Download  Print this page

Whirlpool AKR 631 Installation Datasheet

Hide thumbs

Advertisement

Quick Links

31833160.fm Page 1 Friday, April 1, 2005 6:48 PM
AKR 631-666-812-966
AKR 943-948-952-995-996
PL
KARTA INSTALACYJNA
Minimalna odległość od palników: 50 cm (od palników elektrycznych), 70 cm (od palników
gazowych, olejowych lub węglowych. Jeżeli w instrukcjach instalacji kuchenki gazowej
przewidziana została większa odległość w stosunku do odległości tutaj wskazanej, należy
ją zastosować. Podczas montażu należy przestrzegać kolejności numeracji (1
Nie podłączać urządzenia do zasilania, zanim nie zostanie zakończony całkowicie jego
montaż. Uwaga! Rura odprowadzająca dym i parę oraz kolanka nie są dostarczane i należy
je zakupić oddzielnie.
CZ
POPIS INSTALACE
Minimální vzdálenost od sporáků: 50 cm (elektrické sporáky), 70 cm (sporáky na plyn, naftu
nebo uhlí). Jestliže je v pokynech k instalaci plynového spotřebiče určena větší vzdálenost,
než je uvedená vzdálenost, je nutné ji dodržet. Při montáži sledujte číslování (1
Spotřebič připojte k elektrické síti až po úplném dokončení instalace. Pozor! Nasávací
trubka a pásky k upevnění nejsou součástí vybavení, musíte je zakoupit.
SK
INŠTALAČNÁ SCHÉMA
Minimálna vzdialenost' od sporáka: 50 cm (elektrické sporáky), 70 cm (plynové sporáky,
sporáky na naftu alebo uhlie. Ak pokyny na inštaláciu plynovej varnej dosky určujú väčšiu
vzdialenost' ako je špecifikovaná, dodržiavajte ich. Pri montáži postupujte podľa číslic
Ö
Ö
Ö
(1
2
3
.....). Spotrebič nezapájajte do siete, kým nie je inštalácia úplne ukončená.
Upozornenie! Rúra na odvádzanie dymov a upevňovacie svorky sa nedodávajú, musíte ich
kúpit' samostatne.
H
ÜZEMBE HELYEZÉSI ÚTMUTATÓ
A tűzhelytől való minimális távolság: 50 cm (elektromos tűzhely), 70 cm (gáz-, olaj- vagy
széntüzelésű tűzhely). Amennyiben a gáztűzhely üzembe helyezési útmutatója nagyobb
távolságot ír elő, úgy azt kell betartani. A felszereléshez kövesse a számozást
Ö
Ö
Ö
(1
2
3
.....). A készüléket csak akkor szabad áram alá helyezni, ha a beüzemelés már
megtörtént. Figyelem! Az elvezető cső és a rögzítőpántok nem tartozékok, így azokat külön
meg kell vásárolni.
5019 318 33160
Ö
Ö
Ö
2
3
.....).
Ö
Ö
Ö
2
3
.....).

Advertisement

loading

  Summary of Contents for Whirlpool AKR 631

 • Page 1 31833160.fm Page 1 Friday, April 1, 2005 6:48 PM AKR 631-666-812-966 AKR 943-948-952-995-996 KARTA INSTALACYJNA Minimalna odległość od palników: 50 cm (od palników elektrycznych), 70 cm (od palników gazowych, olejowych lub węglowych. Jeżeli w instrukcjach instalacji kuchenki gazowej przewidziana została większa odległość w stosunku do odległości tutaj wskazanej, należy Ö...
 • Page 2: Installation Data Sheet

  31833160.fm Page 2 Friday, April 1, 2005 6:48 PM AKR 631-666-812-966 AKR 943-948-952-995-996 СХЕМА УСТАНОВКИ Минимальное расстояние до конфорок: 50 см (электрические конфорки), 70 см (газовые, керосиновые или угольные конфорки). Если инструкцией по установке газовой плиты предусмотрено большее расстояние, то данное указание должно...
 • Page 3 31833160.fm Page 3 Friday, April 1, 2005 6:48 PM AKR 631-666-812-966 AKR 943-948-952-995-996 5019 318 33160...
 • Page 4 31833160.fm Page 4 Friday, April 1, 2005 6:48 PM AKR 631-666-812-966 AKR 943-948-952-995-996 5019 318 33160...
 • Page 5 31833160.fm Page 5 Friday, April 1, 2005 6:48 PM AKR 631-666-812-966 AKR 943-948-952-995-996 INSTALACJA - INSTRUKCJE MONTAŻU Wyjąć panel zasysający (jeżeli jest w wyposażeniu) oraz filtr (filtry) tłuszczu. Wstępny montaż wyciągu pary w zespole silnika (jeśli jest w wyposażeniu): (a.) włożyć wyciąg pary w szyny zespołu silnika (jeżeli szyny zostały wcześniej zamocowane, zdjąć...
 • Page 6 31833160.fm Page 6 Friday, April 1, 2005 6:48 PM AKR 631-666-812-966 AKR 943-948-952-995-996 KARTA URZĄDZENIA Panel sterowania analogowy Oświetlenie : aby załączyć, przesunąć klawisz w prawą stronę lub nacisnąć przycisk. Moc/prędkość zasysania : w celu zwiększenia mocy/prędkości (lub otwarcia zaworu elektrycznego przesunąć...
 • Page 7: Wymiana Lamp

  31833160.fm Page 7 Friday, April 1, 2005 6:48 PM AKR 631-666-812-966 AKR 943-948-952-995-996 Konserwacja Pamiętać o każdorazowym odłączeniu zasilania. Myć filtr tłuszczu oraz filtr węglowy raz w miesiącu w zmywarce do naczyń w najwyższej temperaturze, stosując proszek do mycia naczyń w zmywarce.
 • Page 8 31833160.fm Page 8 Friday, April 1, 2005 6:48 PM AKR 631-666-812-966 AKR 943-948-952-995-996 INSTALACE - NÁVOD K MONTÁŽI Pokud je model vybaven obvodovým nasávacím panelem a tukovým filtrem/-y, odstraňte je. Předběžná montáž sběračů páry k jednotce motoru (jsou-li u modelu): (a.) sběrače páry nasuňte na kolejnice jednotky motoru (jestliže jsou namontované...
 • Page 9: Popis Výrobku

  31833160.fm Page 9 Friday, April 1, 2005 6:48 PM AKR 631-666-812-966 AKR 943-948-952-995-996 POPIS VÝROBKU Analogový ovládací panel Osvětlení : zapíná se posunutím tlačítka doprava, nebo stisknutím tlačítka. Výkon/rychlost nasávání : posuňte tlačítkem doprava, nebo stiskněte další tlačítko ke zvýšení výkonu/rychlosti (nebo k otevření...
 • Page 10: Výměna Žárovek

  31833160.fm Page 10 Friday, April 1, 2005 6:48 PM AKR 631-666-812-966 AKR 943-948-952-995-996 Údržba Digestoř VŽDY odpojte od elektrické sítě. Tukový filtr a uhlíkový filtr umyjte jednou za měsíc v myčce při vyšší teplotě běžným mycím prostředkem pro myčky. Doporučujeme mýt v myčce pouze filtr bez dalšího nádobí.
 • Page 11 31833160.fm Page 11 Friday, April 1, 2005 6:48 PM AKR 631-666-812-966 AKR 943-948-952-995-996 INŠTALÁCIA - POKYNY NA MONTÁŽ Ak je k dispozícii, odmontujte panel obvodového odsávania a tukové filtre. Montáž klapky na usmerňovanie pár na jednotku motora (ak je k dispozícii): (a.) vsuňte klapku na koľajničky jednotky motora (ak sú...
 • Page 12 31833160.fm Page 12 Friday, April 1, 2005 6:48 PM AKR 631-666-812-966 AKR 943-948-952-995-996 LIST POPISU SPOTREBIČA Analogický ovládací panel Osvetlenie : posuňte ovládač smerom vpravo alebo stlačte tlačidlo, aby ste svetlo zapli. Výkon/rýchlost' odsávania : posuňte ovládač smerom vpravo alebo stlačte nasledujúce tlačidlo, aby ste zvýšili výkon/rýchlost' (alebo aby ste otvorili elektrický...
 • Page 13: Výmena Žiaroviek

  31833160.fm Page 13 Friday, April 1, 2005 6:48 PM AKR 631-666-812-966 AKR 943-948-952-995-996 Údržba VŽDY odpojte odsávač pár od napájacej elektrickej siete. Umývajte tukový filter a uhlíkový filter raz za mesiac v umývačke riadu pri najvyššej teplote, použite pritom bežný umývací prostriedok pre umývačky riadu.
 • Page 14 31833160.fm Page 14 Friday, April 1, 2005 6:48 PM AKR 631-666-812-966 AKR 943-948-952-995-996 ÜZEMBE HELYEZÉS - SZERELÉSI UTASÍTÁSOK Ha van, vegye ki a külső elszívólapot és zsírszűrőbetéte(ke)t. A gőzfogó előzetes csatlakoztatása a motorblokkhoz (ha van): (a.) csúsztassa rá a gőzfogót a motorblokk sínjeire (vegye le a futást blokkoló...
 • Page 15 31833160.fm Page 15 Friday, April 1, 2005 6:48 PM AKR 631-666-812-966 AKR 943-948-952-995-996 TERMÉKISMERTETŐ LAP Analóg kezelőlap Világítás : bekapcsolásához állítsa a kapcsolót jobbra vagy nyomja meg a gombot. Elszívási teljesítmény/sebesség : a teljesítmény/sebesség növeléséhez (vagy az elektromos szelep kinyitásához ) állítsa a kapcsolót jobbra vagy nyomja meg a következő...
 • Page 16: Az Izzók Cseréje

  31833160.fm Page 16 Friday, April 1, 2005 6:48 PM AKR 631-666-812-966 AKR 943-948-952-995-996 Karbantartás A készülék áramellátását MINDIG kapcsolja ki. Mossa ki a zsírszűrőt és a szénszűrőt havonta egyszer mosogatógépben a legmagasabb hőmérsékleten, normál mosogatószert használva. Ajánlatos a szűrőt egyedül mosni.
 • Page 17 31833160.fm Page 17 Friday, April 1, 2005 6:48 PM AKR 631-666-812-966 AKR 943-948-952-995-996 УСТАНОВКА ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ При наличии периметральной вытяжной панели, демонтируйте ее вместе с жировым(и) фильтром(ами). Сборка паросборника с мотором (если предусмотрен): (a.) установите паросборник на направляющих мотора (при наличии двух винтов ограничения хода, снимите их с паросборника), (b.) выполните...
 • Page 18 31833160.fm Page 18 Friday, April 1, 2005 6:48 PM AKR 631-666-812-966 AKR 943-948-952-995-996 СХЕМА ПРИБОРА Аналоговая панель управления Освещение : сдвиньте выключатель вправо или нажмите на кнопку для включения. Мощность/скорость всасывания : сдвиньте выключатель вправо или нажмите на следующую кнопку...
 • Page 19 31833160.fm Page 19 Friday, April 1, 2005 6:48 PM AKR 631-666-812-966 AKR 943-948-952-995-996 Уход ОБЯЗАТЕЛЬНО отсоедините вытяжку от электрической сети. Один раз в месяц мойте жировой фильтр и угольный фильтр в посудомоечной машине при максимальной температуре, используя соответствующий моечное средство.
 • Page 20 31833160.fm Page 20 Friday, April 1, 2005 6:48 PM AKR 631-666-812-966 AKR 943-948-952-995-996 ИНСТАЛИРАНЕ ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ Ако е предвидено, свалете таблото за периферно аспириране и филтъра (филтрите) за мазнини. Предварително монтиране на колектора за пара към групата на електромотора (ако е предвиден): (a.) поставете...
 • Page 21 31833160.fm Page 21 Friday, April 1, 2005 6:48 PM AKR 631-666-812-966 AKR 943-948-952-995-996 КАРТА НА ИЗДЕЛИЕТО Аналогово командно табло Осветление : преместете ключа надясно или натиснете бутона за включване. Мощност/скорост на аспириране : преместете ключа надясно или натиснете бутона за включване...
 • Page 22 31833160.fm Page 22 Friday, April 1, 2005 6:48 PM AKR 631-666-812-966 AKR 943-948-952-995-996 Поддръжка: Изключете аспиратора от електрическата мрежа. Измивайте филтъра за мазнини и въгленовия филтър веднъж месечно в съдомиялна машина при по висока температура, с използване на нормален миялен препарат за машина.
 • Page 23 31833160.fm Page 23 Friday, April 1, 2005 6:48 PM AKR 631-666-812-966 AKR 943-948-952-995-996 INSTALAREA - INSTRUCŢIUNI DE MONTARE Dacă există, scoateţi panoul de aspiraţie perimetrală și filtrul/filtrele pentru grăsime. Pre-asamblarea colectorului de aburi la grupul motor (dacă există): (a.) introduceţi colectorul de aburi pe ghidajele grupului motor (dacă...
 • Page 24 31833160.fm Page 24 Friday, April 1, 2005 6:48 PM AKR 631-666-812-966 AKR 943-948-952-995-996 FIȘA PRODUSULUI Panoul de comandă analogic Lumina : deplasaţi butonul spre dreapta sau apăsaţi pe buton pentru a o aprinde. Puterea/viteza de aspiraţie : deplasaţi butonul spre dreapta sau apăsaţi pe butonul următor pentru a mări puterea/ viteza (sau pentru a deschide supapa electrică...
 • Page 25 31833160.fm Page 25 Friday, April 1, 2005 6:48 PM AKR 631-666-812-966 AKR 943-948-952-995-996 Întreţinerea Deconectaţi TOTDEAUNA hota de la reţeaua electrică. Spălaţi filtrul pentru grăsime și filtrul pe bază de cărbune o dată pe lună, în mașina de spălat vase, la temperatura cea mai înaltă, folosind un detergent...
 • Page 26 31833160.fm Page 26 Friday, April 1, 2005 6:48 PM AKR 631-666-812-966 AKR 943-948-952-995-996 INSTALLATION - ASSEMBLY INSTRUCTIONS Remove the perimeter extraction panel (if relevant) and the grease filter/s. Pre-assemble the steam deflector on the motor assembly (if relevant): (a.) fit the steam deflector to the rails of the motor assembly (remove the two travel stop screws from the steam deflector if necessary), (b.) connect...
 • Page 27: Product Sheet

  31833160.fm Page 27 Friday, April 1, 2005 6:48 PM AKR 631-666-812-966 AKR 943-948-952-995-996 PRODUCT SHEET Analogue control panel Light : move the switch to the right or press the button to switch on. Extraction speed : Move the switch to the right or press the next button to increase extraction speed...
 • Page 28 31833160.fm Page 28 Friday, April 1, 2005 6:48 PM AKR 631-666-812-966 AKR 943-948-952-995-996 Important - upon initial installation: Selecting the hob type: to ensure accurate “reading” by the sensors, the latter must be calibrated to suit the type of hob as follows: with the hood OFF,...