Bosch Blaupunkt BSX 240 Fitting Instructions Manual page 5

Table of Contents

Advertisement

Produktbeskrivning
Stereo Amplifier med spänningsomvandlare och integrerat subwoofer
filter
Monteringsanvisning
Amplifier BSX 240 är avsedd att anslutas till bilstereo med PREAMP
OUTPUT enl DIN 45 326 eller Cinch kontakter.
För anslutning till bilstereo med högtalarutgång används adapterkabeln
7 607 873 000 (högtalarkontakt
AUX OUT-uttaget kan flera amplifiers sammankopplas.
Säkerhetsanvisning
Monterings- och anslutningsinformationer
Under tiden anläggningen monteras skall batteriets minuspol vara
bortkopplad.
BSX 240 monteras på lämpligt ställe på torpedväggen, under
instrumentbrädan, under ett säte eller i bagageutrymmet. Vid val av
monteringsställe måste beaktas att tillräcklig värmeavledning uppnås.
Kontrollera innan fästhålen borras att inga kabelstammar eller andra
delar i bilen skadas. Fig. 1.
För att undvika störningar skall alla ledningar dras långt ifrån befintliga
kabelstammar.
Använd endast högtalare med 4 Ohms impedans. Beakta max.
effekttåligheten (musikeffekten).
Använd högtalarledningar med en area upp till 16 mm
Högtalarledningarna får ej anslutas till bilens chassi.
Inställnings- och kopplingsmöjligheter:
Funktionsomkopplare (Function Select)
Full Range (OFF)
High Pass (HP)
Low Pass (LP)
Övre brytfrekvens 80 eller 120 Hz omkopplingsbar
Ingångskontakt (input select)
Mono
R
L
Stereo
Omkopplare
Bas boost-läge ON
80 Hz / 120 Hz
Plus-/minus-anslutning
Bifogad pluskabel dras till batteriet och ansluts via säkringshållaren. Vid
vassa hål använd kabelgenomföringar.
Bifogad minuskabel ansluts till en störningsfri godspunkt (karosseriskruv,
karosseriplåt) (OBS! ej till batteriets minuspol). Skrapa kontaktytan på
godspunkten metalliskt rent och smörj in den med grafitfett.
Anslutningsexempel
Anslutning till bilstereo med DIN-utgång
Anslutning till bilstereo med Cinch-utgång
Inställningen av omkopplarna "80 Hz-120 Hz" och "Bass Boost" är
beroende av de använda högtalarna, bilens akustik och den personliga
smaken. Betr. frekvenser se tekniska data.
Vid anslutning via Cinch- eller högtalaruttag måste även styrledningen
anslutas.
Högtalaranslutning
Function Select OFF
Input Select Stereo
Function Select HP
S
8 pol DIN-kona). Över det 8-poliga
2
.
2 x 120 W eller 1 x 240 W
2 x 120 W eller 1 x 240 W
Undre brytfrekvens 120 Hz
branthet 12 dB/oktav
2 x 120 W eller 1 x 240 W
branthet 18 dB/oktav
vänster och höger kanal tillsammans
endast höger kanal
endast vänster kanal
två-kanals-drift
10 dB nivåhöjning vid 45 Hz
Övre brytfrekvens
fig 4, 5, 6, 7
2 x 120 W Full Range
Input Select Stereo
Function Select HP
Input Select Mono, R eller L
Function Select LP
Input Select Mono
GAIN ADJ
När en Blaupunkt bilstereo ansluts skall kontrollen ställas på 2 V.
Gain Adjust kontrollens reglerområde kan ställas in mellan 0,3 V till 2 V.
Vid anslutning av en bilstereo av annat fabrikat skall ingångskänsligheten
ställas in enligt fabrikantens anvisning.
Tekniska data
Max uteffekt:
Sinuseffekt:
Distorsion:
Frekvensområde:
Signal/brusavstånd:
Kanalseparation:
Skyddskretsar mot kortslutning och överhettning
Ingångar:
Utgångar:
AUX OUT (8 pol DIN), 2 högtalare 4 Ohm, förgyllda
Mått (B x H x D):
Rätt till ändringar förbehålles.
Produktomschrijving
Stereo amplifier met brugconfiguratie, schakelende voeding en
geïntegreerde subwoofer scheidingsfilter.
Inbouwhandleiding
De amplifier BSX 240 is geschikt voor de aansluiting aan autoradio's met
"PREAMP OUTPUT", conf. DIN 45 326 of cinch-aansluiting.
Bij het aansluiten aan autoradio's met luidsprekeruitgang de adapterkabel
7 607 873 000 (luidsprekersteker
polige AUX OUT-bus kunnen meerdere amplifier samen worden
geschakeld.
Veiligheidsinstructies
Inbouw- en aansluitvoorschriften
Gedurende het aansluiten en het monteren van het toestel moet de
min-pool van de accu worden losgekoppeld.
De BSX 240 wordt op een geschikte plaats bijv. het schotboord, onder
het dashboard, onder de stoelen of in de kofferruimte gemonteerd. Bij de
keuze van de montageplaats op voldoende warmteafvoer letten. Vóór
het boren van de bevestigingsgaten nagaan of geen aanwezige kabels
of voertuigdelen worden beschadigd, fig. 1.
Alle kabels moeten om storingen te voorkomen op voldoende afstand
van de kabelbomen worden gelegd.
Alleen luidsprekers met 4 Ω impedantie gebruiken. Let op max. toelaatbaar
vermogen (muziekvermogen).
Luidsprekeraansluitkabels tot 16 mm
Luidsprekers niet aan massa aansluiten, alleen de betreffende klemmen
gebruiken.
Gebruiks- en schakelmogelijkheden:
fig 2
Functieschakelaar (Function Select)
fig 3
Full Range (OFF)
High Pass (HP)
Low Pass (LP)
2 x 120 W i samband med subwoofer
1 x 240 W i samband med subwoofer
1 x 240 W subwoofer
2 x 120 W eller 1 x 240 W vid 4 Ohm
2 x 65 W eller 130 W vid 0,1% distorsion
< 0,01% vid 10 W, 10 kHz, 4 Ohm
5 Hz - 100 kHz (-3 dB)
DIN (8 pol.) och 2 x Cinch (RCA), förgyllda
270 x 45 x 200 mm
NL
DIN-bus) gebruiken. Via de 8-
2
gebruiken.
2 x 120 W of 1 x 240 W
2 x 120 W of 1 x 240 W,
kantelfrequentie 120 Hz vast
flanksteilheid 12 dB / octaaf
2 x 120 W of 1 x 240 W,
kantelfrequentie 80 of 120 Hz schakelbaar,
flanksteilheid 18 dB / octaaf
(DIN 45500)
>105 dB(A)
>65 dB/1 kHz

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents