Makita BHX2501 Instruction Manual

Makita BHX2501 Instruction Manual

Petrol blower
Hide thumbs Also See for BHX2501:
Table of Contents

Advertisement

Available languages

Available languages

Quick Links

PETROL BLOWER
BENSINDRIVEN LÖVBLÅS
BENSINDREVET BLÅSEMASKIN
BENSIINIKÄYTTÖINEN PUHALLIN
BHX2501
INSTRUCTION MANUAL
(P2~P18)
BRUKSANVISNING
(S19~S35)
BRUKSANVISNING
(S36~S52)
KÄYTTÖOHJE
(S53~S69)
Important:
Read this instruction manual carefully before putting the Blower into operation and
strictly observe the safety regulations! Preserve instruction manual carefully!
Viktigt:
Läs bruksanvisningen noggrant innan du använder lövblåsmaskinen och följ alltid
säkerhetsföreskrifterna! Behåll den här bruksanvisningen för framtida bruk!
Viktig:
Les denne bruksanvisningen grundig før du begynner å bruke blåsemaskinen, og
pass nøye på å overholde sikkerhetsanvisningene! Oppbevar denne bruksanvis-
ningen omhyggelig!
Tärkeää:
Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen puhaltimen käyttöä ja noudata tur-
vamääräyksiä tarkasti! Säilytä käyttöohje huolellisesti!
English / Svenska / Norsk / Suomi
PAGE 2 and after page 73:
Latviešu / Lietuvių kalba / Eesti
keeles /
Русский

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Makita BHX2501

 • Page 1 Latviešu / Lietuvių kalba / Eesti keeles / PETROL BLOWER Русский BENSINDRIVEN LÖVBLÅS BENSINDREVET BLÅSEMASKIN BENSIINIKÄYTTÖINEN PUHALLIN BHX2501 Important: INSTRUCTION MANUAL Read this instruction manual carefully before putting the Blower into operation and (P2~P18) strictly observe the safety regulations! Preserve instruction manual carefully! Viktigt: BRUKSANVISNING Läs bruksanvisningen noggrant innan du använder lövblåsmaskinen och följ alltid...
 • Page 2 Latviešu / Lietuvių kalba / Eesti keeles / Русский PŪTĒJS AR BENZĪNA MOTORU BENZININIS PŪTIKLIS MOOTORPUHUR БЕНЗИНОВАЯ ВОЗДУХОДУВКА BHX2501 Svarīgi! Lietošanas rokasgrāmata Pirms pūtēja ekspluatācijas rūpīgi izlasiet šo lietošanas rokasgrāmatu un stingri (P2–P18) ievērojiet drošības noteikumus! Rūpīgi glabājiet lietošanas rokasgrāmatu!
 • Page 3: Table Of Contents

  Thank you very much for selecting the Makita blower. We are pleased Table of contents to be able to offer you the Makita blower which is the result of a long Page development programme and many years of knowledge and experi- SYMBOLS....................
 • Page 4: Safety Instructions

  SAFETY INSTRUCTIONS General Instructions • To ensure correct and safe operation, the user must read, understand and follow this instruction manual to assure familiarity with the handling of the blower (1). Users insufficiently informed will risk danger to them- selves as well as others due to improper handling. •...
 • Page 5 Start the Blower only in accordance with the instructions. Do not use any other methods for starting the engine (6) ! • Use the blower and the tools supplied only for applications specified. • Start the blower engine only after the entire tool has been assembled. Operation of the tool is permitted only after all the appropriate accesso- ries are attached.
 • Page 6 Use only genuine spare parts and accessories supplied by Makita. Use of non-approved accessories and tools means increased risk of accidents and injuries. Makita will not accept any liability for accidents or damage caused by the use of any non-approved attachment or accesso- ries.
 • Page 7: Ec Declaration Of Conformity

  PA eq ISO22868 Uncertainty K dB(A) dB(A) 104.4 Sound power level average to WA eq ISO22868 Uncertainty K dB(A) Notes: 1. Use the oil and spark plug specified by Makita. 2. This specification is subject to change without prior notice.
 • Page 8: Designation Of Parts

  DESIGNATION OF PARTS Vacuum set (Optional) DESIGNATION OF PARTS DESIGNATION OF PARTS DESIGNATION OF PARTS DESIGNATION OF PARTS 1. Stop switch 8. Fuel Tank 15. Plug Cover 22. Vacuum Pipe 2. Main Handle 9. Fuel Tank Cap 16. Spark Plug 23.
 • Page 9: Assembly Instructions

  ASSEMBLY INSTRUCTIONS CAUTION : Before performing any work on the blower, always stop the engine and pull the spark plug connectors off the spark plug. Always wear protective gloves! CAUTION : Start the blower only after having assembled it com- pletely.
 • Page 10: Before Start Of Operation

  BEFORE START OF OPERATION 1. Inspection and Refill of Engine Oil (1) Perform the following procedure when the engine is cool. Assure engine is on a flat horizontal surface as shown in Figure 1. • Inspection: Remove the oil cap. Wipe clean the oil level indicator. Reinstall the oil cap (Figure 2) and remove. Confirm if the oil is between the lower or upper limit of the oil indicator.
 • Page 11 2. Fuel supply WARNING • When refuelling the unit, be sure to observe the following instructions to prevent ignition or fire: - Fuel supply must be made in a place free of fire. Never bring the fire (smoking, etc.) near the place of fuel supply. - Stop the engine and allow the engine to cool down before refuelling.
 • Page 12: Operation

  OPERATION 1. Starting WARNING • Never attempt engine start in a place where the fuel has been supplied. - If may cause ignition or fire. When starting the engine, keep a distance of at least 3 m. • Exhaust gas from the engine is toxic. Do not operate the engine in a poorly-ventilated place, such as in a tunnel, building, etc. - Operating the engine in the poorly-ventilated place may cause poisoning by exhaust gas.
 • Page 13: Adjustment Of Idling

  NOTE • The engine may be damaged if the choke lever is moved further beyond the “CLOSE” position. • If the engine fires and stops, return this lever to the “OPEN” position and pull the starter handle several times to start the engine again. •...
 • Page 14: Operation Method

  OPERATION METHOD 1. Blower operation • Hold the machine firmly during operation. • Direct the nozzle end toward the object to be dusted and pull the trig- ger lever. • Fully pull the trigger lever, hold down the throttle lock button and release finger from the trigger lever to lock the trigger lever at full throt- tle.
 • Page 15: Inspection And Maintenance

  INSPECTION AND MAINTENANCE DANGER • Before inspection and maintenance, stop the engine and allow it to cool. Remove the spark plug and plug cap. - If inspection or maintenance is attempted immediately after engine stop or with the plug cap left attached, the operator may suffer burn or an accident due to careless startup.
 • Page 16 2. Cleaning of air cleaner Plate Element (sponge) Air cleaner cover WARNING: INFLAMMABLES STRICTLY PROHIBITED Interval of Cleaning and Inspection: Daily (every 10 operating Breather Part hours) Element (1) Remove the air cleaner cover-fixing bolts. (felt) (2) Pull the cover lower side and detach the air cleaner cover. (3) Turn the choke lever to the full close side, and keep the carbu- retor off from dust or dirt.
 • Page 17: Storage

  4. Cleaning the fuel filter • Clogged fuel filter may cause difficulty of startup or failure of engine speed increase. • Check the fuel filter regularly as follows: (1) Remove the fuel tank cap, drain the fuel to empty the tank. Check the tank inside for any foreign materials.
 • Page 18 Fault location Fault System Observation Cause Engine not starting or Ignition system Ignition spark O.K. Fault in fuel supply or compression system, mechanical with difficulty defect No ignition spark STOP-switch operated, wiring fault or short circuit, spark plug or connector defective, ignition module faulty Fuel supply Fuel tank filled Incorrect choke position, carburetor defective, fuel supply...
 • Page 19: Troubleshooting

  TROUBLESHOOTING Before making a request for repairs, check a trouble for yourself. If any abnormality is found, control your machine according to the description of this manual. Never tamper or dismount any part contrary to the description. For repairs, contact Authorized Service Agent or local dealership. State of abnormality Probable cause (malfunction) Remedy...
 • Page 20: Tingmärgid

  Eesti keeles Täname teid Makita puhuri ostmise eest. Oleme rõõmsad, et saame Sisukord teile pakkuda käepärase Makita puhuri, mis on välja töötatud pikaajalise arendustöö käigus ning tugineb aastate jooksul saadud TINGMÄRGID ..................36 teadmistele ja kogemustele. OHUTUSJUHISED ................37 Puhuri mudel BHX2501 ühendab endas nüüdisaegse tehnoloogia ja EÜ...
 • Page 21: Ohutusjuhised

  OHUTUSJUHISED Üldjuhised • Õige ja ohutu töö tagamiseks peab kasutaja tutvuma käesoleva kasutusjuhendiga, mõistma selle sätteid ja neid täpselt järgima, õppides puhurit kindlalt ja otstarbekalt käsitsema (1). Ebapiisava ettevalmistusega kasutaja võib valede töövõtete kasutamisel ohustada nii ennast kui ka teisi. •...
 • Page 22 Käivitage puhur ainult kooskõlas käesoleva kasutusjuhendiga. Ärge kasutage mootori käivitamisel mingit muud meetodit (6) ! • Kasutage puhurit ja kaasasolevaid tööriistu üksnes ettenähtud otstarbel. • Käivitage puhuri mootor alles pärast kogu seadme kokkupanekut. Tööriista kasutamine on lubatud ainult pärast kõigi lisaseadmete ühendamist.
 • Page 23 Kasutage ainult Makita tarnitavaid originaalosi ja -tarvikuid. Heakskiitmata tarvikute ja tööriistade kasutamine suurendab õnnetuste ning kehavigastuste ohtu. Makita ei vastuta ühegi õnnetuse ega kahjustuse eest, mille põhjuseks on heakskiitmata lisaseadme või tarviku kasutamine. Esmaabi Jälgige, et töökoha läheduses oleks saadaval korraliku varustusega esmaabikomplekt, mida saab õnnetuse korral kiiresti kasutada.
 • Page 24: Eü Vastavusavaldus

  Ainult Euroopa riikidele EÜ vastavusavaldus Kinnitan Makita Corporationi kui vastutava tootja nimel, et järgnev(ad) Makita masin(ad): Masina nimetus: Mootorpuhur Mudeli nr / tüüp: BHX2501 Tehnilised andmed: vt tabel “TEHNILISED ANDMED” on valmistatud seeriatoodanguna ja vastab (vastavad) järgmistele Euroopa direktiividele: 2000/14/EÜ, 2006/42/EÜ...
 • Page 25: Osade Tähistus

  OSADE TÄHISTUS Imurikomplekt (lisavarustus) OSADE TÄHISTUS OSADE TÄHISTUS OSADE TÄHISTUS OSADE TÄHISTUS 1. Seiskamislüliti 8. Kütusepaak 15. Küünlakate 22. Imuritoru 2. Peamine käepide 9. Kütusepaagi kork 16. Süüteküünal 23. Noolemärk 3. Päästehoob 10. Summuti 17. Õlikork 24. Tolmukott 4. Eeltäitepump 11.
 • Page 26: Koostejuhised

  KOOSTEJUHISED ETTEVAATUST : Enne hooldus- või remonditöö tegemist puhuri juures seisake alati mootor lahutage süüteküünla ühendused küünla küljest. Kandke alati kaitsekindaid. ETTEVAATUST : Käivitage puhur vaid pärast seadme täielikku koostamist. 1. PUHURITORUDE KOOSTAMINE 1) Joondage puhuritorul olevad sooned puhuri korpusel olevate tihvtidega ja libistage toru korpuse külge.
 • Page 27: Enne Mootori Käivitamist

  ENNE MOOTORI KÄIVITAMIST 1. Mootoriõli kontrollimine ja lisamine (1) Teostage järgmine protseduur, kui mootor on külm. Veenduge, et mootor on tasasel ja horisontaalsel pinnal, nagu näidatud Joonisel 1. • Ülevaatus: Eemaldage õlikork. Pühkige õlivarras puhtaks. Paigaldage õlikork (Joonis 2) tagasi ja eemaldage see. Veenduge, et õli- tase on õlivardal alumise ja ülemise piiri vahel.
 • Page 28 2. Mootori toide HOIATUS • Kütuse lisamisel järgige kindlasti järgmisi tuleohutusnõudeid: - Tankimiskohas ei tohi olla lahtist tuld. Ärge mingil juhul tooge tankimiskoha lähedusse tuleallikaid (nt sigarette jms). - Enne kütuse lisamist seisake mootor ja laske sellel jahtuda. - Avage aeglaselt kütusepaagi kork. Kütus võib paagi siserõhu tõttu välja paiskuda. - Jälgige, et kütus ei valguks maha.
 • Page 29: Kasutamine

  KASUTAMINE 1. Käivitamine HOIATUS • Ärge üritage käivitada mootorit kohas, kus te tankisite paaki kütust. - Vastasel korral võib tagajärjeks olla süttimine või tulekahju. Mootori käivitamisel hoiduge sellest kohast vähemalt 3 m kaugusele. • Mootori heitgaasid on mürgised. Ärge käitage mootorit halva ventilatsiooniga kohas, näiteks tunnelis, siseruumides jne. - Mootori töö...
 • Page 30: Tühikäigu Reguleerimine

  MÄRKUS • Kui nihutate õhuklapi hoova asendist CLOSE (KINNI) kaugemale, võib see mootorit kahjustada. • Kui mootor paugub ja seiskub, asetage hoob avatud asendisse OPEN (LAHTI) ja tõmmake mootori uuesti käivitamiseks mitu korda käiviti käepidet. • Kui tõmbate käiviti käepidet mitu korda ajal, mil õhuklapi hoob on suletud asendis CLOSE (KINNI), ei pruugi mootor kütusega ületäitumise tõttu käivituda.
 • Page 31: Kasutusviis

  KASUTUSVIIS 1. Puhuri kasutamine • Hoidke masinat kasutamisel kindlalt. • Suunake toru otsak puhutava objekti suunas ja vajutage päästikut. • Vajutage päästik täielikult alla, hoidke kiirusehoidja nuppu all ja vabas- tage seejärel päästik, et see täiskiirusele lukustada. • Vajutage uuesti päästikut, et kiirusehoidja vabastada. •...
 • Page 32: Kontroll Ja Hooldus

  KONTROLL JA HOOLDUS HÄDAOHT • Enne kontrollimist ja hooldustöid seisake mootor ja laske sellel jahtuda. Eemaldage süüteküünal ja küünlakate. - Kui tööriista üritada kontrollida või hooldada kohe pärast mootori seiskamist või eemaldamata küünlakattega, võib kasutaja saada põletushaavu või toimuda juhusliku käivitamise põhjustatud õnnetus. •...
 • Page 33 2. Õhupuhasti puhastamine Plaat Filterelement (käsn) HOIATUS : KERGSÜTTIVAD AINED RANGELT Õhupuhasti kate KEELATUD Puhastamise ja kontrolli välp: iga päev (iga 10 töötunni järel) (1) Eemaldage õhupuhasti katte kinnituspoldid. Rõhutasand (2) Tõmmake katte alumist osa ja eemaldage õhupuhasti kate. Filterelement (vilt) (3) Seadke õhuklapi hoob täielikult suletud asendisse ja kaitske karburaatorit tolmu või mustuse eest.
 • Page 34: Hoidmine

  4. Kütusefiltri puhastamine • Ummistunud kütusefilter võib põhjustada probleeme käivitamisel ja mootori kiiruse suurendamisel. • Kontrollige kütusefiltrit regulaarselt järgmiselt: (1) Eemaldage kütusepaagi kork ja laske kütus paagist välja. Kontrollige, kas kütusepaagis leidub kõrvalisi materjale. Kui leiate midagi, puhastage paak. (2) Tõmmake kütusefilter traadi abil läbi õlitäiteava välja. (3) Kui kütusefiltri pind on saastunud, puhastage seda bensiiniga.
 • Page 35 Rikke asukoha määramine Rike Süsteem Tähelepanekud Põhjus Mootor ei käivitu või Süütesüsteem Säde olemas Toitesüsteemi või kompressioonisüsteemi rike, mehaaniline käivitub raskelt defekt Säde puudub Seiskamislüliti rakendatud, juhtmestiku rike või lühiühendus, süüteküünal või pistmik vigane, süütemoodul korrast ära Mootori toide Kütusepaak täis Õhuklapi vale asend, vigane karburaator, kütuse etteandetoru paindunud või blokeeritud, kütus saastunud Kompressioon...
 • Page 36: Rikkeotsing

  RIKKEOTSING Enne remonditaotluse tegemist kontrollige probleeme iseseisvalt. Kui avastate mõne ebanormaalsuse, kontrollige masinat käesolevas juhendis toodud kirjelduse järgi. Ärge mingil juhul muutke ega eemaldage mõnda osa juhendis esitatut eirates. Remondi tellimiseks võtke ühendust volitatud teeninduskeskuse või kohaliku edasimüüjaga. Ebanormaalne seisund Võimalik põhjus (tõrge) Meetmed Eeltäitepumpa ei saa kasutada...
 • Page 37 Русский Благодарим за выбор продукта компании Makita. Мы рады Содержание предложить вам воздуходувку Makita, которая является результатом Страница длительного процесса разработки и многолетнего опыта. ПОЯСНЕНИЯ К СИМВОЛАМ............53 Модели серии BHX2501 объединяют в себе преимущества УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ......... 54 передовых...
 • Page 38: Указания По Технике Безопасности

  УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ Общие указания • В целях правильного и безопасного использования данного инструмента внимательно прочтите инструкцию и убедитесь, что вам все понятно. В процессе работы выполняйте требования инструкции (1). Неправильное обращение с воздуходувкой вследствие недостаточной информированности создает риск для жизни...
 • Page 39 Запускайте воздуходувку только в соответствии с инструкцией. Не применяйте другие способы запуска двигателя (6) ! • Используйте воздуходувку и поставляемые в комплекте принадлежности только по назначению. • Двигатель воздуходувки можно запускать только после того, как инструмент полностью собран. Пользоваться инструментом разрешается...
 • Page 40 Применение несертифицированных аксессуаров и инструментов повышает риск несчастных случаев и травм. Makita не несет ответственности за несчастные случаи или ущерб, вызванные использованием несертифицированных приспособлений и аксессуаров. Первая помощь Для обеспечения возможности оказания первой помощи при наступлении несчастного случая аптечка должна быть полностью укомплектованной и...
 • Page 41: Декларация Соответствия Ec

  Средний уровень звукового PA eq давления согласно ISO22868 Неопределенность K дБ(А) дБ(A) 104,4 Средний уровень акустической WA eq мощности согласно ISO22868 Неопределенность K дБ(А) Примечания: 1. Используйте масло и свечи зажигания, рекомендованные Makita. 2. Технические характеристики могут быть изменены без предупреждения.
 • Page 42: Назначение Деталей

  НАЗНАЧЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ Вакуумный набор (Дополнительная принадлежность) НАЗНАЧЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ НАЗНАЧЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ НАЗНАЧЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ НАЗНАЧЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ 15. Крышка отсека свечи 1. Выключатель 8. Топливный бак 22. Вакуумная труба зажигания 2. Основная рукоятка 9. Крышка топливного бака 16. Свеча зажигания 23. Метка со стрелкой 17.
 • Page 43: Инструкции По Сборке

  ИНСТРУКЦИИ ПО СБОРКЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Любые сервисные операции с воздуходувкой следует выполнять при выключенном двигателе и отсоединенном контакте свечи зажигания. Всегда пользуйтесь защитными перчатками! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Запускайте двигатель воздуходувки только после того, как она полностью собрана. 1. СБОРКА НАГНЕТАТЕЛЬНЫХ ТРУБ 1) Совместите пазы на нагнетательной трубе со штифтами на...
 • Page 44: Перед Запуском Двигателя

  ПЕРЕД ЗАПУСКОМ ДВИГАТЕЛЯ 1. Проверка и заправка машинного масла (1) Выполняйте следующую процедуру при холодном двигателе. Расположите двигатель на ровной горизонтальной поверхности, как показано на Рис.1. • Проверка: Снимите колпачок масленки. Протрите индикатор уровня масла. Заново установите крышку масленки (Рис. 2) и удалите.
 • Page 45 2. Система подачи топлива ВНИМАНИЕ • При заправке инструмента обязательно соблюдайте следующие указания для предотвращения воспламенения или возгорания: - Не заправляйте воздуходувку вблизи огня. Не подносите огонь (сигарету и т.п.) близко к месту заправки. - Перед заправкой отключите мотор и дайте ему остыть. - Открывайте...
 • Page 46: Использование

  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 1. Запуск ВНИМАНИЕ • Не пытайтесь запускать двигатель в месте заправки. - Это может привести к воспламенению или возгоранию. При запуске двигателя отойдите от места заправки на расстояние не менее 3 м. • Выхлопной газ двигателя является токсичным. Работа двигателя в местах с недостаточной вентиляцией, таких как тоннели, здания и...
 • Page 47: Регулировка Холостого Хода

  ПРИМЕЧАНИЕ • Перемещение рычага воздушной заслонки за отметку “CLOSE” может привести к повреждению двигателя. • Если двигатель запускается и останавливается, переведите рычаг воздушной заслонки в положение “OPEN” и потяните несколько раз рукоятку стартера, чтобы снова запустить двигатель. • Если оператор несколько раз потянул рукоятку стартера, пока рычаг воздушного затвора оставался в положении “CLOSE”, возможны...
 • Page 48: Порядок Работы

  ПОРЯДОК РАБОТЫ 1. Работа воздуходувки • Во время работы крепко держите инструмент. • Направьте конец сопла в направлении предмета, который нужно сдуть, и потяните рычаг дроссельной заслонки. • Полностью вытяните рычаг дроссельной заслонки, удерживайте кнопку блокировки дроссельной заслонки и отпустите палец с рычага...
 • Page 49: Проверка И Обслуживание

  ПРОВЕРКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ ОПАСНОСТЬ • Перед проведением осмотра или обслуживания выключите двигатель и дайте ему остыть. Снимите свечу зажигания и отсоедините от нее контакт. - Если проверка или обслуживание выполняются сразу после остановки двигателя или если крышка свечи оставлена прикрепленной, оператор может получить ожог или может произойти несчастный случай из-за неожиданного запуска. •...
 • Page 50 2. Чистка воздушного фильтра Пластина ВНИМАНИЕ: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ Элемент (губка) Крышка ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИХСЯ воздухоочистителя МАТЕРИАЛОВ ЗАПРЕЩЕНО Периодичность чистки и проверки: Ежедневно (каждые 10 часов работы) Часть респиратора (1) Удалите болты, фиксирующие крышку воздухоочистителя. Элемент (2) Потяните нижнюю сторону крышки и снимите крышку (войлок) воздухоочистителя.
 • Page 51: Хранение

  4. Чистка топливного фильтра • Засорение топливного фильтра может приводить к трудностям при запуске двигателя или к нестабильному набору оборотов. • Проверяйте топливный фильтр регулярно, придерживаясь следующей процедуры: (1) Снимите крышку топливного бака и полностью слейте топливо. Проверьте наличие посторонних материалов внутри бака. Если такие...
 • Page 52 Выявление неисправностей Неисправность Система Наблюдения Причина Двигатель трудно или Система зажигания Есть искра зажигания Неисправность системы подачи топлива, слабая невозможно запустить компрессия, механический дефект Нет искры зажигания Выключатель находится в выключенном положении, электропроводка повреждена или коротко замкнута, дефект свечи или контакта свечи, неисправность модуля зажигания.
 • Page 53: Диагностика И Устранение Неполадок

  ДИАГНОСТИКА И УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК Перед тем как сделать заявку на ремонт, попробуйте установить характер неисправности самостоятельно. В случае выявления неисправности принимайте только те меры, которые предусмотрены данной инструкцией. Запрещается выполнять какие-либо самостоятельные действия, противоречащие данной инструкции. В случае необходимости выполнения ремонта, обращайтесь к уполномоченному...
 • Page 56 Makita Corporation Anjo, Aichi, Japan www.makita.com 884857-752...

Table of Contents