Makita BHS630 Instruction Manual
Hide thumbs Also See for BHS630:
Table of Contents
 • Valfria Tillbehör
 • Tekniske Data
 • Valgfritt Tilbehør
 • Tekniset Tiedot
 • Toimintojen Kuvaus
 • Papildu Piederumi
 • Veikimo Aprašymas
 • Techninė PriežIūra
 • Tehnilised Andmed
 • Технические Характеристики
 • Описание Функционирования
 • Дополнительные Аксессуары

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 1

Quick Links

Cordless Circular Saw
GB
Batteridriven cirkelsåg
S
Batteridrevet sirkelsag
N
Akkukäyttöinen pyörösaha
FIN
Bezvada diskzāģis
LV
Belaidis diskinis pjūklas
LT
Juhtmeta ketassaag
EE
Аккумуляторная циркулярная пила
RUS
BHS630
INSTRUCTION MANUAL
BRUKSANVISNING
BRUKSANVISNING
KÄYTTÖOHJE
LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
KASUTUSJUHEND
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
1

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Makita BHS630

 • Page 1 Cordless Circular Saw INSTRUCTION MANUAL Batteridriven cirkelsåg BRUKSANVISNING Batteridrevet sirkelsag BRUKSANVISNING Akkukäyttöinen pyörösaha KÄYTTÖOHJE Bezvada diskzāģis LIETOŠANAS INSTRUKCIJA Belaidis diskinis pjūklas NAUDOJIMO INSTRUKCIJA Juhtmeta ketassaag KASUTUSJUHEND Аккумуляторная циркулярная пила РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ BHS630...
 • Page 2 012093 012098 012128 012105 012100 012107 012094 012106 012096 012097 012113 012149...
 • Page 3 012108 012109 012102 012103 012101 001145 012114...
 • Page 4: Specifications

  Work mode : cuttig chipbord Makita Corporation responsible Vibration emission (a ) : 2.5 m/s or less manufacturer declare that the following Makita h,CW Uncertainty (K) : 1.5 m/s machine(s): ENG901-1 Designation of Machine: The declared vibration emission value has been •...
 • Page 5 And are manufactured in accordance with the following standards or standardised documents: EN60745 The technical documentation is kept by: Makita International Europe Ltd. Technical Department, Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes, Bucks MK15 8JD, England A typical illustration of proper hand support and workpiece support.
 • Page 6 the blade comes to a complete stop. Never attempt to remove the saw from the work or pull the saw backward while the blade is in motion or kickback may occur. Investigate and take corrective actions to eliminate the cause of blade binding.
 • Page 7 24. Do not attempt to remove cut material when blade is moving. Wait until blade stops before grasping cut material.Blades coast after turn off. 25. Avoid Cutting Nails. Inspect for and remove all nails from lumber before cutting. 26. Place the wider portion of the saw base on that part of the workpiece which is solidly supported, not on the section that will fall off when the cut is made.
 • Page 8: Functional Description

  FUNCTIONAL DESCRIPTION Do not short the battery cartridge: Do not touch the terminals with any conductive material. CAUTION: Avoid storing battery cartridge in a Always be sure that the tool is switched off and the • container with other metal objects such as battery cartridge is removed before adjusting or nails, coins, etc.
 • Page 9: Operation

  For straight cuts, align the 0° position on the front of the Use only the Makita wrench to install or remove the • base with your cutting line. For 45° bevel cuts, align the blade.
 • Page 10: Maintenance

  MAINTENANCE attachment for its stated purpose. If you need any assistance for more details regarding these accessories, ask your local Makita Service Center. CAUTION: Saw blades • Always be sure that the tool is switched off and the •...
 • Page 11 ENH101-16 enligtEN60745: Gäller endast Europa EU-konformitetsdeklaration Arbetsläge: såga i spånplatta Vibrationsemission (a ): 2,5 m/s eller mindre Vi Makita Corporation som ansvariga tillverkare h,CW Mättolerans (K): 1,5 m/s deklarerar att följande Makita-maskin(er): ENG901-1 Maskinbeteckning: Det deklarerade vibrationsemissionsvärdet har • Batteridriven cirkelsåg uppmätts i enlighet med standardtestmetoden och...
 • Page 12 Och är tillverkade enligt följande standarder eller standardiseringsdokument: EN60745 Den tekniska dokumentationen förs av: Makita International Europe Ltd. Technical Department, Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes, Bucks MK15 8JD, England D e t ä r l ä m p l i g t a t t h å l l a h ä n d e r n a o c h a t t 10.3.2011...
 • Page 13 dra sågen bakåt när klingan är i rörelse. Undersök och åtgärda orsaken till att klingan fastnar. När sågen startas igen i arbetsstycket ska du centrera sågklingan i skäret och kontrollera att ingen sågtand är i ingrepp i materialet. Om sågbladet sitter fast i materialet kan sågen klättra upp eller medföra bakåtkast när sågen startas på...
 • Page 14 hastighet minskar, för att undvika överhettning av klingspetsarna. 24. Försök inte att ta bort sågat material medan klingan roterar. Vänta tills klingan stannar innan du greppar sågat material.Klingan roterar efter avstängning. 25. Undvik skära spikar. Kontrollera arbetsstycket och ta bort alla spikar innan du börjar såga.
 • Page 15 FUNKTIONSBESKRIVNING Kortslut inte batterikassetten. Rör inte polerna något strömförande material. FÖRSIKTIGT! Undvik förvara batterikassetten Se alltid till att maskinen är avstängd och • tillsammans med andra metallobjekt som t batterikassetten borttagen innan du justerar eller ex spikar, mynt etc. kontrollerar maskinens funktioner. Skydda batteriet mot vatten och regn.
 • Page 16 Fig.11 reparation INNAN du fortsätter att använda den. Fig.12 Sätt ALDRIG säkerhetsspärren ur funktion genom • Anslut en dammsugare från Makita när du vill ha rent att t ex tejpa över den. under sågningen. Monter dammsugaranslutningen på Tända lampan maskinen skruven.
 • Page 17: Valfria Tillbehör

  Parallellanslaget kan också användas när du vill såga för personskador. Använd endast tillbehören eller flera arbetsstycken med samma bredd. tillsatserna för de syften de är avsedda för. UNDERHÅLL Kontakta ditt lokala Makita servicecenter om du behöver ytterligare information om dessa tillbehör. Sågklingor • FÖRSIKTIGT! Parallellanslag (anslagsskena) •...
 • Page 18: Tekniske Data

  5-5. Toppføring 11-2. Fingerskrue 19-1. Børsteholderhette 6-1. Startbryter 12-1. Slange 19-2. Skrutrekker 6-2. AV-sperrehendel 12-2. Støvsuger TEKNISKE DATA Modell BHS630 Bladdiameter 165 mm ved 90° 66 mm Maks. skjæredybde ved 45° 46 mm Hastighet uten belastning (min 3 100 Total lengde...
 • Page 19 å støtte arbeidsemnet ordentlig for å gjøre ansvarlig produsent erklærer Makita risikoen minst mulig for å få skader, for at bladet Corporation at følgende Makita-maskin(er): skal sette seg fast, eller for at du skal miste Maskinbetegnelse: kontrollen. Batteridrevet sirkelsag Modellnr./type: BHS630 er serieprodusert og Samsvarer med følgende europeiske direktiver:...
 • Page 20 Hold sagen i et fast grep med begge hender, 13. Ikke bruk sløve eller ødelagte blad. Uskarpe og hold armene dine slik at de kan motstå eller feilaktig innstilte blad gir trangt snitt, noe som kraften fra sagen i tilfelle den slår tilbake mot forårsaker kraftig friksjon, får bladet til å...
 • Page 21 20. Det nedre vernet kan trekkes tilbake manuelt Fig. 2 bare i forbindelse med spesielle typer snitt, som f.eks. innstikk og kombinasjonssaging. nedre vernet hjelp hevehendelen og slipp det så snart bladet går inn i materialet. For all annen saging bør det nedre vernet få...
 • Page 22 mislighold sikkerhetsreglene denne Lad batteriet én gang hver sjette måned hvis brukerhåndboken kan resultere i alvorlige helseskader. det ikke blir brukt i en lengre periode. ENC007-8 FUNKSJONSBESKRIVELSE VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER FORSIKTIG: Forviss deg alltid om at maskinen er slått av og •...
 • Page 23 Sørg for at bladet monteres med tennene pekende foten samstemmes med skjærelinjen på arbeidsemnet. • opp foran på verktøyet. For 45° skråskjæring samstemmes 45°-posisjonen Bruk bare Makita-nøkkelen til å montere eller fjerne merket med skjærelinjen. Posisjonen til den øverste • bladet. skinnen kan justeres.
 • Page 24: Valgfritt Tilbehør

  Forsøk å unngå justeringer utføres av Makitas autoriserte servicesentre, en plassering som utsetter deg for en sprut av spon og og det må alltid brukes reservedeler fra Makita. sagmugg fra sagen. Bruk vernebriller for å redusere risikoen for skader.
 • Page 25: Tekniset Tiedot

  5-5. Yläohjain 11-2. Sormiruuvi 19-1. Harjanpitimen kansi 6-1. Liipaisinkytkin 12-1. Letku 19-2. Ruuvitaltta 6-2. Lukituksen vapautusvipu 12-2. Pölynimuri TEKNISET TIEDOT Malli BHS630 Terän läpimitta 165 mm 90° kulmassa 66 mm Maks. leikkaussyvyys 45° kulmassa 46 mm Nopeus kuormittamattomana (min 3 100...
 • Page 26 ENH101-16 Säädä leikkaussyvyys työkappaleen Koskee vain Euroopan maita paksuuden mukaan. Pienempi osa kuin terän VAKUUTUS EC-VASTAAVUUDESTA täysi hammas tulee olla näkyvillä työkappaleen alapuolella. Vastuullinen valmistaja Makita Corporation ilmoittaa Älä koskaan pidä sahattavaa kappaletta vastaavansa siitä, että seuraava(t) Makitan käsissä polvilla.
 • Page 27 Ota sahasta tukeva ote molemmin käsin ja 13. Älä käytä tylsiä tai vioittuneita teriä. Tylsät tai pidä käsiä sellaisessa asennossa, että voit väärin asetetut terät tekevät kapean sahausuran, ottaa vastaan mahdollisen takapotkun josta on seurauksena ylimääräistä kitkaa, terän aiheuttamat voimat. Sijoita vartalo jommalle taipuminen ja takapotku.
 • Page 28 21. Varmista, että alasuojus peittää terän, ennen Kuva 2 kuin asetat sahan penkille lattialle. Suojaamaton ja liikkuva terä voi liikuttaa sahaa taaksepäin leikaten mitä sen eteen tulee. Ota huomioon aika, jonka kuluu terän pysähtymiseen sahan sammuttamisen jälkeen. 22. Voit tarkistaa alasuojuksen avaamalla sen käsin ja sitten vapauttamalla seuraten samalla, miten se sulkeutuu.
 • Page 29: Toimintojen Kuvaus

  TOIMINTOJEN KUVAUS VAROITUS: ÄLÄ anna työkalun helppokäyttöisyyden tai toistuvan käytön tuudittaa sinua väärään turvallisuuden HUOMIO: tunteeseen niin, että laiminlyöt työkalun turvaohjeiden Varmista aina ennen säätöjä ja tarkastuksia, että • noudattamisen. VÄÄRINKÄYTTÖ tämän työkalu on sammutettu ja akku irrotettu. käyttöohjeen turvamääräysten laiminlyönti voi johtaa Akun asentaminen tai irrottaminen vakaviin henkilövahinkoihin.
 • Page 30 Jos haluat tehdä sahaustyön siististi, kytke sahaan alas. Toimita työkalu MAKITA-huoltoon Makita-pölynimuri. Kiinnitä pölysuutin työkaluun ruuvilla. korjattavaksi ENNEN kuin käytät sitä uudelleen. Kytke sitten pölynimurin letku pölysuutimeen kuvan ÄLÄ koskaan teippaa tai ohita lukitusvipua. • osoittamalla tavalla.
 • Page 31 • • työkalu on sammutettu ja akku irrotettu. Ohjainkisko • Älä koskaan käytä bensiiniä, ohentimia, alkoholia Erilaisia alkuperäisiä Makita-akkuja ja latureita • • tai tms. aineita. Muutoin pinta voi halkeilla tai sen HUOMAUTUS: värit ja muoto voivat muuttua. Jotkin luettelossa mainitut varusteet voivat sisältyä...
 • Page 32 Lietojiet ausu aizsargus ENH101-16 Tikai Eiropas valstīm ENG900-1 EK Atbilstības deklarācija Vibrācija Mēs, uzņēmums „Makita Corporation", kā atbildīgs Vibrācijas kopējā vērtība (trīs asu vektora summa) ražotājs paziņojam, sekojošais/-ie „Makita" noteikta saskaņā ar EN60745: darbarīks/-i: Darba režīms: koka skaidu plākšņu zāģēšana...
 • Page 33 Un tas ražots saskaņā ar sekojošiem standartiem vai standartdokumentiem: EN60745 Tehnisko dokumentāciju uztur: Makita International Europe Ltd. Technical Department, Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes, Bucks MK15 8JD, Anglija 10.3.2011 S t a n d a r t a a t t ē l s p a r e i z a m r o k u u n apstrādājamā...
 • Page 34 10. Ja asmens ieķīlējas vai kāda iemesla dēļ 16. VIENMĒR stingri turiet darbarīku ar abām neļauj pabeigt zāģēšanu, atlaidiet mēlīti un rokām. NEKAD nelieciet rokas vai pirkstus aiz nekustinot turiet zāģi materiālā, kamēr zāģa. Ja rodas atsitiens, zāģis var ātri atlekt asmens pilnībā...
 • Page 35 Papildu drošības brīdinājumi 23. Ievērojiet sevišķu piesardzību, zāģējot mitru koksni, ar spiedienu apstrādātu zāģmateriālu vai zarus. Noregulējiet zāģēšanas ātrumu tā, lai darbarīks vienmērīgi palielinātu ātrumu, nesamazinot asmens ātrumu un nepieļaujot asmens malu pārkaršanu. 24. Neņemiet nost sagriezto materiālu, kamēr asmens griežas. Pirms sazāģētā materiāla satveršanas pagaidiet, kamēr...
 • Page 36 FUNKCIJU APRAKSTS Ja elektrolīts nonāk acīs, izskalojiet tās ar tīru ūdens un nekavējoties griezieties pie ārsta. Tas var izraisīt redzes zaudēšanu. UZMANĪBU: Neradiet īssavienojumu akumulatora kasetnē: Pirms darbarīka regulēšanas vai tā darbības • Neskarieties pie termināliem ar jebkāda pārbaudes vienmēr pārliecinieties, ka darbarīks ir veida vadītspējīgiem materiāliem.
 • Page 37 • UZMANĪBU: zobi ir vērsti augšup pret darbarīka priekšpusi. Pirms akumulatora kasetnes uzstādīšanas Asmeni uzstādiet vai noņemiet tikai ar Makita • • darbarīkā, vienmēr pārbaudiet, vai slēdža mēlīte uzgriežņu atslēgu. darbojas pareizi un pēc atlaišanas atgriežas „OFF” Att.8 (izslēgts) stāvoklī.
 • Page 38 Vienkārši pabīdiet garenzāģēšanas ierobežotāju Ja zāģējot vēlaties saglabāt tīrību, darbarīkam pievienojiet cieši klāt apstrādājamā materiāla malai un nostipriniet to Makita putekļu sūcēju. Ar skrūvēm pie darbarīka paredzētajā vietā ar pamatnes priekšējā daļā esošo pieskrūvējiet putekļu sprauslu. Tad pie putekļu sprauslas spīlējuma sviru.
 • Page 39: Papildu Piederumi

  Piederumu vai rīku izmantojiet tikai tā paredzētajam mērķim. Ja jums vajadzīga palīdzība vai precīzāka informācija par šiem piederumiem, vērsieties savā tuvākajā Makita apkopes centrā. Zāģa asmeņi • Garenzāģēšanas ierobežotājs (vadotnes lineāls) •...
 • Page 40 19-1. Šepetėlio laikiklio dangtelis 6-1. Jungiklio spraktukas 12-1. Žarna 19-2. Atsuktuvas 6-2. Atlaisvinimo svirtelė 12-2. Dulkių siurblys SPECIFIKACIJOS Modelis BHS630 Pjovimo disko skersmuo 165 mm 90° kampu 66 mm Didž. pjovimo gylis 45° kampu 46 mm Greitis be apkrovos (min...
 • Page 41 Ruošinį pritvirtinkite prie Mechanizmo paskirtis: stabilaus darbastalio. Labai svarbu tinkamai Belaidis diskinis pjūklas paremti ruošinį, kad kiltų kuo mažiau pavojų kūnui, Modelio Nr./ tipas: BHS630 kad nelinktų geležtė ir kad neprarastumėte priklauso serijinei gamybai ir kontrolės. Atitinka šias Europos direktyvas:...
 • Page 42 Tvirtai laikykite pjūklą abiem rankomis, rankas 14. Prieš atliekant pjūvį, geležtės gylio laikykite taip, kad jos atlaikytų atatrankos jėgą. nuožulnumo reguliavimo-fiksavimo svirtys Stovėkite bet kurioje geležtės pusėje, bet ne turi būti gerai pritvirtintos ir priveržtos. Jei vienoje linijoje su ja. Dėl atatrankos pjūklas gali geležtės reguliavimas pasikeis pjaunant, geležtė...
 • Page 43 uždengia geležtę. Neapsaugota iš inercijos 27. Prieš pastatydami įrankį po to, kai baigėte judanti geležtė privers pjūklą važiuoti atgal, pjauti, įsitikinkite, kad apatinis apsauginis pjaunant viską savo kelyje. Atkreipkite dėmesį į įtaisas užsidarė, o geležtė visiškai sustojo. laiką, kurio reikia, kad atleidus jungiklį geležtė 28.
 • Page 44: Veikimo Aprašymas

  VEIKIMO APRAŠYMAS Neardykite akumuliatoriaus kasetės. Jei įrankio darbo laikas žymiai sutrumpėjo, nedelsdami nutraukite darbą su įrankiu. Tai DĖMESIO: kelia perkaitimo, nudegimų ar net sprogimo Prieš reguliuodami įrenginį arba tikrindami jo • pavojų. veikimą visada patikrinkite, ar įrenginys išjungtas, Jei elektrolitas pateko į akis, plaukite jas tyru o akumuliatorių...
 • Page 45 NIEKADA neužklijuokite lipnia juostele ir nepanaikinkite • Norėdami atlikti švarią pjovimo operaciją, prie šio įrankio atlaisvinimo svirtelės paskirties bei funkcijos. prijunkite „MAKITA" dulkių siurblį. Varžtais prie įrankio Lemputės įjungimas prisukite dulkių antgalį. Tuomet prie dulkių antgalio prijunkite dulkių siurblio žarną, kaip parodyta piešinyje.
 • Page 46: Techninė Priežiūra

  Kad gaminys būtų SAUGUS ir PATIKIMAS, jį taisyti, Pabandykite dirbti tokioje padėtyje, kad išvengtumėte apžiūrėti ar vykdyti bet kokią kitą priežiūrą ar derinimą pjūklo išmetamų pjuvenų ir medžio dulkių. Dėvėkite akių turi įgaliotasis kompanijos „Makita" techninės priežiūros apsaugas, kurios apsaugotų nuo sužeidimo. centras; reikia...
 • Page 47: Tehnilised Andmed

  Vibratsioon Ainult Euroopa riigid Vibratsiooni koguväärtus (kolmeteljeliste vektorite EÜ vastavusdeklaratsioon summa) määratud vastavalt EN60745: Makita korporatsiooni vastutava tootjana kinnitame, Töörežiim: puitlaastplaadi lõikamine et alljärgnev(ad) Makita masin(ad): Vibratsiooni emissioon (a ): 2,5 m/s või vähem Masina tähistus: h,CW Määramatus (K) : 1,5m/s...
 • Page 48 2006/42/EC Ning toodetud vastavalt alljärgnevatele standarditele või standardiseeritud dokumentidele: EN60745 Tehnilist dokumentatsiooni hoitakse ettevõttes: Makita International Europe Ltd. Technical Department, Michigan Drive, Tongwell, Illustratsioon õige käeasendi ja töödeldava Milton Keynes, Bucks MK15 8JD, Inglismaa detaili toetamise kohta. 10.3.2011 000186 Hoidke elektritööriista...
 • Page 49 10. Kui lõiketera kinni kiilub või mis tahes 15. Olge eriti ettevaatlik, teostate lõikeid põhjusel katkestab lõikamise, vabastage olemasolevatesse seintesse või muudes varjatud päästik hoidke tööriista liikumatult piirkondades. Väljaulatuv lõiketera võib lõikuda materjalis seni, kuni tera täielikult objektidesse, mis võib põhjustada tagasilöögi. seiskunud.
 • Page 50 liikumisteel. Olge teadlik ajast, mis kulub lõiketera 27. Enne tööriista maha asetamist pärast seiskumiseks pärast tööriista väljalülitamist. lõikamise lõpetamist veenduge, et alumine 22. Alumise piirde kontrollimiseks avage alumine piire suletud lõiketera täielikult piire käega, seejärel vabastage see ja jälgige seiskunud. piirde sulgumist.
 • Page 51 ENC007-8 FUNKTSIONAALNE KIRJELDUS TÄHTSAD OHUTUSALASED HOIATUS: JUHISED Kandke alati hoolt selle eest, et tööriist oleks enne • reguleerimist ja kontrollimist välja lülitatud ja AKUKASSETI KOHTA akukassett eemaldatud. Enne akukasseti kasutamist lugege Akukasseti paigaldamine või eemaldamine akulaadijal, (2) akul ja (3) seadmel olevad kõik juhised ja hoiatused läbi.
 • Page 52 Tolmuimeja ühendamine Lambi süütamine (ainult Euroopa riikide puhul) Joon.11 HOIATUS: Ärge vaadake otse valgusesse ega valgusallikat. Joon.12 • Kui soovite puhtamalt lõigata, ühendage tööriista külge Makita tolmuimeja. Paigaldage tolmuotsak kruvi abil tööriista külge. Seejärel ühendage tolmuimeja voolik tolmuotsakuga, nagu joonisel näidatud.
 • Page 53 Vabastage vajalikud remonttööd, muud hooldus- ja reguleerimistööd lüliti, oodake tera peatumiseni ning eemaldage siis lasta teha Makita volitatud teeninduskeskustes. Alati tööriist. Joondage tööriist uue lõikejoonega ja alustage tuleb kasutada Makita varuosi. uuesti lõikamist. Püüdke vältida asendit, milles operaator jääb saest väljapaiskuvate laastude ja saepuru teele.
 • Page 54 MÄRKUS: Mõned nimekirjas loetletud tarvikud võivad kuuluda • standardvarustusse ning need on lisatud tööriista pakendisse. Need võivad riikide lõikes erineda.
 • Page 55: Технические Характеристики

  18-1. Ограничительная метка 6-1. Курковый выключатель 12-1. Шланг 19-1. Колпачок держателя щетки 6-2. Рычаг разблокирования 12-2. Пылесос 19-2. Отвертка ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Модель BHS630 Диаметр полотна 165 мм при 90° 66 мм Максимальная глубина резки при 45° 46 мм Число оборотов без нагрузки (мин...
 • Page 56 избежать их попадания под диск пилы. EN60745 Не наклоняйтесь под обрабатываемую Техническая документация хранится по адресу: деталь. Защитный кожух не защитит вас от Makita International Europe Ltd. диска под обрабатываемой деталью. Technical Department, Отрегулируйте глубину распила в Michigan Drive, Tongwell, соответствии...
 • Page 57 Всегда используйте дисковые пилы При повторном включении циркулярной соответствующего размера и формы пилы, когда она находится в детали, отверстий для шпинделя (ромбовидные отцентрируйте диск пилы в пропиле и или круглые). Пилы с несоответствующим убедитесь, что зубья пилы не касаются креплением будут работать эксцентрически, распиливаемой...
 • Page 58 16. ВСЕГДА держите инструмент обеими нижний защитный кожух должен работать руками. НИКОГДА не помещайте руки или автоматически. пальцы сзади пилы. В случае отдачи, пила 21. Перед тем как положить пилу на верстак может легко отскочить назад на вашу руку, что или...
 • Page 59 31. Всегда используйте пилы, Рис. 1 рекомендованные в данном руководстве. Не используйте какие-либо абразивные диски. 32. Пилы должны быть острыми и чистыми. Смола и древесный пек, затвердевшие на дисковых пилах, снижают производительность пилы и повышают потенциальный риск отдачи. Содержите пилу в чистоте. Для этого снимите ее...
 • Page 60: Описание Функционирования

  ОПИСАНИЕ Не храните аккумуляторный блок в контейнере вместе с другими ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ металлическими предметами, такими как гвозди, монеты и т. п. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не допускайте попадания на аккумуляторный блок воды или дождя. Перед регулировкой или проверкой • Замыкание контактов аккумуляторного функционирования всегда отключайте...
 • Page 61 без нажатия на рычаг ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: разблокировки. Верните инструмент в После регулировки глубины резки всегда крепко • сервисный центр MAKITA для надлежащего затягивайте рычаг. ремонта ПЕРЕД последующим использованием. Ослабьте рычаг на стороне задней ручки и Фиксировать рычаг разблокировки при помощи •...
 • Page 62 Рис.12 (направляющая линейка) Для "чистого" распиливания подсоедините к Рис.14 инструменту пылесос Makita. Установите Удобная направляющая планка помогает вам делать противопылевую насадку на инструмент при помощи исключительно точные прямые пропилы. Просто винтов. Затем подсоедините шланг пылесоса к выдвиньте направляющую планку к...
 • Page 63: Дополнительные Аксессуары

  оборудования, ремонт, любое другое техобслуживание или регулировку необходимо производить в уполномоченных сервис-центрах Makita, с использованием только сменных частей производства Makita. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Эти принадлежности или насадки • рекомендуется использовать вместе с Вашим инструментом Makita, описанным в данном руководстве. Использование каких-либо других...
 • Page 64 Makita Corporation Anjo, Aichi, Japan www.makita.com 885071B981...

Table of Contents