Dell Inspiron 3782 Service Manual

Hide thumbs

Advertisement

Quick Links

Table of Contents
Inspiron 3782
Service Manual
Regulatory Model: P35E
Regulatory Type: P35E006

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Dell Inspiron 3782

  Summary of Contents for Dell Inspiron 3782

 • Page 1 Inspiron 3782 Service Manual Regulatory Model: P35E Regulatory Type: P35E006...
 • Page 2 HOIATUS HOIATUS tähistab võimalikku omandi kahjustumist või inimeste vigastusi või surma. © 2018–2019 Dell Inc. või selle tütarettevõtted. Kõik õigused on kaitstud. Dell, EMC ja muud kaubamärgid on ettevõtte Dell Inc. või selle tütarettevõtete kaubamärgid. Muud kaubamärgid kuuluvad nende omanikele.
 • Page 3: Table Of Contents

  Contents 1 Enne, kui arvuti sees toimetama asute.................... 9 Enne alustamist..................................9 2 Pärast arvuti sees toimetamist.....................10 3 Ohutusjuhised..........................11 Elektrostaatilise lahenduse (ESD) kaitse..........................11 ESL-i välihoolduskomplekt..............................12 Tundlike komponentide transportimine..........................12 4 Soovitatud tööriistad........................14 5 Kruvide loend..........................15 6 Optilise draivi eemaldamine......................17 Procedure....................................
 • Page 4 Procedure ....................................30 Post-requisites..................................30 14 Traadita andmeside kaardi eemaldamine..................31 Prerequisites..................................31 Procedure....................................31 15 Traadita andmeside kaardi paigaldamine..................33 Procedure..................................... 33 Post-requisites..................................33 16 Removing the optical-drive connector board................34 Prerequisites..................................34 Procedure..................................... 34 17 Replacing the optical-drive connector board................35 Procedure ....................................35 Post-requisites..................................35 18 Nööppatarei eemaldamine......................36 Prerequisites..................................
 • Page 5 Procedure .................................... 47 Post-requisites..................................48 26 Kõlarite eemaldamine........................49 Prerequisites..................................49 Procedure..................................... 49 27 Kõlarite paigaldamine........................ 50 Procedure ....................................50 Post-requisites..................................50 28 Kuumuseneelaja eemaldamine....................51 Prerequisites..................................51 Procedure....................................51 29 Jahutusradiaatori paigaldamine....................52 Procedure ....................................52 Post-requisites..................................52 30 Toiteadapteri pesa eemaldamine....................53 Ekraanisõlme eemaldamine..............................53 Prerequisites...................................53 Procedure..................................
 • Page 6 Prerequisites..................................67 Procedure..................................... 67 37 Replacing the power-button board..................... 69 Procedure ....................................69 Post-requisites..................................70 38 Emaplaadi eemaldamine......................71 Prerequisites..................................71 39 Emaplaadi paigaldamine......................72 Procedure..................................... 72 Post-requisites..................................73 Seerianumbri BIOS-i häälestusprogrammi sisestamine....................74 40 Toitenupu eemaldamine sõrmejäljelugejaga................. 75 Prerequisites..................................75 Procedure..................................... 75 41 Toitenupu asendamine sõrmejäljelugejaga................... 76 Procedure ....................................
 • Page 7 Prerequisites..................................83 Procedure..................................... 83 49 Ekraanipaneeli tagasipanek......................85 Procedure ....................................85 Post-requisites..................................86 50 Removing the display hinges..................... 87 Prerequisites..................................87 Procedure..................................... 87 51 Replacing the display hinges...................... 88 Procedure ....................................88 Post-requisites..................................88 52 Ekraanikaabli eemaldamine......................89 Prerequisites..................................89 Procedure..................................... 89 53 Ekraanikaabli paigaldamine......................90 Procedure ....................................90 Post-requisites..................................90 54 Ekraani tagakaane ja antennimooduli eemaldamine...............91 Prerequisites..................................
 • Page 8 BIOS-i välkmälu ülekirjutamine............................96 BIOS-i välkmälu ülekirjutamine (USB-võti)........................96 Täiustatud algkäivituseelse süsteemi hindamise (ePSA) diagnostika................96 ePSA-diagnostika käitamine............................97 Süsteemi diagnostika märgutuled............................97 Wi-Fi-toitetsükkel................................98 Jääkvoolu vabastamine...............................98 59 Getting help and contacting Dell....................99 Contents...
 • Page 9: Enne, Kui Arvuti Sees Toimetama Asute

  Enne, kui arvuti sees toimetama asute MÄRKUS Käesolevas dokumendis olevad pildid võivad olenevalt tellitud konfiguratsioonist teie arvutist erineda. Enne alustamist 1. Salvestage ja sulgege kõik avatud failid, pange kõik rakendused kinni. 2. Lülitage arvuti välja. Klõpsake nuppe Start > Toide > Sule arvuti. MÄRKUS Kui kasutate teistsugust operatsioonisüsteemi, siis tutvuge oma operatsioonisüsteemi välja lülitamise juhistega.
 • Page 10: Pärast Arvuti Sees Toimetamist

  Pärast arvuti sees toimetamist ETTEVAATUST Arvuti sisse lahtiste kruvide jätmine võib arvutit tõsiselt kahjustada. 1. Paigaldage kõik kruvid ja veenduge, et arvuti sisse pole jäänud ühtegi lahtist kruvi. 2. Ühendage kõik välisseadmed ja kaablid, mille eemaldasite, kui arvuti kallal töötama hakkasite. 3.
 • Page 11: Ohutusjuhised

  Et kaitsta arvutit viga saamise eest ja tagada enda ohutus, kasutage järgmisi ohutusjuhiseid. MÄRKUS Enne arvuti sisemuses tegutsema asumist tutvuge arvutiga kaasas oleva ohutusteabega. Ohutuse heade tavade kohta leiate enam teavet nõuetele vastavuse kodulehelt veebiaadressil www.dell.com/regulatory_compliance. MÄRKUS Enne arvuti kaane või paneelide avamist ühendage lahti kõik toiteallikad. Pärast arvuti sisemuses tegutsemise lõpetamist ühendage enne arvuti uuesti vooluvõrku ühendamist uuesti kõik kaaned, paneelid ja kruvid.
 • Page 12: Esl-I Välihoolduskomplekt

  • Staatilise elektri suhtes tundliku komponendi pakendi avamisel ärge eemaldage komponenti antistaatilisest pakkematerjalist enne, kui olete valmis komponenti paigaldama. Enne antistaatilise pakendi eemaldamist maandage kindlasti oma kehast staatiline elekter. • Enne staatilise elektri suhtes tundliku komponendi transportimist asetage see antistaatilisse anumasse või pakendisse. ESL-i välihoolduskomplekt Mittejälgitav välihoolduskomplekt on kõige sagedamini kasutatav hoolduskomplekt.
 • Page 13 ETTEVAATUST Ärge tõstke üle 23 kilo. Kasutage alati lisaressursse või mehaanilist tõsteseadet. 1. Jälgige, et jalgealune pind oleks kindel ja tasakaal olemas. Seiske, jalad harkis, et tagada stabiilsus, ja suunake varbad väljapoole. 2. Pingutage kõhulihaseid. Kõhulihased toetavad tõstmise ajal selgroogu, tasakaalustades koormust. 3.
 • Page 14: Soovitatud Tööriistad

  Soovitatud tööriistad Selles dokumendis kirjeldatud toimingute jaoks võib olla vaja järgmisi tööriistu. • Philips screwdriver #1 • Flat-head screwdriver • Plastic scribe Soovitatud tööriistad...
 • Page 15: Kruvide Loend

  Kruvide loend MÄRKUS Komponendilt kruvide eemaldamisel on soovitatav kruvide tüüp ja kogus üles märkida ning kruvid hoiukarpi panna. See tagab, et komponendi tagasipanekul on kruvide arv ja tüüp sama. MÄRKUS Mõnel arvutil on magnetpinnad. Veenduge komponendi paigaldamisel, et kruvid ei jääks selliste pindade külge. MÄRKUS Kruvide värv võib erineda olenevalt tellitud konfiguratsioonist.
 • Page 16 Component Secured to Screw type Quantity Screw image Power-button board Palm-rest and keyboard M2x3 assembly Power button with Palm-rest and keyboard M2x2 fingerprint reader assembly (optional) Solid-state drive/Intel Palm-rest and keyboard M2x2.2 Optane assembly System board Palm-rest and keyboard M2x4 assembly Touchpad Palm-rest and keyboard...
 • Page 17: Optilise Draivi Eemaldamine

  Kui olete arvuti sees toimetamise lõpetanud, järgige jaotises Pärast arvuti sees toimetamist olevaid juhiseid. Ohutuse heade tavade kohta leiate enam teavet nõuetele vastavuse kodulehelt veebiaadressil www.dell.com/regulatory_compliance. Procedure 1. Remove the screw (M2x2) that secures the optical-drive assembly to the base cover.
 • Page 18 Optilise draivi eemaldamine...
 • Page 19: Optilise Draivi Paigaldamine

  Pärast arvuti sees toimetamist olevaid juhiseid. Ohutuse heade tavade kohta leiate enam teavet nõuetele vastavuse kodulehelt veebiaadressil www.dell.com/regulatory_compliance. Procedure 1. Align the tabs on the optical-drive bezel with the slots on the optical drive and snap the optical-drive bezel into place.
 • Page 20 Optilise draivi paigaldamine...
 • Page 21: Tagakaane Eemaldamine

  Enne arvuti sisemuses tegutsema asumist tutvuge arvutiga kaasas oleva ohutusteabega ja järgige jaotises Enne, kui arvuti sees toimetama asute olevaid samme. Kui olete arvuti sees toimetamise lõpetanud, järgige jaotises Pärast arvuti sees toimetamist olevaid juhiseid. Ohutuse heade tavade kohta leiate enam teavet nõuetele vastavuse kodulehelt veebiaadressil www.dell.com/regulatory_compliance. Prerequisites Remove the optical drive.
 • Page 22 NOTE: The following steps are applicable only if you want to further remove any other component from your computer. 7. Disconnect the battery cable from the system board. 8. Press and hold the power button for 5 seconds to ground the computer and drain the flea power. Tagakaane eemaldamine...
 • Page 23: Tagakaane Paigaldamine

  Kui olete arvuti sees toimetamise lõpetanud, järgige jaotises Pärast arvuti sees toimetamist olevaid juhiseid. Ohutuse heade tavade kohta leiate enam teavet nõuetele vastavuse kodulehelt veebiaadressil www.dell.com/regulatory_compliance. Procedure 1. Connect the battery cable to the system board, if applicable.
 • Page 24: Post-Requisites

  3. Replace the seven screws (M2.5x7) that secure the base cover to the palm rest and keyboard assembly. 4. Replace the two screws (M2x2) that secure the base cover to the palm rest and keyboard assembly. 5. Replace the screw (M2x4) that secures the base cover to the palm rest and keyboard assembly. 6.
 • Page 25: Aku Eemaldamine

  Enne, kui arvuti sees toimetama asute olevaid samme. Kui olete arvuti sees toimetamise lõpetanud, järgige jaotises Pärast arvuti sees toimetamist olevaid juhiseid. Ohutuse heade tavade kohta leiate enam teavet nõuetele vastavuse kodulehelt veebiaadressil www.dell.com/regulatory_compliance. Liitiumioonaku ettevaatusabinõud ETTEVAATUST • Olge liitiumioonakude käsitsemisel ettevaatlik.
 • Page 26 Aku eemaldamine...
 • Page 27: Patarei Asendamine

  Enne, kui arvuti sees toimetama asute olevaid samme. Kui olete arvuti sees toimetamise lõpetanud, järgige jaotises Pärast arvuti sees toimetamist olevaid juhiseid. Ohutuse heade tavade kohta leiate enam teavet nõuetele vastavuse kodulehelt veebiaadressil www.dell.com/regulatory_compliance. Liitiumioonaku ettevaatusabinõud ETTEVAATUST • Olge liitiumioonakude käsitsemisel ettevaatlik.
 • Page 28: Post-Requisites

  Post-requisites 1. Replace the base cover. 2. Replace the optical drive. Patarei asendamine...
 • Page 29: 12 Mälumoodulite Eemaldamine

  Enne, kui arvuti sees toimetama asute olevaid samme. Kui olete arvuti sees toimetamise lõpetanud, järgige jaotises Pärast arvuti sees toimetamist olevaid juhiseid. Ohutuse heade tavade kohta leiate enam teavet nõuetele vastavuse kodulehelt veebiaadressil www.dell.com/regulatory_compliance. Prerequisites 1. Remove the optical drive.
 • Page 30: 13 Mälumoodulite Paigaldamine

  Kui olete arvuti sees toimetamise lõpetanud, järgige jaotises Pärast arvuti sees toimetamist olevaid juhiseid. Ohutuse heade tavade kohta leiate enam teavet nõuetele vastavuse kodulehelt veebiaadressil www.dell.com/regulatory_compliance. Procedure 1. Align the notch on the memory module with the tab on the memory-module slot.
 • Page 31: Traadita Andmeside Kaardi Eemaldamine

  Enne, kui arvuti sees toimetama asute olevaid samme. Kui olete arvuti sees toimetamise lõpetanud, järgige jaotises Pärast arvuti sees toimetamist olevaid juhiseid. Ohutuse heade tavade kohta leiate enam teavet nõuetele vastavuse kodulehelt veebiaadressil www.dell.com/regulatory_compliance. Prerequisites 1. Remove the optical drive.
 • Page 32 Traadita andmeside kaardi eemaldamine...
 • Page 33: Traadita Andmeside Kaardi Paigaldamine

  Kui olete arvuti sees toimetamise lõpetanud, järgige jaotises Pärast arvuti sees toimetamist olevaid juhiseid. Ohutuse heade tavade kohta leiate enam teavet nõuetele vastavuse kodulehelt veebiaadressil www.dell.com/regulatory_compliance. Procedure CAUTION: To avoid damage to the wireless card, do not place any cables under it.
 • Page 34: Removing The Optical-Drive Connector Board

  Kui olete arvuti sees toimetamise lõpetanud, järgige jaotises Pärast arvuti sees toimetamist olevaid juhiseid. Ohutuse heade tavade kohta leiate enam teavet nõuetele vastavuse kodulehelt veebiaadressil www.dell.com/regulatory_compliance. Prerequisites 1. Remove the optical drive. 2. Remove the base cover.
 • Page 35: Replacing The Optical-Drive Connector Board

  Pärast arvuti sees toimetamist olevaid juhiseid. Ohutuse heade tavade kohta leiate enam teavet nõuetele vastavuse kodulehelt veebiaadressil www.dell.com/regulatory_compliance. Procedure 1. Align the screw hole on the optical-drive connector board with the screw hole on the palm rest and keyboard assembly.
 • Page 36: 18 Nööppatarei Eemaldamine

  Kui olete arvuti sees toimetamise lõpetanud, järgige jaotises Pärast arvuti sees toimetamist olevaid juhiseid. Ohutuse heade tavade kohta leiate enam teavet nõuetele vastavuse kodulehelt veebiaadressil www.dell.com/regulatory_compliance. ETTEVAATUST Nööppatarei eemaldamine lähtestab BIOS-i häälestusprogrammi sätete vaikeväärtused. Soovitame BIOS-i häälestusprogrammi sätted enne nööppatarei eemaldamist üles märkida.
 • Page 37: 19 Nööppatarei Ühendamine

  Kui olete arvuti sees toimetamise lõpetanud, järgige jaotises Pärast arvuti sees toimetamist olevaid juhiseid. Ohutuse heade tavade kohta leiate enam teavet nõuetele vastavuse kodulehelt veebiaadressil www.dell.com/regulatory_compliance. Procedure 1. With the positive-side facing up, snap the coin-cell battery into the battery socket on the I/O board.
 • Page 38: Pooljuhtketta Eemaldamine

  Enne, kui arvuti sees toimetama asute olevaid samme. Kui olete arvuti sees toimetamise lõpetanud, järgige jaotises Pärast arvuti sees toimetamist olevaid juhiseid. Ohutuse heade tavade kohta leiate enam teavet nõuetele vastavuse kodulehelt veebiaadressil www.dell.com/regulatory_compliance. ETTEVAATUST Välkdraivid on õrnad. Olge välkdraivi käsitsemisel ettevaatlik. ETTEVAATUST Et andmete kaotust vältida, ärge eemaldage pooljuhtketast, kui arvuti on une- või töörežiimis.
 • Page 39 Pooljuhtketta eemaldamine...
 • Page 40: Pooljuhtketta Vahetamine

  Enne, kui arvuti sees toimetama asute olevaid samme. Kui olete arvuti sees toimetamise lõpetanud, järgige jaotises Pärast arvuti sees toimetamist olevaid juhiseid. Ohutuse heade tavade kohta leiate enam teavet nõuetele vastavuse kodulehelt veebiaadressil www.dell.com/regulatory_compliance. ETTEVAATUST Välkdraivid on õrnad. Olge välkdraivi käsitsemisel ettevaatlik. Procedure 1.
 • Page 41: 22 Kõvaketta Eemaldamine

  Enne, kui arvuti sees toimetama asute olevaid samme. Kui olete arvuti sees toimetamise lõpetanud, järgige jaotises Pärast arvuti sees toimetamist olevaid juhiseid. Ohutuse heade tavade kohta leiate enam teavet nõuetele vastavuse kodulehelt veebiaadressil www.dell.com/regulatory_compliance. ETTEVAATUST Kõvakettad on õrnad. Olge kõvaketta käsitsemisel ettevaatlik. ETTEVAATUST Et andmete kaotust vältida, ärge eemaldage kõvaketast, kui arvuti on une- või töörežiimis.
 • Page 42 5. Remove the four screws (M3x3) that secure the hard-drive bracket to the hard drive. 6. Lift the hard-drive bracket off the hard drive. Kõvaketta eemaldamine...
 • Page 43: 23 Kõvaketta Paigaldamine

  Enne, kui arvuti sees toimetama asute olevaid samme. Kui olete arvuti sees toimetamise lõpetanud, järgige jaotises Pärast arvuti sees toimetamist olevaid juhiseid. Ohutuse heade tavade kohta leiate enam teavet nõuetele vastavuse kodulehelt veebiaadressil www.dell.com/regulatory_compliance. ETTEVAATUST Kõvakettad on õrnad. Olge kõvaketta käsitsemisel ettevaatlik. Procedure 1.
 • Page 44: Post-Requisites

  Post-requisites 1. Replace the battery. 2. Replace the base cover. 3. Replace the optical drive. Kõvaketta paigaldamine...
 • Page 45: Puuteplaadi Eemaldamine

  Enne, kui arvuti sees toimetama asute olevaid samme. Kui olete arvuti sees toimetamise lõpetanud, järgige jaotises Pärast arvuti sees toimetamist olevaid juhiseid. Ohutuse heade tavade kohta leiate enam teavet nõuetele vastavuse kodulehelt veebiaadressil www.dell.com/regulatory_compliance. Prerequisites 1. Remove the optical drive.
 • Page 46 Puuteplaadi eemaldamine...
 • Page 47: Puuteplaadi Tagasipanek

  Kui olete arvuti sees toimetamise lõpetanud, järgige jaotises Pärast arvuti sees toimetamist olevaid juhiseid. Ohutuse heade tavade kohta leiate enam teavet nõuetele vastavuse kodulehelt veebiaadressil www.dell.com/regulatory_compliance. Procedure NOTE: Ensure that the touchpad is aligned with the guides available on the palm-rest and keyboard assembly, and the gap on either sides of the touchpad is equal.
 • Page 48: Post-Requisites

  Post-requisites 1. Replace the battery. 2. Replace the base cover. 3. Replace the optical drive. Puuteplaadi tagasipanek...
 • Page 49: 26 Kõlarite Eemaldamine

  Enne, kui arvuti sees toimetama asute olevaid samme. Kui olete arvuti sees toimetamise lõpetanud, järgige jaotises Pärast arvuti sees toimetamist olevaid juhiseid. Ohutuse heade tavade kohta leiate enam teavet nõuetele vastavuse kodulehelt veebiaadressil www.dell.com/regulatory_compliance. Prerequisites 1. Remove the optical drive.
 • Page 50: 27 Kõlarite Paigaldamine

  Kui olete arvuti sees toimetamise lõpetanud, järgige jaotises Pärast arvuti sees toimetamist olevaid juhiseid. Ohutuse heade tavade kohta leiate enam teavet nõuetele vastavuse kodulehelt veebiaadressil www.dell.com/regulatory_compliance. Procedure NOTE: If the rubber grommets are pushed out when removing the speakers, push them back in before replacing the speakers.
 • Page 51: Kuumuseneelaja Eemaldamine

  Kui olete arvuti sees toimetamise lõpetanud, järgige jaotises Pärast arvuti sees toimetamist olevaid juhiseid. Ohutuse heade tavade kohta leiate enam teavet nõuetele vastavuse kodulehelt veebiaadressil www.dell.com/regulatory_compliance. MÄRKUS Kuumuseneelaja võib tavalise töötamise korral kuumaks muutuda. Enne kuumuseneelaja puudutamist oodake, kuni see jahtub.
 • Page 52: Jahutusradiaatori Paigaldamine

  Enne, kui arvuti sees toimetama asute olevaid samme. Kui olete arvuti sees toimetamise lõpetanud, järgige jaotises Pärast arvuti sees toimetamist olevaid juhiseid. Ohutuse heade tavade kohta leiate enam teavet nõuetele vastavuse kodulehelt veebiaadressil www.dell.com/regulatory_compliance. ETTEVAATUST Kuumuseneelaja vale asetus võib arvuti emaplaati ja protsessorit kahjustada. MÄRKUS Emaplaadi või jahutusradiaatori paigaldamisel kasutage soojusjuhtivuse tagamiseks komplektis olevat...
 • Page 53: Toiteadapteri Pesa Eemaldamine

  Kui olete arvuti sees toimetamise lõpetanud, järgige jaotises Pärast arvuti sees toimetamist olevaid juhiseid. Ohutuse heade tavade kohta leiate enam teavet nõuetele vastavuse kodulehelt veebiaadressil www.dell.com/regulatory_compliance. Ekraanisõlme eemaldamine MÄRKUS Enne arvuti sisemuses tegutsema asumist tutvuge arvutiga kaasas oleva ohutusteabega ja järgige jaotises Enne, kui arvuti sees toimetama asute olevaid samme.
 • Page 54 6. Remove the five screws (M2.5x5) that secure the left and right hinges to the system board and palm-rest and keyboard assembly. 7. Open the hinges. 8. Lift the palm-rest and keyboard assembly at an angle. 9. Slide and remove the palm rest and keyboard assembly off the display assembly. Toiteadapteri pesa eemaldamine...
 • Page 55: Procedure

  10. After performing all the above steps, you are left with display assembly. Procedure 1. Remove the three screws (M2.5x5) that secure the right hinge to the system board and palm rest assembly. 2. Lift the right hinge. 3. Disconnect the power-adapter port cable from the system board. 4.
 • Page 56 Toiteadapteri pesa eemaldamine...
 • Page 57: Toiteadapteri Pesa Tagasipanek

  Kui olete arvuti sees toimetamise lõpetanud, järgige jaotises Pärast arvuti sees toimetamist olevaid juhiseid. Ohutuse heade tavade kohta leiate enam teavet nõuetele vastavuse kodulehelt veebiaadressil www.dell.com/regulatory_compliance. Procedure 1. Align the screw hole on the power-adapter port with the screw hole on the palm rest and keyboard assembly.
 • Page 58 2. Using the alignment posts, press the hinges down on the system board and the palm-rest and keyboard assembly. 3. Replace the five screws (M2.5x5) that secure the left and right hinges to the system board and palm-rest and keyboard assembly. 4.
 • Page 59: Post-Requisites

  Post-requisites 1. Replace the wireless card. 2. Replace the base cover. 3. Replace the optical drive. Toiteadapteri pesa tagasipanek...
 • Page 60: Ekraanisõlme Eemaldamine

  Enne, kui arvuti sees toimetama asute olevaid samme. Kui olete arvuti sees toimetamise lõpetanud, järgige jaotises Pärast arvuti sees toimetamist olevaid juhiseid. Ohutuse heade tavade kohta leiate enam teavet nõuetele vastavuse kodulehelt veebiaadressil www.dell.com/regulatory_compliance. Prerequisites 1. Remove the optical drive.
 • Page 61 8. Lift the palm-rest and keyboard assembly at an angle. 9. Slide and remove the palm rest and keyboard assembly off the display assembly. 10. After performing all the above steps, you are left with display assembly. Ekraanisõlme eemaldamine...
 • Page 62 Ekraanisõlme eemaldamine...
 • Page 63: Ekraanisõlme Paigaldamine

  Kui olete arvuti sees toimetamise lõpetanud, järgige jaotises Pärast arvuti sees toimetamist olevaid juhiseid. Ohutuse heade tavade kohta leiate enam teavet nõuetele vastavuse kodulehelt veebiaadressil www.dell.com/regulatory_compliance. Procedure NOTE: Ensure that the hinges are opened to the maximum before replacing the display assembly on palm-rest and keyboard assembly.
 • Page 64: Post-Requisites

  4. Route the display cable through the routing guides on the heat sink and the palm-rest and keyboard assembly. 5. Slide the display cable to the connector on the system board and close the latch to secure the cable. 6. Press down on the latch to connect the optical-drive connector board cable to the optical-drive connector board. 7.
 • Page 65: V-Paneeli Eemaldamine

  Kui olete arvuti sees toimetamise lõpetanud, järgige jaotises Pärast arvuti sees toimetamist olevaid juhiseid. Ohutuse heade tavade kohta leiate enam teavet nõuetele vastavuse kodulehelt veebiaadressil www.dell.com/regulatory_compliance. Prerequisites CAUTION: Removing the coin-cell battery resets the BIOS setup program’s settings to default. Before removing the I/O board along with the coin-cell battery, it is recommended to note the BIOS setup program’s settings.
 • Page 66: V-Paneeli Vahetamine

  Kui olete arvuti sees toimetamise lõpetanud, järgige jaotises Pärast arvuti sees toimetamist olevaid juhiseid. Ohutuse heade tavade kohta leiate enam teavet nõuetele vastavuse kodulehelt veebiaadressil www.dell.com/regulatory_compliance. Procedure 1. Using the alignment posts, place the I/O board on the palm rest and keyboard assembly.
 • Page 67: Removing The Power-Button Board

  Kui olete arvuti sees toimetamise lõpetanud, järgige jaotises Pärast arvuti sees toimetamist olevaid juhiseid. Ohutuse heade tavade kohta leiate enam teavet nõuetele vastavuse kodulehelt veebiaadressil www.dell.com/regulatory_compliance. Prerequisites 1. Remove the optical drive. 2. Remove the base cover.
 • Page 68 Removing the power-button board...
 • Page 69: Replacing The Power-Button Board

  Ohutuse heade tavade kohta leiate enam teavet nõuetele vastavuse kodulehelt veebiaadressil www.dell.com/regulatory_compliance. Procedure 1. Place the power-button board on the palm rest and keyboard assembly and align the screw hole on the power-button board with the screw hole on the palm rest and keyboard assembly.
 • Page 70: Post-Requisites

  Post-requisites 1. Replace the base cover. 2. Replace the optical drive. Replacing the power-button board...
 • Page 71: Emaplaadi Eemaldamine

  Kui olete arvuti sees toimetamise lõpetanud, järgige jaotises Pärast arvuti sees toimetamist olevaid juhiseid. Ohutuse heade tavade kohta leiate enam teavet nõuetele vastavuse kodulehelt veebiaadressil www.dell.com/regulatory_compliance. MÄRKUS Arvuti hooldussilt asub emaplaadi peal. Pärast emaplaadi paigaldust peate hooldussildi BIOS-i häälestusprogrammi sisestama.
 • Page 72: Emaplaadi Paigaldamine

  Kui olete arvuti sees toimetamise lõpetanud, järgige jaotises Pärast arvuti sees toimetamist olevaid juhiseid. Ohutuse heade tavade kohta leiate enam teavet nõuetele vastavuse kodulehelt veebiaadressil www.dell.com/regulatory_compliance. MÄRKUS Arvuti hooldussilt asub emaplaadi peal. Pärast emaplaadi paigaldust peate hooldussildi BIOS-i häälestusprogrammi sisestama.
 • Page 73: Post-Requisites

  14. Close the right hinge. 15. Replace the three screws (M2.5x5) that secure the right hinge to the system board. 16. Slide the optical-drive connector board cable into the connector on the system board and close the latch. 17. Slide the optical-drive connector board cable into the connector on the optical-drive connector board and close the latch. Post-requisites 1.
 • Page 74: Seerianumbri Bios-I Häälestusprogrammi Sisestamine

  6. Replace the base cover. 7. Replace the optical drive. Seerianumbri BIOS-i häälestusprogrammi sisestamine 1. Lülitage arvuti sisse või taaskäivitage see. 2. Kui ekraanile ilmub Delli logo, vajutage BIOS-i häälestusprogrammi sisenemiseks klahvi F2. 3. Liikuge vahekaardile Main (Peamine) ja sisestage seerianumber väljale Service Tag Input (Seerianumbri sisend). MÄRKUS Seerianumber on arvuti tagaküljel asuv tähtnumbriline identifikaator.
 • Page 75: Toitenupu Eemaldamine Sõrmejäljelugejaga

  Enne, kui arvuti sees toimetama asute olevaid samme. Kui olete arvuti sees toimetamise lõpetanud, järgige jaotises Pärast arvuti sees toimetamist olevaid juhiseid. Ohutuse heade tavade kohta leiate enam teavet nõuetele vastavuse kodulehelt veebiaadressil www.dell.com/regulatory_compliance. MÄRKUS Kehtib ainult arvutite puhul, mis on varustatud sõrmejäljelugejaga. Prerequisites 1.
 • Page 76: Toitenupu Asendamine Sõrmejäljelugejaga

  Enne, kui arvuti sees toimetama asute olevaid samme. Kui olete arvuti sees toimetamise lõpetanud, järgige jaotises Pärast arvuti sees toimetamist olevaid juhiseid. Ohutuse heade tavade kohta leiate enam teavet nõuetele vastavuse kodulehelt veebiaadressil www.dell.com/regulatory_compliance. MÄRKUS Kehtib ainult arvutite puhul, mis on varustatud sõrmejäljelugejaga. Procedure 1.
 • Page 77: Randmetoe- Ja Klaviatuurikoostu Eemaldamine

  Enne, kui arvuti sees toimetama asute olevaid samme. Kui olete arvuti sees toimetamise lõpetanud, järgige jaotises Pärast arvuti sees toimetamist olevaid juhiseid. Ohutuse heade tavade kohta leiate enam teavet nõuetele vastavuse kodulehelt veebiaadressil www.dell.com/regulatory_compliance. Prerequisites 1. Remove the optical drive.
 • Page 78: Randmetoe- Ja Klaviatuurikoostu Vahetamine

  Kui olete arvuti sees toimetamise lõpetanud, järgige jaotises Pärast arvuti sees toimetamist olevaid juhiseid. Ohutuse heade tavade kohta leiate enam teavet nõuetele vastavuse kodulehelt veebiaadressil www.dell.com/regulatory_compliance. Procedure Place the palm rest and keyboard assembly on a flat surface.
 • Page 79: Removing The Display Bezel

  Kui olete arvuti sees toimetamise lõpetanud, järgige jaotises Pärast arvuti sees toimetamist olevaid juhiseid. Ohutuse heade tavade kohta leiate enam teavet nõuetele vastavuse kodulehelt veebiaadressil www.dell.com/regulatory_compliance. Prerequisites 1. Remove the optical drive. 2. Remove the base cover.
 • Page 80: Replacing The Display Bezel

  Pärast arvuti sees toimetamist olevaid juhiseid. Ohutuse heade tavade kohta leiate enam teavet nõuetele vastavuse kodulehelt veebiaadressil www.dell.com/regulatory_compliance. Procedure Align the display bezel with the display back-cover and antenna assembly, and then gently snap the display bezel into place. Post-requisites 1.
 • Page 81: Kaamera Eemaldamine

  Enne, kui arvuti sees toimetama asute olevaid samme. Kui olete arvuti sees toimetamise lõpetanud, järgige jaotises Pärast arvuti sees toimetamist olevaid juhiseid. Ohutuse heade tavade kohta leiate enam teavet nõuetele vastavuse kodulehelt veebiaadressil www.dell.com/regulatory_compliance. Prerequisites 1. Remove the optical drive.
 • Page 82: Kaamera Paigaldamine

  Kui olete arvuti sees toimetamise lõpetanud, järgige jaotises Pärast arvuti sees toimetamist olevaid juhiseid. Ohutuse heade tavade kohta leiate enam teavet nõuetele vastavuse kodulehelt veebiaadressil www.dell.com/regulatory_compliance. Procedure 1. Connect the camera cable to the camera module. 2. Using the alignment post adhere the camera module on the display back-cover and antenna assembly.
 • Page 83: Ekraanipaneeli Eemaldamine

  Enne, kui arvuti sees toimetama asute olevaid samme. Kui olete arvuti sees toimetamise lõpetanud, järgige jaotises Pärast arvuti sees toimetamist olevaid juhiseid. Ohutuse heade tavade kohta leiate enam teavet nõuetele vastavuse kodulehelt veebiaadressil www.dell.com/regulatory_compliance. Prerequisites 1. Remove the optical drive (optional).
 • Page 84 Ekraanipaneeli eemaldamine...
 • Page 85: Ekraanipaneeli Tagasipanek

  Kui olete arvuti sees toimetamise lõpetanud, järgige jaotises Pärast arvuti sees toimetamist olevaid juhiseid. Ohutuse heade tavade kohta leiate enam teavet nõuetele vastavuse kodulehelt veebiaadressil www.dell.com/regulatory_compliance. Procedure 1. Place the display panel on a flat and clean surface.
 • Page 86: Post-Requisites

  Post-requisites 1. Replace the display bezel. 2. Replace the display assembly. 3. Replace the wireless card. 4. Replace the base cover. 5. Replace the optical drive (optional). Ekraanipaneeli tagasipanek...
 • Page 87: Removing The Display Hinges

  Kui olete arvuti sees toimetamise lõpetanud, järgige jaotises Pärast arvuti sees toimetamist olevaid juhiseid. Ohutuse heade tavade kohta leiate enam teavet nõuetele vastavuse kodulehelt veebiaadressil www.dell.com/regulatory_compliance. Prerequisites 1. Remove the optical drive. 2. Remove the base cover.
 • Page 88: Replacing The Display Hinges

  Ohutuse heade tavade kohta leiate enam teavet nõuetele vastavuse kodulehelt veebiaadressil www.dell.com/regulatory_compliance. Procedure 1. Align the screw holes on the display hinges and brackets with the screw holes on the display back-cover and antenna assembly.
 • Page 89: Ekraanikaabli Eemaldamine

  Enne, kui arvuti sees toimetama asute olevaid samme. Kui olete arvuti sees toimetamise lõpetanud, järgige jaotises Pärast arvuti sees toimetamist olevaid juhiseid. Ohutuse heade tavade kohta leiate enam teavet nõuetele vastavuse kodulehelt veebiaadressil www.dell.com/regulatory_compliance. Prerequisites 1. Remove the optical drive.
 • Page 90: Ekraanikaabli Paigaldamine

  Kui olete arvuti sees toimetamise lõpetanud, järgige jaotises Pärast arvuti sees toimetamist olevaid juhiseid. Ohutuse heade tavade kohta leiate enam teavet nõuetele vastavuse kodulehelt veebiaadressil www.dell.com/regulatory_compliance. Procedure 1. Route the display cable through the routing guides on the display back-cover and antenna assembly.
 • Page 91: Ekraani Tagakaane Ja Antennimooduli Eemaldamine

  Enne, kui arvuti sees toimetama asute olevaid samme. Kui olete arvuti sees toimetamise lõpetanud, järgige jaotises Pärast arvuti sees toimetamist olevaid juhiseid. Ohutuse heade tavade kohta leiate enam teavet nõuetele vastavuse kodulehelt veebiaadressil www.dell.com/regulatory_compliance. Prerequisites 1. Remove the optical drive.
 • Page 92: Ekraani Tagakaane Ja Antennimooduli Tagasipanek

  Kui olete arvuti sees toimetamise lõpetanud, järgige jaotises Pärast arvuti sees toimetamist olevaid juhiseid. Ohutuse heade tavade kohta leiate enam teavet nõuetele vastavuse kodulehelt veebiaadressil www.dell.com/regulatory_compliance. Procedure Place the display back-cover and antenna assembly on a clean and flat surface.
 • Page 93: Seadme Draiverid

  Seadme draiverid Inteli kiibistiku tarkvara installimise utiliit Kontrollige seadmehalduris, kas kiibistikudraiver on installitud. Installige Inteli kiibistiku värskendused veebilehelt www.dell.com/support. Videodraiverid Kontrollige seadmehalduris, kas videodraiver on installitud. Installige videodraiveri värskendused veebilehelt www.dell.com/support. Draiver Intel Serial IO Kontrollige seadmehalduris, kas draiver Intel Serial IO on installitud.
 • Page 94: 57 Süsteemi Häälestus

  BIOS-i häälestusprogrammi sisenemine 1. Lülitage arvuti sisse (taaskäivitage) arvuti. 2. Käivitustesti ajal, mil kuvatakse DELL-i logo, oodake kuni ilmub F2 viip ja vajutage siis kohe klahvi F2. MÄRKUS F2 viip näitab, et klaviatuur on käivitatud. See viip võib tekkida väga kiiresti, seega tuleb seda tähelepanelikult oodata ja siis F2 vajutada.
 • Page 95: Cmos-I Sätete Kustutamine

  6. Ühendage akukaabel emaplaadiga. 7. Paigaldage tagakaas. BIOS-i (süsteemi seadistus) ja süsteemi paroolide kustutamine Süsteemi või BIOS-i paroolide kustutamiseks pöörduge Delli tehnilise toe poole, nagu on kirjeldatud veebilehel www.dell.com/contactdell. MÄRKUS Teavet Windowsi või rakenduste paroolide lähtestamise kohta vaadake Windowsi või asjakohaste rakenduste dokumentatsioonist.
 • Page 96: 58 Tõrkeotsing

  Vajadus BIOS-i välkmälu ülekirjutamiseks (värskendamiseks) võib tekkida, kui saadaval on värskendus või kui asendate emaplaadi. BIOS-i ülekirjutamiseks tehke järgmist. 1. Lülitage arvuti sisse. 2. 1. Avage aadress www.dell.com/support. 3. Klõpsake linki Product Support (Tugiteenused), sisestage oma arvuti hooldussilt ja klõpsake nuppu Submit (Edasta). MÄRKUS Kui teil pole hooldussilti, kasutage automaattuvastuse funktsiooni või otsige loendist üles arvuti mudel.
 • Page 97: Epsa-Diagnostika Käitamine

  ePSA-diagnostika käitamine 1. Lülitage arvuti sisse. 2. Arvuti algkäivituse ajal, kui kuvatakse Delli logo, vajutage klahvi F12. 3. Valige algkäivitusmenüü ekraanilt Diagnostics (Diagnostika). 4. Klõpsake noolt vasakus alanurgas. Kuvatakse diagnostika avaleht. 5. Lehe kirje avamiseks klõpsake noolt paremas alanurgas. Tuvastatud üksused kuvatakse loendina. 6.
 • Page 98: Wi-Fi-Toitetsükkel

  • Väljas – kaamera ei ole kasutuses. Suurtäheluku oleku märgutuli: näitab, kas suurtähelukk on lubatud või keelatud. • Ühtlane valge – suurtähelukk on lubatud. • Väljas – suurtähelukk on keelatud. Wi-Fi-toitetsükkel Kui teie arvutil puudub Wi-Fi-ühenduse probleemide tõttu ligipääs internetile, võib teha Wi-Fi-toitetsükli protseduuri. Järgmine protseduur annab juhised Wi-Fi-toitetsükli tegemiseks.
 • Page 99: Getting Help And Contacting Dell

  Getting help and contacting Dell Self-help resources You can get information and help on Dell products and services using these self-help resources: Table 4. Self-help resources Self-help resources Resource location Information about Dell products and services www.dell.com My Dell app...

This manual is also suitable for:

P35e

Table of Contents