Makita DCO181 Instruction Manual

Makita DCO181 Instruction Manual

Cordless cut-out tool
Hide thumbs Also See for DCO181:
Table of Contents
 • Dane Techniczne
 • Ostrzeżenia Dotyczące Bezpieczeństwa
 • Opis Działania
 • Akcesoria Opcjonalne
 • Részletes Leírás
 • Biztonsági Figyelmeztetés
 • A MűköDés Leírása
 • Technické Špecifikácie
 • Bezpečnostné Varovania
 • Voliteľné Príslušenstvo
 • Bezpečnostní Výstrahy
 • Popis Funkcí
 • Volitelné Příslušenství
 • Технічні Характеристики
 • Технічне Обслуговування
 • Додаткове Приладдя
 • Accesorii Opţionale
 • Technische Daten
 • Montage
 • Wartung

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 1

Quick Links

EN
Cordless Cut-Out Tool
Frezarko-Wycinarka
PL
Akumulatorowa
Vezeték nélküli kivágógép
HU
SK
Akumulátorová priama fréza
CS
Akumulátorová rotační frézka NÁVOD K OBSLUZE
Акумуляторний різальний
UK
інструмент
Mașină de tăiere cu
RO
acumulator
DE
Akku-Rotationsschneider
DCO181
INSTRUCTION MANUAL
INSTRUKCJA OBSŁUGI
HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV
NÁVOD NA OBSLUHU
ІНСТРУКЦІЯ З
ЕКСПЛУАТАЦІЇ
MANUAL DE INSTRUCŢIUNI
BETRIEBSANLEITUNG
7
17
28
38
48
58
69
80

Advertisement

Table of Contents
loading

Subscribe to Our Youtube Channel

Summary of Contents for Makita DCO181

 • Page 1 INSTRUCTION MANUAL Frezarko-Wycinarka INSTRUKCJA OBSŁUGI Akumulatorowa Vezeték nélküli kivágógép HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV Akumulátorová priama fréza NÁVOD NA OBSLUHU Akumulátorová rotační frézka NÁVOD K OBSLUZE Акумуляторний різальний ІНСТРУКЦІЯ З інструмент ЕКСПЛУАТАЦІЇ Mașină de tăiere cu MANUAL DE INSTRUCŢIUNI acumulator Akku-Rotationsschneider BETRIEBSANLEITUNG DCO181...
 • Page 2 Fig.1 Fig.5 Fig.2 Fig.6 Fig.3 Fig.7 Fig.4 Fig.8...
 • Page 3 Fig.9 Fig.13 Fig.10 Fig.14 Fig.11 Fig.15 Fig.16 Fig.12...
 • Page 4 Fig.21 Fig.17 Fig.22 Fig.18 Fig.23 Fig.19 Fig.24 Fig.20...
 • Page 5 Fig.25 Fig.28 Fig.26 Fig.29 Fig.27 Fig.30...
 • Page 6 Fig.31 Fig.32 Fig.33...
 • Page 7: Specifications

  ENGLISH (Original instructions) SPECIFICATIONS Model: DCO181 Collet chuck capacity 3.0 mm, 3.18 mm, 6.0 mm, 6.35 mm No load speed 32,000 min Overall length with BL1820B 293 mm with BL1860B 311 mm Rated voltage D.C. 18 V Net weight 1.4 - 1.7 kg •...
 • Page 8: Safety Warnings

  16. Do not leave the tool running. Operate the tool SAFETY WARNINGS only when hand-held. 17. Always switch off and wait for the bit to come to a complete stop before removing the bit General power tool safety warnings from workpiece. 18.
 • Page 9 It will Doing so may cause a malfunction of the wireless unit. also void the Makita warranty for the Makita tool and 18. Do not remove the sticker on the wireless unit. charger.
 • Page 10: Functional Description

  Indicating the remaining battery supplied case or a static-free container. capacity 26. Do not insert any devices other than Makita wireless unit into the slot on the tool. Only for battery cartridges with the indicator 27. Do not use the tool with the lid of the slot dam- ►...
 • Page 11: Operation

  Switch action Changing the collet cone Country specific CAUTION: Before installing the battery cartridge NOTICE: into the tool, always check to see that the slide switch Use the correct size collet cone for the bit moves properly and returns to the "OFF" position that you are going to use.
 • Page 12 To perform cleaner operations, use the vacuum cover The wireless activation function enables clean and com- and connect the tool to Makita vacuum cleaner. fortable operation. By connecting a supported vacuum ► Fig.12: 1. Tool 2. Vacuum cover 3. Hose 4. Vacuum...
 • Page 13 ► Fig.29: 1. Wireless activation button 2. Wireless activation lamp NOTE: A Makita vacuum cleaner supporting the Pull the switch trigger of the tool. Check if the wireless activation function is required for the tool vacuum cleaner runs while the switch trigger is being registration.
 • Page 14 Description of the wireless activation lamp status ► Fig.30: 1. Wireless activation lamp The wireless activation lamp shows the status of the wireless activation function. Refer to the table below for the meaning of the lamp status. Status Wireless activation lamp Description Color Duration...
 • Page 15 Before asking for repairs, conduct your own inspection first. If you find a problem that is not explained in the manual, do not attempt to dismantle the tool. Instead, ask Makita Authorized Service Centers, always using Makita replace- ment parts for repairs.
 • Page 16: Maintenance

  To maintain product SAFETY and RELIABILITY, repairs, any other maintenance or adjustment should be performed by Makita Authorized or Factory Service Centers, always using Makita replacement parts. Air vent cleaning The tool and its air vents have to be kept clean.
 • Page 17: Dane Techniczne

  POLSKI (Instrukcja oryginalna) DANE TECHNICZNE Model: DCO181 Średnica uchwytu z tuleją zaciskową 3,0 mm, 3,18 mm, 6,0 mm, 6,35 mm Prędkość bez obciążenia 32 000 min Długość całkowita z BL1820B 293 mm z BL1860B 311 mm Napięcie znamionowe Prąd stały 18 V Masa netto 1,4–1,7 kg...
 • Page 18: Ostrzeżenia Dotyczące Bezpieczeństwa

  Ostrzeżenia dotyczące WSKAZÓWKA: Deklarowana wartość poziomu drgań została zmierzona zgodnie ze standardową bezpieczeństwa dla frezarko- metodą testową i można ją wykorzystać do porówny- wycinarki akumulatorowej wania narzędzi. WSKAZÓWKA: Deklarowaną wartość poziomu Gdy narzędzie podczas pracy może zetknąć drgań można także wykorzystać we wstępnej ocenie się...
 • Page 19 Makita. Używanie nie- Narzędzia i akumulatora nie wolno przechowy- oryginalnych akumulatorów firm innych niż Makita lub wać ani używać w miejscach, w których tempe- akumulatorów, które zostały zmodyfikowane, może ratura osiąga bądź przekracza 50°C (122°F).
 • Page 20 26. Nie wkładać żadnych urządzeń innych niż złą- zowanym urządzeniu może wystąpić usterka lub cze bezprzewodowe firmy Makita do gniazda w błąd. narzędziu. Nie używać złącza bezprzewodowego w miej- 27. Nie wolno używać narzędzia, gdy pokrywa scach, w których panuje wysoka temperatura...
 • Page 21: Opis Działania

  OPIS DZIAŁANIA WSKAZÓWKA: Zależnie od warunków użytkowania i tem- peratury otoczenia, wskazywany poziom może nieznacznie się różnić od rzeczywistego stanu naładowania akumulatora. PRZESTROGA: Przed przystąpieniem do regu- WSKAZÓWKA: Pierwsza (skrajnie po lewej stronie) lacji lub przeglądu narzędzia upewnić się, że jest lampka wskaźnika miga, gdy układ zabezpieczenia ono wyłączone, a akumulator został...
 • Page 22 Zakładanie stopy WSKAZÓWKA: Aby usunąć zabrudzenia z klosza lampki, należy użyć suchej szmatki. Uważać, aby nie zarysować klo- sza lampki, gdyż może to zmniejszyć natężenie oświetlenia. Aby założyć stopę, należy najpierw poluzować śrubę skrzydełkową. Zamocować stopę w narzędziu, a WSKAZÓWKA: Gdy narzędzie jest przegrzane, kontrolka następnie mocno dokręcić...
 • Page 23 Pokrywa odkurzacza BEZPRZEWODOWEJ Aby skorzystać z odkurzacza, należy użyć pokrywy odkurzacza i podłączyć narzędzie do odkurzacza firmy Co umożliwia funkcja aktywacji Makita. bezprzewodowej ► Rys.12: 1. Narzędzie 2. Pokrywa odkurzacza 3. Wąż 4. Odkurzacz Funkcja aktywacji bezprzewodowej pozwala na czystą...
 • Page 24 Rejestracja narzędzia w celu Zamontować złącze bezprzewodowe w narzędziu. używania odkurzacza Podłączyć wąż odkurzacza do narzędzia. ► Rys.27 WSKAZÓWKA: Odkurzacz firmy Makita obsługujący Ustawić przełącznik gotowości na odkurzaczu w funkcję aktywacji bezprzewodowej jest wymagany do położeniu „AUTO”. rejestracji narzędzia. ► Rys.28: 1. Przełącznik gotowości WSKAZÓWKA: Zakończyć...
 • Page 25 Opis stanu kontrolki aktywacji bezprzewodowej ► Rys.30: 1. Kontrolka aktywacji bezprzewodowej Kontrolka aktywacji bezprzewodowej przedstawia stan funkcji aktywacji bezprzewodowej. Aby dowiedzieć się więcej na temat znaczenia stanu kontrolki, należy zapoznać się z poniższą tabelą. Stan Kontrolka aktywacji bezprzewodowej Opis Kolor Czas trwania Wł.
 • Page 26 Przed oddaniem urządzenia do naprawy należy najpierw przeprowadzić samodzielną kontrolę. W razie napotka- nia problemu, który nie został wyjaśniony w instrukcji, nie należy próbować demontować urządzenia we własnym zakresie. Należy natomiast zlecić naprawę w autoryzowanym punkcie serwisowym firmy Makita; zawsze z użyciem oryginalnych części zamiennych Makita.
 • Page 27: Akcesoria Opcjonalne

  Państwu lokalne Centra Serwisowe Makita. Makita, zawsze z użyciem oryginalnych części zamien- • Końcówka do cięcia płyty kartonowo-gipsowej nych Makita. •...
 • Page 28: Részletes Leírás

  MAGYAR (Eredeti utasítások) RÉSZLETES LEÍRÁS Típus: DCO181 Bilincses tokmány befogadóképessége 3,0 mm, 3,18 mm, 6,0 mm, 6,35 mm Üresjárati fordulatszám 32 000 min Teljes hossz BL1820B-el 293 mm BL1860B-el 311 mm Névleges feszültség 18 V, egyenáram Nettó tömeg 1,4–1,7 kg •...
 • Page 29: Biztonsági Figyelmeztetés

  10. Ellenőrizze, hogy a tengelyretesz fel van BIZTONSÁGI engedve, mielőtt bekapcsolja a szerszámot. FIGYELMEZTETÉS A szerszámot csak akkor használja, ha a saru stabilan csatlakoztatva van a szerszámhoz és egyenletesen és szilárdan támaszkodik a munkadarabnak. A szerszámgépekre vonatkozó 12. Tartsa a szerszámot szilárdan. általános biztonsági 13.
 • Page 30 Ne tárolja és használja a szerszámot vagy az személyi sérülést és anyagi kárt okozhat. A Makita akkumulátort olyan helyen, ahol a hőmérséklet szerszámra és töltőre vonatkozó Makita garanciát is elérheti vagy meghaladhatja az 50 °C-t (122 °F).
 • Page 31: A Működés Leírása

  ► Ábra2: 1. Jelzőlámpák 2. Check (ellenőrzés) gomb tokban vagy antisztatikus tárolóban tárolja. 26. A szerszámgépen található nyílásba Nyomja meg az ellenőrzőgombot, hogy az akkumulátortöltött- csak a Makita vezeték nélküli egységet ség-jelző megmutassa a hátralévő akkumulátor-kapacitást. Ekkor csatlakoztassa. a töltöttségiszint-jelző lámpák néhány másodpercre kigyulladnak.
 • Page 32 Véletlenszerű újraindítást megelőző funkció MEGJEGYZÉS: Az adott munkafeltételektől és a kör- nyezet hőmérsékletétől függően a jelzett töltöttségi szint némileg eltérhet a tényleges töltöttségi szinttől. Amikor az akkumulátor fel van helyezve az eszközre, és a csúszókapcsoló „I (ON)” állásban van, az eszköz nem indul. MEGJEGYZÉS: Az első...
 • Page 33 A műveletek tisztább végrehajtása érdekében használja a porszívó fedőlapot, és csatlakoztassa a szerszámot Szíj rögzítésére szolgáló lyuk egy Makita porszívóhoz. ► Ábra12: 1. Szerszám 2. Porszívó fedőlap A szíj rögzítésére szolgáló lyuk arra szolgál, hogy a 3. Gégecső 4. Porszívó...
 • Page 34 VEZETÉK NÉLKÜLI MEGJEGYZÉS: A vezeték nélküli egység eltá- volításához mindig a fedél hátoldalán található AKTIVÁLÁS FUNKCIÓ horgokat használja. Ha a horgok nem akadnak bele a vezeték nélküli egységbe, ismét zárja vissza a fedelet, és nyissa ki ismét lassan. Mire használható a vezeték nélküli A szerszámgép regisztrációja a aktiválás funkció? porszívóval...
 • Page 35 Szerelje fel a vezeték nélküli egységet a szerszámgépre. MEGJEGYZÉS: Ha 2 órán keresztül nem működtetik, Csatlakoztassa a porszívó csövét a szerszámgéphez. akkor a szerszámgép vezeték nélküli aktiválás lámpájának ► Ábra27 kék villogása leáll. Ebben az esetben állítsa az „AUTO” helyzetbe a porszívó készenléti kapcsolóját, és nyomja meg Állítsa a porszívó...
 • Page 36 Mielőtt a szervizhez fordulna, először végezzen saját maga is átvizsgálást. Ha olyan problémát talál, amire a kézi- könyv nem tartalmaz magyarázatot, ne próbálja meg szétszedni az eszközt. Ehelyett kérjen tanácsot a Makita hiva- talos szervizközpontjától, és javításhoz mindig Makita cserealkatrészeket használjon.
 • Page 37 Ha bármilyen segítségre vagy további információkra A termék BIZTONSÁGÁNAK és van szüksége ezekkel a tartozékokkal kapcsolatban, MEGBÍZHATÓSÁGÁNAK fenntartása érdekében a keresse fel a helyi Makita Szervizközpontot. javításokat és más karbantartásokat vagy beállításokat • Szárazfalazatba való vezetőhornyos a Makita hivatalos vagy gyári szervizközpontjában vágószerszám...
 • Page 38: Technické Špecifikácie

  SLOVENČINA (Originálny návod) TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE Model: DCO181 Kapacita skľučovadla puzdra 3,0 mm, 3,18 mm, 6,0 mm, 6,35 mm Otáčky naprázdno 32 000 min Celková dĺžka model BL1820B 293 mm model BL1860B 311 mm Menovité napätie Jednosmerný prúd 18 V Čistá hmotnosť...
 • Page 39: Bezpečnostné Varovania

  Predtým, ako použijete nástroj na konkrétnom Vyhlásenie o zhode ES obrobku, nechajte ho chvíľu bežať. Sledujte, či nedochádza k vibráciám alebo hádzaniu, ktoré Len pre krajiny Európy by mohli naznačovať nesprávne namontovaný Vyhlásenie o zhode ES sa nachádza v prílohe A tohto vrták.
 • Page 40 Používajte len originálne akumu- kovovými predmetmi, napríklad klincami, látory od spoločnosti Makita. Používanie batérií, mincami a pod. ktoré nie sú od spoločnosti Makita, alebo upravených Akumulátor nevystavujte vode ani dažďu. batérií môže spôsobiť výbuch batérie a následný Skrat akumulátora môže spôsobiť veľký...
 • Page 41 13. Pri otváraní krytu zásuvky sa vyhýbajte OPIS FUNKCIÍ miestam, kde by do zásuvky mohol preniknúť prach alebo voda. Vstupný otvor zásuvky musí byť vždy čistý. POZOR: Pred úpravou alebo kontrolou funkč- 14. Bezdrôtovú jednotku vždy vkladajte v správ- nosti nástroja vždy skontrolujte, či je nástroj nom smere.
 • Page 42 Funkcia zabránenia náhodného POZNÁMKA: V závislosti od podmienok používania a v závislosti od okolitej teploty sa môže zobrazenie opätovného spustenia mierne odlišovať od skutočnej kapacity. POZNÁMKA: Prvý (úplne vľavo) svetelný indiká- Aj keď je v náradí nainštalovaný akumulátor a posuvný tor bude blikať, keď...
 • Page 43 Na vysávanie použite kryt na vysávač a pripojte k POZOR: Náradie nikdy nevešajte do výšky ani na nástroju vysávač Makita. potenciálne nestabilný povrch. ► Obr.12: 1. Náradie 2. Kryt vysávača 3. Hadica ► Obr.8: 1. Drážka 2. Háčik 3. Skrutka 4.
 • Page 44 Funkcia bezdrôtového spúšťania umožňuje vykonávať POZNÁMKA: Registrácia nástroja vyžaduje použitie čistú a pohodlnú prevádzku. Pripojením podporovaného vysávača značky Makita s podporou funkcie bezdrô- vysávača k nástroju môžete vysávač prevádzkovať tového spúšťania. automaticky spolu s aktiváciu spínača nástroja. POZNÁMKA: Pre začiatkom registrácie nástroja ►...
 • Page 45 Krátko stlačte tlačidlo bezdrôtového spúšťania POZNÁMKA: Indikátor bezdrôtového spúšťania nástroja. Indikátor bezdrôtového spúšťania sa rozbliká na nástroji prestane blikať namodro pri nečinnosti modrou farbou. nástroja trvajúcej 2 hodiny. V takomto prípade ► Obr.29: 1. Tlačidlo bezdrôtového spúšťania nastavte prepínač pohotovostného režimu vysávača 2.
 • Page 46 Pred požiadaním o vykonanie opravy najprv vykonajte vlastnú kontrolu. Ak zistíte problém, ktorý nie je vysvetlený v návode, nepokúšajte sa nástroj rozoberať. Namiesto toho požiadajte o opravu autorizované servisné strediská spo- ločnosti Makita, ktoré používajú len náhradné diely značky Makita. Chybný stav Predpokladaná...
 • Page 47: Voliteľné Príslušenstvo

  Ak chcete udržať BEZPEČNOSŤ a BEZPORUCHOVOSŤ výrobku, prenechajte opravy, údržbu a nastavenie na autorizované alebo továrenské servisné centrá Makita, ktoré používajú len náhradné diely značky Makita. Čistenie vzduchových prieduchov Náradie a jeho vzduchové prieduchy je nutné udržiavať...
 • Page 48 ČESKY (Původní návod k používání) SPECIFIKACE Model: DCO181 Rozměr kleštinového sklíčidla 3,0 mm, 3,18 mm, 6,0 mm, 6,35 mm Otáčky bez zatížení 32 000 min Celková délka s BL1820B 293 mm s BL1860B 311 mm Jmenovité napětí 18 V DC Čistá...
 • Page 49: Bezpečnostní Výstrahy

  13. Neprovádějte žádnou práci, při které byste BEZPEČNOSTNÍ ruce používali k podpírání nebo vedení dílu. VÝSTRAHY 14. Udržujte ruce mimo pohyblivé díly. 15. Nepoužívejte tento nástroj k vrtání. 16. Nenechávejte nástroj běžet bez dozoru. Obecná bezpečnostní upozornění Pracujte s ním, jen když jej držíte v rukou. 17.
 • Page 50 15. Netlačte na tlačítko bezdrátové aktivace na Zaniká tím také záruka společnosti Makita na nářadí bezdrátové jednotce příliš silně a netlačte na a nabíječku Makita. něj předměty s ostrými hranami.
 • Page 51: Popis Funkcí

  Kontrolky Zbývající 26. Nevkládejte do drážky nástroje jiná zařízení, kapacita než je bezdrátová jednotka Makita. 27. Nepoužívejte nástroj, pokud je kryt drážky Svítí Nesvítí Bliká poškozen. Do drážky se může dostat voda, prach 75 % až...
 • Page 52 Zapínání Instalace a demontáž pracovního nástroje UPOZORNĚNÍ: Před vložením akumulátoru do nářadí vždy zkontrolujte, zda se posuvný spínač POZOR: Nedotahujte matici upínacího pouzdra správně pohybuje a zda se po stisknutí zadní části bez nasazeného pracovního nástroje, jinak se může vrací do vypnuté polohy. poškodit kužel upínacího pouzdra.
 • Page 53 Odsávací kryt aktivace Chcete-li při práci zachovat větší čistotu, používejte odsá- vací kryt a nářadí připojte k odsavači prachu Makita. Funkce bezdrátové aktivace umožňuje čistý a pohodlný ► Obr.12: 1. Nástroj 2. Odsávací kryt 3. Hadice provoz. Pomocí připojení podporovaného vysavače k 4.
 • Page 54 Stiskněte spoušť nástroje. Zkontrolujte, zda je vysavač při stisknutí spouště nástroje spuštěný. POZNÁMKA: Pro registraci nástroje je vyžadován Pokud chcete zastavit bezdrátovou aktivaci vysavače, vysavač Makita s podporou funkce bezdrátové stiskněte tlačítko bezdrátové aktivace nástroje. aktivace. POZNÁMKA: Indikátor bezdrátové aktivace na POZNÁMKA: Před zahájením registrace nástroje...
 • Page 55 Popis stavu indikátoru bezdrátové aktivace ► Obr.30: 1. Indikátor bezdrátové aktivace Indikátor bezdrátové aktivace zobrazuje stav funkce bezdrátové aktivace. Vysvětlení stavu indikátorů najdete v následující tabulce. Stav Indikátor bezdrátové aktivace Popis Barva Trvání Svítí Bliká Pohotovostní Modrá 2 hodiny Je dostupná bezdrátová aktivace vysavače. Indikátor automaticky režim zhasne po 2 hodinách nečinnosti.
 • Page 56 Odstraňování problémů funkce bezdrátové aktivace Před žádostí o opravu proveďte nejprve prohlídku sami. Narazíte-li na problém, jenž v této příručce není vysvětlen, nepouštějte se do demontáže zařízení. Požádejte o pomoc některé z autorizovaných servisních středisek Makita, kde k opravám vždy používají náhradní díly Makita.
 • Page 57: Volitelné Příslušenství

  K zachování BEZPEČNOSTI a SPOLEHLIVOSTI výrobku musí být opravy a veškerá další údržba či seřizování prováděny autorizovanými nebo továrními servisními středisky společnosti Makita s využitím náhradních dílů Makita. Čištění větracích otvorů Nářadí a větrací otvory je nutno udržovat v čistotě.
 • Page 58: Технічні Характеристики

  УКРАЇНСЬКА (Оригінальні вказівки) ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Модель: DCO181 Макс. діаметр цангового патрона 3,0 мм; 3,18 мм; 6,0 мм; 6,35 мм Швидкість у режимі холостого ходу 32 000 хв Загальна довжина з BL1820B 293 мм з BL1860B 311 мм Номінальна напруга 18 В пост. струму...
 • Page 59 Правила техніки безпеки під час ПРИМІТКА: Заявлене загальне значення вібрації було виміряно відповідно до стандартних методів експлуатації акумуляторного тестування й може використовуватися для порів- різального інструмента няння одного інструмента з іншим. ПРИМІТКА: Заявлене загальне значення вібрації Тримайте електроприлад за ізольовані може...
 • Page 60 мент і касету з акумулятором у місцях, де лятори Makita. Використання акумуляторів, інших температура може сягнути чи перевищити ніж оригінальні акумулятори Makita, або акумуля- 50 °C (122 °F). торів, конструкцію яких було змінено, може призве- Не слід спалювати касету з акумулятором, сти...
 • Page 61 ковтуванні негайно зверніться до лікаря. 25. Зберігайте бездротовий модуль в упаковці Використовуйте бездротовий модуль лише з комплекту постачання або в контейнері, з інструментами Makita. захищеному від дії статичної електрики. Не тримайте бездротовий модуль під дощем 26. Не вставляйте у відсік інструмента будь-які...
 • Page 62 ОПИС РОБОТИ Індикаторні лампи Залишковий ресурс Горить Вимк. Блимає ОБЕРЕЖНО: Обов’язково переконайтеся, що прилад вимкнено, а касету з акумулятором від 75 до знято, перед регулюванням або перевіркою 100% функціонування інструмента. від 50 до Встановлення та зняття касети з від 25 до акумулятором...
 • Page 63 Дія вимикача ЗБОРКА ОБЕРЕЖНО: Перед тим як вставляти касету з ОБЕРЕЖНО: Обов’язково переконайтеся, акумулятором в інструмент, слід переконатися, що що прилад вимкнено, а касету з акумулятором повзунковий перемикач працює належним чином знято, перш ніж проводити будь-які роботи з і повертається в положення «ВИМК.» у разі натис- інструментом.
 • Page 64 Щоб забезпечити чистоту під час роботи, використо- інструмента на стіну за ремінь. вуйте вакуумну кришку та під’єднайте інструмент до ► Рис.9: 1. Отвір для ременя пилососа Makita. ► Рис.12: 1. Інструмент 2. Вакуумна кришка 3. Шланг 4. Пилосос ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Використовуйте отвір...
 • Page 65 бездротової активації ПРИМІТКА: Для реєстрації інструмента потрібно мати пило- Використання функції бездротової активації забезпе- сос Makita, який підтримує функцію бездротової активації. чує чистоту та комфортну роботу. Після під’єднання до інструмента сумісного пилососа його можна буде ПРИМІТКА: Установіть бездротовий модуль в...
 • Page 66 Установіть перемикач режиму очікування на ПРИМІТКА: Індикатор бездротової активації на пилососі в положення «AUTO». інструменті припинить блимати синім, якщо він ► Рис.28: 1. Перемикач режиму очікування не використовується протягом 2 годин. У цьому випадку встановіть перемикач режиму очікування Натисніть і відпустіть кнопку бездротової акти- на...
 • Page 67 Перш ніж звертатися з приводу ремонту інструмента, проведіть його перевірку самостійно. У разі виявлення несправ- ності, яку не описано в цьому посібнику, не намагайтеся розібрати інструмент. Натомість зверніться до авторизова- них сервісних центрів Makita та використовуйте для ремонту тільки запасні частини виробництва компанії Makita. Стан відхилення від норми...
 • Page 68: Технічне Обслуговування

  може призвести до пожежі. ДОДАТКОВЕ ПРИЛАДДЯ ОБЕРЕЖНО: Це додаткове та допоміжне обладнання рекомендовано використову- вати з інструментом Makita, зазначеним у цій інструкції з експлуатації. Використання будь- якого іншого додаткового та допоміжного облад- нання може становити небезпеку травмування. Використовуйте додаткове та допоміжне облад- нання...
 • Page 69 ROMÂNĂ (Instrucţiuni originale) SPECIFICAŢII Model: DCO181 Capacitatea mandrinei cu con elastic 3,0 mm, 3,18 mm, 6,0 mm, 6,35 mm Turaţie în gol 32.000 min Lungime totală cu BL1820B 293 mm cu BL1860B 311 mm Tensiune nominală 18 V c.c. Greutate netă...
 • Page 70 Ventilaţi corespunzător spaţiul de lucru. AVERTIZARE: Nivelul de vibraţii în timpul Verificaţi atent scula cu privire la fisuri sau utilizării efective a uneltei electrice poate diferi de deteriorări înainte de folosire. Înlocuiţi imediat valoarea (valorile) nivelului declarat, în funcţie de o sculă...
 • Page 71 Nu expuneţi cartuşul acumulatorului la ATENŢIE: Folosiţi numai acumulatori Makita apă sau ploaie. originali. Acumulatorii Makita care nu sunt originali şi Un scurtcircuit al acumulatorului poate acumulatorii care au suferit modificări se pot aprinde, provoca un flux puternic de curent electric, provocând incendii, leziuni corporale şi daune.
 • Page 72 Nu utilizaţi unitatea wireless în locuri unde temperatura depăşeşte 50 °C. 26. Nu introduceţi în fanta de pe maşină alte dis- pozitive în afară de unitatea wireless Makita. Nu operaţi unitatea wireless în apropierea unor instrumente medicale, precum stimulatorul 27. Nu utilizaţi maşina dacă clapeta de închidere cardiac.
 • Page 73 Indicarea capacităţii rămase a Acţionarea întrerupătorului acumulatorului ATENŢIE: Înainte de a monta cartușul acumu- Numai pentru cartuşe de acumulator cu indicator latorului în mașină, verificați întotdeauna mișcarea ► Fig.2: 1. Lămpi indicatoare 2. Buton de verificare corectă a comutatorului glisant și revenirea acestuia în poziția „OFF”...
 • Page 74 Pentru a efectua operații mai curate, utilizați capacul de înalte sau pe suprafeţe potenţial instabile. aspirare și atașați mașina la un aspirator Makita. ► Fig.12: 1. Maşină 2. Capac de aspirare 3. Furtun ► Fig.8: 1. Canelură 2. Cârlig 3. Şurub 4.
 • Page 75 O unitate wireless (accesoriu opţional) NOTĂ: Pentru înregistrarea maşinii este necesar • Un aspirator care acceptă funcţia de activare un aspirator Makita care acceptă funcţia de activare wireless wireless. Prezentarea generală a setării funcţiei de activare NOTĂ: Finalizaţi instalarea unităţii wireless la maşină...
 • Page 76 Dacă doriţi să activaţi aspiratorul odată cu operaţia de NOTĂ: Lampa de activare wireless de pe maşină va comutare a maşinii, finalizaţi mai întâi înregistrarea înceta să lumineze intermitent cu albastru atunci când maşinii. nu există funcţionare timp de 2 ore. În acest caz, Instalaţi acumulatorii la aspirator şi la maşină.
 • Page 77 Descrierea stării lămpii de activare wireless ► Fig.30: 1. Lampă de activare wireless Lampa de activare wireless indică starea funcţiei de activare wireless. Consultaţi tabelul de mai jos pentru semnifica- ţia stării lămpii. Stare Lampă de activare wireless Descriere Culoare Durată...
 • Page 78 Înainte de a solicita reparaţii, efectuaţi mai întâi propria inspecţie. În cazul în care găsiţi o problemă care nu este explicată în manual, nu încercaţi să demontaţi echipamentul. În schimb, adresaţi-vă Centrelor de service autorizate Makita, utilizând întotdeauna piese de schimb Makita pentru reparaţii. Stare de anormalitate Cauză...
 • Page 79: Accesorii Opţionale

  În caz contrar, pot rezulta decolorări, deformări sau fisuri. Pentru a menţine SIGURANŢA şi FIABILITATEA produ- sului, reparaţiile şi orice alte lucrări de întreţinere sau reglare trebuie executate de centre de service Makita autorizate sau proprii, folosind întotdeauna piese de schimb Makita. Curăţarea fantelor de ventilaţie Maşina şi fantele sale de ventilaţie trebuie păstrate...
 • Page 80: Technische Daten

  DEUTSCH (Original-Anleitung) TECHNISCHE DATEN Modell: DCO181 Spannzangenfutterkapazität 3,0 mm, 3,18 mm, 6,0 mm, 6,35 mm Leerlaufdrehzahl 32.000 min Gesamtlänge mit BL1820B 293 mm mit BL1860B 311 mm Nennspannung 18 V Gleichstrom Nettogewicht 1,4 - 1,7 kg • Wir behalten uns vor, Änderungen der technischen Daten im Zuge der Entwicklung und des technischen Fortschritts ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.
 • Page 81 Sicherheitswarnungen für HINWEIS: Der (Die) angegebene(n) Vibrationsgesamtwert(e) wurde(n) im Einklang mit der Akku-Rotationsschneider Standardprüfmethode gemessen und kann (können) für den Vergleich zwischen Werkzeugen herangezo- Halten Sie das Werkzeug an den isolierten gen werden. Griffflächen, wenn Sie unter Bedingungen arbei- HINWEIS: Der (Die) angegebene(n) ten, bei denen das Schneidwerkzeug versteckte Vibrationsgesamtwert(e) kann (können) auch für eine Verkabelung berühren kann.
 • Page 82 Lesen Sie vor der Benutzung des Akkus alle 12. Verwenden Sie die Akkus nur mit den von Anweisungen und Warnhinweise, die an (1) Makita angegebenen Produkten. Das Einsetzen Ladegerät, (2) Akku und (3) Akkuwerkzeug der Akkus in nicht konforme Produkte kann zu angebracht sind.
 • Page 83 Verwenden Sie nur Original- Funk-Adapters mit bloßen Händen oder Makita-Akkus. Die Verwendung von Nicht-Original- Metallgegenständen. Makita-Akkus oder von Akkus, die abgeändert 12. Entfernen Sie stets den Akku vom Produkt, worden sind, kann zum Bersten des Akkus und bevor Sie den Funk-Adapter installieren.
 • Page 84 FUNKTIONSBESCHREIBUNG HINWEIS: Abhängig von den Benutzungsbedingungen und der Umgebungstemperatur kann die Anzeige geringfügig von der tatsächlichen Kapazität abweichen. VORSICHT: Vergewissern Sie sich vor HINWEIS: Die erste (äußerste linke) Anzeigelampe der Durchführung von Einstellungen oder blinkt, wenn das Akku-Schutzsystem aktiv ist. Funktionsprüfungen des Werkzeugs stets, dass das Werkzeug ausgeschaltet und der Akku abgenommen ist.
 • Page 85: Montage

  ► Abb.6: 1. Spannkegel 2. Einsatz HINWEIS: Wischen Sie Schmutz auf der 3. Spannzangenmutter Lampenlinse mit einem trockenen Tuch ab. Achten Sie sorgfältig darauf, dass Sie die Lampenlinse nicht Zum Austauschen des Spannzangenkonus lösen verkratzen, weil sich sonst die Lichtstärke verringert. und entfernen Sie die Spannzangenmutter.
 • Page 86 ► Abb.20: 1. Knopf Um sauberer zu arbeiten, verwenden Sie den Absaugadapter, und schließen Sie das Werkzeug an FUNK- ein Makita-Sauggerät an. ► Abb.12: 1. Werkzeug 2. Vakuumabdeckung AKTIVIERUNGSFUNKTION 3. Schlauch 4. Staubsauger Lösen Sie die Flügelschraube, und nehmen Sie den Schuh ab.
 • Page 87 Werkzeugregistrierung für das ► Abb.27 Sauggerät Stellen Sie den Bereitschaftsschalter am Sauggerät auf „AUTO“. HINWEIS: Ein Makita-Sauggerät, das die Funk- ► Abb.28: 1. Bereitschaftsschalter Aktivierungsfunktion unterstützt, ist für die Werkzeugregistrierung erforderlich. Drücken Sie die Funk-Aktivierungstaste am Werkzeug kurz. Die Funk-Aktivierungslampe blinkt in...
 • Page 88 HINWEIS: Die Funk-Aktivierungslampe am Werkzeug hört auf, in Blau zu blinken, wenn 2 Stunden lang kein Betrieb erfolgt. Stellen Sie in diesem Fall den Bereitschaftsschalter am Sauggerät auf „AUTO“, und drü- cken Sie die Funk-Aktivierungstaste am Werkzeug erneut. HINWEIS: Das Sauggerät startet/stoppt mit einer Verzögerung.
 • Page 89 Bevor Sie den Reparaturdienst anrufen, führen Sie zunächst Ihre eigene Inspektion durch. Falls Sie ein Problem finden, das nicht in der Anleitung erläutert wird, versuchen Sie nicht, das Werkzeug zu zerlegen. Wenden Sie sich stattdessen an autori- sierte Makita-Kundendienstzentren, und achten Sie darauf, dass stets Makita-Ersatzteile für Reparaturen verwendet werden. Zustand der Unregelmäßigkeit Wahrscheinliche Ursache (Funktionsstörung)
 • Page 90: Wartung

  Solche Mittel können Verfärbung, Verformung oder Rissbildung verursachen. Um die SICHERHEIT und ZUVERLÄSSIGKEIT dieses Produkts zu gewährleisten, sollten Reparaturen und andere Wartungs- oder Einstellarbeiten nur von Makita- Vertragswerkstätten oder Makita-Kundendienstzentren unter ausschließlicher Verwendung von Makita- Originalersatzteilen ausgeführt werden. Reinigung der Ventilationsöffnungen...
 • Page 92 Makita Europe N.V. Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070 Kortenberg, Belgium Makita Corporation 3-11-8, Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi 446-8502 Japan 885805-970 EN, PL, HU, SK, CS, UK, RO, DE www.makita.com 20200626...

This manual is also suitable for:

Dco181z0088381727976

Table of Contents