Download Print this page

Panasonic CF-VZS Series Operating Instructions Manual page 5

Hide thumbs Also See for CF-VZS Series:

Advertisement

NEDERLANDS
BEDIENINGSHANDLEIDING
Het batterijpak is ontworpen om stroom te leveren aan de ver-
schillende Panasonic-computers. Lees deze Bedieningshandlei-
ding en de relevante gedeelten van de Bedieningshandleiding
en de Reference Manual van de computer zorgvuldig door
voordat u het batterijpak gebruikt.
Bij aanschaf is het batterijpak niet opgeladen. Zorg dat u het
batterijpak oplaadt voordat u het de eerste keer gebruikt.
Raadpleeg de Bedieningshandleiding van het product of an-
dere bronnen voor informatie over de producten waarvoor het
batterijpak kan worden gebruikt.
Voorzorgsmaatregelen
Zorg dat u het batterijpak alleen gebruikt voor het aange-
geven product.
Als u het batterijpak gebruikt voor een ander product dan waar-
voor het is bedoeld, kan dit leiden tot elektrolytlekkage, warm-
teontwikkeling, ontsteking of scheuring.
Laad de batterijen niet op een andere manier op dan is aan-
gegeven.
Als u de batterij niet oplaadt met de aangegeven methode
electrolyt lekkage, hitteopbouw, ontsteking of scheuring ont-
staan.
*1
Raadpleeg de handleiding van het product of van de batterij-
lader.
Gooi het batterijpack niet in vuur en stel het niet bloot aan
overmatige hitte.
Hierdoor kan hitte, ontsteking of scheuring ontstaan.
Vermijd extreme hitte (bijvoorbeeld dichtbij vuur, in direct
zonlicht).
Hierdoor kan electrolyt lekkage, hitteopbouw, ontsteking of
scheuring ontstaan.
Breng geen scherpe voorwerpen in het batterijpack, zorg
dat het geen klappen of schokken oploopt, haal het niet uit
elkaar en pas het niet aan.
Hierdoor kan electrolyt lekkage, hitteopbouw, ontsteking of
scheuring ontstaan.
• Als dit product aan een hoge impact werd blootgesteld, staak
dan onmiddellijk het gebruik.
Zorg dat er geen kortsluiting komt bij de positieve (+) en
negatieve (-) contacten.
Hierdoor kan hitteopbouw, ontsteking of scheuring ontstaan.
• Berg het batterijpack niet op met artikelen zoals halskettingen
of haarpennen.
Wanneer de kwaliteit van de batterij is verslechterd, dient u
deze te vervangen door een nieuwe.
Wanneer u een verslechterde batterij blijft gebruiken, kan extra
veel hitte worden gegenereerd, waardoor brand kan ontstaan en
de batterij kan openscheuren of exploderen.
Specificaties
Type
Li-ion
Voltage
10,65 V
Capaciteit
5,7 Ah (typisch) / 5.4 Ah (minimum)
Afmetingen
Circa 149 x 22 x 59 mm
(b x h x d)
Gewicht
Circa 325 g
Omgeving
Temperatuur: 5 tot 35 °C
(tijdens gebruik)
Vochtigheid: 30 tot 80% RV (geen condensatie)
Raadpleeg de Bedieningshandleiding voor de oplaadtijd/ge-
bruikstijd.
GAEILGE
Tá an paca ceallra deartha le haghaidh cumhacht a sholáthar
don sraith ríomhaire Panasonic. Sula n-úsáideann tú an paca
ceallra, léigh na Treoracha Oibriúcháin agus na altanna cuí na
Treoracha Oibriúcháin an ríomhaire agus an Reference Manual
go cúramach.
Níl an paca ceallra luchtaithe nuair a cheannaíodh é. Bí cinnte é
a luchtú sula n-úsáideann tú é don chéad uair.
Chun eolas a fháil i leith na táirgí a úsáidtear leis an paca
ceallra, déan tagairt do na Treoracha Oibriúcháin do táirge nó
do foinsí éagsúla.
Réamhchúramaí
Bí Cinnte go n-Úsáideann tú an bPaca Ceallra Leis An
dTáirge Sonraithe.
Má úsáidtear é le táirge seachas an cheann a dhearadh,
d'fhéadfadh go dtarlóidh ligean leictrilíte, giniúint teasa,
adhaint nó maidhm mar thoradh.
Ná déan ath-nuachain ar an Bhataire le aon mhodh seachais
an cheann atá luaite.
*1
kan
Muna bhfuil an batiare athnuaite, ag úsáid ceann des na
modhanna speisialta
pléascadh a thárlú.
*1
Déan tagairt do lámhleabhair tháirge nó luchtaire ceallra.
Ná caith an pacásite Bataire isteach I Tine nó ná Fág
Oscailte é do an Iomarca Teas.
Déantús Teas, Lasadh nó pleascadh – a thárlú.
Ná bac le Teas Láidir ( Ina aice Tine nó I Gathanna Gréine,
mar shampla) Sileadh.
Leictralí, déantús teas, lasadh nó pléascadh a thárlú.
Ná cur earraí Géara sa Phacásite Bataire, Ná fág oscailte é
do geiteanna nó buillí, Tógáil as a chéile nó Aistriú, sileadh.
Leictró Lít, D'fhéadfadh Déantús teas, lasadh nó pléascadh a
thárlú.
• Má bhíonn imbhualadh láidir ar an táirge seo, stad den úsáid
láithreach.
Ná Fág Gearr na Pointí Dearfacha (+) agus Diultacha (-)
Déantús Teas, Lasadh nó pleascadh, a thitim amach.
• Ná chuir an pacásite bataire in éineacht le ábhair cosúil le
seodra nó bioráin nuair atá tú á stóráil.
Nuair a bhíonn an bataire caite, athchuir le ceann nua é.
B'fhéidir go mbeadh leibhéil arda teasa trí úsáid as bataire
caite, as a dtiocfadh dóiteán, brúchtadh agus pléascadh.
Sonraíochtaí
Saghas
Voltas
Toilleadh
Toisí
(M x A x T)
Meachán
Timpeallacht
(In úsáid)
Déan tagairt do na Treoracha Oibriúcháin le haghaidh am
luchtaithe / am oibriúcháin.
TREORACHA OIBRIÚCHÁIN
*1
, sileadh leictralít, déantús teas, lasadh, nó
Ian-Litiam
10.65 V
5.7 Ah (tipiciúil) / 5.4 Ah (minimum)
149 mm x 22 mm x 59 mm go neasach
325g go neasach
Teocht: 5 °C go 35°C
Bogthaise: 30% go 80% BC (Gan comhdhlúthú)

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Cf-vzsu50wDfqw5117xa