Download Print this page

Electrolux ERF4110AOW User Manua

Hide thumbs

Advertisement

Quick Links

ERF4110AOW
................................................ .............................................
NL KOELKAST
EN REFRIGERATOR
FR RÉFRIGÉRATEUR
DE KÜHLSCHRANK
GEBRUIKSAANWIJZING
USER MANUAL
NOTICE D'UTILISATION
BENUTZERINFORMATION
2
18
33
52

Advertisement

loading

  Summary of Contents for Electrolux ERF4110AOW

 • Page 1 ..................... ERF4110AOW NL KOELKAST GEBRUIKSAANWIJZING EN REFRIGERATOR USER MANUAL FR RÉFRIGÉRATEUR NOTICE D'UTILISATION DE KÜHLSCHRANK BENUTZERINFORMATION...
 • Page 2: Table Of Contents

  11. MILIEUBESCHERMING ........... 17 WE DENKEN AAN U Bedankt om een Electrolux-apparaat te kopen. U koos voor een product dat jaren professionele ervaring en innovatie bevat. Ingenieus en stijlvol, het werd ontworpen met u in het achterhoofd.
 • Page 3: Veiligheidsinformatie

  NEDERLANDS VEILIGHEIDSINFORMATIE In het belang van uw veiligheid en om een apparaat vervangt, dat voorzien is van correct gebruik te kunnen waarborgen is een veerslot (slot) op de deur of het het van belang dat u, alvorens het appa- deksel, zorg er dan voor dat u het slot raat te installeren en in gebruik te nemen, onbruikbaar maakt voordat u het oude deze gebruiksaanwijzing, inclusief de tips...
 • Page 4 WAARSCHUWING! 1.4 Onderhoud en reiniging Alle elektrische onderdelen (net- • Schakel het apparaat uit en trek de snoer, stekker, compressor) mo- stekker uit het stopcontact voordat u gen om gevaar te voorkomen uit- onderhoudshandelingen verricht. sluitend worden vervangen door een erkende onderhoudsdienst of •...
 • Page 5: Bediening

  NEDERLANDS nen uitgevoerd te worden door een ge- Het apparaat mag niet worden kwalificeerd elektricien of competent weggegooid bij het normale huis- persoon. houdelijke afval. Het isolatie- schuim bevat ontvlambare gas- • Dit product mag alleen worden onder- sen: het apparaat moet wegge- houden door een erkend onderhouds- gooid worden conform de van centrum en er dient alleen gebruik te...
 • Page 6: Dagelijks Gebruik

  Gebruik geen oplosmiddelen of schuurmiddelen. Deze beschadi- gen de lak. 4. DAGELIJKS GEBRUIK 4.1 Verplaatsbare legrekken De wanden van de koelkast zijn voorzien van een aantal glijschoenen zodat de le- grekken op de gewenste plaats gezet kunnen worden. 4.2 Het plaatsen van de deurplateaus...
 • Page 7 NEDERLANDS 4.4 Freshzone lade De FreshZone-lade is geschikt voor het bewaren van vers voedsel zoals vis, vlees, schelp- en schaaldieren, omdat de tem- peratuur in dit vak lager is dan in de rest van de koelkast. 4.5 Flessenrek Plaats de flessen (met de openingen naar voren gericht) in het voorgeplaatste schap.
 • Page 8: Nuttige Aanwijzingen En Tips

  4.7 DYNAMICAIR-functie in en uit Met de DYNAMICAIR-functie wordt voed- sel snel gekoeld en wordt de temperatuur in de koelkast gelijkmatiger. Druk om DYNAMICAIR in te schakelen op de schakelaar (1). Het groene lampje (2) gaat aan. Activeer de voorziening als de om- gevingstemperatuur hoger is dan 25°C.
 • Page 9: Onderhoud En Reiniging

  NEDERLANDS • Zet geen warm voedsel of verdampen- Fruit en groente: deze moeten zorgvuldig de vloeistoffen in de koelkast schoongemaakt worden en in de speciaal daarvoor bedoelde lade(n) geplaatst wor- • dek het voedsel af of verpak het, in het den.
 • Page 10: Problemen Oplossen

  10 www.electrolux.com het voedsel in de koelkast gaat druppe- 6.2 Het ontdooien van de len. Gebruik daarvoor de speciale reiniger, koelkast die al in het afvoergaatje zit. 6.3 Periodes dat het apparaat niet gebruikt wordt Als het apparaat gedurende lange tijd niet...
 • Page 11 NEDERLANDS Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing Het apparaat krijgt geen Sluit een ander elektrisch stroom. Er staat geen apparaat aan op het stop- spanning op het stopcon- contact. tact. Neem contact op met een gekwalificeerd elektricien. Het lampje werkt Het lampje staat in stand- Sluit en open de deur.
 • Page 12: Montage

  12 www.electrolux.com Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing De temperatuur in Er is geen koude luchtcir- Zorg ervoor dat er koude de koelkast is te culatie in het apparaat. luchtcirculatie in het appa- hoog. raat is. 7.1 Het lampje vervangen Het apparaat is uitgerust met een LED-bin- nenlampje dat een lange levensduur heeft.
 • Page 13 NEDERLANDS 8.2 Locatie Het apparaat moet ver van hittebronnen, zoals radiatoren, boilers, direct zonlicht enz., vandaan worden geïnstalleerd. Zorg er voor dat de lucht vrij kan circuleren aan de achterkant van de kast. Als het appa- raat onder een wandkast wordt geplaatst, moet de minimale afstand tussen de bo- venkant van de kast en de wandkast ten minste 100 mm bedragen om optimale...
 • Page 14 14 www.electrolux.com 8.5 Omkeerbaarheid van de deur Om de volgende handelingen uit te voeren, raden we aan dit te doen met de hulp van iemand an- ders die de deuren van het appa- raat tijdens de werkzaamheden stevig vasthoudt. Om de draairichting van de deur te veran- deren, gaat u als volgt te werk: •...
 • Page 15: Geluiden

  NEDERLANDS afzonderlijk aardepunt, in overeenstem- 8.6 Elektrische aansluiting ming met de geldende regels, raadpleeg Zorg er vóór het aansluiten voor dat het hiervoor een gekwalificeerd elektricien. voltage en de frequentie op het typepla- De fabrikant neemt geen verantwoorde- tje overeenkomen met de stroomtoevoer lijkheid op zich als de bovenstaande vei- in uw huis.
 • Page 16 16 www.electrolux.com BLUBB! BLUBB! HISSS! HISSS! SSSRRR! SSSRRR! CRACK! CRACK!
 • Page 17: Technische Gegevens

  NEDERLANDS 10. TECHNISCHE GEGEVENS Afmetingen Hoogte 2010 mm Breedte 595 mm Diepte 658 mm Voltage 230-240 V Frequentie 50 Hz De technische gegevens staan op het ty- peplaatje aan de linker binnenkant van het apparaat en op het energielabel. 11. MILIEUBESCHERMING Recycle de materialen met het symbool elektronische apparaten.
 • Page 18 11. ENVIRONMENT CONCERNS ..........32 WE’RE THINKING OF YOU Thank you for purchasing an Electrolux appliance. You’ve chosen a product that brings with it decades of professional experience and innovation. Ingenious and stylish, it has been designed with you in mind.
 • Page 19: Safety Information

  ENGLISH SAFETY INFORMATION In the interest of your safety and to ensure Keep ventilation openings, in the appli- the correct use, before installing and first ance enclosure or in the built-in structure, using the appliance, read this user manual clear of obstruction. carefully, including its hints and warnings.
 • Page 20 20 www.electrolux.com Do not pull the mains cable. port possible damages immediately to the place you bought it. In that case re- If the power plug socket is loose, tain packing. do not insert the power plug. There is a risk of electric shock or fire.
 • Page 21: Operation

  ENGLISH 2. OPERATION A medium setting is generally the 2.1 Switching on most suitable. Insert the plug into the wall socket. Turn the Temperature regulator clockwise However, the exact setting should be to a medium setting. chosen keeping in mind that the tempera- ture inside the appliance depends on: 2.2 Switching off •...
 • Page 22 22 www.electrolux.com 4.2 Positioning the door shelves To permit storage of food packages of various sizes, the door shelves can be placed at different heights. To make these adjustments proceed as follows: gradually pull the shelf in the direction of the arrows until it comes free, then reposi- tion as required.
 • Page 23 ENGLISH 4.5 Bottle rack Place the bottles (with the opening facing front) in the pre-positioned shelf. If the shelf is positioned horizontally, place only closed bottles. This bottle holder shelf can be tilted in or- der to store previously opened bottles. To obtain this result, pull the shelf up so it can rotate upwards and be placed on the next higher level.
 • Page 24: Helpful Hints And Tips

  24 www.electrolux.com 4.8 Humidity control The glass shelf incorporates a device with slits (adjustable by means of a sliding lev- er), which makes it possible to regulate the temperature in the vegetable draw- er(s). When the ventilation slots are closed:...
 • Page 25: Care And Cleaning

  ENGLISH Milk bottles: these should have a cap and Bananas, potatoes, onions and garlic, if should be stored in the bottle rack on the not packed, must not be kept in the re- door. frigerator. 6. CARE AND CLEANING CAUTION! After cleaning, reconnect the equipment Unplug the appliance before car- to the mains supply.
 • Page 26: What To Do If

  26 www.electrolux.com If the cabinet will be kept on, ask somebody to check it once in a while to prevent the food inside from spoiling in case of a power failure. 7. WHAT TO DO IF… WARNING! There are some sounds during...
 • Page 27 ENGLISH Problem Possible cause Solution Water flows on the During the automatic de- This is correct. rear plate of the re- frosting process, frost de- frigerator. frosts on the rear plate. Water flows into the The water outlet is clog- Clean the water outlet.
 • Page 28: Installation

  28 www.electrolux.com 8. INSTALLATION WARNING! mate class indicated on the rating plate of Read the "Safety Information" the appliance: carefully for your safety and cor- Cli- Ambient temperature rect operation of the appliance mate before installing the appliance. class 8.1 Positioning +10°C to + 32°C...
 • Page 29 ENGLISH 8.4 Levelling When placing the appliance ensure that it stands level. This can be achieved by two adjustable feet at the bottom in front. 8.5 Door reversibility To carry out the following opera- tions, we suggest that this be made with another person that will keep a firm hold on the doors of the appliance during the opera-...
 • Page 30: Noises

  30 www.electrolux.com • Re-screw the upper hinge. • Refit the door. • Remove the covers. (B) Remove the cover pins. (A) • Unscrew the handles and fix them on the opposite side. (C) • Re-insert the cover pins (A) on the op- posite side •...
 • Page 31 ENGLISH BRRR! BRRR! BLUBB! BLUBB! HISSS! HISSS!
 • Page 32: Technical Data

  32 www.electrolux.com SSSRRR! SSSRRR! CRACK! CRACK! 10. TECHNICAL DATA Dimension Height 2010 mm Width 595 mm Depth 658 mm Voltage 230-240 V Frequency 50 Hz The technical information are situated in the rating plate on the internal left side of the appliance and in the energy label.
 • Page 33 11. EN MATIÈRE DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ......51 NOUS PENSONS À VOUS Merci d'avoir choisi ce produit Electrolux. Avec ce produit, vous bénéficiez de dizaines d'années d'expérience professionnelle et d'innovation. Ingénieux et élégant, il a été conçu sur mesure pour vous.
 • Page 34: Consignes De Sécurité

  34 www.electrolux.com CONSIGNES DE SÉCURITÉ ATTENTION Pour votre sécurité et garantir une utilisa- tion correcte de l'appareil, lisez attentive- Votre appareil a été conçu pour ment cette notice, y compris les conseils être utilisé par des adultes. Il est et avertissements, avant d'installer et destiné...
 • Page 35 FRANÇAIS ATTENTION domestique normal, tel que celui décrit Respectez la chaîne de froid dès dans la présente notice. l'acquisition d'un aliment jusqu'à • N'utilisez pas d'appareils électriques, sa consommation pour exclure le d'agents chimiques ou tout autre systè- risque d'intoxication alimentaire. me artificiel pour accélérer le processus Veuillez maintenant lire attenti- de dégivrage.
 • Page 36 36 www.electrolux.com Si la prise murale n'est pas bien fi- Stockez les aliments selon leur nature xée, n'introduisez pas de prise de- dans la zone appropriée: dans. Risque d'électrocution ou • Zone tempérée:Boissons, œufs, beur- d'incendie. re, sauces industrielles et préparées, N'utilisez pas l'appareil sans le dif- fromages à...
 • Page 37 FRANÇAIS échéant, d'ajuster le dispositif de réglage • Il est conseillé d'attendre au moins qua- de température en conséquence comme tre heures avant de brancher l'appareil indiqué (page Utilisation) pour que le circuit frigorifique soit stabi- Mesure de la températureLa mesure lisé.
 • Page 38: Fonctionnement

  38 www.electrolux.com du condenseur. Les matériaux uti- par le symbole sont recycla- lisés dans cet appareil identifiés bles. 2. FONCTIONNEMENT Toutefois, le réglage doit être choisi en te- 2.1 Mise en fonctionnement nant compte du fait que la température à...
 • Page 39: Utilisation Quotidienne

  FRANÇAIS 4. UTILISATION QUOTIDIENNE 4.1 Clayettes amovibles Les parois du réfrigérateur sont équipées d'une série de glissières afin que les clay- ettes puissent être positionnées comme vous le souhaitez. 4.2 Mettez en place les balconnets de la porte. Selon la taille des emballages des ali- ments conservés, les balconnets de la porte peuvent être positionnés à...
 • Page 40 40 www.electrolux.com 4.3 Indicateur de température Le thermostat nécessite un réglage Pour vous aider à contrôler correctement votre appareil, nous avons intégré un indi- cateur de température à votre réfrigéra- teur Le symbole sur le côté indique la zone la plus froide du réfrigérateur.
 • Page 41: Conseils Utiles

  FRANÇAIS 4.6 Bac CrispFresh Le bac convient au rangement des fruits et légumes. Il est doté d'une cloison que vous pouvez positionner différemment pour séparer les aliments selon vos besoins. Selon le modèle, une grille permet de pré- server les fruits et légumes de toute humi- dité...
 • Page 42: Entretien Et Nettoyage

  42 www.electrolux.com • La dilatation thermique peut provoquer • N'introduisez pas d'aliments encore un soudain, léger bruit de craquement. chauds ou de liquides en évaporation C'est un phénomène normal et sans dans le réfrigérateur. gravité. Ce phénomène est normal. • Couvrez ou enveloppez soigneusement •...
 • Page 43: Cas D'anomalie De Fonctionnement

  FRANÇAIS opération améliore les performances de dégivrage est collectée dans un récipient l'appareil et permet des économies spécial situé à l'arrière de l'appareil, au- d'énergie. dessus du compresseur, d'où elle s'éva- pore. Attention à ne pas endommager Il est important de nettoyer régulièrement le système de réfrigération.
 • Page 44 44 www.electrolux.com Symptôme Cause possible Solution L'appareil ne fonc- L'appareil est à l'arrêt. Mettez l'appareil sous ten- tionne pas. L'am- sion. poule ne fonctionne pas. La fiche n'est pas correc- Branchez correctement la tement branchée dans la fiche dans la prise de cou- prise de courant.
 • Page 45 FRANÇAIS Symptôme Cause possible Solution La température à Le thermostat n'est pas Modifiez la position du ther- l'intérieur de l'appa- correctement réglé. mostat pour obtenir moins reil est trop basse. de froid. La température à Le thermostat n'est pas Modifiez la position du ther- l'intérieur de l'appa- correctement réglé.
 • Page 46: Installation

  46 www.electrolux.com 8. INSTALLATION AVERTISSEMENT trouver diminuées : les différentes classes Pour votre sécurité et le bon fonc- climatiques existantes et les températures tionnement de l'appareil, veuillez ambiantes correspondantes en fonction lire attentivement les "Consignes du modèle de l'appareil sont les suivan- de sécurité"...
 • Page 47 FRANÇAIS 8.4 Mise de niveau Lorsque vous installez l'appareil, veillez à le placer de niveau. Servez-vous des deux pieds réglables se trouvant à l’avant de l’appareil. 8.5 Réversibilité de la porte Pour effectuer les opérations sui- vantes, il est conseillé de se faire aider par une autre personne pour maintenir fermement les portes lors de toute manipulation de l'ap-...
 • Page 48: Bruits

  48 www.electrolux.com • Revissez la charnière supérieure. • Remettez en place la porte. • Retirez les caches (B). Retirez les gou- pilles de cache (A). • Dévissez les poignées et remontez-les sur le côté opposé. (C). • Réinsérez les goupilles de cache (A) sur le côté...
 • Page 49 FRANÇAIS HISSS! BRRR! BRRR! BRRR! BLUBB! BLUBB!
 • Page 50: Caractéristiques Techniques

  50 www.electrolux.com HISSS! HISSS! SSSRRR! SSSRRR! CRACK! CRACK! 10. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES Dimensions Hauteur 2010 mm Largeur 595 mm Profondeur 658 mm Tension 230-240 V Fréquence 50 Hz Les caractéristiques techniques figurent té gauche à l'intérieur de l'appareil et sur sur la plaque signalétique située sur le cô-...
 • Page 51: Matière De Protection De L'environnement

  FRANÇAIS 11. EN MATIÈRE DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT Recyclez les matériaux portant le symbole électroniques. Ne jetez pas les appareils . Déposez les emballages dans les portant le symbole avec les ordures conteneurs prévus à cet effet. ménagères. Emmenez un tel produit dans Contribuez à...
 • Page 52 11. UMWELTTIPPS ............69 WIR DENKEN AN SIE Vielen Dank, dass Sie sich für ein Electrolux Gerät entschieden haben. Sie haben ein Produkt gewählt, hinter dem eine jahrzehntelange professionelle Erfahrung und Innovation steht. Bei der Entwicklung dieses großartigen und eleganten Geräts haben wir an Sie gedacht.
 • Page 53: Sicherheitshinweise

  DEUTSCH SICHERHEITSHINWEISE Lesen Sie zu Ihrer Sicherheit und für die Tür oder auf dem Deckel ersetzt, ma- optimale Geräteanwendung vor der Instal- chen Sie den Schnappverschluss vor lation und dem Gebrauch des Gerätes die dem Entsorgen des Altgerätes un- vorliegende Benutzerinformation aufmerk- brauchbar.
 • Page 54 54 www.electrolux.com WARNUNG! 1.4 Reinigung und Pflege Elektrische Bauteile (Netzkabel, • Schalten Sie vor Wartungsarbeiten im- Stecker, Kompressor) dürfen zur mer das Gerät ab und ziehen Sie den Vermeidung von Gefahren nur Netzstecker aus der Steckdose. vom Kundendienst oder einer Fachkraft ausgewechselt werden.
 • Page 55: Betrieb

  DEUTSCH ozonschädigenden Gase. Das 1.6 Kundendienst Gerät darf nicht wie normaler • Sollte die Wartung des Gerätes elektri- Hausmüll entsorgt werden. Die sche Arbeiten verlangen, so dürfen die- Isolierung enthält entzündliche se nur von einem qualifizierten Elektriker Gase: das Gerät muss gemäß den oder einem Elektro-Fachmann durch- geltenden Vorschriften entsorgt geführt werden.
 • Page 56: Erste Inbetriebnahme

  56 www.electrolux.com 3. ERSTE INBETRIEBNAHME Verwenden Sie keine aggressiven 3.1 Reinigung des Innenraums Reinigungsmittel oder Scheuerpul- Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, ver, die die Oberfläche beschädi- beseitigen Sie den typischen „Neugeruch“ gen. am besten durch Reinigen der Innenteile mit lauwarmem Wasser und einer neutra- len Seife.
 • Page 57 DEUTSCH 4.3 Temperaturanzeige Das Gerät wird in Frankreich ver- kauft. Entsprechend den Vorschriften in diesem Land muss das Gerät mit einer speziellen Vorrichtung aus- gestattet sein (siehe Abbildung), die im unteren Fach des Kühl- raums angebracht ist, und den kältesten Bereich des Kühlraums anzeigt.
 • Page 58: Praktische Tipps Und Hinweise

  58 www.electrolux.com 4.6 CrispFresh-Schublade Die Schublade eignet sich zum Aufbe- wahren von Obst und Gemüse. Die Schubladentrennwand lässt sich in verschiedene Positionen verstellen, so dass die Unterteilung der Fächer den indi- viduellen Bedürfnissen angepasst werden können. Am Boden der Schublade befindet sich ein Gitter (je nach Ausstattung), um Obst und Gemüse vor Feuchtigkeit zu schüt-...
 • Page 59: Reinigung Und Pflege

  DEUTSCH ren ein Surren und ein pulsierendes Ge- • Decken Sie die Lebensmittel ab oder räusch vom Kompressor. Das ist nor- verpacken Sie diese entsprechend, be- mal. sonders wenn sie stark riechen. • Die thermische Ausdehnung kann ein • Legen Sie die Lebensmittel so hinein, plötzliches Krachen verursachen.
 • Page 60 60 www.electrolux.com • Spülen und trocknen Sie diese sorgfäl- Bei normalem Betrieb wird Reif bei jedem tig ab. Anhalten des Kompressors automatisch vom Verdampfer des Kühlschranks ent- Ziehen Sie nicht an Leitungen fernt. Das Tauwasser sammelt sich in ei- und/oder Kabeln im Innern des ner Auffangrinne und läuft durch eine Ab-...
 • Page 61: Was Tun, Wenn

  DEUTSCH 7. WAS TUN, WENN … WARNUNG! Während das Gerät in Betrieb ist, Ziehen Sie vor der Fehlersuche entstehen bestimmte Geräusche immer den Netzstecker aus der (Kompressor und Kühlkreislauf). Steckdose. Die Fehlersuche, die in der vorlie- genden Gebrauchsanweisung nicht beschrieben ist, darf nur von einem qualifizierten Elektriker oder einer kompetenten Person durch- geführt werden.
 • Page 62 62 www.electrolux.com Störung Mögliche Ursache Abhilfe Wasser fließt an der Beim automatischen Ab- Das ist normal. Rückwand des Kühl- tauen fließt das abgetaute schranks hinunter. Wasser an der Rückwand des Kühlschranks hinun- ter. Wasser fließt in den Der Wasserablauf ist ver- Reinigen Sie den Ablauf.
 • Page 63: Montage

  DEUTSCH 7.1 Austauschen der Lampe Das Gerät ist mit einer langlebigen LED-In- nenbeleuchtung ausgestattet. Schalten Sie das Gerät aus. Drücken Sie das bewegliche Teil, um die Lampenabdeckung auszuhängen (1). Nehmen Sie die Lampenabdeckung ab (2). Ersetzen Sie die Lampe durch eine mit gleichwertigen Eigenschaften und der- selben Leistung.
 • Page 64 64 www.electrolux.com 8.2 Aufstellort Das Gerät sollte in ausreichendem Ab- stand von Wärmequellen wie Heizungen, Boilern, direkter Sonneneinstrahlung etc. aufgestellt werden. Vergewissern Sie sich, dass Luft an der Rückseite des Gehäuses frei zirkulieren kann. Um einwandfreien Betrieb sicherzustellen, sollte der Abstand zwischen der Oberseite des Gehäuses...
 • Page 65 DEUTSCH 8.5 Wechseln des Türanschlags Die nachfolgend beschriebenen Schritte sollten von mindestens zwei Personen durchgeführt wer- den, um ein Herunterfallen der Tü- ren zu vermeiden. Zum Wechseln des Türanschlags muss wie folgt vorgegangen werden: • Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
 • Page 66: Geräusche

  66 www.electrolux.com • Schrauben Sie das obere Scharnier wieder fest. • Bringen Sie die Tür wieder an. • Entfernen Sie die Abdeckungen. (B) Entfernen Sie die Haltestifte. (A) • Schrauben Sie die Griffe ab und befes- tigen Sie sie an der gegenüberliegen- den Seite.
 • Page 67 DEUTSCH HISSS! BRRR! BRRR! BRRR! BLUBB! BLUBB!
 • Page 68: Technische Daten

  68 www.electrolux.com HISSS! HISSS! SSSRRR! SSSRRR! CRACK! CRACK! 10. TECHNISCHE DATEN Abmessungen Höhe 2010 mm Breite 595 mm Tiefe 658 mm Spannung 230-240 V Frequenz 50 Hz Die technischen Daten befinden sich auf auf der linken Seite sowie auf der Energie- dem Typenschild im Innern des Gerätes...
 • Page 69: Umwelttipps

  DEUTSCH 11. UMWELTTIPPS Recyceln Sie Materialien mit dem Symbol elektronische Geräte. Entsorgen Sie . Entsorgen Sie die Verpackung in den Geräte mit diesem Symbol nicht mit entsprechenden Recyclingbehältern. dem Hausmüll. Bringen Sie das Gerät zu Recyceln Sie zum Umwelt- und Ihrer örtlichen Sammelstelle oder wenden Gesundheitsschutz elektrische und Sie sich an Ihr Gemeindeamt.
 • Page 70 70 www.electrolux.com...
 • Page 71 DEUTSCH...
 • Page 72 www.electrolux.com/shop...