Download Print this page

Panasonic CF-VZS Series Operating Instructions Manual page 6

Hide thumbs Also See for CF-VZS Series:

Advertisement

NORSK
Batteripakken er laget for tilførsel av strøm til Panasonics da-
tamaskinserie. Før du bruker batteripakken, må du lese denne
bruksanvisningen og relevante deler av datamaskinens bruksan-
visning og Reference Manual nøye.
Batteripakken er ikke forhåndsoppladet. Pass på at du lader den
før du bruker den første gang.
Du finner informasjon om hvilke produkter batteripakken kan
brukes med i bruksanvisningen for det aktuelle produktet eller
andre kilder.
Forholdsregler
Batteripakken må kun brukes med det angitte produktet.
Dersom den brukes med et annet produkt enn den er beregnet
for, kan det forårsake elektrolyttlekkasje, varmeutvikling, gnis-
ter eller sprekker.
Ikke lad batteriet på annen måte enn angitt.
Hvis batteriet ikke lades på en av de angitte måtene
føre til elektrolyttlekkasje, varmedannelse, antennelse eller
sprekker i batteriet.
*1
Du finner informasjon i håndboken for produktet eller batte-
riladeren.
Ikke kast batteripakken på åpen ild, eller utsett den for
sterke varme.
Det kan føre til varmedannelse, antennelse eller sprekker i bat-
teripakken.
Unngå ekstrem varme (for eksempel nær ild, direkte sollys).
Det kan føre til elektrolyttlekkasje, varmedannelse, antennelse
eller sprekker i batteripakken.
Ikke stikk skarpe gjenstander inn i batteripakken, utsett
den for slag eller støt, demonter eller modifi ser den.
Det kan føre til elektrolyttlekkasje, varmedannelse, antennelse
eller sprekker i batteripakken.
• Hvis produktet utsettes for et sterkt støt må all bruk opphøre
umiddelbart.
Ikke kortslutt de positive (+) og negative (-) kontaktene.
Det kan føre til varmedannelse, antennelse eller sprekker i bat-
teripakken.
• Ikke plasser batteripakken sammen med gjenstander somhals-
kjeder eller hårnåler når du transporterer eller lagrer den.
Når batteripakken er blitt forringet, må du erstatte den
med en ny.
Fortsatt bruk av en forringet batteripakke kan generere høyt
varmenivå, forårsake brann og føre til at batteripakken sprekker
eller eksploderer.
Spesifikasjoner
Type
Li-ion
Spenning
10,65 V
Kapasitet
5,7 Ah (typisk) / 5.4 Ah (minimum)
Dimensjoner
Ca. 149 mm x 22 mm x 59 mm
(B x H x D)
Vekt
Ca. 325 g
Miljøet
Temperatur: 5 °C til 35 °C
(i bruk)
Luftfuktighet: 30 % til 80 % RF (ingen kondensering)
Du finner informasjon om ladetid/driftstid i bruksanvisningen.
BRUKSANVISNING
*1
*1
, kan det

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Cf-vzsu50wDfqw5117xa