Table of Contents

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 1

Quick Links

Refrigerator / Freezer
RCSA365K20X
Chłodziarko / Zamrażarki
Frigorifer / Ngrirës
Chladnička / Mraznička
Chladnička / Mraznička

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Beko RCSA365K20X

 • Page 1 Refrigerator / Freezer RCSA365K20X Chłodziarko / Zamrażarki Frigorifer / Ngrirës Chladnička / Mraznička Chladnička / Mraznička...
 • Page 3 Please read this user manual first! Dear Customer, We hope that your product, which has been produced in modern plants and checked under the most meticulous quality control procedures, will provide you an effective service. Therefore, read this entire user manual carefully before using the product and keep it as a reference.
 • Page 4: Table Of Contents

  CONTENTS 1 Your refrigerator 4 Preparation 2 Important Safety Warnings 5 Using your refrigerator Thermostat setting button....Defrost………………......Intended use......... Freezing fresh food......General safety........Recommendations for preservation of For products with a water dispenser..frozen food......... Child safety..........Recommendations for the fresh food Compliance with the AEEE Regulation compartment........
 • Page 5: Your Refrigerator

  Your refrigerator 1. Setting knob and interior light 7. Compartments for frozen froods keeping 2. Adjustable Cabinet shelves 8. Adjustable front feet 3. Cover glass 9. Shelves for jars 4. Salad crispers 10. Shelf for bottles 5. Ice tray support & ice tray 6.
 • Page 6: Important Safety Warnings

  Important Safety Warnings Please review the following information. For products with a freezer  Failure to observe this information may compartment; Do not put bottled and cause injuries or material damage. canned liquid beverages in the freezer Otherwise, all warranty and reliability compartment.
 • Page 7 In case of any failure or during This refrigerator is intended for only   a maintenance or repair work, storing food items. It must not be disconnect your refrigerator’s mains used for any other purpose. supply by either turning off the Label of technical specifications is ...
 • Page 8: For Products With A Water Dispenser

   Do not spray substances containing For products with a water inflammable gases such as propane dispenser; gas near the refrigerator to avoid fire and explosion risk. Pressure of water mains should be minimum 1 bar. Pressure of water Never place containers filled with ...
 • Page 9: Package Information

  Package information Things to be done for energy Saving Packaging materials of the product are manufactured from recyclable  Do not leave the doors of your materials in accordance with our refrigerator open for a long time. National Environment Regulations. Do Do not put hot food or drinks in your ...
 • Page 10: Installation 8

  Installation In case the information which are given in the user manual are not taken into account, manufacturer will not assume any liability for this. Points to be paid attention to when the relocation of the refrigerator 1. Your refrigerator should be unplugged.Before transportation of 2.
 • Page 11: Electrical Connection

  Electrical connection Disposing of your old Refrigerator Connect your product to a grounded socket which is being protected by a Dispose of your old refrigerator without fuse with the appropriate capacity. giving any harm to the environment. Important:  You may consult your authorized The connection must be in compliance dealer or waste collection center of with national regulations.
 • Page 12: Changing The Illumination Lamp

  Changing the illumination Adjusting the legs Lamp If your refrigerator is unbalanced; To change the Bulb/LED used for You can balance your refrigerator by illumination of your refrigerator, call your turning its front legs as illustrated in the Authorized Service. figure.
 • Page 13: Preparation

  Preparation  Your refrigerator should be installed at least 30 cm away from heat sources such as hobs, ovens, central heater and stoves and at least 5 cm away from electrical ovens and should not be located under direct sunlight. ...
 • Page 14: Using Your Refrigerator 13

  Using your refrigerator Thermostat setting button The interior temperature of your refrigerator changes for the following reasons; • Seasonal temperatures, • Frequent opening of the door and leaving the door open for long periods, • Food put into the refrigerator without cooling down to the room temperature, •...
 • Page 15: Defrost

  Defrost B) Freezer compartment A) Fridge compartment Defrosting is very straightforward and Fridge compartment performs full- without mess, thanks to a special defrost automatic defrosting. Water drops and a collection basin. frosting up to 7-8 mm can occur on the Defrost twice a year or when a frost layer inner rear wall of the fridge compartment of around 7 (1/4”) mm has formed.
 • Page 16: Freezing Fresh Food

  Freezing fresh food • It must be preferred to wrap or cover • Hot food and beverages must cool down to the room temperature before the food before placing them in the puttıng them in the refrigerator. refrigerator. • Hot food must cool down to the room •...
 • Page 17: Recommendations For Preservation Of Frozen Food

  Recommendations for Recommendations for the preservation of frozen food fresh food compartment Prepacked commercially frozen food *optional should be stored in accordance  Do not allow the food to touch the with the frozen food manufacturer's temperature sensor in fresh food instructions for a ( 4 star) compartment.
 • Page 18: Reversing The Doors

  Reversing the doors Proceed in numerical order...
 • Page 19: Maintenance And Cleaning

  Maintenance and cleaning Avoiding bad odours Never use gasoline, benzene or Materials that may cause odour are not similar substances for cleaning used in the production of our purposes. refrigerators. We recommend that you unplug the However, due to inappropriate food ppliance before cleaning.
 • Page 20: Troubleshooting

  Troubleshooting Please review this list before calling the service. It will save your time and money. This list includes frequent complaints that are not arising from defective workmanship or material usage. Some of the features described here may not exist in your product. The refrigerator does not operate.
 • Page 21 The refrigerator is running frequently or for a long time. • New product may be wider than the previous one. Larger refrigerators operate for a longer period of time. • The room temperature may be high. >>>It is normal that the product operates for longer periods in hot ambient.
 • Page 22 Vibrations or noise. • The floor is not level or stable. >>> If the refrigerator rocks when moved slowly, balance it by adjusting its feet. Also make sure that the floor is strong enough to carry the refrigerator, and level. •...
 • Page 23 Prosimy najpierw przeczytać tę instrukcję obsługi! Drodzy Klienci, Mamy nadzieję, że nasz wyrób, wyprodukowany w nowoczesnym zakładzie i sprawdzony według najbardziej drobiazgowych procedur kontroli jakości, będzie Wam dobrze służył. Dlatego prosimy uważnie przeczytać całą instrukcję obsługi chłodziarki przed jej użyciem i zachować...
 • Page 24 SPIS TREŚCI 4 Przygotowanie 1 Oto Wasza chłodziarka 5 Użytkowanie chłodziarki_ 2 Ważne zasady bezpieczeństwa Przycisk nastawiania termostatu..12 Rozmrażanie........13 Zamierzone przeznaczenie....4 Ogólne zasady bezpieczeństwa..... 4 Zamrażanie żywności świeżej..... 14 Zalecenia co do przechowywania Dotyczy modeli z dozownikiem wody..6 mrożonek..........
 • Page 25: Oto Wasza Chłodziarka

  Oto chłodziarka 1. Pokrętło regulacji i oświetlenie 7. Komory do przechowywania żywności wewnętrzne mrożonej 2. Nastawialne półki komory 8. Nastawiane nóżki przednie 9. Półki na słoiki chłodziarki 10. Półka na butelki 3. Szyba pokrywy 4. Pojemniki na świeże warzywa 5. Podpory tacki na lód i tacka na lód 6.
 • Page 26: Ważne Zasady Bezpieczeństwa

  Ważne ostrzeżenia dot. bezpieczeństwa Dotyczy modeli z zamrażalnikiem: Nie Prosimy przeczytać następujące ostrzeżenia.  Niestosowanie się do tej informacji może wkładajcie do zamrażalnika napojów w spowodować obrażenia lub szkody butelkach ani w puszkach. Mogą materialne. wybuchnąć. W takim przypadku tracą ważność wszelkie Nie dotykajcie palcami mrożonej gwarancje i zapewnienia niezawodności.
 • Page 27 W razie jakiejkolwiek awarii, a także w Chłodziarka ta przeznaczona jest wyłącznie   trakcie prac konserwacyjnych lub napraw, do przechowywania żywności. Nie wolno jej odłączcie chłodziarkę od zasilania z sieci, używać w żadnym innym celu. wyłączając odnośny bezpiecznik albo wyjmując wtyczkę...
 • Page 28: Dotyczy Modeli Z Dozownikiem Wody

  Nie wolno rozpylać substancji  Dotyczy modeli z dozownikiem wody: zawierających łatwopalny gaz, np. Ciśnienie wody w kranie powinno propan, w pobliżu chłodziarki, ponieważ wynosić przynajmniej 1 bar. Ciśnienie grozi to pożarem i wybuchem. wody w kranie nie powinno przekraczać 8 Nie wolno stawiać...
 • Page 29: Informacje Na Opakowaniu

  Co robić, aby oszczędzać energię Informacje opakowaniu Materiały opakowania tego wyrobu są Nie zostawiajcie drzwiczek chłodziarki  wykonane z surowców wtórnych, zgodnie otwartych na dłużej. z naszymi krajowymi przepisami Nie wkładajcie do chłodziarki gorących  dotyczącymi ochrony środowiska. potraw ani napojów. Materiałów opakunkowych nie wolno Nie przeładowujcie chłodziarki, ponieważ...
 • Page 30: Instalacja

  Instalacja W przypadku zignorowania podanych w tej instrukcji obsługi informacji, producent nie ponosi za to żadnej odpowiedzialności. Na co należy zwrócić uwagę przy przenoszeniu chłodziarki 1. Należy wyjąć wtyczkę chłodziarki z kontaktu. Przed transportem należy chłodziarkę opróżnić i oczyścić. 2. Przed ponownym opakowaniem chłodziarki, półki, akcesoria, pojemnik na świeże warzywa itp.
 • Page 31: Połączenia Elektryczne

  Połączenia elektryczne Utylizacja starej chłodziarki Chłodziarkę przyłącza się do gniazdka Starej chłodziarki należy pozbyć się z uziemieniem, zabezpieczonego tak, aby nie zaszkodzić środowisku bezpiecznikiem o odpowiedniej naturalnemu. wydajności. W sprawie utylizacji chłodziarki  Ważne: możecie skonsultować się z Przyłączenie chłodziarki musi być autoryzowanym sprzedawcą...
 • Page 32: Wymiana Lampki Oświetlenia

  Wymiana lampki oświetlenia Nastawianie nóżek Aby wymienić żarówkę/diodę LED Jeśli chłodziarka nie stoi równo: używaną do oświetlenia chłodziarki, Można wyrównać jej ustawienie, należy wezwać autoryzowany serwis. obracając przednie nóżki, tak jak pokazano na rysunku. Narożnik lodówki obniża się obracając nóżkę w tym narożniku w kierunku czarnej strzałki, lub podnosi obracając nóżkę...
 • Page 33: Przygotowanie

  Przygotowanie Chłodziarkę należy zainstalować  przynajmniej 30 cm od źródeł ciepła takich jak kuchenka, kaloryfer lub piec, i przynajmniej 5 cm od piecyka elektrycznego, a także należy chronić ją przez bezpośrednim działaniem słońca. Należy upewnić się, że wnętrze  chłodziarki zostało dokładnie oczyszczone.
 • Page 34: Użytkowanie Chłodziarki

  Obsługa chłodziarki Przycisk nastawiania termostatu Temperatura wewnątrz lodówki zmienia się z następujących powodów: • Różnice temperatur w różnych porach roku, • Częste otwieranie drzwiczek i niezamykanie ich przez dłuższy czas. • Wkładanie do chłodziarki żywności bez uprzedniego ochłodzenia jej do temperatury pokojowej.
 • Page 35: Rozmrażanie

  Rozmrażanie B) Komora zamrażalnika A) Komora chłodziarki Dzięki specjalnemu zbiornikowi wody Komora chłodzenia rozmraża się w pełni rozmrożonej rozmrażanie jest bardzo automatycznie. Gdy lodówka się chłodzi, proste i łatwe. na tylnej ścianie wewnątrz komory Rozmrażaj dwa razy w roku, lub jeśli chłodzenia mogą...
 • Page 36: Zamrażanie Żywności Świeżej

  Zamrażanie żywności świeżej • Przed włożeniem do chłodziarki • Przed włożeniem do chłodziarki gorące żywność świeżą należy opakować lub potrawy i napoje trzeba najpierw ostudzić przykryć. do temperatury pokojowej. • Przed włożeniem do chłodziarki gorące • Maksymalną ilość przechowywanych potrawy trzeba najpierw ostudzić do mrożonek można osiągnąć, nie używając szuflad i pokrywy półki górnej temperatury pokojowej.
 • Page 37: Zalecenia Co Do Przechowywania Mrożonek

  Zalecenia co do przechowywania Zalecenia co do komory na mrożonek żywność świeżą Pakowane mrożonki ze sklepu należy *opcja przechowywać zgodnie z instrukcjami ich Nie należy dopuszczać do tego, aby  producentów dla ( 4- żywność dotykała czujnika temperatury gwiazdkowych) komór do w komorze na żywność...
 • Page 38: Przekładanie Drzwiczek

  Przekładanie drzwiczek Postępuj w kolejności zgodnej z numeracją.
 • Page 39: Konserwacja I Czyszczenie

  Konserwacja i czyszczenie Jak unikać nieprzyjemnych Do czyszczenia chłodziarki nie wolno używać benzyny, benzenu ani zapachów podobnych substancji. Do wyrobu chłodziarek nie są używane materiały powodujące nieprzyjemne Zaleca się wyjęcie wtyczki chłodziarki z zapachy. gniazdka przed jej czyszczeniem. Jednak w wyniku niewłaściwego Do czyszczenia nie wolno stosować...
 • Page 40: Rozwiązywanie Problemów

  Usuwanie usterek Prosimy zapoznać się z tym wykazem przed wezwaniem serwisu. Może to oszczędzić Wasz czas i pieniądze. Wykaz ten zawiera częste kłopoty, które nie wynikają z wadliwego wykonania ani zastosowania wadliwych materiałów. Niektóre z opisanych tu funkcji mogą nie występować w tym modelu urządzenia. Chłodziarka nie działa.
 • Page 41 Chłodziarka pracuje często lub przez zbyt długi czas. • Nowa chłodziarka może być szersza od poprzedniej. Większe chłodziarki działają przez dłuższy czas. • Zbyt wysoka temperatura pokojowa. >>>To normalne, że w gorącym otoczeniu chłodziarka pracuje dłużej. • Chłodziarka została niedawno załączona lub jest przeładowana żywnością. >>>Gdy chłodziarka została niedawno włączona do gniazdka lub naładowana żywnością, osiągnięcie nastawionej temperatury potrwa dłużej.
 • Page 42 Drgania lub hałas. • Podłoga nie jest równa lub dość stabilna. >>> Jeśli chłodziarka kołysze się przy powolnym poruszeniu, wyrównaj jej położenie, odpowiednio nastawiając nóżki. Sprawdź także, czy podłoga jest równa i wytrzymuje ciężar chłodziarki. • Przedmioty postawione na chłodziarce mogą powodować hałas. >>>Zdejmij wszystko z chłodziarki.
 • Page 43 Ju lutem lexoni këtë manual më parë. I nderuar klient, Shpresojmë që produkti juaj, i cili është prodhuar në fabrika moderne dhe është kontrolluar nën procedurat më të rrepta të kontrollit të cilësisë, do t'ju ofrojë një shërbim të efektshëm. Prandaj, lexoni të...
 • Page 44 CONTENTS 4 Përgatitja 1 Frigoriferi juaj 5 Përdorimi i frigoriferit Tuaj 2 Paralajmërime të Rëndësishme Butoni i konfigurimit të termostatit…….12 Sigurie Përdorimi i synuar……..…………… 4 Këshilla praktike dhe shënime……….. 13 Siguria e përgjithshme ..…………… 4 Ngrirja e ushqimeve të freskëta……….14 Për produktet me dispenser uji …..
 • Page 45: Frigoriferi Juaj

  Frigoriferi juaj Termostati dhe kutia e llambës 9. Raft për vazo 2. Raftet e regullueshme të pjesës kryesore 10. Raft për shishe 3. Kapaku i krisperit 4. Krisperi 5. Tabakaja e akullit 6. Pjesa për ngrirjen e shpejtë 7. Ndarja për ngrirjen e shpejtë 8.
 • Page 46: Paralajmërime Të Rëndësishme

  Paralajmërime të Rëndësishme Sigurie • Për produktet me ndarje ngrirësi; Mos Ju lutem shikoni informacionet e mëposhtme. Nëse nuk i përmbaheni vendosni pije në shishe dhe kanaçe në këtyre informacioneve mund të ndarjen e ngrirësit. Përndryshe ato shkaktohen lëndime ose dëmtime mund të...
 • Page 47 • Në rast të ndonjë defekti ose gjatë një • Ky frigorifer është synuar vetëm për të pune mirëmbajtjeje ose riparimi, mbajtur ushqime. Nuk duhet të shkëputeni frigoriferin nga korrenti përdoret për asnjë qëllim tjetër. qoftë duke fikur siguresën përkatëse •...
 • Page 48: Për Produktet Me Dispenser Uji

  • Mos spërkatni substanca që Për produktet me dispenser uji; përmbajnë gazra të djegshme si për Presioni i linjës të ujit duhet të jetë shembull gaz propan pranë frigoriferit minimumi 1 bar. Presioni i linjës të ujit për të shmangur rrezikun e zjarrit dhe duhet të...
 • Page 49: Informacione Për Paketimin

  Informacione të paketimit Gjërat që mund të bëhen për Materialet e paketimit të produktit janë kursimin e energjisë prodhuar nga materiale të riciklueshme • Mos i lini dyert e frigoriferit të hapura në përputhje me Rregullat Kombëtare për për një kohë të gjatë. Mjedisin.
 • Page 50: Instalimi

  Instalimi Në rastin se nuk merren parasysh informacionet që janë dhënë në këtë manual përdoruesi, prodhuesi nuk do të mbajë asnjë përgjegjësi për këtë. Pikat të cilave u duhen kushtuar vëmendje kur zhvendosni frigoriferin 1. Frigoriferi juaj duhet të hiqet nga priza. Para se të...
 • Page 51: Lidhja Elektrike

  Lidhja elektrike Hedhja e frigoriferit të vjetër Hidheni frigoriferin tuaj të vjetër pa Lidheni produktin tuaj me një prizë të dëmtuar mjedisin. tokëzuar e cila mbrohet nga një siguresë • Mund të konsultoheni me shitësin e me kapacitetin e duhur. E rëndësishme: Lidhja duhet të...
 • Page 52: Ndërrimi I Llambës

  Rregullimi i këmbëve Ndërrimi i llambës Nëse frigoriferi juaj nuk është në nivel; Për të ndërruar një Llambë/LED që Mund ta vendosni frigoriferin në nivel përdoret për ndriçimin e frigoriferit tuaj, duke rrotulluar këmbët e para siç tregohet telefononi Shërbimin e Autorizuar në...
 • Page 53: Përgatitja

  Përgatitja • Frigoriferi juaj duhet të montohet të paktën 30 cm larg burimeve të nxehtësisë si sobat, furrat, ngrohjet qendrore dhe stofat dhe të paktën 5 cm larg nga furrat elektrike dhe nuk duhet të vendoset nën dritën direkte të diellit. •...
 • Page 54: Përdorimi I Frigoriferit Tuaj

  Përdorimi i frigoriferit tuaj Butoni i konfigurimit të termostatit Temperatura e brendshme e frigoriferit tuaj ndryshon për arsyet e mëposhtme; • Temperaturat sezonale, • Hapja e shpeshtë e derës dhe lënia e derës hapur për periudha të gjata, • Ushqimet që vendosen në frigorifer pa u ftohur në...
 • Page 55: Këshilla Praktike Dhe Shënime

  Këshilla praktike dhe shënime Ftohja Ngrirja • Pastrojini ushqimet e freskëta dhe • Gjithmonë lërini ushqimet të shkrijnë në perimet para se t'i vendosni në koshin e një enë që lejon të derdhet uji i shkrirjes. • Mos e kaloni kapacitetin maksimal të krisperit.
 • Page 56: Ngrirja E Ushqimeve Të Freskëta

  Ngrirja e ushqimeve të freskëta • Preferohet që t'i mbështillni ose 3. Bëni kujdes të veçantë që të mos përzieni ushqimet tashmë të ngrira me mbuloni ushqimet para se t'i vendosni në ushqimet e freskëta. frigorifer. • Ushqimet e nxehta duhet të ftohen në temperaturë...
 • Page 57: Rekomandime Për Ruajtjen E Ushqimeve Të Ngrira

  Rekomandime për ruajtjen e ushqimeve të ngrira Ushqimet e ngrira në dyqan duhet të mbahen në përputhje me udhëzimet e prodhuesit të ushqimeve të ngrira për një (4 yje) ndarjen e mbajtjes të ushqimeve të ngrira. • Për të garantuar që të ruhet cilësia e lartë...
 • Page 58: Përmbysur Dyert

  Përmbysur dyert Të vazhdojë në mënyrë numerike...
 • Page 59: Mirëmbajtja Dhe Pastrimi

  Mirëmbajtja dhe pastrimi Asnjëherë mos përdorni asnjëherë Mbrojtja e sipërfaqeve plastike benzinë, benzen ose substanca të Mos vendosni vajra të lëngshme ose ngjashme për të pastruar. ushqime të gatuara me vaj në Rekomandojmë që ta hiqni pajisjen frigorifer në enë të pambyllura pasi nga priza para se ta pastroni.
 • Page 60 Zgjidhja e problemeve Ju lutem shikoni këtë listë para se të thërrisni shërbimin. Do t'ju kursejë kohë dhe para. Kjo listë përmban ankesat e shpeshta që nuk lindin nga defektet e prodhimit ose përdorimi i materialeve. Disa nga karakteristikat të përshkruar këtu mundësish nuk ekzistojnë...
 • Page 61 Frigoriferi punon shpesh për një kohë të gjatë. • Produkti i ri mund të jetë më i gjerë se ai i mëparshmi. Frigoriferët më të mëdhenj punojnë për një kohë më të gjatë. • Temperatura e dhomës mund të jetë e lartë. >>>Është normale që produkti të punojë...
 • Page 62 Dridhje ose zhurmë. • Dyshemeja nuk është në nivel ose është e paqëndrueshme. >>> Nëse frigoriferi tundet kur lëvizet ngadalë, balancojeni duke i rregulluar këmbët. Gjithashtu sigurohuni që dyshemeja të jetë e fortë mjaft për të mbajtur frigoriferin, dhe të jetë në nivel.
 • Page 63 Prosím, najskôr si prečítajte túto používateľskú príručku! Vážený zákazník, dúfame, že váš produkt, ktorý bol vyrobený v moderných továrňach a skontrolovaný v rámci prepracovaných postupov riadenia kvality, vám bude úspešne a efektívne slúžiť. Preto si celú túto používateľskú príručku preštudujte skôr, ako začnete produkt používať a odložte si ju na budúce použitie.
 • Page 64 OBSAH 1 Vaša chladnička 4 Príprava 2 Dôležité bezpečnostné výstrahy 5 Použitie chladničky Tlačidlo nastavenia teploty Cieľové použitie Rozmrazenie Všeobecná bezpečnosť Mrazenie čerstvých potravín Pre produkty s dávkovačom vody Odporúčania pre uchovávanie Bezpečnosť detí mrazeného jedla Súlad so smernicou AEEE a likvidácia Odporúčania pre oddelenie čerstvého vyradených produktov jedla...
 • Page 65 Vaša chladnička 8. Nastaviteľná predná nôžka 1. Gombík nastavenia a interiérové svetlo 2. Nastaviteľné poličky 9. Polička na nádoby 10. Polička na fľaše 3. Sklenený kryt 4. Priečinok na šalát 5. Držiak tácky na ľad a tácka na ľad 6. Priestor pre rýchle zmrazovanie 7.
 • Page 66 Dôležité bezpečnostné výstrahy Prečítajte si nasledujúce informácie. Pri výrobkoch s mraziacim priečinkom  Nedodržiavanie týchto informácií môže mať nedávajte do mraziaceho priečinka tekuté za následok zranenia alebo vecné škody. nápoje vo fľašiach a plechovkách. V Všetky záručné záväzky tým strácajú opačnom prípade by mohli prasknúť.
 • Page 67 V prípade zlyhania alebo počas údržby Táto chladnička je určená len na   alebo opráv odpojte chladničku od skladovanie potravín. Nepoužívajte ju na elektrického rozvodu buď vypnutím žiadne iné účely. príslušnej poistky alebo odpojením Štítok s technickými údajmi sa spotrebiča od siete.
 • Page 68 Pri výrobkoch s dávkovačom Z dôvodu rizika požiaru a výbuchu  nerozstrekujte v blízkosti chladničky vody; horľavé materiály, ako napríklad Tlak prívodu vody musí byť najmenej 1 propánový plyn a pod. bar. Tlak prívodu vody musí byť najviac 8 Na chladničku neumiestňujte nádoby ...
 • Page 69 Veci, ktoré treba urobiť pre Informácie o balení úsporu energie Obalový materiál produktu je vyrobený z recyklovateľných materiálov v súlade s Dvere vašej chladničky nenechávajte  národnými predpismi o životnom otvorené dlhý čas. prostredí. Nevyhadzujte obalové Do chladničky nevkladajte horúce jedlá ...
 • Page 70 Inštalácia Ak sa nedodržiavajú pokyny uvádzané v používateľskej príručke, výrobca za tento stav nepreberá žiadnu zodpovednosť. Body, ktorým je potrebné venovať pozornosť pri premiestňovaní chladničky 1. Pred prepravou je chladničku potrebné vyprázdniť a vyčistiť. 2. Vyčistite interiér chladničky podľa 2. Pred opakovaným zabalením je odporúčania v odseku „Údržba a potrebné...
 • Page 71 Likvidácia vašej starej chladničky Elektrické prepojenia Pripojte výrobok k uzemnenej zástrčke, Vašu starú chladničku zlikvidujte ktorá je chránená poistkou príslušnej ekologicky. kapacity. O likvidácii vašej starej chladničky sa  Dôležité: môžete poradiť s vašim autorizovaným Pripojenie musí byť v zhode s predajcom alebo zberným miestom.
 • Page 72 Výmena lampy osvetlenia Nastavenie nôh Ak chcete vymeniť žiarovku/diódu Ak je vaša chladnička nestabilná; použitú na osvetlenie vašej chladničky, Chladničku môžete vyvážiť otáčaním zavolajte do autorizovaného servisu. predných nôh tak, ako je to znázornené na obrázku. Keď nohu otáčate v smere čiernej šípky, roh s príslušnou nohou sa znižuje;...
 • Page 73 Príprava Vaša chladnička by mala byť  umiestnená v najmenej 30 cm vzdialenosti od zdrojov tepla, ako sú horáky, rúry na pečenie, radiátory a kachle a najmenej v 5 cm vzdialenosti od elektrických rúr na pečenie a nemala by byť umiestnená na priamom slnku. Uistite sa, že je interiér vašej ...
 • Page 74 Použitie chladničky Tlačidlo nastavenia termostatu Vnútorná teplota chladničky sa mení z nasledujúcich dôvodov; • Sezónne teploty, • Časté otváranie dverí a dlhé ponechanie otvorených dverí, • Vloženie jedla do chladničky skôr, ako sa schladí na izbovú teplotu. • Umiestnenie chladničky v miestnosti (napr.
 • Page 75 Odmrazovanie B) Priestor mrazničky A) Priestor chladničky Rozmrazovanie je veľmi priamočiare V priestore chladničky dochádza k plne a bez zmätkov vďaka špeciálnej automatickému odmrazenie. Kým sa rozmrazovacej zbernej miske. priestor v chladničke ochladzuje, môžu Rozmrazujte dvakrát do roka alebo keď sa vo vnútri chladničky objaviť...
 • Page 76 Mrazenie čerstvých potravín • Pred umiestnením do chladničky jedlo • Horúce jedlá a nápoje sa musia pred obaľte alebo zakryte. umiestnením do chladničky ochladiť na • Horúce jedlo sa musí pred umiestnením izbovú teplotu. do chladničky ochladiť na izbovú teplotu. •...
 • Page 77 Odporúčania pre uchovávanie Odporúčania pre oddelenie čerstvého jedla mrazeného jedla Balené komerčne predávané mrazené *voliteľné jedlo by sa malo skladovať v súlade s Nedovoľte, aby sa potraviny dostali do  pokynmi výrobcu pre (4 - kontaktu s teplotným senzorom hviezdičkový) priečinok na uchovávanie v priestore čerstvého jedla.
 • Page 78 Obrátenie dverí Postupujte podľa číselného poradia...
 • Page 79 Údržba a čistenie Predchádzanie nepríjemným Na čistenie nikdy nepoužívajte plyn, zápachom benzín alebo obdobné prostriedky. Materiály, ktoré môžu spôsobovať Odporúčame vám, aby ste zariadenie zápach sa na výrobu našich chladničiek pred vyčistením odpojili od siete. nepoužívajú. Na čistenie nikdy nepoužívajte žiadne Avšak kvôli nesprávnym podmienkam ostré...
 • Page 80 Riešenie problémov Pred zavolaním servisu si pozrite tento zoznam. Ušetrí vám to čas aj peniaze. Tento zoznam obsahuje bežné sťažnosti, ktoré sa nevzťahujú na chybné spracovanie alebo využitie materiálu. Niektoré z tu popísaných funkcií nemusí váš produkt obsahovať. Chladnička nefunguje. •...
 • Page 81 Chladnička pracuje príliš často alebo príliš dlhý čas. • Nový produkt môže byť širší ako predchádzajúci. Väčšie chladničky pracujú dlhší čas. • Izbová teplota môže byť vysoká. >>>Je normálne, že produkt v teplom prostredí pracuje počas dlhších časových období. • Chladnička mohla byť zapnutá len nedávno alebo mohlo byť do nej vložené jedlo. >>>Ak bola chladnička nedávno zapojená...
 • Page 82 Otrasy alebo hluk. • Podlaha nie je rovná alebo dostatočne stabilná. >>> Ak sa chladnička trasie, keď sa s ňou pomaly hýbe, vyvážte ju nastavením nožičiek. Zároveň skontrolujte, či podlaha dokáže uniesť hmotnosť chladničky a či je rovná. • Predmety položené na chladničku môžu vydávať zvuky. >>>Odstráňte predmety položené...
 • Page 83 Prosím, čtěte nejprve tento návod. Vážený zákazníku, Doufáme, že výrobek, který byl vyroben v moderních závodech a kontrolován v souladu s nejpřísnějšími postupy kontroly kvality, vám zajistí účinný provoz. Proto si přečtěte celý návod k použití pečlivě, ještě než produkt použijete a uchovejte ho pro budoucí...
 • Page 84 OBSAH 1Vaše chladnička 4 Příprava 2 Důležitá bezpečnostní upozornění 5 Použití chladničky Tlačítko nastavení termostatu Zamýšlené použití Rozmrazování Obecná bezpečnost Mražení čerstvých potravin Produkty s dávkovačem vody Doporučení pro uschování mražených Bezpečnost dětí potravin Dodržování směrnice WEEE o likvidaci Doporučení pro oddělení s čerstvými odpadů...
 • Page 85 Vaše chladnička 1. Kolečko nastavení a vnitřní osvětlení 8. Nastavitelné přední nožky 2. Nastavitelné poličky 9. Poličky na nádoby 3. Skleněný kryt 10. Poličky na lahve 4. Prostor pro čerstvé potraviny 5. Podpěra zásobníku na led a zásobník na 6. Příslušenství pro rychlé zmrazování potravin 7.
 • Page 86 Důležitá bezpečnostní upozornění U produktů s prostorem mrazničky; Prostudujte si následující informace,  prosím. Nedodržení těchto informací Nevkládejte do prostoru mrazničky může vést ke zraněním nebo škodám na nápoje v lahvích a plechovkách. V majetku. opačném případě by mohly explodovat. Jinak neplatí...
 • Page 87 V případě selhání nebo během údržby Tato chladnička je určena pouze ke   či oprav odpojte napájení chladničky buď skladování potravin. Nesmí být vypnutím příslušné pojistky nebo používána k žádnému jinému účelu. odpojením spotřebiče ze sítě. Štítek s technickými údaji se nachází ...
 • Page 88 U výrobků s dávkovačem vody; Do blízkosti chladničky nestříkejte látky  s hořlavými plyny, jako je propan, aby Tlak vody musí být minimálně 1 bar. nedošlo k požáru a výbuchu. Tlak vody musí být maximálně 8 bar. Na horní stranu chladničky nikdy ...
 • Page 89 Co udělat pro úsporu energie Informace o balení Balicí materiály produktu jsou vyrobeny Dveře chladničky nenechávejte dlouho  z recyklovatelných materiálů v souladu s otevřené. našimi národními směrnicemi na ochranu Do chladničky nevkládejte horké  životního prostředí. Balící materiály potraviny nebo nápoje. nevyhazujte do domácího nebo jiného Chladničku nepřeplňte a nebraňte tak odpadu.
 • Page 90 Instalace V případě, že není postupováno v souladu s informacemi uvedenými v návodu k použití, výrobce nepřebírá žádnou zodpovědnost. Body, kterým je třeba věnovat pozornost při přemístění chladničky 1. Vaše chladnička musí být odpojena. Než chladničku začnete přepravovat, 2. Vyčistěte vnitřek chladničky podle musí...
 • Page 91 Likvidace vaší staré chladničky Elektrické zapojení Produkt připojte k uzemněné zásuvce, Starou chladničku zlikvidujte tak, která je chráněna pojistkou vhodné abyste neohrozili životní prostředí. kapacity. Informace o likvidaci chladničky  Důležité: získáte u autorizovaného prodejce nebo Zapojení musí být v souladu s odpadového odboru vašeho města.
 • Page 92 Výměna žárovky Nastavení nožiček Při výměně žárovky/LED použité k Je-li vaše chladnička nevyrovnaná; osvětlení vaší chladničky kontaktujte Chladničku vyrovnáte tak, že přední autorizovaný servis. nožičky otočíte tak, jak je znázorněno na obrázku. Roh, kde jsou umístěny nožky, se sníží, když otáčíte ve směru černé šipky, zvedne se, když...
 • Page 93 Příprava Chladničku instalujte nejméně 30 cm  od zdrojů tepla, jako jsou varné desky, trouby, ústřední topení a sporáky a nejméně 5 cm od elektrických trub, neumisťujte ji na přímé sluneční světlo. Zajistěte, aby byl vnitřek vaší  chladničky důkladně vyčištěn. Pokud vedle sebe instalujete dvě...
 • Page 94 Použití chladničky Tlačítko nastavení termostatu Vnitřní teplota chladničky se mění z následujících důvodů; • Sezónní teploty, • Časté otevírání dveří a nechávání dveří dlouho otevřených, • Vložené jídlo do chladničky bez ochlazení na pokojovou teplotu, • Umístění chladničky v místnosti (např. vystavení...
 • Page 95 Odmrazování B) Prostor mrazničky A) Prostor chladničky Odmrazování je velmi jednoduché a bez V prostoru chladničky dochází k plně nečistot díky zvláštní nádržce pro sběr automatickému odmrazení. Kapky vody odmražené vody. a námraza do síly 7-8 mm se mohou Odmrazujte dvakrát ročně nebo tehdy, objevit na zadní...
 • Page 96 Mražení čerstvých potravin • Než potraviny umístíte do chladničky, • Horké potraviny je nutno zchladit na pokojovou teplotu, než je vložíte do musíte je zabalit nebo zakrýt. chladničky. • Než horké potraviny vložíte do chladničky, musíte je zchladit na • Maximálního objemu skladovaných mražených potravin se dosáhne bez pokojovou teplotu.
 • Page 97 Doporučení pro uschování Doporučení pro oddělení s mražených potravin čerstvými potravinami Balené mražené potraviny uskladněte v *volitelné souladu s pokyny výrobce mražených  Nedovolte, aby se potraviny dotýkaly (4hvězdičkový) potravin pro tepelného snímače v oddělení na čerstvé prostor pro mražené potraviny. potraviny.
 • Page 98 Změna dvířek Postupujte podle pořadí...
 • Page 99 Údržba a čištění Předejití vzniku špatného K čištění nikdy nepoužívejte benzín, zápachu technický benzín nebo podobné Materiály, které mohou způsobit zápach, materiály. se při výrobě našich chladniček Doporučujeme, abyste předtím, než nepoužívají. začnete s čištěním chladničky, Nicméně následkem nevhodných spotřebič odpojili. skladovacích podmínek potravin a Při čištění...
 • Page 100 Řešení problémů Než zavoláte do servisu, projděte si tento seznam. Možná vám ušetří čas a peníze. Tento seznam obsahuje časté stížnosti, které nejsou způsobeny vadným zpracováním či použitými materiály. Některé zde uvedené funkce nemusejí být přítomny na vašem výrobku. Chladnička nefunguje. •...
 • Page 101 Chladnička se spouští často nebo dlouhodobě. • Nový produkt může být širší než ten předchozí. Větší chladničky fungují delší dobu. • Pokojová teplota může být vysoká. >>>Je normální, že v horkém prostředí je produkt spuštěný delší dobu. • Chladnička mohla být zapojena nedávno nebo byla naplněna potravinami. >>>Je-li chladnička zapojena nebo naplněna potravinami nedávno, bude jí...
 • Page 102 Vibrace nebo hluk. • Podlaha není rovná ani stabilní. >>> Pokud chladnička při pomalých pohybech vydává zvuk, vyrovnejte ji nastavením nožiček. Rovněž ověřte, zda je podlaha dostatečně pevná pro chladničku a zda je rovná. • Hluk mohou způsobovat předměty umístěné na chladničce. >>>Sejměte předměty z horní...
 • Page 104 4578336004/AE EN-PL-SQ-SK-CZ...

Table of Contents