Advertisement

Available languages

Available languages

Quick Links

BKK 3075 TG
Contact Grill
User Manual
Izgara ve Tost Makinesi
Kullanım Kılavuzu

Advertisement

Chapters

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Beko BKK 3075 TG

 • Page 1 BKK 3075 TG Contact Grill User Manual Izgara ve Tost Makinesi Kullanım Kılavuzu...
 • Page 2 Please read this user manual first! Dear Customer, Thank you for prefering a Beko product. We hope that you get the best results from your product which has been manufactured with high quality and state-of-the-art technology. Therefore, please read this entire user manual and all other accompa- nying documents carefully before using the product and keep it as a reference for future use.
 • Page 3: Table Of Contents

  CONTENTS 1 Important instructions for safety and environment 1.1 General safety .....4 1.1.1 Electrical safety ....5 1.2 Intended use.
 • Page 4: Important Instructions For Safety And Environment

  Important instructions for safety and environment • Never use the appliance in or near This section contains safety instruc- tions that will help protect from risk of to combustible, inflammable places, personal injury or property damage. materials and furniture. Do not let Failure to follow these instructions the appliance come into contact shall void any warranty.
 • Page 5: Electrical Safety

  • Check if the mains voltage on the damaged. rating label corresponds to your • Our BEKO Household Appliances local mains supply. The only way to meet applicable safety standards, disconnect the appliance from the thus if the appliance or power cord mains is to pull out the plug.
 • Page 6: Intended Use

  Important instructions for safety and environment 1.3 Children’s safety • If the appliance begins to emit smoke during operation, immedi- • Keep the appliance always out of ately stop the process and unplug the reach of children. the appliance before you pull out •...
 • Page 7: Compliance With Weee Regulation And Disposal Of The Waste Product

  Important instructions for safety and environment 1.4 Compliance with WEEE 1.5 Package information regulation and disposal of the • Packaging materials of the product waste product are manufactured from recyclable materials in accordance with our This product does not con- National Environment Regulations.
 • Page 8: Your Contact Grill

  Your contact grill 2.1 Overview 2.1.1. Controls and parts 8. Cord winding device 1. Unlocking hinge for table grill posi- 9. Grease drainage opening tion 10. Upper/lower grill plates 2. Power cord 11. Transport lock 3. Temperature control indicator 12. Adjustable stand 4.
 • Page 9: Technical Data

  Your contact grill 2.1.2. Technical data Power supply : 220-240V~, 50Hz Power : 1680-2000W This product conforms to the European directives 2004/108/ EC, 2006/95/EC, 2009/125/EC and 2011/65/EU Technical and design modifications re- served. Operation 3.1 Initial use WARNING: When us- ing for the first time, 1.
 • Page 10: Grilling Positions

  Operation 3.2 Grilling positions 0 indicates the lo- west position. The 3.2.1 Closed position plates touch each The closed position is suited for grilling other. at high temperatures. The upper and 4 indicates the hig- lower grill plates come into contact hest position.
 • Page 11: Preparation

  Operation 3. Push the unlocking hinge “1” in the 5. Depending on the grilling position, direction of the arrow and guide the position one or both grease drip upper half of the grill downwards. trays “17”, under the grease draina- 4.
 • Page 12: Grilling

  Operation 3.4 Grilling 2. Press upper/lower switch for grill plate “6”. Before you place food The switch settings can be adjusted on the grill, let the as follows: grill preheat for a few Upper and lower heat ••, minutes. both plates heat up. Lower heat •, only the lower For optimal grilling plate heats up.
 • Page 13: Hints And Tips

  Operation 3.6 Taking off and putting on WARNING: Be very the grill plates careful when taking the food out of the appli- WARNING: Prior to ance as the metal parts handling the grill plates of the appliance also “10”, make sure that the food can become the grill has completely very hot.
 • Page 14: Cleaning And Care

  Cleaning and care 4.1 Cleaning 4. The grill plates “10” and the grease drip tray “17” can be cleaned with WARNING: Never water and a small mild cleanser. use petrol, solvents Only use a sponge or a or abrasive cleaners, soft cloth to clean the metal objects or hard grill plates so the non-...
 • Page 15: Storage

  Cleaning and care 4.2 Storage If you do not plan to use the appliance for a long period of time, please store it carefully. Make sure the appliance is unplugged and completely dry. Store the appliance in a cool, dry place. Make sure the appliance is kept out of the reach of children.
 • Page 16 Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Beko ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek kalite ve teknoloji ile üretil- miş olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasını istiyoruz. Bunun için, bu kılavuzun tamamını ve verilen diğer belgeleri ürünü kullanmadan önce dikkatle okuyun ve bir başvuru kaynağı...
 • Page 17 İÇİNDEKİLER 1 Önemli güvenlik ve çevre talimatları 18-21 1.1 Genel güvenlik ....18 1.1.1 Elektrik güvenliği ....19 1.2 Kullanım amacı...
 • Page 18: Önemli Güvenlik Ve Çevre Talimatları

  Önemli güvenlik ve çevre talimatları • Cihazı asla kolay tutuşan, yanıcı Bu bölümde kişisel yararlanma ve maddi hasar riskine karşı koruma mekanlarda ve bu tür malzemelerin ve mobilyaların yakınında kullanma- sağlamaya yardımcı olacak güvenlik yın. Cihazın perde, dokuma kumaş, talimatları verilmiştir. Bu talimatlara duvar vb.
 • Page 19: Elektrik Güvenliği

  Önemli güvenlik ve çevre talimatları • Yangın riskinden kaçınmak için ız- • Cihazı kullandıktan sonra, temizlik gara pleytini sık sık temizleyin. Kul- yapmadan önce, odayı terk etmeden lanım sırasında daima yeterli hava- önce veya bir arıza durumunda fişi landırma olduğundan emin olun. prizden çıkarın.
 • Page 20: Kullanım Amacı

  • Elektrik kablosu veya cihaz hasar- • Cihazı daima çocukların erişemeye- lıysa cihazı asla kullanmayın. ceği yerde saklayın. • BEKO Küçük Ev Aletleri uygulanabilir • Cihaz, çocuklar dahil aşağıdaki şa- güvenlik standartlarına uymaktadır, hıslar tarafından kullanılmamalıdır: bu nedenle cihaz veya elektrik kab- fiziksel duyu kaybı...
 • Page 21: Aeee Yönetmeliğine Uyum Ve Atık Ürünün Elden Çıkarılması

  Önemli güvenlik ve çevre talimatları 1.4 AEEE yönetmeliğine 1.5 Ambalaj bilgisi uyum ve atık ürünün elden • Ürünün ambalajı, Ulusal Mevzua- çıkarılması tımız gereği geri dönüştürülebilir Bu ürün, T.C. Çevre ve malzemelerden üretilmiştir. Ambalaj Şehircilik Bakanlığı tarafın- atığını evsel veya diğer atıklarla dan yayımlanan “Atık birlikte atmayın, yerel otoritenin Elektrikli ve Elektronik...
 • Page 22: Izgara Ve Tost Makineniz

  Izgara ve tost makineniz 2.1 Genel bakış 2.1.1. Kontroller ve parçalar 10. Pleytler 1. Kilit açma menteşesi 2. Elektrik kablosu 11. Kilitleme mandalı 3. Sıcaklık kontrolü göstergesi 12. Eğim ayarlama mekanizması 4. Sıcaklık kontrolü 13. Yükseklik ayarlama mekanizması 5. Açma / kapama düğmesi (I/O) (Açık 14.
 • Page 23: Teknik Veriler

  Izgara ve tost makineniz 2.1.2. Teknik veriler Güç kaynağı : 220-240V~, 50Hz Güç : 1680-2000W Bu ürün 2004/108/ EC, 2006/95/ EC, 2009/125/ EC ve 2011/65/EU Avrupa direktiflerine uygundur. Teknik ve tasarım ile ilgili değişiklik hak- kı saklıdır. Çalıştırma 3.1 İlk kullanım UYARI: İlk kez kul- landığınızda üretimle 1.
 • Page 24: Izgara Konumları

  Çalıştırma 3.2 Izgara konumları 3.2.2 Masa ızgarası konumu Bu konumda ızgara dışa doğru kat- 3.2.1 Kapalı konum lanabilir ve böylelikle iki büyük ızgara Kapalı konum yüksek sıcaklıklarda ız- alanı sunar. Bu konum sosis, biftek, gara yapmak için en uygunudur. Üst balık, sebze ve meyve hazırlamak için ve alt ızgara pleytleri yiyecek ile temas uygundur.
 • Page 25: Hazırlık

  Çalıştırma 3. Kilit açma menteşesini “1” ok 5. Izgara konumuna bağlı olarak bir yönünde ittirin ve ızgaranın üst ya da iki yağ damlama tepsisi- yarısını aşağı doğru yönlendirin. ni “17” yağ tahliye deliği “9” altına 4. Eğim ayarlama mekanizmasını yerleştirin. “12”...
 • Page 26: Izgara

  Çalıştırma 3.4 Izgara 3. Açma / kapama düğmesini I/0 “5”, I konumuna getirin. – Açma / kapama düğmesi I/0 “5” Yiyeceği ızgaraya koy- yanar ve işlem başlar. madan önce ızgaranın 4. Sıcaklık kontrolünü “4” kullanarak birkaç dakika ısınması- ızgara sıcaklığını ayarlayın. na izin verin.
 • Page 27: İpucu Ve Öneriler

  Çalıştırma 3.6 Izgara pleytlerinin UYARI: Yiyeceği çıkarılması ve takılması çevirmek için veya ızgaradan almak için UYARI: Izgara pleytle- tahtadan veya uygun riyle “10” ilgili bir işlem plastikten yapılmış yapmadan önce ızgara- aletleri kullanın. Metal nın tamamen soğumuş nesneler kısa devre olduğundan emin olun.
 • Page 28: Temizlik Ve Bakım

  Temizlik ve bakım 4.1 Temizlik 4 Izgara pleytleri “10” ve yağ damla- ma tepsisi “17” su ve küçük hafif UYARI: Cihazı temiz- temizleyici ile temizlenebilir. lemek için asla benzin, Izgara pleytlerini temiz- solvent veya aşındırıcı lemek için yalnızca bir temizleyiciler ile metal sünger veya yumuşak nesneler veya sert bez kullanın, böylelik-...
 • Page 29: Depolama

  Temizlik ve bakım 4.2 Depolama • Cihazı uzun süre kullanmayı düşün- müyorsanız, lütfen dikkatli bir şe- kilde muhafaza edin. • Cihazı serin ve kuru bir yerde mu- hafaza edin. • Cihazın çocukların erişemeyeceği bir yerde muhafaza edildiğinden emin olun. 1. Izgaranın alt tarafında bir kablo sarma yeri “8”...
 • Page 30 çok geniş kapsamlı yeni hizmetler sunmaya devam ediyoruz. Yetkili Servislerimizin haftanın 7 günü 09:00 - 22:00 saatleri arasında hizmet vermeye başlamasının ardından, Beko Hizmet Merkezi haftanın 7 günü 24 saat yeni telefon numarası 444 1 404 ile canlı olarak hizmet vermeye başladı.
 • Page 31 Garanti ile ilgili olarak müşterinin dikkat etmesi gereken hususlar BEKO tarafından verilen bu garanti, Izgara ve Tost Makinesi’nin normalin dışında kullanılmasından doğacak arızaların giderilmesini kapsamadığı gibi, aşağıdaki durumlar da garanti dışıdır: 1. Kullanma hatalarından meydana gelen hasar ve arızalar, 2. Ürünün müşteriye tesliminden sonraki yükleme, boşaltma ve taşıma sırasında oluşan hasar ve arızalar,...
 • Page 32 Izgara ve Tost Makinesi Garanti Belgesi BEKO Izgara ve Tost Makinesi’nin, kullanma kılavuzunda gösterildiği şekilde kullanılması ve Arçelik’in yetkili kıldığı Servis elemanları dışındaki şahıslar tarafından bakım, onarım veya başka bir nedenle müdahale edilmemiş olması şartıyla, bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı malzeme, işçilik ve üretim hatalarına karşı...

Table of Contents