Download Table of Contents Print this page
Makita 4131 Instruction Manual

Makita 4131 Instruction Manual

Metal cutter
Hide thumbs Also See for 4131:

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 4

Quick Links

EN
Metal cutter
Різак по металу
UK
Pilarka do metalu
PL
Maşină de tăiat metal
RO
DE
Metall-Handkreissäge
Fémdaraboló
HU
Kotúčová píla na kov
SK
CS
Ruční kotoučová pila na kov
4131
INSTRUCTION MANUAL
ІНСТРУКЦІЯ З
ЕКСПЛУАТАЦІЇ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
MANUAL DE INSTRUCŢIUNI
BEDIENUNGSANLEITUNG
HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV
NÁVOD NA OBSLUHU
NÁVOD K OBSLUZE
4
9
15
21
27
33
39
44

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Makita 4131

 • Page 1 INSTRUCTION MANUAL ІНСТРУКЦІЯ З Різак по металу ЕКСПЛУАТАЦІЇ Pilarka do metalu INSTRUKCJA OBSŁUGI Maşină de tăiat metal MANUAL DE INSTRUCŢIUNI Metall-Handkreissäge BEDIENUNGSANLEITUNG Fémdaraboló HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV Kotúčová píla na kov NÁVOD NA OBSLUHU Ruční kotoučová pila na kov NÁVOD K OBSLUZE 4131...
 • Page 2 Fig.1 Fig.5 Fig.2 Fig.6 Fig.3 Fig.7 Fig.4 Fig.8...
 • Page 3 Fig.9 Fig.13 Fig.10 Fig.14 Fig.11 Fig.15 Fig.12 Fig.16...
 • Page 4: Specifications

  ENGLISH (Original instructions) SPECIFICATIONS Model 4131 Blade diameter 185 mm Max. cutting capacity 63 mm No load speed (min 3,500 Overall length 358 mm Net weight 4.8 kg Safety class • Due to our continuing program of research and development, the specifications herein are subject to change without notice.
 • Page 5: General Power Tool Safety Warnings

  Kickback is the result of saw misuse and/or incorrect General power tool safety warnings operating procedures or conditions and can be avoided by taking proper precautions as given below. WARNING: Read all safety warnings, instruc- Maintain a firm grip with both hands on the tions, illustrations and specifications provided saw and position your arms to resist kickback with this power tool.
 • Page 6: Functional Description

  The lower guard may be retracted manually FUNCTIONAL only for special cuts such as “plunge cuts” and “compound cuts”. Raise the lower guard DESCRIPTION by the retracting handle and as soon as the blade enters the material, the lower guard must be released.
 • Page 7: Operation

  CAUTION: until the cutting is completed. Keep your cutting line • Use only the Makita wrench provided to install straight and your speed of advance uniform. or remove the blade. Failure to do so may result The sight window in the base makes it easy to check...
 • Page 8: Maintenance

  Discoloration, deformation or cracks may result. • These accessories or attachments are recom- Inspecting saw blade mended for use with your Makita tool specified in this manual. The use of any other accessories or attachments might present a risk of injury to •...
 • Page 9: Технічні Характеристики

  УКРАЇНСЬКА (Оригінальні вказівки) ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Модель 4131 Діаметр диску 185 мм Макс. ріжуча спроможність 63 мм Швидкість без навантаження (хв 3500 Загальна довжина 358 мм Чиста вага 4,8 кг Клас безпеки • Оскільки наша програма наукових досліджень і розробок триває безперервно, наведені тут технічні...
 • Page 10 Забороняється під час різання тримати ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Залежно від умов деталь у руках або на колінах. Необхідно використання вібрація під час фактичної закріпити деталь на стійкій поверхні. Дуже роботи електроінструмента може відрізня- важливо забезпечити належну опору робочого тися від заявленого значення вібрації; осо- місця, щоб...
 • Page 11 Під час повторного встановлення пили на Перед встановленням пили на верстат або деталь необхідно відцентрувати диск пили підлогу слід завжди перевіряти, щоб нижній в пропилі так, щоб зубці пили не зачепилися захисний кожух покривав диск. Незахищений за матеріал. Якщо диск пили затиснуло, він диск, що...
 • Page 12 суньте основу вгору або вниз. На необхідній глибині • Для встановлення або зняття полотна слід різання закріпіть основу, затягнувши важіль. використовувати тільки ключ виробництва компанії Makita, що додається. Якщо цю ОБЕРЕЖНО: вимогу не виконати, то болт із шестигранною • Після регулювання глибини різання слід...
 • Page 13: Технічне Обслуговування

  Напрямна планка (паралельний Утилізація обрізків упор) (приналежність) ► Рис.13: 1. Оглядове вікно ► Рис.9: 1. Напрямна планка (Реєстрова мітка) ОБЕРЕЖНО: 2. Гвинт • Завжди перевіряйте, щоб прилад був вимкне- Зручна напрямна планка (паралельний упор) дозволяє ний та відключений від сіті перед встановлен- робити...
 • Page 14: Додаткове Приладдя

  Заміна вугільних щіток ДОДАТКОВЕ ПРИЛАДДЯ ► Рис.15: 1. Обмежувальна відмітка Регулярно знімайте та перевіряйте вугільні щітки. ОБЕРЕЖНО: Замінюйте їх, коли знос сягає граничної відмітки. • Це оснащення або приладдя рекомендовано Вугільні щітки повинні бути чистими та вільно руха- для використання з інструментами "Макіта", тись...
 • Page 15 POLSKI (Instrukcja oryginalna) SPECYFIAKCJE Model 4131 Średnica tarczy 185 mm Maks. wydajność cięcia 63 mm Prędkość bez obciążenia (min 3 500 Długość całkowita 358 mm Ciężar netto 4,8 kg Klasa bezpieczeństwa • W związku ze stale prowadzonym przez naszą firmę programem badawczo-rozwojowym niniejsze dane mogą...
 • Page 16: Deklaracja Zgodności We

  Trzymać elektronarzędzie za izolowane OSTRZEŻENIE: Drgania wytwarzane pod- powierzchnie rękojeści podczas wykonywa- czas rzeczywistego użytkowania elektronarzędzia nia prac, przy których narzędzie tnące może mogą się różnić od wartości deklarowanej w dotknąć niewidocznej instalacji elektrycznej. zależności od sposobu użytkowania narzędzia, Zetknięcie z przewodem elektrycznym znajdują- a w szczególności od rodzaju obrabianego cym się...
 • Page 17 Przed ponownym uruchomieniem pilarki znaj- Dolną osłonę wolno cofać ręcznie tylko w dującej się w obrabianym elemencie należy przypadku specjalnych cięć, takich jak „cięcia ustawić tarczę tnącą w środku rzazu tak, żeby wgłębne” i „cięcia złożone”. Unieść dolną zęby tarczy nie były wbite w materiał. Jeśli osłonę...
 • Page 18: Opis Działania

  Po ustawieniu wybranej głę- PRZESTROGA: bokości cięcia zablokuj podstawę dokręcając dźwignię. • Do zakładania i zdejmowania tarczy używać wyłącznie klucza firmy Makita. Niestosowanie PRZESTROGA: się do tego zalecenia może spowodować • Po zakończeniu regulacji głębokości cięcia nadmierne lub niedostateczne dokręcenie...
 • Page 19 Prowadnica wzdłużna (osprzęt Utylizacja wiórów dodatkowy) ► Rys.13: 1. Szybka wskaźnika ► Rys.9: 1. Prowadnica wzdłużna 2. Wkręt PRZESTROGA: Poręczna prowadnica wzdłużna pozwala wykonywać • Przed przystąpieniem do montażu lub demon- wyjątkowo dokładne cięcia proste. Wystarczy tylko cia- tażu osłony przeciwpyłowej zawsze upewnij się, sno nasunąć...
 • Page 20: Wymiana Szczotek Węglowych

  W razie potrzeby, wszelkiej pomocy i szczegółowych NIEZAWODNOŚCI wyrobu, naprawy oraz inne prace informacji na temat niniejszych akcesoriów udzielą konserwacyjne i regulacyjne powinny być wykonywane Państwu lokalne Centra Serwisowe Makita. przez Autoryzowane Centra Serwisowe Makita, wyłącz- • Prowadnica wzdłużna nie przy użyciu części zamiennych Makita. •...
 • Page 21 ROMÂNĂ (Instrucţiuni originale) SPECIFICAŢII Model 4131 Diametrul pânzei de ferăstrău 185 mm Capacitate maximă de tăiere 63 mm Turaţie în gol (min 3.500 Lungime totală 358 mm Greutate netă 4,8 kg Clasa de siguranţă • Datorită programului nostru continuu de cercetare şi dezvoltare, specificaţiile pot fi modificate fără o notificare prealabilă.
 • Page 22: Declaraţie De Conformitate Ce

  Atunci când tăiaţi, folosiţi întotdeauna un AVERTIZARE: Nivelul de vibraţii în timpul utilizării ghidaj opritor sau un ghidaj paralel. Aceasta va efective a uneltei electrice poate diferi de valoarea (valo- creşte acurateţea tăierii şi reduce riscul de blocare rile) nivelului declarat, în funcţie de modul în care unealta a pânzei.
 • Page 23 Nu folosiţi pânze uzate sau deteriorate. Avertismente suplimentare privind siguranţa Pânzele neascuţite sau reglate necorespunzător Nu opriţi pânzele aplicând o presiune laterală generează o fantă îngustă care cauzează frecare asupra pânzei de ferăstrău. excesivă, înţepenirea pânzei şi recul. PERICOL: Pârghiile de reglare şi blocare a adâncimii şi Nu încercaţi să...
 • Page 24 în sus sau în jos. Fixaţi talpa la adânci- mea de tăiere dorită prin strângerea pârghiei. ATENŢIE: ATENŢIE: • Folosiţi numai cheia Makita livrată la montarea şi demontarea pânzei. Nerespectarea acestei • După reglarea adâncimii de tăiere, strângeţi indicaţii poate conduce la strângerea excesivă...
 • Page 25 Rigla de ghidare (accesoriu) Evacuarea aşchiilor ► Fig.9: 1. Rigla de ghidare (Regulă de ghidare) ► Fig.13: 1. Vizor 2. Şurub ATENŢIE: Rigla de ghidare practică vă permite să executaţi tăieturi drepte extrem de precise. Lipiţi pur şi simplu rigla de ghidare •...
 • Page 26: Accesorii Opţionale

  Pentru a menţine siguranţa şi fiabilitatea maşinii, reparaţiile şi reglajele trebuie să fie efectuate numai la • Ochelari de protecţie Centrele de service autorizat Makita, folosindu-se piese • Sortimente de pânze de ferăstrău cu plăcuţe de de schimb Makita. carburi metalice şi piese de prelucrat recomandate NOTĂ:...
 • Page 27: Technische Daten

  DEUTSCH (Original-Anleitung) TECHNISCHE DATEN Modell 4131 Sägeblattdurchmesser 185 mm Max. Schnittkapazität 63 mm Leerlaufdrehzahl (min 3.500 Gesamtlänge 358 mm Netto-Gewicht 4,8 kg Sicherheitsklasse • Wir behalten uns vor, Änderungen der technischen Daten im Zuge der Entwicklung und des technischen Fortschritts ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.
 • Page 28: Eg-Konformitätserklärung

  Verwenden Sie stets Sägeblätter, deren EG-Konformitätserklärung Spindelbohrung die korrekte Größe und Form (rau- tenförmig oder rund) hat. Sägeblätter, die nicht genau Nur für europäische Länder auf den Montageflansch der Säge passen, rotieren Die EG-Konformitätserklärung ist als Anhang A in dieser exzentrisch und verursachen den Verlust der Kontrolle.
 • Page 29 Verwenden Sie keine stumpfen oder beschä- Vergewissern Sie sich stets, dass die untere digten Sägeblätter. Unscharfe oder falsch ange- Schutzhaube das Sägeblatt verdeckt, bevor brachte Sägeblätter erzeugen einen schmalen Sie die Säge auf der Werkbank oder dem Sägeschlitz, der übermäßige Reibung, Sägeblatt- Boden ablegen.
 • Page 30: Montage

  Schnitttiefe durch Festziehen des Hebels. VORSICHT: VORSICHT: • Verwenden Sie nur den mitgelieferten Schraubenschlüssel von Makita zum • Ziehen Sie den Hebel nach Einstellung der Demontieren oder Montieren des Sägeblatts. Schnitttiefe stets fest an. Andernfalls besteht die Gefahr, dass die...
 • Page 31: Wartung

  Parallelanschlag (Führungsschiene) Entsorgung von Spänen (Zubehör) ► Abb.13: 1. Sichtfenster ► Abb.9: 1. Parallelanschlag (Führungsschiene) VORSICHT: 2. Schraube • Schalten Sie das Werkzeug stets aus und zie- Der praktische Parallelanschlag (Führungsschiene) ermöglicht hen Sie den Stecker, bevor Sie den Staubfänger die Ausführung besonders genauer Geradschnitte.
 • Page 32 VORSICHT: seln Sie sie. Wenn sie bis zur Grenzmarke verbraucht • Für Ihr Werkzeug Makita, das in dieser sind, müssen sie ausgewechselt werden. Die Kohlen Anleitung beschrieben ist, empfehlen wir fol- müssen sauber sein und locker in ihre Halter hinein- gende Zubehörteile und Aufsätze zu verwen-...
 • Page 33: Részletes Leírás

  MAGYAR (Eredeti utasítások) RÉSZLETES LEÍRÁS Modell 4131 Fűrészlap átmérője 185 mm Max. vágóteljesítmény 63 mm Üresjárati fordulatszám (min 3500 Teljes hossz 358 mm Tiszta tömeg 4,8 kg Biztonsági osztály • Folyamatos kutató- és fejlesztőprogramunk eredményeként az itt felsorolt tulajdonságok figyelmeztetés nélkül megváltozhatnak.
 • Page 34: Ek Megfelelőségi Nyilatkozat

  Mindig csak megfelelő méretű és alakú (gyé- EK Megfelelőségi nyilatkozat mánt vagy kerek) tengelyfurattal rendelkező fűrésztárcsákat használjon. Azok a fűrésztár- Csak európai országokra vonatkozóan csák, amelyek nem illeszkednek a rögzítő alkatré- Az EK-megfelelőségi nyilatkozat az útmutató „A” mel- szekhez, forgás közben nem maradnak középen, lékletében található.
 • Page 35 A fűrészlap mélységének és a ferdevágás szö- További biztonsági figyelmeztetések gének beállítására szolgáló reteszelőkarokat Ne állítsa meg a tárcsát úgy, hogy oldalirányú meg kell húzni és a vágás megkezdése előtt nyomást fejt ki a fűrészlapra. rögzíteni kell. Ha a fűrészlap beállítása elmozdul VESZÉLY: a vágás alatt, akkor a fűrészlap meghajolhat, ami Ne próbálja meg eltávolítani a levágott anya-...
 • Page 36: Működési Leírás

  VIGYÁZAT: • A fűrészlap felszereléséhez vagy eltávolításá- A vágási mélység beállítása hoz csak a mellékelt Makita kulcsot használja. Ennek elmulasztása esetén a hatlapfejű csavart ► Ábra1: 1. Kar 2. Mélységvezető túlhúzhatja vagy nem húzza meg eléggé. Ez a Lazítsa meg a mélységvezetőn található szabályozókart kezelő...
 • Page 37 Ne érjen csupasz kézzel a forgácsokhoz vagy a bármilyen egyéb karbantartást vagy beszabályozást a porfogóhoz. Makita Autorizált Szervizközpontoknak kell végrehajta- niuk, mindig Makita pótalkatrászek használatával. Ha nézőablakban forgácsokat lát, távolítsa el azokat. Nyomja be és fordítsa el a gombot az óramutató járása szerint a jelzésig és távolítsa el a porfogót.
 • Page 38 OPCIONÁLIS KIEGÉSZÍTŐK VIGYÁZAT: • Ezek a tartozékok vagy kellékek ajánlottak az Önnek ebben a kézikönyvben leírt Makita szer- számához. Bármely más tartozék vagy kellék használata személyes veszélyt vagy sérülést jelenthet. A tartozékot vagy kelléket használja csupán annak kifejezett rendeltetésére. Ha bármilyen segítségre vagy további információkra van szüksége ezekkel a tartozékokkal kapcsolatban,...
 • Page 39: Technické Údaje

  SLOVENČINA (Originálny návod) TECHNICKÉ ÚDAJE Model 4131 Priemer ostria 185 mm Maximálna rezná kapacita 63 mm Otáčky naprázdno (min 3500 Celková dĺžka 358 mm Hmotnosť netto 4,8 kg Trieda bezpečnosti • Vzhľadom na neustály výskum a vývoj podliehajú technické údaje uvedené v tomto dokumente zmenám bez upozornenia.
 • Page 40 — ak sa čepeľ v reze skrúti alebo vyosí, zuby na zad- Všeobecné bezpečnostné predpisy nom okraji čepele sa môžu zarezať do horného pre elektrické nástroje povrchu obrobku a spôsobiť zdvihnutie čepele zo zárezu a dozadu smerom k obsluhujúcej osobe. Spätný...
 • Page 41: Popis Funkcie

  Skontrolujte funkčnosť pružiny spodného krytu. POPIS FUNKCIE Ak kryt a pružina nefungujú správne, pred použitím ich treba opraviť. Spodný kryt sa môže pohybovať pomaly, keď má poškodené časti, je POZOR: zalepený nahromadenými zvyškami alebo nánosmi. • Pred nastavovaním nástroja alebo kontrolou Spodný...
 • Page 42 • Na vloženie alebo vybratie kotúča používajte výhradne kľúče spoločnosti Makita. V opač- ► Obr.10: 1. Ostrie píly s karbidovým hrotom nom prípade by mohlo prísť k nadmernému 2. Obrobok alebo nedostatočnému dotiahnutiu skrutky so Prístroj držte pevne obidvomi rukami.
 • Page 43 POZOR: nastavovanie robené autorizovanými servisnými stredis- • Než začnete robiť kontrolu alebo údržbu kami firmy Makita a s použitím náhradných dielov Makita. nástroja, vždy se presvedčte, že je vypnutý a vytiahnutý zo zásuvky. • Očisťte horný a spodný chránič od nahromade- VOLITEĽNÉ...
 • Page 44 ČESKY (Původní návod k používání) TECHNICKÉ ÚDAJE Model 4131 Průměr listu 185 mm Max. kapacita řezání 63 mm Otáčky bez zatížení (min 3 500 Celková délka 358 mm Hmotnost netto 4,8 kg Třída bezpečnosti • Vzhledem k neustálému výzkumu a vývoji podléhají zde uvedené specifikace změnám bez upozornění.
 • Page 45 — pokud se kotouč v řezu zkroutí nebo vychýlí, mohou Obecná bezpečnostní upozornění se zuby na zadním okraji kotouče zařezat do k elektrickému nářadí horního povrchu obrobku, čímž dojde ke zvednutí kotouče ze spáry a rázu nářadí směrem k obsluze. Zpětný...
 • Page 46: Popis Funkce

  Zkontrolujte funkci pružiny dolního krytu. POPIS FUNKCE Pokud kryt a pružina nepracují správně, musí být před zahájením provozu opraveny. Dolní kryt se může pohybovat pomalu z důvodu poško- UPOZORNĚNÍ: zených dílů, lepkavých usazenin nebo nahroma- • Před nastavováním nástroje nebo kontrolou dění...
 • Page 47 • Při instalaci a demontáži listu používejte pouze poranění pracovníka. dodaný klíč Makita. V opačném případě může ► Obr.10: 1. Pilový list s karbidovým ostřím dojít k přetažení nebo nedostatečnému utažení 2. Zpracovávaný díl šroubu s šestihrannou hlavou.
 • Page 48 či vzniku prasklin. pouze pro jejich stanovené účely. Potřebujete-li bližší informace ohledně tohoto příslušenství, Kontrola pilového listu obraťte se na vaše místní servisní středisko firmy Makita. • Podélné pravítko (Vodicí pravítko) • Před a po každém použití pečlivě zkontrolujte, zda se •...
 • Page 52 Makita Europe N.V. Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070 Kortenberg, Belgium Makita Corporation 3-11-8, Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi 446-8502 Japan 884543G971 EN, UK, PL, RO, DE, HU, SK, CS www.makita.com 20190425...

This manual is also suitable for:

0088381056519

Table of Contents