Advertisement

Available languages

Available languages

Quick Links

Grill
User Manual
GRN 7182
EN RO
01M-8833013200-1818-02

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Beko GRN 7182

 • Page 1 Grill User Manual GRN 7182 EN RO 01M-8833013200-1818-02...
 • Page 2 Please read this manual first! Dear Valued Customer, Thank you for preferring this Beko appliance. We hope that you get the best results from your appliance which has been manufactured with high quality and state-of-the-art technology. For this reason, please read this user man- ual and all other provided documents carefully before using the appliance and keep it as a reference for future use.
 • Page 3 CONTENTS ENGLISH 4-14 ROMÂNĂ 15-28 3 / EN Grill / User Manual...
 • Page 4: Important Safety And Environmental Instructions

  Important safety and environmental instructions This section contains safety instructions that will help protect from risk of personal injury or material damage. Failure to follow these instructions voids any grant- ed warranty. 1.1 General safety • This appliance complies with international safety standards.
 • Page 5 Important safety and environmental instructions • If the power cable or the appliance itself is damaged, do not use it. Contact an authorised service. • Your mains power supply should comply with the information on the rating plate of the appliance. •...
 • Page 6 Important safety and environmental instructions • Exterior surface gets hot while the appliance is in use. Do not touch hot surfaces to avoid risk of burning. • Do not leave metal cooking utensils and items on cooking plates. • Operate and store the appliance on a stable surface. •...
 • Page 7 Important safety and environmental instructions • Food items can catch fire due to overheating. Do not allow the appliance to get in contact or be covered with flammable items such as curtains, fabric, wall panels and etc. • Never use the appliance in or near places where combustible or inflammable ambience or places are present.
 • Page 8: Package Information

  Important safety and environmental instructions 1.2 Compliance with the WEEE Directive and disposal of the waste product This product does not include harmful or prohibited materials specified in the "Regulation for Supervision of the Waste Electric and Electronic Appliances" issued by the Ministry of Environment and Urbanisation.
 • Page 9: Technical Data

  Your electric griller 2.1 Overview 2.2 Technical data 1. Body 2. Oil splash plate Voltage: 220-240 V ~, 50/60 Hz 3. Power cable entry Power: 1500-1800 W 4. Double-sided non-stick grill surface Rights to make technical and de- sign changes are reserved. 5.
 • Page 10: Intended Use

  Usage 3.1 Intended use Attach the oil splash plate to the appliance This appliance is intended only for if you wish to use it household use and cooking; it is not (see. 3.6). suitable for professional use. WARNING: If the 3.2 Initial use place is not seated completely, you can-...
 • Page 11: Useful Tips

  Usage 11. When the appliance has cooled The appliance will get down completely, remove the heated again when in power cable (5) from the appli- use in order to keep ance. the set temperature. 12. Remove the grill surface (4) The indicator light and the oil collecting reservoir will again become on...
 • Page 12 Usage WARNING: Do not touch the plate or the body when the appli- ance is in use. 3.6 Attaching the oil splash plate 1. Place the long plate onto the short plate through the connection point. 2. Attach the other short plate to the long plate in the same way.
 • Page 13 Cleaning and care 4.1 Cleaning We' d recommend you to clean your appli- 1. Switch the appliance to the off ance after each use position. to keep it well-main- 2. Wait for the appliance to cool tained. down completely and remove the power cable.
 • Page 14 Cleaning and care 4.3 Handling and transportation • During handling and transporta- tion, carry the appliance in its original packaging. The packag- ing of the appliance protects it against physical damages. • Do not place heavy loads on the appliance or on the packaging. The appliance may get damaged.
 • Page 15 Vă rugăm să citiți mai întâi acest manual! Stimate client, Vă mulțumim pentru că ați ales un produs Beko. Sperăm să obțineți cele mai bune rezultate de la produsul dumneavoastră, care a fost fabricat la o calitate înaltă și cu tehnologii performante. În acest scop, vă rugăm să citiți cu grijă și în întregime acest manual de utilizare și toate celelalte documente însoțitoare...
 • Page 16: Siguranță Generală

  Informații importante referitoare la siguranță și mediul înconjurător Această secțiune conține instrucțiuni de siguranță care vă vor ajuta să vă protejați de riscul vătămărilor corporale sau al pagubelor materiale. Nerespectarea acestor instrucțiuni invalidează garanția furnizată. 1.1 Siguranță generală • Acest produs este conform cu standardele internaționale de siguranță.
 • Page 17 Informații importante referitoare la siguranță și mediul înconjurător • Nu utilizați produsul atunci când cablul de alimentare sau produsul este avariat. Contactați un service autorizat. • Tensiunea de alimentare a prizelor trebuie să corespundă cu informațiile de pe eticheta produsului. •...
 • Page 18 Informații importante referitoare la siguranță și mediul înconjurător • Acest produs este destinat doar uzului casnic și pentru gătit; nu este potrivit pentru uzul profesional. • În timp ce produsul este în funcțiune, suprafața exterioară se încălzește. Pentru evitarea riscului de arsuri, nu atingeți suprafețele fierbinți.
 • Page 19 Informații importante referitoare la siguranță și mediul înconjurător • Produsul nu este potrivit pentru a fi utilizat în exterior. • Acest produs nu trebuie utilizat cu un ceas exterior sau un sistem separat de control prin telecomandă. • Alimentele se pot auto-aprinde datorită supraîncălzirii.
 • Page 20 Informații importante referitoare la siguranță și mediul înconjurător 1.2 Conform Directivei WEEE și de eliminare a produselor reziduale. Acest produs nu conține materiale periculoase sau interzise spe- cificate în „Regulamentul pentru Supervizarea produselor elec- trice și electronice uzate” eliberat de către Ministerul Mediului și Planificării Urbane.
 • Page 21: Prezentare Generală

  Grătarul electric 2.1 Prezentare generală 2.2 Date tehnice 1. Corpul aparatului 2. Apărătoarea de stropi de ulei Tensiune: 220-240 V ~, 50/60 3. Punct de atașare a cablului de alimentare Alimentare:1500-1800 W 4. Suprafața antiaderentă cu două fețe a grătarului Drepturile pentru efectuarea mo- dificărilor tehnice și de design sunt 5.
 • Page 22 Utilizare 3.1 Destinația de Adăugând o mică utilizare cantitate de apă în rezervorul de colec- Acest produs este destinat doar tare (8) puteți reduce uzului casnic și pentru gătit; nu o parte din cea pro- este potrivit pentru uzul profesio- dusă...
 • Page 23: Sfaturi Utile

  Utilizare 9. Fixați butonul de setare a tem- Aparatul peraturii în poziția închis „0”. încălzește din nou 10. Scoateți aparatul din priză și când este în uz, pen- așteptați să se răcească. tru a păstra tempera- tura setată. Lumina 11. După ce aparatul s-a răcit com- indicatoare se va plet, scoateți cordonul de ali- aprinde și se va stin-...
 • Page 24 Utilizare Dacă ați asezonat carnea cu sosuri care conțin ulei, folosiți aparatul în apropierea hotei de bucătărie. Astfel de sosuri pot genera fum. AVERTISMENT: Nu atingeți placa sau corpul aparatului cât timp acesta este în 3.6 Atașarea apărătorii de stropi de ulei 1.
 • Page 25 Curățarea și îngrijirea 4.1 Curățarea Vă recomandăm să curățați aparatul 1. Comutați aparatul în poziția după fiecare utilizare închis. pentru a-l menține în 2. Așteptați ca aparatul să se ră- bună stare. cească complet și detașați cablul de alimentare. AVERTISMENT: Nu imersați cablul 3.
 • Page 26 Curățarea și îngrijirea 4.3 Manevrarea și transportul. • În timpul manevrării și transpor- tului, transportați produsul în ambalajul său original. Ambalajul produsului îl protejează împotriva deteriorării fizice. • Nu plasați obiecte grele pe aparat sau pe ambalaj. Produsul poate fi deteriorat.
 • Page 27 în perioada de garanţie. Vă mulţumim că aţi optat pentru cumpărarea unui produs Beko! Durata medie de utilizare a produselor BEKO este de 5 ani! Perioada de garanţie legală de conformitate este de 2 ani de la intrarea produsului în posesia consumatorului.
 • Page 28 ........accesoriilor. ARCTIC, la atorului. lude și e mici erea dusului area losinţă it de ecembrie nr. 210. :30 - 20:00;...
 • Page 29 www.beko.com...

Table of Contents