
Løsningshåndbog. Oplysninger
with using Windows, see
om brug af Windows finder du i
the Microsoft guide.
brugerhåndbogen fra
Microsoft.Zie de.
For personalized online
Du kan få personlig
support and instant answers
Onlinesupport og øjeblikkelig svar
to your questions, access
på dine spørgsmål på Dells
Dell at
Websted på adressen:
http://support.dell.com.
http://support.dell.com.
Information in this document is subject
Oplysningerne i dette dokument kan
to change without notice.
ændres uden forudgående varsel.
© 2000 Dell Computer Corporation. All
© 2000 Dell Computer Corporation.
rights reserved. Printed in Ireland.
Alle rettigheder forbeholdes. Trykt i
Irland.
Dell, Dellnet, the Dellnet logo, the DELL
Klicka på den här knappen om
E COM logo, and Inspiron are trademarks
Dell, Dellnet, DELL-logoet, DELL E
of Dell Computer Corporation; Microsoft
COM-logoet og Inspiron er varemærker
du vill komma till Dell-hjälp och
and Windows are registered trademarks of
tilhørende Dell Computer Corporation.
visning.
Microsoft Corporation. Dell disclaims
Microsoft og Windows er registrerede
proprietary interest in the marks and
varemærker tilhørende Microsoft
names of others.
Corporation. Dell fraskriver sig al
ejerinteresse i andre virksomheders
August 2000
varemærker og navne.
August 2000
014GWV A00
P/N 14GWV Rev. A00
A n s w e r s
Finne svar • Hitta svar
Zie het helpbestand "Leg mij uit"
Hvis du vil ha informasjon om
Hjälp om hur du använder
voor informatie over het werken
hvordan du bruker maskinvaren
datorns maskinvara och
met de hardware en software
og programvaren, se hjelpefilen
programvara finns i hjälpfilen
van de computer.
Fortell meg hvordan.
Säg hur.
Probleemoplossinghandleiding
Hvis du vil ha hjelp til å løse
Hjälp med hur du löser problem
voor hulp bij het oplossen van
problemer og til å koble deler til
och lägger till delar till datorn
problemen en uitbreiden van de
datamaskinen, ser du i
finns i Dells Lösningshandbok.
computer. Zie de handleiding van
løsningshåndboken fra Dell. Hvis
Om du vill ha hjälp med att
Microsoft voor hulp bij het
du vil ha hjelp til å bruke
använda Windows går du till
werken met Windows.
Windows, se Microsofts
Microsoft-handboken.
brukerhåndbok.
Ga naar Dell op het adres
Hvis du vil ha personlig,
Om du vill ha personlig online-
http://support.dell.com voor
elektronisk støtte og
support och omedelbart få svar
persoonlijke on line
øyeblikkelige svar på
på frågor kan du besöka Dell på
ondersteuning en direct
spørsmålene, kan du besøke Dell
http://support.dell.com.
antwoord op uw vragen.
på http://support.dell.com.
De informatie in dit document kan
Informasjonen i dette dokumentet kan
Informationen i det här dokumentet
zonder voorafgaande kennisgeving
endres uten forhåndsvarsel.
kan förändras utan föregående
worden gewijzigd.
meddelande.
© 2000 Dell Computer Corporation.
© 2000 Dell Computer Corporation.
Med enerett. Trykt i Irland.
© 2000 Dell Computer Corporation.
Alle rechten voorbehouden. Gedrukt in
Med ensamrätt. Tryckt i Irland.
Dell, Dellnet, Dellnet-logoen, DELL E
Ierland.
COM-logoen og Inspiron er varemerker
Dell, Dellnet, Dellnet-logotypen, DELL E
Dell, Dellnet, de logo's van Dellnet en
for Dell Computer Corporation, Microsoft
COM-logotypen och Inspiron är
DELL E COM, en Inspiron zijn
og Windows er registrerte varemerker for
varumärken som tillhör Dell Computer
handelsmerken van Dell Computer
Microsoft Corporation. Dell fraskriver seg
Corporation, Microsoft och Windows är
Corporation. Microsoft en Windows zijn
rettighetsinteresse for andres merker og
registrerade varumärken som tillhör
geregistreerde handelsmerken van
navn.
Microsoft Corporation. Dell avsäger sig
Microsoft Corporation. Dell maakt geen
allt ägarintresse gällande varumärken och
August 2000
aanspraken op eigendomsbelangen in de
namn utöver sina egna.
handelsmerken en handelsnamen van
Augusti 2000
derden.
Augustus 2000
S t a r t
H e r e
Begynd her • Begin hier
Start her • Börja här
w w w . d e l l . c o m
s u p p o r t . d e l l . c o m

Advertisement

loading

  Also See for Dell Inspiron 4000

  Related Manuals for Dell Inspiron 4000

  Summary of Contents for Dell Inspiron 4000

  • Page 1 © 2000 Dell Computer Corporation. Med enerett. Trykt i Irland. Irland. Alle rechten voorbehouden. Gedrukt in Dell, Dellnet, the Dellnet logo, the DELL Dell, Dellnet, Dellnet-logoen, DELL E Ierland. E COM logo, and Inspiron are trademarks Dell, Dellnet, DELL-logoet, DELL E COM-logoen og Inspiron er varemerker of Dell Computer Corporation;...
  • Page 2 Connect the AC adapter. Tilslutning af Sluit de AC-adapter aan. Koble til strømadapteren. Anslut nätadaptern. vekselstrømsadapter. Network Option Netværk Netwerkoptie Nettverk Nätverksalternativ If your computer has an Hvis computeren har en intern Als de computer een interne Hvis datamaskinen har en intern Om datorn har en intern internal network adapter, netværksadapter, skal du tilslutte...