Makita GD0601 Instruction Manual
Hide thumbs Also See for GD0601:

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 1

Quick Links

Die Grinder
GB
Прямощліфувальна машина
UA
Szlifierka kątowa
PL
Polizor drept
RO
Geradschleifer
DE
Egyenescsiszoló
HU
Raznicová brúska
SK
Přímá bruska
CZ
GD0601
INSTRUCTION MANUAL
ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
MANUAL DE INSTRUCŢIUNI
BEDIENUNGSANLEITUNG
HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV
NÁVOD NA OBSLUHU
NÁVOD K OBSLUZE
1

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Makita GD0601

 • Page 1 Die Grinder INSTRUCTION MANUAL Прямощліфувальна машина ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ Szlifierka kątowa INSTRUKCJA OBSŁUGI Polizor drept MANUAL DE INSTRUCŢIUNI Geradschleifer BEDIENUNGSANLEITUNG Egyenescsiszoló HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV Raznicová brúska NÁVOD NA OBSLUHU Přímá bruska NÁVOD K OBSLUZE GD0601...
 • Page 2 007680 007681 007682 007683...
 • Page 3: Specifications

  Makita Corporation responsible this power tool. Failure to follow all instructions manufacturer declare that the following Makita listed below may result in electric shock, fire machine(s): and/or serious injury. Designation of Machine: Die Grinder Operations such as sanding, wire brushing, Model No./ Type: GD0601...
 • Page 4 Do not use accessories which are not 12. Do not run the power tool while carrying it at specifically designed and recommended by your side. Accidental contact with the spinning the tool manufacturer. Just because the accessory could snag your clothing, pulling the accessory can be attached to your power tool, it accessory into your body.
 • Page 5: Functional Description

  17. Safety Warnings Specific for Grinding: WARNING: a) Use only wheel types that are recommended for your power tool. MISUSE or failure to follow the safety rules stated in b) Wheels must be used only for recommended this instruction manual may cause serious personal applications.
 • Page 6: Operation

  Only use accessory or attachment for its stated purpose. If you need any assistance for more details regarding these accessories, ask your local Makita Service Center. Side handle Fig.4 When using the side handle, remove the rubber protector, insert the side handle on the tool barrel as far as it will go and rotate it to the desired angle.
 • Page 7: Технічні Характеристики

  • Через те, що ми не припиняємо програми досліджень і розвитку, наведені тут технічні характеристики можуть бути змінені без попередження. • Примітка. У різних країнах технічні характеристики можуть бути різними. • Вага відповідно до EPTA-Procedure 01/2003 ENE050-1 № моделі/ тип: GD0601 Призначення є серійним виробництвом та Інструмент призначено для шліфування металевих Відповідає таким Європейським Директивам: деталей...
 • Page 8 Цей електроінструмент призначений для затримувати дрібні частки деталі та наждаку. шліфування. Уважно ознайомся з усіма Засоби захисту органів зору повинні бути попередженнями про небезпеку, здатними затримувати сміття, що утворюється інструкціями, ілюстраціями та технічними під час виконання різних операцій. характеристиками цього Пилозахисна...
 • Page 9 неконтрольованого спонукання інструменту у c) Не слід використовувати зношені кола протилежному напрямку від обертання більших інструментів. Коло, що призначено приналежності у місці заїдання. для більшого інструменту не підходить до вищої Наприклад, якщо абразивне коло защемлене скорості меншого інструменту та можуть або...
 • Page 10: Технічне Обслуговування

  Для того, щоб зняти диск, виконайте процедуру його УВАГА: встановлення у зворотному порядку. НЕДОТРИМАННЯ правил техніки безпеки, наведених у цій інструкції з експлуатації, може ОБЕРЕЖНО: призвести до серйозного травмування. Слід використовувати конус цанги вірного • розміру для круглого наконечника, який ІНСТРУКЦІЯ...
 • Page 11 ОБЕРЕЖНО: У разі використання інструмента без ручки, на • нього слід завжди встановлювати гумовий протектор. Під час встановлення гумового протектора слід • завжди насувати його на інструмент таким чином, щоб виступ всередині гумової деталі став в пази на інструменті. Круглі наконечники •...
 • Page 12: Szczególne Zasady Bezpieczeństwa

  ścisłe przestrzeganie zasad odpowiedzialny producent oświadcza, iż opisywane bezpieczeństwa obsługi szlifierki. Używanie urządzenie marki Makita: elektronarzędzia sposób niebezpieczny Opis maszyny: Szlifierka kątowa niewłaściwy grozi poważnymi obrażeniami ciała. Model nr/ Typ: GD0601 Zasady bezpieczeństwa podczas operacji jest produkowane seryjnie oraz szlifowania:...
 • Page 13 Opisywane elektronarzędzie jest dłuższy czas w hałasie o dużym natężeniu może przeznaczone do szlifowania. Należy zapoznać spowodować utratę słuchu. się z wszystkimi zasadami bezpieczeństwa, Osoby postronne powinny znajdować się w instrukcjami, ilustracjami danymi bezpiecznej odległości od miejsca pracy. technicznymi dołączonymi do opisywanego Każdy, kto wchodzi do strefy roboczej, narzędzia.
 • Page 14 powierzchnię materiału jej krawędź prowadząca Dodatkowe ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa: może wypchnąć ściernicę górę 18. Przed włączeniem urządzenia upewnić się, czy spowodować odrzut. Ściernica może tarcza nie dotyka obrabianego elementu. odskoczyć w stronę operatora lub w kierunku 19. Przed przystąpieniem do obróbki danego przeciwnym w zależności od kierunku obrotów w elementu pozwolić, aby narzędzie obracało się...
 • Page 15 “O (OFF)". NIEZAWODNOŚCI wyrobu, naprawy, wymiana szczotek MONTAŻ węglowych oraz inne prace konserwacyjne i regulacyjne powinny być wykonywane przez Autoryzowane Centra Serwisowe Makita, wyłącznie przy użyciu części UWAGA: zamiennych Makita. Przed wykonywaniem jakichkolwiek czynności na • elektronarzędziu należy upewnić się, czy jest ono AKCESORIA (WYPOSAŻENIE...
 • Page 16 zgodnie z ruchem wskazówek zegara. UWAGA: W przypadku używania narzędzia bez uchwytu • należy pamiętać o założeniu gumowej osłony. Przy zakładaniu gumowej osłony zwrócić uwagę, • aby wpasować wystające części gumy w rowki w narzędziu. Końcówki szlifierskie • Zestaw stożków zaciskowych (3 mm, 6 mm, 1/4", •...
 • Page 17 ENH101-10 polizor. Dacă folosiţi această maşină incorect sau Declaraţie de conformitate CE fără a respecta normele de securitate, puteţi suferi Noi, Makita Corporation ca producător responsabil, vătămări corporale grave. declarăm că următorul(oarele) utilaj(e): Avertismente generale privind siguranţa operaţiei de Destinaţia utilajului: Polizor drept polizare: Modelul nr.
 • Page 18 vătămări corporale grave. de apucare izolate atunci când executaţi o Nu este recomandată executarea operaţiilor operaţie la care accesoriul aşchietor poate cum ar fi şlefuirea, curăţarea cu peria de intra în contact cu cabluri ascunse sau cu sârmă, lustruirea şi retezarea cu această propriul cablu.
 • Page 19 întotdeauna mânerul auxiliar, dacă există, fierbinte şi poate provoca arsuri ale pielii. pentru a contracara în mod optim reculurile sau 24. Asiguraţi-vă întotdeauna că scula este oprită momentul de torsiune reactiv din faza de şi deconectată sau că acumulatorii sunt pornire.
 • Page 20 Asiguraţi-vă că aţi oprit maşina şi că aţi • trebuie să fie efectuate numai la Centrele de service deconectat-o de la reţea înainte de a efectua vreo autorizat Makita, folosindu-se piese de schimb Makita. intervenţie asupra maşinii. ACCESORII Instalarea sau demontarea pietrei de şlefuit Fig.2...
 • Page 21: Technische Daten

  • Aufgrund der laufenden Forschung und Entwicklung unterliegen die hier aufgeführten technischen Daten Veränderungen ohne Hinweis • Anm.: Die technischen Daten können für verschiedene Länder unterschiedlich sein. • Gewicht entsprechend der EPTA-Vorgehensweise 01/2003 ENE050-1 Modelnr./ -typ: GD0601 Verwendungszweck in Serie gefertigt werden und Werkzeug wurde für...
 • Page 22 Dieses Elektrowerkzeug wurde für den Einsatz filtern. Wenn Sie lange lautem Lärm ausgesetzt als Schleifgerät entwickelt. Lesen Sie alle sind, können Sie einen Hörverlust erleiden. Sicherheitshinweise, Anweisungen, Achten Sie bei anderen Personen auf sicheren Abbildungen und Spezifikationen durch, die Abstand zu Ihrem Arbeitsbereich. Jeder, der mit diesem Elektrowerkzeug geliefert wurden.
 • Page 23 Festlaufens gezwungen wird. sie zerbrechen. Wird eine Trennscheibe beispielsweise durch das Verwenden keine abgenutzten Werkstück verklemmt, kann die Kante, die in den Schleifscheiben größeren Punkt Verklemmens eindringt, Elektrowerkzeugen. Schleifscheiben für größere Oberfläche des Materials eindringen, sodass die Elektrowerkzeuge sind nicht für die höheren Scheibe ausschlägt.
 • Page 24: Montage

  Montage und Demontage des Schleifstifts ZUBEHÖR Abb.2 Die Spannzangenmutter lösen, und den Schleifstift in die Spannzangenmutter einführen. Die Spindel mit einem ACHTUNG: Schraubenschlüssel arretieren, Für Ihr Werkzeug Makita, das in dieser Anleitung • Spannzangenmutter anderen beschrieben ist, empfehlen folgende Schraubenschlüssel festziehen.
 • Page 25 Die Zubehörteile und Aufsätze dürfen nur für ihre festgelegten Zwecke verwendet werden. Wenn Sie nähere Informationen bezüglich dieses Zubehörs benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihre örtliche Servicestelle der Firma Makita. Seitengriff Abb.4 Wenn Sie den Seitengriff verwenden, entfernen Sie den Gummischutz, führen Sie den Seitengriff so weit wie...
 • Page 26: Részletes Leírás

  EK Megfelelőségi nyilatkozat sérüléseket szenvedhet. Általános biztonsági előírások csiszolási Mi, a Makita Corporation, mint a termék felelős műveletre vonatkozóan: gyártója kijelentjük, hogy a következő Makita Ez az elektromos szerszám csiszolásra szolgál. gép(ek): Olvassa el az összes, ezen elektromos Gép megnevezése: Egyenescsiszoló...
 • Page 27 tüzet és/vagy komoly sárülést eredményezhet. Tartsa az elektromos szerszámot a szigetelt Köszörülési, drótkefézési, polírozási vagy markolási felületeinél fogva amikor olyan vágási műveletek végzése nem javasolt ezzel műveletet végez, amelyben fennáll a veszélye, elektromos szerszámmal. olyan hogy a vágószerszám rejtett vezetékekbe vagy műveletek végzése, amelyekre az elektromos saját csatlakozózsinórjába...
 • Page 28: Működési Leírás

  ha van, hogy maximálisan ura legyen a gépnek 24. Minden esetben ellenőrizze, hogy a szerszám visszarúgáskor, vagy a bekapcsoláskor fellépő kapcsolva és akkumulátor nyomatékreakciókor. kezelő uralhatja eltávolításra került, mielőtt bármilyen nyomatékreakciókat és visszarúgáskor fellépő műveletet végez a szerszámon. erőket, ha megteszi a megfelelő óvintézkedéseket. 25.
 • Page 29 Ha bármilyen segítségre vagy további információkra van eltörhet. szüksége ezekkel tartozékokkal kapcsolatban, keresse fel a helyi Makita Szervizközpontot. Oldalsó fogantyú Fig.4 Az oldalsó fogantyú használatakor távolítsa el a gumi védőlapot, illessze be az oldalsó fogantyút a szerszám orsónyakába amilyen mélyen csak lehetséges, majd fordítsa el azt a kívánt szögbe.
 • Page 30: Technické Údaje

  V prípade nebezpečného alebo nesprávneho používania tohto nástroja Európskeho spoločenstva môžete utrpieť vážne telesné poranenie. Naša spoločnosť Makita, ako zodpovedný výrobca Bezpečnostné výstrahy bežné pre brúsenie: prehlasuje, že nasledujúce zariadenie(a) značky Tento nástroj slúži ako brúska. Prečítajte si Makita: všetky bezpečnostné výstrahy, pokyny, Označenie zariadenia: Raznicová...
 • Page 31 elektrickým prúdom, požiaru a/alebo vážnemu Elektrický nástroj pri práci držte len za poraneniu. izolované úchopné povrchy, lebo rezacie S týmto elektrický nástrojom sa neodporúča príslušenstvo sa môže dostať do kontaktu so vykonávať operácie ako pieskovanie, brúsenie skrytými vodičmi alebo vlastným káblom. drôteným kotúčom, leštenie...
 • Page 32: Popis Funkcie

  pomocnú rúčku, ak je namontovaná, čím 25. Dodržiavajte pokyny výrobcu pre správnu dosiahnete maximálnu kontrolu nad spätným montáž používanie kotúčov. Kotúče nárazom alebo momentovou reakciou pri používajte a skladujte s opatrnosťou. spustení. Sily spätného nárazu alebo 26. Skontrolujte, či obrobok správne momentových reakcií...
 • Page 33 ďalšia údržba či nastavovanie robené autorizovanými servisnými strediskami firmy Makita a s použitím náhradných dielov Makita. PRÍSLUŠENSTVO POZOR: Pre váš nástroj Makita, opísaný v tomto návode, • doporučujeme používať toto príslušenstvo nástavce. Pri použití iného príslušenstva či...
 • Page 34 Tento elektrický nástroj je určen k použití jako bruska. Přečtěte si bezpečnostní výstrahy, Společnost Makita Corporation jako odpovědný pokyny, ilustrace a technické údaje dodané s výrobce prohlašuje, že následující zařízení Makita: tímto elektrickým nástrojem. Nedodržení všech popis zařízení: Přímá bruska pokynů uvedených níže může způsobit úraz č.
 • Page 35 kartáčování, leštění či rozbrušování. Budete-li nástroje tyto mohou způsobit zranění pomocí tohoto nástroje provádět práce, pro které elektrickým proudem. není nástroj určen, můžete se vystavit rizikům a 10. Napájecí kabel veďte mimo otáčející se možnosti poranění. příslušenství. Při ztrátě kontroly nad nástrojem Nepoužívejte příslušenství, které...
 • Page 36: Popis Funkce

  vznikající při zpětném rázu, pokud přijme 27. Pokud se na pracovišti vyskytují velice vysoké odpovídající opatření. teploty či vlhkost nebo pracoviště b) Nikdy nedávejte ruce do blízkosti otáčejícího znečištěno vodivým prachem, použijte k se příslušenství. Příslušenství může odskočit zajištění bezpečnosti obsluhy zkratový jistič zpět přes vaše ruce.
 • Page 37 údržba či seřizování prováděny autorizovanými servisními středisky firmy Makita a s použitím náhradních dílů Makita. PŘÍSLUŠENSTVÍ POZOR: Pro váš nástroj Makita, popsaný v tomto návodu, • doporučujeme používat toto příslušenství nástavce. Při použití jiného příslušenství či...
 • Page 40 Makita Corporation Anjo, Aichi, Japan 884691A976...

Table of Contents