Download Print this page

Miele KSK 2001 Installation Instructions Manual

Side-by-side kit

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 40

Quick Links

Side-by-side Kit KSK 2001
de
Montageanweisung
bg
Инструкция за монтаж
cs
Montážní návod
da
Monteringsanvisning
el
Οδηγίες τοποθέτησης
Installation instructions
en
es
Instrucciones de montaje
et
Paigaldusjuhend
fi
Asennusohje
fr
Notice de montage
hu
Szerelési útmutató
hr
Upute za ugradnju
it
Istruzioni di montaggio
lt
Montavimo instrukcija
lv
Montāžas instrukcija
nl
Montage-instructie
no
Monteringsanvisning
pl
Instrukcja montażu
pt
Instruções de montagem
ro
Instrucțiuni de instalare
ru
Инструкция по монтажу
sk
Návod na montáž
sl
Navodila za montažo
sr
Uputstvo za montažu
sv
Monteringsanvisning
tr
Montaj Talimatı
uk
Інструкція з монтажу
M.-Nr. 11 255 170

Advertisement

loading

Summary of Contents for Miele KSK 2001

 • Page 1 Side-by-side Kit KSK 2001 Montageanweisung Инструкция за монтаж Montážní návod Monteringsanvisning Οδηγίες τοποθέτησης Installation instructions Instrucciones de montaje Paigaldusjuhend Asennusohje Notice de montage Szerelési útmutató Upute za ugradnju Istruzioni di montaggio Montavimo instrukcija Montāžas instrukcija Montage-instructie Monteringsanvisning Instrukcja montażu Instruções de montagem Instrucțiuni de instalare...
 • Page 2 de ........................bg ........................11 cs ........................19 da ........................26 el ......................... 33 en ........................40 es ........................47 et ........................54 fi ......................... 61 fr ......................... 68 hu ........................76 hr ........................83 it ......................... 91 lt ......................... 98 lv .........................
 • Page 3 sr ........................171 sv ........................178 tr ......................... 185 uk ........................192...
 • Page 4 de - Befestigung einer side-by-side Kombination Side-by-side Montage  Beschädigungs- und Verlet- zungsgefahr durch kippende Kälte- Diese Side-by-side Montageanweisung geräte. ist für die folgenden Modelle gültig: Die Kältegeräte sind sehr schwer und - K 26xx Vi, K 28xx Vi, K 29xx Vi neigen bei geöffneter Gerätetür dazu, nach vorn zu kippen.
 • Page 5 de - Befestigung einer side-by-side Kombination . . . mit Zwischenwand Ist die Zwischenwand a schmaler als 160 mm benötigen Sie die Seitenwand- heizung  aus dem Side-by-side Mon- tagekit, um die Bildung von Kondens- wasser und eventuell daraus resultie- rende Folgeschäden zu vermeiden (sie- he Abschnitt „Seitenwandheizung mon- tieren“).
 • Page 6 de - Befestigung einer side-by-side Kombination Anschließend werden die Kältegeräte Kältegeräte vorbereiten jeweils einzeln mit dem beiliegenden  Stellen Sie die beiden Kältegeräte in Montagematerial in ihrer Einbaunische der gewünschten Position mit etwas befestigt (befolgen Sie dazu die Anwei- Abstand nebeneinander auf. sungen in den beiliegenden Gebrauchs- und Montageanweisungen).
 • Page 7 de - Befestigung einer side-by-side Kombination Seitenwandheizung montieren Die Seitenwandheizung muss (von vor- ne gesehen) an der rechten Seite des links stehenden Kältegerätes befestigt werden.  Schrauben Sie die beiliegenden Scharnierhälften an beiden Kältegerä- ten fest.  Stecken Sie die Stifte in die dafür vor- gesehenen Bohrungen in der Seiten- wandheizung 1.).
 • Page 8 de - Befestigung einer side-by-side Kombination  Hängen Sie die Kabelabdeckung an den Schrauben auf der Rückseite des Kältegerätes ein 11.).  Ziehen Sie die Schrauben fest 12.). Kältegeräte miteinander ver- binden  Schieben Sie die Kältegeräte hinten zusammen, bis die Scharnierhälften ineinander greifen.
 • Page 9 de - Befestigung einer side-by-side Kombination  Drücken Sie die Kältegeräte vorne so nah wie möglich aneinander.  Drehen Sie die beiden Schrauben oben aus den Geräteoberseiten.  Ziehen Sie beide Kältegeräte zusätz- lich vorne mit einer Wasserpum- penzange zusammen. ...
 • Page 10 de - Befestigung einer side-by-side Kombination Die Kippschutzwinkel benötigen Sie anschließend für die Befestigung der Einbaunische.  Drücken Sie die beiden Kippschutz- winkel zusätzlich mit der Wasserpum- penzange zusammen.  Drehen Sie die Schrauben anschlie- ßend wieder in die Geräteoberseiten ein.
 • Page 11 bg - Закрепване на side-by-side комбинация Side-by-side монтаж  Опасност от повреди и нараня- вания вследствие на преобръщане Тази инструкция за Side-by-side мон- на хладилниците. таж е валидна за следните модели: Хладилниците са много тежки и - K 26xx Vi, K 28xx Vi, K 29xx Vi при...
 • Page 12 bg - Закрепване на side-by-side комбинация . . . с междинна стена Ако междинната стена a е по-тясна от 160 mm, се нуждаете от отопле- нието за странична стена  от ком- плекта за Side-by-side монтаж, за да предотвратите образуването на кон- дензна...
 • Page 13 bg - Закрепване на side-by-side комбинация След това всеки от хладилниците се Свързването на отоплението на закрепва поотделно с включените в страничната стена води до по-висок доставката монтажни материали в разход на енергия. съответната ниша за вграждане (за целта следвайте указанията в прило- Подготовка...
 • Page 14 bg - Закрепване на side-by-side комбинация Монтаж на отоплението на страничната стена Отоплението на страничната стена трябва да се закрепи към дясната страна на разположения отляво хла- дилник (гледано отпред).  Затегнете включените в доставката половини на пантите на двата хла- дилника.
 • Page 15 bg - Закрепване на side-by-side комбинация  Закачете капака на кабела към винтовете от задната страна на хладилника 11.).  Затегнете винтовете 12.). Свързване на хладилниците един към друг  Доближете хладилниците в задната им част, докато половините на пан- тата...
 • Page 16 bg - Закрепване на side-by-side комбинация  Притиснете хладилниците в пред- ната им част възможно най-близо един до друг.  Развинтете двата винта от горните страни на уредите.  Затегнете двата хладилника допъл- нително в предната част с помощта на водопроводен ключ. ...
 • Page 17 bg - Закрепване на side-by-side комбинация  Притиснете двата ъглови елемента  След това развинтете отново вин- за защита от преобръщане допъл- товете от горната страна на уреди- нително с помощта на водопрово- те и демонтирайте двата ъглови ден ключ. елемента...
 • Page 18 bg - Закрепване на side-by-side комбинация  Поставете покривната лайстна в междината между хладилниците, с това вграждането на Side-by-side комбинацията е напълно завърше- но.
 • Page 19 cs - Upevnění side-by-side kombinace Na montáž side-by-side budete po- Montáž side-by-side třebovat toto nářadí: Tento side-by-side montážní návod platí - šroubovák Torx T20, pro tyto modely: - aku šroubovák, - K 26xx Vi, K 28xx Vi, K 29xx Vi - kladivo, - F 241x Vi, F 28xx Vi, F 29xx Vi - kleště...
 • Page 20 cs - Upevnění side-by-side kombinace . . . s přepážkou Je-li přepážka a užší než 160 mm, bu- dete potřebovat topení boční stěny  z montážní soupravy side-by-side, abyste zabránili vytváření kondenzátu a případně z toho vyplývajícím následným škodám (viz odstavec „Montáž topení boční stěny“). Stěna a mezi přístroji postavenými ve- Topení...
 • Page 21 cs - Upevnění side-by-side kombinace Potom se přístroje jednotlivě upevní při- Příprava přístrojů loženým montážním materiálem ve  Postavte oba přístroje na poža- svém výklenku pro vestavbu (řiďte se při dovaném místě v malé vzdálenosti od tom pokyny v přiložených návodech sebe. k obsluze a montáži).
 • Page 22 cs - Upevnění side-by-side kombinace Montáž topení boční stěny Topení boční stěny musí být připevněno (při pohledu zepředu) na pravé straně přístroje stojícího vlevo.  Přišroubujte přiložené poloviny pantů na obou přístrojích.  Nasaďte kolíky do otvorů v topení boční stěny, které jsou k tomu určené 1.).
 • Page 23 cs - Upevnění side-by-side kombinace Vzájemné spojení přístrojů  Přístroje posouvejte vzadu k sobě, dokud do sebe nebudou zasahovat poloviny pantů.  Odšroubujte šroub na krytu konekto- ru 5.).  Sundejte kryt konektoru 6.).  Připojte kabel 7.).  Nasaďte kolíky shora do polovin ...
 • Page 24 cs - Upevnění side-by-side kombinace  Vyšroubujte oba šrouby nahoře z horních stran přístrojů.  Navíc oba přístroje vpředu stáhněte kleštěmi na vodní čerpadla.  Předtím vyšroubované šrouby použij- te k připevnění dodaných ochranných úhelníků proti převrácení. Oba ochranné úhelníky proti převrá- cení...
 • Page 25 cs - Upevnění side-by-side kombinace Ochranné úhelníky proti převrácení pak budete potřebovat na upevnění výklenku pro vestavbu.  Oba ochranné úhelníky proti převrá- cení navíc stlačte kleštěmi na vodní čerpadla.  Potom opět zašroubujte šrouby do horních stran přístrojů. Tip: Nyní pokračujte ve vestavbě přístrojů.
 • Page 26 da - Fastgørelse af en side-by-side-kombination Side-by-side-montering  Risiko for beskadigelse og tilska- dekomst på grund af tippende køle-/ Denne side-by-side-monteringsanvis- fryseskabe. ning er gældende for følgende modeller: Køle-/fryseskabene er meget tunge - K 26xx Vi, K 28xx Vi, K 29xx Vi og har tendens til at tippe fremad, - F 241x Vi, F 28xx Vi, F 29xx Vi når dørene er åbne.
 • Page 27 da - Fastgørelse af en side-by-side-kombination . . . med mellemvæg Hvis mellemvæggen a er smallere end 160 mm, skal sideopvarmningen  fra side-by-side-monteringssættet anven- des for at undgå dannelse af kondens- vand og følgeskader heraf (se afsnittet Sideopvarmning monteres). Sideopvarmningen ...
 • Page 28 da - Fastgørelse af en side-by-side-kombination Herefter fastgøres køle-/fryseskabene Køle-/fryseskabene forberedes enkeltvis i indbygningsnichen med det  Stil begge køle-/fryseskabe ved siden medfølgende monteringsmateriale (se af hinanden på den ønskede position hertil anvisningerne i de medfølgende med en smule afstand. brugs- og monteringsanvisninger).
 • Page 29 da - Fastgørelse af en side-by-side-kombination Sideopvarmning monteres Sideopvarmningen skal monteres på højre side af det til venstre placerede køleskab (set forfra).  Skru de medfølgende beslag fast på begge køle-/fryseskabe.  Sæt stifterne i de påtænkte huller i si- deopvarmningen 1.).
 • Page 30 da - Fastgørelse af en side-by-side-kombination Køle-/fryseskabene forbindes med hinanden  Skub køle-/fryseskabene sammen bagtil, indtil hængselsdelene griber fat i hinanden.  Løsn skruen på stikafdækningen 5.).  Tag stikafdækningen af 6.).  Tilslut ledningen 7.).  Sæt stikafdækningen på igen 8.). ...
 • Page 31 da - Fastgørelse af en side-by-side-kombination  Skru begge skruer foroven ud af oversiden på køle-/fryseskabene.  Træk de to køle-/fryseskabe sammen foran med en papegøjetang.  Anvend de før løsnede skruer til fast- gørelse af de medfølgende tipbeskyt- telsesbeslag. De to tipbeskyttelsesbeslag findes i monteringssættet til indbygning af kø- ...
 • Page 32 da - Fastgørelse af en side-by-side-kombination Tipbeskyttelsesbeslagene skal anven- des efterfølgende til fastgørelse i ind- bygningsnichen.  Tryk også de to tipbeskyttelsesbeslag sammen med papegøjetangen.  Skru herefter skruerne i på oversiden af køle-/fryseskabene igen. Tip: Fortsæt nu indbygningen af køle-/ fryseskabene.
 • Page 33 el - Στερέωση ενός συνδυασμού side-by-side Τοποθέτηση Side-by-side  Κίνδυνος πρόκλησης ζημιάς και τραυματισμού εξαιτίας της κλίσης Αυτές οι οδηγίες τοποθέτησης side-by- των ψυγείων. side ισχύουν μόνο για τα μοντέλα που Τα ψυγεία είναι πολύ βαριά και όταν ακολουθούν: είναι ανοιχτή η πόρτα συσκευής - K 26xx Vi, K 28xx Vi, K 29xx Vi τείνουν...
 • Page 34 el - Στερέωση ενός συνδυασμού side-by-side . . . με ενδιάμεσο τοίχωμα Εάν το ενδιάμεσο τοίχωμα a είναι πιο λεπτό από 160 χιλστ. χρειάζεστε το σύ- στημα θέρμανσης πλαϊνών τοιχωμάτων  από το κιτ τοποθέτησης side-by- side, για να αποφευχθεί η δημιουργία νερού...
 • Page 35 el - Στερέωση ενός συνδυασμού side-by-side Στη συνέχεια τα ψυγεία στερεώνονται το Η σύνδεση του συστήματος θέρμανσης καθένα μεμονωμένα στο ντουλάπι πλαϊνών τοιχωμάτων έχει ως αποτέλε- εντοιχισμού με το συνοδευτικό υλικό το- σμα μεγαλύτερη κατανάλωση ρεύμα- ποθέτησης (για αυτό ακολουθήστε τις τος.
 • Page 36 el - Στερέωση ενός συνδυασμού side-by-side Τοποθέτηση συστήματος θέρ- μανσης πλαϊνών τοιχωμάτων Το σύστημα θέρμανσης πλαϊνών τοιχω- μάτων πρέπει (κοιτώντας από μπροστά) να στερεωθεί στη δεξιά πλευρά του ψυ- γείου που βρίσκεται αριστερά.  Βιδώνετε σφιχτά τα συνοδευτικά μισά των μεντεσέδων και στα δύο ψυγεία. ...
 • Page 37 el - Στερέωση ενός συνδυασμού side-by-side  Αναρτάτε το κάλυμμα καλωδίων στις βίδες στην πίσω πλευρά του ψυγείου 11.).  Βιδώνετε καλά τις βίδες 12.). Σύνδεση των ψυγείων μεταξύ τους  Σπρώχνετε τα ψυγεία στο πίσω μέρος μέχρι να κουμπώσουν τα μισά των με- ντεσέδων.
 • Page 38 el - Στερέωση ενός συνδυασμού side-by-side  Πιέζετε τα ψυγεία μπροστά κατά το δυνατό το ένα κοντά στο άλλο.  Ξεβιδώνετε και τις δύο βίδες από τις πάνω πλευρές των συσκευών.  Συνδέετε τα δύο ψυγεία και μπροστά με μία γκαζοτανάλια. ...
 • Page 39 el - Στερέωση ενός συνδυασμού side-by-side Στη συνέχεια χρειάζεστε τη γωνία προ- στασίας από ανατροπή για τη στερέωση του ντουλαπιού εντοιχισμού.  Επιπλέον συμπιέζετε τις δύο γωνίες προστασίας από ανατροπή με την γκαζοτανάλια.  Στη συνέχεια βιδώνετε τις βίδες και πάλι...
 • Page 40 en - Securing a side-by-side combination Side-by-side installation  Danger of damage and injury due to appliances tipping over. These side-by-side merging kit installa- tion instructions apply to the following The refrigeration appliances are very heavy and can tip forwards when the models: doors are open.
 • Page 41 en - Securing a side-by-side combination . . . with partition wall If the partition wall a is narrower than 160 mm, you will need the side panel heater  from the side-by-side merging kit to prevent condensation from form- ing and any resulting damage (see sec- tion “Installing the side panel heater”).
 • Page 42 en - Securing a side-by-side combination The appliances are then secured indi- Preparing the refrigeration ap- vidually in their niche using the supplied pliances installation material (follow the instruc-  Place both refrigeration appliances tions in the enclosed operating and in- side by side in the required positions, stallation instructions).
 • Page 43 en - Securing a side-by-side combination Installing the side panel heater The side panel heater must be attached to the right side of the appliance that is on the left (when seen from the front).  Secure the supplied hinge halves onto both appliances.
 • Page 44 en - Securing a side-by-side combination Connecting the refrigeration appliances  Push the appliances together at the back until the hinge halves engage.  Loosen the screw on the plug cover 5.).  Remove the plug cover 6.).  Connect the cable 7.). ...
 • Page 45 en - Securing a side-by-side combination  Remove the two screws from the tops of the appliances.  In addition, pull both appliances to- gether at the front with a pipe wrench.  Use these screws to secure the sup- plied anti-tip brackets.
 • Page 46 en - Securing a side-by-side combination  In addition, press both anti-tip brack- ets together with a pipe wrench.  Then reinstall the screws on the tops of the appliances. Tip: Now you can continue installing the appliances. For this purpose, ob- serve the operating and installation in- structions supplied with each of the ap- pliances.
 • Page 47 es - Fijación de una combinación Side-by-Side Montaje Side-by-side  Riesgo de sufrir daños y lesiones debido a que los aparatos se vuel- Estas instrucciones de montaje son vá- quen. lidas para los siguientes modelos Side- Estos aparatos son muy pesados y by-side: tienden a volcarse cuando las puer- - K 26xx Vi, K 28xx Vi, K 29xx Vi...
 • Page 48 es - Fijación de una combinación Side-by-Side . . . con pared divisoria En caso de que la pared divisoria a sea más estrecha de 160 mm es necesaria una calefacción de pared lateral  del kit de montaje Side-by-side para evitar la formación de condensados y los da- ños que de ella podría derivar (ver apar- tado «Montaje de la calefacción de la...
 • Page 49 es - Fijación de una combinación Side-by-Side Finalmente se fija cada uno de los apa- Preparar los aparatos ratos al hueco de empotramiento utili-  Colocar los dos aparatos en la posi- zando los materiales de montaje sumi- ción deseada ligeramente distancia- nistrados (seguir las indicaciones de las dos.
 • Page 50 es - Fijación de una combinación Side-by-Side Montaje de la calefacción de la pared lateral Desde una perspectiva frontal, la cale- facción de la pared lateral deberá fijarse en la parte derecha del aparato situado a la izquierda.  Atornillar en los dos aparatos las me- dias bisagras que se suministran.
 • Page 51 es - Fijación de una combinación Side-by-Side  Colgar la cubierta de los tornillos de la pared posterior del aparato 11.).  Apretar bien los tornillos 12.). Unir los aparatos de frío  Deslizar juntos los aparatos hasta que las medias bisagras encajen en- tre sí.
 • Page 52 es - Fijación de una combinación Side-by-Side  Aflojar los dos tornillos de la parte su- perior de los aparatos.  Utilizar una llave corrediza para tirar de los dos aparatos adicionalmente hacia delante.  Utilizar estos tornillos para fijar las es- cuadras antivuelco suministradas.
 • Page 53 es - Fijación de una combinación Side-by-Side Para la fijación en el hueco de empo- tramiento son necesarias las regletas antivuelco.  Apretar las dos escuadras antivuelco adicionalmente con la llave corrediza.  Apretar de nuevo los tornillos en las partes superiores de los aparatos.
 • Page 54 et - Kõrvuti paigaldatud seadmete kinnitamine Kõrvuti paigalduse jaoks vajate järg- Kõrvuti paigaldamine misi tööriistu: Need kõrvuti paigaldamise juhised keh- - Torx-kruvikeeraja T20, tivad järgmiste mudelite kohta: - akutrell, - K 26xx Vi, K 28xx Vi, K 29xx Vi - haamer, - F 241x Vi, F 28xx Vi, F 29xx Vi - torutangid. - F 24xx Vi, F 26xx Vi Lisaks - KF 28xx Vi, KF 29xx Vi...
 • Page 55 et - Kõrvuti paigaldatud seadmete kinnitamine . . . vaheseinaga Kui vahesein a on õhem kui 160 mm, vajate kõrvuti paigaldamise komplektis olevat külgseina radiaatorit , et vältida kondensaadi tekkimist ja sellest tulene- vaid edasisi kahjustusi (vt jaotist “Külg- seina radiaatori paigaldamine”). Külgseina radiaator ...
 • Page 56 et - Kõrvuti paigaldatud seadmete kinnitamine Seejärel kinnitatakse külmutusseadmed Külmutusseadmete ette- kaasasoleva paigaldusvahendite abil valmistamine ühekaupa paigaldusnišši (järgige see-  Asetage mõlemad külmutusseadmed juures kaasasolevaid kasutus- ja paigal- soovitud kohale, nii et nende vahele dusjuhiseid). jääb väike vahe..vaheseinata Ärge eemaldage seadmete sisekül- gedelt vaheliistu.
 • Page 57 et - Kõrvuti paigaldatud seadmete kinnitamine Külgseina radiaatori paigalda- mine Külgseina radiaator peab (eest vaada- tes) olema kinnitatud vasakul asuva kül- mutusseadme paremale küljele.  Kruvige kaasasolevad šarniiripooled tugevasti mõlema külmutusseadme külge.  Asetage tihvtid selleks ettenähtud avadesse külgseina radiaatoris 1. ...
 • Page 58 et - Kõrvuti paigaldatud seadmete kinnitamine Külmutusseadmete ühendami- ne üksteisega  Nihutage külmutusseadmete tagakül- jed kokku, kuni šarniiripooled haaku- vad teineteisega.  Lõdvendage kontaktikatte kruvi 5.  Võtke kontaktikate ära 6.  Ühendage kaabel 7.  Pange kontaktikate uuesti tagasi 8. ...
 • Page 59 et - Kõrvuti paigaldatud seadmete kinnitamine  Tõmmake mõlemad kruvid seadmete ülakülgedelt üles.  Tõmmake mõlemat külmutusseadet torutangidega eestpoolt veel rohkem kokku.  Kinnitage kaasasolev kinnitusnurgik eelnevalt lõdvendatud kruvidega. Leiate mõlemad kinnitusnurgikud kül- mutusseadme paigalduskomplektist.  Lükake kahest kaasasolevast metallk- lambrist pikem eestpoolt alumisse kinnitusaasa.
 • Page 60 et - Kõrvuti paigaldatud seadmete kinnitamine  Vajutage mõlemad kinnitusnurgikud torutangidega veel kord kokku.  Seejärel keerake kruvid uuesti sead- me ülemisele küljele. Nõuanne: Jätkake nüüd seadme paigu- tamisega nišši. Selleks järgige vastava külmutusseadme kasutus- ja paigaldus- juhiseid.  Paigutage lühem kaasasolev metallk- lamber ülevalt kinnitusaasadesse.
 • Page 61 fi - Side-by-side-asennetun kylmälaiteyhdistelmän kiin- nitys Side-by-side-asennuksessa tarvitta- Side-by-side-asennus vat työkalut: Tämä Side-by-side-asennusohje koskee - Torx-ruuvipala T20, seuraavia laitemalleja: - akkukäyttöinen ruuvinväännin, - K 26xx Vi, K 28xx Vi, K 29xx Vi - vasara, - F 241x Vi, F 28xx Vi, F 29xx Vi - putkipihdit.
 • Page 62 fi - Side-by-side-asennetun kylmälaiteyhdistelmän kiin- nitys . . . väliseinän kanssa. Jos väliseinä a on kapeampi kuin 160 mm, kylmälaitteiden väliin on asen- nettava Side-by-side-asennussarjan mukana toimitettava sivuseinän lämmi- tysmatto , jotta vältetään kondenssi- veden muodostus ja siitä mahdollisesti seuraavat vauriot (ks. kohta Sivuseinän lämmitysmaton asennus).
 • Page 63 fi - Side-by-side-asennetun kylmälaiteyhdistelmän kiin- nitys Kiinnitä kylmälaitteet lopuksi kumpikin Kylmälaitteiden esivalmistelu erikseen mukana toimitettujen kiinnitys-  Siirrä molemmat kylmälaitteet aiot- tarvikkeiden avulla sijoitusaukkoonsa tuun asennuspaikkaan, vähän erilleen (noudata laitteiden käyttö- ja asennus- toisistaan. ohjeissa annettuja ohjeita)..ilman väliseinää. Älä...
 • Page 64 fi - Side-by-side-asennetun kylmälaiteyhdistelmän kiin- nitys Sivuseinän lämmitysmaton asennus Sivuseinän lämmitysmatto tulee asen- taa (edestä katsottuna) vasemmanpuo- leisen kylmälaitteen oikeaan sivusei- nään  Kiinnitä mukana toimitetut saranan- puolikkaat molempiin kylmälaitteisiin.  Työnnä nastat niille varattuihin reikiin lämmitysmattoon (1).  Vedä tarrojen suojateipit irti (2). ...
 • Page 65 fi - Side-by-side-asennetun kylmälaiteyhdistelmän kiin- nitys  Ripusta johdonsuojus kylmälaitteen takaseinässä olevien ruuvien varaan (11).  Kiristä ruuvit (12). Kylmälaitteiden yhdistäminen toisiinsa  Työnnä kylmälaitteet takakulmista yh- teen niin, että saranoiden puolikkaat menevät sisäkkäin.  Avaa pistokeliitännän peitelevyn ruuvi (5). ...
 • Page 66 fi - Side-by-side-asennetun kylmälaiteyhdistelmän kiin- nitys  Paina kylmälaitteet edestä mahdolli- simman lähelle toisiaan.  Irrota ruuvit molempien kylmälaittei- den yläpinnasta.  Vedä kylmälaitteita yhteen vielä putki- pihtien avulla.  Kiinnitä mukana toimitetut kallistumi- senestokulmaraudat irrottamillasi ruu- veilla. Kallistumisenestokulmaraudat ovat kylmälaitteen asennustarvikepakkauk- sessa.
 • Page 67 fi - Side-by-side-asennetun kylmälaiteyhdistelmän kiin- nitys  Purista kulmarautoja toisiaan vasten putkipihdeillä.  Kun olet irrottanut kulmaraudat, kierrä ruuvit taas takaisin kylmälaitteen ylä- pintaan. Vinkki: Jatka nyt kylmälaitteiden asen- nusta. Noudata kylmälaitteiden käyttö- ja asennusohjeiden ohjeita.  Aseta lyhyempi mukana toimitettu he- la ylhäältäpäin kiinnityskielekkeisiin.
 • Page 68 fr - Fixation d'une combinaison côte-à-côte (side-by- side) Montage côte à côte (side by  Risque de dommages et de bles- side) sures provoqués par le basculement des appareils de froid ! Cette notice de montage côte-à-côte Les appareils de froid sont très (side-by-side) est valable pour les mo- lourds et ont tendance à...
 • Page 69 fr - Fixation d'une combinaison côte-à-côte (side-by- side) ..avec paroi de séparation Si la paroi intermédiaire a est plus étroite que 160 mm, vous avez besoin de chauffage latéral  du kit de mon- tage côte-à-côte (side-by-side), pour éviter la formation d'eau de condensa- tion et d'éventuels dommages qui peuvent en découler (voir section...
 • Page 70 fr - Fixation d'une combinaison côte-à-côte (side-by- side) Pour terminer, les appareils de froid Préparer les appareils de froid sont fixés respectivement dans leur  Placez les deux appareils de froid niche d'encastrement, à l'aide du kit de dans la position souhaitée avec un montage joint (suivez par conséquent peu de distance l'un à...
 • Page 71 fr - Fixation d'une combinaison côte-à-côte (side-by- side) Monter le chauffage latéral Le chauffage latéral doit (vue de devant) être fixé sur le côté droit de l'appareil de froid situé à gauche.  Vissez les moitiés de charnières jointes sur les deux appareils de froid. ...
 • Page 72 fr - Fixation d'une combinaison côte-à-côte (side-by- side)  Suspendez le cache câble sur les vis au dos de l'appareil de froid 11).  Serrez les vis à fond 12). Raccorder ensemble les appa- reils de froid  Poussez ensemble les appareils de froid vers l'arrière, jusqu'à...
 • Page 73 fr - Fixation d'une combinaison côte-à-côte (side-by- side)  Serrez aussi près que possible les appareils de froid vers l'avant.  Tournez les deux vis en haut sur les parties supérieures des appareils.  Resserrez les deux appareils de froid en plus vers l'avant à...
 • Page 74 fr - Fixation d'une combinaison côte-à-côte (side-by- side)  Poussez en plus les deux équerres de  Desserrez à nouveau les vis de la fixation de la protection contre le bas- partie supérieure des appareils et dé- culement, à l'aide d'une pince multi- montez les deux équerres de fixation prise.
 • Page 75 fr - Fixation d'une combinaison côte-à-côte (side-by- side)  Placez la baguette dans la fente entre les appareils de froid, le montage de la combinaison côte-à-côte (side-by- side) doit être complètement terminé à ce moment.
 • Page 76 hu - Rögzítés Side-by-side kombinációban Egymás melletti felállítás  Az eldőlő hűtőkészülékek káro- sodást és sérülést okozhatnak. Ez a Side-by-side szerelési útmutató a következő modellekre érvényes: A hűtőkészülékek nagyon nehezek, és nyitott készülékajtónál könnyen - K 26xx Vi, K 28xx Vi, K 29xx Vi előredőlhetnek.
 • Page 77 hu - Rögzítés Side-by-side kombinációban . . . válaszfallal Ha az a válaszfal keskenyebb, mint 160 mm, szükség van az  oldalfali fű- tésre a Side-by-side szerelőkészletből, hogy a kondenzvíz képződést, és az esetleg ebből adódó károkat elkerülje (Lásd „Oldalfalfűtés felszerelése“ fejeze- tet).
 • Page 78 hu - Rögzítés Side-by-side kombinációban A hűtőkészülékek végül egyesével a Hűtőkészülékek előkészítése mellékelt szerelési anyaggal a beépítő  Állítsa fel egymás mellé a két hűtőké- fülkébe rögzítésre kerülnek (kövesse eh- szüléket a kívánt pozícióba kis távol- hez a mellékelt Használati és szerelési ságra egymástól.
 • Page 79 hu - Rögzítés Side-by-side kombinációban Oldalfalfűtés felszerelése Az oldalfalfűtést (elölről nézve) a bal ol- dali készülék jobb oldalán kell rögzíteni.  Csavarozza fel a mellékelt zsanérfele- ket mindkét készüléken.  Helyezze a csapokat az erre kialakí- tott furatokba az oldalfalfűtésben 1.). ...
 • Page 80 hu - Rögzítés Side-by-side kombinációban  Húzza meg a csavarokat 12.). A hűtőkészülékek összekap- csolása  Tolja össze a készülékeket hátul, amíg a zsanérfelek egymásba nem akadnak.  Oldja ki a csavart a csatlakozófedelen 5.).  Vegye le a csatlakozófedelet 6.). ...
 • Page 81 hu - Rögzítés Side-by-side kombinációban  Csavarozza ki mindkét csavart fent a készülék felső oldalából.  A két készüléket elöl még egy víz- pumpafogóval húzza össze.  Az előzőleg meglazított csavarokat a mellékelt billenésvédő szögek rögzí- téséhez használja. Mindkét billenésvédő szög a készülék beépítéséhez való...
 • Page 82 hu - Rögzítés Side-by-side kombinációban A billenésvédő szögekre a végén lesz szükség, a beépítő fülkébe való rögzí- téshez.  Nyomja össze a két billenésvédő szö- get a vízpumpafogóval.  A csavarokat végül csavarja be a ké- szülék felső oldalaiba. Tanács: Folytassa a készülékek beépí- tését.
 • Page 83 hr - Pričvršćenje side-by-side kombinacije Side-by-side ugradnja  Opasnost od štete i ozljeda usli- jed prevrtanja uređaja! Ove upute za Side-by-side ugradnju su prikladne za sljedeće modele: Uređaji za hlađenje su izuzetno teški te se pri otvorenim vratima naginju - K 26xx Vi, K 28xx Vi, K 29xx Vi prema naprijed.
 • Page 84 hr - Pričvršćenje side-by-side kombinacije . . . s pregradom Ukoliko je pregrada između uređaja a tanja od 160 mm potrebno je grijanje bočne stjenke  iz pribora za Side-by- side montažu, kako bi se spriječilo stva- ranje kondenzata i uslijed toga eventu- alnih oštećenja (pogledajte poglavlje „Postavljanje grijanja bočne stjenke”).
 • Page 85 hr - Pričvršćenje side-by-side kombinacije Nakon toga se uređaji za hlađenje poje- Priprema uređaja za hlađenje dinačno pričvršćuju pomoću priloženog  Oba uređaja postavite u željeni po- materijala za ugradnju svaki u svoju nišu ložaj s malim razmakom između. za ugradnju (za navedeno, slijedite na- pomene iz priloženih uputa za uporabu i ugradnju).
 • Page 86 hr - Pričvršćenje side-by-side kombinacije Postavljanje grijanja bočne stjenke Grijanje bočne stjenke se mora postaviti s desne strane (gledano s prednje strane) lijevo postavljenog uređaja za hlađenje.  Čvrsto zavrnite priložene polovice šarki na oba uređaja za hlađenje.  Umetnite klinove u za to predviđene otvore na grijanju bočne stjenke 1.).
 • Page 87 hr - Pričvršćenje side-by-side kombinacije  Poklopac kabela objesite na vijke sa stražnje strane uređaja za hlađenje 11.).  Čvrsto zavrnite vijke 12.). Međusobno povezivanje uređaja za hlađenje  Gurnite uređaje za hlađenje sa stražn- je strane jedan prema drugome, dok se polovice šarki međusobno ne zah- vate.
 • Page 88 hr - Pričvršćenje side-by-side kombinacije  Umetnite duže od isporučenih metal- nih spojnica sprijeda u donje umetke za pričvršćenje. Po potrebi, upotrije- bite čekić.  Koliko god možete, međusobno prib- ližite uređaje za hlađenje s prednje strane.  Odvrnite oba vijka s gornje strane uređaja.
 • Page 89 hr - Pričvršćenje side-by-side kombinacije Oba kutnika za zaštitu od prevrtanja možete naći u setu za montažu za ug- radnju uređaja za hlađenje.  Sada ponovno otpustite vijke s gornje strane uređaja te postavite oba kutni- ka za zaštitu od prevrtanja. Kutnik za zaštitu od prevrtanja zatim ...
 • Page 90 hr - Pričvršćenje side-by-side kombinacije  Pokrovnu letvicu postavite u razmak između uređaja za hlađenje te bi time ugradnja Side-by-side kombinacije trebala biti u potpunosti završena.
 • Page 91 it - Fissaggio di una combinazione side-by-side Montaggio side-by-side  Pericolo di ferirsi o di danneggia- re l'apparecchio a causa di possibile Queste istruzioni d'uso side-by-side so- ribaltamento. no valide per i seguenti modelli: Gli elettrodomestici sono pesanti e - K 26xx Vi, K 28xx Vi, K 29xx Vi tendono a ribaltarsi in avanti a spor- - F 241x Vi, F 28xx Vi, F 29xx Vi tello aperto.
 • Page 92 it - Fissaggio di una combinazione side-by-side . . . con parete intermedia Se la parete intermedia a è più stretta di 160 mm è necessario il riscaldamento parete laterale  del kit di montaggio side-by-side, per evitare la formazione di acqua di condensa ed eventualmente danni successivi (v.
 • Page 93 it - Fissaggio di una combinazione side-by-side Infine gli elettrodomestici vengono fis- Preparare gli apparecchi per il sati singolarmente con il materiale di freddo montaggio allegato nella loro nicchia  Posizionare i due apparecchi nella (seguire a tale scopo le istruzioni d'uso posizione desiderata con una leggera e di montaggio allegate).
 • Page 94 it - Fissaggio di una combinazione side-by-side Montare il riscaldamento pare- te laterale Il riscaldamento parete laterale (visto frontalmente) deve essere fissato sul la- to destro dell'apparecchio a sinistra.  Fissare le metà cerniere allegate a en- trambi gli apparecchi. ...
 • Page 95 it - Fissaggio di una combinazione side-by-side  Agganciare la copertura del cavo alle viti sul retro dell'elettrodomestico 11.).  Stringere le viti 12.). Collegare gli elettrodomestici  Spingere gli elettrodomestici insieme verso il retro finché le metà cerniere si incastrano.
 • Page 96 it - Fissaggio di una combinazione side-by-side  Stringere gli elettrodomestici frontal- mente l'uno all'altro.  Svitare le due viti in alto dai lati supe- riori dell'apparecchio.  Stringere i due elettromestici inoltre frontalmente con una pinza giratubi.  Utilizzare le viti svitate precedente- mente per fissare l'angolare antiribal- tamento fornito.
 • Page 97 it - Fissaggio di una combinazione side-by-side Gli angolari antiribaltamento sono ne- cessari infine per il fissaggio alla nic- chia d'incasso.  Stringere inoltre i due angolari antiri- baltamento con una pinza giratubi.  Riavvitare poi le viti sui lati superiori degli elettrodomestici.
 • Page 98 lt - “Side-by-side” derinio tvirtinimas Montavimui “Side-by-side” jums rei- Montavimas “Side-by-side” kės šių įrankių: Toliau nurodytus modelius galima mon- - “Torx” veržliarakčio T20, tuoti “Side-by-side”: - akumuliatorinio suktuvo, - K 26xx Vi, K 28xx Vi, K 29xx Vi - plaktuko, - F 241x Vi, F 28xx Vi, F 29xx Vi - santechninių replių. - F 24xx Vi, F 26xx Vi Be to - KF 28xx Vi, KF 29xx Vi...
 • Page 99 lt - “Side-by-side” derinio tvirtinimas . . . su pertvara Jeigu pertvara a siauresnė negu 160 mm, jums reikės šoninės sienelės kaitinimo elemento  (yra “Side-by-si- de” montavimo rinkinyje), kad nesifor- muotų kondensatas ir išvengtumėte su tuo susijusios žalos (žr. poskyrį “Šoni- nės sienelės kaitinimo elemento monta- vimas”).
 • Page 100 lt - “Side-by-side” derinio tvirtinimas Pridėtais montavimo elementais nišoje Šaldymo prietaisų paruošimas pritvirtinkite abu šaldymo prietaisus (va-  Pastatykite šaldymo prietaisus vieną dovaukitės pridėta naudojimo ir monta- šalia kito, palikite tarp jų nedidelį tar- vimo instrukcija). pelį..be pertvaros Neišimkite prietaisų...
 • Page 101 lt - “Side-by-side” derinio tvirtinimas Šoninės sienelės kaitinimo ele- mento montavimas Šoninės sienelės kaitinimo elementas tvirtinamas kairiau stovinčio šaldymo prietaiso dešinėje pusėje (žiūrint iš prie- kio).  Prie abiejų šaldymo prietaisų pritvir- tinkite kartu pristatomas lankstų pu- ses.  Į numatytas šoninės sienelės kaitini- mo elemento kiaurymes įstatykite kaiščius 1.).
 • Page 102 lt - “Side-by-side” derinio tvirtinimas Šaldymo prietaisų sujungimas tarpusavyje  Stumkite šaldymo prietaisus vieną prie kito, kol gale susikabins lankstų pusės.  Išsukite kištuko dangtelio varžtus 5.).  Nuimkite dangtelį 6.).  Prijunkite kabelį 7.).  Vėl uždėkite ant kištuko dangtelį 8.). ...
 • Page 103 lt - “Side-by-side” derinio tvirtinimas  Išsukite abu varžtus prietaiso viršuti- nėje dalyje.  Papildomai sutvirtinkite juos santech- ninėmis replėmis.  Prieš tai išsuktais varžtais pritvirtinkite apsaugos nuo pasvirimo kampą (pri- statomas kartu). Abu tvirtinimo kampai yra šaldymo prietaisų montavimo rinkinyje. ...
 • Page 104 lt - “Side-by-side” derinio tvirtinimas Apsaugos nuo pasvirimo kampų reikės vėliau, tvirtinant montavimo nišą.  Tvirtinimo kampus papildomai su- spauskite santechninėmis replėmis.  Abu varžtus vėl įsukite prietaisų viršu- tinėse dalyse. Patarimas: Montuokite prietaisus to- liau. Vadovaukitės pridėta šaldymo prie- taisų...
 • Page 105 lv - Blakus uzstādītu iekārtu kombinācijas nostiprinā- šana Uzstādīšana blakus citai iekār-  Apgāžoties aukstumiekārtas rada bojājumu un savainojumu risku. Aukstumiekārtas ir ļoti smagas un Uzstādīšanas blakus citai iekārtai mon- var gāzties uz priekšu, ja to durvis ir tāžas intrukcija ir derīga šādiem mode- atvērtas.
 • Page 106 lv - Blakus uzstādītu iekārtu kombinācijas nostiprinā- šana . . . ar starpsienu Ja starpsiena a ir šaurāka nekā 160 mm, ir nepieciešama sānu sienas apsilde  no uzstādīšanas blakus kom- plekta, lai nepieļautu kondensāta un tā radītu bojājumu veidošanos (skatiet no- daļu “Sānu sienas apsildes montāža”).
 • Page 107 lv - Blakus uzstādītu iekārtu kombinācijas nostiprinā- šana Pēc tam aukstumiekārtas ar attiecīgi Aukstumiekārtu sagatavošana komplektācijā iekļautajiem montāžas  Novietojiet abas aukstumiekārtas vē- materiāliem tiek piestiprinatas savā uz- lamajā pozīcijā, atstājot starp tām ne- stādīšanas vietā (ievērojiet norādījumus daudz vietas. pievienotajās lietošanas un montāžas instrukcijās).
 • Page 108 lv - Blakus uzstādītu iekārtu kombinācijas nostiprinā- šana Sānu sienu apsildes montāža Sānu sienu apsilde ir jāuzstāda (raugo- ties no iekārtas priekšpuses) kreisajā pusē esošās aukstumiekārtas labajā pusē.  Pieskrūvējiet komplektācijā iekļautās šarnīru puses pie abām aukstumie- kārtām.  Ievietojiet tapas tām paredzētajos ur- bumos sānu sienu apsildē...
 • Page 109 lv - Blakus uzstādītu iekārtu kombinācijas nostiprinā- šana  Pievelciet skrūves 12.). Aukstumiekārtu savstarpēja savienošana  Sabīdiet kopā aukstumiekārtu aizmu- gures, līdz šarnīru puses savienojas.  Nedaudz atskrūvējiet skrūvi pie spraudņa pārsega 5.).  Noņemiet spraudņa pārsegu 6.).  Pievienojiet kabeli 7.). ...
 • Page 110 lv - Blakus uzstādītu iekārtu kombinācijas nostiprinā- šana  Izskrūvējiet abas skrūves no iekārtu augšpuses.  Papildus savelciet abas aukstumie- kārtas priekšpusē kopā ar cauruļu knaiblēm.  Izmantojiet iepriekš atskrūvētās skrū- ves, lai ar tām nostiprinātu leņķus aiz- sardzībai pret apgāšanos. Abi leņķi aizsardzībai pret apgāšanos ir pieejami aukstumiekārtu montāžas komplektā.
 • Page 111 lv - Blakus uzstādītu iekārtu kombinācijas nostiprinā- šana Leņķi aizsardzībai pret apgāšanos bei- gās būs nepieciešami montāžas nišas nostiprināšanai.  Papildus saspiediet leņķus aizsardzī- bai pret apgāšanos kopā ar cauruļu knaiblēm.  Ieskrūvējiet skrūves atpakaļ iekārtu augšpusē. Ieteikums: Turpiniet aukstumiekārtu montāžu, ņemot vērā...
 • Page 112 nl - Bevestiging van een side-by-side combinatie Side-by-side montage  Gevaar voor schade en letsel door kantelende koelapparaten Deze side-by-side montage-instructie De koelapparaten zijn heel zwaar en geldt voor de volgende modellen: hebben de neiging om voorover te - K 26xx Vi, K 28xx Vi, K 29xx Vi kantelen als de deur open is.
 • Page 113 nl - Bevestiging van een side-by-side combinatie . . . met tussenwand Als tussenwand a smaller is dan 160 mm heeft u de zijwandverwarming  uit de side-by-side montageset nodig, om het ontstaan van condenswater en eventuele gevolgschade daarvan te voorkomen (zie paragraaf: “Zijwandver- warming monteren”).
 • Page 114 nl - Bevestiging van een side-by-side combinatie Vervolgens worden de koelapparaten De apparaten voorbereiden ieder met het bijgeleverde montagema-  Plaats de beide koelapparaten in de teriaal in hun inbouwnis bevestigd (volg gewenste stand met enige afstand daarbij de aanwijzingen in de bijgele- naast elkaar.
 • Page 115 nl - Bevestiging van een side-by-side combinatie Zijwandverwarming monteren De zijwandverwarming moet (van voren gezien) aan de rechter kant van het koelapparaat, dat links staat, bevestigd worden.  Schroef de bijgeleverde scharnierhelf- ten op beide koelapparaten vast.  Steek de stiften in de daarvoor be- stemde boorgaten in de zijwandver- warming 1).
 • Page 116 nl - Bevestiging van een side-by-side combinatie  Haak de kabelafdekking aan de schroeven op de achterkant van het koelapparaat vast 11).  Draai de schroeven vast 12). De koelapparaten met elkaar verbinden  Schuif de koelapparaten aan de ach- terkant naar elkaar totdat de schar- nierhelften in elkaar grijpen.
 • Page 117 nl - Bevestiging van een side-by-side combinatie  Duw de koelapparaten aan de voor- kant zo dicht mogelijk tegen elkaar.  Draai de beide schroeven bovenaan uit de bovenkant van de apparaten.  Trek de beide apparaten bovendien aan de voorkant met een waterpomp- tang tegen elkaar.
 • Page 118 nl - Bevestiging van een side-by-side combinatie De kantelbeveiligingen heeft u vervol- gens nodig voor de bevestiging in de inbouwnis.  Druk de beide kantelbeveiligingen ook nog eens met de waterpomptang tegen elkaar.  Draai de schroeven vervolgens weer in de bovenkant van de apparaten. Tip: ga nu door met de inbouw van de koelapparaten.
 • Page 119 no - Festing av en side-by-side-kombinasjon For side-by-side-monteringen behø- Side-by-side-montering ver du følgende verktøy: Denne side-by-side monterings- - en Torx-skrutrekker T20, anvisningen gjelder for følgende model- ler: - en drill, - K 26xx Vi, K 28xx Vi, K 29xx Vi - en hammer, - F 241x Vi, F 28xx Vi, F 29xx Vi - en vannpumpetang.
 • Page 120 no - Festing av en side-by-side-kombinasjon . . . med skillevegg Dersom skillevegg a er smalere enn 160 mm er det nødvendig å bruke varmeelementet  fra side-by-side monteringssettet, for å unngå at det dannes kondens og dermed eventuelle skader (se avsnitt «Montering av varme- element i sideveggen»).
 • Page 121 no - Festing av en side-by-side-kombinasjon Deretter festes hvert av kjøle-/fryseska- Klargjøring av kjøle-/fryseska- pene i innbyggingsnisjen med det ved- pene lagte monteringsmaterialet (følg anvis-  Sett begge skapene i ønsket posisjon ningene i de vedlagte bruks- og monte- med litt avstand mellom hverandre. ringsanvisningene).
 • Page 122 no - Festing av en side-by-side-kombinasjon Montering av varmeelement i sidevegg Varmeelementet i sideveggen må (sett forfra) festes på den høyre siden av kjø- le-/fryseskapet som står til venstre.  Skru de vedlagte hengselhalvdelene fast på begge kjøle-/fryseskapene.  Sett stiftene inn i hullene, som er ment for disse, i varmeelementet i sideveggen 1.).
 • Page 123 no - Festing av en side-by-side-kombinasjon Koble sammen kjøle-/fryse- skap  Skyv skapene sammen bak, til heng- selhalvdelene griper inn i hverandre.  Løsne skruene på støpseldekslet 5.).  Ta av støpseldekslet 6.).  Koble til kabelen 7.).  Sett støpseldekslet på igjen 8.). ...
 • Page 124 no - Festing av en side-by-side-kombinasjon  Skru ut begge skruene på oversiden av skapene.  Trekk i tillegg de to skapene sammen foran med en vannpumpetang.  Bruk de nettopp løsnede skruene til å feste den vedlagte vippebeskyttelses- vinkelen. De to vippebeskyttelsesvinklene finner du i monteringssettet for innbygging ...
 • Page 125 no - Festing av en side-by-side-kombinasjon Vippebeskyttelsesvinklene trenger du deretter for feste i innbyggingsnisjen.  Trykk i tillegg de to vippe- beskyttelsesvinklene sammen med vannpumpetangen.  Skru deretter skruene inn i oversiden av skapene igjen. Tips: Start innbyggingen av kjøle-/fry- seskapene.
 • Page 126 pl - Mocowanie kombinacji side-by-side Montaż side-by-side  Niebezpieczeństwo uszkodzeń i zranień i przechylenia urządzeń Ta instrukcja montażu side-by-side chłodniczych. obowiązuje dla następujących modeli: Urządzenia chłodnicze są bardzo - K 26xx Vi, K 28xx Vi, K 29xx Vi ciężkie i przy otwartych drzwiach - F 241x Vi, F 28xx Vi, F 29xx Vi mają...
 • Page 127 pl - Mocowanie kombinacji side-by-side . . . ze ścianką pośrednią Jeśli ścianka pośrednia a jest cieńsza niż 160 mm, wymagane jest grzanie ścianki bocznej  z zestawu montażo- wego side-by-side, aby uniknąć tworze- nia wody kondensacyjnej i ewentualnie wynikających stąd uszkodzeń (patrz rozdział...
 • Page 128 pl - Mocowanie kombinacji side-by-side Następnie należy zamocować każde Podłączenie grzania ścianki bocznej urządzenie chłodnicze oddzielnie w ni- prowadzi do zwiększonego zużycia szy do zabudowy za pomocą dołączo- energii. nych materiałów montażowych (w tym celu proszę postępować według wska- Przygotowanie urządzeń zówek w dołączonych instrukcjach chłodniczych użytkowania i montażu).
 • Page 129 pl - Mocowanie kombinacji side-by-side Montaż grzania ścianki bocz- Grzanie ścianki bocznej musi zostać za- mocowane po prawej stronie urządze- nia chłodniczego stojącego z lewej (pa- trząc od przodu).  Przykręcić do obu urządzeń chłodni- czych dołączone połówki zawiasów.  Włożyć trzpienie w przewidziane do tego otwory w grzaniu ścianki bocz- nej 1.).
 • Page 130 pl - Mocowanie kombinacji side-by-side Łączenie urządzeń chłodni- czych ze sobą  Zsunąć urządzenia chłodnicze razem z tyłu, aż połówki zawiasów zaczepią się o siebie.  Wykręcić śrubkę na pokrywce wtycz- ki 5.).  Zdjąć pokrywkę wtyczki 6.).  Podłączyć kabel 7.). ...
 • Page 131 pl - Mocowanie kombinacji side-by-side  Wykręcić dwie śruby znajdujące się na górze urządzenia.  Dodatkowo ściągnąć urządzenia do siebie z przodu za pomocą szczypiec hydraulicznych.  Zastosować wykręcone śruby do za- mocowania dostarczonych wraz z urządzeniem kątowników przeciw- przechyłowych. Oba kątowniki przeciwprzechyłowe znajdują...
 • Page 132 pl - Mocowanie kombinacji side-by-side Kątowniki przeciwprzechyłowe będą potrzebne do zamocowania w niszy do zabudowy.  Ścisnąć razem oba kątowniki prze- ciwprzechyłowe za pomocą szczy- piec hydraulicznych.  Wkręcić z powrotem śruby na górze urządzenia. Wskazówka: Kontynuować teraz zabu- dowę urządzeń chłodniczych. Prze- strzegać...
 • Page 133 pt - Fixação de uma combinação side-by-side Montagem Side-by-side  Perigo de danos e ferimentos devido a queda de aparelhos de frio. Esta instrução de montagem Side-by- side é válida para os seguintes mode- Por isso, os aparelhos de frio são pe- sados e com a porta do aparelho los: aberta tendem a tombar para a fren-...
 • Page 134 pt - Fixação de uma combinação side-by-side . . . com parede intermédia Se a parede intermédia a for mais es- treita do que 160 mm necessita do aquecimento de parede lateral  do conjunto de montagem Side-by-side para evitar a formação de água con- densada e eventualmente os danos consequentes daí...
 • Page 135 pt - Fixação de uma combinação side-by-side De seguida, os aparelhos de frio são fi- Preparar aparelhos de frio xos individualmente com o material de  Coloque ambos os aparelhos de frio montagem em anexo nos nichos mon- na posição pretendida com alguma tagem (para isso siga as instruções de distância entre si.
 • Page 136 pt - Fixação de uma combinação side-by-side Montar o aquecimento da pa- rede lateral O aquecimento da parede lateral (visto de frente) tem de ser fixo no lado direito do aparelho de frio à esquerda.  Aparafuse as metade de dobradiça em anexo a ambos os aparelhos de frio.
 • Page 137 pt - Fixação de uma combinação side-by-side  Suspenda a cobertura do cabo nos parafusos na parte traseira do apare- lho de frio 11.).  Aperte os parafusos 12.). Ligar os aparelhos de frio entre  Deslize os aparelhos de frio atrás até as metades da dobradiça encaixarem uma na outra.
 • Page 138 pt - Fixação de uma combinação side-by-side  Pressione os aparelhos de frio à fren- te para que fiquem o mais próximo possível uns dos outros.  Rode ambos os parafusos em cima para fora das partes superiores do aparelho. ...
 • Page 139 pt - Fixação de uma combinação side-by-side  Pressione adicionalmente ambos os  Solte agora novamente os parafusos ângulos de proteção contra inclina- da parte superior do aparelho e des- ção com a chave para tubos. monte ambos os ângulos de prote- ção contra inclinação.
 • Page 140 pt - Fixação de uma combinação side-by-side  Coloque a barra de cobertura na fen- da entre os aparelhos de frio, a mon- tagem da combinação Side-by-side deverá estar concluída nesta altura.
 • Page 141 ro - Fixarea unei combinații side-by-side Montarea alăturată (side-by-si-  Pericol de deteriorare și acciden- tare ca urmare a răsturnării combine- lor frigorifice. Aceste instrucțiuni de montare alăturată Aparatele sunt foarte grele și, atunci sunt valabile pentru următoarele mode- când ușa lor este deschisă, au ten- dința să...
 • Page 142 ro - Fixarea unei combinații side-by-side . . . cu perete intermediar Dacă peretele intermediar a este mai în- gust de 160 mm, aveți nevoie de încăl- zirea în pereții laterali  din kitul de montare alăturată, pentru a evita forma- rea condensului și eventualele pagube care ar putea rezulta (consultați secțiu- nea „Montarea încălzirii în pereții late-...
 • Page 143 ro - Fixarea unei combinații side-by-side Apoi combinele frigorifice sunt fixate in- Pregătirea combinelor frigorifi- dividual, cu materialul de montaj furni- zat, în nișa lor de încastrare (pentru  Așezați cele două combine frigorifice aceasta urmați indicațiile din instrucțiu- în poziția dorită, una lângă alta, cu o nile de utilizare și instalare livrate împre- mică...
 • Page 144 ro - Fixarea unei combinații side-by-side Montarea încălzirii în pereții la- terali Încălzirea în pereții laterali (privind din față) trebuie fixată pe partea dreaptă a combinei frigorifice situate în partea stângă.  Înșurubați jumătățile de balama livrate împreună cu produsul pe cele două combine frigorifice.
 • Page 145 ro - Fixarea unei combinații side-by-side  Agățați învelișul pentru cablu în șu- ruburile de pe partea posterioară a combinei frigorifice 11.).  Strângeți șuruburile 12.). Alăturarea combinelor frigorifi-  Împingeți combinele frigorifice una spre alta în partea din spate, până când jumătățile de balamale intră...
 • Page 146 ro - Fixarea unei combinații side-by-side  Împingeți din față clema metalică mai lungă dintre cele două livrate împreu- nă cu produsul, astfel încât să intre în eclisa de fixare din partea de jos. Da-  În partea din față, alăturați combinele că...
 • Page 147 ro - Fixarea unei combinații side-by-side  Utilizați șuruburile desfăcute anterior  Apropiați unul de altul cele două su- pentru fixarea colțarelor stabilizatoare porturi stabilizatoare folosind un cleș- livrate împreună cu produsul. te reglabil pentru țevi. Cele două colțare stabilizatoare se gă- sesc în setul de montaj pentru instala- rea combinelor frigorifice.
 • Page 148 ro - Fixarea unei combinații side-by-side  Acum desfaceți din nou șuruburile din partea superioară a aparatelor și de- montați cele două colțare stabiliza-  Poziționați șina de acoperire în fanta toare. dintre combinele frigorifice; astfel montarea alăturată ar trebui să fie Veți avea nevoie ulterior de colțarele complet finalizată.
 • Page 149 ru - Крепление комбинации side-by-side Монтаж Side-by-side  Опасность травм и повреж- дений при опрокидывании прибо- Это указание по монтажу Side-by- ров. side действительно для следующих Приборы очень тяжёлые и при от- моделей: крытой дверце могут опрокинуть- - K 26xx Vi, K 28xx Vi, K 29xx Vi ся...
 • Page 150 ru - Крепление комбинации side-by-side . . . с промежуточной стенкой В случае если промежуточная стенка а не более 160 мм, вам потребуется установить нагревательный мат бо- ковых стенок  из монтажного комплекта Side-by-side, чтобы избе- жать образования конденсата и, со- ответственно, повреждений...
 • Page 151 ru - Крепление комбинации side-by-side В заключение каждый прибор кре- Подключение нагревательного мата пится с помощью входящих в боковых стенок ведёт к повышению комплект поставки материалов для расхода электроэнергии. монтажа в нише для встраивания (для этого следуйте указаниям в со- Подготовка...
 • Page 152 ru - Крепление комбинации side-by-side Монтаж нагревательного ма- та боковых стенок Нагревательный мат боковых стенок должен монтироваться (вид спереди) на правой стенке прибора, стоящего слева.  Прикрутите входящие в комплект половины шарниров на оба прибо- ра.  Вставьте штифты в предусмотрен- ные...
 • Page 153 ru - Крепление комбинации side-by-side  Повесьте защиту кабеля на винтах на обратной стороне прибора 11.).  Туго затяните винты 12.). Соединение приборов друг с другом  Сдвиньте приборы задними стен- ками друг к другу, пока половины шарниров не вставятся друг в дру- га.
 • Page 154 ru - Крепление комбинации side-by-side  Сдвиньте приборы передними сто- ронами как можно ближе друг к другу.  Выверните оба винта из верхней части прибора.  Кроме того, сдвиньте оба прибора друг к другу с помощью клещей.  Используйте ранее вывернутые винты...
 • Page 155 ru - Крепление комбинации side-by-side  Дополнительно прижмите оба  Выверните винты с верхней части крепёжных уголка от опрокидыва- прибора и установите оба крепёж- ния друг к другу с помощью кле- ных уголка от опрокидывания. щей. Крепёжные уголки от опрокидыва- ния...
 • Page 156 ru - Крепление комбинации side-by-side  Вставьте защитную планку в про- резь между приборами, к этому времени встраивание комбинации Side-by-side должно быть полнос- тью завершено.
 • Page 157 sk - Upevnenie side-by-side kombinácie Na Side-by-side montáž potrebujete Side-by-Side montáž nasledovné náradie: Tento Side-by-side návod na montáž - skrutkovač TORX T20, platí pre nasledovné modely: - akumulátorový skrutkovač, - K 26xx Vi, K 28xx Vi, K 29xx Vi - kladivo, - F 241x Vi, F 28xx Vi, F 29xx Vi - kliešte na vodné...
 • Page 158 sk - Upevnenie side-by-side kombinácie . . . s medzistenou Ak je medzistena a užšia ako 160 mm potrebujete vykurovaciu rohož  s montážnej sady Side-by-side, aby ste zabránili tvorbe kondenzačnej vody a prípadným následným škodám (viď od- stavec „Montáž vykurovacej rohože“). Vykurovacia rohož...
 • Page 159 sk - Upevnenie side-by-side kombinácie Nakoniec sa chladničky upevnia jednot- Príprava chladničiek livo pomocou priloženého montážneho  Obe chladničky postavte v požadova- materiálu do svojho výklenku (dodržujte nej polohe vedľa seba s malou pokyny v priloženom návode na použitie medzerou. a montáž).
 • Page 160 sk - Upevnenie side-by-side kombinácie Montáž vykurovacej rohože Vykurovacia rohož sa musí (čelný po- hľad) upevniť na pravej strane vľavo stojacej chladničky.  Naskrutkujte pevne dodané polovice závesov dvierok na obe chladničky.  Zasuňte čapy do pripravených otvo- rov vykurovacej rohože 1). ...
 • Page 161 sk - Upevnenie side-by-side kombinácie Vzájomné spojenie chladničiek  Chladničky vzadu posúvajte dokopy, až kým závesy nezapadnú do seba.  Uvoľnite skrutku na kryte zástrčky 5.).  Zložte kryt zástrčky 6.).  Pripojte kábel 7.).  Čapy založte zhora do polovíc záve- ...
 • Page 162 sk - Upevnenie side-by-side kombinácie  Z horných strán prístroja vyskrutkujte obe skrutky.  Dodatočne vpredu stiahnite chladnič- ky dokopy kliešťami na vodné čer- padlo.  Skrutky, ktoré ste pred tým uvoľnili, použite na upevnenie dodaných ochranných uholníkov voči prevráte- niu.
 • Page 163 sk - Upevnenie side-by-side kombinácie Ochranné uholníky potrebujte na- koniec na upevnenie zabudovaného výklenku.  Zatlačte dokopy ochranné uholníky kliešťami na vodné čerpadlo.  Skrutky opäť zaskrutkujte do horných strán prístroja. Tip: Pokračujte teraz so zabudovaním chladničiek. Dbajte pritom na priložený návod na použitie a montáž...
 • Page 164 sl - Pritrditev kombinacije side-by-side Za postavitev side-by-side Montaža side-by-side potrebujete naslednje orodje: Ta navodila za montažo veljajo za - izvijač Torx T20, naslednje modele: - akumulatorski vijačnik, - K 26xx Vi, K 28xx Vi, K 29xx Vi - kladivo, - F 241x Vi, F 28xx Vi, F 29xx Vi - cevne klešče. - F 24xx Vi, F 26xx Vi Poleg tega še: - KF 28xx Vi, KF 29xx Vi...
 • Page 165 sl - Pritrditev kombinacije side-by-side . . . z vmesno steno Če je vmesna stena a ožja od 160 mm, potrebujete gretje stranske stene  iz montažnega kompleta za postavitev side-by-side, da preprečite tvorbo kondenzata in morebitno posledično škodo (glejte odstavek „Montaža plošče gretja stranske stene“).
 • Page 166 sl - Pritrditev kombinacije side-by-side Nato hladilna aparata vsakega posebej Priprava hladilnih aparatov pritrdite v ustrezno vgradno nišo s  Hladilna aparata postavite enega priloženim montažnim materialom (pri poleg drugega v želeni položaj, tako tem upoštevajte napotke v priloženih da je med njima malo razmika. navodilih za uporabo in montažo).
 • Page 167 sl - Pritrditev kombinacije side-by-side Montaža plošče gretja stranske stene Ploščo gretja stranske stene morate pritrditi na desno stran (gledano od spredaj) levega aparata.  Na oba hladilna aparata privijte priložene polovične šarnirje.  Zatiče vstavite v za to predvidene odprtine v plošči gretja stranske stene 1.).
 • Page 168 sl - Pritrditev kombinacije side-by-side Povezava hladilnih aparatov  Hladilna aparata zadaj potisnite skupaj, dokler se polovični šarnirji ne sklopijo.  Odvijte vijak na pokrovu vtiča 5.).  Odstranite pokrov vtiča 6.).  Priključite kabel 7.).  Ponovno namestite pokrov vtiča 8.).  Vstavite zatiča od zgoraj v šarnirje. ...
 • Page 169 sl - Pritrditev kombinacije side-by-side  Odvijte vijaka na vrhnji strani aparatov.  Aparata spredaj dodatno stisnite skupaj s cevnimi kleščami.  Vijaka, ki ste ju predhodno odvili, uporabite za pritrditev priloženih kotnikov za zaščito pred nagibanjem. Kotnika za zaščito pred nagibanjem boste našli v montažnem kompletu za ...
 • Page 170 sl - Pritrditev kombinacije side-by-side Kotnika za zaščito pred nagibanjem pozneje potrebujete za pritrditev vgradne niše.  Kotnika dodatno stisnite skupaj s cevnimi kleščami.  Vijaka ponovno privijte v vrhnji strani aparatov. Nasvet: Zdaj nadaljujte vgradnjo hladilnih aparatov. Pri tem upoštevajte priložena navodila za uporabo in montažo obeh aparatov.
 • Page 171 sr - Pričvršćivanje side-by-side kombinacije Montaža side-by-side  Opasnost od oštećenja i povreda usled prevrtanja rashladnih uređaja. Ovo uputstvo za montažu side-by-side Rashladni uređaji su veoma teški i kombinacije važi za sledeće modele: postoji mogućnost da se prevrnu na- - K 26xx Vi, K 28xx Vi, K 29xx Vi pred kada su vrata uređaja otvorena.
 • Page 172 sr - Pričvršćivanje side-by-side kombinacije . . . sa pregradnim zidom Ako je pregradni zid a uži od 160 mm potreban Vam je grejač bočne stranice  iz seta za montažu side-by-side kombinacije kako bi se izbeglo konden- zovanje vode i posledična oštećenja ko- ja eventualno zbog toga nastaju (vidi odeljak „Montaža grejača bočne strani- ce“).
 • Page 173 sr - Pričvršćivanje side-by-side kombinacije Potom se rashladni uređaji pojedinačno Pripremanje rashladnih uređaja pričvršćuju u svoju ugradnu nišu uz po-  Oba rashladna uređaja postavite na moć priloženog montažnog materijala željenu poziciju sa malim rastojanjem (sledite pri tom napomene u priloženim između njih.
 • Page 174 sr - Pričvršćivanje side-by-side kombinacije Montaža grejača bočne strani- Grejač bočne stranice mora (gledajući spreda) da se pričvrsti na desnoj strani rashladnog uređaja koji stoji levo.  Pričvrstite zavrtnjima priložene polovi- ne šarki na oba rashladna uređaja.  Stavite klinove u za to predviđene otvore u grejaču bočne stranice 1.).
 • Page 175 sr - Pričvršćivanje side-by-side kombinacije  Poklopac kabla okačite na zavrtanj na zadnjoj stranici rashladnog uređaja 11.).  Čvrsto pritegnite zavrtnje 12.). Povezivanje rashladnih uređaja  Rashladne uređaje gurnite zajedno pozadi dok polovine šarki ne uđu jed- na u drugu. ...
 • Page 176 sr - Pričvršćivanje side-by-side kombinacije  S prednje strane približite rashladne uređaje što je moguće više.  Odvrnite oba zavrtnja sa gornje stra- ne uređaja.  Oba rashladna uređaja dodatno pri- tegnite napred pomoću klešta za ce-  Za pričvršćivanje priloženih ugaonika za zaštitu od prevrtanja upotrebite prethodno skinute zavrtnje.
 • Page 177 sr - Pričvršćivanje side-by-side kombinacije Ugaonici za zaštitu od prevrtanja će Vam kasnije trebati za pričvršćivanje ugradne niše.  Oba ugaonika za zaštitu od prevrtanja dodatno pritegnite kleštima za cevi.  Potom ponovo zavrnite zavrtnje u gornje stranice uređaja. Savet: Sada nastavite sa ugradnjom rashladnih uređaja.
 • Page 178 sv - Fästa en side-by-side-kombination För side-by-side-monteringen behö- Montera side-by-side ver du följande verktyg: Denna anvisning för side-by-side-mon- - en torxnyckel T20 tering gäller följande modeller: - en skruvdragare - K 26xx Vi, K 28xx Vi, K 29xx Vi - en hammare - F 241x Vi, F 28xx Vi, F 29xx Vi - en polygrip.
 • Page 179 sv - Fästa en side-by-side-kombination . . . med mellanvägg Om mellanväggen a är smalare än 160 mm så behöver du sidoväggsvär- meelementet  från side-by-side-mon- teringssatsen för att förhindra att kon- densvatten bildas och därmed orsakar skador (se avsnittet “Montera sido- väggsvärmeelement”).
 • Page 180 sv - Fästa en side-by-side-kombination Sedan fästs skåpet separat i inbygg- Förbereda skåpen nadsnischen med det medföljande  Ställ skåpen bredvid varandra i öns- materialet (följ anvisningarna i de med- kad position med ett litet mellanrum följande bruks-och monteringsanvis- mellan dem. ningarna).
 • Page 181 sv - Fästa en side-by-side-kombination Montera sidoväggens värme- element Sidoväggselementet måste (sett frami- från) fästas på höger sida om det skåp som står på vänster sida.  Skruva fast de medföljande gångjärnsdelarna på båda skåpen.  Sätt in stiften i de avsedda hålen i si- doväggselementet 1.).
 • Page 182 sv - Fästa en side-by-side-kombination Sätt ihop skåpen med varandra  Skjut ihop skåpen baktill tills gångjärnsdelarna fäster i varandra.  Lossa skruven från kontaktskyddet 5.).  Ta loss kontaktskyddet 6.).  Anslut kabeln 7.).  Sätt in stiften uppifrån i gångjärnsde- larna.
 • Page 183 sv - Fästa en side-by-side-kombination  Skruva ut de två skruvarna på ovansi- dan av skåpen.  Använd sedan en polygrip för att dra ihop skåpen ytterligare framtill.  Använd de skruvar du tidigare lossa- de för att fästa de medföljande tipp- skydden.
 • Page 184 sv - Fästa en side-by-side-kombination Tippskydden behöver du senare när du ska fästa skåpet i inbygg- nadsnischen.  Tryck ihop de två tippskydden ytter- ligare med en polygrip.  Skruva tillbaka skruvarna i skåpens ovansidor. Tips! Fortsätt nu med monteringen av skåpen.
 • Page 185 tr - Bir side-by-side kombinasyonun tespiti - bir adet T20 Torx-Tornavida Side-by-Side Montaj - bir adet akülü vidalama aleti Bu Side-by-Side (Yan Yana) montaj tali- matı şu modeller için geçerlidir: - bir adet çekiç - K 26xx Vi, K 28xx Vi, K 29xx Vi - bir boru anahtarı.
 • Page 186 tr - Bir side-by-side kombinasyonun tespiti . . . ara panelli Ara panel a 160 mm'den daha ince ise, yoğuşma suyu oluşumunun ve bundan kaynaklanan hasarların önüne geçmek üzere yan yana montaj kitinden yan pa- nel ısıtmasına  ihtiyacınız olacaktır (blz.
 • Page 187 tr - Bir side-by-side kombinasyonun tespiti Ardından cihazlar teker teker birlikte ve- Cihazların hazırlanması rilen montaj malzemeleri ile nişlerine  Her iki cihazı da istenen konuma ara- tespit edilirler (buna ilişkin olarak cihaz- larında biraz mesafe olacak şekilde ların kullanım ve montaj talimatlarına yan yana yerleştiriniz.
 • Page 188 tr - Bir side-by-side kombinasyonun tespiti Yan panel ısıtmasının monte edilmesi Yan panel ısıtması (önden bakıldığında) solda duran cihazın sağ yanına tespit edilmelidir.  Cihazla birlikte verilen menteşe par- çalarını her iki cihaza vidalayınız.  Pimleri yan panel ısıtmasında bunlar için öngörülmüş...
 • Page 189 tr - Bir side-by-side kombinasyonun tespiti Cihazların birbirine bağlanması  Cihazları menteşe parçaları birbirleri- nin içine geçene dek arkadan birbirle- rine doğru itiniz.  Konektör kapağındaki vidayı sökünüz  Konektör kapağını çıkarınız 6).  Kabloyu bağlayınız 7).  Pimleri üstten menteşe parçalarına ...
 • Page 190 tr - Bir side-by-side kombinasyonun tespiti  Cihazların üst yüzeylerindeki iki vidayı sökünüz.  Ayrıca her iki cihazı önden bir boru anahtarı ile birbirlerine doğru çekiniz.  Daha önce sökülmüş olan vidaları devrilme önleme braketinin tespiti için kullanınız. Her iki devrilme önleme braketini ci- hazların montajına yönelik montaj se- ...
 • Page 191 tr - Bir side-by-side kombinasyonun tespiti Devrilme önleyici braketlere daha son- ra montaj nişine tespit için ihtiyacınız olacak.  Devrilme önleme braketlerini ayrıca bir boru anahtarı ile birbirine doğru bastırınız.  Ardından vidaları tekrar cihaz üst yüz- lerine vidalayınız. Faydalı bilgi: Şimdi cihazların montajına devam ediniz.
 • Page 192 uk - Закріплення комбінації встановлених впритул (side-by-side) холодильників Встановлення впритул (side-  Небезпека травмування та by-side) пошкодження внаслідок переки- дання приладу. Ця інструкція з монтажу впритул Холодильники дуже важкі й мо- (side-by-side) підходить для таких мо- жуть нахилятися вперед під час делей: відчинення...
 • Page 193 uk - Закріплення комбінації встановлених впритул (side-by-side) холодильників . . . із проміжною стінкою Якщо проміжна стінка а тонша ніж 160 мм, Вам знадобиться бокова опалювальна панель  із комплекту монтажу впритул (side-by-side), щоб запобігти утворенню конденсату та виникненню пошкоджень (див. підрозділ «Встановлення опалюваль- ної...
 • Page 194 uk - Закріплення комбінації встановлених впритул (side-by-side) холодильників Потім холодильники по одному закрі- Підготовка холодильників плюються в ніші за допомогою мон-  Поставте обидва холодильники в тажного матеріалу, який входить у ко- необхідне положення на відповідній мплект постачання (дотримуйтесь відстані один від одного. при...
 • Page 195 uk - Закріплення комбінації встановлених впритул (side-by-side) холодильників Встановлення опалювальної панелі Бокову опалювальну панель необхід- но закріпити (якщо дивитись спереду) із правої сторони холодильника, який стоїть зліва.  Міцно закрутіть напівмуфти шар- нірів, які входять у комплект поста- чання, на обох холодильниках. ...
 • Page 196 uk - Закріплення комбінації встановлених впритул (side-by-side) холодильників  Навісьте захист кабелю на гвинти на задній стінці холодильника 11.).  Міцно закрутіть гвинти 12.). З’єднання холодильників  Зсувайте холодильники позаду, до- ки напівмуфти шарнірів не заче- пляться.  Послабте гвинти на кришці штеке- ра...
 • Page 197 uk - Закріплення комбінації встановлених впритул (side-by-side) холодильників  Викрутіть обидва гвинти з верхньої сторони пристрою.  Крім цього, для зсування холодиль- ників спереду використовуйте ро- звідний ключ.  Використовуйте попередньо викру- чені гвинти для закріплення кутни- ка для захисту від перекидання. Обидва...
 • Page 198 uk - Закріплення комбінації встановлених впритул (side-by-side) холодильників  Додатково притисніть обидва кут- ники для захисту від перекидання за допомогою розвідного ключа.  Потім знову закрутіть гвинти звер- ху пристрою.  Вставте коротші металеві скоби, які Повідомлення: Тепер можна продов- входять...
 • Page 200 Miele & Cie. KG Carl-Miele-Straße 29 33332 Gütersloh Germany Tel.: +49 5241 89-0 Fax: +49 5241 89-2090 Internet: www.miele.com M.-Nr. 11 255 170 / 04...